Lag Jezus wel of niet drie dagen en nachten in het graf

Eenpaargedachten
Berichten: 26
Lid geworden op: 08 Mei 2012, 12:31

Re: Lag Jezus wel of niet drie dagen en nachten in het graf

Berichtdoor Eenpaargedachten » 09 Mei 2012, 14:17

Specerijen bereiden, voor of na de Sabbat?
Die avond breekt de 15e Nisan, de Sabbat, aan! Volgens de Wet was het feest: het Feest der ongezuurde broden!
In Mark. 16 : 1 lezen we het volgende: “En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden”. In Jezus’ tijd werden de doden gezalfd, en er werden specerijen in het graf geplaatst. Het lichaam werd in die tijd namelijk niet begraven, en op deze manier ging men de sterke ontbindingslucht tegen. Aangezien Jezus’ lichaam vlak voor de Sabbat begraven werd, konden de vrouwen geen specerijen kopen. Dit deden zij ná de Sabbat!
Wanneer we nu gaan kijken naar Luk. 23 : 55 – 56, dan moet ons iets opvallen: “En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd. En weergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op de sabbat rustten zij naar het gebod”. Hier staat dus dat zijn vóór de Sabbat specerijen bereiden en daarna rustten!

Sabbat – werkdag – Sabbat
Of de Bijbel is in tegenspraak, of we hebben hier inderdaad te maken met, zoals we reeds zagen, twee Sabbatten. Aangezien de Bijbel nooit in tegenspraak is, omdat God niet liegen kan, is er maar één antwoord mogelijk. We hebben te maken met twee Sabbatten. Eén wekelijkse Sabbat, en één jaarlijkse Hoogtijd-Sabbat! Wanneer we Mark. 16 en Luk. 23 samenvoegen, moeten we tot de conclusie komen dat de vrouwen de specerijen kochten na de Hoogtijd-Sabbat (wat Markus zegt), ze bereidden, en daarna rustten zij op de wekelijkse Sabbat (wat Lukas zegt). De twee Sabbatten zijn dus gescheiden door één werkdag! En ná die wekelijkse Sabbat ontdekten zij dat het graf geopend was (Luk. 24 : 2).

Jezus Christus werd op woensdag gekruisigd
Wat we nu weten, is dat op de eerste dag van de week (zondag) het graf leeg is. De dag daarvoor was het Sabbat. De dag daarvoor (de vrijdag) was een werkdag, waarop de specerijen gekocht en bereid werden. De donderdag daarvoor was de Hoogtijd-Sabbat. En de dag daarvoor (woensdag!!!) werd de Heere Jezus gekruisigd en begraven! Het Laatste Avondmaal werd dus gehouden op een dinsdagavond! En nu zien we ook dat Gods Woord klopt tot op de letter, want nu zijn er drie dagen en drie nachten, die de Heere Jezus in het graf en in het hart der aarde is geweest!

Gods Woord klopt: drie dagen en drie nachten!
Woensdagnacht = nacht 1. Donderdag = dag 1.
Donderdagnacht = nacht 2. Vrijdag = dag 2.
Vrijdagnacht = nacht 3. Zaterdag = dag 3.

Jezus Christus is zaterdagmiddag opgestaan
Maar dat betekent dat de Heere Jezus NIET op de eerste dag der week is opgestaan! Wanneer Hij na drie dagen en drie nachten is opgestaan, dan moet Hij aan het eind van de Sabbat (zaterdag) zijn opgestaan. We hebben al in Joh. 20 : 1 gelezen: “En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog duister was, naar het graf; en zag de steen van het graf weggenomen”. Jezus is dus NIET met zonsopkomst opgestaan! Op dat moment was het graf al leeg. En de Christenen vandaag de dag maar zingen met zonsopkomst, uit volle borst, … in navolging van vele heidenen die knielden voor de zonsopkomst in het oosten. Treurig! In Matth. 28 : 1 lezen we ook over de vrouwen die het graf kwamen bezien. En wanneer we vers 2 lezen, dan denken we meestal dat de Opstanding plaatsvindt: “En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, neerdalende uit de hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat daarop”. Maar dit is géén beschrijving van de Opstanding! In vers 5 en 6 lezen we namelijk: “Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gij niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. HIJ IS HIER NIET; WANT HIJ IS OPGESTAAN, GELIJK HIJ GEZEGD HEEFT. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft”. De engel opende niet het graf om Jezus eruit te laten. Jezus was reeds opgestaan, en was niet meer in het graf. De engel opende het graf, als BEWIJS dat het graf leeg was, als BEWIJS dat de Heere Jezus was opgestaan. Toen zij weggingen om de boodschap te verkondigen aan Zijn discipelen, ontmoetten zij de opgestane Heere (Matth. 28 : 9).
Op het moment dat Jezus opstond, waren er geen getuigen bij, maar gezien Zijn profetie (Matth. 12 : 40), moet Hij reeds zaterdag vóór de avond (‘onze’ avond) zijn opgestaan. Dat was het moment dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf is geweest. Het is ook niet voor niets dat Hij regelmatig aankondigde dat Hij op de derde dag weer zou opstaan. In Matth. 16 : 21 lezen we bijvoorbeeld: “Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derde dage opgewekt worden” (Dit staat ook in bijv. Matth. 17 : 22; Mark. 9 : 31; Luk. 18 : 33; Luk. 24 : 7). Jezus Christus is aan het eind van de Sabbat, op zaterdag(!), opgestaan! Toen was Hij drie dagen en drie nachten in het graf en in het hart der aarde geweest!

Erasmiaan
Berichten: 8451
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Lag Jezus wel of niet drie dagen en nachten in het graf

Berichtdoor Erasmiaan » 09 Mei 2012, 14:39

Allemaal erg gezocht. De verklaringen die Zonderling en Eilander geven zijn veel meer overeenkomstig de tekst. Als er in de Bijbel staat: na de sabat, als het begon te lichten... dan is dat dus niet op de sabbat. Maria Magdalena ging naar het graf toen het nog duister was. Maar wanneer kwam ze er aan?

Het zou ook wel heel verwonderlijk zijn wanneer de vrouwen de specerijen op de dag tussen de sabatten in, wel hebben bereid, maar niet naar het graf gebracht.

Simon
Berichten: 2035
Lid geworden op: 19 Sep 2011, 23:34

Re: Lag Jezus wel of niet drie dagen en nachten in het graf

Berichtdoor Simon » 09 Mei 2012, 16:00

Erasmiaan schreef:Allemaal erg gezocht. De verklaringen die Zonderling en Eilander geven zijn veel meer overeenkomstig de tekst. Als er in de Bijbel staat: na de sabat, als het begon te lichten... dan is dat dus niet op de sabbat. Maria Magdalena ging naar het graf toen het nog duister was. Maar wanneer kwam ze er aan?

Het zou ook wel heel verwonderlijk zijn wanneer de vrouwen de specerijen op de dag tussen de sabatten in, wel hebben bereid, maar niet naar het graf gebracht.


Er waren natuurlijk heel wat sabbatten, die week, de gewone wekelijkse sabbat, de eerste dag van het ongezuurde brood-feest van 7 dagen, dat was een sabbath , er mocht op deze dag niet gewerkt worden.(evenals op 22 nisan)
En dan begint op 17 nisan ook nog eens het wekenfeest waarbij 7 sabbatten geteld moesten worden , tijdens de Omertelling , en waarna de dag erna het Shavuot was, op Sivan 6.
Dus doordat onze roomse voorgangers alles wat joods was hebben vervangen en veranderd, incl de kalender,de tijden en wet, (zoals voorzegd door Daniel ) is het niet raar dat het een bijna onuitrafelbaar raadsel is geworden.
maar de dag komt....
“Wij prediken tot mensen alsof zij zich ervan bewust zijn stervende zondaars te zijn; dat zijn zij niet; zij hebben een goede tijd, en ons spreken over wedergeboren worden ligt op een domein waarvan zij niets weten. De natuurlijke mens wil niet wedergeboren worden”.
- Oswald Chambers -

Zonderling
Berichten: 4330
Lid geworden op: 19 Nov 2005, 13:31

Re: Lag Jezus wel of niet drie dagen en nachten in het graf

Berichtdoor Zonderling » 09 Mei 2012, 19:58

Simon schreef:
Erasmiaan schreef:Allemaal erg gezocht. De verklaringen die Zonderling en Eilander geven zijn veel meer overeenkomstig de tekst. Als er in de Bijbel staat: na de sabat, als het begon te lichten... dan is dat dus niet op de sabbat. Maria Magdalena ging naar het graf toen het nog duister was. Maar wanneer kwam ze er aan?

Het zou ook wel heel verwonderlijk zijn wanneer de vrouwen de specerijen op de dag tussen de sabatten in, wel hebben bereid, maar niet naar het graf gebracht.


Er waren natuurlijk heel wat sabbatten, die week, de gewone wekelijkse sabbat, de eerste dag van het ongezuurde brood-feest van 7 dagen, dat was een sabbath , er mocht op deze dag niet gewerkt worden.(evenals op 22 nisan)
En dan begint op 17 nisan ook nog eens het wekenfeest waarbij 7 sabbatten geteld moesten worden , tijdens de Omertelling , en waarna de dag erna het Shavuot was, op Sivan 6.
Dus doordat onze roomse voorgangers alles wat joods was hebben vervangen en veranderd, incl de kalender,de tijden en wet, (zoals voorzegd door Daniel ) is het niet raar dat het een bijna onuitrafelbaar raadsel is geworden.
maar de dag komt....


Het is inderdaad niet eenvoudig, maar de argumenten van hen die de kruisiging op woensdagmiddag en de opstanding op zaterdagmiddag stellen (72 uur), schieten aantoonbaar tekort. Ik heb al in de eerdere postings veel van deze argumenten weerlegd.

Ik noem alleen nog even het volgende:

1. Markus 16:9 stelt de opstanding nadrukkelijk op de ochtend van de eerste dag van de week. Nu weet ik dat sommigen menen dat Markus 16:9-20 niet bij het originele Markusevangelie horen, maar al zou dit zo zijn, dan is het toch een gedeelte dat al in de eerste eeuw bekend was en in onze canon terecht is gekomen. Hier faalt dus al direct de genoemde theorie.

2. Ik noemde ook al Kleopas die op de zondag (!) zegt dat het die dag de derde dag was vanaf dat al die dingen geschied waren. Wanneer de kruisiging op woensdag had plaatsgevonden, dan zou hier moeten staan: de vijfde dag.

3. De vrouwen wilden het lichaam van Christus zalven. Wanneer de kruisiging op woensdagmiddag plaats zou hebben gevonden, is het volstrekt ridicuul dat zij pas op zondagmorgen vroeg naar het graf gingen. Waarom dan niet op vrijdagmorgen (direct na de paassabbat toen er geen belemmering meer was om te werken)? Bij de kruisiging op vrijdagmiddag, is het zeer begrijpelijk dat de vrouwen op zondagmorgen heel vroeg naar het graf gingen. Een eerder tijdstip hadden zij immers niet. Nadat de sabbat voorbij was, was het zaterdagavond geworden en donker. Het eerste moment om naar het graf te gaan was dan op zondagmorgen. Vanuit het doel van de zalving - namelijk het lichaam van Christus behoeden voor bederf - is een zalving op dag 5 na iemands dood, een onmogelijke en belachelijke zaak (vergelijk ook de geschiedenis van Lazarus). Zo dwaas waren de vrouwen niet, zij zijn naar het graf gegaan zo spoedig dat mogelijk was en hebben niet twee dagen verloren laten gaan - zoals de woensdagaanhangers wel moeten beweren.

Ik laat nu diverse andere argumenten weg die ik al eerder genoemd heb.

Trouwens nog een foutje in de posting waarop ik reageer: 17 Nisan is beslist niet de eerste dag van de wekentelling, maar 16 Nisan. Dat is nog steeds zo in de joodse kalender. Van 16 Nisan tot het Wekenfeest zijn precies 7 weken (50 dagen wanneer je begint te tellen op 16 Nisan).

Ik weet dat velen toch zullen blijven beweren dat het anders is, dat zij dan maar zo. Een kruisiging op woensdag is op grond van de Schrift absoluut onmogelijk!

Jongere
Berichten: 7651
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: Lag Jezus wel of niet drie dagen en nachten in het graf

Berichtdoor Jongere » 10 Mei 2012, 10:46

Eenpaargedachten schreef:En de Christenen vandaag de dag maar zingen met zonsopkomst, uit volle borst, … in navolging van vele heidenen die knielden voor de zonsopkomst in het oosten. Treurig!

Het zijn dit soort zinnetjes tussendoor waardoor ik altijd de kriebels krijg van dit soort betogen.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten