Waar ging de preek van afgelopen zondag over?

Geytenbeekje
Berichten: 3949
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 02 Dec 2019, 11:01

S ochtends
Voorbereiding HA.

Lukas 9 46-50

S Middags
Ging ik op visite, ik luisterde toen naar een leesdienst.
Leesdienst van dr F.W. Krummacher (OGGiN Scheveningen)
Micha 5.

Sochtends praktische preek, s middags meer een theoretische

Gebruikersavatar
Orchidee
Berichten: 8797
Lid geworden op: 30 Dec 2009, 16:06
Locatie: Naast de buren

Re: RE: Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Orchidee » 02 Dec 2019, 11:29

Bertiel schreef:ja, 2150 leden.
echter brede schil en veel 75+
Per jaar +/- 40 a 50 sterfgevallen
Dus dit is weer bemoedigend!
Bemoedigend
Dat is idd een grote gemeente!
Én naar verhouding niet héél veel dopelingen.
40/50 sterfgevallen per jaar klinkt dan wel weer veel maar naar verhouding blijft het ledental zo in evenwicht.

Wij hebben al een paar jaar geen overlijden van een gemeentelid, wél veel kinderen geboren dus gemeentegroei
Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen!

Online
Zeeuw
Berichten: 4856
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Zeeuw » 02 Dec 2019, 12:05

In de middag voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
Na veel strijd in de afgelopen maanden een hele goede dienst, waarin de Heere zo goed was voor iemand die het er weer akelig beroerd van af had gebracht.

Schriftlezing: Psalm 130
Tekst: Psalm 130: 1-3

Thema: De Heilige Geest leert de pelgrim op weg naar Jeruzalem
Punten : 1) Roepen uit de diepten
2) Bidden om hulp
3) Belijden van zonden

Zingen:
- psalm 130: 1
- psalm 23: 2
- psalm 69: 2 en 6
- psalm 42: 4 en 5
- psalm 116: 1, 2 en 3

-DIA-
Berichten: 24802
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor -DIA- » 02 Dec 2019, 14:44

Geytenbeekje schreef:S ochtends
Voorbereiding HA.

Lukas 9 46-50

S Middags
Ging ik op visite, ik luisterde toen naar een leesdienst.
Leesdienst van dr F.W. Krummacher (OGGiN Scheveningen)
Micha 5.

Sochtends praktische preek, s middags meer een theoretische


Krumacher! Die is goed te horen! Een Duitse 'oudvader', net als Conrad Mel.
Uitgedacht en gepraat.

windorgel
Berichten: 827
Lid geworden op: 19 Jan 2013, 00:40

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor windorgel » 02 Dec 2019, 15:16

-DIA- schreef:
Geytenbeekje schreef:S ochtends
Voorbereiding HA.

Lukas 9 46-50

S Middags
Ging ik op visite, ik luisterde toen naar een leesdienst.
Leesdienst van dr F.W. Krummacher (OGGiN Scheveningen)
Micha 5.

Sochtends praktische preek, s middags meer een theoretische


Krumacher! Die is goed te horen! Een Duitse 'oudvader', net als Conrad Mel.


Nog na te luisteren (en vele andere -lees-preken): https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21532

Jantje
Berichten: 12930
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Jantje » 02 Dec 2019, 16:22

Zondag 1 december 2019

Gisteren was het in de morgendienst leesdienst. De ouderling las een preek van ds. J. IJsselstein over Zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus. Deze preek is hier terug te lezen.
De Schriftlezing was uit Matthéüs 22: 34-40.
Het thema was: God sprak al deze woorden
1. De wet des Heeren en de indeling ervan
2. Het eerste gebod en de betekenis ervan
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 81: 1 en 10
Psalm 81: 11 en 12
Psalm 19: 4, 5 en 6
10 geboden des Heeren: 1
10 geboden des Heeren: 2 en 9

In de middagdienst ging oud-herder en -leraar ds. C. Harinck voor in de gemeente.
De Schriftlezing was uit Zacheria 9: 1-12.
De tekst was Zacharia 9: 9: Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems; zie, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.
Het thema was: De beloofde Koning
1. Tot wie Hij komt
2. Hoe nederig Hij komt
3. Waarom Hij zo nederig komt
Er werd het volgende gezongen:
Psalm 103: 8 en 9 (wegens het overlijden eerder op de dag van een oude zuster der gemeente, in de ouderdom van 94 jaar)
Psalm 2: 7
Psalm 21: 1, 4 en 5
Lofzang van Zacharias: 1
Psalm 118: 13

Met name de middagdienst was een goede dienst, met veel onderwijs. De dominee was ernstig vanwege het sterfgeval in de gemeente, en dat klonk ook in de prediking door.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

We proberen het wat rustiger aan te doen.

aggieoudje
Berichten: 658
Lid geworden op: 10 Nov 2015, 22:41

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor aggieoudje » 02 Dec 2019, 20:16

In de beide morgendiensten(9.00 en 11.00) op deze 1e adventszondag ging ons oud gemeentelid Ds. M.P.D. Barth, luchtmachtpredikant wonend in Schoonhoven, voor.
Hij preekte over Openbaring 12: 1 t/m 10 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haargereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
Thema: Het kerstfeest
1. Beloofd
2. Belaagd
3. Beleefd
Schriftlezing: Openbaring 12: 1 t/m 10
Zingen:
Lofz. v. Zach: 1
Ps 122: 1
Ps 25: 3
Ps 124: 1, 2, 3 en 4
Ps 98: 2
Ps 68: 17

In de middagdienst om 16.30 ging Ds. J. Muller uit Bleskensgraaf voor. Hij preekte over Romeinen 13: 11 t/m 14 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.
Schriftlezingen: Psalm 130 en Romeinen 13: 8 t/m 14
Zingen:
Ps 122: 1
Ps 63: 1
Ps 84: 6
Ps 130: 3 en 4
Ps 68: 2
Lofz. v. Zach: 4

In de avonddienst om 18.30 ging Ds. A.W. v/d Plas em. Predikant uit Waddinxveen voor. Hij preekte over Genesis 50: 24 t/m 26
Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen. (Psalm25:20, Belijdenistekst)

Gebruikersavatar
Mistig
Berichten: 934
Lid geworden op: 03 Jul 2017, 13:04
Locatie: Rotterdam eo

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Mistig » 02 Dec 2019, 20:44

Gisteren twee diensten in onze gemeente.
De hele zondag, de eerste adventszondag, was onze oud-predikant, Ds. W. Silfhout in ons midden.

Morgendienst - Ds. W. Silfhout
De ochtendpreek stond in het teken van advent.

Het thema van deze preek was: 'Waar zijt gij?', naar aanleiding van Genesis 3:9:
En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

De preek was onderverdeeld in drie punten:
1. De vluchtende mens
2. De opzoekende God
3. De genadige God

We lazen uit Genesis 3.
De volgende liederen werden gezongen: Psalm 14:2+7, Tien Geboden:8, Psalm 32:1+4, Lofzang van Zacharias:2 en Psalm 123:1.

Een bijzondere adventspreek, zeker gezien de tekst. Vaak gaat het over de moederbelofte als het in adventstijd over Genesis 3 gaat. Zo niet afgelopen zondag. Deze oude broeder heeft een heerlijk Evangelie neer mogen leggen.

Middagdienst - Ds. W. Silfhout
Uitgangspunt voor deze dienst was Psalm 133:
Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

Thema: Gemeenschap der heiligen
1. Voorgesteld in beelden
2. Afdalend uit de hemel
3. Verankerd in het eeuwige leven

We zongen de volgende liederen: Psalm 147:4, Psalm 61:4, Psalm 133:1,2+3, Psalm 36:2 en Psalm 132:12.
De Schriftlezing was uit Psalm 132 en Psalm 133.

De preken zijn na te luisteren op: https://elimcapelle.nl/preken-beluisteren/
'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet' - Job 36:26 (HSV)

Geytenbeekje
Berichten: 3949
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Geytenbeekje » 02 Dec 2019, 21:08

windorgel schreef:
-DIA- schreef:
Geytenbeekje schreef:S ochtends
Voorbereiding HA.

Lukas 9 46-50

S Middags
Ging ik op visite, ik luisterde toen naar een leesdienst.
Leesdienst van dr F.W. Krummacher (OGGiN Scheveningen)
Micha 5.

Sochtends praktische preek, s middags meer een theoretische


Krumacher! Die is goed te horen! Een Duitse 'oudvader', net als Conrad Mel.


Nog na te luisteren (en vele andere -lees-preken): https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21532

Ja, ochtendpreek van 1-12-19

Online
Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 5403
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Ad Anker » 07 Dec 2019, 15:11

Geytenbeekje schreef:Ja, ochtendpreek van 1-12-19

Best interessant. Ik zat wat te snuffelen en luisterde een stukje na. Een begaafde lezer, alleen oudvaders volgens mij. Ik hoorde in één van de afkondigingen dat in de avonddienst de hervomd presbyteriaanse kerkgemeenschap de avonddienst met ongeveer 40 man zou bijwonen. Iemand wel eens van die gemeenschap gehoord? Is dat nog een overblijfel van die 'Tavernegemeenten'?

Online
Zeeuw
Berichten: 4856
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Zeeuw » 09 Dec 2019, 08:30

Gistermorgen Heilig Avondmaal gehad.
Wat een wonder als de Heere, na een stormachtige voorbereiding, alle tegenwerpingen wegneemt bij het breken van het brood en schenken van de wijn. De tekst bij het verlaten van de tafel kwam zo diep binnen:
1 TROOST, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.
2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.

Niet te bevatten.

Schriftlezing psalm 130
Tekst Prediking: Psalm 130 vers 3 & 4
Thema: De Pelgrim op weg naar Jeruzalem zingt van de Vergeving van de Ongerechtigheden
Drie korte aandachtspunten 1. Vergeving Waarvoor (ongerechtigheden - De HEERE slaat niet aandachtig gade, maar vergeeft - denk ook aan Micha 7)
2. Vergeving Waartoe (opdat Gij gevreesd wordt - De HEERE heeft een doel met de vergeving - kinderlijke vreze van Zijn Naam)
3. Aan Tafel: Vergeving Hoe? - N.a.v. Jesaja 53: 4-6

Zingen
Openingspsalm 32: 1
Psalm na de Wet Psalm 79: 4
Psalm voor preek Psalm 103: 4 en 5
Psalm voor bediening HA Psalm 25: 5 en 9
Psalm aan tafel Psalm 103: 2
Psalm slot Psalm 86: 8

Online
Zeeuw
Berichten: 4856
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Zeeuw » 09 Dec 2019, 08:32

Gistermiddag dienst van nabetrachting:

Schriftlezing: Lukas 1: 67-80
Tekst: Psalm 130: 5-8
Thema: De Adventsverwachting van de pelgrim: De Verlosser en verlossing komt!
1) Wachten op en verwachten van de Heere
2) Hopen op Zijn goedertierenheid en verlossing
Zingen: Psalm 5: 1, 2 en 3
Psalm 40: 1 (wachten)
Psalm 130: 3 & 4
Psalm 116: 3
4 Psalm 98: 4

GerGem
Berichten: 136
Lid geworden op: 13 Nov 2013, 18:15
Locatie: Kapelle

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor GerGem » 09 Dec 2019, 13:37

Morgendienst: Johannes 3 : 16 preek van ds Venema.
Middagdienst: Genesis 43: 8,9 preek van ds van Belzen.
Avonddienst: zondag 50 preek van ds Moerkerken

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 1618
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor Hollander » 09 Dec 2019, 14:08

GerGem schreef:Morgendienst: Johannes 3 : 16 preek van ds Venema.
Middagdienst: Genesis 43: 8,9 preek van ds van Belzen.
Avonddienst: zondag 50 preek van ds Moerkerken
Wordt de HC ook gelezen als jullie eigen dominee een vrije zondag heeft?

-DIA-
Berichten: 24802
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Waar ging de preek van afgelopen zondag over? [3]

Berichtdoor -DIA- » 09 Dec 2019, 14:27

Geytenbeekje schreef:
windorgel schreef:
-DIA- schreef:
Geytenbeekje schreef:S ochtends
Voorbereiding HA.

Lukas 9 46-50

S Middags
Ging ik op visite, ik luisterde toen naar een leesdienst.
Leesdienst van dr F.W. Krummacher (OGGiN Scheveningen)
Micha 5.

Sochtends praktische preek, s middags meer een theoretische


Krumacher! Die is goed te horen! Een Duitse 'oudvader', net als Conrad Mel.


Nog na te luisteren (en vele andere -lees-preken): https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21532

Ja, ochtendpreek van 1-12-19


Is die preek wel echt van Krumacher? Ik hoor het niet aflezen, of was ik nu even Oost-Indisch doof? IK kan van Krumacher ook geen volledige catechismusverhandeling vinden.
Uitgedacht en gepraat.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Bourdon16 en 2 gasten