Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13818
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Berichtdoor huisman » 31 Aug 2018, 14:19

Johannes S schreef:
huisman schreef:

Vraag: Heeft iemand hier eerder uitleg over gelezen of gehoord ?


Nee. Wel een hele interessante kwestie.
Zijn hier geestelijke lessen uit te trekken?

Ik heb wel zelf zo mijn gedachten hierover.
God heeft van Zijn kant een verbond gesloten met als teken besnijdenis.
Bij de besnijdenis vloeit bloed en dat wijst vooruit naar de komst en het lijden en sterven van de Messias.
Die uit Abraham, Izak, Jakob geboren zou worden.
God beloofde dat in Abrahams Zaad alle volken gezegend zouden worden.
Genesis 22:18
En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

Omdat Abraham gehoorzaam was geweest dus.
Dat waren de kinderen Israëls in de woestijn niet.
Maar God bleef trouw en zo komen degene die de voorhuid nog hebben dus in het beloofde land aan.
Je bent dus niet automatisch behouden als je besneden bent en Abraham tot een fysieke vader hebt.
Het gaat om geloof en de besnijdenis van het hart waaruit volgt gehoorzaamheid.

God beloofde dus dat in Abraham alle volken gezegend zouden worden, ook de fysiek onbesneden volken/heidenen. (mits ze geloven)
Hoe ging het heil naar de heidenen (alle volken)? Met Pinksteren werd de Geest uitgegoten op alle vlees en van toen af aan ging het Evangelie van Jezus Christus (het Zaad wat aan Abraham beloofd was) ook naar de heidenen. Als zij geloven zijn zij geestelijke kinderen van Abraham. (Gal.3:29/ Gal.4:28/ Rom.4:10-12).

Er vallen dus een aantal dingen op. De ontrouw van het volk en Gods trouw. God laat Zijn Zoon geboren worden.Maar de ontrouw van het volk is na de woestijnreis niet minder geworden. Denk aan de richterentijd,de tijd voor de ballingschap enz. Toch zie ik nergens dat de HEERE het volk verbied zich te besnijden.
Tijdens de woestijnreis werd er volgens Jozua 5 niet besneden en dat kan dan m.i. niet alleen gelegen hebben aan de ontrouw van Israël.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Van Ewijk
Berichten: 1550
Lid geworden op: 01 Apr 2015, 18:05

Re: Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Berichtdoor Van Ewijk » 01 Sep 2018, 11:41

huisman schreef:
Vraag: Heeft iemand hier eerder uitleg over gelezen of gehoord ?


Ik heb het wel eens in een bijbelleeskring onder leiding van een predikant over gehad.
Niet alleen over het door u aangewezen hoofdstuk maar wel over de noodzaak van de besnijdenis en de ernst van het gebod.
Het moge vooral duidelijk zijn dat we met zekerheid kunnen aannemen dat God nooit ergens gewild heeft dat het strikt naleven van zijn geboden iemands gezondheid als zodanig in gevaar brengt, bovendien zou dat ook in strijd zijn met zijn allesomvattende wijsheid.

Vooral in het nieuwe testament maakt de Heere Jezus in de discussie's met de Farizeeërs herhaaldelijk duidelijk (discussie over de sabbat, handwassing, David en het offerbrood) dat het uithollen er van en het star naleven haaks staat op de spirituele verbintenis tussen de Heere en de mens vanuit het hart.
U kunt het ook zo zien, in al die genoemde tijd dat de besnijdenis niet heeft plaats gevonden heeft de Heere net niet verboden, maar zich evenmin tegen het nalaten er van uitgesproken.

De besnijdenis is een symbool van het verbond tussen God en de mens, niet andersom.
Besnijdenis en het star naleven van (wettelijke) tradities heeft geen enkele waarde als het hart achterwege gelaten word.
Wie zich laat besnijden of dopen in bovenstaande wetenschap roept hiermee dus verantwoording en en bepaalde wetenschap over zich af.
Namelijk oprechte bekering en zondebesef, men accepteert met deze handelingen Gods wetten en geboden en zijn liefde en men moet zich dus ook bewust zijn van de het gewicht daar van.

Het volk krijgt ook de keuze, of de Jordaan over of kiezen voor Goden en andere afgoden.
Het volk kiest ten overstaan van Jozua massaal voor de Heere.
Geen wonder dus dat de Heere in zijn wijsheid Jozua nu pas de opdracht geeft tot massale besnijding.
Gepaard met de intocht in het heilige land word hiermee symbolisch nogmaals het belang van het verbond en de loyaliteit benadrukt.
Men zou dit dus kan kunnen zien als een door God geplande samenkomst van ritueel (besnijdenis) en moment (de oversteek) om ten volle in de harten van de nieuwe generatie te benadrukken dat men zijn keuze heeft gemaakt de Heere te bedienen, met daarbij alle belangen en consequenties.

Het is een krachtige symbolische bezegeling als je er zo over na denkt.
Men laat onreinheid en zonden van de vorige generatie in de vorm van de besneden voorhuiden achter in de woestijn, en men betreed na voltrekking van eed en besnijdenis met nieuwe reinheid en een schone lei het beloofde land.
Dat die lei dan niet lang schoon is gebleven is dan weer een verhaal apart, dat de Heere dan in de vervolgboeken straffend optreed is daarmee dan wel beter vanuit rechtvaardig standpunt te begrijpen.
''Niemand is armer dan hij die in tijden van nood zijn geloof verliest.''

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13818
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Berichtdoor huisman » 01 Sep 2018, 12:26

In het licht van Exodus 4:24-26 waar de HEERE Mozes zoekt te doden omdat hij zijn zoon niet had besneden is het gebeuren in Jozua 5 nog opmerkelijker.
Het kan toch bijna niet anders dan dat de HEERE zelf de besnijdenis verboden/opgeschort heeft in de woestijn.
Mozes zou na het gebeuren in Exodus 4 toch nooit uit zichzelf toegelaten hebben dat het volk de besnijdenis veronachtzaamde ?
In dit licht is de verklaring van ds den Butter wel aannemelijk.

Graag correctie/commentaar ?
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Valcke
Berichten: 5303
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Berichtdoor Valcke » 01 Sep 2018, 13:00

huisman schreef:In het licht van Exodus 4:24-26 waar de HEERE Mozes zoekt te doden omdat hij zijn zoon niet had besneden is het gebeuren in Jozua 5 nog opmerkelijker.
Het kan toch bijna niet anders dan dat de HEERE zelf de besnijdenis verboden/opgeschort heeft in de woestijn.
Mozes zou na het gebeuren in Exodus 4 toch nooit uit zichzelf toegelaten hebben dat het volk de besnijdenis veronachtzaamde ?
In dit licht is de verklaring van ds den Butter wel aannemelijk.

Graag correctie/commentaar ?


Matthew Poole (in het Nederlands ook bekend als Polus) geeft eveneens de verklaring dat de Heere Zelf het besnijden gedurende de woestijnreis heeft opgeschort / dan wel het niet besnijden heeft toegestaan.

De uitleg in de Korte verklaring door dr. C.J. Goslinga geeft een concrete reden. In vers 6 van dit hoofdstuk wordt immers verwezen naar de ongehoorzaamheid van het volk, namelijk dat het volk niet wilde optrekken naar Kanaän. Dit verwijst naar Numeri 14, waar we in vers 28-35 een banvloek vinden van de Heere over het volk. Volgens dr. Goslinga deelden ook de kinderen in deze banvloek en werd dus inderdaad op bevel van God Zelf de instelling van de besnijdenis opgeschort, evenals ook de instelling van het pascha. Zowel besnijdenis als pascha werden nu dus (in Jozua 5), opnieuw op bevel van God, hersteld, vóór de intocht in het beloofde land.

Hoewel het expliciet nergens staat, lijkt deze verklaring mij aannemelijk; zeker gezien de verwijzing naar deze geschiedenis in vers 6 van dit hoofdstuk. Zowel het niet houden van de besnijdenis als het niet houden van het pascha gedurende het trekken van het volk in de woestijn zou anders zeer verwonderlijk zijn. Zeker ook gezien de plechtige instelling van het pascha bij de uittocht. De weigering van het volk om naar Kanaän op te trekken gaf hier een breuk, gevolgd door een banvloek van God waarmee tevens deze sacramenten werden opgeschort.

Naschrift:
- Ik zie nu dat het commentaar op het Oude Testament door Keil en Delitzsch dezelfde uitleg geeft als dr. Goslinga in de Korte Verklaring.
- M.i. heeft de afwending van de 'smaad van Egypte' (vers 9) ook alles te maken met deze uitleg.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22151
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Berichtdoor refo » 01 Sep 2018, 14:10

Ik lees nergens dat God het besnijden heeft opgeschort. Je zult eerder bij de mensen moeten zoeken. " als we dan toch het beloofde land niet krijgen, laat dan de rest ook maar zitten "

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1603
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Berichtdoor Nasrani » 01 Sep 2018, 14:56

Ds Theo Niemeijer zegt in het Zoeklicht over de besnijdenis:
De besnijdenis werd ingesteld als zegel op het verbond dat God met Abraham gesloten had. Kennelijk werd de besnijdenis toegepast tot aan de uittocht uit Egypte (zo’n zeven generaties). Tijdens de woestijntocht werd de besnijdenis echter niet meer gepraktiseerd, waardoor bij de in bezit name van het beloofde land Kanaän een onbesneden generatie overgebleven was. Alle mannen die uit Egypte getrokken waren en ouder dan twintig jaar waren, waren namelijk in de woestijn omgekomen en mochten het beloofde land niet binnengaan, omdat ze niet op de Here vertrouwd hadden (Numeri 14:29). Deze nieuwe generatie was in de woestijn dus niet besneden (Jozua 5:5) en moest nu, voordat ze het beloofde land in bezit zouden nemen, opnieuw besneden worden. In Jozua 5:2 staat namelijk, dat de Israëlieten ‘opnieuw besneden moesten worden, ten tweede male’. Deze nieuwe generatie werd voor het eerst besneden, maar voor God gold deze besnijdenis als ‘het opnieuw besnijden van Israël’, waarbij de Here God doelt op de vernieuwing van het verbond dat Hij met Abraham gesloten had. Voor de in bezit name van het beloofde land moest eerst het verbond opnieuw bekrachtigd worden door de besnijdenis. Zonder deze besnijdenis had de Here God hen het land niet kunnen geven.


Ook de BMU en de Studiebijbel HSV geven aan dat voor de in bezit name van het beloofde land er eerst een verbondsvernieuwing moest plaatsvinden.
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13818
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Berichtdoor huisman » 01 Sep 2018, 15:03

refo schreef:Ik lees nergens dat God het besnijden heeft opgeschort. Je zult eerder bij de mensen moeten zoeken. " als we dan toch het beloofde land niet krijgen, laat dan de rest ook maar zitten "


Als dat zo zou zijn is het uiterst merkwaardig dat de HEERE bij monde van Mozes of Aäron daar het volk niet op aansprak. Dat deed Hij wel bij Mozes in Exodus 4!
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22151
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Jozua 5. Israël in de woestijn onbesneden?!

Berichtdoor refo » 01 Sep 2018, 18:32

huisman schreef:
refo schreef:Ik lees nergens dat God het besnijden heeft opgeschort. Je zult eerder bij de mensen moeten zoeken. " als we dan toch het beloofde land niet krijgen, laat dan de rest ook maar zitten "


Als dat zo zou zijn is het uiterst merkwaardig dat de HEERE bij monde van Mozes of Aäron daar het volk niet op aansprak. Dat deed Hij wel bij Mozes in Exodus 4!

Soms spreekt God niet. Maar zie psalm 95 over wat Hij er van vond.


Terug naar “Bijbelstudie (discussie)”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten