Eenzaamheid

-DIA-
Berichten: 29281
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor -DIA- » 19 Feb 2015, 15:16

PSALMEN 42

1 Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
2 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
3 Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?

4 Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?
5 Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte.

6 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts.

7 O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte.
8 De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan.

9 Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.
10 Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.
© -DIA-

Mara
Berichten: 23094
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Mara » 15 Nov 2019, 11:33

“Eenzaamheid veroorzaakt dezelfde reactie in het brein als het ervaren van stress. Net als bij stress, maakt het brein ook bij eenzaamheid de stof cortisol aan, die vervolgens op bepaalde gebieden (receptoren) van het brein gaan ‘zitten’. Normaal gesproken remt de hypotanamus (deel van de hersenen) dit proces weer af, waardoor er niets aan de hand is. Echter bij langdurige stress of eenzaamheid, wanneer dit chronisch wordt, raakt je systeem ontremt. Je eigen remsysteem werkt niet meer, vergelijkbaar bij inname van alcohol. Dit heeft vooral effect op die delen van het brein waar de emotie wordt bestuurd.

VERNIETIGENDE RESULTAAT VAN EENZAAMHEID OP ONZE GEZONDHEID
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Wim Anker
Berichten: 3415
Lid geworden op: 05 Dec 2014, 19:34

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Wim Anker » 15 Nov 2019, 12:17

Mooie illustratie van het failliete systeem.

Als degenen die dit soort bullshitt schrijven, lezen of verspreiden wat nuttigs gingen doen waren de eenzaamheidssymptomen er niet.

Zwemleraren schrijven niet over de gevolgen van niet kunnen zwemmen. Die geven les. Dan is er geen aanleiding om erover te schrijven want de gevolgen zijn voorkomen door te werken.

Zalig zijn de onnozelen.

Mara
Berichten: 23094
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Mara » 15 Nov 2019, 12:33

Ga niet om met een opvliegend man en laat u niet in met een driftig iemand, anders raakt u gewend aan zijn paden en haalt u een valstrik over uzelf.
Spreuken 22, vs 24 en 25

Het is beter eenzaam te zijn, dan.
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Susan » 16 Nov 2019, 12:13

-DIA- schreef:Sinds de val in het paradijs zwerven we als ellendigen en eenzamen
over de wereld.
Maar de wereld kan zich vaak wel thuisvoelen in deze wereld.
De beleving van de eenzaamheid, en vreemdelingschap wordt pas
werkelijkheid als je weet wat je mist.

  Zie op mij in gunst van boven,
  Wees mij toch genadig, HEER',
  Eenzaam ben ik en verschoven;
  Ja, d' ellende drukt mij neer.
  'k Roep U aan in angst en smart;
  Duizend zorgen, duizend doden,
  Kwellen mijn angstvallig hart.
  Voer mij uit mijn angst en noden.

  Sla op mijn ellenden d' ogen,
  Zie mijn moeite, mijn verdriet;
  Neem mijn zonden, uit meedogen.
  Gunstig weg, gedenk die niet,
  Zie mijn haters, daar 't getal
  Vast vermeert van die mij vloeken,
  En die rusteloos mijn val,
  Heet en wrevelmoedig zoeken.

  Hoed mijn ziel,en red z' uit noden,
  Maak mij niet beschaamd, o HEER';
  Want ik kom tot U gevloden.
  Laat d' oprechtheid meer en meer,
  Met de vroomheid, mij behoen.
  'k Wacht op U in mijn ellenden,
  Laat Uw hand, in tegenspoen,
  Israel verlossing zenden.


Heel waardevol. Door de zondeval kwam er eenzaamheid. Ik las dit: "Eenzaamheid is een kloof tussen mij en andere mensen, een scheur in mijzelf, maar vooral een breuk van mij met God. In het Nieuwe Testament reikt God perspectief voor eenzamen aan, door Jezus Christus."

Als je van Hem bent, zal er in de toekomst geen eenzaamheid meer zijn.

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Gebruikersavatar
Dodo
Berichten: 5553
Lid geworden op: 15 Jun 2013, 15:40
Locatie: dodo.refoforum@gmail.com
Contact:

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Dodo » 16 Nov 2019, 12:26

Ik denk dat Mara doelt op het eenzaam zijn van met name oudere mensen, in het hier en nu. Die geen netwerk hebben, misschien vervreemd zijn geraakt van familie, die tegen de goudvis praten omdat ze anders hun eigen stem niet horen, de hele dag. Die eenzaamheid komt veel voor, en is echt ook een probleem. Alleen zijn de oplossingen niet zo eenvoudig.

Geytenbeekje
Berichten: 6556
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Geytenbeekje » 16 Nov 2019, 12:40

Dodo schreef:Ik denk dat Mara doelt op het eenzaam zijn van met name oudere mensen, in het hier en nu. Die geen netwerk hebben, misschien vervreemd zijn geraakt van familie, die tegen de goudvis praten omdat ze anders hun eigen stem niet horen, de hele dag. Die eenzaamheid komt veel voor, en is echt ook een probleem. Alleen zijn de oplossingen niet zo eenvoudig.

In kerken daar aandacht aan geven ?
Commissie inrichten waarin mensen naar ouderen om zien ?
Ook jongeren er bij betrekken is goed.
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Gebruikersavatar
Dodo
Berichten: 5553
Lid geworden op: 15 Jun 2013, 15:40
Locatie: dodo.refoforum@gmail.com
Contact:

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Dodo » 16 Nov 2019, 12:46

Veel gemeenten hebben al een soort bezoekdienst, waarbij gemeenteleden (meestal vrouwen) ouderen opzoeken. Dat werkt prima, deze dames komen soms binnen op adressen waar de ouderling niet welkom is. Maar dat zijn nog steeds hooguit zes bezoekjes per jaar.

Een ander probleem is dat die ouderen niet altijd zo leuk zijn om mee om te gaan. Ze hebben al veel meegemaakt, hebben familie verloren door de dood, zijn vaak somber of zelfs depressief, mopperen veel. Niet de mensen die je nou graag op je verjaardag uitnodigt.

Wim Anker
Berichten: 3415
Lid geworden op: 05 Dec 2014, 19:34

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Wim Anker » 16 Nov 2019, 13:11

Dodo schreef:Veel gemeenten hebben al een soort bezoekdienst, waarbij gemeenteleden (meestal vrouwen) ouderen opzoeken. Dat werkt prima, deze dames komen soms binnen op adressen waar de ouderling niet welkom is. Maar dat zijn nog steeds hooguit zes bezoekjes per jaar.

Een ander probleem is dat die ouderen niet altijd zo leuk zijn om mee om te gaan. Ze hebben al veel meegemaakt, hebben familie verloren door de dood, zijn vaak somber of zelfs depressief, mopperen veel. Niet de mensen die je nou graag op je verjaardag uitnodigt.


Klopt. En het is triest dat veel tijd wordt gestoken (leuker om te doen blijkbaar...) om de fysieke gevolgen, inclusief bijbehorende biologische processen, te modelleren dan de tijd te gebruiken om de problemen te voorkomen.

Het is een variant op het flmen van een ongeluk zonder hulp te verlenen terwijl die wel benodigd is.

DDD
Berichten: 22827
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor DDD » 16 Nov 2019, 13:15

Zou je dit kunnen toelichten? Ik begrijp niet goed wat je bedoelt.

Gaat het om aandacht van deskundigen voor fysieke gezondheid boven welzijn?

Mara
Berichten: 23094
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Mara » 16 Nov 2019, 13:27

Dodo schreef:Ik denk dat Mara doelt op het eenzaam zijn van met name oudere mensen, in het hier en nu. Die geen netwerk hebben, misschien vervreemd zijn geraakt van familie, die tegen de goudvis praten omdat ze anders hun eigen stem niet horen, de hele dag. Die eenzaamheid komt veel voor, en is echt ook een probleem. Alleen zijn de oplossingen niet zo eenvoudig.

Deze week keek ik naar een eo programma over eenzaamheid. Een vrouw van 43 leefde een week lang het leven van een eenzame leeftijdsgenote.
Aan het einde van de week was er een ontmoeting tussen die 2.
En nee, het was geen verzuurde stugge mevrouw die sociaal gehandicapt was.
Haar man was overleden aan een hartstilstand, ze raakte haar baan kwijt en door dit alles voelde ze zich een tijd niet in staat om contacten te hernieuwen en onderhouden.
Ik vond het heel aangrijpend. Ook de vrouw die een week lang in haar eentje, zonder telefoon en internet, in een appartement moest verblijven. De eerste 2 dagen vond ze het heerlijk, maar gaandeweg zie je dat veranderen. Het uitzichtloze, het doelloze.
En ze kreeg de opdracht om op een terrasje te zitten, maar ze voelde zich daar alleen maar eenzamer, want om haar heen zaten stelletjes, vrienden en gezinnen.

Ik vond het heel aangrijpend om te zien, maar het was ook wel een eye opener, dat het je zomaar kan overkomen. En die drempel om naar buiten te gaan wordt gaandeweg steeds hoger.

Het gevoel van eenzaamheid zit trouwens in hetzelfde hersengedeelte als het gevoel van pijn!
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

DDD
Berichten: 22827
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor DDD » 16 Nov 2019, 13:47

Ik vind het goed dat je hier steeds aandacht voor vraagt. Maar ik mis de verantwoordelijkheid van de mens. Eenzame mensen die fysiek gezond zijn, zijn geen stokken en blokken. Zij moeten zich bekeren en niet lijdzaam afwachten.

Mara
Berichten: 23094
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Mara » 16 Nov 2019, 14:15

DDD schreef:Ik vind het goed dat je hier steeds aandacht voor vraagt. Maar ik mis de verantwoordelijkheid van de mens. Eenzame mensen die fysiek gezond zijn, zijn geen stokken en blokken. Zij moeten zich bekeren en niet lijdzaam afwachten.

En zo zwart wit is het dan volgens jou.
Jij begrijpt kennelijk niet wat eenzaamheid in feite is.
Het is niet dat je alleen op de wereld staat altijd, of geen familie of vrienden hebt.
Het is een gevoel, ervaring, gemis van verbondenheid, het gevoel er buiten te staan.

En dat kan door een traumatische jeugd komen, een psychiatrische stoornis, gebeurtenissen in het leven, geldproblemen, gepest worden of zijn, een woonomgeving die niet aansluit bij jou, "anders (geaard) zijn", gezondheidsproblemen.

Moet ik nog meer opnoemen?
Dit heeft met bekeren niets te maken! Ik zou zeggen, integendeel. Denk eens aan Elia onder de jeneverbes!

O en het was de week van de eenzaamheid, mocht dat je ontgaan zijn.
En zoals Helma vaak abortus onder de aandacht brengt hier - en terecht! - wil ik graag aandacht blijven vragen voor eenzaamheid. Want het is een steeds groter probleem.
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Susan » 16 Nov 2019, 14:25

Mara schreef:
DDD schreef:Ik vind het goed dat je hier steeds aandacht voor vraagt. Maar ik mis de verantwoordelijkheid van de mens. Eenzame mensen die fysiek gezond zijn, zijn geen stokken en blokken. Zij moeten zich bekeren en niet lijdzaam afwachten.

En zo zwart wit is het dan volgens jou.
Jij begrijpt kennelijk niet wat eenzaamheid in feite is.
Het is niet dat je alleen op de wereld staat altijd, of geen familie of vrienden hebt.
Het is een gevoel, ervaring, gemis van verbondenheid, het gevoel er buiten te staan.

En dat kan door een traumatische jeugd komen, een psychiatrische stoornis, gebeurtenissen in het leven, geldproblemen, gepest worden of zijn, een woonomgeving die niet aansluit bij jou, "anders (geaard) zijn", gezondheidsproblemen.

Moet ik nog meer opnoemen?
Dit heeft met bekeren niets te maken! Ik zou zeggen, integendeel. Denk eens aan Elia onder de jeneverbes!

O en het was de week van de eenzaamheid, mocht dat je ontgaan zijn.
En zoals Helma vaak abortus onder de aandacht brengt hier - en terecht! - wil ik graag aandacht blijven vragen voor eenzaamheid. Want het is een steeds groter probleem.Zonder eigen inzet en motivatie lukt het niet om je eenzaamheidsgevoelens te verminderen. Daar heb je soms hulp bij nodig.

Wim Anker
Berichten: 3415
Lid geworden op: 05 Dec 2014, 19:34

Re: Eenzaamheid

Berichtdoor Wim Anker » 16 Nov 2019, 14:33

Issue is voor mij een beetje dat het erg overkomt als een toeschouwer die alle misstanden bekijkt vervolgens aangeeft hoe fout het allemaal is en erg kritisch is op anderen.

Stel dat er een toeschouwer is geweest, een toerist aan de kant van de weg zittend, die tot in detail de geschiedenis van de barmhartige sameritaan heeft zien gebeuren. Hij heeft het pak slaag gezien die de reiziger kreeg, hij heeft gezien hoe de priester en de leviet voorbijgingen en hij heeft gezien wat de samaritaan deed.

De toerist heeft het verhaal, voor thuis, op facebook gezet.

Wie willen wij zijn? De toerist, de priester, de leviet of de samaritaan?
Laatst gewijzigd door Wim Anker op 16 Nov 2019, 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.


Terug naar “Muziek en Gedichten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast