Artikel 18

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 10776
Lid geworden op: 28 feb 2012, 11:11

Artikel 18

Bericht door Ad Anker »

Daarom belijden wij (tegen de ketterij der Wederdopers, die loochenen, dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft), dat Christus is deelachtig geworden des vleses en bloeds der kinderen; etc.

Vraag 1: Wat is precies de ketterij der Wederdopers?
Vraag 2: Wie worden precies met deze Wederdopers bedoeld?

Als iemand daar iets van weet, hoor ik het heel graag!!
KDD
Berichten: 1616
Lid geworden op: 17 okt 2020, 21:40

Re: Artikel 18

Bericht door KDD »

Ds. Arnoldus Rotterdam:

Vraag. Hoe is Maria verder aan te merken? Antwoord.
3. Als die de Heere Christus ontvangen heeft, maagd zijnde, zonder toedoen des mans, echter ondertrouwd zijnde met Jozef, een timmerman, die ook uit het huis des geslachts Davids was, Luc. 2 : 4, 5.
4. Als die de menselijke natuur, waarmede de Godheid verenigd is geworden, heeft ontvangen uit haar eigen substantie, of uit haar eigen vlees en bloed en niet dat de stof van elders zou zijn genomen, en alleen door haar gepasseerd zijn.

Vraag. Tegen welke ketters hebben wij dit staande te houden?
Antwoord. Tegen de Valentianen, gelijk ook tegen de Wederdopers, die zeggen dat Zijn lichaam in de hemel geformeerd was, of ten minste dat de stof hemels was en dat die alleen door Maria was doorgegaan, gelijk het water door een goot en gelijk de zon door een glas schijnt. Zodanigen zijn er meer geweest toen de belijdenis te voorschijn kwam dan heden, ook zijn veel Doopsgezinden, (welken naam zij liever horen), sindsdien in zeer veel dingen ons meer genaderd.
DDD
Berichten: 29395
Lid geworden op: 11 jul 2012, 17:48

Re: Artikel 18

Bericht door DDD »

Grappig dat je dat opvalt. Ik denk niet dat er veel Doopsgezinden zijn die dat vinden. Geen idee of dat ooit wel zo was, of dat het een misverstand is. Ik vermoed het laatste.
Gebruikersavatar
Herman
Moderator
Berichten: 12340
Lid geworden op: 29 dec 2001, 12:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Artikel 18

Bericht door Herman »

Jawel. Onder andere Menno Simons, niet de eerste de beste, leerde een afwijking van de maagdelijke geboorte zoals dat gewoon was in die tijd.
Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 10776
Lid geworden op: 28 feb 2012, 11:11

Re: Artikel 18

Bericht door Ad Anker »

We zijn de komende zomer DV een weekend in Frankrijk en bezoeken dan een Eglise Mennonite. Nu hadden we gisteren een kerkdienst hier waar dit artikel werd voorgelezen. Ik heb me hier nauwelijks in verdiept en weet niet a. of deze dwaling verschrikkelijk is en b. wat de dwaling precies inhoudt. Want dan moet ik me herbezinnen op ons kerkbezoek. :)
Wellicht is dit een dingetje ten tijde van Guido geweest en nu niet meer?
refomart
Inactief
Berichten: 284
Lid geworden op: 17 dec 2022, 10:33

Re: Artikel 18

Bericht door refomart »

Tegenwoordig veelal samengevat onder de naam doperse beweging.
In het verleden revolutionair en vrijzinnig in een theologisch veel stromen land.
Jantje van Leiden doet misschien een bel rinkelen?

Meer in het algemeen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Anabaptisme
Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 2308
Lid geworden op: 30 mei 2019, 15:57
Locatie: Provincie Utrecht
Contacteer:

Re: Artikel 18

Bericht door Arja »

Ad Anker schreef: 19 apr 2023, 13:54 We zijn de komende zomer DV een weekend in Frankrijk en bezoeken dan een Eglise Mennonite. Nu hadden we gisteren een kerkdienst hier waar dit artikel werd voorgelezen. Ik heb me hier nauwelijks in verdiept en weet niet a. of deze dwaling verschrikkelijk is en b. wat de dwaling precies inhoudt. Want dan moet ik me herbezinnen op ons kerkbezoek. :)
Wellicht is dit een dingetje ten tijde van Guido geweest en nu niet meer?
Het is onwaarschijnlijk dat je daar een leerstelling zult tegenkomen van Menno Simons over de maagdelijk geboorte of zo iets. Historische figuren en hun overtuigingen moet je echt in een specifieke historische en theologische context bestuderen.

De meeste Mennonitische kerken, waaronder de Eglise Mennonite, geloven in Jezus Christus als Gods eniggeboren Zoon, onze Heere, die uit de maagd Maria is geboren door de Heilige Geest. Dat is een belangrijk geloofspunt voor hen. Maar het kan zijn dat verschillende Mennonitische gemeenschappen hun eigen variaties hebben in hun geloofsovertuigingen. Dus het is altijd het beste om rechtstreeks te vragen aan de kerk die je bezoekt om precies te weten wat zij geloven.

Wij bezochten er eentje in Duitsland (Rusland-Duitsers).
Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 2308
Lid geworden op: 30 mei 2019, 15:57
Locatie: Provincie Utrecht
Contacteer:

Re: Artikel 18

Bericht door Arja »

refomart schreef: 19 apr 2023, 14:04 Tegenwoordig veelal samengevat onder de naam doperse beweging.
In het verleden revolutionair en vrijzinnig in een theologisch veel stromen land.
Jantje van Leiden doet misschien een bel rinkelen?

Meer in het algemeen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Anabaptisme
Menno Simons had niets te maken met de radicale wederdopers of Jantje van Leiden. Hij was bekend om zijn vreedzame aanpak. Die radicale wederdopers waren een heel ander verhaal! Het is belangrijk om te beseffen dat er verschillende personen en stromingen waren binnen de hele doperse beweging. Menno Simons en Jantje van Leiden waren geen vriendjes. Hoewel beide Jan Beukelszoon en Menno Simons tot de Anabaptistische beweging behoorden, hadden ze verschillende leiderschapsstijlen, theologische opvattingen, geloofspraktijken en invloed op de geschiedenis.

Vanwege het vermeende verband met Jantje van Leiden werden de Mennonieten echter wel vervolgd door zowel katholieken en calvinisten.

Er zijn verschillende hedendaagse groeperingen die apocalyptische of millennialistische overtuigingen delen, die wat overeenkomsten kunnen hebben met de de beweging van Jan Beukelszoon. Deze groeperingen kunnen zich bezighouden met het interpreteren van Bijbelse profetieën, het verwachten van het einde der tijden of het uitvoeren van radicale praktijken in afwachting van een bepaalde eschatologische gebeurtenis.
Gebruikersavatar
refo
Berichten: 24059
Lid geworden op: 29 dec 2001, 11:45

Re: Artikel 18

Bericht door refo »

In 'Enchiridion oft Hantboecxken van de christelijcke leere ende religion door Dirk Philips' staat beschreven dat Maria niet in werkelijk de moeder van Jezus was. Er zullen wel dergelijke dwalingen genoemd zijn.
Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 2308
Lid geworden op: 30 mei 2019, 15:57
Locatie: Provincie Utrecht
Contacteer:

Re: Artikel 18

Bericht door Arja »

refo schreef: 19 apr 2023, 17:07 In 'Enchiridion oft Hantboecxken van de christelijcke leere ende religion door Dirk Philips' staat beschreven dat Maria niet in werkelijk de moeder van Jezus was. Er zullen wel dergelijke dwalingen genoemd zijn.
Bedankt. Ik vond het nu ook info, dankzij wat jij schreef.
Dirk Phillips, een Nederlandse wederdoper, gebruikte christelijke geschiedenis en theologische overwegingen om zijn standpunt te verdedigen. Hij geloofde dat Jezus zowel een goddelijke als menselijke natuur had, maar stuitte op een probleem met betrekking tot de menselijkheid van Jezus. Volgens de Augustijnse opvatting was de menselijke natuur onherstelbaar zondig na de zondeval van Adam, dus als Jezus een menselijke natuur had aangenomen, zou hij zondig worden.

Om dit probleem op te lossen, betoogden Dirk en Menno dat Jezus een menselijke natuur aannam die overeenkwam met de menselijke natuur van Adam vóór de zondeval. Dit riep echter de vraag op hoe Jezus deze menselijke natuur heeft verworven, aangezien deze normaal gesproken biologisch zou zijn doorgegeven. Sommige katholieken hadden de leer van de Onbevlekte Ontvangenis bedacht om dit probleem op te lossen, waarbij werd beweerd dat Maria vrij was van zonde en daarom een zuivere menselijke natuur kon doorgeven aan Jezus. Dirk (en Menno) waren het echter niet eens met deze leer, omdat zij vonden dat Maria een onbijbelse verering kreeg.

In plaats daarvan stelden zij dat God Jezus' menselijke natuur direct schiep en dat Maria alleen als een vat fungeerde en niets te maken had met Jezus' menselijkheid. Zij baseerden dit op de Latijnse versie van het Concilie van Chalcedon, waar het woord "ex" kan betekenen "uit" of "door" Maria. Zij geloofden dat Jezus een nieuwe Adam was, die een menselijke natuur had die van goddelijke oorsprong was, maar nog steeds echt menselijk. Dirk gebruikte ook het argument dat een oecumenisch concilie had ontkend dat Maria "haar vlees" aan Jezus had gegeven, maar alleen de goddelijke aanwezigheid in zich droeg, om zijn standpunt te ondersteunen. Hij probeerde de Schrift en theologische ontwikkelingen in latere concilies te gebruiken om zijn standpunt te rechtvaardigen, maar werd beschouwd als een dissidente figuur door andere theologen omdat zijn standpunt afweek van de algemeen aanvaarde leer.

Zijn latere volgelingen, die zijn 'hemelse vlees'-christologie verwierpen, bewezen hem en hun eigen kerk een dienst, Bron: Anabaptist use of patristic literature and creeds.
Plaats reactie