Generale Synode GG (alleen nieuws)

eilander
Moderator
Berichten: 14246
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor eilander » 01 Feb 2020, 12:44

Posthoorn schreef:
Geytenbeekje schreef:Dus je hoort toch wel tot het verbond, ook alleen alleen maar het uitwendig is.
Precies hoe bijv veel hervormd-gereformeerde predikanten er over denken.
Dat weet ik niet, of hervormd-gereformeerde predikanten zo denken. Uitwendig tot het verbond behoren, betekent dat je er ten diepste nog vreemdeling van bent. Dat verandert pas door genade.

Ik neem aan dat je niet letterlijk bedoelt dat je niet weet hoe hervormd-gereformeerde predikanten denken over in-/uitwendig in het verbond zijn, en of je als kind, geboren op het erf van het verbond, al dan niet in het verbond begrepen bent.

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 4152
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Mannetje » 01 Feb 2020, 12:45

Wat betekent het (alleen nieuws) in de topictitel?
- Mannetje is er soms -

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 3621
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Posthoorn » 01 Feb 2020, 13:10

Mannetje schreef:Wat betekent het (alleen nieuws) in de topictitel?
Lees: Posthoorn, hou je mond! ;)

Gebruikersavatar
Bruna
Berichten: 830
Lid geworden op: 27 Feb 2016, 17:00

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Bruna » 01 Feb 2020, 15:42

DDD schreef:Dat was, voor zover ik begrijp, helemaal niet de kwestie. De kwestie was, of een midden- of linkerflankpredikant zou kunnen zeggen wat ik zei. Dat ds. Vergunst in een theologisch artikel als predikant iets rechts van het midden andere formuleringen gebruikt, doet daar toch helemaal niet aan af?

Ik twijfel er overigens geen moment aan dat hij de zin exact zou onderschrijven. Maar daar gaat het niet zozeer om.


Dit was de vraag : Dus de leer van de GGiN verschilt met die van de GG als het gaat om de doopgedachte?

Bruna: Ik citeer ds. Kersten (GG) uit zijn Catechismus : Ook kinderen zijn in het verbond en in de gemeente begrepen. Op die objectieve grond rust de kinderdoop. Ook onder de jong stervende kinderen heeft God zijn uitverkorenen, want alleen de uitverkorenen zijn waarlijk in het Verbond Gods en Zijn gemeente, die gekocht is met Christus bloed, begrepen.

: DDD In het midden en de linkerflank van de GG benadrukken predikanten dat de gedoopte kinderen nu bij God horen en dat hun de heilige Geest niet minder dan de volwassenen wordt toegezegd. Weliswaar benadrukt men ook de noodzaak van bekering en geloof en/of wedergeboorte, maar men laat dit wel staan. In de GGiN doet men alsof dit alleen op de uitverkorenen zou slaan, maar dat is een volkomen vrijzinnige lezing van deze vraag en het antwoord


Geytenbeekje: Ik had nog wel een vraagje. Over de synode van de GG.
Synode GerGem spreekt zich uit over onderscheid verbondsbeloften en evangeliebeloften
Ik heb zelf de visie dat God al bij je doop je in het verbond wilt hebben en je Vader wilt zijn.
Willen ze met dit rapport iets anders zeggen, hoe zit het ?
Wie komen ze tegemoet ? flank a la ds C.G. Vreugdenhil of flank a la rechterzijde ?


Posthoorn: Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze dat op de agenda gezet naar aanleiding van het boekje 'Wet en Evangelie', uitgegeven door de synode van de GGiN. Daarin worden de GG 'aangevallen' op dit punt.

Geytenbeekje Dus de leer van de GGiN verschilt met die van de GG als het gaat om de doopgedachte ?

Bruna: Nee, verschilt niet.

DDD Natuurlijk wel. Die is wel degelijk anders. Al zijn er veel variaties, en zijn er predikanten die de opvattingen in de GGiN onderschrijven. Veel predikanten onderschrijven volledig de catechismus, dat is in de GGiN in de praktijk niet zo.

DDD
Of in normaal Nederlands: VRAAG 74 Moeten ook de jonge kinderen gedoopt worden?
ANTWOORD:
Ja, want zij maken net als de volwassenen deel uit van Gods verbond en Zijn gemeente. a
God belooft aan hen verlossing van de zonden b door het bloed van Christus en de Heilige Geest die het geloof werkt. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen. c
Daarom moeten ook de kinderen door de doop, dat is het teken van het verbond, in de kerk opgenomen en van kinderen van ongelovigen onderscheiden worden. d
Dit gebeurde onder het oude verbond door de besnijdenis. E Onder het nieuwe verbond is de doop het teken geworden. f


In het midden en de linkerflank van de GG benadrukken predikanten dat de gedoopte kinderen nu bij God horen en dat hun de heilige Geest niet minder dan de volwassenen wordt toegezegd. Weliswaar benadrukt men ook de noodzaak van bekering en geloof en/of wedergeboorte, maar men laat dit wel staan. In de GGiN doet men alsof dit alleen op de uitverkorenen zou slaan, maar dat is een volkomen vrijzinnige lezing van deze vraag en het antwoord.[/quote]

Bruna De oorsprong van de vraag in de catechismus is het verwerpen van de kinderdoop door de wederdopers.
Ik citeer ds. Kersten uit zijn Catechismus : Ook kinderen zijn in het verbond en in de gemeente begrepen. Op die objectieve grond rust de kinderdoop. Ook onder de jong stervende kinderen heeft God zijn uitverkorenen, want alleen de uitverkorenen zijn waarlijk in het Verbond Gods en Zijn gemeente, die gekocht is met Christus bloed, begrepen.
De leer der veronderstelde wedergeboorte, dr. Kuyper jr. had de stelling dat Paulus zou zijn wedergeboren en tevens een vervolger en Godslasteraar der gemeente. Onderschreven in de GK in 1905.
In de catechismus van Comrie staat (ik citeer ds. Kersten): waarin hij (=Comrie) klaar de leer en de betekenis van de doop voorstelt, als verzegeld Gods beloften aan Zijn uitverkorenen, die Hij vervult op Zijn tijd. Niet de reeds in de ziel gewrochte genade, maar de genade , die de uitverkorenen in Christus voorwerpelijk deelachtig zijn en die God te Zijner eigener tijd toepast, wordt in de doop verzegeld.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 306
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Adagio » 01 Feb 2020, 16:56

DDD schreef:Het uitwendig behoren bij het verbond geldt de gehele mens, ziel, geest en lichaam.
Een onderscheid tussen vlees en geest lezen we bijv. in Galaten 5. Ook is er wel sprake van een ‘oude mens’, (tegenover de vernieuwde) bijvoorbeeld in Efeze 4. En in HC vraag 69 en 73 lezen we van een uiterlijke afwassing, die uitwendig de onzuiverheid van lichaam wegneemt. Jezus zelf leert van het uiterlijk en het innerlijk in Matt. 23: “Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden; want gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.” Maar dan de vraag: kunnen er in het inwendige ziele-leven van een mens twee bondgenootschappen tegelijk zijn? In Lukas 11 leert Jezus: "Maar Hij kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt. Indien nu ook de satan tegen zichzelven verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Dewijl gij zegt dat Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp." En Matth. 6: "Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten."
A. Hellenbroek, in zijn Evangelische Jesaja III, pag. 817 schreef:“De meeste belijders rekenen ook in het verbond te staan, omdat ze uiterlijk tot dat volk behoren, daar het Verbond onder wordt voorgedragen, omdat ze door de Doop als het teken des verbonds, de kerk zijn ingelijfd, en als kinderen van bondgenoten, ook zelf rekenen bondgenoten door de Doop te zijn geworden; omdat zij, als Avondmaalsgangers (zo men 't noemt) in het Verbond zijn en zo rekenen ook zekerlijk tot het Verbond te behoren, en wat dies meer is. Maar ondertussen is hun de Heere Jezus nog nooit tot een Verbond geworden, en zo zijn ze in de grond nog vreemdelingen en buiten het verbond.” “O, laat dezulken zich niet vleien; de Heere Jezus is hun nog nooit tot een Verbond geworden. Het is ten hunne opzichte tevergeefs, dat de Vader van Hem gezegd heeft: Ik zal U geven tot een verbond des volks. Tekent het Paulus aan als een merkteken van een allerellendigste staat, vreemdelingen te zijn van de verbonden der beloften, en als iets dat tot zijn gevolg heeft, geen hope te hebben en zonder God in de wereld te zijn, Ef. 2; voorzeker, uw staat is ook de allerellendigste. Christus is u onnut geworden; en gij ligt dan nog onder een verbond, het verbond der werken namelijk, dat niet dan vloek en verdoemenis tegen u spreekt.”

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 4152
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Mannetje » 01 Feb 2020, 17:33

Posthoorn schreef:
Mannetje schreef:Wat betekent het (alleen nieuws) in de topictitel?
Lees: Posthoorn, hou je mond! ;)

Niet alleen jij ;)
Het is wel knap dat een GG-topic door discussie over hervormden wordt gekaapt.
- Mannetje is er soms -

Jantje
Berichten: 10946
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Jantje » 01 Feb 2020, 17:50

Mannetje schreef:Het is wel knap dat een GG-topic door discussie over hervormden wordt gekaapt.
:D Een koekje van eigen deeg, zullen we maar zeggen.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Online
Erskinees
Berichten: 729
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Erskinees » 07 Feb 2020, 15:30

Ik kwam onze consulent vandaag tegen en die vertelde me dat de synode wel degelijk het besluit heeft genomen om over te gaan tot een (kleine) taalkundige revisie van de SV. Jammer dat die RD verslagen altijd zo summier en vaag verwoord zijn - al zal dat niet de schuld van het RD zijn - , als er namelijk een revisie komt van de SV vind ik dat een heugelijk feit.

Ambtenaar
Berichten: 3510
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Ambtenaar » 07 Feb 2020, 15:38

Erskinees schreef:Ik kwam onze consulent vandaag tegen en die vertelde me dat de synode wel degelijk het besluit heeft genomen om over te gaan tot een (kleine) taalkundige revisie van de SV. Jammer dat die RD verslagen altijd zo summier en vaag verwoord zijn - al zal dat niet de schuld van het RD zijn - , als er namelijk een revisie komt van de SV vind ik dat een heugelijk feit.

En dan, de SV GG editie?

Online
Erskinees
Berichten: 729
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Erskinees » 07 Feb 2020, 15:40

Ik mag toch hopen in samenwerking met de HHK.

Geytenbeekje
Berichten: 3090
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Geytenbeekje » 07 Feb 2020, 15:46

Erskinees schreef:Ik mag toch hopen in samenwerking met de HHK.

Zullen ze wel eerder kiezen voor de GGiN.
Samenwerken met HSV-gedogers, moet je toch niet willen he. :haha

Online
Erskinees
Berichten: 729
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Erskinees » 07 Feb 2020, 15:47

Lang niet alle HHK's gebruiken de HSV. Juist in die gemeenten is ook een nood en een behoefte aan een revisie.

Jantje
Berichten: 10946
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Jantje » 07 Feb 2020, 15:48

Het verhaal van de consulent van de consulent van @Erskinees heb ik inmiddels ook van diverse kanten bevestigd gekregen. Maar het is voor mij vooralsnog onduidelijk of dit in samenwerking is met een (of andere) kerkverband(en).

In de komende tijd wordt hier trouwens ook aandacht aan besteed in de Saambinder.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Geytenbeekje
Berichten: 3090
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Geytenbeekje » 07 Feb 2020, 16:02

Jantje schreef:Het verhaal van de consulent van de consulent van @Erskinees heb ik inmiddels ook van diverse kanten bevestigd gekregen. Maar het is voor mij vooralsnog onduidelijk of dit in samenwerking is met een (of andere) kerkverband(en).

In de komende tijd wordt hier trouwens ook aandacht aan besteed in de Saambinder.

Daar verheug je zeker nu al op ?
:D

Amstelodamense
Berichten: 564
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Generale Synode GG (alleen nieuws)

Berichtdoor Amstelodamense » 07 Feb 2020, 16:25

Erskinees schreef:Ik kwam onze consulent vandaag tegen en die vertelde me dat de synode wel degelijk het besluit heeft genomen om over te gaan tot een (kleine) taalkundige revisie van de SV. Jammer dat die RD verslagen altijd zo summier en vaag verwoord zijn - al zal dat niet de schuld van het RD zijn - , als er namelijk een revisie komt van de SV vind ik dat een heugelijk feit.


Ik bedoel dit niet negatief, maar ik vraag me oprecht af wat dit gaat toevoegen. We hebben een aantal jaren een uitstekende vertaling erbij gekregen, namelijk de HSV. Ik weet natuurlijk hoe daar binnen bepaalde groepen binnen de GG over wordt gedacht, maar je kunt hem toch ook zo doen: de HSV op een aantal punten aanpassen. Je houdt de HSV als basis en past een aantal dingen aan die je wat ongelukkig vertaald vindt.

Bijv. het regelmatig geciteerde deel uit Prediker: in plaats van "één en al vluchtigheid" gebruikt de GG in "haar" HSV de woorden "ijdelheid der ijdelheden". Dat lijkt me wat eenvoudiger dan de SV te gaan reviseren, aangezien die zover van ons hedendaags Nederlands afstaat, dat dit leidt tot helemaal niks.

By the way: stel dat voor het initiatief van de GG gecollecteerd gaat worden bij ons in de kerk (om dit werk te kunnen financieren), dan doneer ik niets. Ik ben het namelijk zo oneens met dit proces. De HSV heeft nooit een eerlijke kans gekregen en nu gaan we in de marge wat dingen aanpassen.

Ik kan er niet zoveel mee.....
Laatst gewijzigd door Amstelodamense op 07 Feb 2020, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten