Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Geytenbeekje
Berichten: 3504
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 29 Okt 2019, 09:05

Jeremiah schreef:
Nasrani schreef:
Jantje schreef:@Zeeuw, zoals je ellende, verlossing en dankbaarheid niet van elkaar moet en mag loskoppelen, zo geldt dat ook voor de onderdelen van het Doopsformulier. Want zonder het eerste deel, heeft het tweede deel geen enkele betekenis, om over het derde deel nog maar te zwijgen.


Dat gebeurt toch ook niet?
Besef je wel wat er staat in het formulier en welke rijke uitspraken daar gedaan worden:
1. De Doop betuigt(verzekerd) en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus
2. zo betuigt(verzekerd) en verzegelt ons God de Vader,
2.1 dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht,
2.2 ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen,
2.3 en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil.
3. als wij in den naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon,
3.1 dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden,
3.2 ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende,
3.3 alzo dat wij van al onze zonden bevrijd,
3.4 en rechtvaardig voor God gerekend worden
4. als wij gedoopt worden in den naam des Heiligen Geestes,
4.1 zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig Sacrament, dat Hij in ons wonen,
4.2 en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil,
4.3 ons toeeigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk, de afwassing onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing onzes levens,
Het is niet zomaar even wat hier staat. Dit geeft God in de doop aan het kind wat gedoopt wordt! Er staat niet dat God dat zal gaan doen ooit in de toekomst als...…
En nee dan zijn we niet zomaar direct zalig en wordt er van dit kind niets meer gevraagd.
Het is aan de ouders om ze hierin te onderwijzen. En wat wordt er gevraagd van dit kind (en van allen die gedoopt zijn):
1. overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk:
1.1 dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, aanhangen
1.2 dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, betrouwen
1.3 dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede
1.4 met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen.
En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen (wanhopen), noch in de zonde blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.
En ook al begrijpen de kinderen dit nog niet: o mag men ze nochtans daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden;
God richt in de doop Zijn verbond op met de dopeling.
En lees wat het dankgebed zegt:
wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door uw Heiligen Geest tot lidmaten van uw eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt.


Ik vrees dat u het doopformulier enigzins verkeerd begrijpt, want zou u het dikgedrukte eens kunnen toelichten? De doop is een teken en zegel voor Gods volk zoals de HC ons ook verteld.

Waarom ?
Dan zou de doop wel heel armoedig worden, God geeft door dat teken aan dat hij onze God Wil !!!!!! zijn.
Hij schenkt hiermee, de HD kan je ook niet onder de HA zetten, allebei kentekenen van Gods genade en zorg.

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 25590
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Tiberius » 29 Okt 2019, 09:11

Hollander schreef:
J.C. Philpot schreef:
Augustienus schreef:Overigens wordt er wel wat grote woorden gebruikt ten opzichte van Jantje, het woord laster werd gebruikt. Ik hoop niet dat dit de lijn wordt van de moderatoren, waardoor er geen kritisch woord meer over een preek gezegd kan worden.

Het woord laster word op refoforum soms inderdaad wel erg snel gebruikt. Zo snel soms dat je ook dat laster zou kunnen noemen :huhu
Dat komt door de lastertoon van het bericht van vanmorgen. Dat ging helemaal niet alleen om kritiek op of moeite met een bepaalde prediking. De woordkeuze was vanochtend ernstig genoeg om dit als laster te bestempelen.

Verder heeft Jantje (complimenten daarvoor) in zorgvuldige bewoordingen nu zijn zorgen geuit. Eigenlijk op de manier waarop je mag verwachten dat op een openbaar forum wordt gediscussieerd.

Omdat Augustienus het heeft over de moderatielijn, is het goed om bovenstaand bericht van Hollander te benadrukken.
Je mag het gerust oneens zijn met een bepaalde preek of predikant, maar geef daar dan ook argumenten voor. Dan kan je een waardevolle discussie krijgen; anders blijft het steken in een welles-nietes-spelletje, waar niemand wijzer van wordt.

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 5225
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Ad Anker » 29 Okt 2019, 09:21

In Dirksland stond heel vroeger ds. v.d. Kemp. Hij heeft een verklaring geschreven van de Heidelberger. Ik heb hem, in oude druk. Ik heb na de laatste doopsbediening in onze gemeente e.e.a. nagelezen. Ik las bijvoorbeeld dit:
't Is wel zo, dat de Doop de wedergeboorte onderstelle en verzegele, maar niet altijd als reeds zijnde, maar als toekomende, en dat de gedoopte uitverkoren kinderen der bondgenoten de wedergeboorte zekerlijk zullen deelachtig worden. Dit zal ons zo vreemd niet voorkomen, als men in acht neemt, dat de sacramenten niet alleen de tegenwoordige, maar ook vele toekomende genaden verzegelen: alle goederen van het geandeverbond worden den bondgenoten verzegelt, echter bezitten ze alle die goederen op eenmaal niet; dus moet men ook zeggen van die kinderen, dat ze alle de wedergeboorte niet deelachtig zijn, als ze gedoopt worden, maar dat ze van hun recht aan de zelve, en dat zij ze zullen verkrijgen, verzegelt worden door de doop.
(...)
Zoekt toch de natuur des Doops eens te verstaan: leeft en herleeft reis op reis het formulier des Doops: wat die beduide, en waar toe gij verbonden zijt, opdat gij leert, dat gij uwen Doop te bewerken hebt. Kunt gij 't niet verstaan, beklaagt het, dat gij zo vele dagen in uwe ontwetendheid tot zo veel nadeel van u zelven en uwe kinderen, hebt doorgebracht omtrent deze gewichtige zaak; en laat u onderrechten om het van anderen te leren dat gij zelf niet weet, en nochtans moet weten: de leer der doopen is 't beginsel van Christus lere, naar Paulus zeggen, Hebr. VI:1,2. En verstaat gij deze niet, hoe zult gij d'andere en hooger verborgenheden u nootwendig verstaan?
(...)
Geeft u nog aan den Heere in 't Verbond over, daar gij, zo haast gij geboren werdt, door anderen in zijt overgedragen; houdt u aan die verbintenis voor u gedaan, en vernieuwt ze nog in waarheid en hartelijkheid, dat gij zegt en schrijft, ik ben des HEEREN, als van 't besprengde volk voorzegd wordt, Jes. XLIV:5.


In deze preek benadrukt ds. v.d. Kemp de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, en dat de wedergeboorte door de doop niet bewerkt wordt. Maar bovenstaande citaten staan er direct bij. Ds. v.d. Kemp wordt gezien als een rechtzinnige oudvader. Zijn doopleer komt niet overeen met de dooptoespraken die ik hoor. Deze discussie vind ik overigens heel ingewikkeld, en ik zeg maar eerlijk: ik ben er gewoon niet over uit. Maar als we, zoals Jantje hier benadrukt, de wedergeboorte zodanig gaan benadrukken, dat de rest van het formulier wat ondergesneeuwd raakt, is het toch wel arm. Dan maar nogmaals v.d. Kemp:

Leeft en herleeft reis op reis het formulier des Doops: wat die beduide, en waar toe gij verbonden zijt, opdat gij leert, dat gij uwen Doop te bewerken hebt.

Bezorgd
Berichten: 2490
Lid geworden op: 24 Mar 2018, 16:53

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Bezorgd » 29 Okt 2019, 09:30

Ad Anker schreef:In Dirksland stond heel vroeger ds. v.d. Kemp. Hij heeft een verklaring geschreven van de Heidelberger. Ik heb hem, in oude druk. Ik heb na de laatste doopsbediening in onze gemeente e.e.a. nagelezen. Ik las bijvoorbeeld dit:
't Is wel zo, dat de Doop de wedergeboorte onderstelle en verzegele, maar niet altijd als reeds zijnde, maar als toekomende, en dat de gedoopte uitverkoren kinderen der bondgenoten de wedergeboorte zekerlijk zullen deelachtig worden. Dit zal ons zo vreemd niet voorkomen, als men in acht neemt, dat de sacramenten niet alleen de tegenwoordige, maar ook vele toekomende genaden verzegelen: alle goederen van het geandeverbond worden den bondgenoten verzegelt, echter bezitten ze alle die goederen op eenmaal niet; dus moet men ook zeggen van die kinderen, dat ze alle de wedergeboorte niet deelachtig zijn, als ze gedoopt worden, maar dat ze van hun recht aan de zelve, en dat zij ze zullen verkrijgen, verzegelt worden door de doop.
(...)
Zoekt toch de natuur des Doops eens te verstaan: leeft en herleeft reis op reis het formulier des Doops: wat die beduide, en waar toe gij verbonden zijt, opdat gij leert, dat gij uwen Doop te bewerken hebt. Kunt gij 't niet verstaan, beklaagt het, dat gij zo vele dagen in uwe ontwetendheid tot zo veel nadeel van u zelven en uwe kinderen, hebt doorgebracht omtrent deze gewichtige zaak; en laat u onderrechten om het van anderen te leren dat gij zelf niet weet, en nochtans moet weten: de leer der doopen is 't beginsel van Christus lere, naar Paulus zeggen, Hebr. VI:1,2. En verstaat gij deze niet, hoe zult gij d'andere en hooger verborgenheden u nootwendig verstaan?
(...)
Geeft u nog aan den Heere in 't Verbond over, daar gij, zo haast gij geboren werdt, door anderen in zijt overgedragen; houdt u aan die verbintenis voor u gedaan, en vernieuwt ze nog in waarheid en hartelijkheid, dat gij zegt en schrijft, ik ben des HEEREN, als van 't besprengde volk voorzegd wordt, Jes. XLIV:5.


In deze preek benadrukt ds. v.d. Kemp de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, en dat de wedergeboorte door de doop niet bewerkt wordt. Maar bovenstaande citaten staan er direct bij. Ds. v.d. Kemp wordt gezien als een rechtzinnige oudvader. Zijn doopleer komt niet overeen met de dooptoespraken die ik hoor. Deze discussie vind ik overigens heel ingewikkeld, en ik zeg maar eerlijk: ik ben er gewoon niet over uit. Maar als we, zoals Jantje hier benadrukt, de wedergeboorte zodanig gaan benadrukken, dat de rest van het formulier wat ondergesneeuwd raakt, is het toch wel arm. Dan maar nogmaals v.d. Kemp:

Leeft en herleeft reis op reis het formulier des Doops: wat die beduide, en waar toe gij verbonden zijt, opdat gij leert, dat gij uwen Doop te bewerken hebt.Prachtig Ad.
Maar wat jij hier schrijft"Deze discussie vind ik overigens heel ingewikkeld, en ik zeg maar eerlijk: ik ben er gewoon niet over uit." herken ik zo.

Juist bij het lezen van oudvaders, kom je er meer en meer achter dat we heden ten dage veelal echt een andere prediking horen.
En ja, dat kan je echt een tijd in verwarring brengen.

Neem Calvijn over de doop.
Of Luther over de rechtvaardigmaking
Of Immens over het Heilig Avondmaal.
Of Bunyan over het komen tot Jezus.
Of Justus Vermeer over de wedergeboorte.
Of Brakel en de veelkleurigheid in het werk van de bekering.
Of Comrie over het aanbod van genade.
Of de Erskines of Boston over de prediking van de beloften en het verbond.

Stuk voor stuk zaken, die je in een deel van de gereformeerde gezindte niet meer zo hoort.
Waarom niet? Vraag ik me dan af.
Laatst gewijzigd door Bezorgd op 29 Okt 2019, 09:31, 1 keer totaal gewijzigd.

Zeeuw
Berichten: 4351
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Zeeuw » 29 Okt 2019, 09:30

Jantje schreef:@Zeeuw, zoals je ellende, verlossing en dankbaarheid niet van elkaar moet en mag loskoppelen, zo geldt dat ook voor de onderdelen van het Doopsformulier. Want zonder het eerste deel, heeft het tweede deel geen enkele betekenis, om over het derde deel nog maar te zwijgen.
n.


Dat klopt helemaal. Ik schreef ook over een foute verdeling van aandacht voor punt 1. Als je daar erg de nadruk op legt, haal je vanzeif de waarde van de doop omlaag.

Edit: dank Ad Anker voor het stuk van ds van de Kemp. Heel helder. Het blijft een spanningsveld, maar niemand zal na dit leven tegen de Heere kunnen zeggen 'U moest nog iets doen in mijn leven'. Hij zal zeggen 'Ik heb je apart gezet, je Mijn Woord laten verkondigen, je Mijn Genade en Mijn Zoon aangeboden. Je hebt zelf niet gewild'. En daar zullen we het toch allemaal over eens zijn.

DDD
Berichten: 15109
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor DDD » 29 Okt 2019, 09:55

Toch hoor ik dat in de GG ook nog geregeld. Al is het het laatste jaar ineens minder. Maar er zijn nog steeds predikanten in de GG die in de gereformeerde traditie staan in hun dooptoespraken. Maar het doperse vindt wel meer en meer de overhand.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 320
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Adagio » 29 Okt 2019, 10:21

Bezorgd schreef:Als we Comriaans willen zijn, moeten we hem daarin ook volgen als hij zegt: "Bij de doop ontvangt een kind een blanco cheque".


Ik weet niet, waar Comrie schrijft over blanco cheques?

In zijn Verklaring van de Catechismus schrijft hij: "De doop onze erfsmet betekenende, verzegelt niet het onderwerpelijk geloof der ouders, noch een geloof in hen, die gedoopt worden, maar alleen Gods belofte, dat, gelijk allen, die tot Adam behoren, in hem verdoemd zijn, ook allen die tot Christus de Tweede Adam behoren, wederom door Hem zullen zalig worden. Deze goddelijke waarheid betuigen wij in de Doop te geloven; daarom laten wij de kinderen dopen. Deze goddelijke waarheid verzegelt God in en bij de Doop en vervult de belofte op Zijn tijd."

In zijn Examen van tolerantie, staat dat "de Doop alleen betekent en verzegelt de dadelijke mededeling der genade, die in Christus is voor die, die een Verbonds-in-zijn in Hem hebben door de verkiezing, en dat zij die genade zullen deelachtig worden in de dadelijke toepassing van de verkregen verlossing, dan wanneer, en in die maat en trap gelijk, het God geschikt en bepaald heeft die in Christus voor hen neder te leggen".

Heeft Comrie ook een woord voor een onherborene? In de toepassing op Zondag 1 schrijft hij:

“Want het is geenszins ons oogmerk u vele plichten voor te schrijven; dewijl gij tot alles onbekwaam en dodelijk onmachtig zijt. Wij zeggen u dan maar alleen dit: zend onder de verklaring van de leer der ellende, uwe verzuchtingen tot God, of het Hem believen mocht u daarvan bij uzelven te overtuigen; zijt echter niet met een oppervlakkige overtuiging tevreden, maar laat dezelve gans en al indringen om u geheel te ontbloten. Verwelkomt steeds deze overtuiging als iets, dat voor u, in de staat waarin gij zijt, het wenselijkst en heilzaamst is, en zoekt nooit tegen te spartelen, noch uw wonden op het lichtst te genezen. En wanneer gij op het allerdiepst in uw ellende zijt ingedompeld, geeft dan geen gehoor aan de inwerpingen en verzoekingen van de satan tot wanhoop, vermits er nog een weg van verzoening voor u open ligt."

En bij Zondag 2 schrijft hij:
"Niettegenstaande de voortreffelijkheid dezer leerwijze, wordt dezelve echter zeer belasterd; is het toch voor hen, die buiten de kerk zijn en voor enige zonen onzer moeder, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Die buiten de ware kerk zijn beschimpen ons en zeggen: Welke onnutte vertroosters die de mens in plaats van hem te vertroosten, in volslagen wanhoop indompelen; die in plaats van de mens op het sterkst aan te zetten tot de oefening der heiligmaking, door het uitzetten en werkstellig maken van al zijn krachten, hem integendeel leert, dat hij van nature geneigd is God en zijnen naaste te haten. Ook in de boezem onzer kerk zijn er, die met deze leerwijze gans niets op hebben."
Tegenover deze stelt Comrie:
"Onze eerste stelling tegen de laster der onrechtzinnigen is: dat de leer der ellende in haar ganse uitgestrektheid voor te stellen, het geschiktste middel is om de zondaar tot de ware en bestendige troost te brengen... Het blijkt reeds klaar, als wij de beschrijving nagaan, die in Gods Woord gegeven wordt van degenen, die getroost en zalig gesproken worden. Het is immers zonneklaar, dat de Evangelische beloften gedaan zijn aan de ellendigen, die in en bij zichzelf verloren zijn, die nergens hulp of heil verwachten kunnen, dan alleen in Gods vrijmachtige genade en de onverdiende ontferming in en door Christus Jezus, Matth. 5:3."

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 5519
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Herman » 29 Okt 2019, 10:28

Bezorgd schreef:Stuk voor stuk zaken, die je in een deel van de gereformeerde gezindte niet meer zo hoort.
Waarom niet? Vraag ik me dan af.

Dat is nogal logisch, omdat je het meest uitmuntende werk per categorie noemt. Alles wordt onder ons wel gevonden, maar met de gewone kwalificaties die de huidige generatie gegeven is.

DDD
Berichten: 15109
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor DDD » 29 Okt 2019, 10:30

@Adagio:
Dit staat niet ver van de midden/rechterflank van de GG. Daar kun je eenvoudig eerlijk over zijn. Ik ben ook wel benieuwd of de uitspraak van Bezorgd waar is.

Gebruikersavatar
Mistig
Berichten: 826
Lid geworden op: 03 Jul 2017, 13:04
Locatie: Rotterdam eo

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Mistig » 29 Okt 2019, 12:43

Afgelopen zondag twee diensten in onze gemeente.

Morgendienst - Leesdienst
In de ochtenddienst werd een preek gelezen van Ds. M.J. van Gelder.
Deze preek had als thema: 'Vrede bij God', naar aanleiding van Romeinen 5:1.
"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus."
De preek was onderverdeeld in drie gedachten: 1. De oorzaak van die vrede, 2. Het middel waardoor die vrede tot ons komt & 3. De zegen die daarop volgen mag.

Ouderling Mulder had deze preek uitgekozen in verband met Hervormingsdag, die we deze week hopen te herdenken.
De preek is ook te vinden onder de volgende link: https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/14751

We zongen de volgende liederen: Psalm 65:1, Tien Geboden:3, Psalm 32:1+3, Psalm 42:1+3 en Psalm 89:7.
Er werd gelezen uit Romeinen 5:1-11.

Middagdienst - Ds. W. Silfhout
In de middagdienst ging onze oud-predikant voor. Hij stond stil bij Jesaja 42:3.
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek, die zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.
Het thema van de preek was: 'De zorg van Gods Knecht voor Zijn volk'.
Dit werd onderverdeeld in drie gedachten:
1. Een tere zorg, 2. Een bemoedigende zorg & 3. Een waarachtige zorg.

We zongen de volgende Psalmen: Psalm 74:18+20, Psalm 56:6, Psalm 119:69+87, Psalm 22:12 en Psalm 138:4.
Het hele hoofdstuk (Jesaja 42) werd gelezen als schriftlezing.

De tekst die in de middagdienst werd behandeld wordt veel misbruikt. Alleen al door de beheerders van gelijknamige websites. Dit was nu echt een duidelijke liefdevolle preek. Aanbevolen!
'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet' - Job 36:26 (HSV)

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1448
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Nasrani » 29 Okt 2019, 12:46

Jeremiah schreef:
Nasrani schreef:
Jantje schreef:@Zeeuw, zoals je ellende, verlossing en dankbaarheid niet van elkaar moet en mag loskoppelen, zo geldt dat ook voor de onderdelen van het Doopsformulier. Want zonder het eerste deel, heeft het tweede deel geen enkele betekenis, om over het derde deel nog maar te zwijgen.


Dat gebeurt toch ook niet?
Besef je wel wat er staat in het formulier en welke rijke uitspraken daar gedaan worden:
1. De Doop betuigt(verzekerd) en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing der zonden door Jezus Christus
2. zo betuigt(verzekerd) en verzegelt ons God de Vader,
2.1 dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht,
2.2 ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen,
2.3 en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil.
3. als wij in den naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon,
3.1 dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden,
3.2 ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende,
3.3 alzo dat wij van al onze zonden bevrijd,
3.4 en rechtvaardig voor God gerekend worden
4. als wij gedoopt worden in den naam des Heiligen Geestes,
4.1 zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig Sacrament, dat Hij in ons wonen,
4.2 en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil,
4.3 ons toeeigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk, de afwassing onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing onzes levens,
Het is niet zomaar even wat hier staat. Dit geeft God in de doop aan het kind wat gedoopt wordt! Er staat niet dat God dat zal gaan doen ooit in de toekomst als...…
En nee dan zijn we niet zomaar direct zalig en wordt er van dit kind niets meer gevraagd.
Het is aan de ouders om ze hierin te onderwijzen. En wat wordt er gevraagd van dit kind (en van allen die gedoopt zijn):
1. overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk:
1.1 dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, aanhangen
1.2 dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, betrouwen
1.3 dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede
1.4 met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen.
En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen (wanhopen), noch in de zonde blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.
En ook al begrijpen de kinderen dit nog niet: o mag men ze nochtans daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden;
God richt in de doop Zijn verbond op met de dopeling.
En lees wat het dankgebed zegt:
wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door uw Heiligen Geest tot lidmaten van uw eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt.


Ik vrees dat u het doopformulier enigzins verkeerd begrijpt, want zou u het dikgedrukte eens kunnen toelichten? De doop is een teken en zegel voor Gods volk zoals de HC ons ook verteld.

Kijk maar naar het dankgebed van het doopformulier:
dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door uw Heiligen Geest tot lidmaten van uw eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt
De kinderen worden tot kind van God aangenomen of zo als Ad het gisteren verwoorde tot Koningskinderen. En deze actie van God die vraagt een reactie van de mens. Dat zien we in het ten derde van het formulier wat ik er ook bij vermeld heb. En de kritiek dat het ten eerste wordt overgeslagen, dat gaat niet op want als dat ten eerste niet zou gelden, dan is ten tweede en ten derde niet nodig. Het is zoals Zeeuw al schreef een groot gevaar dat men in het ten eerste blijft hangen.
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Bezorgd
Berichten: 2490
Lid geworden op: 24 Mar 2018, 16:53

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Bezorgd » 29 Okt 2019, 12:50

Adagio schreef:[
Ik weet niet, waar Comrie schrijft over blanco cheques?
Ik ben aan het zoeken geslagen, maar kan het inderdaad niet zo snel vinden.
Toch meen ik dat het Comrie was die zoiets ergens geschreven had, of ik moet schrijvers door elkaar halen. Dan mijn excuses.
Neemt niet weg dat het een mooi beeld is dat vaker gebruikt wordt.

Ik las het ook nog terug in een oude topic, in een hele mooie post van een oud gediende op het forum:

memento schreef:Ik zou zeggen:

Gods beloften zijn een waarde-cheque
Met de Doop heeft God jouw naam op die cheque geschreven
Maar een waarde-cheque loopt waardeloos af, als deze niet op tijd ingeleverd wordt, zelfs al is het een cheque die speciaal jouw naam draagt. Zo is ook de doop waardeloos, wanneer zij niet door een weg van bekering en geloof ingewisseld wordt.

In de doop krijgen wij het geslachte Paaslam geschonken, opdat wij Zijn bloed zouden nemen en aan onze deurposten smeren zouden. In de doop krijgen wij Christus aangereikt, opdat wij Hem zouden omhelzen.

Jantje
Berichten: 11884
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 29 Okt 2019, 15:23

Nasrani schreef:En de kritiek dat het ten eerste wordt overgeslagen, dat gaat niet op want als dat ten eerste niet zou gelden, dan is ten tweede en ten derde niet nodig.
Ik begrijp niet wat je hier nu zegt.

@Ad Anker, mag ik weten van wie die leespreek was?
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1448
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Nasrani » 29 Okt 2019, 15:36

Jantje schreef:
Nasrani schreef:En de kritiek dat het ten eerste wordt overgeslagen, dat gaat niet op want als dat ten eerste niet zou gelden, dan is ten tweede en ten derde niet nodig.
Ik begrijp niet wat je hier nu zegt.

@Ad Anker, mag ik weten van wie die leespreek was?

Dat was een reactie op deze posting:
Jantje schreef:Bovendien wordt het eerste gedeelte, waar het formulier mee begint, zo wel heel makkelijk overgeslagen.
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Amstelodamense
Berichten: 578
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Amstelodamense » 29 Okt 2019, 21:53

Jantje schreef:Zoals beloofd zou ik een korte verklaring geven waarom ik moeite had met de middagdienst van gisteren. Ik wil allereerst aan @Tiberius vragen of hij de liturgie van gisteren (zonder mijn visie over beide diensten) terug wil plaatsen.

Vervolgens wil ik de indruk dat de prediking on-Bijbels is, wegnemen. Dat zou ik nooit durven zeggen. Deze prediking past binnen de bandbreedte van onze gereformeerde gezindte en is ongeveer te vergelijken met de prediking in de Gereformeerde Bond van nu. Ondanks dat had ik in mijn consciëntie moeite met deze preek, zeker gelet op de prediking zoals ik die in de Gereformeerde Gemeenten van jongsafaan gewend ben. Persoonlijk vond ik de preek erg eenzijdig. Ik zal kort uitleggen waarom: In de Doopdienst werd vooral gewezen op het wonder van de Doop en dat we mogen pleiten op Gods beloften. Ik weet dat dat waar is, maar ik miste zo de noodzaak van wedergeboorte en ook de zonde en erfschuld en erfsmet waarin wij mét onze kinderen van nature in liggen. Het Doopsformulier spreekt daar ook heel duidelijk over, sterker nog, daar wordt zelfs mee begonnen: Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onzer zielen wordt aangewezen; opdat wij vermaand worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen, en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken.
Mijns inziens is de noodzaak van wedergeboorte in elke preek erg belangrijk, ook in een Doopdienst, want als dat ontbreekt, kan dat tot gevolg hebben dat er een zekere mate van veronderstelde wedergeboorte ontstaat. Dat maakt dat ik zelf moeite had met deze preek. Verder had ik ook moeite met het veranderen van bepaalde woorden en zinsopbouw tijdens het lezen van het Doopsformulier, het toelaten van andere kinderen op het podium, tijdens de verrichting van de Heilige Doop zelf, en het feit dat er een Bijbeltekst in de prediking werd aangehaald in de HSV. En nogmaals: ik veroordeel de dominee niet; ik heb het puur en alleen over deze specifieke dienst. De morgendienst, waarin het leesdienst was en er een leespreek was over Zondag 31, eveneens van dezelfde predikant, was absoluut evenwichtig en dat gold ook voor de dienst op Tweede Pinksterdag, toen hij ook in de gemeente voorging.


Wat is ds Vreugdenhil toch een fantastische dominee. Ik vind dat je boft dat je 's ochtends een leespreek van hem had en dan 's avonds ook nog live. Lijken me topzondagen.

Ben blij dat hij binnenkort ook bij ons komt preken, ik zal er verslag van doen.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten