Pagina 112 van 132

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 30 Jan 2019, 01:10
door huisman
Afbeelding

Leerstellige theologie, Reformatie
Huldrych Zwingli
Al vroeg in de geschiedenis van de Reformatie kwam de beweging van de wederdopers op. Van meet af aan werden zij door de Reformatoren bestreden. De eerste die dat deed van Huldrych Zwingli. In Doop, wederdoop en kinderdoop verdedigt hij de kinderdoop als een Bijbels gegeven en weerlegt hij de opvattingen van de wederdopers.
Na 400 honderd jaar is de vraag naar kinderdoop of exclusieve volwassendoop nog steeds of opnieuw actueel. In veel plaatsen zijn baptistengemeenten ontstaan vanuit reformatorische kerken. In deze situatie heeft Zwingli onverminderd een boodschap.

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 30 Jan 2019, 11:23
door Posthoorn
huisman schreef:Afbeelding

Leerstellige theologie, Reformatie
Huldrych Zwingli
Al vroeg in de geschiedenis van de Reformatie kwam de beweging van de wederdopers op. Van meet af aan werden zij door de Reformatoren bestreden. De eerste die dat deed van Huldrych Zwingli. In Doop, wederdoop en kinderdoop verdedigt hij de kinderdoop als een Bijbels gegeven en weerlegt hij de opvattingen van de wederdopers.
Na 400 honderd jaar is de vraag naar kinderdoop of exclusieve volwassendoop nog steeds of opnieuw actueel. In veel plaatsen zijn baptistengemeenten ontstaan vanuit reformatorische kerken. In deze situatie heeft Zwingli onverminderd een boodschap.

Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen... ;)

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 30 Jan 2019, 11:23
door Posthoorn
huisman schreef:Afbeelding

Leerstellige theologie, Reformatie
Huldrych Zwingli
Al vroeg in de geschiedenis van de Reformatie kwam de beweging van de wederdopers op. Van meet af aan werden zij door de Reformatoren bestreden. De eerste die dat deed van Huldrych Zwingli. In Doop, wederdoop en kinderdoop verdedigt hij de kinderdoop als een Bijbels gegeven en weerlegt hij de opvattingen van de wederdopers.
Na 400 honderd jaar is de vraag naar kinderdoop of exclusieve volwassendoop nog steeds of opnieuw actueel. In veel plaatsen zijn baptistengemeenten ontstaan vanuit reformatorische kerken. In deze situatie heeft Zwingli onverminderd een boodschap.

Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen... ;)

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 30 Jan 2019, 11:27
door J.C. Philpot
Posthoorn schreef:
huisman schreef:Afbeelding

Leerstellige theologie, Reformatie
Huldrych Zwingli
Al vroeg in de geschiedenis van de Reformatie kwam de beweging van de wederdopers op. Van meet af aan werden zij door de Reformatoren bestreden. De eerste die dat deed van Huldrych Zwingli. In Doop, wederdoop en kinderdoop verdedigt hij de kinderdoop als een Bijbels gegeven en weerlegt hij de opvattingen van de wederdopers.
Na 400 honderd jaar is de vraag naar kinderdoop of exclusieve volwassendoop nog steeds of opnieuw actueel. In veel plaatsen zijn baptistengemeenten ontstaan vanuit reformatorische kerken. In deze situatie heeft Zwingli onverminderd een boodschap.

Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen... ;)

:quoi
Wie stelt hier menselijke geschriften gelijk met de bijbel? Het is mij niet opgevallen dat iemand dat hier doet.

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 30 Jan 2019, 11:36
door eilander
Posthoorn schreef:
huisman schreef:Afbeelding

Leerstellige theologie, Reformatie
Huldrych Zwingli
Al vroeg in de geschiedenis van de Reformatie kwam de beweging van de wederdopers op. Van meet af aan werden zij door de Reformatoren bestreden. De eerste die dat deed van Huldrych Zwingli. In Doop, wederdoop en kinderdoop verdedigt hij de kinderdoop als een Bijbels gegeven en weerlegt hij de opvattingen van de wederdopers.
Na 400 honderd jaar is de vraag naar kinderdoop of exclusieve volwassendoop nog steeds of opnieuw actueel. In veel plaatsen zijn baptistengemeenten ontstaan vanuit reformatorische kerken. In deze situatie heeft Zwingli onverminderd een boodschap.

Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen... ;)

"In Doop, wederdoop en kinderdoop verdedigt hij de kinderdoop als een Bijbels gegeven en weerlegt hij de opvattingen van de wederdopers."

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 05 Feb 2019, 01:17
door huisman
Afbeelding


Afbeelding

Arthur Hildersham werd in 1563 te Stetchworth geboren. Arthur kreeg een Rooms Katholieke opvoeding. Hij studeerde aan het Saffron Walden College, en aan het Christ’s College te Cambridge. Hildersham was een begaafd student wat niet onopgemerkt bleef. De 3e Graaf van Huntingdon, Henry Hastings, had gehoord over de uitmuntende studieresultaten van Arthur. Hastings besloot toen de jonge Arthur te helpen. Nadat Hildersham was afgestudeerd zorgde Henry Hastings voor een passende gemeente. Zo werd Arthur predikant in de Church of St.Helen’s Ashby-de-la-Zouch.

Arthur was met de predikant John Ireton, die later predikant van Kegworth was, bevriend. Ireton heeft Arthur vaak geholpen, waarvan deze dankbaar gebruik maakte. Toen de familie Hildersham dit ter ore kwam waren ze boos. John Ireton was Protestant, en de familie Hildersham Katholiek. Tijdens deze periode had Arthur veel vragen en raadsels. Hij werd een overtuigd Puritein. Hildersham was literair uitvoerder van de laatste wil van John Dod, en van Thomas Cartwright, die in 1603 is overleden. Hildersham was één van de initiatiefnemers van de petitie Millenary. Ook Stephen Egerton deed hieraan mee.

In 1603 werd Arthur voorgesteld aan Koning Jacobus I. De Koning heeft Arthur echter afgewezen door, de daaropvolgende, Hampton Court Conference. Arthur kreeg maar 4 stemmen van de gematigde Puriteinen die in deze vergadering aanwezig waren. In 1605 werd Arthur geschorst. Een beroemde tijdgenoot van Hildersham was William Lilly (geboren in 1602). Deze man schreef een Biografie over Hildersham met de titel ‘Geschiedenis van zijn leven en de tijd’. De docent van William Lilly was John Brinsley Senior, ook een bekende van Hildersham. Arthur heeft ook op het Burton-on-Trent College gedoceerd. De exorcist Thomas Darling, een tijdgenoot van Hildersham, erkende hij niet. Opmerkelijk is dat hij met John Darrell, ook een exorcist, wel contacten had. Ook had Arthur connecties met Edward Wightman, die ketterse opvattingen had. Deze man is in 1612 als ketter verbrand.

Rond 1615 kwam Arthur in contact met Franciscus Higginson. Franciscus werd in 1629 bevestigd in de gemeente Salem te Massachusetts, en was, door toedoen van Arhtur, ook een non-conformist geworden. Arthur was een achterkleinzoon van de 8e Gravin van Salisbury, Margaret Pole. Deze Gravin was de laatste persoon van de Plantagenet dynastie. Dit verklaard een uitspraak van Koningin Elisabeth R., die Hildersham, neef Hildersham noemde.

In 1632 is deze belangrijke theoloog overleden. Hij had een zoon die ook Samuël Hildersham heette. Deze was rond 1594 geboren en in 1674 overleden. Deze predikant was net als zijn vader geschorst wegens zijn non-conformistische geloofsovertuiging. Hildersham schreef een paar boeken, waaronder ‘Leere van vasten’, hetwelk in 1633 te Engeland werd uitgegeven. De Hollandse vertaling verscheen in 1659. Verder ‘Fonteyne des Levens. De Historie van des Hovelincks Soon’. Jacob van Biesen heeft dit werk, in het Nederlands, in 1634 uitgegeven.

Arthur schreef verder ‘Theologia Practica. Dat is een Verklaringhe over de neghen eerste Versen van den 51e Psalm’. Daarna schreef hij ‘Salomons Goede Raad’, hetwelk in 1658 verscheen. Tenslotte ‘ Twee Godtvruchtighe Meditatiën’, welk in 1669 te Arnhem verscheen.

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 05 Feb 2019, 09:06
door Valcke
Misschien goed om te melden dat 'De fontein des levens' van Hildersham bestaat uit preken over de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. (Dit staat niet in de posting van Huisman.) Tenminste dat neem ik aan op basis van de oude uitgave die ik gelezen heb. De historie van des hovelings zoon zijn vervolgpreken over Johannes 4, maar het lijkt mij vreemd als het om die preken zou gaan, gezien de gekozen titel. Misschien kan Huisman nog bevestigen dat het inderdaad gaat om de preken over de Samaritaanse vrouw!?

Een aan te bevelen werk, hoewel ik persoonlijk nog meer gehad heb aan zijn verklaring over Psalm 51.

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 05 Feb 2019, 10:43
door huisman
Valcke schreef:Misschien goed om te melden dat 'De fontein des levens' van Hildersham bestaat uit preken over de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. (Dit staat niet in de posting van Huisman.) Tenminste dat neem ik aan op basis van de oude uitgave die ik gelezen heb. De historie van des hovelings zoon zijn vervolgpreken over Johannes 4, maar het lijkt mij vreemd als het om die preken zou gaan, gezien de gekozen titel. Misschien kan Huisman nog bevestigen dat het inderdaad gaat om de preken over de Samaritaanse vrouw!?

Een aan te bevelen werk, hoewel ik persoonlijk nog meer gehad heb aan zijn verklaring over Psalm 51.


Idd het gaat om preken over de Samaritaanse vrouw.

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 15 Feb 2019, 01:01
door huisman
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 01 Mar 2019, 11:26
door Mara
Afbeelding

Ik heb nog een boekenbon, ik denk dat ik o.m. dit boekje ga kopen.

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 01 Mar 2019, 18:44
door Boertje
@ Mara; Lijkt me een mooi boek. Als je het gelezen hebt geef dan eens een recensie. Zou trouwens een leuke nieuwe topic zijn: Boekrecensies van Thelogische Boeken

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 01 Mar 2019, 19:00
door Roeline
Ik meende in één van de afgelopen oud- of nieuwjaarsedities van het RD gelezen te hebben dat Pieter Rouwendal of één van zijn collega's van Brevier dit jaar een boek het licht laat zien waarin hij aantoont dat de Statenvertaling niet de meest betrouwbare Bijbelvertaling is. Is dit boek al uit?

Edit: ja dus https://www.brevieruitgeverij.nl/boeken ... -2019.html. Iemand er al iets van vernomen?

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 01 Mar 2019, 19:04
door Bezorgd
Roeline schreef:Ik meende in één van de afgelopen oud- of nieuwjaarsedities van het RD gelezen te hebben dat Pieter Rouwendal of één van zijn collega's van Brevier dit jaar een boek het licht laat zien waarin hij aantoont dat de Statenvertaling niet de meest betrouwbare Bijbelvertaling is. Is dit boek al uit?

Edit: ja dus https://www.brevieruitgeverij.nl/boeken ... -2019.html. Iemand er al iets van vernomen?


Interessant:

Brevier schreef:Binnen een groot deel van de gereformeerde gezindte wordt uitsluitend de Statenvertaling gebruikt. Breed leeft de gedachte dat de gebruikte editie rechtstreeks teruggaat op de gezaghebbende Ravesteijn-editie uit 1657. In Statenvertalig A.D. 2019 wordt aangetoond dat de GBS-editie níet teruggaat op de Ravesteijn-editie van 1657, maar op een inconsequente revisie uit 1888.

Het consequent doorvoeren van zulke wijzigingen in woordkeus en grammatica verbetert de leesbaarheid al sterk, zonder dat de inhoud aangetast wordt. Rouwendal beargumenteert dat een revisie naar hedendaags Nederlands juist in de geest van de statenvertalers en hun opdracht is. Hij bespreekt en weerlegt de bezwaren die daartegen worden aangevoerd en toont aan dat een revisie noodzakelijk is om de zuiverheid van de statenvertaling te behouden. Omdat de betekenis van woorden verschuift, heeft het handhaven van deze woorden tot gevolg dat de betekenis van de vertaling verandert.

Aan de hand van de Statenvertaling van het boek Genesis wordt bewezen dat een revisie niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk is.

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 01 Mar 2019, 19:14
door Boertje
Zou wat zijn als de GBS editie niet de meest betrouwbare blijkt te zijn. Is de Jongbloed editie dan beter? Ik heb hier in ieder geval de driedelige staan van den Hertog. Die gaat volgens mij wel terug op de Ravesteijn vertaling.

Re: Verwachte boeken theologie

Geplaatst: 01 Mar 2019, 22:39
door Posthoorn
Roeline schreef:Ik meende in één van de afgelopen oud- of nieuwjaarsedities van het RD gelezen te hebben dat Pieter Rouwendal of één van zijn collega's van Brevier dit jaar een boek het licht laat zien waarin hij aantoont dat de Statenvertaling niet de meest betrouwbare Bijbelvertaling is. Is dit boek al uit?

Edit: ja dus https://www.brevieruitgeverij.nl/boeken ... -2019.html. Iemand er al iets van vernomen?
Boek wordt eind mei verwacht.