Strijd tegen vlees en bloed

Plaats reactie
Barnabas
Verbannen
Berichten: 97
Lid geworden op: 21 sep 2023, 13:34

Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Barnabas »

Efeze 6:12 waarschuwt ons dat wij een strijd hebben te voeren tegen de machten van de duisternis, de geestelijke machten van de hel en niet tegen vlees en bloed.

Zie Efeze 6:12: "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten."

Wat zijn de details van deze strijd?
Gebruikersavatar
Psalm
Berichten: 603
Lid geworden op: 15 mei 2023, 20:15

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Psalm »

Het gaat hier denk ik om de strijd tegen de satan die zich manifesteert in overheden en mensen bekleed met macht. Het gaat dus om externe druk die door een gelovige ervaren wordt. Ik denk dat je dit vandaag de dag kunt toepassen op de maatschappelijke druk die wij als christenen ervaren. De satan werkt door de overheden, machten en krachten aan op het verderf van Gods Koninkrijk. Dat zijn wij dus.

Concreet zou je het volgende kunnen benoemen:
1) Geen waarheidsclaim mogen doen op de Bijbel;
2) De druk om mee te doen aan alle materiële begeerten;
3) De druk om bepaalde bijbelse opvattingen "zachter" te maken.

Ik denk dat je deze tekst zo moet lezen.
Piet Puk
Berichten: 5149
Lid geworden op: 22 mar 2018, 23:55
Locatie: Keteldorp

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Piet Puk »

Barnabas schreef: 26 okt 2023, 23:00 Efeze 6:12 waarschuwt ons dat wij een strijd hebben te voeren tegen de machten van de duisternis, de geestelijke machten van de hel en niet tegen vlees en bloed.

Zie Efeze 6:12: "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten."

Wat zijn de details van deze strijd?
Volgens mij geeft ieder daar z'n eigen duiding aan. Als ik bijvoorbeeld de Woeste Weg deze Bijbeltekst zie citeren word er veelal gewezen naar predikanten, waarvan ik vind dat zij daar niet mee worden bedoeld
Barnabas
Verbannen
Berichten: 97
Lid geworden op: 21 sep 2023, 13:34

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Barnabas »

Ik denk aan de bevrijdingsbediening van Jezus Christus, bijvoorbeeld de bevrijding van de jongen met vallende ziekte (maanziekte):
Mattheüs 17:14-18: "En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen."

Ook denk ik aan de houding van Jezus inzake geweld en ander zaken, Hij noemt hierin de woorden: "Wat hier boven uitgaat is uit den boze":
Mattheüs 5:36-44: "Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;"

En ook om het kwade te verslaan door het goede:
Romeinen 12:21: "Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."
Overigens spreekt Romeinen ook over een lijstje dat lijkt op de voorgaande tekst van Jezus

Daarna vervolgt Romeinen met de verkondiging van de volgende houding jegens gezagsdragers:
Romeinen 13:1: "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn,"
Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1916
Lid geworden op: 30 mei 2019, 15:57

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Arja »

Barnabas schreef: 26 okt 2023, 23:00 Efeze 6:12 waarschuwt ons dat wij een strijd hebben te voeren tegen de machten van de duisternis, de geestelijke machten van de hel en niet tegen vlees en bloed.

Zie Efeze 6:12: "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten."

Wat zijn de details van deze strijd?
Details weet ik niet zo goed te beoemen. Het komt erop neer dat de apostel Paulus ons duidelijk maakt dat onze strijd (worstelen, man tegen man strijd) niet gericht is tegen andere mensen, maar tegen onzichtbare spirituele machten. Spirituele oorlogsvoering draait niet om conflicten tussen mensen, zoals politiek, sociale of persoonlijke problemen, maar om een innerlijke strijd in onszelf tegen deze onwaarneembare krachten. Dit inzicht benadrukt dat onze echte vijanden niet van vlees en bloed zijn, maar van een spirituele aard. Het conflict is niet met het menselijke en het zichtbare, maar met het bovenmenselijke en het onzichtbare. Wij behoren niet (meer) tot dezelfde bestaansorde of tot hetzelfde levensgebied als onze vijand.

In Efeziërs 2 legt Paulus uit dat zij, toen zij niet-gelovigen waren, onder de macht van deze kwade machten stonden en schreef: ‘In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.'

Thomas Brooks: "Christus, de Schrift, uw eigen hart en de listen van satan zijn de vier belangrijkste dingen die u het eerst en het meest moet bestuderen en onderzoeken. Als iemand de studie hiervan achterwege laat, kunnen ze hier niet veilig zijn, noch hierna gelukkig. Het is mijn werk als christen, maar veel meer als wachter, om mijn best te doen om de volheid van Christus, de leegte van het schepsel en de strikken van de grote bedrieger te ontdekken."

Misschien zijn dat de details die helpend zijn in deze strijd? Goed onderwerp, deze topic.
-DIA-
Berichten: 32241
Lid geworden op: 03 okt 2008, 00:10

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door -DIA- »

Barnabas schreef: 26 okt 2023, 23:00 Efeze 6:12 waarschuwt ons dat wij een strijd hebben te voeren tegen de machten van de duisternis, de geestelijke machten van de hel en niet tegen vlees en bloed.
Zie Efeze 6:12: "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten."

Wat zijn de details van deze strijd?
De tekst luidt in de SV: "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht."

Ik citeer hier Matthew Henry over deze tekst:
Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, enz.
De strijd, waartoe wij ons moeten bereiden, gaat niet tegen gewone vijanden; niet enkel tegen mensen van vlees en bloed, ook niet tegen onze bedorven natuur op zichzelf beschouwd; maar tegen de verschillende rangen der duivelen, die een regering over deze wereld oefenen

A.Wij hebben hier te doen met een listige vijand, een vijand die hindelagen en krijgslisten toepast (vers 11). Hij heeft duizenden middelen om onstandvastige zielen te verrassen. Daarom is hij genoemd de arglistige slang, de oude slang, met zijn oog op zijn wijze van verzoeken.
B. Hij is een machtige vijand: overheden, machten en geweldhebbers. Zij zijn talrijk; zij zijn sterk, en regeren nu in de heidense volken, die nog in duisternis zijn. De donkere plaatsen van de aarde zijn de zetels van het rijk van de satan.
(tussen haakjes, hoe ver is het eens gekerstende Nederland ook niet vervallen tot het heidendom?)
Ja, ze zijn de heersende vorsten van alle mensen die nog in een toestand van zonde en onwetendheid verkeren. Satans rijk is het rijk van de duisternis; dat van Christus het Koninkrijk des Lichts.

C. Zij zijn geestelijk vijanden. De geestelijke boosheden in de lucht; of 'boze geesten' zoals sommigen vertalen. De duivel is een geest, een boze geest; en ons gevaar is des te groter omdat onze vijanden onzichtbaar zijn, en ons aanvallen, vóór wij hen ontwaard hebben.
De duivelen zijn boze geesten; en zij kwellen de heiligen met, en zetten hen aan tot voornamelijk geestelijke boosheden, als hoogmoed, afgunst, nijd, enz.
Van deze vijanden wordt gezegd te zijn in de lucht; of in de hemelse plaatsen, zoals het woord eigenlijk beduidt; waarbij hemel betekent uitspansel, de gehele aether tussen de aarde en de sterren, terwijl de lucht de plaats is vanwaar de duivelen ons aanvallen.
Ook kan de bedoeling zijn: Wij worstelen om de hemelse plaatsen en hemelse dingen. Zo wordt het door sommige ouden uitgelegd. Onze vijanden trachten onze gang naar de hemel te voorkomen, ons te beroven van de hemelse zegeningen en onze gemeenschap met de hemel te verstoren. Zij vallen ons aan in de dingen, die onze zielen aangaan, en werken om het hemelse beeld uit onze harten uit te wissen. Daarom moeten wij voortdurend tegen hen op onze hoede zijn. Wij hebben behoefte aan geloof in deze Christelijke strijd, omdat wij met geestelijke vijanden te worstelen hebben; omdat wij daartoe geestelijke kracht nodig hebben. Wij zien dus in hoe groot gevaar wij zijn.


Tot zover een klein citaat uit de Bijbelverklaring van Matthew Henry.
© -DIA- Laatst actief:06 dec 2023 11:12
Gebruikersavatar
refo
Berichten: 23582
Lid geworden op: 29 dec 2001, 11:45

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door refo »

De topictitel mist het woordeken 'niet'.
-DIA-
Berichten: 32241
Lid geworden op: 03 okt 2008, 00:10

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door -DIA- »

refo schreef: 28 okt 2023, 10:21 De topictitel mist het woordeken 'niet'.
Inderdaad, de Kerk heeft inderdaad de strijd niet tegen vlees en bloed.
Dat maakt Matthew Henry dacht ondubbelzinnig duidelijk.
Het klopt dus enerzijds wel, als je zout op een slakje wil leggen, maar lees ook waarom en wat is dat de Kerk de strijd niet tegen vlees en bloed te heeft.
En wat de strijd tegen vlees en bloed wel is.

Verder schreef ik over de Kerk, want ik geloof dat die van de Kerk niet zijn ook de strijd tegen tegen vlees en bloed niet kennen. Deze strijd richt zich op de levende Kerk.
© -DIA- Laatst actief:06 dec 2023 11:12
Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1916
Lid geworden op: 30 mei 2019, 15:57

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Arja »

Ik kwam vanavond even kijken.
Is Barnabas verbannen?
Hoezo? Even niet gevolgd.
Gebruikersavatar
Psalm
Berichten: 603
Lid geworden op: 15 mei 2023, 20:15

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Psalm »

Ja, dat vraag ik mij eigenlijk ook af. Laatst is er ook een forummer verbannen. Het lijkt er op dat je best snel een ban krijgt. Verder is het ook beetje onduidelijk waarom en wanneer je een van krijgt.
Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 10268
Lid geworden op: 11 aug 2007, 13:12

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Zita »

We doen geen uitspraken over eventuele maatregelen tegen individuele forummers. En hier graag maar weer ontopic.
Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 32673
Lid geworden op: 12 jan 2006, 09:49
Locatie: Breda

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Tiberius »

Ik kan wel een tipje van de sluier oplichten, zonder persoonlijke informatie vrij te geven.

We modereren tegen de forumregels, die je hier kan vinden: https://www.refoforum.nl/forum/ucp.php?mode=terms
Wanneer je je aan die regels houdt, is er niets aan de hand.

Bovendien waarschuwen we vóóraf een paar keer. Maar als iemand dan toch steeds hetzelfde delict blijft doen, komt hij of zij in de gevarenzone.
Verder ligt aan de verbanning altijd een unaniem moderator-besluit ten grondslag. Het is dus niet zo, dat één moderator een hekel aan iemand heeft, en hem of haar dan gewoon verbant.
Je moet ook in gedachten houden, dat we het bewijsmateriaal apart zetten, onzichtbaar voor andere forummers.

Uitzondering op bovenstaande regels zijn de verbannen forummers die onder een nieuwe nickname hier verder denken te gaan. Die lopen altijd het risico om zonder verdere aankondiging eruit gegooid te worden, zeker als ze op hetzelfde doolpad voortgaan.
Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 6229
Lid geworden op: 04 dec 2008, 11:22

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door Posthoorn »

Ik vroeg me al eerder af waarom hij niet verbannen werd. :hum
-DIA-
Berichten: 32241
Lid geworden op: 03 okt 2008, 00:10

Re: Strijd tegen vlees en bloed

Bericht door -DIA- »

En toch... ik kan er maar niet bij, hoe vaak ik juist een ban kreeg door openlijk en duidelijk Bijbels te spreken. Soms lijkt dat dan blijkbaar te confronterend te zijn.
© -DIA- Laatst actief:06 dec 2023 11:12
Plaats reactie