Pagina 1 van 21

Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 17:58
door Zita
Een nieuw topic voor een oude discussie.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 18:14
door Posthoorn
Erasmiaan schreef:
Luther schreef:
Posthoorn schreef:
Luther schreef:Inderdaad.
Bovendien gaat het hier niet om hoe ik het zie, maar hoe de Bijbel en onze belijdenis erover spreken.
De verwerping van de kinderdoop trekt als een schimmel door de gereformeerde gezindte, verslaat zijn duizenden in onze emotiecultuur, terwijl het eenvoudige Woord van God en de daarop gegronde belijdenisgeschriften feitelijk geen zeggingskracht meer lijken te hebben. De rijkdom en de troost van de kinderdoop, zoals die vanuit het verbond met Abraham en zijn zaad ook tot in 2018 wordt bediend, wordt volledig onderuit gehaald, helaas ook op dit forum. Het sluit wel goed aan bij onze cultuur: mijn geloof, mijn gevoel, mijn emotie, mijn bevestiging, mijn getuigenis, etc. Daar gaat het bij de doop niet om! De doop onderstreept de waarheid, de werkelijkheid, de kracht en de rijkdom van Gods beloften ook voor de kinderen van het verbond.
Als je de kinderdoop wilt verdedigen, gebruik dan wel de goede argumenten a.u.b. Dit lijkt natuurlijk nergens op!
Er is veel meer van te zeggen: allemaal ordelijk en rijk opgeschreven door o.a. ds. G.R. Procee in zijn grondige studie over de Heilige Doop. https://www.debanier.nl/theologie/de-heilige-doop/
Dat jij het niets vindt, komt, omdat je de rijkdom en de reikwijdte van het Bijbelse spreken over het verbond niet overneemt, en feitelijk daarmee ook HC v/a 74 niet voor je rekening neemt.

Zo'n manier van discussiëren is erg onaangenaam. Ik protesteer er dan ook tegen. Qua verbondsvisie zitten Posthoorn en ik vrijwel op één lijn. Daarmee miskent Posthoorn noch ik de rijkdom en de reikwijdte van het verbond. Met evenveel gevoel voor dramatiek zou ik kunnen zeggen dat de christelijk gereformeerde verbondsvisie het genadeverbond van zijn kracht en troost berooft (bondelingen kunnen omkomen).

Dit alles betekent echter niet dat in de verbondsbeschouwing van de Gereformeerde Gemeenten de kinderdoop alle kracht en waarde verliest en zelfs overbodig zou zijn, dat zij zeer verre en daarin volg ik Posthoorn dan ook niet.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 18:16
door Posthoorn
In de GG plaatst men de doop bij de bediening van het genadeverbond (daarom ook kinderdoop), een baptist plaatst de doop bij het wezen van het genadeverbond.

Luther schreef:Waarom ik er toch niet over wil discussiëren, is omdat het alleen maar voeding geeft aan de gedachte dat de overdoop, of de verwerping van de kinderdoop op gelijke hoogte staat (Bijbels gezien) met de kinderdoop. En dat is niet zo.
Niet op RF, wel IRL.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 19:51
door Jantje
Wat betekent 'IRL'?

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 19:55
door Posthoorn
Jantje schreef:Wat betekent 'IRL'?

In real life, dus in de werkelijkheid. :hum

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 20:12
door Jantje
Aha, dan denk ik dat jouw uitspraak:
Posthoorn schreef:Niet op RF, wel IRL.
absoluut geen waar is. De bewijzen zijn er (helaas!) ook op dit forum (geweest).

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 20:16
door Herman
Posthoorn schreef:
Luther schreef:Waarom ik er toch niet over wil discussiëren, is omdat het alleen maar voeding geeft aan de gedachte dat de overdoop, of de verwerping van de kinderdoop op gelijke hoogte staat (Bijbels gezien) met de kinderdoop. En dat is niet zo.
Niet op RF, wel IRL.

Ambtsdragers zijn censuurwaardig als ze de kinderdoop afwijzen. Dus dan discussieer je niet op gelijke hoogte.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 20:19
door eilander
Posthoorn schreef:
Luther schreef:Waarom ik er toch niet over wil discussiëren, is omdat het alleen maar voeding geeft aan de gedachte dat de overdoop, of de verwerping van de kinderdoop op gelijke hoogte staat (Bijbels gezien) met de kinderdoop. En dat is niet zo.
Niet op RF, wel IRL.
Degradeer je hier nu niet de belijdenisgeschriften in zekere zin? In elk geval lijk je ervan uit te gaan dat die IRL geen enkele rol spelen. Ik hoop toch dat dat niet waar is, dat geldt in elk geval niet voor mij.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 20:32
door Posthoorn
Ik heb weleens gehoord dat het protestantisme wereldwijd meer baptisten telt dan niet-baptisten. In ieder geval is een groot deel van de christenheid baptist.

Wat je opmerking over de belijdenisgeschriften betreft, @eilander: het gaat er maar net om welke punten je in de belijdenis centraal stelt. Als je de leer van de kinderdoop een gelijk gewicht toekent als bijv. die van de Godheid van Christus of de verzoening door voldoening, dan kun je je afvragen of dat reëel is.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 20:39
door eilander
Posthoorn schreef:Ik heb weleens gehoord dat het protestantisme wereldwijd meer baptisten telt dan niet-baptisten. In ieder geval is een groot deel van de christenheid baptist.

Wat je opmerking over de belijdenisgeschriften betreft, @eilander: het gaat er maar net om welke punten je in de belijdenis centraal stelt. Als je de leer van de kinderdoop een gelijk gewicht toekent als bijv. die van de Godheid van Christus of de verzoening door voldoening, dan kun je je afvragen of dat reëel is.

Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar aan dit soort becijfering doe ik niet mee. Het gaat niet om een bijzinnetje, maar om afzonderlijke en duidelijke passages in twee belijdenisgeschriften. Dus het gaat niet 'centraal stellen' maar wel om recht doen aan wat er staat.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 20:43
door Jantje
Ik vind dit heel kwalijk, @Posthoorn. Je wilt toch niet beweren dat je het eens bent met diegenen die de kinderdoop afwijzen? Volgens mij zijn alle aspecten van de Belijdenisgeschriften, ieder op hun eigen beurt even belangrijk. Als je vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus in twijfel trekt, dan is dat net zo goed mogelijk voor de eerste 10 vragen van de Catechismus. Het is precies hetzelfde als degenen die beweren dat de aarde niet in 6 letterlijke dagen is geschapen. Als je dat dan doortrekt, is dan de opstanding van Christus uit de doden ook nog wel waar?

Nee, als we ergens vraagtekens bij gaan zetten, dan is dat een glijdende schaal, en worden er bij steeds meer zaken vraagtekens gezet. Dat is levensgevaarlijk en ik zou zeggen: 'Pas daar mee op!' De Catechismus is toch duidelijk genoeg?

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 20:44
door eilander
Dat vind ik wel weer erg ver gaan, @Jantje.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 21:07
door Maanenschijn
Jantje schreef:Ik vind dit heel kwalijk, @Posthoorn. Je wilt toch niet beweren dat je het eens bent met diegenen die de kinderdoop afwijzen? Volgens mij zijn alle aspecten van de Belijdenisgeschriften, ieder op hun eigen beurt even belangrijk. Als je vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus in twijfel trekt, dan is dat net zo goed mogelijk voor de eerste 10 vragen van de Catechismus. Het is precies hetzelfde als degenen die beweren dat de aarde niet in 6 letterlijke dagen is geschapen. Als je dat dan doortrekt, is dan de opstanding van Christus uit de doden ook nog wel waar?

Nee, als we ergens vraagtekens bij gaan zetten, dan is dat een glijdende schaal, en worden er bij steeds meer zaken vraagtekens gezet. Dat is levensgevaarlijk en ik zou zeggen: 'Pas daar mee op!' De Catechismus is toch duidelijk genoeg?

Ook al onderschrijf ik van harte onze belijdenisgeschriften, is het kale feit dat een groot deel van de kerk op aarde zich schaart onder hen die de kinderdoop afwijzen. Al ben ik van mening dat zij dwalen, wil dat niet zeggen dat deze dwaling op gelijke hoogte staat als dwalingen over bijvoorbeeld de vrije wil van de mens, het loochenen van de drie eenheid, erfzonde enz.

Ik ben er van overtuigd dat uit de schare die niemand tellen kan, er vele baptist zullen zijn geweest.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 21:55
door huisman
Posthoorn schreef:Ik heb weleens gehoord dat het protestantisme wereldwijd meer baptisten telt dan niet-baptisten. In ieder geval is een groot deel van de christenheid baptist.

Wat je opmerking over de belijdenisgeschriften betreft, @eilander: het gaat er maar net om welke punten je in de belijdenis centraal stelt. Als je de leer van de kinderdoop een gelijk gewicht toekent als bijv. die van de Godheid van Christus of de verzoening door voldoening, dan kun je je afvragen of dat reëel is.


Ik heb weleens gehoord dat het christendom wereldwijd meer volgers van Rome telt dan protestanten. In ieder geval is een groot deel van de christenheid Rooms Katholiek.

........en nu allemaal maar Rooms worden? Vreemde redenering @Posthoorn.

De H.C. is een theologische eenheid ( net als de NGB en de DL) daar kun je geen cherry picking mee doen.

Blijft mij nog altijd een raadsel waarom jij die drive hebt om steeds weer verwarring op dit forum te willen stichten door je doopstandpunt. Dit terwijl jij toch ook kan weten dat landelijk honderden/duizenden jongeren uit reformatorische kerken zich laten overdopen in samenkomsten waar niets meer te vinden is van de gereformeerde leer (Doorbrekers,Mozaïek 0318 enz. enz.)
Voor jou misschien een verrassing maar Philpot,Bunyan,Spurgeon woonden in een ander land en leven niet meer.

Deze baptisten worden te vaak misbruikt om de overdoop toch nog gereformeerd te rechtvaardigen.
In Nederland is minimaal 95% van de baptisten zo remonstrants dat Arminius er zelfs van zou schrikken.

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Geplaatst: 12 Nov 2018, 22:02
door Bijdrager
Zou het kunnen zijn dat in de GG de doop zwaar ondergewaardeerd wordt en daardoor niet zoveel waarde lijkt te hebben dat daardoor een overdoop een gevolg is?Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk