Dankdag

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 20531
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Dankdag

Berichtdoor refo » 07 Nov 2013, 10:57

-DIA- schreef:
Marco schreef:
-DIA- schreef:(...)

Die eerste twee diensten kan ik plaatsen. De avonddienst niet, tenminste niet als dankdag-dienst. Hoe heb je dat zelf ervaren?


Is het nu echt nodig om hier wéér op te reageren? Hier is nog elke biddag en dankdag in de avonddienst een boetepredicatie.
Vorig jaar en voor twee jaar, en wellicht wel vaker, dan komen er reacties van onbegrip als er nog een boetpredicatie wordt gedaan.
Ik geloof dat we dit meer en meer kwijtraken naarmate de dag des Heeren naderbij komt.
Ik geloof zeker dat meer dan ooit nodig is.
Trouwens, is het anders qua inhoud als de 16 en/of 14 Biddagpredicaties van ds. Th. van der Groe? Ik hoor hier anders erg weinig kritiek op.
Of.... zou het zo kunnen zijn dat we het 'vergeten' zijn? Oudvaders veel geprezen en weinig gelezen? We vervreemden in een snel tempo
van deze prediking, en dat is een teken op zich.
DRINGEND ADVIES VOOR MIJ EN EEN IEDER:
Lees eens die oude biddag predicatiën.
Laten we de ernst van de toestand onder ogen zien.


Het was gisteren dankdag voor gewas en arbeid.
Dan moet je als ds geen SGP-tijdrede gaan houden tijdens de avonddienst.
(Verwijzen naar biddag-preken is al helemaal niet on topic.)

DDD
Berichten: 14015
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Dankdag

Berichtdoor DDD » 07 Nov 2013, 11:06

Er is natuurlijk wel een verschil tussen een biddag en een dankdag. Maar ik heb het in een andere gemeente ook meegemaakt dat de dominee de dankdag bij uitstek een gelegenheid vond om te klagen. Ik heb dat altijd wat wonderlijk gevonden.

Waarmee ik niets wil zeggen over een preek die ik niet gehoord heb, want een oproep tot verootmoediging is natuurlijk altijd terecht.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Verbannen
Berichten: 887
Lid geworden op: 01 Jul 2013, 10:18

Re: Dankdag

Berichtdoor MoesTuin » 07 Nov 2013, 11:13

Hendrikus schreef:
-DIA- schreef:Tekst:
1 THESSALONICENZEN 5 vers 18a
Dankt God in alles

Kijk nou, dat was bij ons vanavond ook de tekst.
De grondhouding van een christen zou te allen tijde positief moeten zijn. Dankt God in alles, dus in voor- en tegenspoed, in goede en slechte tijden. Een positieve grondhouding, daar gaat iets van uit!

Helaas mis ik die positieve grondhouding zo vaak bij mensen uit kerken waar kennelijk óók over 1 Thess. 5: 18a wordt gepreekt.
Ook op dit forum: vroeger was alles beter, de Heere werkt nauwelijks meer, dit deugt niet, dat deugt niet, waar vind je nog een waar geloof, waar vind je nog een dit of dat? Er wordt wat af gemopperd en geklaagd.

Dankt God in alles!


Amen

God werkt nog steeds en volop

Hij zal nooit laten varen het werk van Zijn Handen wat Hij ooit begonnen is!

Mensen kunnen ziende blind zijn geworden hiervoor en dat is een ernstige zaak.
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

-DIA-
Berichten: 23529
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Dankdag

Berichtdoor -DIA- » 07 Nov 2013, 11:25

refo schreef:
-DIA- schreef:
Marco schreef:
-DIA- schreef:(...)

Die eerste twee diensten kan ik plaatsen. De avonddienst niet, tenminste niet als dankdag-dienst. Hoe heb je dat zelf ervaren?


Is het nu echt nodig om hier wéér op te reageren? Hier is nog elke biddag en dankdag in de avonddienst een boetepredicatie.
Vorig jaar en voor twee jaar, en wellicht wel vaker, dan komen er reacties van onbegrip als er nog een boetpredicatie wordt gedaan.
Ik geloof dat we dit meer en meer kwijtraken naarmate de dag des Heeren naderbij komt.
Ik geloof zeker dat meer dan ooit nodig is.
Trouwens, is het anders qua inhoud als de 16 en/of 14 Biddagpredicaties van ds. Th. van der Groe? Ik hoor hier anders erg weinig kritiek op.
Of.... zou het zo kunnen zijn dat we het 'vergeten' zijn? Oudvaders veel geprezen en weinig gelezen? We vervreemden in een snel tempo
van deze prediking, en dat is een teken op zich.
DRINGEND ADVIES VOOR MIJ EN EEN IEDER:
Lees eens die oude biddag predicatiën.
Laten we de ernst van de toestand onder ogen zien.


Het was gisteren dankdag voor gewas en arbeid.
Dan moet je als ds geen SGP-tijdrede gaan houden tijdens de avonddienst.
(Verwijzen naar biddag-preken is al helemaal niet on topic.)


Het lijkt dat u het (té?) duidelijk hebt begrepen?

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 4943
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Dankdag

Berichtdoor Ad Anker » 07 Nov 2013, 11:35

refo schreef:
-DIA- schreef:
Is het nu echt nodig om hier wéér op te reageren? Hier is nog elke biddag en dankdag in de avonddienst een boetepredicatie.
Vorig jaar en voor twee jaar, en wellicht wel vaker, dan komen er reacties van onbegrip als er nog een boetpredicatie wordt gedaan.
Ik geloof dat we dit meer en meer kwijtraken naarmate de dag des Heeren naderbij komt.
Ik geloof zeker dat meer dan ooit nodig is.
Trouwens, is het anders qua inhoud als de 16 en/of 14 Biddagpredicaties van ds. Th. van der Groe? Ik hoor hier anders erg weinig kritiek op.
Of.... zou het zo kunnen zijn dat we het 'vergeten' zijn? Oudvaders veel geprezen en weinig gelezen? We vervreemden in een snel tempo
van deze prediking, en dat is een teken op zich.
DRINGEND ADVIES VOOR MIJ EN EEN IEDER:
Lees eens die oude biddag predicatiën.
Laten we de ernst van de toestand onder ogen zien.


Het was gisteren dankdag voor gewas en arbeid.
Dan moet je als ds geen SGP-tijdrede gaan houden tijdens de avonddienst.
(Verwijzen naar biddag-preken is al helemaal niet on topic.)
De oproep van DIA is welzeker on-topic. De biddagpredicatiën van ds. v.d. Groe bevatten ook stof voor een dankstond. De goede gewoonte, zoals in Rijssen, raakt steeds meer in onbruik. Juist op dagen als bid- en dankdag is een woord op zijn tijd op haar plaats:
Ds. Th. van der Groe schreef:Want het is op Zijn bevel, en op Zijn Woord, dat onze Hooge Lands Overheden, dezen dag ons verördineerd, en voor ons uitgeroepen hebben, tot een algemeenen Dank- Vast- en Bededag, over het gansche Land; wij hebben U hunnen bevel-brief daartoe dienende, immers luide van deze predik-stoel voorgelezen; daar hebt gij immers uit gehoord, wat zij ons, hunne gemeente en onderdanen, in den Name Gods, ernstig bevolen hebben; waarvoor wij dien hoogen God, nu al te prijzen te danken hebben; wat wij al, in ware boetvaardigheid des harten voor hem te belijden hebben, en wat wij, in opregte ootmoed des Geestes, van die geduchte Majesteit, te bidden en te smeeken hebben. (...)
Och! mogten wij tot Zijn grondelooze genade en barmhartigheid, in het zoenbloed van Christus, eens ganschelijk onze toevlugt nemen, en Hem opregt geloovig en ootmoedig smeeken, om de genadige vergeving van alle onze, en des Lands hooggaande zonde en ongeregtigheden; als mede, om den Geest der ware bekeering! dat de Heere dien, in onze harten; en in het midden van ons Land, nog eens genadelijk wilde uitstorten! want anders staat het zeerlijk te verwachten, dat de Heere Zijn gunst en genade eens haastig van ons, en van ons Land zal wegnemen, en geven ons aan een aller rampzaligst eeuwig verderf over. Och! of wij allen oogen hadden, om het te zien! (uit een preek over Psalm 85:2, Gij zijt uwen Lande gunstig geweest, Heere!)

Jongere
Berichten: 7586
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: Dankdag

Berichtdoor Jongere » 07 Nov 2013, 12:03

Marco schreef:
-DIA- schreef:(...)

Die eerste twee diensten kan ik plaatsen. De avonddienst niet, tenminste niet als dankdag-dienst. Hoe heb je dat zelf ervaren?

Dat heeft te maken met de (oude) gewoonte van een tijdrede op de avond van bid- en dankdag. DIA reageert een beetje overtrokken, ik kan me wel voorstellen dat je daar niet mee bekend bent. Maar het is een heel oude gewoonte.
Wat mij betreft ook niet direct een verkeerde gewoonte, zeker niet als er ook twee andere diensten hebben plaatsgevonden.

Wel vraag ik me persoonlijk af of de inhoud van de tijdrede niet zou moeten verschillen op bid- en dankdag. In zo'n citaat van Van der Groe zie je dat het eigenlijk alles ineen was: dus zowel een dank- als een boetedag. Maar als wij alleen dankdag houden, zou dan de tijdrede 's avonds bijvoorbeeld niet met name moeten gaan over waarvoor we kunnen danken in onze tijd?
Al wil ik daar direct aan toevoegen dat wat mij betreft op een werkelijk bijbelse dankdag de boete, de schuldbelijdenis en het gebed nooit zullen ontbreken.
Evenmin als op de biddag de dankzegging mag ontbreken!

Gebruikersavatar
henriët
Berichten: 12931
Lid geworden op: 30 Mar 2007, 17:54

Re: Dankdag

Berichtdoor henriët » 07 Nov 2013, 12:09

Na de postings hier een deel gelezen te hebben, heb ik besloten toch de dankdag te beschrijven die we gisteren mochten hebben. En ik kan me vinden in wat Hendrikus schreef over die grondhouding.

's Middags zijn we in een dienst geweest waar we hoorden over de dank die de koningin van Scheba toonde to koning Salomo, en wat zijn antwoord was.
De koningin kwam met geschenken: goud uit Ofir, het beste van het beste, specerijen-> een zoete, heerlijke balsem qua kwantiteit en kwaliteit zeer kostbaar Hiermee wilde ze uitdrukken dat de ander, koning Salomo van waarde voor haar is. , kostbaar gesteente ter versiering van paleis en voor op de kleding.
De koningin had een oprecht dankbaar hart. Dit is te zien aan haar geschenken.
Wat nemen wij vandaag mee in Zijn huis. Zoveel dagelijkse zegeningen, maar ook zorgen, waar je moedeloos en opstandig van kan worden. Hoe dan te danken. Dan mag je daar mee naar de Heere vluchten. Hij kan helpen, denk aan Asaf ps 73.. gedurig bij U zijn, in al mijn noden, zorg en pijn.
God is het waard Hem met geschenken eer te bewijzen. Maar hoe doe je dat dan?
Deze drie producten komen veelvuldig terug in de Schrift, juist ook in geestelijke zin.
Goud
Johannes: goud kopen dat beproeft is door het vuur. Het ware zaligmakende geloof om rijk te worden in God.
Petrus: Het goud des geloofs. Alleen door geloof Hem eer bewijzen. Hem leren nazeggen: Vader, Ik dank u voor alles..
Specerijen
Hooglied 4- "Ontwaak gij noorderwind.,,,
Wind waait door de hof, en gaat die planten die geuren afgeven."
Als de wind van de Heilige Geest waait, komen de vruchten van de Geest openbaar.
Johannes spreekt: "Breng dan vruchten voort.. "
"Bljf in Mij, en Ik in u. Ik ben de Wijnstok, gij de rank.."
"Zonder Mij kunt gij niets doen"
Edelstenen
Gods onderdanen.. gemaakt door God.
Spreuken van Salomo... In de menigte van Zijn volk is de heerlijkheid van de Koning.
Jesaja.. "Ik zal u stenen gans sierlijk leggen..."
De uitbreiding van Gods koninkrijk is de dankdag op het werk van Christus

Je kunt denken.. maar dit alles is onmogelijk..?!! voor mij..?!
Het IS te verkrijgen. Gods volk gaat Zijn vruchten dragen en beleven. Wie zo dankdag beleeft, ontvangt een rijke zegen.

Salomo was al schatrijk, had al die geschenken niet nodig, toch neemt hij ze aan. ( te lezen in 2Kor 9)
Hij gaf de koningin geschenken terug naar zijn vermogen. In het oosten was het de gewoonte als er gasten waren een geschenk naar vermogen te geven.
Dit gewoonlijke geschenk ontving ze, maar ze kreeg er nog iets bij. Hij had gevraagd naar wat ze begeerde. Ze kreeg een toegift. Ware dankbaarheid geeft rijke vrucht in het leven.
"Zij te alle dagen in de vreze des Heeren, want er is beloning" De Heere Jezus zegt: "Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten.. komt in gij gezegende ...
Om dan eeuwig dankdag te houden. Dat is het loond. Soms mag hier op aarde door het geloof dat al gebeuren. HC 32 Gode dankbaar voor alle geschenken. Je gaat leren. Meer te verstaan van Christus. Zonder Mij kunt gij niets doen.
Wat heb ik meegenomen in Gods huis? Wat zal ik Hem vergelden? Hoe zal ik dat kunnen?
Alleen door Hem, dat geeft gebed op de dankdag.. Leer ons danken.. en daarom psalm 138:1
Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten maar de echo ervan duurt eindeloos....

Gebruikersavatar
henriët
Berichten: 12931
Lid geworden op: 30 Mar 2007, 17:54

Re: Dankdag

Berichtdoor henriët » 07 Nov 2013, 12:40

We zijn 's avonds naar een andere gemeente geweest in een andere plaats.
(Jean en ik zijn wat dagen samen weg, dus zoeken we samen iets in de buurt zeg maar)

En we hebben een echte dankdagdienst gehad. Een dienst waarin het werk van de Heere Jezus centraal stond, dat alleen door Zijn werk dankdag gehouden kan worden. Voor alle zegeningen, maar ook temidden van zorgen, verdriet en rouw, worden we opgeroepen Hem te danken. Dankdag kan strijd geven, wanneer we te maken hebben met zorgen etc, hoe kunnen we dan danken. Denk terug aan de afgelopen tijd en tel een voor een de zegeningen.
Wanneer je gaat gaat denken, ga je van denken over in danken.. die gaat in het spoor van Gods geboden en vragen naar Zijn wil.

Micha 6:6b, 8

Wat God van ons vraagt ( eist):
1. Aanklacht van God ~ellende~
2. Antwoord van het volk ~verlossing~
3. Uitspraak door God ~dankbaarheid~


In Micha 6 kunnen we lezen dat het volk van Israël niet in het spoor van Gods geboden liep. God ging twisten met Zijn volk. Zo doet hij dat vanavond ook. Hij gaat Zijn volk aanklagen.
:1 "Luister wat de Heere zegt.. twisten, terwijl de bergen getuige zijn
:2 luid en krachtig een aanklacht uitspreken,zodat de bergen het horen.

Wij willen liever geen aanklacht horen, alleen over Gods liefde en trouw week in week uit horen. Dat hoort er wel bij, maar de profeten/ dominees/ zij die geroepen zijn het Woord te brengen, dienen ook Zijn aanklachten preken. Niet alleen wat de mensen horen willen. Het is heilzaam Zijn aanklacht te horen en verstaan.
De aanklacht van God is "Wat heb Ik tegen u gedaan. Betuig me maar.
God vraagt: Wat heeft u nu eigenlijk tegen Mij. Waarom wordt u moe van God. Waarom neemt u, neem je Gods Woord niet ter hand om het te onderzoeken, Waarom bid u/ jij niet?, waarom ben je er te moe voor.
In :4,5 worden allemaal goede dingen/ zegeningen genoemd door de Aanklager. .. Opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Heeft de Heere Zijn volk 'vermoeid' met zegeningen?? De strekking van de aanklacht is dat het volk zich zou moeten schamen. Zoveel ontrouw, tegenover zoveel trouw.
Vandaag is het dankdag. Kan deze aanklacht van de Heere ook om mij van toepassing zijn?
(bijvoorbeeld Ben ik lauw in het lezen van het Woord, hoe is het gebedsleven?) De Heere confronteert dan met Zijn goede gave. Elke dag eten, kleding, onderdak. Elke zondag Zijn Woord mogen horen in Zijn huis, moed en kracht ontvangen, troost in rouw, enz enz. De Heere doet alles goed, geeft het goede. Maar ik ben kwaad, ik ben schuldig. De Heere vermoeid mij niet, maar ik de Heere.
Dat maakt klein voor God. Dat geeft schuld.
Je gaat proberen die schuld weg te krijgen.
:6 Wat kan ik dan doen om dezen aanklacht op te heffen.
We lezen in Micha 6 allerhande offers die worden bedacht, kwalitatieve en kwantitatieve offers voor de schuld, voor de overtredingen. De schuld 'compenseren' in ruil voor verzoening. MAAR dat kan en lukt niet. Misschien heb je dat zelf ook wel gedaan, de wet houden, de Heere van alles aanbieden.. maar met ten diepste eigenbelang. Het geeft geen rust. In jezelf geen rust te vinden en te krijgen. Alleen door de werking van Gods Geest.
Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng.. kunnen redden.. dan U ALLEEN..
Alleen door Hem, dan komen we bij Golgotha. Dat is het ware offer. Dat offer geeft rust en is volmaakt.
Het bloed van Jezus Christus reinigt van àlle zonden. We kunnen dan ook leren en mogen weten dat de Heere met wat Hij eist het ook geeft. HIJ GEEFT WAT HIJ EIST!
Door de Heilige Geest mogen we leren dat het om het hart gaat. Als je je hart aan de Heere mag kwijtraken, dat leert Hij.
:8 God gaat een uitspraak doen:
Hij heeft u bekendgemaakt ( door Mozes en de profeten)
Eigenlijk is dat niet nieuws. Elke zondag komt de Heere met Zijn Woord naar ons toe, toch?
Elke dag mogen en kunnen we lezen uit Zijn Woord.
Maar wij willen niet wat God van ons vraagt. We willen onze eigen weg gaan.
Als we letten in vers 8 wat er staat.. o mens. mens in enkelvoud. Niet het volk als geheel. Maar de mens individueel. God kijkt me persoonlijk aan. God spreekt u/jou/ mij persoonlijk aan.
Hij leert dat we dienen te leven in dankbaarheid.
Recht doen-> niet alles willen (stelen) wat de ander heeft, maar doe je naaste recht, geef wat de ander nodig heeft.
Goedertierenheid-> trouw naar de ander/ naastenliefde/ weldaad voor de ander.
Maar ook de verhouding tot God
-> Wandelen met God.. in ootmoed wandelen met God. Ootmoed tegenovergestelde van hoogmoed. We dienen nederig te wandelen met Hem. Vernederen voor de Ander.
Wandelen met God. Hoe gaat dat, hoe doe je dat?
Wandelen doe je met iemand waar je een relatie mee hebt. Zij aan zij.
Zo is het ook met de Heere. Zonder Hem durf je geen stap te zetten. Je laat Hem de weg wijzen.
Wat eist God van ons op deze dankdag.
God liefhebben en de naaste als jezelf!

Maar eist God dan niet teveel? Nee!!!
Want Hij mag dat eisen. Hij geeft wat Hij eist.
Want :8 de HEERE met hoofdletters.. de Verbondsgod.
En we lezen ook in vers de Heere, uw God.
Hij geeft kracht om te gaan in het spoor van Zijn gebeden.
Hoe kan dat dan?
Er is een Iemand geweest Die met de Vader in ootmoed heeft gewandeld.
Schuil daarom bij Christus. Alleen door en met Hem kan het.
Hij schenkt vergeving èn vernieuwing. Hij heeft het gedaan. Als je zo dicht bij de Zaligmaker leeft, krijg je lust om Zijn wil te doen. Dat is een heerlijk leven. Dan mag je leven uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid leven, door het geloof in Christus krachten.
Ps 86:6
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten maar de echo ervan duurt eindeloos....

Gebruikersavatar
Marco
Berichten: 3004
Lid geworden op: 31 Jul 2007, 13:55
Locatie: Waddinxveen

Re: Dankdag

Berichtdoor Marco » 07 Nov 2013, 13:10

Jongere schreef:
Marco schreef:
-DIA- schreef:(...)

Die eerste twee diensten kan ik plaatsen. De avonddienst niet, tenminste niet als dankdag-dienst. Hoe heb je dat zelf ervaren?

Dat heeft te maken met de (oude) gewoonte van een tijdrede op de avond van bid- en dankdag. DIA reageert een beetje overtrokken, ik kan me wel voorstellen dat je daar niet mee bekend bent. Maar het is een heel oude gewoonte.
Wat mij betreft ook niet direct een verkeerde gewoonte, zeker niet als er ook twee andere diensten hebben plaatsgevonden.

Wel vraag ik me persoonlijk af of de inhoud van de tijdrede niet zou moeten verschillen op bid- en dankdag. In zo'n citaat van Van der Groe zie je dat het eigenlijk alles ineen was: dus zowel een dank- als een boetedag. Maar als wij alleen dankdag houden, zou dan de tijdrede 's avonds bijvoorbeeld niet met name moeten gaan over waarvoor we kunnen danken in onze tijd?
Al wil ik daar direct aan toevoegen dat wat mij betreft op een werkelijk bijbelse dankdag de boete, de schuldbelijdenis en het gebed nooit zullen ontbreken.
Evenmin als op de biddag de dankzegging mag ontbreken!

Dat was inderdaad mijn 'verbazing'.

Gebruikersavatar
Bookreader
Berichten: 174
Lid geworden op: 09 Aug 2007, 16:24

Re: Dankdag

Berichtdoor Bookreader » 07 Nov 2013, 13:18

'k Ben gisteren drie keer naar de kerk geweest. 's Morgens ben ik eens ergens anders gaan luisteren, en die andere diensten betreffen mijn eigen gemeente. Die eerste had ook wel een behoorlijk ander 'ligging' dan mijn eigen gemeente. Het was een GGiN. Inhoudelijk vond ik het best wel mooi, en ik heb er ook best wat aan gehad. Dikke kans dat het 's avonds verder gegaan zou zijn uit datzelfde gedeelte uit Openbaring. Het zou me zeker geïnteresseerd hebben, maar toen was ik in mijn eigen gemeente.
De gedeelten waarover ik gisteren heb horen preken:
Openbaring 2:12-17
Psalm 147
Genesis 4:1-16
...en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn. (Leviticus 23:40b)

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 19565
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Dankdag

Berichtdoor Mara » 07 Nov 2013, 15:13

Ik heb de foto's bekeken die op RW staan en het viel mij op dat deze mensen heel netjes gekleed waren.
Ook dat het grote groepen wandelende mensen zijn.
In het westen/randstad zijn de mensen bij doordeweekse diensten meestal soberder/eenvoudiger gekleed.
Een paar jaar geleden is door sommige dames de trend ingezet dat bij niet-zondagse diensten geen hoed meer hoeft worden opgezet.
Daarna kwam de lange broek in zwang.
Ik vind het jammer, voor mij is er geen verschil tussen een zondagse of een doordeweekse kerkdienst.
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 16523
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Dankdag

Berichtdoor helma » 06 Nov 2019, 21:00

Alle reden om dankdag te hebben vandaag.
Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?
Ik zal met vreugde in 't huis des Heeren gaan, om daar met lof Zijn grote Naam te danken.

Wij hadden 2 goede diensten. Prof. Baars preekte vanmorgen over Lukas 12:16-21

Dankdag van een dwaas
1.Hoe hij rekent
2.Hoe God rekent

Vanmiddag Deut. 26:9-11

Dankdag van een vrome
Hoe
1. De zegen van de dankdag beleden wordt
2. De gave van de dankdag gegeven wordt
3. De vreugde van de dankdag beleefd wordt

-DIA-
Berichten: 23529
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Dankdag

Berichtdoor -DIA- » 06 Nov 2019, 22:58

Vanmorgen een preek over
LUKAS 12 samengevat in de verzen 16-17
En Hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelven zeggende: Wat zal ik doen?
Het thema was:
RIJK MAAR DWAAS
1. De aanleiding tot deze gelijkenis
2. De inhoud van deze gelijkenis
3. De toepassing bij deze gelijkenis

Dit was een toepasselijk vervolg op een prekenserie over de gelijkenissen. Vanavond was het de dertiende gelijkenis. Heel toepasselijk op de Dankdag.
Soms denk ik (ik hoop het tenminste) dat deze preken in druk zullen verschijnen, wat vaker het geval is als ds. een reeks preken over één onderwerp houdt. Ook de Bijbellezingen zijn veelal in druk uitgegeven.

De slotzang was:
Hij kan dien prijs der ziele, dat rantsoen
aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen;
Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien
en, door zijn schat, het naar verderf te ontvlieden.
Hij ziet elk uur der wijzen levenseinde
en der dwazen dood blijft hem niet onbekend.
Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten
maar dat zij het al aan anderen overlaten.


Vanavond een heel ernstige, maar ook een jaloersmakende preek over over
HABAKUK 3:17-18
Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils.
HABAKUKS DANKDAG ONDER DE SLAANDE HAND GODS
1. Het alhoewel van het onheil
2. Het nochtans van het heil

Ds. wees ook onder meer op de gerustheid waarin de wereld thans verkeerd en dat onder dreigende oordelen. De oordelen hangen laag, en wees daarbij ook op wat ds. Clemens schreef over de verandering in de natuur, als een teken des tijds.

Twee tegenstelde beelden als nacht en dag, in verscheidenheid:
Onheil en heil
Vrede en onrust
Rijkdom en armoede
Leven en dood
Licht en duisternis,
het zijn allemaal zaken die we terugzien in de preek, al werd niet alles bij name genoemd, dat ligt er wel in.

De slotzang was:
Gij hebt me in 't hart meer vreugde gegeven
Dan anderen smaken in een tijd
als zij, door aars geluk verheven
bij koren en most wellustig leven
in hun overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen
en liggen ongestoord terneer;
want Gij alleen mijn Schild en Wapen
schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen
zult mij doen zeker wonen HEERE.

Geytenbeekje
Berichten: 2713
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Dankdag

Berichtdoor Geytenbeekje » 07 Nov 2019, 10:00

Dienst geluisterd HHK ter Aar.
Ds. Juffer.

Hebreeën 11 : 1-10 (4)
Het offer van Abel.
Na te beluisteren op kerkdienstgemist

windorgel
Berichten: 639
Lid geworden op: 19 Jan 2013, 00:40

Re: Dankdag

Berichtdoor windorgel » 07 Nov 2019, 10:06

Geytenbeekje schreef:Dienst geluisterd HHK ter Aar.
Ds. Juffer.

Hebreeën 11 : 1-10 (4)
Het offer van Abel.
Na te beluisteren op kerkdienstgemist


Hadden jullie zelf geen diensten?


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: MSN [Bot] en 1 gast