Maatregelen kerk ivm coronavirus

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Jantje » 01 Sep 2020, 11:26

Ad Anker schreef:
Maanenschijn schreef: Dat @DDD zich er niet in kan vinden, verwonderd mij niet gezien ik hem in zijn postings zou duiden, maar dat iemand als @Jantje, die zelfs een kerk voorbij zou rijden als er uit de HSV gelezen wordt zich er zo tegen afzet, zonder dat ik inhoudelijke argumenten heb gehoord verbaast me.

!
Ik kom er uitgebreid op terug.

Maar ik moest sterk denken aan het stukje van ds. Al-Chalabi in het RD, begin deze zomer. Hij schreef, tenminste, dat was de boodschap die ik uit zijn ingezonden stukje opmaakte, dat iedereen die beelduitzendingen organiseert hardhollend op weg is naar het verderf. Zulke grote uitspraken vind ik vreselijk en daar zet ik me dan ook erg tegen af.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

coco
Berichten: 357
Lid geworden op: 27 Mei 2016, 06:00

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor coco » 01 Sep 2020, 11:40

Jantje schreef:
Ad Anker schreef:
Maanenschijn schreef: Dat @DDD zich er niet in kan vinden, verwonderd mij niet gezien ik hem in zijn postings zou duiden, maar dat iemand als @Jantje, die zelfs een kerk voorbij zou rijden als er uit de HSV gelezen wordt zich er zo tegen afzet, zonder dat ik inhoudelijke argumenten heb gehoord verbaast me.

!
Ik kom er uitgebreid op terug.

Maar ik moest sterk denken aan het stukje van ds. Al-Chalabi in het RD, begin deze zomer. Hij schreef, tenminste, dat was de boodschap die ik uit zijn ingezonden stukje opmaakte, dat iedereen die beelduitzendingen organiseert hardhollend op weg is naar het verderf. Zulke grote uitspraken vind ik vreselijk en daar zet ik me dan ook erg tegen af.


Val jij nu echt een GerGem dominee af? :quoi
:hi

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27804
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Tiberius » 01 Sep 2020, 11:40

Dat Jantje zich daar tegen afzet, kan ik me voorstellen, omdat hij er geen argumentatie bij gaf. (Alleen het quasi-argument dat de rubriek 'Mogelijk voor u interessant' vrij dubieuze suggesties oplevert).

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22158
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Mara » 01 Sep 2020, 11:47

Om het artikel juist te kunnen beoordelen, moet je de preken van ds Op 't Hof gehoord hebben.
Het is nooit indutten als je naar hem luistert. Hij schudt je door elkaar, prikkelt en stemt tot overdenking.
Overigens had ik het artikel naar DIA gestuurd, per mail, omdat ik wel weet hoe hierop gereageerd gaat worden. :)
Maanenschijn schreef:Hebben beelduitzendingen geen verschuiving teweeg gebracht? Ik meen van wel.

Ik denk het ook.
Mensen die tot dan beeldschermen en tv streng hebben afgewezen, zitten nu op zondag voor een LED scherm.
Is de verleiding dan niet denkbaar dat er dan van het YT kanaal overgeschakeld wordt naar de NPO of RTL?
Jaren geleden gingen mijn overburen naar de zangdiensten kijken die door de EO werden uitgezonden op zondagochtend.
Eerst alleen als het slecht weer was of ze waren niet lekker. Maar het werd een gewoonte. Het kwam i.p.v. de kerkdienst.
Als je niet de baas bent over de UITknop, zit die verschuiving er zeker in.
Overigens werd hetzelfde gezegd over uitzendingen via radio en bandrecorder. Er zijn voorbeelden van predikanten die absoluut niet duldden dat hun preek werd opgenomen.
Maanenschijn schreef:Loopt kerkelijk Nederland niet ontzettend makkelijk achter de overheid aan en behoorlijk onzichtbaar in duiding van de positie van de kerk? Daar heeft hij toch een punt.

Hij heeft in zijn preken aangetoond met voorbeelden uit de Bijbel dat ongehoorzaamheid toch wel beter was geweest.
Hij heeft een rotsvast vertrouwen in de Heere. Hij spreekt niet nonchalant of gemakkelijk over Corona, integendeel!
Maar wat geloven we van de voorzienigheid Gods?
Maanenschijn schreef:Denken jullie echt dat de duivel zijn tientallen niet verslaat, door het afhaken van kerkgangers, jeugd die niet mee wil luisteren, het opschorten van sacramenten etc?

Ik zie het gebeuren rondom me.

Ik meen dat het ds Fokkema was die zei dat het gevaar van kerkshoppen ook op de loer ligt. "We pikken een dienst van onze gading".
Ik voelde me erg aangesproken, terwijl wij maar 1 kerkdienst hadden vanuit onze eigen gemeente.
En in de middag zoeken wij dan een predikant die wij zo erg hebben moeten missen in de afgelopen jaren, omdat zij niet meer gevraagd werden. Dat werd ons tot Zegen. En dan zegt een predikant zoiets. Dat hakt erin moet ik zeggen.

Maar dat mag, vind ik. Preken luisteren is niet alleen instemmend knikken, of zachte woorden van zalving horen.
Soms moet het mes er in gezet worden, zodat het vuil uit de wond kan vloeien. Soms besef je niet eens dat je zo'n etterende wond hebt!

Maanenschijn schreef:Dat @DDD zich er niet in kan vinden, verwonderd mij niet gezien ik hem in zijn postings zou duiden, maar dat iemand als @Jantje, die zelfs een kerk voorbij zou rijden als er uit de HSV gelezen wordt zich er zo tegen afzet, zonder dat ik inhoudelijke argumenten heb gehoord verbaast me.

Ach ja. Dat zie ik wel vaker. ;)
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Jongere
Berichten: 7651
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Jongere » 01 Sep 2020, 12:01

Wat mij onaangenaam heeft getroffen in deze crisistijd, is het gemak waarmee we helaas -opnieuw- in onze gezindte klaarstaan om een oordeel over anderen te uiten. In het verleden is weleens de hoop uitgesproken dat een kerk in crisis of verdrukking meer naar elkaar toe gedreven zou worden, elkaar meer nodig zou hebben. Ik vrees dat de crisis geopenbaard heeft dat er eerder verwijdering dan verbroedering ontstaat. Eerder vingerwijzen dan elkaar opzoeken en ondersteunen.

Ik denk dan met name aan de wijze waarop gesproken wordt over de beweegredenen van anderen, die we ten diepste helemaal niet kennen. Kerken die de overheidsmaatregelen volgen -of soms nog strikter zijn dan dat- zijn "slaafs", "bang", "verzaken hun roeping", "laten zien hoe weinig waarde ze hechten aan de eredienst", zijn "makke schapen", willen niet "lijden om Christus' wil", enzovoorts. Helaas allemaal typeringen die ik daadwerkelijk langs heb horen komen in de afgelopen tijd.

We beleven een ongekende crisistijd, waarbij iedereen moet zoeken naar de juiste manier om te handelen. We zijn allemaal verward, in een heel andere situatie dan we geweest zijn. Iedereen moet zoeken naar wat wijsheid is, velen worstelen met angst en onzekerheid in hun hart. Daarbij komt dat er ook heel wat gemeenten zijn waar het virus daadwerkelijk grote slagen heeft gebracht in families. Zou niet juist in deze tijd enige mildheid op de plaats zijn in ons oordeel over hoe anderen handelen?
In plaats van direct uitgaan van het slechtste motief bij de ander. Een kerk die "slaafs" is, zou ook "voorzichtig" genoemd kunnen worden. Een gemeente die niet lijden wil voor de zaak van Christus, kan ook een gemeente zijn die de zaak van Christus geen schade wil aanbrengen en geen laster over zich wil afroepen.

Valt er dan geen vraag te stellen over de houding van kerken en gemeenten? Ongetwijfeld. Maar dat is totaal iets anders dan het al weten. Het wegen en te licht bevinden van de handelswijze van kerken begon al in de eerste weken van de crisis. Ik kan dat maar moeilijk begrijpen. Vooral omdat de vinger vooral naar de ander gaat.
Persoonlijk geloof ik zeker dat deze crisis een oordeel is, die pijnlijk een geestelijke slapheid blootlegt. Maar vooral in mijn eigen hart. Niet zozeer bij dominee X of kerkverband Y. Mogelijk ook wel bij hen, maar laat hen dat zelf dan maar zeggen.
Ik ben zeker niet tegen een profetisch spreken, of het aanwijzen van kerkelijke of publieke zonden. Daar zou ik de Bijbel ook niet in meehebben. Maar als ik eerlijk ben heb ik het meeste geschrijf en gespreek dat de "gebreken" aanwees die aan het licht zouden zijn gekomen door de coronacrisis, niet ervaren als zulk spreken. Eerder als vermoeiend. De eerste klap van de crisis was nog niet goed en wel doorgedrongen, of we wisten al te duiden waar het mis zit.

Ambtenaar
Berichten: 5908
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Ambtenaar » 01 Sep 2020, 12:07

Ad Anker schreef:Ik vind het prima dat mensen het met dr. Op 't Hof oneens zijn. Alleen dat bij een afwijkende mening nekharen overeind gaan staan geeft te denken. Dat is een hele makkelijke en veilige manier om je te ontdoen van mensen die ergens anders over denken. En ik meen dat Jantje en DDD elkaar in deze casus daar vinden.

De vraag is of de waarnemingen en analyse van dr. Op 't Hof wel juist zijn. Zo maar een aantal citaten van hem.
dr. Op 't Hof schreef:Mensen die volgens de normen van de heilige Schrift wilden leefden (wilden leven of leefden?), hebben tot dusver zich zoveel mogelijk weggehouden bij de moderne media en de digitale wereld.

Deze waarneming is op zijn minst onhelder te noemen. Zegt hij hier impliciet dat mensen die (volop) gebruik maken van de digitale mogelijkheden niet conform de normen van de Schrift willen leven? En wat is zoveel mogelijk weghouden bij de moderne media en de digitale wereld?
dr. Op 't Hof schreef:De Bijbel leert ons dat het Woord het zaad van de wedergeboorte is en dat de duivel gebruik heeft gemaakt van de ogen van de mens om die in het paradijs tot zonde te verleiden. Daarom was er zoveel terughoudendheid met betrekking tot televisie, mobiele telefoon en internet.

Ik heb van een aantal verschillende gemeentes diensten bekeken. Bij alle diensten was enkel de predikant in beeld. Er is dus in die zin geen verschil met een normale kerkdienst, maar ook de predikant en de door hem gesproken woorden centraal staan.
dr. Op 't Hof schreef:In gezinnen die tot dusver verstoken waren van internet en laptops, hebben deze een gewaardeerde plaats gekregen.
Dit aantal is natuurlijk zeer beperkt, omdat je vrijwel niet kunt functioneren zonder internet.
dr. Op 't Hof schreef:Als je tegen alle vormen van on-Bijbelse seksualiteit bent, word je op belangrijke posten niet meer aangenomen, want dan ben je niet representatief.

De vraag is wat belangrijke posten zijn en daarnaast zullen vragen over persoonlijke opvattingen over seksualiteit geen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
dr. Op 't Hof schreef:Zonder vervolging doen zij zelf de kerk op slot.

De kerk is helemaal niet op slot. Het aantal bezoekers is beperkt, om verdere besmetting tegen te gaan. Het staat iedere predikant nog steeds vrij om te zeggen wat hij wil, binnen de grenzen van de wet.
dr. Op 't Hof schreef:Dat de vrouw in bepaalde kerken geen toegang tot het ambt heeft, is in flagrante strijd met de antidiscriminatiewetgeving in ons land. Dus dadelijk gaan de overheid en de rechterlijke macht bepalen dat de ambten ook voor vrouwen open moeten worden gesteld. De overheid gebiedt het.

Een nogal suggestieve voorstelling van zaken.
dr. Op 't Hof schreef:Dat niet, nee, maar ze waren wel verstoken van een van de twaalf artikelen des geloofs: “Ik geloof de gemeenschap der heiligen.”

Als je de gemeenschap der heiligen beperkt interpreteert als fysieke samenkomst van een beperkt aantal mensen.
dr. Op 't Hof schreef:In handelingen 2:42 staat ons immers als de tweede van de vier kenmerken van de eerste christelijke gemeente de gemeenschap beschreven.

Ook hiervoor geldt dat je dit beperkt interpreteert tot fysieke samenkomst.
dr. Op 't Hof schreef:De gevolgen van COVID-19 zijn ongekend in de geschiedenis.
Mwah, daar twijfel ik ten zeerste aan. Blijkbaar heeft deze weledelzeergeleerde heer onvoldoende kennis genomen van pandemieën uit het verleden en hun maatschappelijke impact.
dr. Op 't Hof schreef:Met andere woorden: als er nu één instantie is die onwetenschappelijk te werk gaat, dan is het vandaag de dag wel de overheid.

De overheid laat zich adviseren door het OMT, waarin diverse wetenschappers zitting hebben. Er is zeker wat op te merken over het democratische gehalte, maar deze weledelzeergeleerde heer zou toch moeten weten dat wetenschappelijke inzichten kunnen verschillen, zeker in een situatie waarin kennis omtrent een virus nog beperkt is.

Valcke
Berichten: 4970
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Valcke » 01 Sep 2020, 13:51

Zinloze bijdrage, omdat vanuit een totaal ander referentiekader en als het ware in een andere 'taal' gesproken wordt.
Wil je iemand weerleggen, dan zul je eerst zijn eigen taal moeten leren spreken en zijn referentiekader begrijpen.

Valcke
Berichten: 4970
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Valcke » 01 Sep 2020, 14:13

Jongere schreef:Valt er dan geen vraag te stellen over de houding van kerken en gemeenten? Ongetwijfeld. Maar dat is totaal iets anders dan het al weten. Het wegen en te licht bevinden van de handelswijze van kerken begon al in de eerste weken van de crisis. Ik kan dat maar moeilijk begrijpen. Vooral omdat de vinger vooral naar de ander gaat.
Persoonlijk geloof ik zeker dat deze crisis een oordeel is, die pijnlijk een geestelijke slapheid blootlegt. Maar vooral in mijn eigen hart. Niet zozeer bij dominee X of kerkverband Y. Mogelijk ook wel bij hen, maar laat hen dat zelf dan maar zeggen.
Ik ben zeker niet tegen een profetisch spreken, of het aanwijzen van kerkelijke of publieke zonden. Daar zou ik de Bijbel ook niet in meehebben. Maar als ik eerlijk ben heb ik het meeste geschrijf en gespreek dat de "gebreken" aanwees die aan het licht zouden zijn gekomen door de coronacrisis, niet ervaren als zulk spreken. Eerder als vermoeiend. De eerste klap van de crisis was nog niet goed en wel doorgedrongen, of we wisten al te duiden waar het mis zit.

Ik kan je hierin ten dele volgen. Toch valt m.i. niet te ontkennen dat juist vanaf het eerste begin van de crisis binnen de reformatorische gezindte reeds de stelling ingenomen was dat wanneer de overheid iets gebood, de overheid hierin gevolgd diende te worden. Dit werd in opiniestukken en commentaren ook breed uitgemeten. Zelfs hebben predikanten uit de reformatorische kerken dit gezegd ten aanzien van een zangverbod (een verbod dat overigens nooit bestaan heeft). Een recht zicht op de verhouding van overheid, kerk en het private domein - ieder domein met eigen verantwoordelijkheden - leek daarmee in de reformatorische gezindte al vanaf het begin nagenoeg geheel te ontbreken. M.i. mag daar zeker de vinger bij worden gelegd zoals bv. dr. Op 't Hof doet. Ook uit het buitenland kwamen enkele principiële geluiden (zoals door John MacArthur), waarvoor ik in NL nauwelijks of geen bijval bespeurd heb. Zulke zaken zijn toch wel opmerkelijk!
Laatst gewijzigd door Valcke op 01 Sep 2020, 14:22, 1 keer totaal gewijzigd.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor DDD » 01 Sep 2020, 14:17

Valcke schreef:Zinloze bijdrage, omdat vanuit een totaal ander referentiekader en als het ware in een andere 'taal' gesproken wordt.
Wil je iemand weerleggen, dan zul je eerst zijn eigen taal moeten leren spreken en zijn referentiekader begrijpen.


Nee hoor. Het buiten de orde plaatsen van een normale inhoudelijke reactie is eerder een drogreden. Ik begrijp het referentiekader van dr. Op 't Hof prima en ik denk dat Ambtenaar dat ook doet. Zijn gedachten zijn alleen onjuist, en dat is een heel ander verhaal.

Iedereen moet zelf maar beoordelen of hij of zij is overtuigd als iemand meent een ander buiten de orde te verklaren. Mijns inziens is het meer een teken van onmacht dan van overtuigingskracht, maar iedereen kan daar weer anders over denken.

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7650
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Herman » 01 Sep 2020, 14:23

Er lijkt een klassiek verschil onder te liggen van de passieve christen die alles overkomt en de meer actieve christen die alles onderzoekt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het verschillend handelen tijdens WO2. Maar waar dat verschil op stoelt, is mij onhelser. In beide opstellingen zitten legitieme en bijbelse argumenten.

Overigens lijkt dit opiniestuk van Op t Hof te dateren van juni 2020. 2,5 maanden is er genoeg tijd om een opinie te vormen.
Qui tollit peccata mundi, miserere nobis

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7650
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: RE: Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Herman » 01 Sep 2020, 14:27

DDD schreef:
Valcke schreef:Zinloze bijdrage, omdat vanuit een totaal ander referentiekader en als het ware in een andere 'taal' gesproken wordt.
Wil je iemand weerleggen, dan zul je eerst zijn eigen taal moeten leren spreken en zijn referentiekader begrijpen.


Nee hoor. Het buiten de orde plaatsen van een normale inhoudelijke reactie is eerder een drogreden. Ik begrijp het referentiekader van dr. Op 't Hof prima en ik denk dat Ambtenaar dat ook doet. Zijn gedachten zijn alleen onjuist, en dat is een heel ander verhaal.

Iedereen moet zelf maar beoordelen of hij of zij is overtuigd als iemand meent een ander buiten de orde te verklaren. Mijns inziens is het meer een teken van onmacht dan van overtuigingskracht, maar iedereen kan daar weer anders over denken.
Om te beginnen spreekt Op t Hof over mensen die in 2020 pas online zijn gegaan. Nu, die ken ik in mijn omgeving niet. Maar hij wel. Dat tekent al een perspectief waar tot nu toe aan voorbij is gegaan.
Qui tollit peccata mundi, miserere nobis

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 7028
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Ad Anker » 01 Sep 2020, 16:12

Uitspraken m.b.t. tuchtwaardigheid van predikanten e.d. zijn ongewenst. Verder e.e.a. gesnoeid, omdat er een onverkwikkelijke discussie ontstond die ook nog eens of topic was. Nu graag weer on topic.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor DDD » 01 Sep 2020, 17:14

Ik denk dat hij bedoelt mensen die op zondag geen internet gebruikten en nu alles zouden kijken wat los en vast zit. Ik betwijfel of die mensen er zijn, maar goed.

Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 2708
Lid geworden op: 21 Nov 2009, 21:53

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Terri » 01 Sep 2020, 17:38

Jongere schreef:Wat mij onaangenaam heeft getroffen in deze crisistijd, is het gemak waarmee we helaas -opnieuw- in onze gezindte klaarstaan om een oordeel over anderen te uiten. In het verleden is weleens de hoop uitgesproken dat een kerk in crisis of verdrukking meer naar elkaar toe gedreven zou worden, elkaar meer nodig zou hebben. Ik vrees dat de crisis geopenbaard heeft dat er eerder verwijdering dan verbroedering ontstaat. Eerder vingerwijzen dan elkaar opzoeken en ondersteunen. ................................................................................................. of we wisten al te duiden waar het mis zit.


Dank je wel voor je bijdrage, het is idd een ongekende crisistijd en velen worstelen.....

Hendrien
Berichten: 1093
Lid geworden op: 01 Mar 2012, 18:44

Re: Maatregelen kerk ivm coronavirus

Berichtdoor Hendrien » 01 Sep 2020, 19:00

Terri schreef:
Jongere schreef:Wat mij onaangenaam heeft getroffen in deze crisistijd, is het gemak waarmee we helaas -opnieuw- in onze gezindte klaarstaan om een oordeel over anderen te uiten. In het verleden is weleens de hoop uitgesproken dat een kerk in crisis of verdrukking meer naar elkaar toe gedreven zou worden, elkaar meer nodig zou hebben. Ik vrees dat de crisis geopenbaard heeft dat er eerder verwijdering dan verbroedering ontstaat. Eerder vingerwijzen dan elkaar opzoeken en ondersteunen. ................................................................................................. of we wisten al te duiden waar het mis zit.


Dank je wel voor je bijdrage, het is idd een ongekende crisistijd en velen worstelen.....

Helemaal mee eens, wat een worstelingen...


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten