De H.C. verstaan in het kader van Gods heilig recht

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

De H.C. verstaan in het kader van Gods heilig recht

Berichtdoor DJK » 17 Okt 2008, 01:30

Aan Bert Mulder, Gouwenaar en ....

Velen denken dat er in de Heidelberger Catechismus een bevindelijke heilsweg wordt
uitgeschilderd, c.q. wordt uitgelegd. Maar niets is minder waar, dan dat. De opstellers,
Ursinus en Olevianus, hebben de H.C. opgesteld als een Goddelijke heilsorde, als een eenheid
die zielsbevindelijk doorleefd wordt in het hart van de zondaar, wanneer God de Vader die zondaar middels
de koorden van Zijn liefde, tot Zijn Heilige Recht komt te trekken, in dat dodelijkst tijdsgewricht.(Ps. 116)
Die trekking tot dat Recht, is de inwendige roeping in het hart van de zondaar tot de gemeenschap
met Christus. Maar God de Vader kan Zijn Zoon nimmer wegschenken, indien Zijn Heilige Recht niet
bevredigd is geworden. Hierop wordt de zondaar dus in zijn consientie/gemoed doodschuldig gesteld
middels de geestelijke doemwerking ten dode, die er van Zijn heilige Wet uit gaat. "Want vervloekt is een
iegelijk....etc." Want die Wet eist namelijk hetgeen van die zondaar, wat die zondaar nimmer kan betalen.
En aan deze eis gaat die zondaar nu sterven, en verloren onder dat Recht(Rom. 6:7)(Rom. 7:4) Aan deze eis
der Wet, sterft die zondaar dus de kruisdood met Christus, als in een punt des tijds, waarop hij nadat
sterven onmiddelijk in de Liefdesarmen van Christus mag vallen, middels Zijn liefelijk tussen treden,
door de toegepaste beloften van het Evangelie aan het hart van de zondaar.

Deze toepassing wordt aangenomen, geloofd, middels het ingestorte geloof in Hem, welke immer
is werkende door de liefde, waardoor die zondaar ingelijfd wordt in Zijn verbroken Lichaam middels dat geloof in Hem,
hetgeen de ziel wederbaart en levendmaakt, wedergeboorte, levendmaking. Door de Heilige Geest. En is krachtens deze
toegerekende rechtvaardigende daad, volkomen heilig en zondeloos voor God(1Kor.1:30), krachtens de toegerekende
volbrachte gehoorzaam van Jezus Christus, de vervulde Wet Gods'. En dit alles in deze heilsvolgorde. Maar qua tijdsorde
geschiedt dit alles in een zeer korte stonde. Want na het verloren gaan van de ziel in een weg van Recht, ontvangt
die zondaar alle voornoemde zaken, vanaf de Rechtvaardigmaking t/m de heiligmaking, tegelijk, als in één tijdstonde!!
En tegelijkertijd, is dit ook in de zuivere lijn der leer van de reformatoren, en mannen uit de nadere reformatie als :
Rutherford, Huntington, Boston, Bunjan, Owen, Van der Groe, Whitefield, Mc Cheyne, Kohlbrugge, en nog wel anderen...

Ten laatste nog een paar punten ter overdenking, aangaande de toeleidende weg tot die Vrijstad :

1. U kan en mag nooit rekenen met wat God van eeuwigheid besloten heeft. Een zondaar
bij wie de rust is opgezegd, kan hier nimmer mee rekenen, noch vertroost mee worden.
De enige troost ligt namelijk in het Bloed van Christus, en dien gekruist!! Maar
tegenwoordig is men veelal getroost en uitgeholpen wanneer men een weinig zijn
zonden gezien heeft en heeft leren bewenen voor God…

2. Zolang die ontwaakte ziel nog niet geborgen is in het Bloed van Chrisus, ligt deze ziel
nog dood en verdoemelijk voor God in zijn geboortebloed, en heeft die zondaar nog
immer die bloedwreker op zijn hielen, want ik schreef u al eerder, het Recht moet zijn
loop nog hebben. Het goddelijke Recht komt altijd voor de Liefde, ondanks dat die
ontwaakte ziel al door die trekkende en lokkende liefde Gods’, menigmaal
heeft mogen wenen in gebed aan en voor Zijn genadetroon. Deze algemene liefde
Gods’, welke de Liefde Gods’ in Christus (nog) niet is, geeft die ziel menigmaal een
betrekking tot die (nog) onbekende God in de Hemel.

3. Gods’ barmhartigheid zegt : “Ik wil de zondaar, en zoekt in Christus gemeenschap met
die zondaar”, maar Gods’ rechtvaardigheid zegt : “Er dient eerst betaald te worden aan
Mijn Goddelijke heilige geschonden Wet en Recht, dewelke in Adam is geschonden.
Hier over onderwijst ons de HC-onderwijzer in zondag 4 vraag 11. En lees dan vraag
12 – 13 – 14 - 15 nog eens erbij. Kijk, hier wordt zeer duidelijk gesproken over Gods’
heilig recht. Dit is echter dé doorleving van Zondag 4 nog niet, want de H.C. van zondag 2
t/m zondag 23 wordt geleerd als in een korte stonde van tijd.

4. En als een ontwaakte zondaar met deze zaken van doen krijgt, dan ziet hij geen Jezus,
maar slechts een openstaande schuld die om wraak schreeuwt van het heilig
Opperwezen. Zijn heilig Goddelijk recht moet voldaan worden. En van dat heilige
recht is nu Zijn heilige volmaakte WET een afspiegeling. Want in een gericht wordt
altijd recht gesproken naar de wetten van een land. In dat geval van dat hemelse Land,
waar God den Heere den Bouwmeester van is…

5. De ontwaakte ziel van die (nog steeds) voor God verdoemelijke en vervloekte
zondaar, ziet slechts : ‘Sterven is God ontmoeten, en dat zal nooit gaan en kunnen…!!
En na een weg van zichzelf een weinig proberen op te knappen, gaat de zondaar zien
en leren, “uit en van u, geen vrucht meer in der eeuwigheid” – en vraagt zichzelf dan
gedurig voor God af, in zijn binnenkamer : “Is er dan nog een Weg, tot ontkoming van
die eeuwige dreigende vloek en toorn over mijn zonden…??(H.C. Zondag 5)Dit is echter dé
doorleving en de bevinding van Zondag 5 nog niet, want......(lees boven)

6. En dan krijgt de ziel, op Gods’ bevel een heenwijzing naar Hem vanuit het Woord,
in en door Wie het nu nog wel mogelijk is. (dit is echter nog geen openbaring, want aan een
openbaring van de Tweede Persoon in het Goddelijk Wezen is altijd onlosmakelijk een
zielsverlossing verbonden.) Hier is de ontwaakte zondaar dus nog
immer getrouwd met haar eerste man, de WET in Adam, en ligt hiermede ook nog
immer dood, naakt, vervloekt en verdoemelijk voor God. Want er heeft in het hart van
die zondaar nog steeds geen voldoening plaatsgevonden krachtens toepassing,
aangaande dat heilige eisende verdoemende Recht Gods’.

7. En dan… ?? Dan gaat God de Vader, op Zijn bestemde tijd en Wijze, de ontwaakte
zondaar trekken en lokken tot Zijn heilig Goddelijke recht, middels Zijn trekkende
liefdekoorden die uitgaan van dat recht. En hier staat de zondaar in zichzelf, geheel
zwart van zonde voor Gods’ aangezicht, voelende de eis van dat recht drukken op zijn
gemoed en consciëntie, en wordt inwendig gewaar niets meer te hebben tot voldoening
en betaling van dat heilige Recht. De Wet vervloekt, verdoemt, en doodt dan de
zondaar, waarna de zondaar als in een punt des tijds verloren gaat door dat recht, en
vervolgens behouden wordt middels de tussentreding van Christus en dien gekruist.
Deze tussentreding geschiedt middels de beloften van het heilig gepredikt of gelezen
Evangelie, hetwelk dan Gods’ Geest gaat toepassen tot heil, vrede, redding en
verlossing aan het hart/ziel van de ontwaakte zondaar. Nu pas is de zondaar in en uit
Christus gerechtvaardigd, waarna de ziel direct het zaligmakende geloof in Hem krijgt
ingestort middels de Liefde Gods’ die uitgaat van Goddrie-enig. En door dit geloof
wordt de ziel ingelijfd in het verbroken Lichaam van Christus, hetgeen de ziel
wederbaart tot een vernieuwd Leven uit Hem, hetwelk is genoemd : “De wedergeboorte”.
Dit nu alles is het zo vaak genoemde “sterven aan Gods’ heilige Wet, en Gode in Christus
leven middels de beloften des Evangeliums.”(Gal. 2:19-20) Rom. 6:6-8)

Kijk, en hoevelen voelen hier die ontzaggelijke waarheid nu niet van, maar willen er niet
onder buigen, noch geestelijk bankroet mee gaan. Waarom toch?? Maar, ik zal het u zeggen:
'Men wenst tegenwoordig geestelijk niet meer ontkleed te worden, noch met al
het hunner overboord te gaan met Jona de profeet, om daar te vallen in de golven van Gods’
toorn over hun zonden. Maar men wenst tegenwoordig liever opgebouwd te worden met
vermeende gekregen algemene genadekenmerken, dewelke wel uit de Geest kunnen zijn,
maar welke niet uit Christus genomen zijn. En zo wordt telkens, in het spreken onder elkaar,
of in de prediking, Gods’ heilig Recht gebogen, omzeild, onteert én ontheiligd!'
En toch zou ik diegene die me hierin zo gedurig tegenstaan, in/uit liefde bedoeld, niet anders willen
toewensen om z.s.m met alles verloren te gaan, om achter dat verlies, die eeuwige winst in Christus
te mogen vinden. Gedenk dan gedurig aan het teken van Jona én de Vis...(Matth. 12:39-41)
Laatst gewijzigd door DJK op 23 Okt 2008, 20:54, 5 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor memento » 17 Okt 2008, 07:23

Heel interessant hoort, maar de versie van de HC die ik heb, heeft de Verlossing en de Dankbaarheid centraal staan, en neemt het punt van de ellende, wat jij hierboven zo groot uitmeet, maar enkele hoofdstukjes in beslag.

Christus hoort centraal te staan, niet de wet of het Goddelijk recht! Ik zeg daarmee niet dat de wet, zowel in zijn ontdekkende functie, en als leefregel der dankbaarheid, niet belangrijk is. Maar het gaat in wezen om Christus. En beste DJK, in al jouw postings zie ik meer wet dan Christus...

Gebruikersavatar
Margriet
Berichten: 1496
Lid geworden op: 17 Dec 2003, 05:15
Locatie: Michigan
Contact:

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor Margriet » 17 Okt 2008, 07:31

memento schreef:Heel interessant hoort, maar de versie van de HC die ik heb, heeft de Verlossing en de Dankbaarheid centraal staan, en neemt het punt van de ellende, wat jij hierboven zo groot uitmeet, maar enkele hoofdstukjes in beslag.

Christus hoort centraal te staan, niet de wet of het Goddelijk recht! Ik zeg daarmee niet dat de wet, zowel in zijn ontdekkende functie, en als leefregel der dankbaarheid, niet belangrijk is. Maar het gaat in wezen om Christus. En beste DJK, in al jouw postings zie ik meer wet dan Christus...Precies!!
Christian faith has to do less with what you know and more with whom you know, namely God and God in Christ. Rev. Martin E Marty

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5445
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor Kaw » 17 Okt 2008, 07:51

Ik verbaas me er altijd over hoe zondag 1 in deze verhalen vergeten wordt. Als men de HC lineair beschouwt, dan is dat toch een grote zwakte in het betoog.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor Alexander CD » 17 Okt 2008, 09:00

Maar God de Vader kan Zijn Zoon nimmer wegschenken, indien Zijn Heilige Recht niet
bevredigd is geworden.
Hierop wordt de zondaar dus in zijn consientie/gemoed doodschuldig gesteld
middels de geestelijke doemwerking ten dode, die er van Zijn heilige Wet uit gaat. "Want vervloekt is een
iegelijk....etc." Want die Wet eist namelijk hetgeen van die zondaar, wat die zondaar nimmer kan betalen.
En aan deze eis gaat die zondaar nu sterven, en verloren onder dat Recht(Rom. 6:7)(Rom. 7:4) Aan deze eis
der Wet, sterft die zondaar dus de kruisdood met Christus, als in een punt des tijds, waarop hij nadat
sterven onmiddelijk in de Liefdesarmen van Christus mag vallen, middels Zijn liefelijk tussen treden,
door de toegepaste beloften van het Evangelie aan het hart van de zondaar.

DJK, het klink heeel vroom maar in mijn ogen is het een groot ongeloof, bij jou brengt de zondaar zichzelf in een positie dat God hem aan moet nemen.God schenkt zijn Zoon nimmer weg , als niet eerst in Zijn Heilig recht voorzien is, eerst Gods Heilig recht dan Schenkt God Zijn Zoon, Dat is wat je schrijft en datt is tegen de bijbel
Als je kijkt in Ps 73 dan gaat de dichter eerst tot Gods heiligdommen in en dan ziet hij dat hij een groot beest was voor God.
17.Totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde merkte.
18.Immers zet Gij hen op gladde plaatsen; Gij doet hen vallen in verwoestingen.
19. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen!
20. Als een droom na het ontwaken! Als Gij opwaakt, o Heere, dan zult Gij hun beeld verachten.
21. Als mijn hart opgezwollen was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd,
22. Toen was ik onvernuftig, en wist niets; ik was een groot beest bij U.
Eerst moet de Geest van Christus de mens bewust maken van zijn zonde, de natuurlijke mens( zonder der inwerking van de Heilige Geest) komt nooit zover.
Niemand kan tot mij komen tenzij de vader Hem trekt, God werkt eerst!
En een punt des tijds is niet belangrijk want God heeft ons voor de grondlegging der wereld uitverkoren.
Er is niemand die God zoekt, en omdat er niemand was bracht Zijn eigen rechterarm verlossing.
Als je niet erkent dat het van God alleen komt, eerst rechtvaardigmaking door de Zoon want op Golgotha zijn we al met Hem gekruisigd,( voor we ons ook maar wat bewust waren heeft Christus voor ons geleden) daarna Gods werk in ons, die ons bewust maakt van zonde en schuld.
DJK,in mijn opinie breng je alleen verwarring!

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17311
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor Afgewezen » 17 Okt 2008, 10:45

Ik denk toch wel dat DJK een behoorlijk punt heeft.
En dan gaat het me niet zozeer om de veelbesproken vraag of er nu wel of geen leven is voor de kennis van Christus/de rechtvaardigmaking, etc., maar wel hoe de bekering plaatsvindt.
En volgens mij is het toch echt heel Bijbels, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, dat daar waar de mens zondaar voor God wordt (daar kan hij uit zichzelf niet komen, 't is een onderdeel van de bekering die door God gewerkt wordt), dat dáár de genade wordt geopenbaard, m.a.w. daar komt hij tot geloof of het geloof breekt door, hoe je het ook noemen wilt. Hij ervaart daar de verlossing.
En dat laatste is iets waar het gros van de forummers niet zo veel van wil weten.

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor memento » 17 Okt 2008, 10:52

Afgewezen schreef:Ik denk toch wel dat DJK een behoorlijk punt heeft.
En dan gaat het me niet zozeer om de veelbesproken vraag of er nu wel of geen leven is voor de kennis van Christus/de rechtvaardigmaking, etc., maar wel hoe de bekering plaatsvindt.
En volgens mij is het toch echt heel Bijbels, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, dat daar waar de mens zondaar voor God wordt (daar kan hij uit zichzelf niet komen, 't is een onderdeel van de bekering die door God gewerkt wordt), dat dáár de genade wordt geopenbaard, m.a.w. daar komt hij tot geloof of het geloof breekt door, hoe je het ook noemen wilt. Hij ervaart daar de verlossing.
En dat laatste is iets waar het gros van de forummers niet zo veel van wil weten.

Ik ben het met je eens dat in de bekering de beleefde ellendekennis een plaats heeft, om een beleefde kennis aan Christus te krijgen.

Alleen, hebben we voor de ellendekennis een 7-stappen-tellend systeem nodig? Als een soort checklist?

Ik denk dat het werk van de Geest zich niet laten vangen in een checklist. Ik acht het in zekere zin zelfs grof, om de Geest op zo'n manier voor te schrijven hoe Hij handelen moet. Let wel: Ik stel heel duidelijk niet, dat een bekering niet zo kan verlopen. Maar het gaat me te ver om dat op te leggen als norm. Daar mist het de bijbelse onderbouwing voor.

Laten we het gewoon lekker houden bij de 3-slag van de HC, ellende, verlossing en dankbaarheid.

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 23170
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: 127.0.0.1

Re: De H.C. verstaan in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor Tiberius » 17 Okt 2008, 10:53

Mod-info: op verzoek van de topicstarter de titel enigszins aangepast.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17311
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: De H.C. verstaan in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor Afgewezen » 17 Okt 2008, 11:00

Tiberius schreef:Mod-info: op verzoek van de topicstarter de titel enigszins aangepast.

Dan mag de apostrof wel weg, want die hoort daar niet. En recht moet volgens mij met een kleine letter. :huhu

Mod-info: ok, al is het dan de vraag of ik daarmee recht doe aan de intentie van de topicstarter.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17311
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor Afgewezen » 17 Okt 2008, 11:02

memento schreef:
Afgewezen schreef:Ik denk toch wel dat DJK een behoorlijk punt heeft.
En dan gaat het me niet zozeer om de veelbesproken vraag of er nu wel of geen leven is voor de kennis van Christus/de rechtvaardigmaking, etc., maar wel hoe de bekering plaatsvindt.
En volgens mij is het toch echt heel Bijbels, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, dat daar waar de mens zondaar voor God wordt (daar kan hij uit zichzelf niet komen, 't is een onderdeel van de bekering die door God gewerkt wordt), dat dáár de genade wordt geopenbaard, m.a.w. daar komt hij tot geloof of het geloof breekt door, hoe je het ook noemen wilt. Hij ervaart daar de verlossing.
En dat laatste is iets waar het gros van de forummers niet zo veel van wil weten.

Ik ben het met je eens dat in de bekering de beleefde ellendekennis een plaats heeft, om een beleefde kennis aan Christus te krijgen.

Alleen, hebben we voor de ellendekennis een 7-stappen-tellend systeem nodig? Als een soort checklist?

Ik denk dat het werk van de Geest zich niet laten vangen in een checklist. Ik acht het in zekere zin zelfs grof, om de Geest op zo'n manier voor te schrijven hoe Hij handelen moet. Let wel: Ik stel heel duidelijk niet, dat een bekering niet zo kan verlopen. Maar het gaat me te ver om dat op te leggen als norm. Daar mist het de bijbelse onderbouwing voor.

Laten we het gewoon lekker houden bij de 3-slag van de HC, ellende, verlossing en dankbaarheid.

Nee memento. Het gaat toch wel degelijk om de beleving. Mijn punt is dat bij velen geloof en bekering een totaal andere inhoud heeft gekregen dan vroeger (eerste helft 20e eeuw zeg maar).
Dan kun je het in woorden met elkaar eens zijn, maar uiteindelijk blijk je het over iets heel anders te hebben.

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor DJK » 17 Okt 2008, 11:03

Kaw schreef:Ik verbaas me er altijd over hoe zondag 1 in deze verhalen vergeten wordt. Als men de HC lineair beschouwt, dan is dat toch een grote zwakte in het betoog.


Zondag 1 = de inhoud c.q. samenvatting van derest van de gehele Catechismus, Kaw!

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor memento » 17 Okt 2008, 11:04

Afgewezen schreef:
memento schreef:
Afgewezen schreef:Ik denk toch wel dat DJK een behoorlijk punt heeft.
En dan gaat het me niet zozeer om de veelbesproken vraag of er nu wel of geen leven is voor de kennis van Christus/de rechtvaardigmaking, etc., maar wel hoe de bekering plaatsvindt.
En volgens mij is het toch echt heel Bijbels, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, dat daar waar de mens zondaar voor God wordt (daar kan hij uit zichzelf niet komen, 't is een onderdeel van de bekering die door God gewerkt wordt), dat dáár de genade wordt geopenbaard, m.a.w. daar komt hij tot geloof of het geloof breekt door, hoe je het ook noemen wilt. Hij ervaart daar de verlossing.
En dat laatste is iets waar het gros van de forummers niet zo veel van wil weten.

Ik ben het met je eens dat in de bekering de beleefde ellendekennis een plaats heeft, om een beleefde kennis aan Christus te krijgen.

Alleen, hebben we voor de ellendekennis een 7-stappen-tellend systeem nodig? Als een soort checklist?

Ik denk dat het werk van de Geest zich niet laten vangen in een checklist. Ik acht het in zekere zin zelfs grof, om de Geest op zo'n manier voor te schrijven hoe Hij handelen moet. Let wel: Ik stel heel duidelijk niet, dat een bekering niet zo kan verlopen. Maar het gaat me te ver om dat op te leggen als norm. Daar mist het de bijbelse onderbouwing voor.

Laten we het gewoon lekker houden bij de 3-slag van de HC, ellende, verlossing en dankbaarheid.

Nee memento. Het gaat toch wel degelijk om de beleving. Mijn punt is dat bij velen geloof en bekering een totaal andere inhoud heeft gekregen dan vroeger (eerste helft 20e eeuw zeg maar).
Dan kun je het in woorden met elkaar eens zijn, maar uiteindelijk blijk je het over iets heel anders te hebben.

Persoonlijk denk ik dat er in de beleving van begin 20e eeuw veel misgroei is.

Ik kijk dan liever naar de Nadere Reformatie (zoals Brakel) en de Puriteinen (zoals Guthri). Dat is niet minder bevindelijk, maar m.i. veel bijbelser ingekleurd.

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor DJK » 17 Okt 2008, 11:06

Afgewezen schreef:Ik denk toch wel dat DJK een behoorlijk punt heeft.
En dan gaat het me niet zozeer om de veelbesproken vraag of er nu wel of geen leven is voor de kennis van Christus/de rechtvaardigmaking, etc., maar wel hoe de bekering plaatsvindt.
En volgens mij is het toch echt heel Bijbels, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, dat daar waar de mens zondaar voor God wordt (daar kan hij uit zichzelf niet komen, 't is een onderdeel van de bekering die door God gewerkt wordt), dat dáár de genade wordt geopenbaard, m.a.w. daar komt hij tot geloof of het geloof breekt door, hoe je het ook noemen wilt. Hij ervaart daar de verlossing.
En dat laatste is iets waar het gros van de forummers niet zo veel van wil weten.Opmerken is beter dan het vette der rammen....!!

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor DJK » 17 Okt 2008, 11:17

memento schreef:
Afgewezen schreef:Ik denk toch wel dat DJK een behoorlijk punt heeft.
En dan gaat het me niet zozeer om de veelbesproken vraag of er nu wel of geen leven is voor de kennis van Christus/de rechtvaardigmaking, etc., maar wel hoe de bekering plaatsvindt.
En volgens mij is het toch echt heel Bijbels, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, dat daar waar de mens zondaar voor God wordt (daar kan hij uit zichzelf niet komen, 't is een onderdeel van de bekering die door God gewerkt wordt), dat dáár de genade wordt geopenbaard, m.a.w. daar komt hij tot geloof of het geloof breekt door, hoe je het ook noemen wilt. Hij ervaart daar de verlossing.
En dat laatste is iets waar het gros van de forummers niet zo veel van wil weten.

Ik ben het met je eens dat in de bekering de beleefde ellendekennis een plaats heeft, om een beleefde kennis aan Christus te krijgen.

Alleen, hebben we voor de ellendekennis een 7-stappen-tellend systeem nodig? Als een soort checklist?

Ik denk dat het werk van de Geest zich niet laten vangen in een checklist. Ik acht het in zekere zin zelfs grof, om de Geest op zo'n manier voor te schrijven hoe Hij handelen moet. Let wel: Ik stel heel duidelijk niet, dat een bekering niet zo kan verlopen. Maar het gaat me te ver om dat op te leggen als norm. Daar mist het de bijbelse onderbouwing voor.

Laten we het gewoon lekker houden bij de 3-slag van de HC, ellende, verlossing en dankbaarheid.Ik heb ook nooit anders beweerd.
De H. Catechismus leert ons toch ook niet dat bijv. het stuk der ellende, van zondag 2 t/m zondag 6, in vijf stappen geleerd moet worden?? Nee, daarom schreef ik vanaf het begin dat de H.C. als een éénheid verstaan moet worden, geheel naar Gods' Woord, en ook geheel naar eigen zeggen van de opstellers van de H.C.
Zij hebben het stuk der ellende alleen uiteen getrokken, tot onderwijs, om ons te leren en uit te leggen wat er middels die geestelijke bediening der Wet(Rom. 7:14), waar immer een vloek- en doemwerking ten dode vanuit gaat, in het stuk der ellende, zielsbevindelijk wordt ondervonden(Gal. 3:10), wanneer God de Vader die zondaar komt trekken tot Zijn heilig Recht.(Joh. 6:44)

DJK
Berichten: 244
Lid geworden op: 08 Aug 2008, 12:52

Re: De H.C. gezien in het kader van Gods' heilige Recht

Berichtdoor DJK » 17 Okt 2008, 11:39

Afgewezen schreef:
memento schreef:
Afgewezen schreef:Ik denk toch wel dat DJK een behoorlijk punt heeft.
En dan gaat het me niet zozeer om de veelbesproken vraag of er nu wel of geen leven is voor de kennis van Christus/de rechtvaardigmaking, etc., maar wel hoe de bekering plaatsvindt.
En volgens mij is het toch echt heel Bijbels, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, dat daar waar de mens zondaar voor God wordt (daar kan hij uit zichzelf niet komen, 't is een onderdeel van de bekering die door God gewerkt wordt), dat dáár de genade wordt geopenbaard, m.a.w. daar komt hij tot geloof of het geloof breekt door, hoe je het ook noemen wilt. Hij ervaart daar de verlossing.
En dat laatste is iets waar het gros van de forummers niet zo veel van wil weten.

Ik ben het met je eens dat in de bekering de beleefde ellendekennis een plaats heeft, om een beleefde kennis aan Christus te krijgen.

Alleen, hebben we voor de ellendekennis een 7-stappen-tellend systeem nodig? Als een soort checklist?

Ik denk dat het werk van de Geest zich niet laten vangen in een checklist. Ik acht het in zekere zin zelfs grof, om de Geest op zo'n manier voor te schrijven hoe Hij handelen moet. Let wel: Ik stel heel duidelijk niet, dat een bekering niet zo kan verlopen. Maar het gaat me te ver om dat op te leggen als norm. Daar mist het de bijbelse onderbouwing voor.

Laten we het gewoon lekker houden bij de 3-slag van de HC, ellende, verlossing en dankbaarheid.

Nee memento. Het gaat toch wel degelijk om de beleving. Mijn punt is dat bij velen geloof en bekering een totaal andere inhoud heeft gekregen dan vroeger (eerste helft 20e eeuw zeg maar).
Dan kun je het in woorden met elkaar eens zijn, maar uiteindelijk blijk je het over iets heel anders te hebben.Dit is nu precies hetgeen wat ik gedurig heb geprobeerd naar voren te brengen!.

De grote vraag geldt ons allen telkens maar weer : "Hóe, en in welke weg ben ik in het Bloed van Jezus Christus verlost geworden van al mijn schuld en zonden....?"


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten