Gelezen, gedacht, gehoord...

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 1630
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Hollander » 09 Nov 2019, 12:14

R.M. McCheyne schreef:Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. (Matt. 22:2)

Een derde categorie van weigeraars is die, welke zijn dienstknechten grepen en smaadheden aandeden. Zulken waren er velen onder de Joden. Christus getuigde van hen: 'Gij die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn!' Christus waarschuwde Zijn discipelen: 'Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven. (…) En gij zult van alle gehaat worden om Mijn Naam.' 'Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.'
Zo is het nog, vooral in onze tijd. Als ergens een gelovige en godvrezend leraar is, wees ervan verzekerd, dat hij gehaat wordt en dat men kwaad van hem spreekt, omwille van zijn boodschap. Als een vurig Christus-prediker pas in het ambt komt, is hij zo overtuigd dat liefde tot verloren zielen de enige drijfveer binnen in hem is, dat hij niet kan bedenken dat hij niet met open armen ontvangen zal worden. Helaas, de Meester werd ook niet met open armen ontvangen. Hij werd Beëlzebul genoemd; welke naam zal dan de dienstknecht van Christus krijgen? 'Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer.' Waren er oudtijds weigeraars die de dienstknechten grepen, ook heden zijn ze er.

Gebruikersavatar
parsifal
Berichten: 6254
Lid geworden op: 09 Jan 2002, 11:15
Locatie: Stockholm

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor parsifal » 11 Nov 2019, 09:59

We lezen onze zoon van bijna negen maanden elke dag voor uit een kinderbijbel. Hij zal er niet veel van begrijpen maar er zijn slechtere manieren om taal te horen.

In de "Children of God storybook Bible" van Desmond Tutu kwamen we bij de volgende versie van de tien geboden, die ik wel mooi vond voor kinderen.

Put God first.
Do not worship other gods.
Respect God's name.
Keep a day to rest and pray.
Listen to your mother and father.
Do not hurt anyone.
Mothers and fathers must love each other.
Do not take anything without asking.
Tell the truth.
Be thankful for what you have.
"Then he isn't safe?" said Lucy.
"Safe?" said Mr. Beaver. "Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? "Course he isn't safe. But he's good. He's the King, I tell you."

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 1630
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Hollander » 11 Nov 2019, 10:29

In een Bijbelstudie over Genesis 46:26-47:10 las ik over het pelgrim-zijn het volgende. Ik wilde het hier graag delen.

Dr. Klaassen schreef:De belijdenis van een pelgrim
Maar er is één ding waarin Jakob wel helemaal het gelijk aan zijn kant heeft. Hij heeft het over ‘de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen’ (vs. 9). Jakob ziet zijn leven op aarde als vreemdelingschap. Hij heeft er zich niet thuis gevoeld. Er staat in de Hebreeënbrief dat de aartsvaders, dus ook Jakob, beleden hebben dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren (Hebr. 11:13). Deze wereld was niet hun thuis. Waarom niet? Zij zochten een vaderland, een hemels vaderland, het Koninkrijk van God (Hebr. 11:14,16). Dat is het gelijk in het antwoord van Jakob. Want dat zegt eigenlijk alles over je. Hoe je ’t leven hier op aarde? Is dat alles voor je, of is er iets belangrijkers?
Jakob weet zich van een vreemdeling, een pelgrim op doorreis. Dat geldt ook voor een christen vandaag. Een christen weet zich vreemdeling op aarde. Omdat hij pelgrim is geworden naar het Koninkrijk van God. De wereld kan je niet meer bekoren. Je leeft wel in de wereld, en je geeft ook om de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Waarom niet? Omdat er iets anders is wat je is gaan bekoren. God en de dingen van God. Er is iets veranderd in je leven. In het hart van een christen is een verlangen gekomen naar God en de dingen van God. Herkenbaar? Ben je ook vreemdeling geworden? Kan de wereld je niet meer bekoren? Of voel je je hier nog aardig thuis? Is de wereld alles voor je? Dat kun je weten. Want dan ben je er vol van. Je gaat misschien wel naar de kerk, maar ondertussen ben je eigenlijk met heel andere dingen bezig. Je bent geen vreemdeling. Je voelt je thuis. En als je geen vreemdeling bent, dan ben je ook geen pelgrim. Dat kun je ook merken. Als wordt gevraagd naar je bestemming of het doel van je leven, moet je het antwoord schuldig blijven. Je hebt geen doel. Je weet niet waar je naartoe gaat als het leven voorbij is.
Maar God wil dat we vreemdeling zijn op aarde, anders dan de wereld, dat niet de wereld het een en al voor je is, maar God. Dat zie je in de doop. In de doop heeft God ons apart gezet en gezegd: ‘Je bent van Mij! Ik wil niet dat je de wereld dient, maar dat je Mij dient! En Ik wil je ook alles geven wat je daarvoor nodig hebt. ‘Wie nog steeds leeft voor de wereld, draagt zijn gedoopte voorhoofd als een aanklacht! ‘Weet u niet’ – zegt Jakobus – ‘dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is?’ (Jak. 4:4a) Dan moet je je bekeren. Want God roept tot een ander leven. Een leven met Hem. Dat is al gebeurd bij ons doop. En waar het om gaat, is dat we die roepstem gehoorzamen. De wereld gaat voorbij. En de wereld kan je veel geven, maar niet het eeuwige leven. Dat kan God alleen. En besef dan ook: God roept u! God roept u om pelgrim te worden. ‘Verlaat je land en ga op reis naar het land dat Ik je wijs.’ Wereldburgers kunnen burgers van Gods Koninkrijk worden. Bijna al Gods pelgrims zijn ooit ook liefhebbers van de wereld geweest. Maar dat is veranderd. Ze hebben de roepstem van God gehoord en er is een verlangen gekomen om bij die God te horen, om die God te kennen. De wereld is niet meer je doel, maar God! Ze zijn pelgrim geworden. Er ligt een heimwee in je hart, een diep verlangen naar de levende God. ‘Ja, mijn ziel dorst naar de Heer’ (Ps. 42:1, ber.).
Waar hoor je bij? Ben je een wereldburger of een burger van het Koninkrijk van God? Dat kun je weten. Lees eens de Zaligsprekingen van de Heere Jezus (Matth. 5:1-12). Daar zie je wie een burger is van Gods Koninkrijk: de armen van geest die klein zijn voor God, zalig die treuren en verdriet hebben over de zonde, zalig zijn de zachtmoedigen ... zalig zijn de reinen van hart … zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid…
Zo’n onderzoek is de moeite waard. ‘Want de wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid’ (1 Joh. 2:17).

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 20371
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Mara » 11 Nov 2019, 10:58

parsifal schreef:We lezen onze zoon van bijna negen maanden elke dag voor uit een kinderbijbel. Hij zal er niet veel van begrijpen maar er zijn slechtere manieren om taal te horen.

Mijn vader las ons ook voor, uit de boeken van Vreugdenhil en ik vond het wel spannend, maar echt begrijpen deed ik het nog niet.
Maar ik wilde al vroeg zelf leren lezen.
Ik las de kinderen ook elke avond voor, en ik weet niet of het toeval is, maar ze konden allemaal al lezen voordat ze naar de kleuterschool gingen.
Dus Parsifal, volhouden en laat weten of je zoon ook kan lezen voordat hij naar school gaat. Soort mini-onderzoekje ;)
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 5775
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Herman » 12 Nov 2019, 15:43

Wij getuigen van deze grote waarheid als we Christus aan u verkondigen. Want de hele verkondiging van het Evangelie rust op de veronderstelling dat alle mensen gezondigd hebben. Als we u een zaligmaker aanbieden, zeggen we daarmee dat u verloren bent. Als we u aansporen om naar een arts te gaan, zeggen we dat u ziek bent. Als we u in Christus' Naam bidden en smeken om u met God te laten verzoenen, zeggen we dat u Zijn vijand bent. Tot slot, als we u de vergeving van zonden verkondigen, is dat een heel duidelijk getuigenis dat u zondaar bent en vergeving nodig hebt.

Thomas Halyburton, Groot belang van zaligheid p106-107, 2019

Hendrien
Berichten: 981
Lid geworden op: 01 Mar 2012, 18:44

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Hendrien » 12 Nov 2019, 17:44

Mara schreef:
parsifal schreef:We lezen onze zoon van bijna negen maanden elke dag voor uit een kinderbijbel. Hij zal er niet veel van begrijpen maar er zijn slechtere manieren om taal te horen.

Mijn vader las ons ook voor, uit de boeken van Vreugdenhil en ik vond het wel spannend, maar echt begrijpen deed ik het nog niet.
Maar ik wilde al vroeg zelf leren lezen.
Ik las de kinderen ook elke avond voor, en ik weet niet of het toeval is, maar ze konden allemaal al lezen voordat ze naar de kleuterschool gingen.
Dus Parsifal, volhouden en laat weten of je zoon ook kan lezen voordat hij naar school gaat. Soort mini-onderzoekje ;)

Zijn je kinderen hoogbegaafd @Mara? Lezen voor je 4e verjaardag is wel heel extreem! Ook al lees je nog zoveel voor, dat gaat over het algemeen echt niet lukken...

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 20371
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Mara » 12 Nov 2019, 17:58

Hendrien schreef:Zijn je kinderen hoogbegaafd @Mara? Lezen voor je 4e verjaardag is wel heel extreem! Ook al lees je nog zoveel voor, dat gaat over het algemeen echt niet lukken...

Eentje is hoogintelligent, maar ik las zelf op mijn 3e ook al de boekjes van Van der Hulst.
Maar de andere kinderen hadden ook totaal geen moeite met leren lezen.

Ik las de oudste altijd een verhaal voor uit het grote verhalenboek van v.d. Hulst. Maar die zijn wel erg lang. Als het uit was moest ik weer opnieuw beginnen van hem.
Ik probeerde dan weleens stukjes over te slaan, maar hij hoorde dat.
Nee mamma, dat is niet goed, zei hij dan :haha
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 5406
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Ad Anker » 13 Nov 2019, 09:09

Jezus kent Zijn broeders in hun opstand, in hun val, in hun zondigheid en in hun eigengerechtigheid. Hij weet waar, wat en wie ze zijn. O, wat een diepe waarheid! Dit verklaart allerlei raadsels uit de tijd van ons leven voordat we opnieuw geboren werden. Misschien herinnert u zich nog wel momenten waarop uw leven aan een zijden draad leek te hangen, omstandigheden die u op het randje van de eeuwigheid brachten. Waarom werd u toen bewaard? Wat was het dat u bewaakte, redde, terugbracht?
Het was Jezus' kennis van u in uw duisternis, uw onwedergeboren staat en uw opstandigheid. Het was Jezus Die Zijn oog op u geslagen had en Zijn hand op u legde. Zijn hart ging naar u uit! Hij was het Die uw voet bewaarde zodat u niet viel. Hij bewaarde uw ziel van het verderf en uw leven van het graf. Hij was het Die u over uw duistere kronkelwegen volgde en u geen moment uit het oog verloor. Nooit trok Hij Zijn hand van u af. En toen kwam het bestemde, zalige ogenblik waarop Hij u door genade riep. 'Bewaard in Christus Jezus, en geroepen (naar Jud. vers 1)

Guilty and self-condemned I stood,
Nor thought His mercy was so near,
When He my stubborn heart subdued,
And planted all His graces there.

Octavius Winslow uit 'de volheid van Christus'.

crossmountain
Berichten: 397
Lid geworden op: 15 Jan 2019, 17:19

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor crossmountain » 13 Nov 2019, 23:14

Ingezonden brief vandaag in het RD.

Mars voor het Leven
Op 16 november wordt in Utrecht de Mars voor het Leven gehouden (RD 9-11). Door diverse lokale werkgroepen wordt bus- en treinvervoer geregeld. Men kan zich aanmelden via de Stichting Schreeuw om Leven. Deze boodschap verspreiden wij als werkgroep onder meer via kerkbodes.
Tot onze verbijstering komt het voor dat kerkgenootschappen dit bericht niet willen plaatsen, omdat ze hun gemeenteleden vrij willen laten. Ook meldde een onder ons bekend blad dat het thema in de achterban verdeeldheid oproept en men het daarom niet plaatst.
Deze verdeeldheid van de kerk speelt de abortusbeweging in de kaart. Waar blijft de kerkbrede, heilige verontwaardiging dat er alleen al in Nederland per week een basisschool van 550 kinderen wordt omgebracht door abortus? Dat de abortusfilm ”Unplanned” door de seculiere media doodgezwegen wordt en door de abortusbeweging afgedaan wordt als „prolifepropaganda”?
Het is de hoogste tijd om wat betreft de Mars voor het Leven de kerkelijke gelederen te sluiten. Wat zal er een sprake van uitgaan als ook veel predikanten en ambtsdragers (uit de gereformeerde gezindte) meelopen. Naast bidden is ook werken geboden. Daarom mogen we op 16 november niet thuisblijven. Vorig jaar waren er 10.000 deelnemers. Gezien de omvang van de gereformeerde gezindte is een veelvoud hiervan dit jaar mogelijk.
De strijd tegen abortus is geen achterhoedegevecht. Op de Mars mocht vorige jaren Gods aanwezigheid ervaren worden. De laatste twee jaren werd het levenslied van zanger Christiaan Verwoerd gezongen onder een wolkenhemel. Toen hij de woorden ”Breek met Uw licht door de grijsheid van wolken” zong, brak er door de wolken een lichtstraal van de zon door.
A. J. Stolk
Hendrik Ido Ambacht

Wat erg dat er onvoldoende steun is van de rechterflank kerken voor dit initiatief. Ik ben wel benieuwd op welk blad hij doelt. Hopelijk niet de Saambinder.

Gebruikersavatar
Jeremiah
Berichten: 1241
Lid geworden op: 25 Mar 2016, 13:43

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Jeremiah » 15 Nov 2019, 09:38

Van nature zijn we onderdanen van de hel, wandelende naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar in de dag van Zijn heirkracht maakt Christus opstandelingen tot een gewillig volk. Hij overtuigt hen van zonde en ellende, maakt Zijn pijlen scherp in het hart van Zijn vijanden" Hij verlicht hun verstand in de kennis van Hemzelf, maakt Zijn heerlijkheid als Persoon en als Middelaar bekend, en ook de weg en wijze van het behoud door Hem. Hij overtuigt, en door Zijn genade stelt Hij hen in staat in Hem te geloven en Hem te omhelzen als Hij aan hen in de belofte en het aanbod van het Evangelie wordt voorgesteld. Zo roept en overwint de Koning over Sion onderdanen van de duivel, en maakt Hij hen tot Zijn wettige onderdanen. Als dit werk van de Koning over Sion plaatsvindt, wordt het niet in elk van Zijn onderdanen op dezelfde manier waargenomen. Niet ieder ontvangt dezelfde mate van wetswerk. Sommigen worden milder behandeld, zoals Lydia, van wie het hart door de Heere werd geopend toen ze Paulus hoorde.. Anderen moeten met de hamer van de wet behouwen en geslagen worden voordat ze zwichten. Maar toch: elke onderdaan van Christus heeft in zijn krachtdadige roeping zoveel wetswerk als voldoende is om hem los te maken van de eerste Adam, en aan hem de nutteloosheid te ontdekken van het zoeken van leven en gerechtigheid door het verbond van Adam. Er is zoveel nodig dat een mens tot de ontdekking komt, dat hij Christus volstrekt nodig heeft tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.

Ebenezer Erskine

Geytenbeekje
Berichten: 3972
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Geytenbeekje » 15 Nov 2019, 09:46

crossmountain schreef:Ingezonden brief vandaag in het RD.

Mars voor het Leven
Op 16 november wordt in Utrecht de Mars voor het Leven gehouden (RD 9-11). Door diverse lokale werkgroepen wordt bus- en treinvervoer geregeld. Men kan zich aanmelden via de Stichting Schreeuw om Leven. Deze boodschap verspreiden wij als werkgroep onder meer via kerkbodes.
Tot onze verbijstering komt het voor dat kerkgenootschappen dit bericht niet willen plaatsen, omdat ze hun gemeenteleden vrij willen laten. Ook meldde een onder ons bekend blad dat het thema in de achterban verdeeldheid oproept en men het daarom niet plaatst.
Deze verdeeldheid van de kerk speelt de abortusbeweging in de kaart. Waar blijft de kerkbrede, heilige verontwaardiging dat er alleen al in Nederland per week een basisschool van 550 kinderen wordt omgebracht door abortus? Dat de abortusfilm ”Unplanned” door de seculiere media doodgezwegen wordt en door de abortusbeweging afgedaan wordt als „prolifepropaganda”?
Het is de hoogste tijd om wat betreft de Mars voor het Leven de kerkelijke gelederen te sluiten. Wat zal er een sprake van uitgaan als ook veel predikanten en ambtsdragers (uit de gereformeerde gezindte) meelopen. Naast bidden is ook werken geboden. Daarom mogen we op 16 november niet thuisblijven. Vorig jaar waren er 10.000 deelnemers. Gezien de omvang van de gereformeerde gezindte is een veelvoud hiervan dit jaar mogelijk.
De strijd tegen abortus is geen achterhoedegevecht. Op de Mars mocht vorige jaren Gods aanwezigheid ervaren worden. De laatste twee jaren werd het levenslied van zanger Christiaan Verwoerd gezongen onder een wolkenhemel. Toen hij de woorden ”Breek met Uw licht door de grijsheid van wolken” zong, brak er door de wolken een lichtstraal van de zon door.
A. J. Stolk
Hendrik Ido Ambacht

Wat erg dat er onvoldoende steun is van de rechterflank kerken voor dit initiatief. Ik ben wel benieuwd op welk blad hij doelt. Hopelijk niet de Saambinder.

Het kan ook zijn dat mensen niet veel op hebben om met duizenden mensen te lopen (zoals ik)

-DIA-
Berichten: 24805
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 15 Nov 2019, 10:48

Jeremiah schreef:
Van nature zijn we onderdanen van de hel, wandelende naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar in de dag van Zijn heirkracht maakt Christus opstandelingen tot een gewillig volk. Hij overtuigt hen van zonde en ellende, maakt Zijn pijlen scherp in het hart van Zijn vijanden" Hij verlicht hun verstand in de kennis van Hemzelf, maakt Zijn heerlijkheid als Persoon en als Middelaar bekend, en ook de weg en wijze van het behoud door Hem. Hij overtuigt, en door Zijn genade stelt Hij hen in staat in Hem te geloven en Hem te omhelzen als Hij aan hen in de belofte en het aanbod van het Evangelie wordt voorgesteld. Zo roept en overwint de Koning over Sion onderdanen van de duivel, en maakt Hij hen tot Zijn wettige onderdanen. Als dit werk van de Koning over Sion plaatsvindt, wordt het niet in elk van Zijn onderdanen op dezelfde manier waargenomen. Niet ieder ontvangt dezelfde mate van wetswerk. Sommigen worden milder behandeld, zoals Lydia, van wie het hart door de Heere werd geopend toen ze Paulus hoorde.. Anderen moeten met de hamer van de wet behouwen en geslagen worden voordat ze zwichten. Maar toch: elke onderdaan van Christus heeft in zijn krachtdadige roeping zoveel wetswerk als voldoende is om hem los te maken van de eerste Adam, en aan hem de nutteloosheid te ontdekken van het zoeken van leven en gerechtigheid door het verbond van Adam. Er is zoveel nodig dat een mens tot de ontdekking komt, dat hij Christus volstrekt nodig heeft tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.

Ebenezer Erskine


Dank voor deze overdenking.
Uitgedacht en gepraat.

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 20371
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Mara » 15 Nov 2019, 11:28

Een bittere ontgoocheling

De ganse stad werd over haar ontroerd en zei: Is dit Naomi? Ruth 1 : 19

Na de hoge belijdenis van Ruth gaan de twee weduwen naar Bethlehem, met stilte in het hart. De poort van het stadje was voor Naomi oud, voor Ruth nieuw. Heel menselijk en realistisch beschrijft de Bijbel hun binnenkomst. Onmiddellijk is er een gekrioel van praatgrage mensen. De mensen kennen elkaar allemaal en het leven in zo’n stadje is aangelegd op de nieuwsgierigheid. Nietwaar? Ook vandaag hebben de mensen altijd een oordeel over ons. Ook al is dat oordeel helemaal mis, toch houden zij het ervoor dat u zó of zo bent, en dat u dat of dat doet. Wat is er al een ellende gesticht door dat roekeloos gepraat en liever wordt het kwade verteld dan het goede. Denkt u Naomi eens in. Ze kwam terug in de plaats waar zij jong geweest was, waar zij de eerste liefde leerde kennen, waar haar jongens geboren waren. Wat zou het fijn geweest zijn als iemand haar had meegenomen en hartelijk met haar gesproken had. Dat behoort toch onder gelovigen? Maar neen, er was stof tot praten.

‘Is dit Naomi? Wat ziet ze er uit, wat oud en vroeg verwelkt! Vroeger was ze zo knap en nu is ze zo arm als de mieren. Man en kinderen is ze kwijt. Dat heb je ervan als je probeert je lot te ontlopen’. Hoe wreed en smartelijk is dit voor haar, maar ook voor Ruth. Daar is nu dat volk, waar zij bij wilde horen. Die drukke, opdringerige mensen, zijn dat haar broeders en zusters, is dat het volk van de Heere?

Eén van de zwaarste dingen in het geestelijk leven is de ontnuchtering die volgt op de hoge vrede en vreugde. O, die stomme stugheid, die praatgrage nieuwsgierigheid van veel mensen heeft schuchtere zielen al veel kwaad gedaan. Het is alsof ruwe vuisten hen tegen de grond slaan en de stakkerds zullen alleen met Gods hulp overeind kunnen blijven. Laten wij bidden om een ‘bekeerde tong’. Gelukkig kent de Heere Zijn arme schepselen en zij worden door Hem niet vergeten.

Eerder gepubliceerd in de Veluwse Kerkbode, Oene
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Susan
Berichten: 314
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Susan » 16 Nov 2019, 12:04

Mara schreef:Een bittere ontgoocheling

De ganse stad werd over haar ontroerd en zei: Is dit Naomi? Ruth 1 : 19

Na de hoge belijdenis van Ruth gaan de twee weduwen naar Bethlehem, met stilte in het hart. De poort van het stadje was voor Naomi oud, voor Ruth nieuw. Heel menselijk en realistisch beschrijft de Bijbel hun binnenkomst. Onmiddellijk is er een gekrioel van praatgrage mensen. De mensen kennen elkaar allemaal en het leven in zo’n stadje is aangelegd op de nieuwsgierigheid. Nietwaar? Ook vandaag hebben de mensen altijd een oordeel over ons. Ook al is dat oordeel helemaal mis, toch houden zij het ervoor dat u zó of zo bent, en dat u dat of dat doet. Wat is er al een ellende gesticht door dat roekeloos gepraat en liever wordt het kwade verteld dan het goede. Denkt u Naomi eens in. Ze kwam terug in de plaats waar zij jong geweest was, waar zij de eerste liefde leerde kennen, waar haar jongens geboren waren. Wat zou het fijn geweest zijn als iemand haar had meegenomen en hartelijk met haar gesproken had. Dat behoort toch onder gelovigen? Maar neen, er was stof tot praten.

‘Is dit Naomi? Wat ziet ze er uit, wat oud en vroeg verwelkt! Vroeger was ze zo knap en nu is ze zo arm als de mieren. Man en kinderen is ze kwijt. Dat heb je ervan als je probeert je lot te ontlopen’. Hoe wreed en smartelijk is dit voor haar, maar ook voor Ruth. Daar is nu dat volk, waar zij bij wilde horen. Die drukke, opdringerige mensen, zijn dat haar broeders en zusters, is dat het volk van de Heere?

Eén van de zwaarste dingen in het geestelijk leven is de ontnuchtering die volgt op de hoge vrede en vreugde. O, die stomme stugheid, die praatgrage nieuwsgierigheid van veel mensen heeft schuchtere zielen al veel kwaad gedaan. Het is alsof ruwe vuisten hen tegen de grond slaan en de stakkerds zullen alleen met Gods hulp overeind kunnen blijven. Laten wij bidden om een ‘bekeerde tong’. Gelukkig kent de Heere Zijn arme schepselen en zij worden door Hem niet vergeten.

Eerder gepubliceerd in de Veluwse Kerkbode, Oene


Waarom wordt de consternatie rondom hun aankomst in Bethlehem gezien als iets negatiefs? Het is toch te begrijpen dat als er van een rijke familie maar één iemand terugkomt - na al die jaren - dat mensen dan zo reageren? Ik vind de les in bovenstaand stukje wel goed maar waarom wordt deze tekst daarvoor gebruikt?

-----
Joodse verklaring zegt dat de er deze vraag achterligt: Hebben jullie gezien wat er met haar gebeurd is nadat zij het land verlaten heeft? Is dit Naomi?

Oorspronkelijk tekst: Samen liepen zij verder, totdat zij aankwamen in Beet Lechem en toen zij in Beet Lechem aankwamen was de hele stad wegens hen in rep en roer en de vrouwen zeiden: „Is dat Naomi?”
Inactief :lock

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 4545
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor J.C. Philpot » 16 Nov 2019, 13:39

Schatgraven nieuwsbrief van de Ger Gem Terneuzen schreef:In geloof, hoop en liefde is het nieuwe leven, dat der wedergeboorte, werkzaam. Zij vormen het wezen, de inhoud, de openbaring, de kracht en geur der godzaligheid. Van deze drie onafscheidelijk aan elkaar verbonden gestalten geeft prof. G. Wisse een heldere, praktische verklaring. Wij citeren een stukje uit ‘de liefde’.

Zonder liefde kan geloof en hoop niet worden beoefend. Om dan omgekeerd weer als een vrucht uit dit alles tevoorschijn te treden. Liefde is het begin en tevens het einde der zaak. De wortel en de vrucht.
(…)
Tegen de liefde Gods is niets bestand. Zij overwint en versmelt onze vijandschap. Daarvan spreekt de apostel Paulus in Romeinen 8. Als de liefde Gods in onze harten is uitgestort, zegt hij. Dat is die liefde van God tot ons, waardoor wij weer Godlievend worden.

Van nature zijn wij zulke liefhebbers van onszelf, dat wij God haten. In de genade wordt God weer zo beminnelijk, dat wij een walg krijgen van ons zelf. Daartoe moet God Zich met Zijn Woord zodanig presenteren aan de ziel, haar zo door Zijn liefde overmannen, dat zij het niet meer tegen deze liefde kan uithouden. Door de liefde worden we herboren. Dan krijgen we God als God weer lief, en daardoor tevens Zijn deugden; ook die Zijner heiligheid en gerechtigheid. Hierdoor wordt dan de wet Gods ons heilig en goed; we laten ons voor haar als voor een spiegel plaatsen, al is het ook tot onze veroordeling. Alleen door die liefde Gods worden we ingewilligd, om haar vloek te aanvaarden, ons doodvonnis te ondertekenen, om alleen door een van God geschonken Borg, Die alle gerechtigheid vervult, te willen zalig worden. Uit de liefde Gods wordt de Christus begeerd, om God Zijn eer te zien gebracht.

Uit deze uitgestorte liefde Gods komt alzo voort, dat we ons Godsgemis dan gewaar worden, en wel tot een onuitstaanbaar gemis. De ziel wordt gaande gemaakt naar God. O welk een pijn, welk een zalige liefdespijn wordt dit, als de ziel dit gemis gaat doorleven. Welk een zoete liefdestranen der droefheid naar God beginnen dan te vloeien. Dit wordt gevolgd door een besef en gevoel, dat men ook Christus mist; wederom uit de liefde Gods. Wat een droefheid, welk een heimwee, hoedanig een zielenood der levensliefde wordt dit.

Als de Heere nu bruiloft der liefde Gods bereidt, en de zalige tijd der minne daar is, dan behaagt het Hem Zijn Zoon in het hart te openbaren. En door dit uitbrengen van Christus tot de ziel komt het tot een omhelzing in het geloof; en tot een huwelijk der verbintenis en gemeenschap met Hem, dát is een hoogtij voor de ziel; dan wordt ze wel eens als van liefde dronken. Vindt er nu een gelovige omhelzing van Christus plaats, dan komt daardoor ook weer de herstelde gemeenschap met God-drieënig tot stand. Eerst daar wordt de rust gevonden, het vette van Uw huis gesmaakt; een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Wat is dat een verbond der eeuwige liefdesgemeenschap, door de Heilige Geest.

De Geest ontdekt, brengt Christus tot ons uit, verenigt ons met Christus in de geloofsomhelzing; en dan wordt uit die Christus weer de Geest ontvangen der aanneming tot kinderen; en de herstelde gemeenschap met God Zelf. Dan geldt het: het is mij goed om nabij God te wezen. Daar is de plaats voor het Hooglied: al gaf iemand al het goed van zijn huis, hij zou hem ten enenmale verachten (Hooglied 8). Het eindigt alles in en door Christus in de Drieënige God Zelf.

Ook hier kan men met Augustinus zeggen: onrustig blijft mijn hart totdat het ruste, o God, aan Uw hart.Auteur: Prof. G. Wisse (1873-1957)
Titel: De drie gezellinnen op de pelgrimsreis, pg. 56-60
Uitg.: Den Hertog
ISBN: 9033101564
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten