RefoBaptisten?!

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor Afgewezen » 03 Jul 2013, 22:27

sirdanilot schreef:Het gaat om bekering, niet om geloof.

"Indien gij van ganser harte gelooft..."

sirdanilot
Berichten: 772
Lid geworden op: 26 Jun 2012, 13:49
Locatie: Leiden

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor sirdanilot » 03 Jul 2013, 23:41

Handelingen 2: 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Vertel mij, hoe kan een baby zich bekeren? In de NBV staat: 'keer u af van uw huidige leven' (wat ongeveer is zoals wij bekering verstaan). Hoe kan een kind dat doen?

Nee, een kind voldoet niet aan de Bijbelse opdracht 'bekeert u en laat u dopen'. Dat betekent dat de kinderdoop een héél ander soort doop is dan de geloofsdoop. Het is de verbondsdoop. En ik laat iedereen vrij om voor zichzelf en met God te beslissen wat hij de 'beste' manier van doop vindt, in de reformatorische traditie is dat de kinderdoop en dat is zeker niet ongegrond. Maar zeg niet dat de kinderdoop een geloofsdoop is, want dat is ze niet.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 21225
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor -DIA- » 04 Jul 2013, 02:36

sirdanilot schreef:Handelingen 2: 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Vertel mij, hoe kan een baby zich bekeren? In de NBV staat: 'keer u af van uw huidige leven' (wat ongeveer is zoals wij bekering verstaan). Hoe kan een kind dat doen?

Nee, een kind voldoet niet aan de Bijbelse opdracht 'bekeert u en laat u dopen'. Dat betekent dat de kinderdoop een héél ander soort doop is dan de geloofsdoop. Het is de verbondsdoop. En ik laat iedereen vrij om voor zichzelf en met God te beslissen wat hij de 'beste' manier van doop vindt, in de reformatorische traditie is dat de kinderdoop en dat is zeker niet ongegrond. Maar zeg niet dat de kinderdoop een geloofsdoop is, want dat is ze niet.


Een baby bekeert zich nooit, kan hij/zij niet. Maar dit is precies hetzelfde zoals het er met ieder mens van welke leeftijd ook, erbij staat. Er is niemand die God zoekt, niet één. Als een mens wederom geboren wordt is dat een enkel een soevereine Godsdaad. Zowel bij een ongeborene in de moederschoot, als voor die ene moordenaar aan het kruis.
© DIA - Hebreeën 13:7

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 17970
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor Mara » 18 Mei 2018, 14:24

Op de tafel van de kerkenraad …
De bespreking van een huisbezoek leidde tot een heel gesprek. De ouderlingen waren in een kerkelijk verdeeld gezin geweest. Moeder was jaren geleden evangelisch geworden. Vader was de kerk trouw gebleven. De kinderen bleven met vader meegaan. Nu ze ouder zijn, gaan ze echter vaker met moeder mee. Ze zeiden: “onze moeder mag weten, dat Jezus voor haar is gestorven. Daar getuigt ze van. Van haar gaat veel meer uit dan van onze vader, die altijd maar twijfelt en tobt”. Het gebrek aan geloofszekerheid bij hun vader stootte hen af. Zou in het gereformeerde gedachtengoed dan toch iets ontbreken, waardoor de evangelische beweging zoveel aantrekkingskracht kent?

Dit derde artikel over de evangelische invloed op de gereformeerde gezindte is het meest lastige. Het houdt ons namelijk een spiegel voor. Dat is confronterend. Dat vindt niemand fijn. Zelfreflectie en zelfcorrectie vereist een kwetsbare opstelling en vraagt moed. Om de opkomst van het evangelische denken te gaan begrijpen is het echter wel noodzakelijk, dat we in dit artikel ook kritisch naar onszelf kijken. Want blijkbaar wordt in “onze prediking” en in “onze leer” iets gemist, wat ze daar wel vinden. Wat zou dat nu kunnen zijn?
Zomaar een aantal gedachten …
a. Hun nadruk op de verantwoordelijkheid van de mens kan een correctie zijn op onze valse lijdelijkheid. Dit denken is immers nog sterk aanwezig onder ons: “ik kan er zelf toch niets aan doen”. “Het moet je wel gegeven worden”. “Als God het niet wil …”. Alle nadruk valt op het soeverein welbehagen van God, waarbij de eis tot bekering en geloof naar de achtergrond is verdwenen.

b. Hun nadruk op het leven met Jezus kan een correctie zijn, dat wij blijven steken bij een komen tot Jezus. Dikwijls is dat de kritiek van hen, die de gereformeerde gezindte verlaten en overgaan naar een evangelische beweging. Er zou binnen de gereformeerde prediking te weinig aandacht zijn voor de levensheiliging, maar altijd weer worden gehamerd op de noodzaak van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Het leven met Jezus – het discipelschap – blijft onderbelicht.

c. Hun nadruk op de gaven van de Geest kan een correctie zijn op ons zwijgen over het werk van de Geest. Binnen de reformatorische kring bestaat een bepaalde huiver voor het charismatische gedachtengoed. In de evangelische kring wordt verwezen naar 1 Korinthe 12 en 14, waar wel degelijk gesproken wordt verscheidene geestesgaven.

d. Hun nadruk op geloofszekerheid kan een correctie zijn op de voortdurende geloofstwijfel binnen de gereformeerde gezindte. Velen onder ons worstelen met vragen rondom de toe-eigening van het heil. Het blijft voor hen altijd maar de vraag of het heil wel voor hen is. Het leidt tot grote onzekerheid en twijfelmoedigheid. Zo zijn er vele bekommerde zielen van wie de weg altijd door het donker gaat. Binnen de evangelische kring wordt veel vrijmoediger getuigt van hun geloof in de Heere Jezus en hun verlossing door het bloed van Jezus. Zij mogen weten een kind van God te zijn en steken dat niet onder stoelen of banken.

e. Hun aandacht voor de wederkomst en Israël kan een correctie zijn op ons zwijgen hierover. Binnen de gereformeerde gezindte smeulen de restanten van de vervangingstheologie nog na, waardoor eeuwenlang de kerk de plaats van Israël had ingenomen. Er is weinig aandacht geweest voor de weg, die God gaat met “onze oudste broeder”. Ook wat betreft het denken over de wederkomst heerst er binnen de gereformeerde theologie veel verlegenheid. Het is veelzeggend, dat Calvijn geen verklaring van Openbaring heeft geschreven. De leer van het duizendjarig rijk is binnen grote delen van de gereformeerde gezindte niet bespreekbaar. Het zijn met name evangelische theologen, die hun visie geven over de wederkomst.
Het mag tot nadenken stemmen!

We zien trouwens, dat de grenzen op de religieuze kaart van Nederland meer en meer vervagen. Bij de grote maatschappelijke vraagstukken in de samenleving wordt al flink samengewerkt tussen evangelische en reformatorische christenen. Bij politieke partijen staan evangelische en reformatorische christenen al dikwijls op één en dezelfde lijst. Denk ook aan het werk onder vluchtelingen of de Mars voor het Leven, waarbij evangelische en reformatorische mensen zij aan zij staan.

Deze ontwikkeling lijkt trouwens klakkeloos te worden geaccepteerd. Niemand stelt meer vragen naar het reformatorische gehalte van bijvoorbeeld de Mars voor het Leven. We doen massaal mee! Het evangelische geluid in woord en lied nemen we dan maar voor lief. Blijkbaar zijn bepaalde maatschappelijke vraagstukken zo relevant, dat dit de relativering van de principiële verschillen tussen het reformatorische en het evangelische denken rechtvaardigt. Dit bedoel ik trouwens niet als een waardeoordeel, maar wel als een feitelijke constatering. Kerkelijk leidt zo’n kruisbestuiving tot de reformatorische baptisten. Een groepering, die binnen veel gemeenten in de Biblebelt voet aan de grond krijgt. Is dit dan de toekomst: de aloude schatten van de Reformatie met de benodigde correctie door de evangelische beweging nu samen in één gemeente? Sommigen hopen het. Anderen vervult het met zorg. Voor mij geldt het laatste. Maar daarover de volgende keer ….

bron: BewaarhetPand, ds. A.C. Uitslag
Twijfel nooit in het donker aan wat God je in het licht liet zien.

Jantje
Berichten: 6644
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor Jantje » 18 Mei 2018, 18:53

Mara schreef:We zien trouwens, dat de grenzen op de religieuze kaart van Nederland meer en meer vervagen. Bij de grote maatschappelijke vraagstukken in de samenleving wordt al flink samengewerkt tussen evangelische en reformatorische christenen. Bij politieke partijen staan evangelische en reformatorische christenen al dikwijls op één en dezelfde lijst. Denk ook aan het werk onder vluchtelingen of de Mars voor het Leven, waarbij evangelische en reformatorische mensen zij aan zij staan.

Deze ontwikkeling lijkt trouwens klakkeloos te worden geaccepteerd. Niemand stelt meer vragen naar het reformatorische gehalte van bijvoorbeeld de Mars voor het Leven. We doen massaal mee! Het evangelische geluid in woord en lied nemen we dan maar voor lief. Blijkbaar zijn bepaalde maatschappelijke vraagstukken zo relevant, dat dit de relativering van de principiële verschillen tussen het reformatorische en het evangelische denken rechtvaardigt. Dit bedoel ik trouwens niet als een waardeoordeel, maar wel als een feitelijke constatering. Kerkelijk leidt zo’n kruisbestuiving tot de reformatorische baptisten. Een groepering, die binnen veel gemeenten in de Biblebelt voet aan de grond krijgt. Is dit dan de toekomst: de aloude schatten van de Reformatie met de benodigde correctie door de evangelische beweging nu samen in één gemeente? Sommigen hopen het. Anderen vervult het met zorg. Voor mij geldt het laatste. Maar daarover de volgende keer ….

bron: BewaarhetPand, ds. A.C. Uitslag


Met dit gedeelte heb ik grote moeite. Wat weegt ons zwaarder? De dood van duizenden baby's, elk jaar opnieuw óf dat ene evangelische lied dat gezongen wordt? Denk hierbij ook aan de discussie tussen ds. C. Sonnevelt en ds. D. de Wit in naar aanleiding van het interview in de GezinsGids met ds. Sonnevelt en de zeer ernstige kritische reactie in het RD door ds. De Wit, afgelopen najaar, in de week van het Leven, voorafgaand aan De Mars voor het Leven.
Psalm 39 vers 8: En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.

Jongere
Berichten: 7382
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor Jongere » 18 Mei 2018, 21:11

Het is een misvatting dat samenwerking rond wezenlijke zaken (als abortus), zou betekenen dat je inhoudelijke verschillen ontkent. In de politiek worden er wel onwaarschijnlijkere verbanden aangegaan om dingen te bereiken. Ik vind het een onjuiste suggestie dat samenwerking acceptatie betekent, evenals dat je rond dit soort thema's als je voluit gereformeerd wilt zijn eigenlijk alleen vanuit je eigen kleur en richting (cq zuil) iets kunt opzetten.

Wel herken ik helaas de tendens, m.n. onder jongeren, dat men minder onderscheidingsvermogen lijkt te hebben als het gaat om dogmatische verschillen, of om het eigene van de gereformeerde theologie. Dat vind ik erg zorgelijk.

Gebruikersavatar
Wandelende
Inactief
Berichten: 3076
Lid geworden op: 13 Jun 2017, 06:43

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor Wandelende » 18 Mei 2018, 23:48

Jongere schreef:Wel herken ik helaas de tendens, m.n. onder jongeren, dat men minder onderscheidingsvermogen lijkt te hebben als het gaat om dogmatische verschillen, of om het eigene van de gereformeerde theologie. Dat vind ik erg zorgelijk.


Heb je daarbij ook punten die volgens die tendens zouden kunnen keren?
Ik herken je zorg, denk ik. Maar wat is er nodig om die zorgpunten te verminderen cq. weg te halen? Heb je daar gedachten over?
(~)

Ambtenaar
Berichten: 2429
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor Ambtenaar » 19 Mei 2018, 01:21

Jongere schreef:Wel herken ik helaas de tendens, m.n. onder jongeren, dat men minder onderscheidingsvermogen lijkt te hebben als het gaat om dogmatische verschillen, of om het eigene van de gereformeerde theologie. Dat vind ik erg zorgelijk.


Is een mogelijke verklaring dat jongeren geen behoefte hebben aan verstoorde interpersoonlijke verhoudingen als gevolg van wel erg principiële opstellingen over sterk benadrukte (minieme) dogmatische verschillen in de afgelopen eeuw?

Kun jij het uitleggen waarom mensen elkaar negeren en families uit elkaar vallen omdat ze lid zijn (geworden) van een andere kerk? Ik niet.

Ik zie de verminderde aandacht voor dogmatische verschillen mede als gevolg van alle ruziemakerij in combinatie met het kleiner wordende deel van de bevolking dat christen is.

Gebruikersavatar
parsifal
Berichten: 5333
Lid geworden op: 09 Jan 2002, 11:15
Locatie: Stockholm

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor parsifal » 19 Mei 2018, 10:39

Ambtenaar schreef:
Jongere schreef:Wel herken ik helaas de tendens, m.n. onder jongeren, dat men minder onderscheidingsvermogen lijkt te hebben als het gaat om dogmatische verschillen, of om het eigene van de gereformeerde theologie. Dat vind ik erg zorgelijk.


Is een mogelijke verklaring dat jongeren geen behoefte hebben aan verstoorde interpersoonlijke verhoudingen als gevolg van wel erg principiële opstellingen over sterk benadrukte (minieme) dogmatische verschillen in de afgelopen eeuw?

Kun jij het uitleggen waarom mensen elkaar negeren en families uit elkaar vallen omdat ze lid zijn (geworden) van een andere kerk? Ik niet.

Ik zie de verminderde aandacht voor dogmatische verschillen mede als gevolg van alle ruziemakerij in combinatie met het kleiner wordende deel van de bevolking dat christen is.


Ik ben het met jongere eens. Zelf ga ik naar een heel diverse kerk, met mensen uit veel tradities en meer dan veertig landen van oorsprong die elke zondag bij elkaar komen. Het is mooi dat veel mensen hun theologische positie echter wel kennen, maar ook anderen accepteren. Bij ons worden zowel kinderen gedoopt als opgedragen. Onze vorige predikant was zelf een voorstander van de kinderdoop (maar had geen kinderen), onze huidige predikant heeft zijn eigen kinderen opgedragen. We hebben methodisten en Calvinisten bij elkaar. Met een grote groep uit Indonesie uit de kerk van Stephen Tong en veel Afrikanen met een meer pinkster-achtergrond. Zolang we ons bewust zijn van de verschillen en elkaar accepteren leren we veel.
"Then he isn't safe?" said Lucy.
"Safe?" said Mr. Beaver. "Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? "Course he isn't safe. But he's good. He's the King, I tell you."

Jantje
Berichten: 6644
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor Jantje » 19 Mei 2018, 10:40

We mogen nog leven in een vrij land. Dat is genade. Maar ik denk, ziende op vervolgde landen, als er een tijd zou komen van vervolging en oorlog dat er niet meer gesproken wordt over zulke zaken. Dan heeft men elkaar heel hard nodig. Dat moet men eens meer beseffen. Verschillen mogen er zijn. Ik ontken ook zeer zeker niet dat er gevaren schuilen vanuit de evangelische hoek. Maar waarom zou je dan geen politieke en maatschappelijke dingen samen mogen organiseren?
Psalm 39 vers 8: En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15436
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: RefoBaptisten?!

Berichtdoor Luther » 19 Mei 2018, 11:19

Jantje schreef:
Mara schreef:We zien trouwens, dat de grenzen op de religieuze kaart van Nederland meer en meer vervagen. Bij de grote maatschappelijke vraagstukken in de samenleving wordt al flink samengewerkt tussen evangelische en reformatorische christenen. Bij politieke partijen staan evangelische en reformatorische christenen al dikwijls op één en dezelfde lijst. Denk ook aan het werk onder vluchtelingen of de Mars voor het Leven, waarbij evangelische en reformatorische mensen zij aan zij staan.

Deze ontwikkeling lijkt trouwens klakkeloos te worden geaccepteerd. Niemand stelt meer vragen naar het reformatorische gehalte van bijvoorbeeld de Mars voor het Leven. We doen massaal mee! Het evangelische geluid in woord en lied nemen we dan maar voor lief. Blijkbaar zijn bepaalde maatschappelijke vraagstukken zo relevant, dat dit de relativering van de principiële verschillen tussen het reformatorische en het evangelische denken rechtvaardigt. Dit bedoel ik trouwens niet als een waardeoordeel, maar wel als een feitelijke constatering. Kerkelijk leidt zo’n kruisbestuiving tot de reformatorische baptisten. Een groepering, die binnen veel gemeenten in de Biblebelt voet aan de grond krijgt. Is dit dan de toekomst: de aloude schatten van de Reformatie met de benodigde correctie door de evangelische beweging nu samen in één gemeente? Sommigen hopen het. Anderen vervult het met zorg. Voor mij geldt het laatste. Maar daarover de volgende keer ….

bron: BewaarhetPand, ds. A.C. Uitslag


Met dit gedeelte heb ik grote moeite. Wat weegt ons zwaarder? De dood van duizenden baby's, elk jaar opnieuw óf dat ene evangelische lied dat gezongen wordt? Denk hierbij ook aan de discussie tussen ds. C. Sonnevelt en ds. D. de Wit in naar aanleiding van het interview in de GezinsGids met ds. Sonnevelt en de zeer ernstige kritische reactie in het RD door ds. De Wit, afgelopen najaar, in de week van het Leven, voorafgaand aan De Mars voor het Leven.

Exact, Jantje!
Op dit punt begrijp ik de reacties van ds. De Wit en ds. Uitslag echt niet, en voel ik me meer thuis bij het standpunt van ds. Sonnevelt.
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten