Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Gebruikersavatar
MoesTuin
Verbannen
Berichten: 887
Lid geworden op: 01 Jul 2013, 10:18

Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor MoesTuin » 05 Nov 2013, 22:41

Psalmen worden neem ik aan in vrijwel alle kerken wel gezongen.
Waarschijnlijk grotendeels tijdens de kerkdiensten alleen maar.

De Psalmen zijn zeer rijk en mooi.
Daarover geen verkeerd woord.

Maar er zijn naast de Psalmen later nog velen andere verschillende Geestelijke Liederen gekomen.

Welke kent u?
Welke zingt u wellicht niet in de kerkdienst, maar thuis of onderweg, in de keuken achter het fornuis of in de strijkkamer?

Graag deel ik een mooie Psalm, zeer diep en rijk wat betreft de inhoud.

Psalm 56 vers 4 en 5 en 6

http://www.youtube.com/watch?v=hYzTnNrQyIc


4
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
Niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreevle vijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.

5
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat stervling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

6
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot;
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven.
Uw dierbre gunst is m' altoos bijgebleven.
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven.
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot.


Dia noteerde het al zo mooi in een topic elders

Zingen kan je in blijdschap
Zingen kan je in verdriet
Zingen kan je in de diepste nood.

Enkel en alleen in en uit en voor Hem!
Dat is de Kracht......

God groot maken door de woorden die je zingt vanuit je hart, persoonlijk, heel intiem.

Zingen wordt bidden
Zingen om te danken
Zingen van je geloof

Wat is er mooier dan dat..........

MoesTuin
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Gebruikersavatar
Loïs
Berichten: 36
Lid geworden op: 05 Nov 2013, 21:04

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor Loïs » 05 Nov 2013, 23:02

Zonder ook maar iemand te willen beledigen.. ik kom toch steeds weer uit bij de Psalmen.
Op de (evangelische) basisschool waar ik op zat leerde ik bijna alleen maar gezangen en 'liedjes' en er zijn ook nog wel gezangen die ik best mooi vindt, maar die diepe, doorleefde inhoud vind ik toch echt alleen in de Psalmen terug.

De Psalmen worden niet voor niets de geestelijke apotheek genoemd.. ontdekkend, bemoedigend en vertroostend, alles is er in terug te vinden.

Panny
Berichten: 1639
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor Panny » 06 Nov 2013, 00:19

Psalmen zijn zeker bijzonder mooi, maar er zijn toch zeker ook hele mooie gezangen, om er maar een paar te noemen:

Gezang 177
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.

Gezang 282
Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt.
Tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf waar uw eer?
Meer dan overwinnaar blijf ik in den Heer!

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

"Een vaste burcht is onze God"

1. Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

3. En grimd’ ook d’open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!

4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

jan de jong
Berichten: 41
Lid geworden op: 24 Okt 2013, 01:50

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor jan de jong » 06 Nov 2013, 03:24

Gelukkig worden er nog veel liederen gemaakt.
Zelf ben ik opgegroeid met psalmen en gezangen (bundel 1938) en op school eveneens uit deze bundel maar ook met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Er worden - gelukkig - nog veel nieuwe liederen gedicht en oudere liederen 'hertaald' zodat je ze weer ' als nieuw' gaat zingen. En denk ook eens aan het nieuwe Liedboek wat zojuist verschenen is!
Ik denk ook aan de Franse priester Joseph Gelineau, van wie ook veel psalmen in het Nederlands zijn vertaald en op eenvoudige melodieen gezongen worden (werden?).
We mogen blij en dankbaar zijn dat er dichters en componisten zijn die ons leren zingen. Volmaakt zingen zullen we hier op aarde nooit. Onze lippen zijn met zonden bevlekt. Maar volmaakt zingen we pas als we get Rijk van God mogen binnengaan,
En (ik hoorde eens deze uitspraak over de psalmen: 'Jezus zong ze voor ons, Jezus zong ze ons voor'.
En ik ben weleens bang dat we door alle gekissebis over 'oud', 'nieuw', 'rithmisch' of 'isorithmisch' dat vaak vergeten.
MoesTuin en anderen: ga alsjeblieft door met het plaatsen van liederen!!
Samen in de Naam van Jezus heffen we de lofzang aan!

Ik wil hier wijzen op 'Kerkdienst gemist' elke zondag 10 en 5 uur Hillegondakerk Rotterdam-Hillegersberg waar meestal Aad van der Hoeven (vaste organist) het Meere-orgel bespeelt.

ejvl
Berichten: 5538
Lid geworden op: 06 Jun 2011, 11:15

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor ejvl » 06 Nov 2013, 09:30

Ik houd ook het meest van psalmen, alleen ben ik niet zo'n fan van 1773, let ik op de inhoud heb ik graag Datheen, ook wel Meeuwse, voor de zingbaarheid en goede vertaling dicht bij de bijbel 1968.
Een aantal liederen vind ik ook prachtig. Opwekking houd ik niet zo van, meestal heeft dat met de vele herhalingen te maken.

Wat ik wel een prachtig lied vind: (Muziek is de zon die schijnt op een bevroren hart).

Vers 1:

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed door U gestort,
mij de Bron des Levens wordt.

Vers 2:

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kan slechts redden, Gij alleen.

Vers 3:

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud.
Moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt,
Die de zondaar leven doet.

Vers 4:

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon'
opklimt tot des Rechters troon,-
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22176
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor Mara » 06 Nov 2013, 11:32

Vandaag wel van toepassing:

Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't heug'lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.

Gezang 135
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4435
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor Posthoorn » 06 Nov 2013, 11:56

Johannes de Heer! :)
En wat de Psalmberijmingen betreft vind ik eigenlijk die van 1968 wel heel mooi, veel mooier dan de berijming van ds. Meeuse.
Maar ik ben opgevoed met 1773, dus die zing ik ook meestal.

Isala
Berichten: 1146
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor Isala » 06 Nov 2013, 14:52

Psalmen zijn mij erg dierbaar.
k Zou ze niet graag inwisselen voor iets anders.
Maar toch is er een gezang wat mijn hart altijd in beroering brengt:

Alle roem is uitgesloten Gezang 173

1
Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niets tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

2
Met mijn zware val bewogen,
bood Gods liefde mij de hand.
O ontfermend mededogen,
liefde boven mijn verstand!
Vijandschap was mijn bedenken,
vlees'lijk, onder 't kwaad verkocht,
had ik nimmer Hem gezocht,
Hij wou m' eerst zijn liefde schenken:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

3
Zo, zo lief had God de wereld,
dat Hij zijne eigen Zoon
voor die afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk d' Ontfermer ons gena,
stierf zijn Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

6
Dat heet gadelooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming,
schenkt z' aan zondaars, schenkt z' ook mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godd'lijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
Hora est!

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 17193
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor helma » 06 Nov 2013, 15:41

wij zongen pas zondag 1 berijmd met onze familie, dat vond ik erg mooi.
Ik hoop dat er daar (goedkopere....) meezingbundels van komen; ook goed bruikbaar bij catechisatie!

Afbeelding
http://www.refdag.nl/muziek/catechismus ... k_1_708578

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15775
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor Hendrikus » 06 Nov 2013, 16:10

helma schreef:wij zongen pas zondag 1 berijmd met onze familie, dat vond ik erg mooi.
Ik hoop dat er daar (goedkopere....) meezingbundels van komen; ook goed bruikbaar bij catechisatie!

Afbeelding
http://www.refdag.nl/muziek/catechismus ... k_1_708578

Komt die niet uit de catechismusberijming van Van 't Veld?
http://www.refdag.nl/boeken/de_heidelbe ... m_1_210945
~~Soli Deo Gloria~~

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 17193
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor helma » 06 Nov 2013, 20:48

nee, deze is van Jan van de Brink (Eindhoven)

DDD
Berichten: 19426
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor DDD » 06 Nov 2013, 21:00

Wij zongen vandaag de Dankzang na het eten in de kerk. Heel toepasselijk, maar ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb meegemaakt. Het is gezang 11 van de Enige gezangen.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Verbannen
Berichten: 887
Lid geworden op: 01 Jul 2013, 10:18

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor MoesTuin » 07 Nov 2013, 11:10

pracht inhoudelijke liederen komen er hier voorbij in dit topic

fijn dat er hier ook een plekje voor is.

Om dit te kunnen en mogen delen.

Graag deel ik onderstaand lied uit de Johan de Heer bundelhttp://www.youtube.com/watch?v=Mnylk60AxdE

- Joh de Heer 38
1
De Geest strijdt, O zondaar!
En zoekt uw behoud;
Hij klopt aan uw harte,
zo hard en zo koud.
Weersta dan die Geest niet,
die heden nog staat;
wellicht is het morgen,
voor eeuwig te laat.
2
O, kind van Gods liefde!
Verzwaar niet uw schuld,
maar wordt met de vrede
des Geestes vervuld.
Bedroef dan die Geest niet;
O, doe Hem geen pijn!
Dat in u uw Heiland
verheerlijkt moog zijn.
3
De tempel des harten,
van schoonheid beroofd,
en 't vuur van Gods liefde
schier in u verdoofd;
zie toe, dat die liefde
weer brandende zij;
en blus niet de Geest uit,
want God is nabij!
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

eilander
Moderator
Berichten: 15956
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor eilander » 07 Nov 2013, 11:14

DDD schreef:Wij zongen vandaag de Dankzang na het eten in de kerk. Heel toepasselijk, maar ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb meegemaakt. Het is gezang 11 van de Enige gezangen.


Ik heb het ook nog nooit in een kerkdienst gezongen, voor zover ik weet.
Toen ik nog organist was, speelde ik het weleens voor de dienst op een dankdag. Ik heb er nooit reactie op gekregen.

Gebruikersavatar
Upquark
Berichten: 474
Lid geworden op: 05 Aug 2002, 18:46
Locatie: Apeldoorn

Re: Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen

Berichtdoor Upquark » 07 Nov 2013, 13:07

Ik heb ooit (pakweg 2001) in een dienst van ds. J.S. van der Net meegemaakt dat we 's ochtends de bedezang voor, en 's avonds de bedezang na het eten zongen. Sindsdien niet meer meegemaakt.

Ik vraag me trouwens wel af: wat maakt dat deze 2 gezangen nu zo bijzonder zijn dat ze wel gezongen mogen worden, en bijvoorbeeld 'Alle roem is uitgesloten' niet?
www.psalmenzingen.nl: 150 psalmen in de berijming-1773.


Terug naar “Muziek en Gedichten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast