theologische boeken te koop

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9076
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

theologische boeken te koop

Berichtdoor Zita » 19 Aug 2019, 21:22

Ik heb een paar dozen met theologische boeken te koop. De opbrengst is volledig voor Stichting Woord & Daad.
De boeken komen uit de collectie van de Woord&Daad-winkel Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Ze kunnen daar afgehaald worden (alleen op afspraak, dan zorg ik dat ze klaar staan), maar ik wil ze ook opsturen (PostNL-tarief).
Om het makkelijk te houden, heb ik twee categorieën: boeken die €4,50 per stuk moeten opbrengen (10 voor €40), en boeken die voor €1,50 (10 voor €12,50) per stuk verkocht worden.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1425
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: theologische boeken te koop

Berichtdoor Arja » 19 Aug 2019, 21:26

Zita schreef:Ik heb een paar dozen met theologische boeken te koop. De opbrengst is volledig voor Stichting Woord & Daad.
De boeken komen uit de collectie van de Woord&Daad-winkel Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Ze kunnen daar afgehaald worden (alleen op afspraak, dan zorg ik dat ze klaar staan), maar ik wil ze ook opsturen (PostNL-tarief).
Om het makkelijk te houden, heb ik twee categorieën: boeken die €4,50 per stuk moeten opbrengen (10 voor €40), en boeken die voor €1,50 (10 voor €12,50) per stuk verkocht worden.


Veel succes Zita. Ik denk dat het boek dat ik zoek er niet bij zit :livre

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9076
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: theologische boeken te koop

Berichtdoor Zita » 19 Aug 2019, 21:27

€4,50 per stuk
(helaas, mijn overzichtelijke excel-bestand is hier net wat minder overzichtelijk)

Aalst, ds GJ van; Budding, ds DJ; Butter, ds P den Leer ons bidden
Aalst, ds GJ van; ea Onderwijs voor het onderwijs Bijbelse lessen voor docenten
Adams, Barry Vaders liefdesbrief de intieme boodschap van God voor jou!
Alleine, Jozef Betrouwbare gids naar de hemel
Amstel, ds J. van Op de weg van het heil
Amstel, ds J. van Geest & leven
Amstel, ds J. van Echt geloven
Amstel, ds J. van Opnieuw ingeschakeld
Bakker, ds F Gebedsgestalten
Bakker, ds F Het eeuwige Woord
Barueth, J Verloren en gevonden zes preken over de verloren zoon
Bavinck, prof dr JH; Groot, prof dr Joh de Gezinsbijbel Dat is de Heilige Schrift, ingedeeld in leesgedeelten voor het lezen aan tafel, voorzien van eenige verduidelijkende opmerkingen en met weglating van die gedeelten welke zich minder goed leenen voor de voorlezing in het gezin
Boer, ds C den Een vreemd'ling hier beneên Gedachten over Bunyans Christenreis
Borstius, ds Jacobus De Grimmigheid des Konings
Bos, ds CG De bejaarde: ons een zorg over bejaard worden en bejaard zijn
Brown, JD Dominee in Dixie
Bunyan, John Genade in overvloed
Bunyan, John Genade in overvloed
Buren, Jan van Schatrijk in Christus mijn identiteit in Hem
Campen, ds MM van Hoe word ik een kind van God? 7 preken over wedergeboorte, geloof en bekering
Deputaatschap voor studerenden van de Gereformeerde Gemeenten Student en kerk
div predikanten De goede belijdenis
Dubois, dr OW; Jong, Krijn de Aan de minste van Mijn broeders Het werk van 'Tot heil des volks' 1855-2005
Eijk, mgr dr WJ; Stockman fc, Br dr R.; Raymakers, dr JA (red) Kwaliteit van leven in christelijk perspectief Een uitgave in samenwerking met Stichting Medische Ethiek Nederland
Erskine, Ebenezer De regenboog van het verbond
Erskine, Ralph De Schatkamer van de Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend
Fisher, Edward Het merg van het Evangelie
Florijn, drs H Petrus Plancius
Guthrie, William Des Christens Groot Interest
Heide, dr A van der Het Jodendom
Henry, Matthew Edelgesteenten
Hoek-van Kooten, drs Alie Vonk of vuur Als je verliefd bent…
Honkoop, ds P Gode tot eer! 15 feeststoffen
James, John Angell Groeien als christen
Joppe, ds J Wat zegt de Bijbel over… Vriendschap
Kemp, ds Joh van der Uw harten vertroost dagboek
Kennedy, John De Heiland
Kersten, ds GH Korte lessen over Kort Begrip
Kersten, ds GH Korte lessen over Kort Begrip
Knox, John Bemoedigd uit het Woord Troostbrieven van John Knox
Kooten, ds R van Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen
Krummacher, GD Dagelijks manna
Kuijper, dr A In Jezus ontslapen Meditatiën
Kuijper, dr A De gemeene gratie Het practisch gedeelte
Kuijper, dr A De gemeene gratie Het leerstellig gedeelte
Kuijper, dr A De gemeene gratie Het geschiedkundig gedeelte
Leydekker, Cornelia Een lofzang in stilheid
Lloyd-Jones, dr D Martyn Uw hart worde niet ontroerd
Los, ds D Gij hebt mijn rechterhand gevat pastorale hulp aan terminale patiënten
Molenaar, ds P De kinderen van Jakob
Mönnich, prof dr CW (red) Encyclopedie van het Christendom Protestants deel, met medewerking van oud-katholieken
Murray, Andrew Wees mij genadig! Zonde, verlossing en dankbaarheid in het licht van Psalm 51
Newton, John Rust voor uw ziel
Newton, John Rust voor uw ziel
Niftrik, dr CG van Kleine dogmatiek
Ouweneel, Willem J Geloofszekerheid
Owen, John De heerlijkheid van Christus
Packer, JI Evangelisatie en de soevereiniteit van God
Packer, JI Wandelen door de Geest Inclusief biografie
Packer, JI Groeien in Christus
Philpot, JC Korenaren uit de volle oogst
Pink, AW Zie, hij bidt gebeden van de apostelen
Piper, John Vernieuwd leven Wat er gebeurt als we worden wedergeboren
Plas, ds AW van der Op adelaarsvleugels gedragen De lijdensgeschiedenis van een Hongaarse predikantsvrouw
Reuver, dr A de Aangevochten geloof bij Luther, Calvijn en Kohlbrugge
Rietdijk, ds D Woorden uit het Woord Bijbelse begrippen uitgelegd
Rover, PA de De strijdende kerk
Ruijgrok, ds LWCh (red) Het Licht schijnt in de duisternis dagboek bij de Bijbel
Ruitenburg, ds P van Elkaar begrijpen 52 Bijbeloverdenkingen over hoe we met elkaar omgaan in huwelijk en gezin
Ruitenburg, ds P van Tijdgeest Overdenkingen over de tijd waarin we leven
Ryle, John Charles De enige weg
Sanders, John Oswald De kracht van het gebed praktisch onderwijs voor de persoonlijke omgang met God
Schouten, L De tabernakel Gods Heiligdom bij Israel
Sibbes, dr Richard Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek
Sillevis Smitt, dr PAE Handboek voor de Heilige Geschiedenis Eerste deel, het Oude Testament
Snoek, Laurens Waarom zou ik… in God geloven?
Snoek, Laurens Reformatorisch en evangelisch
Sonneveld, ds C Gods weg met Israel Zestien Bijbelstudies over Romeinen 9-11
Sonneveld, ds C Om het hart van de kerk… Studies over de Dordtse Leerregels
Spurgeon, CH Zielen winnen voor het Evangelie
Staaij, Kees van der Woord houden Christelijke politiek in de praktijk
Stowell, Joseph Jezus liefhebben, wat mag het je kosten?
Unnik, WC van Woorden gaan leven
Veld, dr H van 't De pelgrimsstaf is in mijn hand John Bunyan (1628-1688)
Veldhuis, Henri (red) Onrustig is ons hart… Mens-zijn in christelijk perspectief
Verbree, Adrian Lichtflitsen Energie voor de christen
Vergunst, PJ Mijn leven is voor U Belijden dat niet vanzelf spreekt
Verwoerd, Wim Weg uit Babylon Laat Jeruzalem in uw hart opkomen
Visscher, prof dr H De oorsprong der ziel in het licht der gereformeerde levensbeschouwing
Vlastuin, drs W van Opwekking
Vreugdenhil, ds GC Vreemdelingen en huisgenoten
Vries, Anne de 100 vertellingen uit de Bijbel deel 2; Nieuwe Testament
Zalman-Marda, AR Joseph Zalman Een gezondene uit Israel
Zomer, ds G (red) Komende tot leven
Uit de Heilsfontein Bijbels dagboek
Het licht der wereld Bijbels dagboek
Bij het geopende Woord Bijbels dagboek
Een vaste koers dagboek bij de Bijbel
In goede orde Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtsgang
Een lied op den sabbatdag Vereniging ter bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging
Een lied op den sabbatdag deel 3 Vereniging ter bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging
Een lied op den sabbatdag deel 2
De wond'ren gadeslaan 90 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht
…die Gij hebt van ouds gedaan 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht
Concordantie van den Bijbel met woordverklaring
Een lied op den sabbatdag deel 4

Bertiel
Berichten: 2081
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49
Locatie: bertiel1306@gmail.com

Re: theologische boeken te koop

Berichtdoor Bertiel » 19 Aug 2019, 21:29

Wat kosten de beide Erskines?

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9076
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: theologische boeken te koop

Berichtdoor Zita » 19 Aug 2019, 21:29

1,50 per stuk:

Bison, S Het verhoorde kindergebed Een verhaal voor de jeugd
Blok, ds MJC Je staat er niet alleen voor de ongehuwde in de gemeente
Bunyan; Rutherford Puur Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen
Calvijn, Johannes Institutie Verkort weergegeven door B. Wielenga
Dam, H van Zijn verbond gedenken De twee verbonden aan jongeren uitgelegd
Dam, H van Opent uwe mond Het Onze Vader aan kinderen uitgelegd
Deputaatschap DMZ Jeugd, waarheen?
Douma, Jos Geworteld leven Christelijke spiritualiteit
Draijer, drs JW Een doodstil doel? suïcide en pastoraat
Ent, H van der Geloven in gedichten
Estabrooks, Paul Als de olifanten dansen Hoe het komt dat de kerk niet verpletterd wordt als de druk toeneemt
Friedensstimme Totdat Hij komt
GBS Heidelbergse Catechismus Met uitgeschreven Bijbelteksten
Gorsel, W van Waar God Zijn kerk bouwt
Graaf, ir J van der Als God roept…
Graaf-van Gelder, Rebecca Israel en kerk
Groningen, H van In vertrouwen 25 jaar De Vluchtheuvel
Guthrie, William Alles voor niets
Hellenbroek, A Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden tot de belijdenis des geloofs
Hellenbroek, A Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden tot de belijdenis des geloofs
Hellenbroek, A Voorbeeld der Goddelijke Waarheden
Hofman, ds H Naar de mond des Heeren verreisden zij
Houwing, Warmolt; Genderen, Dirk van Kapitein wordt Bijbelsmokkelaar
JBGG Jongeren en de bekering
JBGG Jongeren en de wederkomst
JBGG Jongeren en Sacramenten
JBGG Een goed idee
Keene, Michael Bijbelgids
Koning, Ger de Jezus, een levende relatie
Linden, Nico ter Jakob
Malgo, Wim Niet zonder bloed
Messelink, Embert; Brink, Tijs van den Brieven van bekende Nederlanders aan God
Noordegraaf, dr A Wie is Hij toch? Over de Persoon en het werk van Jezus
PKN Spreken over God Pastorale handleiding
Poort, ds JJ Bloemen op mijn wegen
Poort, ds JJ Kinderen krijgen… en dan?
Post-Dankers, Gerdien Een beker koud water
Raadt, Koen Twee gezichten, één Islam
RD Elke dag Bijbellezen
Ryle, JC Bent u een christen?
Ryle, JC Hebt u de Geest?
Schep, Johan en Linda Het moiste leven op aarde
Sheldon, Charles M In Zijn voetspoor Wat zou Jezus doen?
Spurgeon, CH Geloof Wat is geloof en waar leidt het toe?
Spurgeon, CH Rondom de enge poort
Stek, Barbara en Flora van Count your blessings tel je zegeningen voor een rijker leven
Stichting Schreeuw om Leven Nooit meer hetzelfde leven na een abortus
Trans World Radio Ik ga voor je uit
Tukker, ds WL Filippus, de Evangelist
Veldhuijzen, ds H; Kieskamp, drs RH Wij belijden De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht
InZicht Woorden uit de Bijbel met illustraties van Otto de Bruijne
De Bijbel tot leven Cahiers voor christelijke geloofsopvoeding Opklaring
Twee kerken zijn aan 't Woord Veertig jaar Capelle aan den Ijssel
Gods Woord door de tijd Bijbels dagboek
Ja, maar… Verontschuldigingen, excuses en tegenwerpingen die er kunnen zijn bij het komen tot Christus
Kort begrip der christelijke religie met de belijdenissen van Nicéa en Athanasius
Een stil moment Joodse wijsheid
Jezus zegt… Laat de woorden die de wereld veranderden, ook uw leven veranderen
Gebeden van Jezus
Gods krachtige beloften voor u Een gids naar troost, bemoediging en geestelijke kracht met speciaal geselecteerde Bijbelverzen

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9076
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: theologische boeken te koop

Berichtdoor Zita » 19 Aug 2019, 21:30

Bertiel schreef:Wat kosten de beide Erskines?

Alle boeken uit die eerste lijst: €4,50 per stuk.

Bertiel
Berichten: 2081
Lid geworden op: 14 Sep 2018, 08:49
Locatie: bertiel1306@gmail.com

Re: theologische boeken te koop

Berichtdoor Bertiel » 19 Aug 2019, 21:30

Bertiel schreef:Wat kosten de beide Erskines?

Ignore. Ik snap het

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9076
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: theologische boeken te koop

Berichtdoor Zita » 19 Aug 2019, 21:32

Eind van de week hoop ik de lijst nog wat uit te breiden. Er staan nog twee dozen, maar daar heeft een dominee het meeste leuks al uitgevist.
Bestellen kan via PB.

-DIA-
Berichten: 27462
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: theologische boeken te koop

Berichtdoor -DIA- » 19 Aug 2019, 21:36

ds. J. Barueth,
Verloren en gevonden
zes preken over de verloren zoon

Er is hier eens een preek van gelezen. Ik kende ds. J. Barueth zelfs voor die preek niet eens,
Het is alweer jaren geleden, en ik zou die wel weer eens willen nalezen.


Over Johannes Barueth
Johannes Barueth werd op 24 februari 1709, als zoon van Johan Godtlieb en Catharina Barueth-van Schagen, in Breda geboren. Johannes had 4 broers en 3 zussen waarvan er enkele jong zijn overleden. Vader Barueth was poorter van Breda, kwam uit s’Hertogenbosch waar hij het vak van zilversmid uitoefende. De familie Barueth was van hoge afkomst waar Johannes best trots op was. Waarschijnlijk heeft Johannes de Latijnse school van Breda doorlopen, omdat deze opleiding nodig was om theologie te studeren.

Op 12 mei 1726 werd Johannes als student aan de Universiteit van Leiden ingeschreven. Daar kreeg hij lessen van beroemde oudvaders als J. à Marck, Fabricius en Wesselius. Barueth heeft 6 jaar aan deze Universiteit gestudeerd, en schreef een doctoraalscriptie over de Heilige Namen van God in het Hebreeuws en Grieks. Johannes ging de vele dwalingen en onzuiverheid niet uit de weg maar bestreed dezen. Op 17 november 1732 verliet Johannes de academie als Theoloog,
op 21 september 1732 werd Johannes beroepen door de gemeente van Hoogwoud. Maar eerst moest hij nog een examen voor de classis afleggen, voordat hij bevestigd kon worden, wat hij ook met goed gevolg heeft gedaan. Op 30 november 1732 werd hij bevestigd door Ds. W. van Leeuwen van Hensbroek. Als afgevaardigde van de classis Schieland, woonde hij in 1742 de Zuid-Hollandse synode bij, welke vergadering door hem met een preek werd afgesloten.
Zijn tweede gemeente was Charlois, waar hij tot 1745 bleef, omdat hij op 24 mei 1745 een beroep had aangenomen naar Dordrecht. In deze gemeente heeft hij met veel liefde zijn ambtswerk mogen verrichten. Met een predicatie uit 2 Korinthe 13:4 nam hij op 11 juli 1745 afscheid van Charlois.
Barueth werd in Dordrecht bevestigd door Ds .van Meurs die een tekst had gekozen uit Spreuken 16:24.

In Dordrecht schreef hij een predicatie over 2 Samuël 24:11-17, met als titel: ‘Boetpredikaatzie’ over de sterfte van het rundvee ofte Davids wijze keuze uit drie plagen’ enz. Dit boek verscheen in 1745 te Rotterdam. Barueth heeft meerdere boeken in Rotterdam geschreven. In 1751 woonde hij de Zuid-Hollandse Synode bij. Barueth beëindigde deze bijeenkomst met een predica­tie naar aanlei­ding van Jesaja 54: 10 en 11. Zijn belangrijkste boek: ‘De predikende, en wonderdoende Christus of de Grote Profeet, en Leeraar Israël’s kragtig, in Woorden, en Werken, gebleken uit Zijne zielroerende Predikatieën, zinrijke Parabelen, en verbazende wonderwerken, welke uit overeenstemming der vier Evangelisten, Schriftmatig worden verklaart en ter oeffening van Godtvrugt toegepast’. Dit werk verscheen als eerste deel in 1752, het tweede deel in 1754. Deze beide boeken bevatten ieder 44 predicaties en werden, nadat ze waren uitgekomen, met waardering en dankbaarheid gelezen en aangeprezen.

Johannes was een uitgesproken aanhanger van het Oranjehuis en sprak over Willem van Oranje deze woorden: ’Geen Vorst wiens Doorluchtige Heldendaden ooit eenig gerucht maakten, op het Toneel deze Waereld, komt in eenige vergelijkijng bij Willem den I, Grondlegger van Neêrlands Republiek’enz. Toen de Roomse Fleury in 1691 een boek had geschreven klom Barueth in de pen, en schreef zijn protest; met zijn ‘Zedige en bescheide wederlegging der hedendaagsche Deïsten en vrijgeesten’ enz. Dit boek verscheen in 1767 te Rotterdam. In 1770 schreef Barueth opnieuw een boek tegen de Deïsten en vrijdenkers.

Johannes was een vurig en warm verde­diger van de ware Gereformeerde leer. Hij waarschuwde tegen alle Franse mode. ‘Alles moet naar de Franse zwier en mode wezen: Franse haar­vlechten, Franse optooi, Frans gewaad bij mannen en vrouwen’. Ds. Barueth was een geleerde, niet alleen op gebied van de Godgeleerdheid maar ook op wis-en natuur-en sterrenkun­dig gebied. Hij was curator van de Latijnse school te Dor­drecht, en heeft 32 jaar in Dordrecht gestaan. Johannes Barueth ging in 1777 met emeritaat, en overleed na een kortstondige ziekte op 29 augustus 1782.
.......


Terug naar “Prikbord”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast