Actuele situatie

Gebruikersavatar
Herman
Moderator
Berichten: 9349
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: RE: Re: Actuele situatie

Berichtdoor Herman » 19 Nov 2019, 14:43

J.C. Philpot schreef:Zacharia 12:3a En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden;

https://www.statenvertaling.net/bijbel/zach/12.html
Duidelijk. Ik was al in mijn geheugen op zoek naar een dergelijke tekst. Helaas ook hierin waar gebleken.

Gebruikersavatar
parsifal
Berichten: 8078
Lid geworden op: 09 Jan 2002, 11:15
Locatie: Stockholm

Re: Actuele situatie

Berichtdoor parsifal » 19 Nov 2019, 15:23

https://m.jpost.com/Middle-East/154-UN- ... rif-608135

Ik begrijp het niet helemaal. In het Jerusalem Post artikel lijkt het er meer op dat er in de resolutie (tegen de gewoonte in) alleen de Arabische naam voor de tempelberg gebruikt wordt en dat deze resolutie is goedgekeurd. Niet dat de naam tempelberg niet meer gebruikt zou worden.

Nog steeds een heel slechte zaak natuurlijk en de resoluties tegen Israël getuigen al langer van hypocrisie van veel landen met een islamitische meerderheid.
"Then he isn't safe?" said Lucy.
"Safe?" said Mr. Beaver. "Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? "Course he isn't safe. But he's good. He's the King, I tell you."

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 7497
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Ondermaanse | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Actuele situatie

Berichtdoor J.C. Philpot » 19 Nov 2019, 15:53

Het gaat om de volgende tekst:
Gravely concerned by the tensions and violence in the recent period throughout
the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and including with
regard to the holy places of Jerusalem, including the Haram al-Sharif, and deploring
the loss of innocent civilian life,
Reaffirming that the international community, through the United Nations, has
a legitimate interest in the question of the City of Jerusalem and in the protection of
the unique spiritual, religious and cultural dimensions of the city, as foreseen in
relevant United Nations resolutions on this matter,
Reaffirming also the special significance of the holy sites and the importance of
the City of Jerusalem for the three monotheistic religions,

Bron: https://undocs.org/en/A/C.4/74/L.16

De berichtgeving in het RD lijkt inderdaad onzorgvuldig, en dat is jammer.

Wel is het zo dat men in deze resolutie alleen de naam Haram al-Sharif gebruikt. Men zegt daarnaast iets over de drie monotheïstische godsdiensten, maar verzwijgt compleet de historische positie van deze berg als Joodse tempelberg ten faveure van de Arabische naam. Dat is inderdaad kwalijk, en beledigend voor het Joodse volk.

Om dan nog maar te zwijgen van eenzijdige en onterechte veroordelingen.

O.a.:
“Een van de resoluties van vandaag – opgesteld en mede gesponsord door Syrië – veroordeelt Israël ten onrechte voor ‘repressieve maatregelen’ tegen Syrische burgers op de Golanhoogte. Het is obsceen”, zegt Neuer.

De resolutie veroordeelt Israël voor het vasthouden van de Golanhoogten en eist dat Israël dat gebied aan Syrië overhandigt.

“Het is verbazingwekkend”, zei Neuer. “Nadat het Syrische regime een half miljoen van zijn eigen bevolking heeft gedood, eist de VN dat meer mensen worden overgedragen aan het bewind van Assad. De tekst is moreel en logisch “absurd.”

“De resoluties van vandaag beweren dat ze om de Palestijnen geven, maar de VN is zich niet bewust van meer dan 3000 Palestijnen die zijn afgeslacht, verminkt en verdreven door de strijdkrachten van Assad.”

“De farce van vandaag tijdens de Algemene Vergadering onderstreept een simpel feit: de automatische meerderheid van de VN heeft er geen belang bij om de Palestijnen echt te helpen, noch om de mensenrechten van iemand te beschermen; het doel van deze rituele, eenzijdige veroordelingen is Israël tot zondebok te maken”, zei Neuer.

Bron: https://www.joods.nl/2019/11/nederland- ... ies-in-vn/
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Actuele situatie

Berichtdoor samanthi » 03 Jan 2020, 12:21

O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 29118
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Actuele situatie

Berichtdoor -DIA- » 03 Jan 2020, 14:02

Profetie in perspectief.
Als we deze dingen zien geschieden:

De tekenen van het einde der wereld
5 En als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij:
6 Wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet een steen op den anderen steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken.
7 En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden?
8 En Hij zeide: Ziet dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus, en de tijd is nabijgekomen. Gaat dan hen niet na.
9 En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten*, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden, maar nog is terstond het einde niet.
* Het Griekse woord betekent zulke beroerten of verwarringen waardoor gans niets in zijn stand of plaats gelaten wordt.
10 Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.
11 En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van den hemel geschieden.
12 Maar vóór dit alles zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om Mijns Naams wil.
13 En dit zal u overkomen tot een getuigenis.
14 Neemt dan in uw harten voor, van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult.
15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken noch wederstaan allen die zich tegen u zetten.
16 En gij zult overgeleverd worden ook van ouders en broeders en magen en vrienden; en zij zullen er sommigen uit u doden;
17 En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.
18 Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan.
19 Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.

De grote verdrukking
20 Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan dat haar verwoesting nabijgekomen is.
21 Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daar uittrekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen.
22 Want deze zijn dagen der wrake, opdat alles vervuld worde dat geschreven is.
23 Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen; want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk.
24 En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.

Christus’ wederkomst
25 En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven,
26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid.
28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgenboom en al de bomen.
30 Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is.
31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het Koninkrijk Gods nabij is.
32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.
33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
34 En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome.
35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op den gansen aardbodem gezeten zijn.
36 Waakt dan te allen tijde, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
37 Des daags nu was Hij lerende in den tempel; maar des nachts ging Hij uit, en vernachtte op den berg genaamd den Olijfberg.
38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel om Hem te horen.

We lazen op Nieuwjaarsdag in het dagboekje 'Waakt en Bidt', met meditaties van Wulfert Floor deze afsluiting:
Tot ons allen komt de vermaning: Waakt en bidt!
© -DIA-

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Actuele situatie

Berichtdoor Susan » 03 Jan 2020, 15:37

-DIA- schreef:Profetie in perspectief.
Als we deze dingen zien geschieden:

De tekenen van het einde der wereld
Christus’ wederkomst
25 En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven,
26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid.
28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgenboom en al de bomen.
30 Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is.
31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het Koninkrijk Gods nabij is.
32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.
33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
34 En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome.
35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op den gansen aardbodem gezeten zijn.
36 Waakt dan te allen tijde, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
37 Des daags nu was Hij lerende in den tempel; maar des nachts ging Hij uit, en vernachtte op den berg genaamd den Olijfberg.
38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel om Hem te horen.

We lazen op Nieuwjaarsdag in het dagboekje 'Waakt en Bidt', met meditaties van Wulfert Floor deze afsluiting:
Tot ons allen komt de vermaning: Waakt en bidt!


Ik vind het heel goed dat @DIA dit naar voren haalt. Vooral vandaag met al dat gerommel in het midden-oosten.

6 dingen die Het Woord zegt zegt tegen mensen die gered zijn:
1. Wordt niet verschrikt
2. Ziet, dat u niet verleid wordt
3. Bedenk niet van te voren wat u zult zeggen, Ik zal u mond en wijsheid geven
4. U zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.
5. Niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan.
5. Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid (wat is dat precies?)
6. Ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Actuele situatie

Berichtdoor samanthi » 03 Jan 2020, 15:56

Susan schreef:
-DIA- schreef:Profetie in perspectief.
Als we deze dingen zien geschieden:

De tekenen van het einde der wereld
Christus’ wederkomst
25 En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven,
26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid.
28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgenboom en al de bomen.
30 Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is.
31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het Koninkrijk Gods nabij is.
32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.
33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
34 En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome.
35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op den gansen aardbodem gezeten zijn.
36 Waakt dan te allen tijde, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
37 Des daags nu was Hij lerende in den tempel; maar des nachts ging Hij uit, en vernachtte op den berg genaamd den Olijfberg.
38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel om Hem te horen.

We lazen op Nieuwjaarsdag in het dagboekje 'Waakt en Bidt', met meditaties van Wulfert Floor deze afsluiting:
Tot ons allen komt de vermaning: Waakt en bidt!


Ik vind het heel goed dat @DIA dit naar voren haalt. Vooral vandaag met al dat gerommel in het midden-oosten.

6 dingen die Het Woord zegt zegt tegen mensen die gered zijn:
1. Wordt niet verschrikt
2. Ziet, dat u niet verleid wordt
3. Bedenk niet van te voren wat u zult zeggen, Ik zal u mond en wijsheid geven
4. U zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.
5. Niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan.
5. Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid (wat is dat precies?)
6. Ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

Letterlijk staat er ongeveer:
In de volharding verwerft je je ziel.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Arja
Berichten: 1494
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Locatie: atymolenaar@gmail.com
Contact:

Re: Actuele situatie

Berichtdoor Arja » 15 Jan 2020, 09:40

Over het "duiden" van de actuele situatie (en omgaan me de profetieën)

Uit: VOORREDE, VOORAFGAAND AAN DE BIJBELLEZINGEN OVER DE PSALMEN EN DE PROFETIEËN
Mr: Isaäc da Costa.

De meeste en wel de belangrijkste dingen worden niet duidelijk, voordat de dag der vervulling is aangebroken. Zo weet ik bij voorbeeld niet, wat de tempel van Ezechiël betekent. Ik sta vóór deze tempel. Ik wil ook niet beproeven binnen te gaan. Ik zie geen kans om Ezechiëls tempel te verklaren. Doch er is maar een kleine straal van licht uit de hemel op deze tempel nodig, en hij staat ontsluierd voor onze ogen. Zo houd ik ook de bekering van Israël vast in haar geheel, of in haar grote omtrekken, maar in de uitwerking der delen of der omtrekken, heb ik een menigte van mobiele (bewegelijke) punten, waarvan ik zeggen moet en zeg: het kan zó zijn, maar het kan
ook anders zijn.

Zo schijnt het mij op dit ogenblik toe, dat Israël onbekeerd naar zijn land zal terugkeren. Palestina is toch het land der openbaring, en de vrijwording van het Oosten is de verlossing der gehele wereld. Eerst dus: roering der beenderen, dán hereniging der delen, dan zenuwen, aderen, en vlees. Maar de Geest is er dan nog niet. Christus is hier de Geest. Israël kan niet leven zonder die Geest, zonder Christus. Ik zeg: zo denk ik op dit ogenblik over deze zaak, doch wellicht brengt meerder licht tot beter inzicht. Men moet nooit zwarigheden ignoreren of wegredeneren, doch aan de andere kant mag men de zaken niet loochenen om haar zwarigheden.

Men zegt dikwijls tot de kinderen: je mag dat niet vragen. En waarom zegt men dat meermalen? Eigenlijk, omdat wij hun vragen niet altijd goed weten te beantwoorden. Zo zegt men ook: gij moogt over deze duistere zaken niet spreken omdat men met weet hoe ze op te helderen. Niets is lichter dan het ontkennen ener zaak, doch er is niets moeilijker dan zijn ongeloof te rechtvaardigen, en de gronden op te lossen van hen die geloven, en die toch ook geen onwetende lieden zijn. Nee, met ze te ontkennen zijn de verschijnselen niet opgelost. Op elk gebied van wetenschap zijn onverklaarbare zaken; dus is onverklaarbaarheid geen bewijs van onwaarheid. Met betrekking tot de profetie is de vraag: hoe werd zij gegeven, en hoe wordt zij vervuld? Het eerste is uit de Schrift te weten, het laatste enkel op grond der Schrift te geloven. De wijze hoe het geprofeteerde vervuld zal worden, hangt natuurlijk alleen van God af, maar is het geprofeteerd, dan is het even zeker dat het gebeuren zal, als dat men een eclips zal zien, die de sterrenkundigen berekend hebben. Alleen de overdrijving behoort er niet bij, zo als zij bij voorbeeld, bij Lady Stanhope was, die in haar stal het paard gezadeld hield, waarop de Messias Zijn triomftocht zou doen. De vervulling der profetie is op geen dag en jaar te berekenen. Men kan in dit opzicht niets vaststellen, maar hoogstens de waarschijnlijke tijd gissen.

Men heeft lange tijd de eigenlijke studie der profetie verwaarloosd. Het zij voor ons geen achteruitgang geweest, dan om te beter en te groter sprong voorwaarts te doen. Het worde ons een voorbereiding tot een te krachtiger vooruitgang. De Kerk is vroeger en later en ook nu, in allerlei papistische en filosofische richtingen gekomen, en deze hebben ons de schat der profetie weggenomen. Doch juist daarom moeten wij weder in de profetische richting komen. De wereld zegt: "het zal wel gaan, en alles zal zich schikken." Doch niets gaat van zelf, en niets schikt zich voor de Christen, dan door geloof. Er is in alles een crisis, waaruit het koninkrijk Gods wordt geboren, en een Christen mag zich niet tevreden houden met bloot staatkundige vertroostingen. Welke was de enige troost der profeten in hun benauwde tijden en van allen die naar hun profetieën luisterden? De Messias-verwachting. Ook ons moet de drang der tijden dringen tot dezelfde verwachting.En wanneer wij nu ogen krijgen voor de achtergrond van de profeten en van de psalmisten, dan gaat het licht ons op in de duisternis, en wij zien uit onze tegenwoordigheid in de diepte der toekomst.

Isala
Berichten: 1266
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Actuele situatie

Berichtdoor Isala » 20 Jan 2020, 21:47

Arja schreef:Men heeft lange tijd de eigenlijke studie der profetie verwaarloosd. Het zij voor ons geen achteruitgang geweest, dan om te beter en te groter sprong voorwaarts te doen. Het worde ons een voorbereiding tot een te krachtiger vooruitgang. De Kerk is vroeger en later en ook nu, in allerlei papistische en filosofische richtingen gekomen, en deze hebben ons de schat der profetie weggenomen. Doch juist daarom moeten wij weder in de profetische richting komen. De wereld zegt: "het zal wel gaan, en alles zal zich schikken." Doch niets gaat van zelf, en niets schikt zich voor de Christen, dan door geloof. Er is in alles een crisis, waaruit het koninkrijk Gods wordt geboren, en een Christen mag zich niet tevreden houden met bloot staatkundige vertroostingen. Welke was de enige troost der profeten in hun benauwde tijden en van allen die naar hun profetieën luisterden? De Messias-verwachting. Ook ons moet de drang der tijden dringen tot dezelfde verwachting.En wanneer wij nu ogen krijgen voor de achtergrond van de profeten en van de psalmisten, dan gaat het licht ons op in de duisternis, en wij zien uit onze tegenwoordigheid in de diepte der toekomst.


Wat treffend omschreven. Wat zou het goed zijn als de kerk zich meer zou richten op het bestuderen van (de) profetie. Dan zal de Messias verwachting toenemen.
Hora est!

HersteldHervormd
Berichten: 3770
Lid geworden op: 29 Jun 2019, 21:20

Re: Actuele situatie

Berichtdoor HersteldHervormd » 13 Aug 2020, 19:26

https://nos.nl/artikel/2343955-israel-e ... chort.html

Mooi nieuws dat er goede afspraken gemaakt zijn!

Onder aan het bericht staat een filmpje waar de situatie van de Westelijke Jordaanoever uitgelegd word. Maar wat vinden jullie er nou van? Ik vind het wel een anti-Israël sfeer hebben.
Animum debes mutare non caelum

alexv
Berichten: 486
Lid geworden op: 02 Apr 2013, 01:18

Re: Actuele situatie

Berichtdoor alexv » 13 Aug 2020, 20:58

HersteldHervormd schreef:https://nos.nl/artikel/2343955-israel-en-emiraten-sluiten-historisch-akkoord-annexatie-westbank-opgeschort.html

Mooi nieuws dat er goede afspraken gemaakt zijn!

Onder aan het bericht staat een filmpje waar de situatie van de Westelijke Jordaanoever uitgelegd word. Maar wat vinden jullie er nou van? Ik vind het wel een anti-Israël sfeer hebben.


De huidige regering van Israël is volledig Zionist. En vanuit die ideologie wordt er gehandeld. De Zionistische ideologie is absoluut verwerpelijk. Je kunt eigenlijk alleen maar het Judaisme onder voorwaarden steunen. knip

Gebruikersavatar
FlyingEagle
Berichten: 2414
Lid geworden op: 23 Apr 2005, 22:34
Locatie: air

Re: Actuele situatie

Berichtdoor FlyingEagle » 13 Aug 2020, 21:09

alexv schreef:
HersteldHervormd schreef:https://nos.nl/artikel/2343955-israel-en-emiraten-sluiten-historisch-akkoord-annexatie-westbank-opgeschort.html

Mooi nieuws dat er goede afspraken gemaakt zijn!

Onder aan het bericht staat een filmpje waar de situatie van de Westelijke Jordaanoever uitgelegd word. Maar wat vinden jullie er nou van? Ik vind het wel een anti-Israël sfeer hebben.


De huidige regering van Israël is volledig Zionist. En vanuit die ideologie wordt er gehandeld. De Zionistische ideologie is absoluut verwerpelijk. Je kunt eigenlijk alleen maar het Judaisme onder voorwaarden steunen. knip

reactie op knip verwijderd
Hamas is het die zijn eigen volk ophitst en gegijzeld heeft.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 7497
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Ondermaanse | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Actuele situatie

Berichtdoor J.C. Philpot » 26 Jun 2021, 19:11

(...) De gevechten tussen Israel en Hamas zijn nog maar net achter de rug, of de Izz ad-Din al Qassam Brigade, de terroristische tak van Hamas, en de Palestijnse Islamitische Jihad organiseren deze zomer weer zomerkampen voor Palestijnse kinderen en jongeren. In een promotievideo van Hamas voor deze zomerkampen worden intensieve militaire trainingen getoond met automatische wapens. Veel Palestijnse kinderen vinden het een eer om tijdens zo’n zomerkamp een militaire training van Hamas strijders te ontvangen. In hun ogen zijn dat de echte helden, de vrijheidsstrijders.
Meer dan 50.000 kinderen in Gaza hebben zich al aangemeld voor zo’n zomerkamp. Het is bizar dat dit gebeurt en dat de ouders van deze kinderen dit kennelijk goed vinden. Als ze 16 of 17 zijn, kunnen ze zo aan slag bij Hamas. En even later schieten ze misschien wel weer raketten af op Israel.
(...) (Bron: CBN en de Algemeiner)

Bron: nieuwsbrief Dirk van Genderen
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Terug naar “Israel en Midden-Oosten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten