Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Jantje
Berichten: 10300
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 29 Okt 2019, 22:33

Ik zag het, ja. Het verbaast me overigens in positieve zin dat hij bij jullie welkom is. Ik had jouw gemeente wel wat rechtser ingeschat. Maar goed, alle classispredikanten mogen in jouw gemeente voorgaan. Daar kunnen andere gemeenten een voorbeeld aan nemen. Het zou mooi zijn als ds. Vreugdenhil ook in één van die andere classisgemeenten zou mogen preken. Maar dat is waarschijnlijk een illusie.

Kun je ook verslag doen van de dienst van afgelopen zondagmiddag? De predikant die toen bij jou in de gemeente voorging, is namelijk één van mijn favoriete predikanten...
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Amstelodamense
Berichten: 528
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Amstelodamense » 29 Okt 2019, 22:58

Ja hoor. Ging over psalm 34 vers 11:De jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren; maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

Het ging over de armoede van de wereld (de jonge leeuwen lijden armoede) en de rijkdom van degenen die de HEERE zoeken.

Ik snapte de parallel die getrokken werd, waarbij ik me wel afvroeg hoe hij tot de keuze kwam om de jonge leeuwen te vergelijken met de mens die buiten God leeft.

Jantje
Berichten: 10300
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 29 Okt 2019, 23:10

Aha, dat zal mooi zijn geweest. Jammer dat de preken niet zijn terug te luisteren.

Overigens meen ik wel een link te zien: in de verwijsteksten bij Psalm 34: 11 staat Job 4: 11. En bij die tekst wordt verwezen naar Job 39: 1. Bij die tekst staan een heleboel verwijsteksten over wat de jonge leeuwen zijn en wat dit betekent. En dat ondersteunt volledig de visie van de dominee, mijns inziens.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Gebruikersavatar
Mistig
Berichten: 739
Lid geworden op: 03 Jul 2017, 13:04
Locatie: Rotterdam eo

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Mistig » 29 Okt 2019, 23:36

Jantje schreef:Ik zag het, ja. Het verbaast me overigens in positieve zin dat hij bij jullie welkom is. Ik had jouw gemeente wel wat rechtser ingeschat. Maar goed, alle classispredikanten mogen in jouw gemeente voorgaan. Daar kunnen andere gemeenten een voorbeeld aan nemen. Het zou mooi zijn als ds. Vreugdenhil ook in één van die andere classisgemeenten zou mogen preken. Maar dat is waarschijnlijk een illusie.

Kun je ook verslag doen van de dienst van afgelopen zondagmiddag? De predikant die toen bij jou in de gemeente voorging, is namelijk één van mijn favoriete predikanten...


Welke gemeente gaat dit om dan?
'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet' - Job 36:26 (HSV)

Jantje
Berichten: 10300
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 04 Nov 2019, 09:30

Gisterenmorgen was het leesdienst. Er werd een preek gelezen van ds. B. Labee uit Veenendaal, over Zondag 32, vraag en antwoord 86 en 87 van de Heidelbergse Catechismus.
De Schriftlezing was uit 1 Johannes 2: 1-17.
Het thema was: De goede werken
1. Het bezit van goede werken
2. Het gemis van goede werken
De preek is hier te lezen: https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/15627. Van harte aanbevolen!

De volgende Psalmen werden gezongen:
Psalm 19: 6
Psalm 19: 7
Psalm 37: 2, 5 en 9
Psalm 52: 6
Psalm 130: 4
Na de zegenbede zongen we, in verband met Hervormingsdag, vers 1 en 4 van 'Een vaste Burcht'.

In de middagdienst ging classispredikant ds. J.M.D. de Heer uit Middelburg-Centrum in de gemeente voor. De Schriftlezing was uit Nehemia 8. De tekst was Nehemia 8: 14-19: En des anderen daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de priesters en de Levieten, tot Ezra, den schriftgeleerde, en dat om verstand te bekomen in de woorden der wet. En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand; en dat zij het zouden luidbaar maken en een stem laten doorgaan door al hun steden en te Jeruzalem, zeggende: Gaat uit op het gebergte, en haalt takken van olijfbomen en takken van andere olieachtige bomen en takken van mirtenbomen en takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen, om loofhutten te maken, als er geschreven is. Alzo ging het volk uit en zij haalden ze, en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van Gods huis, en op de straat der Waterpoort en op de straat van Efraïms poort. En de ganse gemeente dergenen die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten en woonden in die loofhutten, want de kinderen Israëls hadden alzo niet gedaan sinds de dagen van Jésua, den zoon van Nun, tot op dezen dag toe; en er was zeer grote blijdschap. En men las in het wetboek Gods dag bij dag, van den eersten dag tot den laatsten dag. En zij hielden het feest zeven dagen, en op den achtsten dag den verbodsdag, naar het recht.
Het thema was: Het Loofhuttenfeest.
1. Waarom?
2. Hoe?
3. Waartoe?

De volgende Psalmen werden gezongen:
Psalm 119: 10
Psalm 2: 7
Psalm 22: 13 en 16
Psalm 138: 4
Psalm 41: 6
De preek was opzich wel mooi, alleen vond ik hem bij tijden erg lastig te begrijpen. Het leek meer een soort Bijbellezing.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Geytenbeekje
Berichten: 2713
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 04 Nov 2019, 10:28

In de ochtend: eigen predikant

Lukas 9: 18-27
Wie volgt u na ? , Hoe te volgen ?

In de Middag: ds P.D. vd Boogaard
1 Kon 3: 1-15

Salomo dankt de Heere en verteld wat hij begeert.

Alle 2 de preken te beluisteren op: https://www.hhgzwartebroek-terschuur.nl ... reken-2019

Gebruikersavatar
Mistig
Berichten: 739
Lid geworden op: 03 Jul 2017, 13:04
Locatie: Rotterdam eo

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Mistig » 04 Nov 2019, 11:36

Afgelopen zondag twee diensten in onze gemeente.

Morgendienst - Ds. A. Verschuure
Deze dienst had als thema: 'Christus en Zijn kerk', naar aanleiding van 1 Petrus 2:4-6.
"Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden."
De preek was onderverdeeld in drie gedachten: 1. Een levende Steen, 2. Een gelegde Steen en 3. Een kostelijke/heerlijke Steen.

We zongen de volgende liederen: Psalm 90:6 (in verband met het overlijden van een oude broeder), Tien Geboden:4, Psalm 89:1+8, Psalm 51:9 en Psalm 138:4.
Er werd gelezen uit Mattheüs 16:13-25.

Middagdienst - Ds. A. Verschuure
Deze dienst stond in het teken van Zondag 37 van de Heidelbergse Catechismus.
Het thema van de preek was: "Het Godzalig eedzweren"
Dit werd onderverdeeld in drie gedachten:
1. De diepe betekenis van de eed, 2. Het rechte gebruik van de eed, 3. Een onderzoeken vraag bij die eed.

We zongen de volgende liederen: Psalm 139:1, Psalm 57:5, Psalm 15:1,2,4+5, Tien Geboden:4+9, Psalm 89:14+15.
De Schriftlezing was uit Psalm 89:16-38.
Laatst gewijzigd door Mistig op 04 Nov 2019, 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet' - Job 36:26 (HSV)

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1394
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Nasrani » 04 Nov 2019, 12:04

Morgendienst:
Schriftlezingen: Ezechiël 34 : 11-16 | Lucas 15 : 1-7
Tekst: Lucas 15 : 4-7
Lucas 15 vormt het centrum van het hoofddeel van het Lucasevangelie. Daarin komt het diepst tot uitdrukking wat het doel is van Jezus’ komst.

Avonddienst:
Heidelbergse Catechismus 39 - Het Vijfde gebod
Lezen: Deuteronomium 6: 1-9 / 20-25 | Efeze 6: 1-4
Thema: De HEERE geeft ouders een ambt en…
Punten:
(1) eist daarom eerbied, liefde en trouw
(2) belooft een lang leven
(3) en geeft Zelf het goede voorbeeld
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

aggieoudje
Berichten: 658
Lid geworden op: 10 Nov 2015, 22:41

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor aggieoudje » 04 Nov 2019, 13:16

In de beide morgendiensten(9.00 en 11.00) ging Ds. J.A.W. Verhoeven voor. Hij preekte over Jona 3: 1 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona:
Schriftlezingen: Jona 1: 1 t/m 3, Jona 1: 17 t/m 2: 1, Jona 2: 10 t/m 4: 2 en Mattheüs 12: 38 t/m 41
Zingen:
Ps 92: 1
Ps 96: 1 en 2
Ps 86: 2 en 3
Ps 72: 6 en 9
Ps 87: 3 en 4
Ps 67: 2

In de middag&avonddienst(16.30 en 18.30) ging Ds. J.J. Mulder voor. Hij behandelde zondag 49 van de H. Catechismus over Uw wil geschiedde, gelijk in de Hemel, alzo ook op de aarde
Thema: Het doen van Gods wil: de Hemel op aarde
1. De koningskinderen bidden om zelfverloochening
2. De koningskinderen bidden om gehoorzaamheid
Schriftlezing: Lukas 6: 40 t/m 49
Zingen:
Ps 118: 7
Ps 54: 1 en 2
Ps 145: 1 en 2
Ps 119: 45 en 47
Ps 86: 1 en 6
Ps 56: 6

( https://beta.kerkdienstgemist.nl/statio ... den-IJssel )
Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm25:20, Belijdenistekst)

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3466
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 04 Nov 2019, 13:17

Jantje schreef:De preek was opzich wel mooi, alleen vond ik hem bij tijden erg lastig te begrijpen. Het leek meer een soort Bijbellezing.


Het zal wel aan mij liggen, maar wat is het verband tussen "erg lastig te begrijpen" en "het leek meer een soort Bijbellezing"?
Of zijn dit twee verschillende mededelingen?
Ik ben wel benieuwt wat je lastig vond aan de preek.
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Jantje
Berichten: 10300
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 04 Nov 2019, 13:21

Johann Gottfried Walther schreef:
Jantje schreef:De preek was opzich wel mooi, alleen vond ik hem bij tijden erg lastig te begrijpen. Het leek meer een soort Bijbellezing.


Het zal wel aan mij liggen, maar wat is het verband tussen "erg lastig te begrijpen" en "het leek meer een soort Bijbellezing"?
Of zijn dit twee verschillende mededelingen?
Ik ben wel benieuwt wat je lastig vond aan de preek.
Het leek alsof de preek vanuit een serie was genomen. De dominee zei best wel wat leerzame dingen, maar de aanleiding van het Schriftgedeelte en de context van dit hoofdstuk werden niet benoemd. Ook miste ik een beetje het doel van deze tekst. Dat vond ik wat moeilijk.

Overigens ben ik ook wel benieuwd waarom de dominee nou deze tekst nam. Er zijn toch wel Bijbelgedeelten die bekender zijn en eenvoudiger te volgen.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Gebruikersavatar
Dodo
Berichten: 4283
Lid geworden op: 15 Jun 2013, 15:40

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Dodo » 04 Nov 2019, 13:29

Vind je het niet juist fijn om eens wat over een onbekend deel te horen? Er zijn best veel stukken in de bijbel die nooit bepreekt worden.

Jantje
Berichten: 10300
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 04 Nov 2019, 13:51

Dodo schreef:Vind je het niet juist fijn om eens wat over een onbekend deel te horen? Er zijn best veel stukken in de bijbel die nooit bepreekt worden.
Zeker wel. Maar dat brengt soms ook met zich mee dat het best een moeilijk Schriftgedeelte en tekstgedeelte kan zijn. En dat vind ik dan jammer. Dan heb ik toch liever een bekendere tekst.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Gebruikersavatar
Dodo
Berichten: 4283
Lid geworden op: 15 Jun 2013, 15:40

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Dodo » 04 Nov 2019, 13:52

Jantje schreef:
Dodo schreef:Vind je het niet juist fijn om eens wat over een onbekend deel te horen? Er zijn best veel stukken in de bijbel die nooit bepreekt worden.
Zeker wel. Maar dat brengt soms ook met zich mee dat het best een moeilijk Schriftgedeelte en tekstgedeelte kan zijn. En dat vind ik dan jammer. Dan heb ik toch liever een bekendere tekst.

Het idee is dat je er wat van leert, toch.

Jantje
Berichten: 10300
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 04 Nov 2019, 13:57

Zeker. Maar daar heb je niet altijd een onbekende tekst voor nodig hoor, kan ik je uit ervaring vertellen.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten