Pagina 54 van 122

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 16:15
door Hollander

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 17:14
door huisman
DDD schreef:Dat is dan een voorwaardelijke hoop. Zo lust ik er nog wel een paar. "Als jij alles doet wat volgens mij goed is, dan hoop ik dat wij nog heel lang goed zullen samenwerken/samenleven/getrouwd zullen zijn."

Ik begrijp heus het belang dat Bewaar het Pand hecht aan de sluiting van het ambt voor de zusters van de gemeenten. Maar dan moet je niet ontkennen dat de organisatie aanstuurt op een kerkscheuring. Er is immers weinig reden om aan te nemen dat zulke grote woorden de broeders en zusters die er anders over denken, zullen overtuigen.

En inderdaad: natuurlijk ziet Bewaar het pand liever dat iedereen doet wat zij zegt. Dat zal ik niet ontkennen.


@DDD wat kun jij toch raar redeneren. :bobo
Bewaar het pand vraagt of de GS zich aan haar eigen besluiten wil houden. Dat lijkt niet op het aansturen op een kerkscheuring. Kerkenraden zoals die van Nieuwegein leggen besluiten en toegekende appels naast zich neer en doen het tegenovergestelde. Zij begeren blijkbaar tweedracht en muiterij binnen de CGK. Voor deze kerkenraden is terugkeren en zich voegen naar de besluiten van de GS of anders vertrekken.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 17:21
door DDD
Die eigen besluiten van de synode impliceren helemaal geen kerkscheuring. Dus ik zie dat inderdaad als twee verschillende dingen.

Dat staat los van de tweedracht vanuit andere kerkelijke gemeenten.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 17:22
door Posthoorn
Ach, ds. Schenau. Regelmatig gehoord als jong predikant in Middelburg. Tempi passati.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 17:33
door huisman
DDD schreef:Die eigen besluiten van de synode impliceren helemaal geen kerkscheuring. Dus ik zie dat inderdaad als twee verschillende dingen.

Dat staat los van de tweedracht vanuit andere kerkelijke gemeenten.


De oproep van BhP impliceert ook helemaal geen kerkscheuring maar een terugkeer tot de besluiten van ons kerkverband. Voor jou zijn GS besluiten en toegekende appels blijkbaar van geen enkele waarde.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 20:05
door Geytenbeekje
Posthoorn schreef:Ach, ds. Schenau. Regelmatig gehoord als jong predikant in Middelburg. Tempi passati.

Als je kijkt waar hij voorgaat kan je nog steeds naar hem luisteren.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 20:11
door DDD
huisman schreef:
DDD schreef:Die eigen besluiten van de synode impliceren helemaal geen kerkscheuring. Dus ik zie dat inderdaad als twee verschillende dingen.

Dat staat los van de tweedracht vanuit andere kerkelijke gemeenten.


De oproep van BhP impliceert ook helemaal geen kerkscheuring maar een terugkeer tot de besluiten van ons kerkverband. Voor jou zijn GS besluiten en toegekende appels blijkbaar van geen enkele waarde.Je leest niet goed. BhP stelt dat de kerken die zich niet houden aan deze afspraak uit de CGK moeten worden gezet. Daar is geen woord Spaans bij. En dat heeft niets te maken met de GS-besluiten als zodanig. Want ik vind ook dat het de bedoeling is om je aan kerkelijke afspraken te houden. Maar dat neemt niet weg dat BhP oproept tot scheuring als de anderen niet doen wat BhP wil. En dat vind ik nog veel minder deugen dan je niet aan een afspraak houden als naar jouw idee de nood dat vordert. In de GG worden regelmatig kerkordelijke bepalingen niet nageleefd vanwege de nood der tijden. Ik zie daarin geen verschil.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 20:22
door samanthi
Geytenbeekje schreef:
Posthoorn schreef:Ach, ds. Schenau. Regelmatig gehoord als jong predikant in Middelburg. Tempi passati.

Als je kijkt waar hij voorgaat kan je nog steeds naar hem luisteren.

Maakt het uit waar hoj voorgaat?
Ds P Beekhuis ging regematig voor in de studio van de EO zaait aan alle wateren zei hij altijd.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 20:22
door Geytenbeekje
samanthi schreef:
Geytenbeekje schreef:
Posthoorn schreef:Ach, ds. Schenau. Regelmatig gehoord als jong predikant in Middelburg. Tempi passati.

Als je kijkt waar hij voorgaat kan je nog steeds naar hem luisteren.

Maakt het uit waar hoj voorgaat?
Ds P Beekhuis ging regematig voor in de studio van de EO zaait aan alle wateren zei hij altijd.

Nee, juist niet.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 20:23
door samanthi
Geytenbeekje schreef:
samanthi schreef:
Geytenbeekje schreef:
Posthoorn schreef:Ach, ds. Schenau. Regelmatig gehoord als jong predikant in Middelburg. Tempi passati.

Als je kijkt waar hij voorgaat kan je nog steeds naar hem luisteren.

Maakt het uit waar hoj voorgaat?
Ds P Beekhuis ging regematig voor in de studio van de EO zaait aan alle wateren zei hij altijd.

Nee, juist niet.

Oké...

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 20:31
door huisman
DDD schreef:
huisman schreef:
DDD schreef:Die eigen besluiten van de synode impliceren helemaal geen kerkscheuring. Dus ik zie dat inderdaad als twee verschillende dingen.

Dat staat los van de tweedracht vanuit andere kerkelijke gemeenten.


De oproep van BhP impliceert ook helemaal geen kerkscheuring maar een terugkeer tot de besluiten van ons kerkverband. Voor jou zijn GS besluiten en toegekende appels blijkbaar van geen enkele waarde.Je leest niet goed. BhP stelt dat de kerken die zich niet houden aan deze afspraak uit de CGK moeten worden gezet. Daar is geen woord Spaans bij. En dat heeft niets te maken met de GS-besluiten als zodanig. Want ik vind ook dat het de bedoeling is om je aan kerkelijke afspraken te houden. Maar dat neemt niet weg dat BhP oproept tot scheuring als de anderen niet doen wat BhP wil. En dat vind ik nog veel minder deugen dan je niet aan een afspraak houden als naar jouw idee de nood dat vordert. In de GG worden regelmatig kerkordelijke bepalingen niet nageleefd vanwege de nood der tijden. Ik zie daarin geen verschil.


Lees jij maar eens goed. https://www.bewaarhetpand.nl/. Wat BhP zegt is het naspreken van wat veel CGK kerkorde-specialisten zeggen . Kerken die zich niet aan de GS besluiten houden hebben zichzelf buiten het kerkverband geplaatst. De oproep spreekt niet over er uitzetten maar spoort de GS aan hetzelfde te zeggen als de kerkrecht specialisten. Namelijk dat deze gemeenten met hun ongehoorzaamheid zichzelf buiten de CGK hebben geplaatst.

Dat BhP oproept tot een scheuring is dus moedwillige laster van @DDD en daar vind ik wat van. Zwartmaken van je naaste zou op dit forum niet mogelijk mogen zijn.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 20:47
door DDD
Er staat:
We hopen en verwachten dat de GS openlijk zal uitspreken dat kerken die de vrouw in het ambt aanvaarden, zich de facto buiten het kerkverband stellen.

Met nadruk willen we als bestuur van Bewaar het Pand uitspreken dat het gedogen van gemeenten die welbewust tegen deze kerkelijke besluiten ingaan, en een onschriftuurlijke praktijk hebben ingevoerd, op geen enkele wijze een mogelijkheid kan zijn. Feitelijk hebben ze de gemeenschap met het kerkverband verbroken.


Volgens mij is het duidelijk. Dat heeft niets met zwartmaken te maken. Ik lees gewoon wat er staat. En ik vind daar iets van, maar dat staat er nog los van.

Het is mijns inziens idioot om te zeggen dat de betreffende gemeenten nu geen deel meer zouden uitmaken van de CGK. Ik geloof ook zonder nader bewijs niet dat er één kerkrechtspecialist is, die dat beweert. De gemeenten betalen gewoon hun afdracht, en de predikanten die de zusters bevestigen, krijgen gewoon hun emeritaatsvergoeding of wat dan ook.

Dat ik dat zogenaamde misverstand ook nog eens moedwillig zou veroorzaken, is trouwens op de persoon. Ik weet me gesteund door de redactie van het ND, dus zo heel slecht lees ik waarschijnlijk niet.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 21:00
door Herman
Als je een enkel lidmaat de deur wijst heet dat ban of afsnijding volgens de kerkelijke tucht. Dat betekent ook een breuk, maar is van geheel andere orde dan een scheuring.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 21:02
door huisman
DDD schreef:Er staat:
We hopen en verwachten dat de GS openlijk zal uitspreken dat kerken die de vrouw in het ambt aanvaarden, zich de facto buiten het kerkverband stellen.

Met nadruk willen we als bestuur van Bewaar het Pand uitspreken dat het gedogen van gemeenten die welbewust tegen deze kerkelijke besluiten ingaan, en een onschriftuurlijke praktijk hebben ingevoerd, op geen enkele wijze een mogelijkheid kan zijn. Feitelijk hebben ze de gemeenschap met het kerkverband verbroken.


Volgens mij is het duidelijk. Dat heeft niets met zwartmaken te maken. Ik lees gewoon wat er staat. En ik vind daar iets van, maar dat staat er nog los van.

Het is mijns inziens idioot om te zeggen dat de betreffende gemeenten nu geen deel meer zouden uitmaken van de CGK. Ik geloof ook zonder nader bewijs niet dat er één kerkrechtspecialist is, die dat beweert. De gemeenten betalen gewoon hun afdracht, en de predikanten die de zusters bevestigen, krijgen gewoon hun emeritaatsvergoeding of wat dan ook.


Eigenlijk pleeg jij gewoon openlijk bedrog met wat handig knippen uit de BhP oproep maar dat kan iedereen zien.

DDD er staat niets over er uitzetten en scheuren van het kerkverband. Dat weet jij ook. Voor jou mag dit een leuk woordspelletje zijn maar je hebt geen enkel begrip voor het intense verdriet dat veel CGK’ers voelen. Onze kerk staat op springen en dat houd mij dag en nacht bezig.
De vorige GS preses (ds PDJ Buijs) de huidige preses (ds Schenau) en prof Selderhuis hebben alle drie gezegd dat deze gemeenten feitelijk met de CGK gebroken hebben. En ook dat weet jij.

Ik vind jouw wijze van zwartmaken onchristelijk en dit forum onwaardig. Misschien moet jij je als GG’ er maar niet al te zeer bemoeien met deze zeer gevoelige CGK zaken.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 11 Nov 2019, 21:08
door DDD
@Herman:
Zeker. Maar als je 20 gemeenten de kerk uit zet, heet dat geen ban of afsnijding. Lees het formulier voor de ban eens door.

Dat is gewoon een kerkscheuring.

@Huisman:

Ik knip een letterlijk citaat, zonder iets weg te laten.

De kerk staat op springen, zeg je. Dat weet ik niet zo goed. BhP staat naar mijn indruk op ontploffen. Maar dat doet niets af aan wat ik schreef en aan de analyse van het ND.

Ik kan me de uitspraken van ds. Schenau niet herinneren, maar het zou mij verbazen als ik het er niet mee eens zou zijn. Ik kon mij geheel vinden in de uitspraken van prof Selderhuis, maar die zegt toch heel wat anders dan in deze verklaring staat.

Ik vind dat jij mij zwartmaakt. Je kijkt duidelijk niet objectief naar de gerezen geschillen.