SGP-jongerendag - 8 maart 2014

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: SGP-jongerendag - 8 maart 2014

Berichtdoor DDD » 28 Feb 2014, 00:56

Ik kan echt met mijn pet niet bij dit soort standpunten.

Als ik het goed begrijp is Alexv eigenlijk ook tegen een democratie. Ik vind het maar een griezelige benadering.

Dat geldt ook voor het standpunt dat je meewerkt aan zondagsopenstelling als je het voor elkaar krijgt om van 15 naar 10 koopzondagen te gaan. Zou dat soms ook met het verschil tussen bèta's en alfa's te maken hebben? Het is in ieder geval politiek gezien onjuist, want als raadslid of kamerlid ben je mijns inziens altijd eindverantwoordelijk voor de genomen besluiten, ook als je tegen hebt gestemd draag je de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. Dat lijkt me precies de reden om te proberen een besluit zo goed mogelijk te laten uitvallen.

Ik ben jaren gemeenteraadslid geweest, maar ik ben blij dat zulke opvattingen niet of nauwelijks in de politiek vertegenwoordigd zijn. Ik zou me als christen plaatsvervangend bijzonder schamen als iemand dit soort dingen zou beweren.

alexv
Berichten: 486
Lid geworden op: 02 Apr 2013, 01:18

Re: SGP-jongerendag - 8 maart 2014

Berichtdoor alexv » 28 Feb 2014, 04:11

Ik had van jou DDD wel een wat inhoudelijker reaktie verwacht op mijn redenering. Je gaat er niet echt op in. Maar wat je zegt over eindverantwoording daarmee geef je gelijk aan , misschien wel onbedoeld, waar de kneep zit.

Want je zegt en dat is terecht - dat er eindverantwoordelijkheid is voor genomen besluiten- en dat moet nu juist iedere SGP er doen besluiten ver van de politiek te blijven. Dus je bevestigt mijn gedachten dat je met de politiek niet mee kunt doen.

En wat zeg je nu over democratie? Ik wil eerst even stellen dat we NIET in een democratie leven in Ned. Het is een schijndemocratie. Alleen in naam. Referendum over Europese grondwet wordt door de regering met voeten getreden om maar een voorbeeld te noemen. En iedereen weet de afkeer van referendums van onze regering.
Ten tweede vraag ik me af of democratie Bijbels is. Zou je dat eens willen onderbouwen? Want misschien moet jij als Christen ook wel tegen democratie zijn. Ik zeg misschien want jij trekt wel de conclusie dat ik dan wel tegen democratie zou zijn en dat dat griezelig is maar waarom is dat volgens jou?

Ik wil je nog in overweging geven dat de "democratie" zoals we nu hebben iedere gesjeede idioot met de juiste contacten in een bestuursfunctie kan komen. Kwaliteit is er niet of niet nodig om in een bestuursfunctie te komen. Kijk maar wat ons regeert. Is dat een zegen denk je?

En waarom komt de SGP niet in aktie tegen het liegen en bedriegen van Plastrek? Omdat ze politiek bedrijven!! Ze laten het voor wat het is omdat ze denken nu nog wat invloed te kunnen uitoefenen. Zie je dat het goddeloos is wat ze doen?

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: SGP-jongerendag - 8 maart 2014

Berichtdoor DDD » 28 Feb 2014, 10:52

Je kunt op een forum als dit niet altijd op alles reageren, en zeker niet inhoudelijk. Bovendien verwacht ik dat inhoudelijke argumenten van mijn kant je niet zouden overtuigen.

Er zijn best democratische noties in de bijbel, maar geheel los van de bijbel vind ik de democratie de beste staatsvorm. Ik voel me in het geheel niet geroepen dat bijbels te legitimeren. Wij hebben ook ons gezonde verstand gekregen en er zijn op dit moment dingen die beter geregeld zijn dan in de tijd van de bijbel, en voorbeelden daarvan zijn de (officieel althans) afschaffing van de slavernij en de invoering van een democratie.

Over de kwaliteit van kamerleden kun je twisten, ik ken er een heel aantal, al dan niet voormalig, en dom waren ze niet, meestal. Grote bestuurders evenmin, maar hun rol is kritisch naar voornemens en stukken te kijken, en ik denk dat kamerleden daar gemiddeld genomen best aardig in functioneren, de fractiediscipline even buiten beschouwing gelaten, want dat vind ik een kwalijk fenomeen.

Ik neem aan dat je geen kinderen hebt. Dat zou ook moeilijk kunnen als je op deze manier denkt over het dragen van eindverantwoordelijkheid. Het wezen van de schepping is juist dat ieder individu zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, en dat beperkt de morele verantwoordelijkheid van mensen tot die onderwerpen waarvoor zij aanspreekbaar zijn/ waarop zij door doen of nalaten invloed hebben. Ik bedoel maar te zeggen dat je in deze redenering voor veel meer problemen komt te staan dan alleen het niet deelnemen in het openbaar bestuur.

Wie dan weet goed te doen, en niet doet, die is het zonde, heeft Jezus gezegd. Dat geldt ook in dit opzicht. Doorgeslagen vroomheid zoals te vinden bij In het Spoor is mijns inziens niet anders dan ver doorgevoerde eigengerechtigheid of vrome onnozelheid. In beide gevallen kwalijk en spijtig.

Ik ben in het openbaar bestuur nog weinig gesjeesde idioten tegen gekomen, een enkeling bij een lokale partij na. Wel is het soms voor grote partijen moeilijk om kwalitatief goede gemeenteraadskandidaten te vinden. Maar dat rechtvaardigt niet de kwalificaties die jij hier ventileert.

Iets anders is dat er wel sommige dingen fundamenteel mis zijn in onze rechtsorde, en dan denk ik vooral aan de rol van de (centrale) banken. Maar daar hoef ik jou niets over te vertellen en ik heb ook geen behoefte hier een college te gaan geven over fractioneel reservebankieren en de rol van centrale banken als onafhankelijke, maar feitelijk 'private partijen' in de economie.

Jongere
Berichten: 7651
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: SGP-jongerendag - 8 maart 2014

Berichtdoor Jongere » 28 Feb 2014, 11:41

"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld", zei de Heere Jezus.
En dat is nu juist de reden om wél zo politiek te bedrijven als de SGP dat op dit moment doet. Maar we moeten niet menen dat Gods koninkrijk door onze politiek tot stand wordt gebracht en dat moeten we ook niet verlangen van een politieke partij. Dat is een onbijbelse visie op de plaats die de politiek kan en mag hebben. En als je zo redeneert moet je inderdaad tot de uiterste conclusie komen dat geen enkele beslissing goed is, dan alleen een uiterst radicale invoering van een soort theocratie. Daarin is inderdaad ook geen enkele vorm van samenwerking door compromis mogelijk.

Maar dat is niet de taak van de politiek. In Israël regeerde God nationaal, nu is Zijn koninkrijk in Christus verborgen en wacht het geopenbaard te worden (Kol. 3). Zijn koninkrijk komt niet door de politiek, maar door de gemeente, door Zijn Woord.
In de tussentijd is de politiek een dienares van God (ja, zo werd zelfs de Romeinse overheid genoemd - daar was nog wel wat meer mis dan een minister Plasterk!). Op zo'n wijze dat zij geroepen is de orde te bewaren en haar burgers in vrede te laten leven. Ik voel daarmee het meeste voor iets wat lijkt op de 'tweerijkenleer' van Augustinus/Luther. Volgens onderstaand stukje volg ik daarmee dus meer Luther dan Calvijn.

Twee rijken die naast elkaar bestaan. Deze gedachte, die we ook bij Augustinus vinden, vormt bij Luther een wezenlijk onderdeel van zijn theologie. Het geestelijke rijk betreft het persoonlijke leven van ‘de ware christen’, het wereldlijke rijk het maatschappelijke en politieke leven. Een ware christen handelt ook zonder beteugeling door de overheid wel verantwoord, maar van andere mensen geldt dat niet. Daarom moet de overheid de orde handhaven en de ongebondenheid bestrijden. Luther ziet een duidelijk verschil tussen de moraal van de overheid en die van de individuele christen. Calvijn daarentegen gaat uit van de gedachte van het drievoudig gebruik van de wet. Gods wet dient om de mens aan zijn zonde te ontdekken, als leefregel voor de ware gelovigen en als norm voor de menselijke samenleving. Politici worden zodoende gesteld onder de kritiek van Gods wet, terwijl in de lutherse traditie de politiek gemakkelijk tot een autonome sector wordt.

Bron: http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/tweerijkenleer/Default.aspx

Waarmee duidelijk is dat ik het dus erg oneens ben met de visie van alexv op politiek. De enige rol die hij ziet voor de politiek is een directe, aardse invoering van Gods koninkrijk. Iedere tussenvorm of compromis die erop gericht is om de samenleving die Gods geboden niet kent in 'goede banen te leiden' is daarmee onmogelijk. Volgens mij ligt aan die gedachte een misvatting m.b.t. de geestelijkheid van Christus' koninkrijk ten grondslag.

Overigens staat de SGP officieel dichter bij Calvijn dan bij Luther, als ik even afga op het bovenstaande citaat. Maar in hun huidig politiek optreden kiezen zij een middenweg tussen het laten spreken van Gods wet enerzijds en een constructieve samenwerking met de overheid anderzijds. Daar kan ik goed achterstaan. Het is natuurlijk buiten twijfel dat ook in de Lutherse visie Gods geboden het meest heilzaam zijn voor de mens.


Terug naar “Prikbord”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast