Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

-DIA-
Berichten: 23793
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor -DIA- » 13 Feb 2020, 10:35

Een klein artikeltje over een kritische jongere, die niet zo overtuigd is van het kerkgaan:

GELOOF ZONDER KERK?
Misschien heb je het ook wel meegemaakt. Dat iemand tegen je zei: Ik geloof wel, maar ik ga niet naar de kerk. Je kunt écht wel christen zijn zonder de kerk. In de kerk zit zoveel menselijks. Nee, ik heb aan mijn Bijbel genoeg. Ook in leesboeken kom je het steeds meer tegen. Loskoppelen van de kerk en toch geloven. Daarom is het heel goed, dat we over dit onderwerp proberen na te denken. Met de Bijbel als Richtsnoer en Kompas. Graag wil ik dat doen in de vorm van een gesprek met Sten.

VERLANGEN
”Sten, je zegt dat je gelooft en dat je toch geen behoefte hebt om naar de kerk te gaan. Dat was bij David echt helemaal anders!
Je weet dat hij moest vluchten voor Saul. Hij kon toen niet naar Gods huis. En wat gebeurde er?
Hij kreeg juist een heel sterk verlangen naar de kerk van toen. Hij zou er altijd wel willen zijn: Eén ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN (Psalm 27:4).
”Ja, dat is David. Maar je leest dat volgens mij alleen van hem.”
”Echt niet! De onbekende dichters van bijvoorbeeld Psalm 42 en 84 hebben eenzelfde verlangen. Moet je horen: Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN (Psalm 84:2 en 3). Bezwijken van verlangen. Dát is sterk!”
”Ja maar, er wordt gedacht dat David ook de dichter van deze Psalmen was.”
”Dat kan zijn, maar er zijn nog meer voorbeelden. Het verlangen naar Gods huis vind je zelfs bij het hele volk Israël. Dat was toen zij vanwege hun zonden naar Babel waren weggevoerd en niet naar de tempel konden. Die was ook verwoest. En wat gingen zij zo snel mogelijk herbouwen toen ze weer in Jeruzalem waren?”
”De tempel, ik weet het. Maar ik heb daar direct een vraag bij. Hecht u zoveel waarde aan een gebouw van hout en steen?”

DE GÓD VAN HET GEBOUW
”Heel goed dat je dat zegt! Het gaat natuurlijk om de Gód van dat gebouw. We moeten hoger kijken. Er zijn inderdaad mensen die helemaal opgaan in de uiterlijke dingen van de kerk. Hout en steen. De mooie gaven van de voorganger. Het prachtige verenigingsleven. Maar we moeten hóger kijken.
En dat was ook voor Israël juist zo''n groot wonder. Dat Hij, de heilige God, gezegd heeft dat Hij bij mensen wil wonen. Wat zei Hij tegen Mozes? En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone (Exodus 25:8).
De dienst tot eer van Hem kreeg van Hemzelf een zichtbaar middelpunt. Daar kwam het volk samen om de Heere te dienen.”
”Maar het geloof is toch een persoonlijke zaak?”
”Jazeker! Het is onze persoonlijke plicht om de Heere te zoeken. Hij bekeert een mens persoonlijk. Maar wie God lief mag krijgen, heeft ook liefde tot Zijn Woord, tot Zijn huis, ja tot alles wat van Hem is.”
”Hebt u daar een voorbeeld van?”
”Jazeker! Denk aan Hanna. Je weet wel, de vrouw die geen kinderen had. Die daarmee door Peninna geplaagd werd. Ze ging de Heere smeken om een kind. Ze had dat alleen thuis kunnen doen. Maar waar had ze sterke behoefte aan? Om naar Gods huis te gaan. Om Hem ook daar te smeken om een kind. En de Heere verhoorde dat gebed.”

VEEL MEER DAN OFFEREN
”Maar in tabernakel en tempel ging het toch alleen maar om offeren?”
”Ik zou daar niet te gering over denken, Sten. Alles wat daar was en gebeurde wees op Christus Die komen zou. Dat houdt al zo onnoemelijk veel in! Maar je zag al aan Hanna, dat ze daar ook kwam om te bidden.
En wat deed David? Waarom verlangde hij zo naar Gods huis? Allereerst om de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen. Dat was alles wat wees op de Messias. Maar ook om te onderzoeken in Zijn tempel (Psalm 27:4). In de tempel werd ook onderwezen in Gods heilige genadewerken en in Zijn Wet. De HEERE kan overal werken in de harten van mensen. Hij kan altijd mensen leren, troosten en vermanen. Dat doet Hij door Zijn Woord. Maar Hij doet dat ook en misschien wel vooral door Zijn Woord in Zijn huis.”
”Is dat écht zo? Daar wil ik een bewijs van horen.”
”Asaf. De dichter van Psalm 73. Hij was jaloers op de voorspoed van de goddelozen. Hij kwam in opstand tegen de Heere. En waar veranderde dat? Waar werd zijn hart zacht gemaakt? In Gods huis. Hoor maar: Totdat ik in Gods heiligdom inging (Psalm 73:17).
”Wat betekent ’heiligdom’?”
”Dat was de kerk van toen. De tempel. Moet je nagaan: het heiligdom van God. ’Heilig’ betekent: afgezonderd van de wereld en tot eer God.”

VERPLICHT?
”Maar ben je verplicht om naar de kerk te gaan?”
”Ach, dat woord ’verplicht’ klinkt zo dwingend. Het kan zo snel negatief overkomen. Maar geloof en eredienst horen helemaal bij elkaar.”
”Ook nu moet u bewijzen wat u zegt.”
”Je hebt dat al gezien bij David, Hanna en Asaf. En zo zijn er heel veel duidelijke voorbeelden. Eén ervan betreft koning Hizkía. Wat verbeterde hij als eerste, toen hij mocht gaan regeren? De tempel en de eredienst daarin! Waar ging hij heen, toen hij uitdagende brieven kreeg van de Assyrische krijgsoverste Rabsaké, die met zijn leger Jeruzalem wilde innemen? Naar Gods huis. Om ze voor de HEERE neer te leggen en Hem te smeken om hulp. Dat was de behoefte van zijn benauwde ziel.
En met welke woorden riep hij het volk bijeen om het Pascha weer te houden? Je weet wel, de herdenking van de uittocht uit Egypte en van het bloed aan de deurposten? Lees maar mee. Een paar stukjes uit zijn brief die de lopers overal voorlazen: Gij kinderen Israëls, bekeert u tot den HEERE. Verhardt ulieder nek niet gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom (2 Kron. 30:6 en 8).
Zie je ook dat laatste weer, Sten? Komt tot Zijn heiligdom. Ga naar de kerk!

OOK IN HET NIEUWE TESTAMENT?
”Het is opvallend dat u het steeds over het Oude Testament gehad hebt. De offerdienst in tabernakel en tempel wees naar Christus. Dat weet ik. Maar toen Hij op aarde gekomen was heeft Hij alles vervuld. Dan is dus ook die gezamenlijke eredienst niet meer nodig. We mogen nu persoonlijk in Hem geloven!”

Bron: De Wachter Sions 20 oktober 2016

In het GEREFORMEERD WEEKBLAD schreef ook ds. I. Kievit over deze tekst:
https://www.digibron.nl/search/detail/a ... geerte-i/0

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.


Bron: Psalm 122:1, berijming 1773
Zoek den vrede en jaag hem na

Online
Erskinees
Berichten: 729
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Erskinees » 13 Feb 2020, 10:41

Zeeuw schreef:Ik denk niet dat 1, 2 of 3 keer het belangrijkste is. Wel denk ik dat de lust om Gods woord te horen en gemeente te zijn, een belangrijke graadmeter voor het geestelijk leven zijn. Als je heel makkelijk je plaats leeg kan laten 'omdat 2 of 3 keer niet verplicht is' lijkt me dat geen goede zaak.

Helemaal eens. Toch een opmerking: onder de gastvoorgangers in mijn gemeente lijkt de kenmerkenprediking een revival te hebben. Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten. En jonge bekeerden gaan met zin en lust naar de catechisatie. Dat is een gevaarlijke gedachte. Hoewel dit in geestelijk opzicht waar zal zijn, vergeet je dan de lichamelijke of psychische omstandigheden. Die spelen namelijk ook een rol of je iets zit zitten, aankunt of ergens zin in hebt. Zeker in 2020.

Zeeuw
Berichten: 3963
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Zeeuw » 13 Feb 2020, 10:44

Erskinees schreef:
Zeeuw schreef:Ik denk niet dat 1, 2 of 3 keer het belangrijkste is. Wel denk ik dat de lust om Gods woord te horen en gemeente te zijn, een belangrijke graadmeter voor het geestelijk leven zijn. Als je heel makkelijk je plaats leeg kan laten 'omdat 2 of 3 keer niet verplicht is' lijkt me dat geen goede zaak.

Helemaal eens. Toch een opmerking: onder de gastvoorgangers in mijn gemeente lijkt de kenmerkenprediking een revival te hebben. Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten. En jonge bekeerden gaan met zin en lust naar de catechisatie. Dat is een gevaarlijke gedachte. Hoewel dit in geestelijk opzicht waar zal zijn, vergeet je dan de lichamelijke of psychische omstandigheden. Die spelen namelijk ook een rol of je iets zit zitten, aankunt of ergens zin in hebt. Zeker in 2020.


Dat bedoel ik ook met makkelijk. Wij zitten thuis in een bijzonder vervelende situatie, waardoor ik afgelopen zondag niet naar de nabetrachting kon. Maar dat is dan echt geen makkelijke zaak en doet best pijn. Maar ik hang er geen bekering oid aan.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 3621
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Posthoorn » 13 Feb 2020, 10:50

En soms zijn kerkdiensten helemaal niet fijn, maar een barre verplichting.

Amstelodamense
Berichten: 564
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Amstelodamense » 13 Feb 2020, 10:50

Erskinees schreef:Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten


Dit vind ik echt zo ontzettend triest, het is gewoon manipulatief. Ik ken iemand die zo snel overprikkeld raakt, dat één dienst al een uitdaging is. Het is een echt kind van God, maar kan het soms gewoon niet aan. Zo iemand blijft niet makkelijk thuis maar met pijn in het hart.

Om dit dan zo te stellen, vind ik treurig. Natuurlijk ga je graag naar de kerk als God je hart heeft aangeraakt (al kan dat de ene keer ook anders liggen dan de andere keer). Maar om dit nu te zien als een kenmerk van waar geloof, gaat mij veel te ver.

Geytenbeekje
Berichten: 3090
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 13 Feb 2020, 10:50

Erskinees schreef:
Zeeuw schreef:Ik denk niet dat 1, 2 of 3 keer het belangrijkste is. Wel denk ik dat de lust om Gods woord te horen en gemeente te zijn, een belangrijke graadmeter voor het geestelijk leven zijn. Als je heel makkelijk je plaats leeg kan laten 'omdat 2 of 3 keer niet verplicht is' lijkt me dat geen goede zaak.

Helemaal eens. Toch een opmerking: onder de gastvoorgangers in mijn gemeente lijkt de kenmerkenprediking een revival te hebben. Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten. En jonge bekeerden gaan met zin en lust naar de catechisatie. Dat is een gevaarlijke gedachte. Hoewel dit in geestelijk opzicht waar zal zijn, vergeet je dan de lichamelijke of psychische omstandigheden. Die spelen namelijk ook een rol of je iets zit zitten, aankunt of ergens zin in hebt. Zeker in 2020.

Een bekeerde heeft altijd zin om de Heere te dienen.
Ik vind dit een hele gevaarlijke gedachten die je hebt.
Alsof bekeerd zijn iets uit de loterij is dat je moet treffen. En die niets fouts doen en altijd zin hebben.
Ook dominees die bepaalde personen zo aanprijzen die niets fout kunnen doen.
En biografiën over schrijven.
Bah, 1 grote mensverheerlijking.

Amstelodamense
Berichten: 564
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Amstelodamense » 13 Feb 2020, 10:51

Posthoorn schreef:En soms zijn kerkdiensten helemaal niet fijn, maar een barre verplichting.


Vind het vaak wel een oase van rust, even helemaal niets moeten en heerlijk mogen luisteren.

Amstelodamense
Berichten: 564
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Amstelodamense » 13 Feb 2020, 10:52

Zeeuw schreef:
Erskinees schreef:
Zeeuw schreef:Ik denk niet dat 1, 2 of 3 keer het belangrijkste is. Wel denk ik dat de lust om Gods woord te horen en gemeente te zijn, een belangrijke graadmeter voor het geestelijk leven zijn. Als je heel makkelijk je plaats leeg kan laten 'omdat 2 of 3 keer niet verplicht is' lijkt me dat geen goede zaak.

Helemaal eens. Toch een opmerking: onder de gastvoorgangers in mijn gemeente lijkt de kenmerkenprediking een revival te hebben. Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten. En jonge bekeerden gaan met zin en lust naar de catechisatie. Dat is een gevaarlijke gedachte. Hoewel dit in geestelijk opzicht waar zal zijn, vergeet je dan de lichamelijke of psychische omstandigheden. Die spelen namelijk ook een rol of je iets zit zitten, aankunt of ergens zin in hebt. Zeker in 2020.


Dat bedoel ik ook met makkelijk. Wij zitten thuis in een bijzonder vervelende situatie, waardoor ik afgelopen zondag niet naar de nabetrachting kon. Maar dat is dan echt geen makkelijke zaak en doet best pijn. Maar ik hang er geen bekering oid aan.


Sterkte Zeeuw! Ik lees de pijn tussen de regels door en natuurlijk blijf je dan niet makkelijk thuis. Gelukkig ben je zelf nuchter genoeg om dit te beseffen.

Amstelodamense
Berichten: 564
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Amstelodamense » 13 Feb 2020, 10:54

merel schreef:Dit is een verkapte vraag om te controleren of zij/hij wel twee keer per zondag gaat. :nananere
Anders zwaait er namelijk wat en verkwansel je de reformatorische traditie ;)


Valt best mee hoor. Wij hebben tijd geleden aan onze dominee (en kerkenraad) uitgelegd dat in onze situatie de tweede dienst vaak niet lukt (ik ga niet in allerlei details treden, maar neem maar even van mij aan dat het gewoon echt niet lukt). We zijn er open en eerlijk over geweest en kregen alle ruimte en respect van zowel dominee als kerkenraad.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 306
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Adagio » 13 Feb 2020, 11:38

Erskinees schreef:Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten.

Ik moet je op je zwarte letters geloven, dat dit verkondigd wordt. Maar ik hoop, dat dit niet wordt gezegd als een minimumlevel of zoiets, maar om de 'brandende genegenheên' uit Psalm 84 te illustreren, of het vaak zijn op de akker van de meerdere Boaz. Omdat jij en ik zelf liever geen schuldenaar worden, bedenkt een mens nogal eens ver-ontschuldigingen:
… ik heb een akker gekocht
… ik heb vijf juk ossen gekocht
… ik heb een vrouw getrouwd

Gebruikersavatar
Jeremiah
Berichten: 1155
Lid geworden op: 25 Mar 2016, 13:43

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jeremiah » 13 Feb 2020, 11:54

Erskinees schreef:Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten.


Er zijn zoveel kerkmensen die nooit hun plaatsje leeg laten, zondags niet, doordeweeks niet, op de bijbelkring niet, elke dag smeken om genade en in hun bijbel lezen, ja die God hun hele leven met ernst zoeken, maar toch niet bekeerd zijn.

Dat onderscheid moet gemaakt worden.
Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent

Geytenbeekje
Berichten: 3090
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 13 Feb 2020, 11:58

Jeremiah schreef:
Erskinees schreef:Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten.


Er zijn zoveel kerkmensen die nooit hun plaatsje leeg laten, zondags niet, doordeweeks niet, op de bijbelkring niet, elke dag smeken om genade en in hun bijbel lezen, ja die God hun hele leven met ernst zoeken, maar toch niet bekeerd zijn.

Dat onderscheid moet gemaakt worden.

Is dat van hen dan enkel plichtsbesef ?
Of hoe moet ik dat dan zien ?

Nathanaël
Berichten: 537
Lid geworden op: 17 Mei 2018, 12:58

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Nathanaël » 13 Feb 2020, 11:59

Geytenbeekje schreef:
Jeremiah schreef:
Erskinees schreef:Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten.


Er zijn zoveel kerkmensen die nooit hun plaatsje leeg laten, zondags niet, doordeweeks niet, op de bijbelkring niet, elke dag smeken om genade en in hun bijbel lezen, ja die God hun hele leven met ernst zoeken, maar toch niet bekeerd zijn.

Dat onderscheid moet gemaakt worden.

Is dat van hen dan enkel plichtsbesef ?
Of hoe moet ik dat dan zien ?


Voor de mensen die Jeremiah beschrijft vermoedelijk niet. Ik denk dat zij goed begrepen hebben dat de Heilige Geest gebruik maakt van de verkondiging van het Woord van God om mensen zalig te maken.

Amstelodamense
Berichten: 564
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Amstelodamense » 13 Feb 2020, 12:00

Jeremiah schreef:
Erskinees schreef:Er wordt dan verkondigd dat Gods ware volk nooit en te timmer een plaatsje leeg laat tijdens weekdiensten.


Er zijn zoveel kerkmensen die nooit hun plaatsje leeg laten, zondags niet, doordeweeks niet, op de bijbelkring niet, elke dag smeken om genade en in hun bijbel lezen, ja die God hun hele leven met ernst zoeken, maar toch niet bekeerd zijn.

Dat onderscheid moet gemaakt worden.


Volgens mij is dit een contradictio in terminis. Als je je hele leven om genade smeekt én God met ernst zoekt, ben je allang bekeerd. Anders zou je niet zoeken en smeken.

Online
Erskinees
Berichten: 729
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Zondag tweemaal naar de kerk (Uit Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Erskinees » 13 Feb 2020, 12:02

Adagio schreef:Ik moet je op je zwarte letters geloven, dat dit verkondigd wordt. Maar ik hoop, dat dit niet wordt gezegd als een minimumlevel of zoiets, maar om de 'brandende genegenheên' uit Psalm 84 te illustreren, of het vaak zijn op de akker van de meerdere Boaz. Omdat jij en ik zelf liever geen schuldenaar worden, bedenkt een mens nogal eens ver-ontschuldigingen:
… ik heb een akker gekocht
… ik heb vijf juk ossen gekocht
… ik heb een vrouw getrouwd

Eens hoor! Een mens bedenkt altijd verontschuldigingen. En toch: een geestelijk kenmerk moeten we niet benoemen op een wijze dat er geen rekening wordt gehouden met de praktische praktijk, noden of zorgen.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten