Pagina 69 van 101

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 19:37
door Jantje
Brbndr schreef:
Wandelende schreef:Wie gaat er vanavond naar de kerk in GG Bodegraven?


Ik zou graag willen.

http://www.ggbodegraven.nl/modules/cont ... rktelefoon

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 19:40
door Brbndr
Jantje schreef:
Brbndr schreef:
Wandelende schreef:Wie gaat er vanavond naar de kerk in GG Bodegraven?


Ik zou graag willen.

http://www.ggbodegraven.nl/modules/cont ... rktelefoon


ja - ik weet het. Maar het is toch anders dan in de kerk zitten. De kerk in Bodegraven ziet er heel mooi uit. Jullie mogen gerust weten dat ik jaloers op jullie zijn omdat jullie zoveel diensten hebben overal in jullie land. Aan de andere kant van de ocean is het wel anders hoor.

Re: RE: Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 19:42
door GGotK
Jantje schreef:
Ik denk dat het andersom, met name voor de (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland, juist zo is dat men predikanten uitnodigt wegens het feit dat men zelf weinig predikanten heeft. Ds. Mondria en wijlen ds. Van Belzen gingen regelmatig voor in een Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ook ds. Huijser doet dat nu vrij geregeld, evenals ds. Van Boven en ds. Van Rijswijk. Zij worden door het gehéle zusterkerkverband gesteund. Dat is andersom niet zo. Niet de gehele Gereformeerde Gemeente zal de stap van Bodegraven steunen. Dat blijkt ook uit de reactie van ds. P. Mulder. En ik begrijp dat wel. Want zo wordt de bandbreedte in de Gereformeerde Gemeenten wel vergroot. En waar gaat het dan naar toe? Als er straks gemeenten zijn die ds. Gerritsen en ds. Van Voorden gaan uitnodigen wordt de kloof in de Gereformeerde Gemeenten die er is toch alsmaar groter? Daarom denk ik dat het belangrijk is dat je eerst moet werken aan de éénheid in het eigen kerkverband. In de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland is die eenheid er (voor zover ik kan beoordelen) wel. En dáárom, en ook vanwege het predikantentekort, nodigt men daar ook predikanten van buiten het eigen kerkverband uit.


Het is een beetje tegenstrijdig om de bovenstaande gang van zaken kritiekloos goed te keuren, en de kanselruil in Bodegraven zonder meer af te keuren. Ik ben geen voorstander van beide 'processen'.

Re: RE: Re: RE: Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 19:48
door DDD
Jantje schreef:
Bona Fide schreef:Maar het ging mij hierom: als niet gewenst is dat predikanten van buiten het verband voorgaan binnen de GG, is het dan omgekeerd ook niet toegestaan/niet gewenst dat GG-predikanten voorgaan buiten GG-verband? Dat was mijn bedoeling van de vraag.


DDD schreef:Ik blijf erbij dat zolang dominees die door de leden van de GG betaald worden hun tijd mogen besteden aan preken voor andere kerken, er niets op tegen is dat predikanten uit andere kerkgenootschappen ook eens in de GG preken. Al vind ik het jammer dat het dan weer doordeweeks is, maar dat is een discussie apart.


Ik denk dat het andersom, met name voor de (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland, juist zo is dat men predikanten uitnodigt wegens het feit dat men zelf weinig predikanten heeft. Ds. Mondria en wijlen ds. Van Belzen gingen regelmatig voor in een Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ook ds. Huijser doet dat nu vrij geregeld, evenals ds. Van Boven en ds. Van Rijswijk. Zij worden door het gehéle zusterkerkverband gesteund. Dat is andersom niet zo. Niet de gehele Gereformeerde Gemeente zal de stap van Bodegraven steunen. Dat blijkt ook uit de reactie van ds. P. Mulder. En ik begrijp dat wel. Want zo wordt de bandbreedte in de Gereformeerde Gemeenten wel vergroot. En waar gaat het dan naar toe? Als er straks gemeenten zijn die ds. Gerritsen en ds. Van Voorden gaan uitnodigen wordt de kloof in de Gereformeerde Gemeenten die er is toch alsmaar groter? Daarom denk ik dat het belangrijk is dat je eerst moet werken aan de éénheid in het eigen kerkverband. In de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland is die eenheid er (voor zover ik kan beoordelen) wel. En dáárom, en ook vanwege het predikantentekort, nodigt men daar ook predikanten van buiten het eigen kerkverband uit.
Het is maar net wat je aanstaat. Als het uitkomt is het hele kerkverband de norm. Maar als het gaat om wie waar mag preken ineens niet, begrijp ik.

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 20:08
door Zeemeeuw
De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland is het enige (binnenlandse) kerkverband waarmee de Gereformeerde Gemeenten een correspondentieband onderhouden. Dit betreft met name het aanvaarden van elkaars attestaties. Toch maakt deze correspondentieband het voorgaan in elkaars gemeenten (volgens mij) een slag anders dan ingeval van een predikant uit de HHK.

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 20:21
door mulder
Zeemeeuw schreef: Toch maakt deze correspondentieband het voorgaan in elkaars gemeenten (volgens mij) een slag anders dan ingeval van een predikant uit de HHK.

De correspondentieband ziet niet op het voorgaan op de kansel!!!!! Lang niet alle OGG'ers waren daar ook blij mee, zeker niet na het verschijnen van het boek van ds. kort er is dus geen verschil. mening van ds. Mulder zou dus ook gelezen worden met het oog op de OGG, waar ds. Mondria en Van Belzen in het verleden wel eens voorgingen.....
snap ook niet waarom dit nieuws is vervelen ze zich bij het rd

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 20:46
door JCRyle
mulder schreef:
Zeemeeuw schreef: Toch maakt deze correspondentieband het voorgaan in elkaars gemeenten (volgens mij) een slag anders dan ingeval van een predikant uit de HHK.

De correspondentieband ziet niet op het voorgaan op de kansel!!!!! Lang niet alle OGG'ers waren daar ook blij mee, zeker niet na het verschijnen van het boek van ds. kort er is dus geen verschil. mening van ds. Mulder zou dus ook gelezen worden met het oog op de OGG, waar ds. Mondria en Van Belzen in het verleden wel eens voorgingen.....
snap ook niet waarom dit nieuws is vervelen ze zich bij het rd

De teveel gebruikte interpunctie aan het begin, had je beter kunnen doseren en in andere vormen kunnen gieten. :super

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 20:57
door Luther
Jongere schreef:
DDD schreef:De kerkenraad heeft vast spijt dat dit in komkommertijd is gebeurd, inderdaad. Zo maak je nieuws, als krant.

Dit is natuurlijk onzin (om maar eens jouw stijl te hanteren ;) ). Het gaat hier wel degelijk om nieuws nu blijkt dat het om een structureel besluit van de kerkenraad gaat (een- of tweemaal per jaar). Het is duidelijk geworden dat het niet om een eenmalig initiatief gaat.
Belangrijk nieuws bovendien. Veel kerkenraden zullen van mening zijn dat dit soort besluiten (tot kanselruil) door de synode genomen moeten worden. Een beslissing als deze kan door meerdere gemeenten gevolgd worden. Mijn vermoeden is eigenlijk dat er best wat kerkenraden zijn, door heel de breedte, die in weekdiensten 'over de muren' zouden uitnodigen als zij geloofden dat hiervoor kerkrechtelijk ruimte zou zijn.
Niet zozeer het nieuws, maar de reacties erop vallen mij op.

Ik denk dat er kerkrechtelijk niets gebeurt dat niet kan of mag. Er is geen enkele bepaling die zegt dat in erediensten alleen GGpredikanten mogen voorgaan. Zou ook echt ingaan tegen de vrijheid die er op dit punt altijd is geweest, en waarvan door predikanten richting de OGG altijd ruimschoots gebruik is gemaakt.

Ik zie een kerkenraad die nu eens niet alleen praat, of die alleen in abstracte zin bidt, maar ook gewoon concreet handelt. Ik begrijp niet wat het probleem is. Via bijvoorbeeld de Haamstede Conferentie kent men elkaar al jaren. Daar leer je elkaar als broeders echt kennen en kijk je elkaar diep in het hart. Daar ontdek je ook dat vele verschillen en nuances in het licht van de eeuwigheid niet zoveel te betekenen hebben.

Iedereen die ds. G. Kater weleens heeft gehoord, weet dat het een schriftuurlijk bevindelijk prediker is die ook rustig predikant zou kunnen zijn in de GG Bodegraven. In het kader van het zoeken naar geestelijke herkenning en broederschap doet de kerkenraad van Bodegraven niet anders dan daaraan concreet gestalte geven. Omgekeerd gebeurt dat ook in de HHK Waarder en de CGK Nieuwkoop.

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 21:13
door Reformer
Luther schreef:Ik zie een kerkenraad die nu eens niet alleen praat, of die alleen in abstracte zin bidt, maar ook gewoon concreet handelt. Ik begrijp niet wat het probleem is. Via bijvoorbeeld de Haamstede Conferentie kent men elkaar al jaren. Daar leer je elkaar als broeders echt kennen en kijk je elkaar diep in het hart. Daar ontdek je ook dat vele verschillen en nuances in het licht van de eeuwigheid niet zoveel te betekenen hebben.


Amen!
Laat een ieder die niet bereid is werk te maken van eenheid, het elkaar ontmoeten, enz. ook niet meer bidden of 'bijeen mag komen wat bijeen hoort'. Ora et labora!

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 21:17
door Jantje
Ik heb met aangenaamheid mogen luisteren vanavond naar ds. Kater. Het verraste me zeer in positieve zin.

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 21:28
door Bezorgd
Jantje schreef:Ik heb met aangenaamheid mogen luisteren vanavond naar ds. Kater. Het verraste me zeer in positieve zin.


Mooi hoor, maar er klinkt eigenlijk wantrouwen in door.
Iedereen die geen vreemde is op kerkelijk erf weet dat ds Kater in de GG gewoon een middenpredikant zou zijn, net als heel veel HHK predikanten.
Want alle correspondentie banden ten spijt, er is (zeker vanuit het grondvlak) meer geestelijke herkenning en verbondenheid vanuit de GG met de HHK dan met de (O)GGIN.

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 21:47
door Jantje
Bezorgd schreef:
Jantje schreef:Ik heb met aangenaamheid mogen luisteren vanavond naar ds. Kater. Het verraste me zeer in positieve zin.


Mooi hoor, maar er klinkt eigenlijk wantrouwen in door.
Iedereen die geen vreemde is op kerkelijk erf weet dat ds Kater in de GG gewoon een middenpredikant zou zijn, net als heel veel HHK predikanten.
Want alle correspondentie banden ten spijt, er is (zeker vanuit het grondvlak) meer geestelijke herkenning en verbondenheid vanuit de GG met de HHK dan met de (O)GGIN.

Knap dat je uit mijn post wantrouwen weet te halen. Ik ben blij verrast en volgens mij klinkt dat positief en niet wantrouwend. En ja, ik hoor ds. Heemskerk, ds. Zoet, ds. Buijs (uit Elspeet) en ds. Zweistra ook graag. Maar we weten met z'n allen ook dat er in de HHK een stroming is die zelfs Jij daar! goedkeurt en dat er zelfs predikanten op die avonden spreken.

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 22:08
door Nasrani
Jantje schreef:
Bezorgd schreef:
Jantje schreef:Ik heb met aangenaamheid mogen luisteren vanavond naar ds. Kater. Het verraste me zeer in positieve zin.


Mooi hoor, maar er klinkt eigenlijk wantrouwen in door.
Iedereen die geen vreemde is op kerkelijk erf weet dat ds Kater in de GG gewoon een middenpredikant zou zijn, net als heel veel HHK predikanten.
Want alle correspondentie banden ten spijt, er is (zeker vanuit het grondvlak) meer geestelijke herkenning en verbondenheid vanuit de GG met de HHK dan met de (O)GGIN.

Knap dat je uit mijn post wantrouwen weet te halen. Ik ben blij verrast en volgens mij klinkt dat positief en niet wantrouwend. En ja, ik hoor ds. Heemskerk, ds. Zoet, ds. Buijs (uit Elspeet) en ds. Zweistra ook graag. Maar we weten met z'n allen ook dat er in de HHK een stroming is die zelfs Jij daar! goedkeurt en dat er zelfs predikanten op die avonden spreken.[/quote]
Zijn er geen grotere problemen dan dat predikanten daar spreken?

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 14 Jun 2018, 22:35
door Bezorgd
Jantje schreef:
Bezorgd schreef:
Jantje schreef:Ik heb met aangenaamheid mogen luisteren vanavond naar ds. Kater. Het verraste me zeer in positieve zin.


Mooi hoor, maar er klinkt eigenlijk wantrouwen in door.
Iedereen die geen vreemde is op kerkelijk erf weet dat ds Kater in de GG gewoon een middenpredikant zou zijn, net als heel veel HHK predikanten.
Want alle correspondentie banden ten spijt, er is (zeker vanuit het grondvlak) meer geestelijke herkenning en verbondenheid vanuit de GG met de HHK dan met de (O)GGIN.

Knap dat je uit mijn post wantrouwen weet te halen. Ik ben blij verrast en volgens mij klinkt dat positief en niet wantrouwend. En ja, ik hoor ds. Heemskerk, ds. Zoet, ds. Buijs (uit Elspeet) en ds. Zweistra ook graag. Maar we weten met z'n allen ook dat er in de HHK een stroming is die zelfs Jij daar! goedkeurt en dat er zelfs predikanten op die avonden spreken.


Het valt me op uit verschillende postings van je dat je je eigen kerkverband niet echt kent .
Ook binnen de GG is er een deel die echt niet heel negatief staat tov Jijdaar. Daar kun je verschillend over denken, dat is prima, maar wel een feit. Dus dat verschil zie ik niet zo.

Re: Kerkelijke eenheid / Kanselruil

Geplaatst: 15 Jun 2018, 00:06
door DDD
@Jantje: Hoe lang ben je eigenlijk al lid van de GG? Ik verbaas me al weken over je bijdragen, maar je lijkt net zo'n dominee die van elders is binnengekomen.

Totdat de synode het verbood waren er ook GG-predikanten bij Jijdaar, en het is vervelend dat dat niet meer kan. Ook weer zo'n ergerlijke vorm van overheersing.

En natuurlijk blijkt uit je blijde verrassing een enorm wantrouwen. Nog los van het feit dat het kennelijk heel links is om een zware HHK-dominee uit te nodigen. Vervolgens komt men met dominees uit het Gekrookte Riet als alternatief, alsof die ooit in een normale GG zouden hebben gepast.

Maar goed. Het voornaamste is maar weer, dat is gebleken dat gemeenten iets links van het midden in de GG reeds bij voorbaat onder een enorm vergrootgelas liggen van de extreme figuren, ook op dit forum. Dan laat ik de kerkpolitieke bijdrage van ds. P. Mulder nog buiten beschouwing.

En gelukkig heeft de kerkenraad van Bodegraven zich daar niet teveel van aangetrokken.