Pagina 48 van 95

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 11:09
door helma
Ik las het in 't RD vanmorgen ja!

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 11:13
door DDD
Een heel mooie tekst. Zoals meestal van prof. Selderhuis.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 11:16
door huisman
Bezorgd schreef:Ik weet niet of deze bijdrage al gepost is hier, maar dit is toch wel een helder geluid van prof Selderhuis: https://cgk.nl/bijdrage-prof-selderhuis/


Inderdaad helder en klaar.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 11:51
door Jantje
huisman schreef:
Bezorgd schreef:Ik weet niet of deze bijdrage al gepost is hier, maar dit is toch wel een helder geluid van prof Selderhuis: https://cgk.nl/bijdrage-prof-selderhuis/


Inderdaad helder en klaar.
Zeker. Een wijs man. Hopelijk wordt het in vele harten verklaard.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 14:29
door Jan Vogel
Jantje schreef:
huisman schreef:
Bezorgd schreef:Ik weet niet of deze bijdrage al gepost is hier, maar dit is toch wel een helder geluid van prof Selderhuis: https://cgk.nl/bijdrage-prof-selderhuis/


Inderdaad helder en klaar.
Zeker. Een wijs man. Hopelijk wordt het in vele harten verklaard.

Wat is er zo helder en klaar en wordt hopelijk in vele harten verklaard?? Het is maar net met welke bril je de bijdrage leest.
Het belangrijkste in de bijdrage van Selderhuis is:
citaat:
Dit alles betekent dat iemand die afgevaardigd is naar de Generale Synode hier:
-niet zit namens zijn kerkenraad,
-ook niet namens zijn achterban of actiegroep
-meebidt om wijsheid en inzicht
-zich eerlijk openstelt voor argumenten
beseft dat er besluiten genomen worden voor heel de kerk – en die kerk is niet van ons.
Het kan dus zijn dat je in de weg van overleg en van gebed tot een ander standpunt komt dan jouw kerkenraad, dan jouw achterban, dan jijzelf! Dat is de last die op de afgevaardigde ligt. De lastbrieven binden niet vooraf aan een standpunt. Lastbrieven spreken van een last, oud woord voor opdracht: het is opnieuw de opdracht voor de kerk van Christus te zorgen.
einde citaat

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 14:42
door Mara
Jan Vogel schreef:Wat is er zo helder en klaar en wordt hopelijk in vele harten verklaard?? Het is maar net met welke bril je de bijdrage leest.
Het belangrijkste in de bijdrage van Selderhuis is:
citaat:
Dit alles betekent dat iemand die afgevaardigd is naar de Generale Synode hier:
-niet zit namens zijn kerkenraad,
-ook niet namens zijn achterban of actiegroep

Ik dacht dat ik de enige was die dit betoog niet helder vond. :hum
Ik begrijp dit nl. niet. Zit hij er op persoonlijke titel en hoeft hij geen verantwoording af te leggen aan zijn achterban?

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 15:00
door s1051952
Luther schreef:
Geytenbeekje schreef:
Luther schreef:
s1051952 schreef:Nu 2,5 jaar na het synodebesluit, lijkt Zwolle gewoon haar gang te kunnen blijven gaan. Was iets daadkrachtiger optreden niet mogelijk geweest? Of gaat dit (binnen kort) nog gebeuren?
Welke daadkrachtige dingen heb je in gedachten?
Dat de gemeente zich niet meer CGK mag noemen.
OK, en hoe ga je dat kerkordelijk regelen? En wat zijn de stappen die voorafgaan aan een dergelijk besluit? En hoeveel tijd kosten die onderscheiden stappen?


Ik weet niet precies hoe je e.e.a. het beste kunt 'aanpakken' in een situatie als deze. Ik vind het zelf opmerkelijk dat, als een kerk al vóór een synode zegt dat ze zich niet aan een synodeuitspraak gaan houden als die hen niet aanstaat, dit op deze manier verloopt terwijl de kerken IJmuiden en Nieuwegein van allerlei kanten hardop bekritiseerd worden. Voor mijn gevoel gebeurt dit veel minder in de richting van de kerk van Zwolle.

Hoe dan ook hoop ik dat de CGK elkaar weten vast te houden.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 15:07
door Herman
Mara schreef:
Jan Vogel schreef:Wat is er zo helder en klaar en wordt hopelijk in vele harten verklaard?? Het is maar net met welke bril je de bijdrage leest.
Het belangrijkste in de bijdrage van Selderhuis is:
citaat:
Dit alles betekent dat iemand die afgevaardigd is naar de Generale Synode hier:
-niet zit namens zijn kerkenraad,
-ook niet namens zijn achterban of actiegroep

Ik dacht dat ik de enige was die dit betoog niet helder vond. :hum
Ik begrijp dit nl. niet. Zit hij er op persoonlijke titel en hoeft hij geen verantwoording af te leggen aan zijn achterban?

Dat is juist wat je van dit betoog moet leren. We verwarren de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer met de manier waarop je naar een synode gaat. Je bent daar aanwezig zonder last of ruggespraak. Deze termen komen uit de kerkorde of kerkrecht en betekenen zoveel als dat je aan niemand verantwoording hoeft af te leggen over je standpunten en je stemgedrag, behalve aan Christus zelf. Want Christus is koning van de kerk en niet de kerkenraad van waaruit je afgevaardigde bent.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 12 Okt 2019, 16:36
door Luther
Jan Vogel schreef:
Jantje schreef:
huisman schreef:
Bezorgd schreef:Ik weet niet of deze bijdrage al gepost is hier, maar dit is toch wel een helder geluid van prof Selderhuis: https://cgk.nl/bijdrage-prof-selderhuis/


Inderdaad helder en klaar.
Zeker. Een wijs man. Hopelijk wordt het in vele harten verklaard.

Wat is er zo helder en klaar en wordt hopelijk in vele harten verklaard?? Het is maar net met welke bril je de bijdrage leest.
Het belangrijkste in de bijdrage van Selderhuis is:
citaat:
Dit alles betekent dat iemand die afgevaardigd is naar de Generale Synode hier:
-niet zit namens zijn kerkenraad,
-ook niet namens zijn achterban of actiegroep
-meebidt om wijsheid en inzicht
-zich eerlijk openstelt voor argumenten
beseft dat er besluiten genomen worden voor heel de kerk – en die kerk is niet van ons.
Het kan dus zijn dat je in de weg van overleg en van gebed tot een ander standpunt komt dan jouw kerkenraad, dan jouw achterban, dan jijzelf! Dat is de last die op de afgevaardigde ligt. De lastbrieven binden niet vooraf aan een standpunt. Lastbrieven spreken van een last, oud woord voor opdracht: het is opnieuw de opdracht voor de kerk van Christus te zorgen.
einde citaat

Prachtige passage.
In het licht van wat er momenteel in de kerken gaande is, lijkt me de kern overigens hier te liggen:
prof. dr. H.J. Selderhuis schreef:Maar daar is nog iets waarvoor een kerkverband tot stand kwam: Bewaar elkaar bij de Schrift en bij de belijdenis. De kerk heeft meegemaakt wat er gebeurt en vooral wat er niet meer gebeurt als dwalingen – grote en kleine - vrije doorgang hebben. Zo kunnen gemeenten elkaar via een kerkverband helpen de leer te bewaren en te verspreiden. Basis voor het kerkverband is een gezamenlijke overtuiging over de leer van de kerk. Als er op dat punt verschil van mening is, ontstaan al snel fundamentele discussies bijvoorbeeld over wat de boodschap van de preek en de boodschap bij zending en evangelisatie moet zijn. Grondslag van een kerkverband is eenheid in de leer en een gezamenlijk belang en verlangen die leer te verspreiden, te verdedigen en vorm te geven. Calvijn legt in dit verband de relatie tussen ´ordo´ en ´doctrina´. Orde moet er niet zijn omdat het in de kerk netjes toe hoort te gaan maar orde dient de leer, en bij Calvijn is leer altijd inclusief het leven. Kerkorde dient het juiste leven met God en om dat goed te doen heb je elkaar als kerken nodig. Uitgangspunt is wel steeds dat de kerk plaatselijk is en dat de Schrift geen enkele kerk verplicht lid van een kerkverband te zijn, maar geestelijke eenheid brengt wel bij de plicht en roeping elkaar te dienen. Plaatselijke kerken treden vrijwillig tot een kerkverband toe en stemmen door toetreding met de bestaande regels in. Niemand is verplicht Christelijk Gereformeerd te zijn. Wil je het wel zijn, dan houd je je aan de onderlinge afspraken.
Een afspraak is bijvoorbeeld dat besluiten die bij meerderheid genomen worden ook door de minderheid geaccepteerd worden, waarbij het evenwel ook een afspraak is dat de kerken elkaar zoveel mogelijk vrijheid laten en elkaar alleen in wezenlijke zaken binden. En waar je vrij in bent en waarin je gebonden bent, is ook iets dat je met elkaar afspreekt. Toetreding betekent in het gereformeerde kerkrecht ook dat een gemeente vrijwillig een deel van haar zelfstandigheid afstaat: ik ga akkoord met de afspraak dat wat gezamenlijk wordt afgesproken ook voor mij geldt. En dus zegt een kerkenraad: Ik houd mij aan wat de kerken gezamenlijk besluiten ook als ik het er niet mee eens ben.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 14 Okt 2019, 11:56
door KGPHP
De concept-agenda voor de eerste zittingsweek is inmiddels ook bekend.
Bron: https://cgk.nl/project/generale-synode/

De concept-agenda ziet er als volgt uit:
Dinsdag 12 november 2019
10.00-11.00 Uur van bezinning en gebed
11.00-11.15 Voorstellen/mededelingen moderamen/ingekomen stukken
11.15-11.30 Totaal financieel beleid
11.30-12.15 Kerk en Israël

13.30-15.00 Eenheid (drie ‘oplossingsrichtingen’)
15.15-16.15 Varenden
16.15-17.15 Cie 7 – procedurevoorstel m.b.t. ambten, cie 7 – procedurevoorstel m.b.t. vrouw en ambt, cie 7 – ontvankelijkheid rapporten

18.30-20.30 Studiefonds
voortijdige ambtsbeëindiging
instructie tweede kerkdienst
eventueel: landelijke appelcommissieWoensdag 13 november 2019
9.15-12.15 Revisieverzoeken afvaardiging niet-CGK ambtsdragers
eventueel: lijst deeltijdpredikanten
13.30-17.15 Curatorium
raad van toezicht
college van bestuur

19.00-20.30 Jaarboek
instructies (dans en drama)
eventueel: brief pastoriegesprekkenDonderdag 14 november 2019
9.15-10.30 diaconaat + 20 min. presentatie
10.45-12.15 overheid
13.30-15.00 emeritikas
15.15-17.15 kerkjeugd en onderwijs
19.00-20.30 kerkorde en kerkrecht (per paragraaf)
Procedure revisieverzoeken
appels – comité
eventueel: instructie herindeling classesVrijdag 15 november 2019
9.15-12.15 Kerkorde en kerkrecht (per paragraaf)
13.30-16.00 Evangelisatie + 20 min. presentatie

evaluatie werkwijze eerste ronde

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 14 Okt 2019, 12:09
door s1051952
KGPHP schreef:De concept-agenda voor de eerste zittingsweek is inmiddels ook bekend.
Bron: https://cgk.nl/project/generale-synode/

De concept-agenda ziet er als volgt uit:
Dinsdag 12 november 2019
10.00-11.00 Uur van bezinning en gebed
11.00-11.15 Voorstellen/mededelingen moderamen/ingekomen stukken
11.15-11.30 Totaal financieel beleid
11.30-12.15 Kerk en Israël

13.30-15.00 Eenheid (drie ‘oplossingsrichtingen’)
15.15-16.15 Varenden
16.15-17.15 Cie 7 – procedurevoorstel m.b.t. ambten, cie 7 – procedurevoorstel m.b.t. vrouw en ambt, cie 7 – ontvankelijkheid rapporten

18.30-20.30 Studiefonds
voortijdige ambtsbeëindiging
instructie tweede kerkdienst
eventueel: landelijke appelcommissieWoensdag 13 november 2019
9.15-12.15 Revisieverzoeken afvaardiging niet-CGK ambtsdragers
eventueel: lijst deeltijdpredikanten
13.30-17.15 Curatorium
raad van toezicht
college van bestuur

19.00-20.30 Jaarboek
instructies (dans en drama)
eventueel: brief pastoriegesprekkenDonderdag 14 november 2019
9.15-10.30 diaconaat + 20 min. presentatie
10.45-12.15 overheid
13.30-15.00 emeritikas
15.15-17.15 kerkjeugd en onderwijs
19.00-20.30 kerkorde en kerkrecht (per paragraaf)
Procedure revisieverzoeken
appels – comité
eventueel: instructie herindeling classesVrijdag 15 november 2019
9.15-12.15 Kerkorde en kerkrecht (per paragraaf)
13.30-16.00 Evangelisatie + 20 min. presentatie

evaluatie werkwijze eerste ronde


Interessante agenda

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 14 Okt 2019, 12:22
door Geytenbeekje
Wat is dans en drama ?
Potje stoelendansen en een toneelstukje doen :haha

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 14 Okt 2019, 12:57
door s1051952
Geytenbeekje schreef:Wat is dans en drama ?
Potje stoelendansen en een toneelstukje doen :haha


Ik heb wat zitten zoeken en ik vond deze artikelen: http://www.bertloonstra.nl/blog/drama-en-dans/
https://www.rd.nl/kerk-religie/subscrip ... =1.1353231
http://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=2&item=1414

Ik vermoed dat deze artikelen een beetje een beeld geven waarover gesproken zal worden op de synode betreffende dit onderwerp.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 14 Okt 2019, 14:09
door Mara
s1051952 schreef:
Geytenbeekje schreef:Wat is dans en drama ?
Potje stoelendansen en een toneelstukje doen :haha


Ik heb wat zitten zoeken en ik vond deze artikelen: http://www.bertloonstra.nl/blog/drama-en-dans/
https://www.rd.nl/kerk-religie/subscrip ... =1.1353231
http://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=2&item=1414

Ik vermoed dat deze artikelen een beetje een beeld geven waarover gesproken zal worden op de synode betreffende dit onderwerp.

Het moet toch niet gekker worden.

Re: Generale Synode Christelijke Gereformeerde Kerken 2019

Geplaatst: 14 Okt 2019, 17:06
door samanthi
Geytenbeekje schreef:Wat is dans en drama ?
Potje stoelendansen en een toneelstukje doen :haha

Ze gaan de polonaise doen.