Ledental GKv daalt opnieuw

Gebruikersavatar
johannes
Berichten: 106
Lid geworden op: 12 Mar 2010, 12:48
Locatie: holland

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor johannes » 24 Jan 2020, 17:34

Klopt, ik vernam van kennissen dat er in Den Helder ook een aantal samen komen uit de GKV. Ze kerken zondags in een kantoorpand.

Verder zijn daar ongeveer 30 personen lid geworden bij de plaatselijke HHK. En daarnaast nog een aantal als gast.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6007
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor J.C. Philpot » 24 Jan 2020, 19:12

johannes schreef:Klopt, ik vernam van kennissen dat er in Den Helder ook een aantal samen komen uit de GKV. Ze kerken zondags in een kantoorpand.

Dit is hun website:
https://www.gereformeerdekerkdenhelder.nl/over-ons/
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Geytenbeekje
Berichten: 5697
Lid geworden op: 26 Jun 2018, 21:37

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor Geytenbeekje » 24 Jan 2020, 20:54

johannes schreef:Klopt, ik vernam van kennissen dat er in Den Helder ook een aantal samen komen uit de GKV. Ze kerken zondags in een kantoorpand.

Verder zijn daar ongeveer 30 personen lid geworden bij de plaatselijke HHK. En daarnaast nog een aantal als gast.

Kunnen die overige leden niet aansluiten ? Misschien kan de HHK gemeente wel een beroep uit brengen bij een mooie grootte
Die geen achterklap spreekt onvroed,
Tot zijnes naasten smaad en schande;
Die tegen hem ook niet misdoet,
Noch mishandelt; maar hem behoedt
Voor oneere menigerhande.
Psalm 15: 3 Datheen

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7650
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor Herman » 25 Jan 2020, 15:07

Nog een paar quotes die meer duidelijkheid geven over de achtergronden:

Hij stelt de vraag of er wel gesproken kan worden over een scheppingsorde.

Deze Bijbels verantwoorde uitleg impliceert dat er geen belemmeringen zijn voor de vrouw in het ambt”

Er werden diverse conclusies getrokken, zoals dat de zwijgteksten zich niet uitspreken over de invulling van de ambten. Om het m/v-besluit te laten staan, is het niet nodig eerst een studie te doen naar de invulling van de ambten.


Erskinees
Berichten: 1805
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor Erskinees » 05 Sep 2020, 13:46

Hoe kan het dat de groep met bezwaarde gemeenten/leden geen enkel stem heeft in de synode? Ik weet van een aantal gemeenten uit mijn provincie dat ze uitsluitend de man in het ambt willen handhaven. Dan zijn er in andere gemeenten die wel overgaan alsnog best wat leden die het er niet mee eens zijn. Natuurlijk zijn zowel de gemeenten als leden die bezwaard zijn in de minderheid, maar dat deze geen enkel stem hebben in de synode vind ik opvallend.

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27810
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor Tiberius » 05 Sep 2020, 13:54

Ik begrijp dat wel.
In ieder geval qua organisatiestructuur lijkt de GKv veel op de GG (op andere punten ook wel, overigens, maar dat is off-topic). Omdat de afgevaardigden getrapt gekozen worden, én er relatief weinig speelruimte voor de lokale kerkenraden is (wel meer dan bij de GG, maar veel minder dan bijvoorbeeld de CGK), behaalt een bepaalde vleugel steeds de meerderheid. In de GG is dat de rechtse vleugel, bij de GKv zijn dat juist de progressieven.
Doordat die meerderheid steeds trechtert, kan je een unaniem synodebesluit hebben, waar 30% of meer van de ‘gewone’ leden oneens is.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor DDD » 05 Sep 2020, 16:13

Dat speelt in de CGK ook hoor. Daar is de linkerflank ook nauwelijks op synodaal niveau vertegenwoordigd. Ik vraag mij wel eens af of daar bij de DKO destijds bewust voor is gekozen. Men had natuurlijk nog weinig ervaring met democratisch bestuur.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor DDD » 05 Sep 2020, 16:18

Ik vind dit wel een opmerkelijke uitspraak:
De synode wees het bezwaar af dat de besluiten van de vergadering in 2017 blijk geven van een „nieuwe hermeneutiek.” „Een gewijzigde uitleg van teksten of toepassing van Schriftgegevens op de vragen met betrekking man, vrouw en ambt betekent niet dat we op een andere manier met de Schrift omgaan.”


Het lijkt mij toch duidelijk dat je wel een iets andere hermeneutiek moet hebben om de openstelling van het ambt voor de zusters van de gemeente te accepteren dan bij de oorspronkelijke interpretatie van de zwijgteksten. Ik snap niet wat de synode daar nu precies mee bedoelt. Ik neem aan dat het een integer standpunt is, maar ik kan het niet volgen.

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27810
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor Tiberius » 05 Sep 2020, 18:36

De sleutel om dat te begrijpen zit m.i. in deze zin:
De synode sprak uit dat „anders dan we gewend zijn” in de kerkelijke praktijk van de GKV de diversiteit in vormgeving van de eredienst en invulling van de ambtelijke taken toeneemt.
Met name het woord ‘diversiteit’. Dat is tamelijk nieuw binnen de tot voor kort behoorlijk homogene GKv.
Enerzijds willen ze de ‘zwijgteksten’ recht doen, anderzijds ook die Bijbelse gegevens die vrouwen in het ambt lijken te legitimeren, zoals Phebe, enz.
Als ik het aanbiedingsrapport juist interpreteer, is dat de gedachte van de commissie Bakker, die dus door de synode is overgenomen.
Het is dus meer een kwestie van ‘nieuwe exegese’ dan van ‘nieuwe hermeneutiek’.

Niettemin een droevig besluit.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor DDD » 05 Sep 2020, 19:32

Ik ben geen theoloog, maar in hermeneutiek heb ik mij dan weer uitvoerig verdiept. Je kunt in dit geval de exegese toch niet losmaken van hermeneutische uitgangspunten?

Even los van de vraag of dit een juist besluit is, vind ik vooralsnog toch dat er wel degelijk een ander hermeneutisch accent moet worden gelegd om tot een heel andere conclusie te komen. Ik begrijp dat je ook kunt zeggen: we wegen de verschillende teksten gewoon anders, en dat is vrijheid van exegese, maar dat vind ik toch wel een beetje te simpel gesteld.

-DIA-
Berichten: 27472
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor -DIA- » 05 Sep 2020, 19:42

-DIA- schreef:Mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in de GKv las ik gisteren een commentaar waar ik wel voor een groot deel bij kan vallen.
Deze zaken heb ik eerder al op dit forum gesignaleerd. Daar hoef je mijns inziens geen godsdienstsocioloog voor te zijn.

Commentaar RD : 27-02-2016

Gereformeerde wereld waarschuwing voor reformatorische

Prof. dr. G. Dekker beschrijft in zijn nieuwste boek de veranderingen binnen alle gereformeerde kerken in Nederland. beeld Sjaak Verboom

Met zijn nieuwe boek ”Zie hoe alles hier verandert” probeert de socioloog G. Dekker de actuele kerkelijke ontwikkelingen te analyseren en te duiden. Zijn conclusie is dat de veranderingen die zich een halve eeuw geleden voordeden in de Gereformeerde Kerken nu ook zichtbaar worden in de breedte van de reformatorische gezindte.

De tendens is duidelijk. De leer wordt minder belangrijk geacht en het accent komt meer te liggen op het christelijk leven. Kerkelijke verschillen doen er nauwelijks meer toe.

Inderdaad, vijftig jaar geleden was deze beweging binnen de Gereformeerde Kerken dominant. Dat die zich nu ook binnen de reformatorische wereld manifesteert, geeft reden tot zorg. Terecht dat wordt opgeroepen het geschonken pand te bewaren. De vraag is wel hoe.

Natuurlijk kan men wijzen naar de situatie waar de Gereformeerde Kerken inmiddels zijn aangekomen: vrij baan voor Schriftkritiek, matig bezochte diensten, vrouwen in het ambt, enzovoort. En inderdaad, een schip op strand is een baken in zee.

Wanneer het echter daarbij blijft, zal het tij zeker niet worden gekeerd. Jongeren die vanwege hun leeftijd grenzen verkennen, zullen zich in ieder geval niet laten overtuigen; veel ouderen trouwens ook niet.

Een eerlijke analyse stelt namelijk vooral vragen aan de huidige generatie ouders en ouderen. Zij hebben immers eraan meegewerkt dat er een ontwikkeling is ingezet, die nu zorgen geeft. Wie die diagnose niet eerlijk wil stellen, hoeft niet te rekenen op een probaat middel tegen de gesignaleerde kwaal.

Wanneer de leer minder belangstelling krijgt en het leven meer aandacht, moeten we ons afvragen hoe dit komt. Is het alleen omdat dit in de lucht zit, of hebben ouderen in het verleden zelf de leer en het leven uiteengetrokken? Was het voorheen niet zo dat de dogmatische kennis veel aandacht kreeg en het leven naar Bijbelse geboden minder? Zeker, er waren regels voor een levensstijl. Die hadden en hebben hun waarde. Maar waren er ook niet veel dingen waarin reformatorische christenen zich nauwelijks onderscheidden van buitenkerkelijken? Zomaar twee voorbeelden. Hoe ging men om met de belastingen? Hoe verhield –en verhoudt– de Bijbelse soberheid zich met het materialisme? Zou het kunnen zijn dat jongeren vanuit een soort reactie juist proberen op deze terreinen meer inhoud te geven aan hun levensovertuiging?

Nog een ander punt. Er wordt met zorg gesignaleerd dat mensen sympathie hebben voor de evangelische beweging. Zonder van die zorg iets af te doen, mag men zich wel afvragen hoe dat komt. Zou het kunnen zijn dat bij reformatorische christenen dingen worden gemist waarmee evangelische christenen zich onderscheiden? Te denken valt aan saamhorigheid en vreugde. Luther noemde blijmoedigheid een kenmerk van een christen. Voldoen reformatorische christenen hier aan?

Wie de tendens wil stoppen die Dekker aanwijst, zal dergelijke vragen moeten beantwoorden. En met erkenning van schuld moeten vragen om persoonlijke en kerkelijke wederkeer tot Gods geboden.


En dan komt je soms iets onder ogen wat je zelf hebt gepost. Maar niettemin is het onverminderd actueel: Als een kerk gaat veranderen, vernieuwen, dan is, zoals de praktijk leert, en als we erop merken, het begin van een grote afval. Ik wil hierbij ook de kleine reformatorische kerken betrekken. Ook al is uiterlijk alles nou hetzelfde. Hoe komt het dat we lezen dat ook onder ons de avonddienst minder bezocht gaat worden? Sommigen beginnen te vinden, dat blijkt wel, één maal op zondag naar de kerk genoeg? En dan nog zingen:
Eén dag is in Uw huis mij meer
Dan duizend, waar ik U ontbeer;
'k Waar liever in mijns Bondsgods woning
Een dorpelwachter, dan gewend
Aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent

Kan dat dan?
.......

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor Luther » 05 Sep 2020, 20:24

DDD schreef:Ik vind dit wel een opmerkelijke uitspraak:
De synode wees het bezwaar af dat de besluiten van de vergadering in 2017 blijk geven van een „nieuwe hermeneutiek.” „Een gewijzigde uitleg van teksten of toepassing van Schriftgegevens op de vragen met betrekking man, vrouw en ambt betekent niet dat we op een andere manier met de Schrift omgaan.”

Het lijkt mij toch duidelijk dat je wel een iets andere hermeneutiek moet hebben om de openstelling van het ambt voor de zusters van de gemeente te accepteren dan bij de oorspronkelijke interpretatie van de zwijgteksten. Ik snap niet wat de synode daar nu precies mee bedoelt. Ik neem aan dat het een integer standpunt is, maar ik kan het niet volgen.
Het verwijt dat steeds klonk, was: jullie gebruiken een nieuwe (lees: niet gereformeerde hermeneutiek). Ik denk dat dat inderdaad het geval is. Maar men weerlegt dat door te stellen dat er alleen sprake is van een andere exegese. Alsof de kou dan uit de lucht is. Laten we ook gewoon tegen elkaar zeggen dat er goede en verkeerde exegeses zijn. Dat is net zo mis als een niet gereformeerde hermeneutiek.
Als je hier meer over wilt lezen: http://www.woordenwereld.nl/artikelen-m ... -2017.html
Uitgebreider in dit boekje: http://woordenwereld.nl/cahiers/12-actu ... r-123.html
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27810
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor Tiberius » 05 Sep 2020, 21:44

Ik ben het met je eens, Luther, dat het in ieder geval de schijn heeft van een nieuwe hermeneutiek.
Anderzijds heeft de SGP deze omslag een jaar of tien geleden ook vrij abrupt gemaakt met betrekking tot de vrouw in de politiek. Was daar dan ook sprake van een hanteren van een nieuwe hermeneutiek? Oftewel: waar ligt de grens tussen andere hermeneutiek en andere exegese?

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Ledental GKv daalt opnieuw

Berichtdoor Luther » 05 Sep 2020, 21:48

Tiberius schreef:Ik ben het met je eens, Luther, dat het in ieder geval de schijn heeft van een nieuwe hermeneutiek.
Anderzijds heeft de SGP deze omslag een jaar of tien geleden ook vrij abrupt gemaakt met betrekking tot de vrouw in de politiek. Was daar dan ook sprake van een hanteren van een nieuwe hermeneutiek? Oftewel: waar ligt de grens tussen andere hermeneutiek en andere exegese?
Die grens ligt echt in de uitgangspunten die je hanteert en wat je visie op de Schrift is. Wat de SGP betreft: ik denk dat daar de omslag is gemaakt van geen exegese naar wel een exegese.
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)


Terug naar “Kerk en Cultuur - Nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten