Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1488
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Nasrani » 18 Nov 2019, 11:07

Morgendienst:
Schriftlezing: 2 Koningen 19: 20-37 (tekst 32-37)

Thema "Bevrijdingsdag voor Jeruzalem"
1) De HEERE spreekt
2) De HEERE beschermt en verlost
3) De HEERE vervult

Avonddienst:
Schriftlezing: Handelingen 9:20-31
Tekstwoorden: Handelingen 9: 20 "En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zone Gods is."
Thema: De Heilige Geest vervult Saulus en hij preekt Jezus
1) en bewijst dat Hij de Zoon van God is;
2) en moet daarom veel lijden om Zijn Naam wil;
3) en moet leren wachten op Gods tijd
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Gebruikersavatar
Mistig
Berichten: 934
Lid geworden op: 03 Jul 2017, 13:04
Locatie: Rotterdam eo

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Mistig » 18 Nov 2019, 12:35

Afgelopen zondag twee diensten in onze gemeente.

Morgendienst - Ds. A. Verschuure
Deze dienst stond in het teken van Voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
Het thema van deze preek was: 'Wat dunkt u van de Christus?', naar aanleiding van 1 Petrus 2:7+8.
U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.

De preek was onderverdeeld in drie aandachtspunten:
1. Zich stoten aan die Steen
2. Geleid worden tot die Steen
3. Dierbaarheid zien in die Steen

We lazen uit Hooglied 5.
De volgende liederen werden gezongen: Psalm 139:1+14, Tien Geboden:6, Psalm 27:3+7, Psalm 73:13 en Psalm 106:3.

Middagdienst - Ds. A. Verschuure
Deze dienst stond in het teken van zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus over het 4e gebod.
Het thema van de preek was dan ook 'De rustdag'.
Dit werd onderverdeeld in een aantal punten:
1. De inzetting van die dag
2. De liefde tot die dag
3. De volmaking van die dag

We zongen de volgende liederen: Tien Geboden:5+9, Psalm 59:5, Psalm 92:1+2, Psalm 84:1 en Psalm 149:5.
De Schriftlezing was uit Mattheüs 12:1-14.

De preken zijn na te luisteren op: https://elimcapelle.nl/preken-beluisteren/


Middagdienst GG Alexanderpolder- Ds. W.A. Zondag (Dordrecht) - Evangelisatiedienst
Ook heb ik de middagdienst in GG Rotterdam-Alexanderpolder meegeluisterd.
Hierin ging Ds. W.A. Zondag uit Dordrecht voor in een speciale evangelisatiedienst.

De preek ging over Johannes 7:37-39
En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Het thema van de preek was: 'Water voor dorstige harten'
1. Water uit de bron Siloam
2. Water uit de Heere Jezus
3. Water uit de christen

Er werd gelezen uit Johannes 7:37-53.
De gezongen psalmen zijn: Psalm 84:1+3, Psalm 84:6, Psalm 42:1,3+5, Psalm 36:2+3 en Psalm 119:86.
Ook zong de gemeente nog Psalm 119:85, tijdens de preek, omdat er iemand onwel was geworden.

Overigens had dit best impact op de dominee, wat in het (korte) vervolg van de dienst wel bleek. Hij dacht ook dat er gereanimeerd moest worden, wat aan het einde van de dienst werd genuanceerd. Hij greep het ook aan om de gemeente en gasten aan te spreken op hun eeuwige bestemming. Het leven kan zo voorbij zijn. Denk er toch over na. Wees toch bereid.
Het begin van de preek (inleiding) vond ik bijzonder en verhelderend. Door een verfrissende benadering ga ik bepaalde zaken weer eens heel anders bekijken.
'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet' - Job 36:26 (HSV)

-DIA-
Berichten: 24802
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor -DIA- » 18 Nov 2019, 12:59

Morgendienst:
Ds. C.A. van Dieren
Schriftlezing: Matth. 13:24-30 en 13:36-143
Tekst:
MATTHEUS 13:36 (samengevat)
Thema en punten:
TARWE EN ONKRUID
1. Beiden gezaaid
2. Beiden gemaaid

Gezongen psalmen:
Ps. 126:3 - 119:15 - 1:2,3 - 36:1 - 140:11,13

Middagdienst:
Leesdienst: Bijbellezing van wijlen ds. P. Blok
Schriftlezing: 2 Samuël 7:12-22
Tekst:
2 SAMUËL 7:12-17
Thema en punten:
DE BEVESTIGING VAN GODS KONINKRIJK
1. De koning aangewezen
2. Het koninkrijk bevestigd

Gezongen psalmen:
Ps. 68:16 - 45:1,2 - 72:8 - GdH:3

Avonddienst:
Ds. C.A. van Dieren
Schriftlezing: Lukas 19:1-10
Tekst:
ZONDAG 19 vr./antw. 64
Thema en punten:
GEEN RECHTVAARDIGING ZONDER GOEDE WERKEN
1. Volhoudend verzet
2. Aanhoudende onmogelijkheid
3. Behoudend werk

Gezongen psalmen:
Ps. 15:1,2 - 139:13,14 - 116:7,10 - 108:1
Uitgedacht en gepraat.

aggieoudje
Berichten: 658
Lid geworden op: 10 Nov 2015, 22:41

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor aggieoudje » 18 Nov 2019, 20:13

In beide morgendiensten(9.00 en 11.00) ging Ds. J.J. Mulder voor. In deze diensten was het voorbereiding op H. Avondmaal van dv volgende week zondag.
De tekst voor de preek was Psalm 32: 1 t/m 5 Een onderwijzing van David.Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.

Thema: Zalig wie vergeven is
1. Davids zwijgen
2. Davids spreken
Schriftlezing: Psalm 32
Zingen:
Ps 119: 30
Ps 92: 1 en 2
Ps 51: 1
Ps 32: 1 en 2
Ps 32: 3
Ps 103: 6 en 7
Ps 147: 2

In de middag en avonddienst(16.30 en 18.30) ging Ds. J.A.W. Verhoeven voor. Hij preekte voor de 2e keer over Zondag 16 van de H. Catechismus. Deze keer over vr&antw 44 waar het gaat over: Nedergedaald ter helle
Schriftlezingen: Psalm 22: 1 t/m 12, Markus 15: 29 t/m 34 en Efeze 4: 8 t/m 10
Zingen:
Ps 120: 1
Ps 70: 1 en 3
Ps 116: 2, 3 en 5
Ps 139: 4, 5 en 6
Ps 30: 3 en 4
Ps 46: 1

( https://beta.kerkdienstgemist.nl/statio ... den-IJssel )
Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm25:20, Belijdenistekst)

Geytenbeekje
Berichten: 3949
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 25 Nov 2019, 10:11

2 eenvoudige doch praktische preken

sochtends: Lukas 9 :37-45 Maanzieke knaap

smiddags Markus 10:13-31
Dat Jezus wijst op de kinderen, die vertrouwen op het gegevene

-DIA-
Berichten: 24802
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor -DIA- » 25 Nov 2019, 10:31

Morgendienst
Leesdienst, preek van ds. H. Ligtenberg
Tekst:
PSALM 143:10
Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God; Uw goede Geest geleide mij in een effen land.
Thema en punten:
EEN BEDE OM GEESTESLEIDING
1. De Leidsman
2. De begeerde plaats

Gezongen psalmen:
Ps. 42:1 – TG:9 – 105:6,7 – 123:1 73:12

Middagdienst
Leesdienst, preek van ds. A. Schot
Tekst:
JOZUA 20:8a
En aan gene zijde van de Jordaan van Jericho oostwaarts, gaven zij cBezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben.
Thema en punten:
DE VRIJSTAD BEZER
1. De geschiedenis van de vrijstad
2. De symboliek van de vrijstad
3. De veiligheid van de vrijstad

Gezongen psalmen:
Ps. 91:1 – 46:4,6 – 71:1,2 – 31:17

Avonddienst
Leesdienst, preek van ds. E. Venema
Tekst:
Maak u op, ga heen naar Zarfath, dat bij Sidon is, en woon aldaar; zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhoude.
1 KONINGEN 17:9
Thema en punten:
HET GELOOF VAN ELIA
of
Een troostvol woord in kommervolle dagen
1. De weg des geloofs
2. Het woord des geloofs
3. Het leven des geloofs

Gezongen psalmen:
Ps. 3:2 – 36:1,2 – 42:7 – 72:9

PS: De preek van ds. Ligtenberg was me geheel onbekend. Volgens mij moet het ds. Ligtenberg sr. zijn geweest, want bij mijn weten zijn er geen preken nagelaten van ds. Ligtenberg jr. Waar is de preek na te lezen? Ik zou die graag nalezen.

Verder viel op dat ds. Ligtenberg (!) waarschuwend sprak over de moderne media... De media
van vandaag bestonden in zijn tijd nog niet. Wel radio en tv. Zou de ouderling "het gebruik door
jongeren én ouderen van de moderne media" niet geactualiseerd hebben, waar er wellicht tegen
radio en tv werd gewaarschuwd? Is zo'n aanpassing in een preek geoorloofd?
Uitgedacht en gepraat.

Gebruikersavatar
Mistig
Berichten: 934
Lid geworden op: 03 Jul 2017, 13:04
Locatie: Rotterdam eo

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Mistig » 25 Nov 2019, 14:30

Afgelopen zondag twee diensten in onze gemeente.

Morgendienst - Ds. A. Verschuure - Avondmaal
Deze dienst stond in het teken van de bediening van het Heilig Avondmaal.

Het thema van deze preek was: 'Christus, de Zaligmaker', naar aanleiding van 1 Petrus 2:7a.
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

De preek was een vervolg van de voorbereidingspreek en dus onderverdeeld in drie aandachtspunten (punt 1 werd nu niet behandeld):
1. Zich stoten aan die Steen
2. Geleid worden tot die Steen
3. Dierbaarheid zien in die Steen

We lazen uit 1 Petrus 2:1-8.
De volgende liederen werden gezongen: Psalm 23:2, Tien Geboden:7, Psalm 145:2+3, Psalm 84:2, Psalm 71:10,14+17 en Psalm 72:9.

Middagdienst - Ds. A. Verschuure
De middagdienst stond in het teken van de nabetrachting en dankzegging op het Heilig Avondmaal.

Uitgangspunt voor deze dienst was 1 Petrus 2:9+10.
U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.

Thema: De Kerk des Heeren/Gods volk
1. Een geroepen Kerk
2. Een begenadigde Kerk
3. Een verkondigende kerk

We zongen de volgende liederen: Psalm 51:3, Psalm 60:4, Psalm 105:4,6+24, Psalm 89:3 en Psalm 101:1.
De Schriftlezing was uit 1 Petrus 2:9-25.

Het was een mooie zondag met een ruim Evangelie. Vooral ook de toespraken aan de tafels waren, doordat ze volledig gericht waren op Christus' arbeid zo heerlijk. Daarnaast werden ook de onbekeerden zo aangespoord om Christus na te volgen. Dat is geen zwaar juk.

De preken zijn na te luisteren op: https://elimcapelle.nl/preken-beluisteren/
'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet' - Job 36:26 (HSV)

-DIA-
Berichten: 24802
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor -DIA- » 25 Nov 2019, 14:41

Ik had wat bijgeschreven over de preek van ds. H. Ligtenberg. Ik hoop dat er mensen zijn die hier wat helderheid in kunnen brengen. Wie kent die preek? En welke ds. H Ligtenberg was dit? Er zijn er namelijk twee. En waarin is die gepubliceerd?

Citaat van mezelf, hierboven:
De preek van ds. Ligtenberg was me geheel onbekend. Volgens mij moet het ds. Ligtenberg sr. zijn geweest, want bij mijn weten zijn er geen preken nagelaten van ds. Ligtenberg jr. Waar is de preek na te lezen? Ik zou die graag nalezen.

Verder viel op dat ds. Ligtenberg (!) waarschuwend sprak over de moderne media... De media
van vandaag bestonden in zijn tijd nog niet. Wel radio en tv. Zou de ouderling "het gebruik door
jongeren én ouderen van de moderne media" niet geactualiseerd hebben, waar er wellicht tegen
radio en tv werd gewaarschuwd? Is zo'n aanpassing in een preek geoorloofd?
Uitgedacht en gepraat.

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15334
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Hendrikus » 25 Nov 2019, 15:19

-DIA- schreef:
Verder viel op dat ds. Ligtenberg (!) waarschuwend sprak over de moderne media... De media
van vandaag bestonden in zijn tijd nog niet. Wel radio en tv. Zou de ouderling "het gebruik door
jongeren én ouderen van de moderne media" niet geactualiseerd hebben, waar er wellicht tegen
radio en tv werd gewaarschuwd? Is zo'n aanpassing in een preek geoorloofd?

"Moderne media" (sowieso "media") was in de tijd van ds. L geen gangbare uitdrukking. Het lijkt alleszins waarschijnlijk dat de ouderling de tekst wat geactualiseerd heeft en daarmee ds. L liet buikspreken.

Tja, is zo'n aanpassing geoorloofd? In mijn jonge jaren was er een ouderling die steevast de voorrede van de preek oversloeg en meteen terzake kwam. Bij de jeugd was hij populair, want de leesdienst duurde dan een stukje korter dan bij de andere ouderlingen. Knippen en plakken in preken... Als dan na afloop wordt gezegd "de gelezen predikatie was van wijlen ds. .....", dan zou er op z'n minst achteraan gezegd moeten worden (zoals dat bij speciale gelegenheden ook wel met psalmversjes gebeurt) "enigszins gewijzigd".
~~Soli Deo Gloria~~

Jantje
Berichten: 12930
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 25 Nov 2019, 18:26

Hendrikus schreef:Als dan na afloop wordt gezegd "de gelezen predikatie was van wijlen ds. ....."
Dat zeggen ze bij ons niet meer. Hier is het dan: "De gelezen preek was van de reeds overleden predikant, ds. ....."
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

We proberen het wat rustiger aan te doen.

Jantje
Berichten: 12930
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 25 Nov 2019, 19:30

Zondag 24 november 2019

Gisteren ging de consulent, ds. S. Maljaars uit Meliskerke, in beide diensten in de gemeente voor. In de morgendienst werd het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend. In de namiddagdienst was er nabetrachting op het gehouden Heilig Avondmaal.

In de morgendienst bediende ds. Maljaars het Woord Gods (evenals tijdens de voorbereidingsdienst) opnieuw uit Hooglied 1. Dit keer was de tekst Hooglied 1: 7. De Schriftlezing was uit Hooglied 1: 1-8.
Het thema was: Het verlangen van de bruid
1. Waarnaar ze verlangt (vers 7a : Zeg mij aan, Gij Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag...
2. Waarom ze verlangt (vers 7b: ...want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen?)
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 43: 1
10 geboden des Heeren: 9
Psalm 80: 1, 5 en 11
Psalm 25: 10 (na de preek)
Psalm 43: 3 (tijdens het in gereedheid brengen van de eerste tafel)
Psalm 23: 1, 2 en 3 en Psalm 79: 7 (aan de tafel; ter afsluiting van elke tafel werd er telkens 1 Psalmvers gezongen.)
Psalm 149: 5
Aan de 4 tafels las de dominee telkens enkele verzen uit Johannes 10.

In de namiddagdienst bediende de dominee opnieuw Gods Woord vanuit Hooglied 1, wat in zijn geheel werd voorgelezen.
De tekst was dit keer Hooglied 1: 8.
Het thema was: Het antwoord van de Bruidegom
1. Liefdevol onderwijs (vers 8a: Indien gij het niet weet...
2. Genadige aanspraak (vers 8b: ...o gij schoonste onder de vrouwen...)
3. Dringende opdracht (vers 8c: ...zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen...)
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 100: 2 en 3
Psalm 100: 4
Psalm 34: 1, 2 en 11
Psalm 45: 6
Psalm 17: 3
Het was een goede zondag met veel indrukken, onderwijs, bemoediging, maar ook een met grote ernst gepaarde aansporing en opdracht voor iedereen, niemand uitgezonderd, om te blijven in het schapenspoor van de leer die naar de godzaligheid is en niet af te wijken in een modern of gemakkelijker spoor.

Er is heel veel huiswerk om over na te denken deze week, zeker toen we 's avonds ook nog meeluisterden met de zustergemeente aan de zee waar de dominee Zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus bepreekte, over de eerste bede 'Uw Naam worde geheiligd'. Dan verstommen alle Refoforumdiscussies. Ds. J. de Kok wees op onze gedachten (gemiddeld 18 miljoen per jaar per mens), onze woorden (gemiddeld 6 miljoen per jaar per mens) en onze werken. Zijn die heilig in Gods ogen?
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

We proberen het wat rustiger aan te doen.

aggieoudje
Berichten: 658
Lid geworden op: 10 Nov 2015, 22:41

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor aggieoudje » 25 Nov 2019, 20:21

In de vroege morgendienst die deze zondag om 8.45 begon ging Ds. J.A.W. Verhoeven voor. Hij preekte over Psalm 32: 7. In deze dienst werdt het Heilig Avondmaal bediend, er waren 5 avondmaalstafels.

In de late morgendienst die deze zondag om 11.15 begon ging Ds. J.J. Mulder voor. Ook in deze dienst werdt het Heilig Avondmaal bediend. De tekst voor de preek kwam uit Psalm 32: 6 en 7 Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
Thema: Vindenstijd
Schriftlezing: Jesaja 55
Zingen:
Ps 33: 11
Ps 63: 1 en 2
Ps 32: 4 en 5
Ps 86: 2, 3 en 6
Ps 31: 5, 15, 16 en 17 (aan de tafels)
Ps 71: 16
Aan de tafels las de dominee steeds enkele verzen uit Romeinen 3, 4 en 5

In de middagdienst om 16.30 ging Ds. J.A.W. Verhoeven voor. In deze dienst was het dankzegging en nabetrachting voor het gehouden Heilig Avondmaal.
De tekst voor de preek was Psalm 32: 8 Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.
Schriftlezing: Psalm 32: 6 t/m 11
Zingen:
Ps 121: 1 en 2
Ps 116: 1, 4 en 7
Ps 25: 4
Ps 34: 6, 7 en 8
Ps 33: 1
Ps 31: 17

In de avonddienst om 18.30 zou Ds. J.J. Mulder voorgaan maar door omstandigheden was dit niet mogelijk.(Er zijn grote zorgen om de gezondheid van zijn schoonvader Ds. C. Stelwagen uit Nunspeet.)
Dus ging in zijn plaats onze oud predikant Ds. J.J. Verhaar em. uit Krimpen voor.
In deze dienst was het voortgezette bediening, dankzegging en nabetrachting. In deze dienst was nog 1 avondmaaltafel.
Hij preekte over 1 Kor. 15: 50 t/m 52

( https://kerkdienstgemist.nl/stations/13 ... den-IJssel )
Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm25:20, Belijdenistekst)

newton
Berichten: 79
Lid geworden op: 22 Feb 2019, 17:22

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor newton » 26 Nov 2019, 00:21

-DIA- schreef:Morgendienst
Leesdienst, preek van ds. H. Ligtenberg
Tekst:
PSALM 143:10
Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God; Uw goede Geest geleide mij in een effen land.
Thema en punten:
EEN BEDE OM GEESTESLEIDING
1. De Leidsman
2. De begeerde plaats

Gezongen psalmen:
Ps. 42:1 – TG:9 – 105:6,7 – 123:1 73:12


Deze preek werd 's morgens ook in Zuid gelezen. Dat lijkt afgesproken werk.


Middagdienst
Leesdienst, preek van ds. A. Schot
Tekst:
JOZUA 20:8a
En aan gene zijde van de Jordaan van Jericho oostwaarts, gaven zij cBezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben.
Thema en punten:
DE VRIJSTAD BEZER
1. De geschiedenis van de vrijstad
2. De symboliek van de vrijstad
3. De veiligheid van de vrijstad

Gezongen psalmen:
Ps. 91:1 – 46:4,6 – 71:1,2 – 31:17Lezen ze in Noord op dit moment 's middags ook de hele serie over de vrijsteden van de Schot?

PS: De preek van ds. Ligtenberg was me geheel onbekend. Volgens mij moet het ds. Ligtenberg sr. zijn geweest, want bij mijn weten zijn er geen preken nagelaten van ds. Ligtenberg jr. Waar is de preek na te lezen? Ik zou die graag nalezen.

Verder viel op dat ds. Ligtenberg (!) waarschuwend sprak over de moderne media... De media
van vandaag bestonden in zijn tijd nog niet. Wel radio en tv. Zou de ouderling "het gebruik door
jongeren én ouderen van de moderne media" niet geactualiseerd hebben, waar er wellicht tegen
radio en tv werd gewaarschuwd? Is zo'n aanpassing in een preek geoorloofd?


Eventueel heb ik een opname voor je. Ik heb de preek slecht kunnen volgen. Kom geen lijn ontdekken, maar vooral een aaneenschakeling van psalmen citeren. Ik kon de moderne media waarschuwing ook niet zo thuisbrengen in zo'n oude preek.

Jantje
Berichten: 12930
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 26 Nov 2019, 00:45

newton schreef:Deze preek werd 's morgens ook in Zuid gelezen. Dat lijkt afgesproken werk.
:D
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

We proberen het wat rustiger aan te doen.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1230
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Arja » 26 Nov 2019, 13:23

Twee preken uit het Nieuwe Testament

1. Mattheus 13:30 Gods geduld
2. Markus 5:25-34 De Zaligmaker aangeraakt
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Bourdon16 en 1 gast