Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

aggieoudje
Berichten: 658
Lid geworden op: 10 Nov 2015, 22:41

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor aggieoudje » 26 Dec 2019, 23:46

Op de 1e Kerstdag was ik in de Rehobothkerk waar Ds. J.J. Mulder voor ging. Hij preekte deze morgen over Lukas 2: 10 en 11 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus de Heere.
Thema: U Redder is geboren!(Genade alleen)
Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 20
Zingen:
Ps 98: 2 en 4
Ps 8: 1 en 2
Ps 8: 3, 4 en 5
Ps 146: 5 en 6
Ps 145: 5
Ps 81: 12
Voor de dienst zongen we ong. 20 min. enkele kerstliederen en na de dienst zongen we nog het Ere zij God.

In de dienst op 2e Kerstdag in de Sionskerk ging Ds. L.J. Geluk em. Predikant uit Rotterdam voor.(83 jaar!) Hij preekte over Hebreeën 1: 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Schriftlezingen: Johannes 1: 1 t/m 14 en Hebreeën 1: 1 t/m 4
Zingen:
Lofz. v. S.: 1 en 2
Ps 68: 10 en 17
Ps 118: 14
Ps 96: 1, 2 en 3
Lofz. v. Z.: 4 en 5
Ps 89: 3 en 4
Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm25:20, Belijdenistekst)

aggieoudje
Berichten: 658
Lid geworden op: 10 Nov 2015, 22:41

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor aggieoudje » 30 Dec 2019, 20:14

In de morgendienst ging onze oud predikant Ds. J.H. Lammers uit Nijkerk voor. Hij preekte over Johannes 1: 16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
Thema: Terugblik op het Kerstfeest, Kerstfeest het feest van de volheid
1. Wat volheid is
2. Wie leven er uit
3. Welke houding hebben wij nodig
Schriftlezing: Johannes 1: 1 t/m 18
Zingen:
Ps 103: 6 en 8
Ps 5: 7 en 11
Ps 19: 6
Ps 86: 1, 2 en 8
Ps 51: 1
Ps 68: 2

In de avonddienst ging Ds. H. Schipaanboord em. Predikant uit Rotterdam voor. Hij preekte over Mattheüs 2: 1 t/m 4 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.

Schriftlezing: Mattheüs 2: 1 t/m 12
Zingen:
Ps 132: 11 en 12
Ps 22: 14 en 15
Ps 22: 16
Ps 71: 10 en 14
Ps 86: 5 en 6
Ps 46: 6

(https://kerkdienstgemist.nl/stations/13 ... den-IJssel)

(In de Rehobothkerk ging 's morgens ons oud gemeentelid Ds. P. Nobel uit Garderen voor en 's avonds Ds. J. Blom em. Predikant uit Ridderkerk.)
Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm25:20, Belijdenistekst)

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 16638
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor helma » 30 Dec 2019, 23:51

Wij hadden een goede zondag. Ik draag de middagpreek aan voor de preekluisterkring.

https://cgkrenswoude.nl/preken-archief/?preacher=53

ds. H Bezemer uit Culemborg
Des morgens over Johannes 2: 17, de tempelreiniging (De ijver van Uw huis heeft Mij verteerd) en in de middagdienst Lukas 15, Het verloren schaap

Jantje
Berichten: 10946
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 31 Dec 2019, 00:56

Zondag 29 december 2019

Gisteren ging in beide diensten ds. J.B. Zippro uit Terneuzen in de gemeente voor.

In de morgendienst werd er gelezen uit Lukas 2: 21-38. De dominee bediende het Woord des Heeren uit Lukas 2: 36-38: En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
Het thema was: Het Kerstfeest van Anna, onderverdeeld in de volgende drie aandachtspunten:
1. Hoe was het vóór het Kerstfeest van Anna?
2. Hoe was het ónder het Kerstfeest van Anna?
3. Hoe was het het Kerstfeest van Anna?
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 122: 1 en 2
Psalm 51: 1
Psalm 84: 1, 2 en 5
Lofzang van Simeon: 1 en 2
Psalm 73: 12

In de middagdienst (waarin 2 ouderlingen en 2 diakenen werden (her)bevestigd (1 diaken voor de eerste maal) en waar van één diaken die de gemeente 6 jaar diende afscheid werd genomen) werd er gelezen uit Numeri 13. De dominee bediende Gods Woord uit Numeri 13: 30-31: Toen stilde Kaleb het volk voor Mozes en zeide: Laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten; want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.
Het thema was: Het getuigenis van Kaleb t.a.v. het beloofde land, met daarbij de volgende twee aandachtspunten:
1. De inhoud ván dat getuigenis
2. De reactie óp dat getuigenis
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 84: 1 en 3
Psalm 119: 3
Psalm 134: 1 en 3 (toezingen bevestigde en scheidende ambtsbroeder(s))
Psalm 133: 1, 2 en 3
Psalm 18: 9
Psalm 68: 5

De dominee preekte heel eenvoudig, maar toch was het een hele goede zondag.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Stof
Berichten: 533
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 22:56

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Stof » 31 Dec 2019, 18:33

Jantje schreef:Zondag 29 december 2019

Gisteren ging in beide diensten ds. J.B. Zippro uit Terneuzen in de gemeente voor.

In de morgendienst werd er gelezen uit Lukas 2: 21-38. De dominee bediende het Woord des Heeren uit Lukas 2: 36-38: En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
Het thema was: Het Kerstfeest van Anna, onderverdeeld in de volgende drie aandachtspunten:
1. Hoe was het vóór het Kerstfeest van Anna?
2. Hoe was het ónder het Kerstfeest van Anna?
3. Hoe was het het Kerstfeest van Anna?
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 122: 1 en 2
Psalm 51: 1
Psalm 84: 1, 2 en 5
Lofzang van Simeon: 1 en 2
Psalm 73: 12

In de middagdienst (waarin 2 ouderlingen en 2 diakenen werden (her)bevestigd (1 diaken voor de eerste maal) en waar van één diaken die de gemeente 6 jaar diende afscheid werd genomen) werd er gelezen uit Numeri 13. De dominee bediende Gods Woord uit Numeri 13: 30-31: Toen stilde Kaleb het volk voor Mozes en zeide: Laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten; want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.
Het thema was: Het getuigenis van Kaleb t.a.v. het beloofde land, met daarbij de volgende twee aandachtspunten:
1. De inhoud ván dat getuigenis
2. De reactie óp dat getuigenis
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 84: 1 en 3
Psalm 119: 3
Psalm 134: 1 en 3 (toezingen bevestigde en scheidende ambtsbroeder(s))
Psalm 133: 1, 2 en 3
Psalm 18: 9
Psalm 68: 5

De dominee preekte heel eenvoudig, maar toch was het een hele goede zondag.

Bedankt voor je verslagen. Waarom kies je in je laatste zin voor 'maar toch'? Bedoel je 'desondanks'? Bij een eenvoudige prediking zou ik eerder een voegwoord als 'dus', 'derhalve' of 'daarom' verwachten? Of bedoel je met 'heel eenvoudig' iets anders dan 'begrijpelijk'?

aggieoudje
Berichten: 658
Lid geworden op: 10 Nov 2015, 22:41

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor aggieoudje » 01 Jan 2020, 12:52

Zowel gisteren op oudjaarsavond als vanmorgen op de nieuwjaarsmorgen ging
Ds. J.J. Mulder voor in de Sionskerk.

Gisterenavond preekte hij over Psalm 62: 2 Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil
Thema: Alleen in God vind mijn ziel haar rust
Schriftlezing: Psalm 62
Zingen:
Ps 130: 2, 3
Ps 90: 1, 4 en 6
Ps 103: 8 en 9(hiervoor werden de namen voorgelezen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn)
Ps 62: 1 en 4
Ps 62: 5 en 8
Ps 94: 8 en 10

Vanmorgen preekte hij over Psalm 32: 8 Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u
Thema: Vergeven, maar nog niet thuis
Schriftlezing: Psalm 32: 8 t/m 11
Zingen:
Ps 91: 1
Ps 63: 1 en 5
Ps 41: 6
Ps 32: 4 en 5
Ps 32: 6
Ps 27: 7
Na de dienst werden Ds Mulder en Ds Verhoeven(die in de kerk zat) toegesproken.
Ook werden onze oud emeritus predikanten, die nog in Krimpen wonen, Ds Kolijn(thuis meeluisterend) en Ds Verhaar(in de kerk aanwezig) niet vergeten.
We zongen onze dominees toe Psalm 37: 2 Stel op den Heer in alles u betrouwen.

(Beide preken waren erg fijn!)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/13 ... den-IJssel
Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm25:20, Belijdenistekst)

Jantje
Berichten: 10946
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 01 Jan 2020, 13:14

Oudejaar 2019

In de Oudejaarsdienst, gisteren in de namiddag, ging de consulent ds. S. Maljaars uit Meliskerke in de gemeente voor. De Schriftlezing was uit Openbaring 21: 1-8. De tekst was genomen uit Openbaring 21: 6: En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
Het thema was: De prediking van het einde.
1. De zekerheid van het einde
2. De vertroosting bij het einde
3. De zaligheid na het einde
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 103: 8 en 9 (dit was nog vanwege het overlijden van ds. M. Golverdingen)
Psalm 90: 9 (na het lezen van artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis)
Psalm 102: 14, 15 en 16
Psalm 111: 5
Psalm 89: 19 en 7 (staande; na het Memento Mori, waarin de namen van 4 leden uit de gemeente en de namen van de predikanten ds. P. Blok, oud-herder en -leraar ds. H. Paul en ds. M. Golverdingen werden voorgelezen die in het achterliggende jaar zijn overleden.)
Een ernstige preek; maar ook tot bemoediging, troost en onderwijs voor Gods kinderen en nodiging en aansporing voor de onbekeerden.


Nieuwjaar 2020

In de Nieuwjaarsdienst, vanmorgen, was het leesdienst. Er werd een preek gelezen van ds. G.J. Baan uit Rotterdam-Zuidwijk, die hier is terug te lezen. De Schriftlezing was uit Spreuken 8: 1-21. De tekst was genomen uit Spreuken 8: 17-18: Ik heb lief die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is bij Mij; duurachtig goed en gerechtigheid.
Het thema was: Een liefelijke nodiging
1. Een nodiging tot Christus’ liefde: Ik heb lief die Mij liefhebben (Spreuken 8: 17a).
2. Een nodiging tot Christus’ trouw: Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden (Spreuken 8: 17b).
3. Een nodiging tot Christus’ rijkdom: Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid (Spreuken 8: 18).
Er werden de volgende Psalmen gezongen:
Psalm 100: 1, 2, 3 en 4
Psalm 107: 1 (na het lezen van de Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2: §5, §6 en §7)
Psalm 65: 1, 3 en 4
Psalm 97: 7
Psalm 130: 4 (na de Nieuwjaarstoespraak)
Een preek met veel nodiging, en zeer gepast voor dit pasbegonnen jaar. Van harte aanbevolen!
Laatst gewijzigd door Jantje op 01 Jan 2020, 14:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Online
Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 1412
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Nasrani » 01 Jan 2020, 14:48

Oudejaarsdag:
NGB 37
Schriftlezing: Psalm 90 (lees voor de achtergrond van deze psalm Numeri 13 en 14)
Tekst verkondiging: Psalm 90 vers 12
De Heilige Geest leert ons op Oudejaarsavond bidden met de woorden van Mozes
1) Een HUIVERINGWEKKENDE Belijdenis van vergankelijkheid
2) Een INDRINGEND gebed om rekenwijsheid

Nieuwjaarsdag:
Schriftlezing: Psalm 91
Tekst verkondiging: vers 9a
Thema: God is mijn Toevlucht, ook in 2020
1) Een Heerlijke Belijdenis;
2) Machtig veel vijanden;
3) God, de Almachtige, spreekt

2 diensten als een tweeluik die bij elkaar passen. Wat was het goed om zo het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te gaan.
Wij leven in een wereld waarin bijna alles ons afleidt van God.
Daarom zullen we keuzes moeten maken als we een vertrouwelijke omgang met God willen.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5224
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor samanthi » 01 Jan 2020, 15:23

Oudejaar:
Ds. J. Koppelaar

Schriftlezingen: Deuteronomium 32 : 1 – 12 en Jesaja 40 : 25 – 31
Nieuwjaar:
Ds. G.A. van den Brink

Jozua 1:1-11 (1:9) “Moedig de toekomst in” (nieuwjaar)
Beloven
Gehoorzamen
Handelen
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Zeeuw
Berichten: 3963
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Zeeuw » 01 Jan 2020, 18:45

Nasrani schreef:Oudejaarsdag:
NGB 37
Schriftlezing: Psalm 90 (lees voor de achtergrond van deze psalm Numeri 13 en 14)
Tekst verkondiging: Psalm 90 vers 12
De Heilige Geest leert ons op Oudejaarsavond bidden met de woorden van Mozes
1) Een HUIVERINGWEKKENDE Belijdenis van vergankelijkheid
2) Een INDRINGEND gebed om rekenwijsheid

Nieuwjaarsdag:
Schriftlezing: Psalm 91
Tekst verkondiging: vers 9a
Thema: God is mijn Toevlucht, ook in 2020
1) Een Heerlijke Belijdenis;
2) Machtig veel vijanden;
3) God, de Almachtige, spreekt

2 diensten als een tweeluik die bij elkaar passen. Wat was het goed om zo het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te gaan.


Vwb oudejaarsavond: zelfde dienst bij ons.

Nieuwjaarsmorgen de oude ds Oorschot, 86 naar ik hoorde, die drie prachtige punten behandelde:

De Schriftlezing was: Ps. 121 en de tekst vers 1 en 2.
Een blik vooruit; Een blik naar binnen; Een blik omhoog.
Ps. 33 vs. 5 en 6
Ps. 33 vs. 10
Ps. 121 vs. 2 en 3
Ps. 123 vs. 1
Ps. 121 vs. 1 en 4.

-DIA-
Berichten: 23793
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor -DIA- » 01 Jan 2020, 19:59

31 DECEMBER 2019
Met OUDJAAR een ernstige preek uit het boek MICHA, het 6e hoofdstuk, het derde vers.
O Mijn volk, 4wat heb Ik u gedaan, en waarmede heb Ik u vermoeid? Betuig tegen Mij.
Door omstandigheden alleen de laatste twee punten gehoord:
2. Een vraag vol liefde
3. Een vraag vol smart


Met NIEUWJAAR weer een preek uit het boek MICHA, nu het 7e hoofstuk, het zevende vers:
Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Het thema vanmorgen luidde:
VERWACHTING IN EEN TIJD ZONDER VERWACHTING
1. Het uitzien daarnaar
2. Het wachten daarop
3. Het vertrouwen daarin.


In de avonduren heb ik nog de oudjaarspreek van ds. G. Hoogerland (Thaborkerk, Rotterdam-IJsselmonde) beluisterd.
Ds. Hoogerland sprak over 2 PETRUS 3:13
Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.
Het thema van de preek was:
DE TOEKOMSTVERWACHTING VAN GODS KERK
Twee hoofdgedachten:
1. De grond van die verwachting
2. De inhoud van die verwachting
Zoek den vrede en jaag hem na

aggieoudje
Berichten: 658
Lid geworden op: 10 Nov 2015, 22:41

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor aggieoudje » 06 Jan 2020, 20:16

In de morgendienst werden 6 ambtsdragers(3 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters) bevestigd, 9 broeders werden herbevestigd en we namen van 6 afscheid.
In deze dienst ging Ds. J.A.W. Verhoeven voor. Hij preekte over Efeze 4: 11 en 12
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
Thema: Wat is eigenlijk ambt?
Schriftlezing Efeze 4: 1 t/m 16
Zingen:
Ps 136: 1 en 23
Ps 100: 1, 2 en 3
Ps 122: 3
Ps 135: 1, 11 en 12
Mz: 3 en 5
Ps 133: 1 en 3
WK 238: 1, 2, 3 en 4
(De gemiddelde leeftijd van de kerkenraad is nu weer wat gedaald, waar eerst ds Mulder met zijn 32 jaar de jongste was hebben we nu sinds gisteren een jeugddiaken van 29 jaar. De oudste is overigens een seniorenouderling die 73 jaar is. Mooi dat ook "jongeren" zich geroepen voelen tot het ambt)

In de avonddienst ging Ds. D.J.W. Kok uit Stolwijk voor. Hij preekte over Johannes 1: 41, 42 en 43a Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus.
Thema: De beste dienst aan de medemens
Schriftlezing: Johannes 1: 35 t/m 52
Zingen:
Ps 126: 1
Ps 95: 2 en 4
Ps 86: 6
Ps 25: 4 en 6
Ps 119: 7 en 32
GDH: 3
Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm25:20, Belijdenistekst)

Jantje
Berichten: 10946
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 06 Jan 2020, 20:47

Zondag 5 januari 2020

Gisteren ging in de morgendienst onze oud-herder en -leraar, emerituspredikant ds. C. Harinck, wonend te Kapelle-Biezelinge, in de gemeente voor.
De Schriftlezing was uit Johannes 1: 19-34.
De tekst was Johannes 1: 29: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.
Het thema was: het Lam van God, met daarbij drie aandachtspunten:
1. De aanwijzing van het Offerlam.
2. De verzoening door het Offerlam.
3. Het zien op het Offerlam.
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 40: 4
10 Geboden des Heeren: 9
Psalm 38: 1, 2, 3 en 4
Psalm 72: 10
Psalm 118: 13
Ik vond het een hele evenwichtige en duidelijke preek, met veel onderwijs. Daarom heb ik deze preek ook aangedragen voor de Preekluisterkring. Ik hoop later van de week nog het één en ander over deze preek te zeggen. Met name een groot gedeelte van de derde gedachte wil ik hier uittypen, omdat er veel hierover in discussies op dit forum aan de orde komt.

In de middagdienst was het leesdienst. De ouderling las een preek van ds. G.J. van Aalst uit Klaaswaal, over Zondag 37 van de Heidelbergse Cstechismus. De Schriftlezing was uit Matthéüs 5: 33-48.
Het thema was: Eedzweren bij de naam van God, met daarbij vier aandachtspunten:
1. Het geoorloofde van de eed.
2. Het doel van de eed.
3. De fundering van de eed.
4. De praktijk van de eed.
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 55: 11 en 12
Eerste berijming van de 12 artikelen des Geloofs: 1
Psalm 132: 1, 2 en 7
Psalm 19: 7
10 Geboden des Heeren: 1 en 4
Het was een ernstige preek, met veel stof tot nadenken.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Stof
Berichten: 533
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 22:56

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Stof » 08 Jan 2020, 01:04

Jantje schreef:In de middagdienst was het leesdienst. De ouderling las een preek van ds. G.J. van Aalst uit Klaaswaal, over Zondag 37 van de Heidelbergse Cstechismus. De Schriftlezing was uit Matthéüs 5: 33-48.
Het thema was: Eedzweren bij de naam van God, met daarbij vier aandachtspunten:
1. Het geoorloofde van de eed.
2. Het doel van de eed.
3. De fundering van de eed.
4. De praktijk van de eed.
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 55: 11 en 12
Eerste berijming van de 12 artikelen des Geloofs: 1
Psalm 132: 1, 2 en 7
Psalm 19: 7
10 Geboden des Heeren: 1 en 4
Het was een ernstige preek, met veel stof tot nadenken.

Alhoewel je de samenhang met dingen die in eerdere preken zijn gezegd misschien soms wat mist vind ik het echt mooi dat er bij jullie per keer uit een andere catechismusverklaring wordt gelezen. Is dat altijd zo gedaan?

Jantje
Berichten: 10946
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 08 Jan 2020, 01:11

Stof schreef:Alhoewel je de samenhang met dingen die in eerdere preken zijn gezegd misschien soms wat mist vind ik het echt mooi dat er bij jullie per keer uit een andere catechismusverklaring wordt gelezen. Is dat altijd zo gedaan?
Ja, zover ik mij kan heugen wel. Overigens pleit ik er voor om juist van één en dezelfde predikant te lezen, precies om de reden die jij in je eerste woorden aanhaalt. Maar niet iedereen wil van een bepaalde dominee lezen, dus daarom kiest ieder voor zichzelf.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten