Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Statenvertaling - GBS-tekst (incl. digitale versies en BMU)
47
43%
Statenvertaling - Den Hertog 3-delige uitgave
2
2%
Statenvertaling - Jongbloed editie
7
6%
Statenvertaling - Editie 1977 (NBG)
0
Geen stemmen
Statenvertaling - een andere(!) digitale versie (bv. Importantia/Cross Link, Statenvertaling.net, enz.)
3
3%
Herziene Statenvertaling
41
38%
NBV
4
4%
Naardense Bijbel
1
1%
Het Boek, Groot Nieuws of BGT (Bijbel in Gewone Taal)
1
1%
Andere NL vertaling
3
3%
 
Totaal aantal stemmen: 109

Gebruikersavatar
samanthi
Inactief
Berichten: 3340
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor samanthi » 03 Okt 2017, 14:29

Zonderling schreef:
samanthi schreef:
Zonderling schreef:
samanthi schreef:... waarom dan niet eenvoudig de ouderwetse woorden eruit gehaald zodat de jongeren van de rechterflank ook een toegankelijke Bijbel hebben?

Volgens mij waren we het daar al over eens. De discussie was echter of je de Bijbeltekst (in de SV) nog verder moet versimpelen tot op het niveau van laaggeletterden.
M.i. niet. Wel is een afzonderlijke vertaling voor laaggeletterden een mogelijkheid die ik niet afwijs.


Ja we zijn het dus eens :super


Volgens mij wel. (En ik plaats je helemaal niet in een bepaald hokje.)

Ik generaliseerde :?

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 2312
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor Herman » 05 Okt 2017, 21:18

Beste @Zonderling,
Bedankt voor je uitputtende antwoord over de vervlakking die je meent te merken in de HSV. Daarover straks. Het heeft mij altijd bevreemd dat bijvoorbeeld vanuit de GG serieuze vragen gesteld zijn bij de theologie van de Gereformeerde Bond als initiatiefnemer van de vertaling, terwijl bij het goed lezen van hun bezwaren het vooral gaat om een 1 op 1 taalkundig vergelijking van bijvoorbeeld Schrift en belijdenis. Ergens heb ik dat in mijn hoofd aan jou zienswijzen gekoppelt, maar dat blijkt niet een op een bij elkaar aan te sluiten, waarvoor excuus.

Verantwoording
Ik lees de HSV niet om de belijdenisgeschriften onder kritiek te stellen, maar ik aanvaard de belijdenis als norm om mijn grenzen te stellen bij hoever ik vragen kan en mag stellen bij de Schrift. Ik ben dus niet zo benauwd over de kwaliteit van de vertaling op zich, omdat mijn norm voor het lezen van de Schrift niet ligt in de betrouwbaarheid ervan, maar - om het zo te zeggen - in de geloofwaardigheid ervan. En dat laatste woord is in dit verband bedoelt een geestelijke lading te hebben.
Het laatste jaar heb ik mij voorgenomen om niet zozeer op detailniveau de Bijbel te bestuderen, maar in gehele bijbelboeken tegelijk. Dus de voortgaande lezing. In de SV is het mij met deze methode niet mogelijk om verbanden uit hoofdstuk 7 en 3 van Romeinen te leggen of goed te zien dat Hebreën zich ontrolt langs verschillende thema's als de verhevenheid van de Zoon boven de engelen, het ingaan in de rust en het eeuwige priesterschap. Evenmin doorzie ik de structuur van de door Paulus opgebouwde betogen. Bij de HSV lukt dat wel. Blijkbaar is er een verband tussen mijn begripsniveau en de taal waarin de boodschap tot mij komt. De taal van de SV is verworden tot een weliswaar inhoudsvolle, maar betekenisloos ritueel. Het voelt heel prettig aan om vertrouwde klanken te horen, maar het wekt ook een heerlijk gevoel op om erbij weg te dommelen. De boodschap gaat verloren voordat het ook maar bij het hart komt (denk aan de zaaier).
Op dit punt is het dus interessant om je goed rekenschap te geven of de gesignaleerde vervlakking dus opweegt tegen mijn argument dat ik het in de HSV in ieder geval hoor én begrijp.

Psalm 94:11
Wanneer ik dan naar Psalm 94:11 kijk dan kan ik het me je eens zijn dat ijdel en vluchtig niet dezelfde betekenis hebben. Maar de gedachte dat het woord op zichzelf ook doelt op de zondigheid en de verdorvenheid van de mens, die onderschrijf ik niet. Zowel bij ijdel als bij vluchtig dien je toch eerst een vervolgvraag te stellen of een conclusie te trekken. De mens is ijdel, dus oordeelt God hem als zondig. De gedachten van de mens zijn vluchtig, dus missen zij het doel God te eren.
Over het woord vluchtig. Ik kan het niet uit het Hebreeuws bewijzen, maar ik wil in dit verband Jesaja 57:13 noemen waar ijdelheid en wind (als synoniem voor vluchtig) samen genoemd worden. En naar 1 Corinthe 3:20 waar deze psalm geciteerd lijkt te worden. Daar lijkt het grieks vooral nutteloosheid te betekenen.
In het hedendaagse taalgebruik spreken we makkelijk over vluchtige gedachten. Deze woordcombinatie is een begrip op zichzelf, zou dat dan geen goede vertaalmogelijkheid zijn voor een nagenoeg identiek woordpaar uit deze Psalm?
Afrondend over deze tekst. Bij het afwegen moeten we wel rekening houden dat ijdel in de 21e eeuw de betekenis 'ongepaste trots' of 'opgedirkt' heeft. Hoe representatief is dat woord dan nog?

Efeze 4:23
Over Efeze 4:23 heb ik in het kort al wat geroepen. Als ik het over gemoed heb, dan heb ik het over emoties. Wanneer het woord 'nous/noos' dus ziet op het geheel van de ziel van de mens of het binnenste en verstandigste deel van de ziel, dan denk ik niet dat gemoed een juist woord is in de 21e eeuw.
De Kanttekeningen geven overigens bij Romeinen 7:23 en Romeinen 12:2 het woord verstand letterlijk als alternatief. Ik denk dat het woord verstand gewoon de juiste vertaling is voor nu en daarmee kan je simpel een oud nederlands woord vervangen. Het woord denken ligt daar dus dichtbij.
Wat dat betreft vind ik het interessant en noodzakelijk om de betekenis te paren aan het woord 'geest' wat ervoor staat. Ik kan me geen goede voorstelling maken van 'in de geest van uw verstand'. Het lijkt me dat de combinatie van deze twee woorden een diepteboring beogen, en die ontbreekt als je het woord verstand op zichzelf bekijkt.
Jij plaatst het woord in het licht van de vernieuwing en de wedergeboorte. Gaan we de belijdenis na en geven we ons rekenschap van de 17e eeuwse theologie dan reikt de wedergeboorte aan de begrippen hart en wil (DL 3/4, 11). Uiteindelijk is het dus de verduidelijking in de kanttekening die verstrekkende uitspraken doet over hoe dit op te vatten, terwijl Paulus er een eenvoudigere formulering op na houdt. Met dit vraagstuk zit je dus uiteindelijk toch diep in de theologische vooronderstellingen. Op grond van HC 7 vind ik dat het element verstand in bevindelijke kringen te weinig de plaats krijgt die ze verdient. Dus de HSV kan ik hierin beter vinden.

Resumerend. Op grond van bovenstaande afwegingen kan ik je opvatting dat de HSV een vervlakking lijkt te zijn, niet zomaar overnemen. Misschien dat er een gedachteproces op gang is gekomen die in de toekomst tot andere inzichten leidt, maar eerlijk gezegd ontbreekt me de gelegenheid om op dit detailniveau te studeren. (Vandaar dat ik ook twee teksten niet heb bestudeerd).

Zonderling
Berichten: 4125
Lid geworden op: 19 Nov 2005, 13:31

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor Zonderling » 06 Okt 2017, 12:22

Herman schreef:Beste @Zonderling,
Bedankt voor je uitputtende antwoord over de vervlakking die je meent te merken in de HSV. Daarover straks. Het heeft mij altijd bevreemd dat bijvoorbeeld vanuit de GG serieuze vragen gesteld zijn bij de theologie van de Gereformeerde Bond als initiatiefnemer van de vertaling, terwijl bij het goed lezen van hun bezwaren het vooral gaat om een 1 op 1 taalkundig vergelijking van bijvoorbeeld Schrift en belijdenis. Ergens heb ik dat in mijn hoofd aan jou zienswijzen gekoppelt, maar dat blijkt niet een op een bij elkaar aan te sluiten, waarvoor excuus.

Beste Herman,
Geen dank hiervoor; ook hoef je je niet te excuseren. Trouwens, mijn antwoord over vervlakking in de HSV was verre van 'uitputtend'. Ik heb slechts vier eenvoudige voorbeelden gegeven en tevens aangegeven dat er veel meer voorbeelden te vinden zijn.

Verantwoording
Ik lees de HSV niet om de belijdenisgeschriften onder kritiek te stellen, maar ik aanvaard de belijdenis als norm om mijn grenzen te stellen bij hoever ik vragen kan en mag stellen bij de Schrift. Ik ben dus niet zo benauwd over de kwaliteit van de vertaling op zich, omdat mijn norm voor het lezen van de Schrift niet ligt in de betrouwbaarheid ervan, maar - om het zo te zeggen - in de geloofwaardigheid ervan. En dat laatste woord is in dit verband bedoelt een geestelijke lading te hebben.
Het laatste jaar heb ik mij voorgenomen om niet zozeer op detailniveau de Bijbel te bestuderen, maar in gehele bijbelboeken tegelijk. Dus de voortgaande lezing. In de SV is het mij met deze methode niet mogelijk om verbanden uit hoofdstuk 7 en 3 van Romeinen te leggen of goed te zien dat Hebreën zich ontrolt langs verschillende thema's als de verhevenheid van de Zoon boven de engelen, het ingaan in de rust en het eeuwige priesterschap. Evenmin doorzie ik de structuur van de door Paulus opgebouwde betogen. Bij de HSV lukt dat wel. Blijkbaar is er een verband tussen mijn begripsniveau en de taal waarin de boodschap tot mij komt. De taal van de SV is verworden tot een weliswaar inhoudsvolle, maar betekenisloos ritueel. Het voelt heel prettig aan om vertrouwde klanken te horen, maar het wekt ook een heerlijk gevoel op om erbij weg te dommelen. De boodschap gaat verloren voordat het ook maar bij het hart komt (denk aan de zaaier).
Op dit punt is het dus interessant om je goed rekenschap te geven of de gesignaleerde vervlakking dus opweegt tegen mijn argument dat ik het in de HSV in ieder geval hoor én begrijp.

Dank voor deze toelichting. Wel enkele opmerkingen hierbij:
- Ik heb niets af te doen aan het feit dat de structuur en verbanden door sommigen beter gezien worden in de HSV dan in de SV. Ik heb dit meer mensen hier horen aangeven. De vraag is natuurlijk wel of dit echt komt doordat HSV zo'n goede vertaling is. Wel heb je een terecht punt dat de taal van de SV voor velen een belemmering vormt; hierover hebben we eerder gesproken.
- De kwaliteit van de vertaling is m.i. in zichzelf uiterst belangrijk. Het gaat immers om de weergave van Gods Woord, en dan is ieder detail van belang. Verder vind ik dat we de HSV de norm moeten opleggen die de Dordtse Synode aan de vertalers eveneens had opgelegd, namelijk om zo dicht mogelijk bij de woorden van de Hebreeuwse en Griekse tekst te blijven en eventuele verschillen in annotaties (kanttekeningen) weer te geven. Deze norm is door de Stichting HSV niet zo gevolgd, maar heel sterk opgerekt. Deze norm kunnen we natuurlijk laten vallen wanneer de HSV zich presenteert als nieuwe vertaling met andere vertaalprincipes dan de SV.
- Ik houd er niet zo van om een voordeel van een vertaling weg te strepen tegen een nadeel. Ik houd liever vast aan én betrouwbaarheid/kwaliteit én taalkundige verbetering ter wille van verstaanbaarheid.

Psalm 94:11
Wanneer ik dan naar Psalm 94:11 kijk dan kan ik het me je eens zijn dat ijdel en vluchtig niet dezelfde betekenis hebben. Maar de gedachte dat het woord op zichzelf ook doelt op de zondigheid en de verdorvenheid van de mens, die onderschrijf ik niet. Zowel bij ijdel als bij vluchtig dien je toch eerst een vervolgvraag te stellen of een conclusie te trekken. De mens is ijdel, dus oordeelt God hem als zondig. De gedachten van de mens zijn vluchtig, dus missen zij het doel God te eren.
Over het woord vluchtig. Ik kan het niet uit het Hebreeuws bewijzen, maar ik wil in dit verband Jesaja 57:13 noemen waar ijdelheid en wind (als synoniem voor vluchtig) samen genoemd worden. En naar 1 Corinthe 3:20 waar deze psalm geciteerd lijkt te worden. Daar lijkt het grieks vooral nutteloosheid te betekenen.
In het hedendaagse taalgebruik spreken we makkelijk over vluchtige gedachten. Deze woordcombinatie is een begrip op zichzelf, zou dat dan geen goede vertaalmogelijkheid zijn voor een nagenoeg identiek woordpaar uit deze Psalm?
Afrondend over deze tekst. Bij het afwegen moeten we wel rekening houden dat ijdel in de 21e eeuw de betekenis 'ongepaste trots' of 'opgedirkt' heeft. Hoe representatief is dat woord dan nog?

Uit je reactie merk ik enkele misverstanden ten aanzien van wat ik geschreven heb:
- Al eerder heb ik opgemerkt dat 'ijdelheid' ook anders zou kunnen worden hertaald. Het gaat mij dus niet primair om de handhaving van dit woord 'ijdelheid'.
- Ook heb ik al eerder verklaard dat zondigheid en verdorvenheid niet de betekenissen van het woord zelf zijn, maar dat in de context van de tekst dit wel de consequentie is die uit dit woord ijdelheid voortvloeit. Idem dat deze consequentie (exegese) geheel vervalt wanneer we de betekenis 'vluchtig' hanteren - en dat is niet terecht.
- Verder heb ik niet bestreden dat 'vluchtig' een van de betekenissen is van het Hebreeuwse woord. Het gaat er mij om welke betekenis het woord heeft in de context van deze psalm, en dat is niet allereerst 'vluchtig', maar veelmeer 'nietig', 'nietswaardig', zonder enige betekenis.
- Je verwijst terecht naar 1 Korinthe 3:20 en ook daar beschrijft het Grieks eveneens deze nietswaardigheid en betekenisloosheid - dat is iets anders dan vluchtigheid, wat slechts een uiterlijk kenmerk is. Ook iets heel waardevols kan vluchtig zijn, maar het gaat hier om iets dat juist nietswaardig is, zowel in deze tekst als in 1 Kor. 3:20. Deze tekst (1 Kor. 3:20) bevestigt dus de betekenis die ik genoemd heb en noem.
- De vertaling 'vluchtige gedachten' geeft daarom volstrekt niet weer wat hier in de tekst bedoeld is.

Efeze 4:23
Over Efeze 4:23 heb ik in het kort al wat geroepen. Als ik het over gemoed heb, dan heb ik het over emoties. Wanneer het woord 'nous/noos' dus ziet op het geheel van de ziel van de mens of het binnenste en verstandigste deel van de ziel, dan denk ik niet dat gemoed een juist woord is in de 21e eeuw.
De Kanttekeningen geven overigens bij Romeinen 7:23 en Romeinen 12:2 het woord verstand letterlijk als alternatief. Ik denk dat het woord verstand gewoon de juiste vertaling is voor nu en daarmee kan je simpel een oud nederlands woord vervangen. Het woord denken ligt daar dus dichtbij.
Wat dat betreft vind ik het interessant en noodzakelijk om de betekenis te paren aan het woord 'geest' wat ervoor staat. Ik kan me geen goede voorstelling maken van 'in de geest van uw verstand'. Het lijkt me dat de combinatie van deze twee woorden een diepteboring beogen, en die ontbreekt als je het woord verstand op zichzelf bekijkt.
Jij plaatst het woord in het licht van de vernieuwing en de wedergeboorte. Gaan we de belijdenis na en geven we ons rekenschap van de 17e eeuwse theologie dan reikt de wedergeboorte aan de begrippen hart en wil (DL 3/4, 11). Uiteindelijk is het dus de verduidelijking in de kanttekening die verstrekkende uitspraken doet over hoe dit op te vatten, terwijl Paulus er een eenvoudigere formulering op na houdt. Met dit vraagstuk zit je dus uiteindelijk toch diep in de theologische vooronderstellingen. Op grond van HC 7 vind ik dat het element verstand in bevindelijke kringen te weinig de plaats krijgt die ze verdient. Dus de HSV kan ik hierin beter vinden.

- Van Dale online geeft m.i. kort en bondig weer wat we gewoonlijk onder gemoed verstaan: 'het binnenste van de mens, zijn geestelijk gevoel'. Als uitdrukkingen worden genoemd: 'op iemands gemoed werken' en 'de gemoederen raakten verhit'. Nu heeft dat laatste natuurlijk met emotie te maken, maar jouw rechtstreekse associatie van 'gemoed' met 'emotie' als zodanig kan ik toch moeilijk plaatsen. Het gaat inderdaad - zoals het woordenboek zegt - om het binnenste van een mens en zijn geestelijk gevoel.
- Vanuit de betekenis die Van Dale online aangeeft, is het woord 'gemoed' toch echt zeer passend als vertaling van het Griekse 'nous'. Wel is het waar dat het verstandelijke deel van de ziel bij dit woord meer op de voorgrond treedt dan uit het Nederlandse woord 'gemoed' blijkt. Dan ben ik het met je eens dat 'verstand' eveneens een goede vertaling is van het woord. Terecht dat je verwijst naar diverse teksten waarin wél met 'verstand' is vertaald. Dat bestrijd ik in het geheel niet, de vraag is echter of de betekenis in déze tekst tot het verstand beperkt blijft. Ik meen stellig van niet.
- De context is echter de vernieuwing, waarbij deze vernieuwing niet slechts ziet op het verstand - al is dit er zeker een belangrijk deel van - maar breder moet worden opgevat. Daarin lag de kern van mijn bezwaar. Wanneer je de vernieuwing in deze tekst beperkt tot 'het denken', dan heb je slechts een gedeelte te pakken van de betekenis die in deze tekst ligt. Zeker hoort dit verstand erbij en is dat zelfs een belangrijk deel van wat dit begrip uitdrukt, maar de beperking hiertoe is (naar ik nog steeds meen) vervlakkend.

Resumerend. Op grond van bovenstaande afwegingen kan ik je opvatting dat de HSV een vervlakking lijkt te zijn, niet zomaar overnemen. Misschien dat er een gedachteproces op gang is gekomen die in de toekomst tot andere inzichten leidt, maar eerlijk gezegd ontbreekt me de gelegenheid om op dit detailniveau te studeren. (Vandaar dat ik ook twee teksten niet heb bestudeerd).

Nogmaals dank voor de toelichting en de moeite die je nam om twee van de door mij genoemde voorbeelden te bestuderen. Kennelijk houden we echter toch een verschil van inzicht.

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 2312
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor Herman » 09 Okt 2017, 19:59

Nog bedankt voor de toelichting. Ik kan je nadere uitleg en nuanceringen goed volgen. Ik ben niet capabel genoeg om inhoudelijk verder op deze teksten in te gaan. Maar wel boeiend om te volgen dat tekstueel vertalingen juist kunnen zijn, maar dat omwille van het bredere verband je kiest voor een vertaling die meer zegt dan de letterlijke betekenis. Op dit punt ben ik te behoedzaam om zonder meer mijn gereformeerde bril op te zetten en bijvoorbeeld alle aspecten van de wedergeboorte de tekst in te lezen. Op dit punt is de neiging om naar bijbelse theologie toe te gaan sterker, dan alleen woordelijk vertalen.

Kleine anekdote nog. Gisteren citeerde de dominee tot vier keer toe 1 Petrus 2 vers 7. U dan die gelooft, is Hij dierbaar.
Het heeft me uitzoekwerk gekost om persoonsvorm en onderwerp te bepalen. Wie is nu wie dierbaar?

Zonderling
Berichten: 4125
Lid geworden op: 19 Nov 2005, 13:31

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor Zonderling » 12 Okt 2017, 19:13

Herman schreef:... Maar wel boeiend om te volgen dat tekstueel vertalingen juist kunnen zijn, maar dat omwille van het bredere verband je kiest voor een vertaling die meer zegt dan de letterlijke betekenis. ...

Dat laatste heb ik toch echt niet geschreven. Ik heb alleen geschreven dat de context soms bepalend is welke van de vertaalmogelijkheden (die alle letterlijk genoemd kunnen worden) gekozen moet worden.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 2557
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor Posthoorn » 12 Okt 2017, 20:19

Overigens ook wel eens interessant om te zien wat het woord 'fles' in de SV betekent. In een kanttekening bij Jer. 13:12 (... alle flessen zullen met wijn gevuld worden) lees ik o.a. : "Versta hier geen lederen flessen, maar stenen flessen of vaten, gelijk afgenomen wordt uit vs. 14 (...)" (... Ik zal hen in stukken slaan...).
Een ander soort flessen dus dan wij gewoon zijn.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal zegt o.a. dit: "Van een hals voorzien vat voor vloeistoffen, gemaakt om overeind te staan, meestal van glas, doch ook wel (vroeger meer dan thans) van metaal, aardewerk, steen, leder enz. Thans in den regel een rolrond glazen vat met niet meer dan een liter inhoud."

Wat ik hiermee zeggen wil? Dat zelfs als wij een simpel woord als 'fles' lezen in de SV, wij in feite op het verkeerde been gezet worden, omdat het in feite over een heel ander soort fles gaat dan wij onwillekeurig voor ons zullen zien.

Gebruikersavatar
Wandelende
Berichten: 946
Lid geworden op: 13 Jun 2017, 06:43

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor Wandelende » 13 Okt 2017, 17:02

Treurig citaat in een kerkbode van de GG van een dominee uit de GG. Blad viel vandaag op de mat.

Wat wordt er veel in Bijbelvertalingen vervalst. De nieuwe Bijbelvertaling vindt zijn weg in Nederland. De Herziene Statenvertaling, die onder ons heel veel wordt gelezen, voert velen af van de zuiverheid van Gods Woord.


Ps. Om de desbetreffende dominee niet te schaden heb ik de naam weggelaten.
Wanneer men de naaste zo lief moet hebben als zichzelf, is de centrale vraag hoe lief men zichzelf heeft.

Gebruikersavatar
Roos2017
Berichten: 342
Lid geworden op: 02 Okt 2017, 18:59

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor Roos2017 » 13 Okt 2017, 17:34

Posthoorn schreef:Overigens ook wel eens interessant om te zien wat het woord 'fles' in de SV betekent. In een kanttekening bij Jer. 13:12 (... alle flessen zullen met wijn gevuld worden) lees ik o.a. : "Versta hier geen lederen flessen, maar stenen flessen of vaten, gelijk afgenomen wordt uit vs. 14 (...)" (... Ik zal hen in stukken slaan...).
Een ander soort flessen dus dan wij gewoon zijn.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal zegt o.a. dit: "Van een hals voorzien vat voor vloeistoffen, gemaakt om overeind te staan, meestal van glas, doch ook wel (vroeger meer dan thans) van metaal, aardewerk, steen, leder enz. Thans in den regel een rolrond glazen vat met niet meer dan een liter inhoud."

Wat ik hiermee zeggen wil? Dat zelfs als wij een simpel woord als 'fles' lezen in de SV, wij in feite op het verkeerde been gezet worden, omdat het in feite over een heel ander soort fles gaat dan wij onwillekeurig voor ons zullen zien.


כָּל־נֵ֖בֶל יִמָּ֣לֵא יָ֑יִן

Letterlijk staat er in de oorspronkelijke tekst niet het woord `fles` of ´vat´, maar ´harp´ (nevel). Dat is een oud hebreeuws woord voor een aarden vat dat smal van de onderkant naar boven toe breder van vorm is, en aan de bovenkant een hals heeft en een handvat aan de zijkant die verbonden is aan de bovenkant van de hals. Zo´n vorm lijkt in grote lijnen op een harp uit die tijd. Het woord ´fles´ had idd ook met het woord ´vat´ vertaald kunnen worden.

DDD
Berichten: 7477
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor DDD » 13 Okt 2017, 18:12

Mijn oog viel op het volgende, en ik moest aan de inschatting van Eilander denken.

In het RD:

Laten we daarom met verwondering luisteren naar de onbevangenheid waarmee kinderen kunnen zingen: „Ik ben geen nachtegaal, maar (in veel groter ere), een mens: het evenbeeld, van aller Heeren Heere. Ik wil dan mijne stem doen horen alle man; en prijzen Hem zo groot en verre als ik kan” (”Elk zing’ Zijn lof”, nr. 41).


https://www.rd.nl/opinie/zingen-bijbell ... -1.1436901

Dan heb je toch weinig van de tekst begrepen, of vergis ik mij nu? In beide gevallen is dat een onderstreping van het belang van een bijbelvertaling in hedendaags Nederlands.

Als het in de liedbundel ook zo staat (dat hoop ik niet) dan is dat helemaal bijzonder.

eilander
Moderator
Berichten: 9706
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor eilander » 13 Okt 2017, 18:37

Ik begrijp helemaal niet wat je bedoelt.

DDD
Berichten: 7477
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor DDD » 13 Okt 2017, 19:17

Het moet natuurlijk zijn aller heren Heer(e).

DDD
Berichten: 7477
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor DDD » 14 Okt 2017, 09:20

En inderdaad. Zelfs de redactie van de liedbundel begrijpt niet wat er staat (en ook de eindredactie van het RD is al een aantal maanden duidelijk niet meer wat het geweest is, maar dat geheel terzijde). Aangezien ik niet weet wie wie bij het RD vervangt, is dit zeker geen persoonlijke aanval, maar een feitelijke constatering.

https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=176

Enny de Bruijn begrijpt het gelukkig beter:
https://www.digibron.nl/search/detail/3 ... en-dominee
https://issuu.com/webmasterbc/docs/revius

Maar ik blijf erbij dat ik het schokkend vind dat dus zowel de redactie van een liedbundel (met toch naar ik had mogen aannemen een bovengemiddeld taalgevoel), als een academisch gevormde auteur bij het Kerstencentrum dit over het hoofd zien. En dat een groot voorstander van de SV, die ook zegt dat hij verwacht dat veel mensen die best begrijpen, zelfs met een aanwijzing nog niet ziet wat hier verkeerd staat. En dat bedoel ik niet onaardig, maar wel bezorgd. En dan ga ik er maar vanuit dat de eindredactie van het RD de HSV leest.

eilander
Moderator
Berichten: 9706
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor eilander » 14 Okt 2017, 09:28

Ik had dat wel gezien, maar begrijp eerlijk gezegd niet dat je aan zo'n foutje zulke grote conclusies verbindt. Alsof één misser iets zegt over het totale begrijpen van de SV....

DDD
Berichten: 7477
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor DDD » 14 Okt 2017, 09:33

eilander schreef:Ik had dat wel gezien, maar begrijp eerlijk gezegd niet dat je aan zo'n foutje zulke grote conclusies verbindt. Alsof één misser iets zegt over het totale begrijpen van de SV....


Het is prima mogelijk dat iemand de SV begrijpt en dit punt ziet en zich daar niet over opwindt. Dat kan heel goed. Al begrijp ik dan niet dat je zegt dat je mijn punt niet begrijpt.

Als je zo´n artikel schrijft, vind ik dat al veel kwalijker. Want dan zie ik naast niet begrijpen alleen een grote onzorgvuldigheid als optie. En bij de redactie van de liederenbundel geldt dat minstens zo sterk.

Maar ik denk dat de betrokkenen echt niet begrijpen wat er staat. En dat is -omdat dit toch echt een simpel punt is- mijns inziens wel degelijk een indicatie voor het begripsvermogen.

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 6936
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: Welke (NL) Bijbelvertaling en/of editie gebruikt u het meest?

Berichtdoor Zita » 14 Okt 2017, 18:03

DDD schreef:
eilander schreef:Ik had dat wel gezien, maar begrijp eerlijk gezegd niet dat je aan zo'n foutje zulke grote conclusies verbindt. Alsof één misser iets zegt over het totale begrijpen van de SV....


Het is prima mogelijk dat iemand de SV begrijpt en dit punt ziet en zich daar niet over opwindt. Dat kan heel goed. Al begrijp ik dan niet dat je zegt dat je mijn punt niet begrijpt.

Als je zo´n artikel schrijft, vind ik dat al veel kwalijker. Want dan zie ik naast niet begrijpen alleen een grote onzorgvuldigheid als optie. En bij de redactie van de liederenbundel geldt dat minstens zo sterk.

Maar ik denk dat de betrokkenen echt niet begrijpen wat er staat. En dat is -omdat dit toch echt een simpel punt is- mijns inziens wel degelijk een indicatie voor het begripsvermogen.

Ik denk gewoon: foutje, kan gebeuren. Volgende keer beter.
Af en toe gebeurt het dat je een tekst schrijft en daar zo intensief mee bezig bent geweest dat je dergelijke fouten niet meer ziet.


Terug naar “Bijbelstudie (discussie)”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast