Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22061
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Mara » 15 Nov 2018, 18:40

Terri schreef:Er zijn er die voor minder een ban hebben gekregen vanwege on-respectvol discussiëren.
Ongelooflijk deze 'smalende' toon. Je bent geen aardbeien aan het verkopen(dan mag het overigens net zo goed niet..) maar juist door deze manier van argumenteren ga ik steeds meer twijfelen aan de kinderdoop.
Hete hoofden, koude harten.

Terwijl Posthoorn zoals altijd vriendelijk blijft. Ook al ben ik het inhoudelijk niet met haar eens, ze heeft wel degelijk goede argumenten.
Het is een "emotioneel" onderwerp en daarom zal het uit de bocht vliegen bij bepaalde forummers.
In veel refoboekenkasten staan Philpot, Bunyan, en Spurgeon vredig naast ds. Kieviet, ds. Uitslag en v.d. Groe. Bij wijze van spreken.
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13741
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor huisman » 15 Nov 2018, 18:56

Bezorgd schreef:
huisman schreef:
Bezorgd schreef:Nou Huisman, ik deel niet de doopsvisie van Posthoorn, ook niet de beperkte visie die je in de (O)GG(iN) soms hoort.
Maar dat het formulier vragen oproept is gewoon een feit natuurlijk. Anders zijn al die uitleg boekjes (vanuit verschillende kerkverbanden, met allemaal weer hun eigen accenten) ook niet nodig.


Ik zal aan Evert Barten vragen of hij een eenvoudige versie wil maken voor de GGers :huhu


Ik zou het even breder trekken, want CGK broeders doen ook keer op keer hun best om het uit te leggen dus blijkbaar leven er daar ook vragen. ;)


Nee, daar leven geen vragen maar antwoorden. :)

@Terri ik begrijp werkelijk niets van jouw verwijt. Als een forummer op een inhoudelijke post met “Jaja” reageert en daarna het doopformulier misleidend noemt mag ik toch inhoudelijk fors reageren?

Ik geef toe dat ik wel eens uit de bocht vlieg maar hier zie ik het echt niet.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 17123
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor helma » 15 Nov 2018, 20:02

Bezorgd schreef:
huisman schreef:
Bezorgd schreef:Nou Huisman, ik deel niet de doopsvisie van Posthoorn, ook niet de beperkte visie die je in de (O)GG(iN) soms hoort.
Maar dat het formulier vragen oproept is gewoon een feit natuurlijk. Anders zijn al die uitleg boekjes (vanuit verschillende kerkverbanden, met allemaal weer hun eigen accenten) ook niet nodig.


Ik zal aan Evert Barten vragen of hij een eenvoudige versie wil maken voor de GGers :huhu


Ik zou het even breder trekken, want CGK broeders doen ook keer op keer hun best om het uit te leggen dus blijkbaar leven er daar ook vragen. ;)


Ik heb wel eens begrepen dat uitgevers zelf een verzoek doen voor een boek over een bepaald thema. Boekjes over de doop lopen schijnbaar goed...

Isala
Berichten: 1117
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Isala » 17 Nov 2018, 12:55

Luther schreef:Het Bijbels fundament zien we al in het Oude Testament bij het volk Israël: de jongetjes werden besneden (en de meisjes waren daarin begrepen). Daarmee waren zijn ingelijfd in het verbond en werden de weldaden van het verbond hen toegezegd. Toch zijn vele vanwege hun ongeloof niet alleen niet in Kanaän binnengegaan, maar ook in ongeloof gestorven. (Hebr. 4: 1-2) Let wel: verbondskinderen! Hun was het eeuwige leven door het bloed van het verbond toegezegd en in de belofte geschonken. Maar zij konden niet ingaan, vanwege hun ongeloof.
In de doop wordt aangewezen dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en niet in het Koninkrijk van God kunnen binnengaan, dan alleen door wedergeboorte en bekering. Dat is een werk van de Drie-enige God, die in de doop betuigt (krachtig onderstrepen en verkondigen dat het echt waar is) en verzegelt: de afwassing van de zonden door Jezus Christus. (Zie Hand. 22:16).
e uitwerking volgt daarna: Welke toezeggingen worden bekrachtigd en verzegeld in het teken van het verbond?
Dat God de Vader een eeuwig verbond der genade met ons opricht, en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt.
Dat God de Zoon ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft.
Dat God de Heilige Geest in ons wonen wil en ons als leden van Christus wil heiligen, en ons wil schenken (!) wat we in Christus hebben (!).

Je ziet dat het doopsformulier enerzijds de rijkdom van het 'in zijn' in het verbond uitstalt (wat we in Christus - in de belofte - hebben), en anderzijds dat er wedergeboorte nodig is, het werk van de Heilige Geest om ons ook daadwerkelijk te laten delen in wat we objectief in het verbond hebben.
Als wij ons in ongeloof blijven verzetten - en dat is onze natuur - zullen wij verloren gaan als verbondskind, met toezeggingen van de Drie-enige God verzegeld op ons voorhoofd. Dat is de reden dat zij dan ook met dubbele slagen geslagen zullen worden. Want: gezondigd tegen het Evangelie en het verzegelde bloed van Christus onrein geacht.

In het dankgebed wordt gedankt voor het feit dat de kinderen objectief in het verbond zijn opgenomen en de toezeggingen Gods hebben ontvangen, en daarmee als kinderen van het verbond zijn aangenomen. Tegelijk wordt gebeden om het werk van de Heilige Geest. Dat laatste zou niet nodig zijn, als de doop ook al de subjectieve (of zo je wilt onderwerpelijke) genade zou instorten. Maar het formulier wil wel aangeven dat het van Gods zijde niet voor te stellen is, dat dit gedoopte kind verloren gaat. Dat plaatst de doop dan ook in een grote spanning met de verschrikkelijkheid van de zonde van ongeloof. Daarom is er ook een bijzonder wonder van de Heilige Geest nodig. (Zie DL 3/4, 12)

Jij redeneert achterstevoren: je kijkt naar de uitkomst, en zegt dan: als iemand verloren gaat, is hij/zij dus niet werkelijk gedoopt. Maar dan haal je de Bijbelse spanning eruit. Abr. Kuyper deed dat ook, alleen precies tegenovergesteld: Hij veronderstelde het geloof. Maar de Bijbel gaat ons voor in het laten bestaan van verkiezing en verbond, en tegelijk de ruime aanbieding van Gods genade en Zijn belofte, voor een ieder die gelooft. (En nee, even tegen @Erasmiaan: dat geloof is geen werk van een mens, maar een gave van God, gewerkt door Zijn Geest.) De Drie-enige God is veel bereidwilliger om Zijn verbondskinderen zalig te maken, dan dat zij bereid zijn om Naar Zijn verbond en woorden te leven.


Wij zijn heidenen, wij zijn niet het verbondsvolk. Het teken van de besnijdenis was voor het verbond met Israel, en dat is nooit vervangen door de doop. God heeft de besnijdenis speciaal voor de Joden ingesteld. Zij zijn Zijn verbondsvolk, Hij heeft hen uitverkoren om de Messias geboren te laten worden, en als volk tot een licht te zijn voor de heidenen, door het dienen van enige ware God.
De heidenen mogen wel delen in de zegeningen van dat verbond, namelijk het Nagelslacht dat geboren zou worden!
De doop is het teken van de besnijdenis van het hart (wedergeboorte, geloof). Dat teken is voor Jood én heiden.

Je zegt: "Jij redeneert achterstevoren: je kijkt naar de uitkomst, en zegt dan: als iemand verloren gaat, is hij/zij dus niet werkelijk gedoopt. Maar dan haal je de Bijbelse spanning eruit."
Er zit helemaal geen spanning in. Het teken is duidelijk: de doop is het teken van gestorven zijn met Christus en opgestaan met Hem in een nieuw leven. Dat is een teken van wat alreeds toegepast ís.
De kinderdoop redeneert vooruit: Het kindje krijgt alvast het teken, want we zeggen: God heeft de zaligheid van dit kindje op het oog. Echter, God heeft de zaligheid van iedereen (grote en kleine mensen) op het oog, niet alleen van gedoopte kindjes. Dat staat in Zijn Woord, er wordt nergens gezegd dat de kinderen die gedoopt zijn een extra belofte krijgen, en dat God hun zaligheid meer wil dan die van de ongelovige buurman. Lees heel de bijbel er maar op na (ook het OT) en je ziet nergens dat God de doop met een belofte verbind, maar Hij verbind de doop met wedergeboorte, wassing, reiniging, bekering, geloof.
God is heilig en gaat niet losjes om met Zijn instellingen. Hij geeft ze niet op voorhand, doordat later blijkt dat Zijn instelling toch niet correspondeerde met persoon, omdat die niet tot geloof kwam.
We gaan immers ook niet op voorhand aan de tafel des Heeren? De gedachte alleen is al ongepast!
Toch geldt dit voor de doop ook. Want beide tekenen wijzen naar het offer van Christus, toegepast aan de gelovige. Daarom horen ze ook zo mooi en duidelijk bij elkaar. De Heere Jezus heeft ze allebei Zelf ingesteld!
Hora est!

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22061
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Mara » 17 Nov 2018, 15:00

We geven u een stukje ter lezing door van wijlen ds. G. Boer. Het is het tweede deel en gaat over de betekenis van de Heilige Doop. Veel kinderen zijn in de achterliggende tijd geboren en nog wordt jong leven verwacht. Reden te meer om ons te verdiepen in de grote betekenis van het sacrament van de Heilige Doop die bediend wordt aan de kinderen op de erve van het verbond geboren.
‘Wat belooft de Heere?’
De afwassing der zonden door Jezus Christus. Dit is de kernbelofte van het Woord Gods. Daarom zijn uw kinderen in Christus geheiligd. Dat betekent niet, dat iets van hun armoede wordt afgedaan, maar wel dat zij in hun armoede gelegd zijn in de armen van een belovende God.

a. Gelegd zijn in de armen van een Vader, Die belooft dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. Dat is een belofte om van te duizelen.

b. Uw kind is gelegd in de armen van een belovende Zoon, Die betuigt en verzegelt, dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van Zijn dood en van Zijn wederopstanding inlijft, zodat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.

c. Uw kind is gelegd in de armen van de Heilige Geest, Die verzekert dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Hij verzekert, dat Hij ons wil toe-eigenen, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven zullen gesteld worden.

Deze belofte van de Drie-enige God komt naar het woord van Petrus ons en onze kinderen toe (Hand. 2). Daarom zijn wij in Christus geheiligd en tot genade aangenomen. Dat betekent dus, dat wij niet gelegd zijn buiten de grenzen van het verbond der genade, maar dat wij vanaf onze geboorte zijn afgezonderd en tot een eigendom des Heeren zijn verklaard. De Heere legt daarom Zijn hand op ons en betuigt daarin, dat wij Hem toebehoren en kinderen des verbonds zijn. Dit betekent niet, dat wij geëigend zijn tot de zaligheid, zodat deze ons niet meer ontgaan kan. Maar wel, dat wij afgezonderd zijn van de wereld en onder de bijzondere belofte en aanbieding des heils gekomen zijn. Dat zijn de schatten van het verbond, waarvan Psalm 25 zingt. Deze schatten gaan juist ten volle glanzen, wanneer alle aardse schatten verbleken. Wij kunnen ze ook vergelijken met een testament, waarin ze alle met naam en toenaam beschreven zijn. De erflater – de Heere Jezus – is gestorven en heeft het testament vast gemaakt in Zijn dood. En nu laat de Heere ons en onze kinderen met dit testament achter, met deze wissels, die alleen aan de bank van vrije genade kunnen worden ingewisseld. Dat testament ligt van Gods kant vast. Dat is niet Zijn eeuwige verkiezing, maar de voorstelling, de aanbieding, de verzegeling en de betekenis van de belofte Gods, ja de schenking daarvan, die een roeping en een uitnodiging inhoudt. Dat is van Gods zijde welgemeend.

Waaruit blijkt dat?
In de Heilige Doop. Het teken en zegel van dit alles wordt in de Heilige Doop aan de voorhoofden betekend en verzegeld. De Heere Christus Zelf drukt door middel van de dienaar dit zegel aan het voorhoofd van uw kind.
In het Oude Testament gebeurde dit door het teken van de besnijdenis.
In het Nieuwe Testament is de Doop daarvoor in de plaats gekomen.
Het doopformulier zegt: ‘Dewijl nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn verbond dopen’.

Wat dus reeds in het Woord vele malen gezegd en betuigd is, wordt nog eens uitdrukkelijk in de Doop betekend en verzegeld. Hier wordt dus nog eens gezegd, dat Christus en al Zijn weldaden u toekomen en voor u gelden. Niet de Doop reinigt, maar de zaak die door de Doop wordt betekent en verzegeld. Het is een Goddelijke verzekering, dat de belofte van de reiniging u geldt en de Heilige Geest die het geloof werkt, u is toegezegd. Uw kinderen zijn reeds in het verbond geboren. Ook vóór de Doopsbediening gelden reeds voor hen de beloften des Verbonds. Maar dit wordt door de Doop uitdrukkelijk betekend en verzegeld.
Daarmee zijn wij verantwoordelijk.

Vaak wordt erop gewezen, dat God de Eerste moet zijn, anders komt de mens niet tot bekering. Deze waarheid wordt vaak gebruikt voor een goddeloze verontschuldiging van eigen onbekeerlijkheid. Heeft de Heere Zich niet als de Eerste betoond? Waarom willen wij altijd achter het geopenbaarde doordringen in de verborgen Raad van Gods welbehagen? Waarom nemen wij niet de vermaning van Mozes ter harte, nl. dat de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen om die te doen?

De Heere heeft genoeg geopenbaard om ons daarmee ons leven lang bezig te doen zijn. Wij kunnen het gerust aan de Heere overlaten, hoe Hij zondaren krachtdadig en soeverein tot bekering en geloof brengt. Laten wij onze bezoedelde handen daarvan afhouden. Alleen het ware geloof is in staat met deze weldaden recht te handelen. God stelt ons en onze kinderen verantwoordelijk. God brengt een mens in een bepaalde weg, nl. in de weg van Zijn verbond tot geloof en bekering. Wij zijn geen stokken en blokken, maar verantwoordelijke schepselen.
Naar de verantwoordelijkheid handelt de Heere met ons. De Heere stelt ons en onze kinderen, wanneer zij groter zijn geworden, verantwoordelijk tegenover Zijn schenking en aanbieding.

Hij roept ons – naar het Doopformulier – tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent: Hij stelt ons voor gehoorzamen of ongehoorzaam zijn, voor aannemen of verwerpen, voor geloof of ongeloof. Dit stellen is een stellen met een onontkoombare eis. Er zijn twee wegen, of er voor vallen of er tegen verharden. Of wij met ons verstand geen overeenstemming zien tussen Gods verkiezend welbehagen en deze geopenbaarde wil, doet niets ter zake. De zaken, ook de zaken die wij niet in hun éénheid kunnen vatten, zijn bij God een éénheid en in orde. Voor ons geldt de geopenbaarde wil!
Er is geen groter kwaad dan God tot een leugenaar te maken en Zijn ernstig welgemeend aanbod in twijfel te trekken’.

Gepubliceerd in de Veluwse Kerkbode, ds. R.P. van Rooijen, Oosterwolde
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Luther » 17 Nov 2018, 15:23

Dank voor het delen, @Mara.
Isala mag dit als antword zien op zijn lange post. Onze wegen gaan al uiteen bij de eerste zin. Het gaat om hetzelfde verbond voor Jood en heiden. Je moet echt de Schrift verdraaien om een ander verbond te zien voor Joden tov heidenen. De doop is de vervulling van de besnijdenis, maar de werking van het verbond is hetzelfde. Gods beloven gaat voor ons geloven. De doop bevestigt niet het geloven van de dopeling, maar het beloven van de Drie-enige God.

Ik neem aan, Isala, dat je HC74, NGB34 en DL 1,17 niet voor je rekening kunt nemen?
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Valcke
Berichten: 4674
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Valcke » 17 Nov 2018, 15:34

Luther schreef:De doop bevestigt niet het geloven van de dopeling, maar het beloven van de Drie-enige God.

Misschien moeten we nauwkeuriger zeggen: De doop verzegelt niet het geloven. De Doop verzegelt wel de inlijving in Christus, de wedergeboorte en bekering, de vergeving van zonden, enzovoort. God zegt al deze weldaden toe en verzegelt dit in de Doop. En het geloof is daarbij vereist voor hem/haar die de leeftijd en vermogens daartoe heeft. Daarom is er voor mij ten principale geen verschil tussen verbondsdoop en geloofsdoop; ook de zuigelingendoop is een geloofsdoop!
Laatst gewijzigd door Valcke op 17 Nov 2018, 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Luther » 17 Nov 2018, 15:37

Valcke schreef:
Luther schreef:De doop bevestigt niet het geloven van de dopeling, maar het beloven van de Drie-enige God.

Misschien moeten we nauwkeuriger zeggen: De doop verzegelt niet het geloven. De Doop verzegelt wel de inlijving in Christus, de wedergeboorte, de vergeving van zonden, enzovoort. God zegt al deze weldaden toe en verzegelt dit in de Doop. En het geloof is daarbij vereist voor hem/haar die de leeftijd en vermogens daartoe heeft. Daarom is er voor mij ten principale geen verschil tussen verbondsdoop en geloofsdoop; ook de zuigelingendoop is een geloofsdoop!

Eens met je keuze voor het woord verzegeling.
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Isala
Berichten: 1117
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Isala » 17 Nov 2018, 20:17

Luther schreef:Ik neem aan, Isala, dat je HC74, NGB34 en DL 1,17 niet voor je rekening kunt nemen?


Kan jij het voor je rekening nemen dat de Heere Jezus Zelf de doop heeft ingesteld voor de gelovige, na onderwijs, op verschillende plaatsen in de Bijbel, en dan toch achter de kinderdoop blijven staan? Het is immers de Heere Zelf die daar spreekt.
De Heere heeft Zichzelf laten dopen door Johannes, en sprak de woorden: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Johannes wilde Hem tegen houden, maar dáár, op dat moment verbond Hij het oude en het nieuwe met elkaar in de doop (als teken van Zijn lijden, sterven en opstanding, hét grootste en belangrijkste moment ooit in de geschiedenis, wat voor Jood én heiden zou zijn), en de Heilige Geest daalde op Hem neer (die later gegeven zou worden aan allen die zich bekeerden en lieten dopen Handelingen 2 vers 38), terwijl de Vader sprak: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Onderzoek dat eens, waarom de Heere Zich daar door Johannes heeft laten dopen.

Ik vraag me inmiddels wel een beetje af hoeveel mensen (ook op dit forum) nog geloven dat de Heere Zelf de doop heeft ingesteld, wat dat betekent, voor wie dat is en wanneer dat mag.
De Heere zegt het zo duidelijk, Zelfs in Zijn laatste momenten op aarde, brengt Hij de doop nog onder de aandacht.
Als de kerk vanaf het begin vasthoudend Zijn Woorden was blijven geloven, was er in later eeuwen een stuk minder verwarring geweest.
Maar zij ging weg van de eenvoud die in Christus is.
(2 korinthe 11 vers 3)
Echter, er is altijd een klein overblijfsel geweest, die aan de geloofsdoop hebben vastgehouden, maar velen van hen hebben hun leven er mee verloren.

Luther schreef:De doop bevestigt niet het geloven van de dopeling, maar het beloven van de Drie-enige God.
de doop bevestigt het werk van God Zelf in de gelovige.
God is altijd de Eerste, ook bij de geloofsdoop. Als Hij niet de Eerste zou zijn, was er niemand om te gedoopt te worden!
Het beloven van God ligt vast in Zijn Woord, niet in de doop.

Luther schreef:Onze wegen gaan al uiteen bij de eerste zin. Het gaat om hetzelfde verbond voor Jood en heiden. Je moet echt de Schrift verdraaien om een ander verbond te zien voor Joden tov heidenen. De doop is de vervulling van de besnijdenis, maar de werking van het verbond is hetzelfde. Gods beloven gaat voor ons geloven. De doop bevestigt niet het geloven van de dopeling, maar het beloven van de Drie-enige God.

Dat we een andere visie hebben dat moge duidelijk zijn. Dat ik Gods Woord verdraai, die woorden laat ik voor jouw rekening.
Hora est!

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Luther » 17 Nov 2018, 22:02

Ik merk, Isala, dat je niet wilt ingaan op verschillende vragen. Dat mag uiteraard, maar dan heb ik weinig behoefte om op jouw vragen in te gaan. Blijf je wel realiseren dat het hele NT missionair van karakter is, en dat je dat ook moet verdisconteren in de uitleg van "losse teksten". De Bijbel is een eenheid; de doorgaande verbondslijn van Abraham en zijn zaad, naar de gelovigen en hun zaad, is onmiskenbaar. Jammer dat je op dat punt ook niet ingaat op de indringende woorden van wijlen ds. G. Boer, zoals Mara die postte.
Nergens in de Schrift worden de kinderen uitgesloten van het verbond en het teken van het verbond. Graag verwijs ik je naar het al eerder door mij genoemde boekje van ds. G.R. Procee. Ik wil dat het kleine werkje van prof. A. Baars aan toevoegen en het boek van dr. R. van Kooten. Al je argumenten die je hier ook weer noemt, worden daar schriftuurlijk weerlegd. Onze belijdenis spreekt dat eenvoudig na.

Neem en lees:
Prof. dr. A. Baars: https://www.hertog.nl/artikel/978946278 ... 0kinderen&
Dr. R. van Kooten: https://www.hertog.nl/artikel/978949158 ... en%20doop&
Ds. J. Lohuis: https://www.hertog.nl/artikel/978940290 ... is%20doop&
Ds. G.R. Procee: https://www.hertog.nl/artikel/978946278 ... ee%20doop&
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 21800
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor refo » 17 Nov 2018, 22:54

Laten we het verwijzen naar boeken achterwege laten.

Jantje
Berichten: 16181
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Jantje » 17 Nov 2018, 23:01

Waarom?

https://www.debanier.nl/theologie/het-o ... e-verbond/

Laten wij dan ook nog een duit in het zakje doen.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13741
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor huisman » 18 Nov 2018, 00:17

refo schreef:Laten we het verwijzen naar boeken achterwege laten.


Laat ik dan verwijzen naar de Schrift. Of mag dat ook niet en is ons gevoel leidend?

9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten.
10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.
11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u.
12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad;
13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond
.


15 En als zij gedoopt was, en haar huis


31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.
33 En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen.


Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt;


38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.


De Baptisten hebben al een paar eeuwen nodig om deze teksten/verbanden weg te exegetiseren.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Eenpaargedachten
Berichten: 26
Lid geworden op: 08 Mei 2012, 12:31

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Eenpaargedachten » 19 Nov 2018, 08:44

Ik heb maar één vraag aan u, waar staat in de bijbel dat de doop i.p.v. de besnijdenis gekomen is


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Thuisvrouw
Berichten: 555
Lid geworden op: 08 Mar 2018, 11:02

Re: Kinderdoop, volwassenendoop, overdoop

Berichtdoor Thuisvrouw » 19 Nov 2018, 08:56

Tsja.. Waar staat in de bijbel dat vrouwen aan het avondmaal mogen?


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten