Gadsby's hymns

GerbenJ
Berichten: 8
Lid geworden op: 31 Jan 2015, 14:53
Contact:

Gadsby's hymns

Berichtdoor GerbenJ » 06 Jan 2018, 19:08

Beste bezoeker,

We hebben een nieuw Hymnbook gepubliceerd: Uit Gadsby's Hymnbook, zie ook "https://www.gospelstandardvrienden.nl". Ik denk dat dit ook voor jongeren een heel mooie gelegenheid bied om kennis te maken met hymns zoals ze nog steeds in Engeland in de eredienst gezongen worden. Ze staan ook allemaal op onze site inclusief MP3 bestanden met de melodie en uitspraak.

In dit boek treft u een waardevolle selectie uit de Hymnbundel die William Gadsby (1773-1844) samenstelde voor de eredienst. Het boek bevat 52 Schriftuurlijk-bevindelijke liederen inclusief een melodie en de Nederlandse vertaling. Ze zijn zeer geschikt voor persoonlijk gebruik, voor scholen, verenigingen, koren en huisgodsdienst.


Hymns
Gods Kerk in Engeland kende een geheel andere ontwikkeling dan die op het vaste land van Europa. Zo ging de strijd er niet over of men psalmen of gezangen moest zingen, maar of het zingen zelf wel was toegestaan in de eredienst. Uiteindelijk werd het zingen van hymns algemeen. In de Strict Baptistgemeenten, waartoe o.a. William Gadsby, John Warburton en Joseph Charles Philpot behoorden, werd de noodzaak gezien van één bundel die vrij was van een wettische geest en remonstrantse vlekken. William Gadsby, die zelf vele gezangen schreef, verzamelde liederen van dichters zoals Hart, Newton, Toplady, Berridge, Watts en Cowper en stelde daarmee in 1814 een bundel samen. Philpot voegde daar nog een selectie aan toe en zo ontstond een boek met 1156 gezangen die nog steeds in de erediensten gebruikt worden. De bundel wordt Uit Gadsby’s Hymnbook genoemd.

Thematisch opgezet
Uit de bundel van Gadsby zijn 52 liederen uitgekozen, voor elke week één. Ze zijn thematisch opgezet: God, Christus, genade, berouw en bekering, gebed, voorzienigheid, de wet, het Evangelie, lofprijzing enzovoort. Met andere woorden, de drie stukken uit de Heidelbergse Catechismus, maar ook het kerkelijk jaar vindt u erin terug.

Vertaling, melodie en Schriftplaatsen
Links in het boek staat de melodie weergegeven in een enkelvoudige zetting met de tekst van het eerste vers. Tevens staat de vierstemmige zetting eronder, waardoor het zingen ook begeleidt kan worden en de zeer muzikale mensen kunnen een andere partij zingen. Rechts vindt u de Engelstalige hymn met daarnaast een letterlijke, niet-metrische Nederlandse vertaling. Er is dus geen grondige kennis van de Engelse taal nodig om de inhoud van het lied te kunnen begrijpen. Bij elk gezang staat tevens vermeld op welke plaats in de Schrift de inhoud steunt. Daar de liederen op meerdere wijzen gezongen kunnen worden, wordt ook een alternatieve melodie vermeld.

Huisgodsdienst, scholen, koren en persoonlijk gebruik
De gekozen opzet maakt deze liedbundel uitermate geschikt voor de huisgodsdienst, voor scholen en koren. Het boek is ook bedoeld voor persoonlijk gebruik, tot stichting en onderwijs in het geestelijk leven. Op scholen kan het heel goed gebruikt worden in de godsdienstles, muziekles en de Engelse lessen, temeer als ook de bijbehorende Schriftgedeelten in het Engels gelezen worden.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor DDD » 06 Jan 2018, 19:47

Een intrigerend initiatief. Is het werkelijk waar dat op het vasteland in Europa het zingen van gezangen een strijdpunt was? Of beperk je je tot de Nederlandse context? Voor wat betreft Duitsland en Frankrijk heb ik nooit van een strijd daarover vernomen, terwijl het een onderwerp is waar ik me al jaren voor interesseer.

Overigens vind ik de uitdrukking 'een geheel andere ontwikkeling' wel buitengewoon overdreven.

GerbenJ
Berichten: 8
Lid geworden op: 31 Jan 2015, 14:53
Contact:

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor GerbenJ » 06 Jan 2018, 20:49

Je stelt goeie vragen waar ik het antwoord niet op weet.
Het is een open deur te zeggen dat het zingen van gezangen in Nederland een zeer groot strijdpunt is geweest. Denk maar aan de tijd van de afscheiding in 1834. Het zingen van gezangen was toen een heikel punt mede omdat er remonstrantse tendenzen in zaten. Overigens werden er wel vele gezangen gezongen op gezelschappen en gezinnen in die tijd en daarvoor tijdens de Nadere Reformatie (Lodensteijn e.a.) enzovoort. Van deze liederen zijn er ook opgenomen in recent uitgegeven bundels. Helaas zijn vele hedendaagse gezangen onevenwichtig en zelfs onschriftuurlijk, maar dit geldt zeker niet voor de hymns van Gadsby.

In Engeland is er merkwaardig genoeg wel strijd geweest of men eigenlijk wel behoorde te zingen in de eredienst, maar de Psalmen werden veelal niet gezongen behalve in bepaalde afgescheiden gemeenten en in Schotland. Ook het gebruik van het orgel was een strijdpunt. De baptisten hebben ze echter nooit gezongen.

Moderamen
Berichten: 676
Lid geworden op: 18 Jan 2017, 20:36

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor Moderamen » 06 Jan 2018, 21:01

Mooi dat jullie dit doen. De gezangen zien er tekstueel erg bevindelijk uit.

Even zijpaadje: ik word zelf altijd wel een beetje kriegelig van al die positieve aandacht voor de strict baptists d.m.v. stichtingen enzo. Ik kan die aandacht best begrijpen. Ze vrouwen dragen hoeden en zeer eenvoudige kleding, de prediking is ook best beschrijvend en draait ook voornamelijk om bekering. Ben er op vakantie ook geweest, het is allemaal erg "oud en vertrouwd". Maar vergeten we dan niet dat men daar gewoon ontzettend dwaalt m.b.t. de doop? In Canada zijn er uit de GGiN twee strict baptist gemeenten voortgekomen. Zit dat er in Nederland ook niet aan te komen? Daar zou ik niet van staan te kijken.

GerbenJ
Berichten: 8
Lid geworden op: 31 Jan 2015, 14:53
Contact:

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor GerbenJ » 06 Jan 2018, 21:29

Dank je.

Er zijn zeker verschilpunten, daar hoeven we niet omheen te draaien. Niet alleen de doop, maar ook de de visie op de wet als regel des levens (die zij afwijzen). Echter, Philpot noemt bijvoorbeeld de doop nauweliijks en er werd er zelfs op aangevallen waarom hij niet voor zijn standpunt streed. Hij merkte eenvoudig op: als hij erop aangevallen werd, dan verdedigde hij zijn standpunt, maar voor hem was het geen zaak waarmee de zaligheid stond of viel. Hij voelde zich, zo zei hij, sterk verbonden met vele van Gods kinderen die helemaal geen baptist waren, meer dan met vele verdorven baptisten van zijn tijd. Met die laatsten voelde hij zich dus in het geheel niet verbonden! Die waren zo remonstrants als het maar kan evenals vele baptisten in ons land tegenwoordig. Volgens Philpot had de Heere zijn vrienden en broeders die geen baptist waren geen licht in die zaak gegeven en daarmee was voor hem de kous af ook al was hij een echte baptist.
We moeten er echter oog voor hebben hoe verdorven de situatie was in de Engelse Staatskerk in die dagen waar de kinderdoop als een voertuig van genade werd beschouwd. En een mens valt dan al gauw van het ene uiterste in het andere. Lees 'Der Pelgrims Metgezel' en dat zal veel duidelijk maken.

Als je leest wat wij als stichting beogen dan is dat voornamelijk de continuering van een band die al sinds ca. 1860(!) bestaat tussen hen en ons. De preken van Philpot vonden in Nederland veel weerklank en worden tot op de huidige dag in leesdiensten en persoonlijk gelezen. Wij hebben geen enkel plan om in Nederland een Strict Baptist gemeente te beginnen. Laat dit heel duidelijk zijn!

GJdeBruijn
Berichten: 2198
Lid geworden op: 09 Mar 2010, 14:37

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor GJdeBruijn » 06 Jan 2018, 22:03

Prachtige hymns! Zowel qua tekst als melodie.
Neem bijv. https://www.gospelstandardvrienden.nl/hymn-439.html
GerbenJ, de stichting doet mooi werk. Goed dat er in deze tijden van verdeeldheid ook nog stichtingen zijn die de eenheid bevorderen.

-DIA-
Berichten: 27462
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor -DIA- » 06 Jan 2018, 22:43

Ik zag het in de krant. De inhoud zal zeker goed zijn.


(Even off-topic: In De Saambinder staat nu een mooie Blok Hymn...
Misschien begrijpt iemand het, niet verder op reageren)
.......

Gebruikersavatar
Roos2017
Berichten: 548
Lid geworden op: 02 Okt 2017, 18:59

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor Roos2017 » 06 Jan 2018, 23:43

Deze hymns zijn heel heel puur.
Wij hebben in Engeland een poosje in de Strict Baptist gekerkt, dus voor ons heel herkenbaar.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor DDD » 06 Jan 2018, 23:47

GJdeBruijn schreef:Prachtige hymns! Zowel qua tekst als melodie.
Neem bijv. https://www.gospelstandardvrienden.nl/hymn-439.html
GerbenJ, de stichting doet mooi werk. Goed dat er in deze tijden van verdeeldheid ook nog stichtingen zijn die de eenheid bevorderen.


Maar waarom dan ook niet de tekst uit het Liedboek erbij, vraag ik mij dan af. Is dat om auteursrechtelijke redenen? Je kunt dan toch op zijn minst het gezangnummer noemen, lied 192 uit het oude liedboek. https://nederlandzingt.eo.nl/lied/o-kos ... O_1519161/

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor DDD » 07 Jan 2018, 00:06

Bij de Metropolitan Tabernacle zingen ze uit Psalms and Hymns of reformed worship. Is dat een totaal andere bundel? Het is een uitgave van The Wakeman Trust. Opmerkelijk is, dat Spurgeon wel alle 150 psalmen liet zingen. Hij was ook een baptist.

Dus ik vraag me af of de informatie in het eerste bericht wel juist is.

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15774
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor Hendrikus » 08 Jan 2018, 10:15

DDD schreef:Bij de Metropolitan Tabernacle zingen ze uit Psalms and Hymns of reformed worship. Is dat een totaal andere bundel? Het is een uitgave van The Wakeman Trust. Opmerkelijk is, dat Spurgeon wel alle 150 psalmen liet zingen. Hij was ook een baptist.

Dus ik vraag me af of de informatie in het eerste bericht wel juist is.

De informatie uit het eerste bericht is op z'n minst onvolledig.

"zoals ze nog steeds in Engeland in de eredienst gezongen worden". Jawel, maar slechts in een heel klein stukje van de kerkelijke landkaart van Engeland. In de meeste Engelse kerken (Church of England) zingt men uit het New English Hymnal en worden de psalmen onberijmd vanuit de Bijbel gezongen.

En zoals DDD al opmerkte, de kwestie "psalmen of gezangen" is niet zo'n breed Europees vraagstuk geweest. Exclusief psalmen zingen komt vooral in Nederland voor, en in kleine groepen in Schotland en Engeland.

"waardoor het zingen ook begeleidt kan worden" - begeleid mag gewoon met een d

"met daarnaast een letterlijke, niet-metrische Nederlandse vertaling" - waarin wel erg rijkelijk met hoofdletters is gestrooid. Dat mag best wat minder.

Maar afgezien daarvan: elk initiatief om meer te zingen in kerk, huis en vereniging is toe te juichen. Ik zie dit initiatief een beetje in de lijn van "Uit Sions zalen" en "Elk zing' Zijn lof". De vaak wat zoetige melodieën liggen dichter bij Joh. de Heer dan bij het klassieke kerklied, maar passen wel bij deze teksten.
~~Soli Deo Gloria~~

-DIA-
Berichten: 27462
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor -DIA- » 08 Jan 2018, 10:53

Hendrikus schreef:
DDD schreef:Bij de Metropolitan Tabernacle zingen ze uit Psalms and Hymns of reformed worship. Is dat een totaal andere bundel? Het is een uitgave van The Wakeman Trust. Opmerkelijk is, dat Spurgeon wel alle 150 psalmen liet zingen. Hij was ook een baptist.

Dus ik vraag me af of de informatie in het eerste bericht wel juist is.

De informatie uit het eerste bericht is op z'n minst onvolledig.

"zoals ze nog steeds in Engeland in de eredienst gezongen worden". Jawel, maar slechts in een heel klein stukje van de kerkelijke landkaart van Engeland. In de meeste Engelse kerken (Church of England) zingt men uit het New English Hymnal en worden de psalmen onberijmd vanuit de Bijbel gezongen.

En zoals DDD al opmerkte, de kwestie "psalmen of gezangen" is niet zo'n breed Europees vraagstuk geweest. Exclusief psalmen zingen komt vooral in Nederland voor, en in kleine groepen in Schotland en Engeland.

"waardoor het zingen ook begeleidt kan worden" - begeleid mag gewoon met een d

"met daarnaast een letterlijke, niet-metrische Nederlandse vertaling" - waarin wel erg rijkelijk met hoofdletters is gestrooid. Dat mag best wat minder.

Maar afgezien daarvan: elk initiatief om meer te zingen in kerk, huis en vereniging is toe te juichen. Ik zie dit initiatief een beetje in de lijn van "Uit Sions zalen" en "Elk zing' Zijn lof". De vaak wat zoetige melodieën liggen dichter bij Joh. de Heer dan bij het klassieke kerklied, maar passen wel bij deze teksten.


Misschien off-topic: Maar hoe staat het met de prediking in de Engelse kerk. Als we lezen hoe in de tijd van bv. Warburton er grote bezwaren waren tegen de koers van de kerk, hoe zou dat nu zijn? Volgens mij zijn de bevindelijke groeperingen niet meer in de Anglicaanse kerken te vinden. Denk dan meer aan kringen rond ds. B.A. Ramsbottom.
.......

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15774
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor Hendrikus » 08 Jan 2018, 11:47

-DIA- schreef:Misschien off-topic: Maar hoe staat het met de prediking in de Engelse kerk. Als we lezen hoe in de tijd van bv. Warburton er grote bezwaren waren tegen de koers van de kerk, hoe zou dat nu zijn? Volgens mij zijn de bevindelijke groeperingen niet meer in de Anglicaanse kerken te vinden. Denk dan meer aan kringen rond ds. B.A. Ramsbottom.

Dat is inderdaad off-topic. Iets voor een ander draadje.
~~Soli Deo Gloria~~

GerbenJ
Berichten: 8
Lid geworden op: 31 Jan 2015, 14:53
Contact:

Re: Gadsby's hymns

Berichtdoor GerbenJ » 08 Jan 2018, 17:02

Hartelijk dank voor alle reacties, hetzij kritisch of lovend! We pretenderen niet alles te weten, dus jullie opmerkingen en aanvullingen zijn meer dan welkom. Ook de taalkundige correcties.

We publiceren een tweemaandelijks tijdschrift, 'Metgezel', met daarin vertaalde artikelen uit voornamelijk The Gospel Standard (1835) en Zion's Witness (1858). Laatstgenoemde bladen behorend trouwens tot de oudste nog verschijnende kerkelijke bladen in Engeland en zijn wat inhoud betreft niet van kleur verschoten. Gratis proefnummers zijn bij ons te bestellen (https://www.gospelstandardvrienden.nl/webwinkel-nl.html#!/Gratis-lectuur/c/27022670/offset=0&sort=normal). Tussen haakjes: de mooie boeken van Ruth Bryan zijn samengesteld vanuit Zion's Witness.

Onze stichting werkt zonder winstoogmerk en beoogt slechts samenbindend te zijn en tot stichting te mogen dienen.


Terug naar “Prikbord”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten