Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Curatorium
Berichten: 1565
Lid geworden op: 17 Apr 2012, 17:47

Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor Curatorium » 02 Jan 2013, 23:02

Hoe denken jullie over de afwisseling van kerkenraadsleden?
In mijn eigen gemeente (GG) is de kerkenraad meer een 'seniorenraad', van afwisseling is nauwelijks sprake en het beleid is al jaren hetzelfde. Over 10 jaar zal je nog steeds dezelfde personen zien zitten.
Al zegt de kerkorde van de GG: De ouderlingen en diakenen zullen twee jaar dienen, en alle jaar zal het halve deel veranderd, en anderen in de plaats gesteld worden, ten ware dat de gelegenheid en het profijt van enige kerken anders vereiste. Dit wordt dus niet nageleefd. Aan de andere kant ben ik vroeger kerkganger geweest in een ger.bondsgemeente waarbij elk jaar er wel nieuwe 'frisse' kerkenraadsleden kwamen. Ik moet zeggen dat dit meer voor onrust zorgde en voor enige afdwaling van de 3fvE. Calvijn zegt over periodieke afwisseling:
a. Opdat alle tirannie in de kerk zou worden geweerd en hiërarchie zou worden voorkomen;
b. Opdat ook de invloed van de gemeente op de regering van de kerk zou worden versterkt;
c. Opdat de verschillende krachten en gaven die in de gemeente schuilen, zoveel mogelijk tot openbaring zouden komen.

Was benieuwd naar jullie mening...

Gebruikersavatar
Bonny
Berichten: 2286
Lid geworden op: 03 Aug 2007, 16:29
Locatie: In partibus infidelium
Contact:

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor Bonny » 02 Jan 2013, 23:25

Waarom wordt de kerkorde dan niet nageleefd?
The Groom's still waiting at the altar

claus
Berichten: 685
Lid geworden op: 24 Sep 2007, 19:42

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor claus » 02 Jan 2013, 23:30

Ds. K. de Gier zegt in een verklaring van het kerkrecht dat alleen in oorlogstijd (en dat is het nu gelukkig niet) of in een uitzonderlijke situatie (bijvoorbeeld een heel kleine gemeente waar men nauwelijks kandidaten heeft om op de tallen te plaatsen) continuering wordt aanbevolen. De praktijk is zeer weerbarstig aan wat Calvijn, maar ook vader Voetius en de grote kerkrechtgeleerde, prof. dr. Bouwman, een klassiek Gereformeerd hoogleraar uit de negentiende eeuw, stellen: na ten hoogste vier jaar finaal aftreden.

ejvl
Berichten: 5538
Lid geworden op: 06 Jun 2011, 11:15

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor ejvl » 02 Jan 2013, 23:31

1618-1619 zegt het ook al dat er herkiezingen moeten zijn.
Op dit punt en anderen zoals doop en avondmaal is er afgeweken van deze kerkorde, warom weet ik ook niet.

Eppo Gremdaat
Berichten: 693
Lid geworden op: 19 Mar 2009, 20:13

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor Eppo Gremdaat » 02 Jan 2013, 23:38

Het is voor gemeente èn kerkenraad goed dat er om de vier jaar her-verkiezingen zijn. In de `oude`Nederlandse Hervormde Kerk was het zo dat men om de vier jaar herkozen kon worden, maar na twaalf jaar in een kerkenraad gezeten te hebben was het `over en uit`. Men kon dan weer na een paar jaar opnieuw gekozen worden. Hoe het nu is in de PKN, weet ik niet zo precies. Maar het is goed dat er van tijd tot tijd nieuwe mensen in de kerkenraad komen met goede, nieuwe en frisse idee-
en. De ex-kerkenraadsleden kunnen altijd mee blijven doen in het bezoekwerk. Dat gebeurt ook in de meeste gevallen.

wesha
Berichten: 32
Lid geworden op: 09 Jul 2012, 22:11

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor wesha » 02 Jan 2013, 23:42

Laten we nu niet net doen alsof de diakenen en ouderlingen voor het oprapen liggen.

DDD
Berichten: 19328
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor DDD » 03 Jan 2013, 00:06

wesha schreef:Laten we nu niet net doen alsof de diakenen en ouderlingen voor het oprapen liggen.


In de gemeenten waar ze wel voor het oprapen liggen doet het probleem zich anders juist het meeste voor. Het vervelende is soms dat verstandige kerkenraadsleden wel na enkele termijnen opstappen maar de minder geweldige kerkenraadsleden al zuchtend en steunend maar stiekem toch wel tevreden met zichzelf hun roeping volbrengen.

hervormde
Berichten: 523
Lid geworden op: 25 Jan 2008, 22:49

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor hervormde » 03 Jan 2013, 00:13

Wie als kerkenraad meent dat er geen vervangers meer zijn zit midden in de Kerk van Rome die een onderscheiding leert tussen de clerus en de leken. De Kerk kent het ambt van alle gelovigen. Uit het midden van de belijdende en dus gelovige leden is het goed om wisselend de ambten te vervullen, opdat zoals Calvijn terecht schrijft:

a. ... alle tirannie in de kerk zou worden geweerd en hiërarchie zou worden voorkomen;
b. ... ook de invloed van de gemeente op de regering van de kerk zou worden versterkt;
c. ... de verschillende krachten en gaven die in de gemeente schuilen, zoveel mogelijk tot openbaring zouden komen.

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15769
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor Hendrikus » 03 Jan 2013, 00:23

Zowel de in deze kringen gangbare gewoonte dat ambtsdragers mogen beginnen als diaken en later "promoveren" tot ouderling, als het fenomeen van de ononderbroken herverkiezingen leiden gemakkelijk tot misstanden.
Die kerkorde is er niet voor niets. Maar als het beter uitkomt, lapt men die dus moeiteloos aan de laars.
~~Soli Deo Gloria~~

Jongere
Berichten: 7651
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor Jongere » 03 Jan 2013, 00:54

Al vind ik het evenmin terecht om van de weeromstuit de kerkorde als nieuw gebod te gaan hanteren, in reactie op allerlei (al dan niet vermeende) misstanden. Enerzijds is de kerk Rooms als ze zich teveel op de traditie beroept, anderszijds is "De Kerkorde" opeens het hoogste goed. Al het (inmiddels wel bekende) gemopper moet ook nog maar eens duidelijk Bijbels gefundeerd worden.

De redenen die Calvijn blijkbaar aandraagt vind ik zeker plausibel. Anderzijds heeft prof. van de Beek er terecht op gewezen dat de kerk geen democratisch orgaan is. Ook lees ik in de ambtsopvatting in het Nieuwe Testament (als je daar al zo over kunt spreken) ook niets van een periodieke aftreding. Ervaring in het ambtelijke werk lijkt me bovendien buitengewoon nuttig. Goede kennis van wat er leeft binnen de gemeente, de tijd om te leren in het pastoraat (daar is twee jaar absoluut onvoldoende voor). Ambten zijn niet zoiets als 'leuke functies die heel de gemeente wel even mag vervullen'. Bovendien zijn er heel wat andere taken te vervullen binnen de gemeente waarin alle gaven van de gemeente tot hun recht kunnen komen (als het goed is).

Het gaat (mijns inziens) vooral mis op het moment dat de kerkenraad op een verkeerde manier overheersend wordt binnen de gemeente. Bijvoorbeeld als de ambten niet vervuld worden terwijl er wel geschikte (aan het avondmaal gaande) kandidaten zijn. Ik denk ook dat het een goed teken is als de kerkenraad een evenwichtige verdeling van jong en oud in zich heeft.
Vooral lijkt dit me de stelregel: de kerkenraad moet dienend en met vertrouwen in de gemeente functioneren en vooral op het functioneren eerlijk aanspreekbaar zijn (zowel persoonlijk als in de ledenvergadering). Als dat het geval is, zie ik weinig redenen om allerlei regels te gaan stellen over termijnen, etc.
Kerkorde of geen kerkorde.

-DIA-
Berichten: 27419
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor -DIA- » 03 Jan 2013, 00:57

Hendrikus schreef:Zowel de in deze kringen gangbare gewoonte dat ambtsdragers mogen beginnen als diaken en later "promoveren" tot ouderling, als het fenomeen van de ononderbroken herverkiezingen leiden gemakkelijk tot misstanden.
Die kerkorde is er niet voor niets. Maar als het beter uitkomt, lapt men die dus moeiteloos aan de laars.


Dit is meer spot dan informatief.

Je weet dat als een diaken nooit kan 'promoveren', omdat beide ambten gelijkwaardig zijn.
Er bestaat dus geen promotie.
En als het zo is, en dat spreek ik niet tegen, dan tekent dat de nood der tijden.
Begrijp je? Jawel, maar of je het ook ziet...
.......

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15769
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor Hendrikus » 03 Jan 2013, 01:11

-DIA- schreef:Je weet dat als een diaken nooit kan 'promoveren', omdat beide ambten gelijkwaardig zijn.
Er bestaat dus geen promotie.
En als het zo is, en dat spreek ik niet tegen, dan tekent dat de nood der tijden.

Geweldig, DIA, je zegt dat het niet zo is, en vervolgens zeg je dat je niet zult tegenspreken als het wel zo is.
Logisch, want dit is gewoon de praktijk bij jullie.
~~Soli Deo Gloria~~

-DIA-
Berichten: 27419
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor -DIA- » 03 Jan 2013, 01:31

Hendrikus schreef:
-DIA- schreef:Je weet dat als een diaken nooit kan 'promoveren', omdat beide ambten gelijkwaardig zijn.
Er bestaat dus geen promotie.
En als het zo is, en dat spreek ik niet tegen, dan tekent dat de nood der tijden.

Geweldig, DIA, je zegt dat het niet zo is, en vervolgens zeg je dat je niet zult tegenspreken als het wel zo is.
Logisch, want dit is gewoon de praktijk bij jullie.


Oh ja, dan is er bij jullie vast een rijkere zegen op de preding.
Want wij moeten ze echt met een lantaarntje zoeken.

Eerst zochtgen we mensen met een goede getuigenis,
die uitblonken in genade, daarna werd het ook voor mensen
waarvoor men wel hoop had, maar die van zichzelf niet
altijd vast konden geloven... Maar goed, dat is op zich niet
altijd verkeerd.
Later is het meer geworden -uit de nood- om ook mensen
op de lijst te zetten die kerkelijk netjes leven, en goede
kennis van de waarheid hebben, want hoe zal de blinde de
blinde leiden? Dan gebeuren er ongelukken.
Maar echt, we moeten in onze gemeenten soms mensen
kadideren die 50 jaar geleden geen deel zouden kunnen
uitmaken van een kerkenraad.
Niet om de ambtsdragers nu als persoon minder te achten.
Maar we hebben hen juist hoog te achten om huns ambts wil.
En zeker -dat is het voornaamste- ze hebben onze gebeden
nodig. Als er geen nood in de gemeenten is, komt de dood
ook in de pot.
.......

jan34willem
Berichten: 174
Lid geworden op: 19 Okt 2012, 21:20

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor jan34willem » 03 Jan 2013, 01:47

-DIA- schreef:Oh ja, dan is er bij jullie vast een rijkere zegen op de preding.
Want wij moeten ze echt met een lantaarntje zoeken.

Eerst zochtgen we mensen met een goede getuigenis,
die uitblonken in genade, daarna werd het ook voor mensen
waarvoor men wel hoop had, maar die van zichzelf niet
altijd vast konden geloven... Maar goed, dat is op zich niet
altijd verkeerd.
Later is het meer geworden -uit de nood- om ook mensen
op de lijst te zetten die kerkelijk netjes leven, en goede
kennis van de waarheid hebben, want hoe zal de blinde de
blinde leiden? Dan gebeuren er ongelukken.
Maar echt, we moeten in onze gemeenten soms mensen
kadideren die 50 jaar geleden geen deel zouden kunnen
uitmaken van een kerkenraad.
Niet om de ambtsdragers nu als persoon minder te achten.
Maar we hebben hen juist hoog te achten om huns ambts wil.
En zeker -dat is het voornaamste- ze hebben onze gebeden
nodig. Als er geen nood in de gemeenten is, komt de dood
ook in de pot.

Sta mij toe om het even persoonlijk te maken: Dia, ben je zelf diaken of ouderling? Ik denk van niet, maar ik kan het natuurlijk mis hebben. Waarom eigenlijk niet, als ik vragen mag?

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Diaken/ouderling: voor het leven of periodiek?

Berichtdoor Luther » 03 Jan 2013, 02:13

DIA, sta me toe dat ik hier kort op reageer...
-DIA- schreef:Eerst zochten we mensen met een goede getuigenis,
die uitblonken in genade, daarna werd het ook voor mensen
waarvoor men wel hoop had, maar die van zichzelf niet
altijd vast konden geloven... Maar goed, dat is op zich niet
altijd verkeerd.

Je zet inderdaad goed in: iemand die in een ambt dient, moet inderdaad iemand van 'goede getuigenis zijn', uitblinkend in genade. Ik neem aan dat je daarmee bedoelt: Mensen die de vreze des Heeren kennen, die vanuit het Woord dat is toegepast mogen zeggen dat Christus ook hún Zaligmaker is. Mensen die als zondaar vol gebreken ook van genade moeten leven. Mensen die in het midden van de gemeente ook de dood des Heeren verkondigen.
Geheel juist: die mensen bedoelt Paulus als hij schrijft over de vereisten voor de ambtsdragers.

Maar wat je daarna schrijft, is toch wel minder: Mensen voor wie men wel hoop had, maar die van zichzelf het niet vast konden geloven....
Ik weet niet precies wat voor mensen dat zijn, maar ook mensen met een klein geloof, zoals een Thomas, die wil de Heere in Zijn dienst gebruiken. Dan gaat het niet op een 'hoopje', of wat die mens in zichzelf allemaal ontdekt en voelt en weet, maar om de vraag aan zo iemand: Hebt gij Hem lief? Zij zullen misschien soms bevend, een andere keer weer vrijmoedig niet gemist worden aan de tafel des Heeren. Ik zou niet weten waarom je zulke mensen geringer acht dan de eerste categorie die je noemde?
-DIA- schreef:Later is het meer geworden -uit de nood- om ook mensen
op de lijst te zetten die kerkelijk netjes leven, en goede
kennis van de waarheid hebben, want hoe zal de blinde de
blinde leiden? Dan gebeuren er ongelukken.

Je slaat de spijker op de kop: Hoe zal een blinde een blinde leiden? Inderdaad: dan gebeuren er ongelukken, want naar het getuigenis van de Heere Jezus Zelf zullen beiden dan in de gracht vallen!
Zulke mensen kunnen niet gekandideerd worden, althans ik maak uit je formulering op dat je bedoelt dat zij niets van het leven der genade kennen; dat zij de Heere Jezus niet als hun Borg en Zaligmaker kennen? En dat zij daarom ook niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Ik citeer je maar even: als zulke mensen in de kerkenraad zitten, dan worden ze inderdaad geroepen om als een blinde de blinden te leiden. En dat is voor de gemeente niet goed. Dus ook als het argument is dat het 'uit nood' is, gaat dan niet op. Want hoe kun je 'uit nood' iets doen waardoor de nood alleen maar verdiept wordt?
In zo'n geval is het beter de vacature onvervuld te laten en als gemeente een bede- en boetedag uit te roepen en op de knieën te gaan of de Geest des Heeren in de gemeente wil waaien met Zijn ontfermingen. En - om nog maar een keer jou te citeren - als die nood er in de gemeente niet is, komt de dood in de pot. En de oplossing daarvoor is niet, omdan maar gewoon verder te gaan organiseren.
-DIA- schreef:Maar echt, we moeten in onze gemeenten soms mensen
kandideren die 50 jaar geleden geen deel zouden kunnen
uitmaken van een kerkenraad.

Dan kan het nu ook niet. Anno 2013 heeft de gemeente niets anders nodig dan in 1963. En nee, dat MOET helemaal niet. Maar misschien is het geen nood? Laat dat dan de eerste zorg zijn, en niet: hoe vullen we de vacatures z.s.m.
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten