Beging Simson een zonde door honing uit een leeuwenkadaver te eten?

Gebruikersavatar
Van Ewijk
Berichten: 845
Lid geworden op: 01 Apr 2015, 18:05

Beging Simson een zonde door honing uit een leeuwenkadaver te eten?

Berichtdoor Van Ewijk » 05 Dec 2016, 15:10

In Richteren 14: 5-9 lezen wij:
''Alzo ging Simson, met zijn vader en zijn moeder, henen af naar Thimnath. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Thimnath, ziet daar, een jonge leeuw, brullende hem tegemoet.
schilderij van Lucas Cranach de Oude: Simson in gevecht met de leeuw
Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt, en er was niets in zijn hand; doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen, wat hij gedaan had.
En hij kwam af, en sprak tot de vrouw; en zij beviel in Simsons ogen.
En na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen; toen week hij af, om het aas van den leeuw te bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van den leeuw, met honig.
En hij nam dien in zijn handen, en ging voort, al gaande en etende; en hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder, en gaf hun daarvan, en zij aten; doch hij gaf hun niet te kennen, dat hij den honig uit het lichaam van den leeuw genomen had.''


In Deuteronomium 14: 21 lezen wij:
''Gij zult geen dood aas eten; den vreemdeling, die in uw poorten is, zult gij het geven, dat hij het ete, of verkoopt het den vreemde; want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God. ''


En in Leviticus 11: 24-25
''En aan deze zult gij verontreinigd worden; zo wie hun dood aas zal aangeroerd hebben, zal onrein zijn tot aan den avond.
Zo wie van hun dood aas gedragen zal hebben, zal zijn klederen wassen, en onrein zijn tot aan den avond.''

Uit het oude testament weten wij dat voor het volk van Israël alles wat met kadavers en lijken te maken had hoogst onrein was.
Dierlijke kadavers, menselijke lichamen en de nabijheid daar van, zelfs de tent van een dode en alles wat zich daarin bevond was hoogst onrein. (Numeri 19)
Doch meen ik uit geen enkele Bijbeltekst rechtstreeks het verwijt op te kunnen opmaken dat Simson hiermee zich zonde op de hals haalde. Noch in de Bijbeltekst zelf nog uit de kanttekeningen.
Is het mischien zo dat de honing zelf geen deel uitmaakte van het lichaam van de leeuw zodat Simson hier strikt formeel niet zondigde?
Of had hij als Israëliet en zeker als Nazireeër (Numeri 6:1-21) toch beter moeten weten?
Laatst gewijzigd door Van Ewijk op 05 Dec 2016, 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
''Niemand is armer dan hij die in tijden van nood zijn geloof verliest.''

Gebruikersavatar
Ad Anker
Berichten: 3787
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Beging Simson een zonde door honing uit een leeuwenkadaver te eten?

Berichtdoor Ad Anker » 05 Dec 2016, 15:19

Matthew Henry schreef:2. Door hem op de volgende reis te voorzien van honing uit het lichaam van de leeuw, vers 8, 9. Toen hij de volgende maal afkwam, om zijn bruiloft te gaan vieren, en zijn ouders hem vergezelden, had hij de nieuwsgierigheid om zich ter zijde af te wenden naar de wijngaard, waar hij de leeuw gedood had, misschien wel om door het zien van deze plaats, bewogen te worden door de zegen van die grote uitredding, en er Gode plechtige dankzegging voor te brengen. Het is goed om ons aldus Gods vroegere gunstbewijzen te herinneren. Daar vond hij nu het dode lichaam van de leeuw, de roofvogels of andere roofdieren hadden er waarschijnlijk het vlees van gegeten, en in het geraamte had een zwerm bijen een honigraat gemaakt en met honing gevuld, honing was een van de voornaamste voortbrengselen van Kanaän, er was daar zo’n overvloed van, dat van het land gezegd werd overvloeiende te zijn van melk en honing. Simson, die meer dan wie het ook zij recht had op die honigraat, grijpt hem met zijn handen. Dit veronderstelt een ontmoeting of botsing met de bijen, maar hij, die de klauwen van de leeuw niet vreesde, had geen reden om voor haar angels bevreesd te zijn. Evenals hij door zijn overwinning over de leeuw aangemoedigd was om de reuzen van de Filistijnen tegen te treden als er gelegenheid voor was, in weerwil van hun sterkte en woestheid, zo werd hem door zijn verdrijven van de bijen geleerd niet te vrezen voor de menigte van de Filistijnen, al "zouden zij hem omringen als bijen, zal hij hen toch in de naam van de Heere neerslaan," Psalm 118:12. Van de honing, die hij hier vond:

a. At hij zelf, niets ondervragende om des gewetens wil, want het dode gebeente van een onrein dier bracht niet, zoals het dode lichaam van een mens, ceremoniële onreinheid mede. Johannes de Doper, de Nazireeër van het Nieuwe Testament, leefde van wilde honing.
b. Gaf hij aan zijn ouders, en zij aten er van, hij heeft niet alles zelf opgegeten. "Hebt gij honing gevonden, eet dat u genoeg is, en niet meer," Spreuken 25:16. Hij liet zijn ouders met hem delen. Kinderen behoren hun oudere wedervergelding te doen met de vruchten van hun eigen vlijt, en aldus in hun eigen huis Godzaligheid oefenen 1 Timotheüs 5:4. Laat hen, die door de genade Gods zelf lieflijkheid hebben gevonden in de Godsdienst, hun ervaring mededelen aan hun vrienden en betrekkingen, en hen uitnodigen om er met hen in te komen deren. Hij zei aan zijn ouders niet vanwaar hij deze honing had, uit vrees dat zij er dan uit gewetensbezwaar niet van zouden willen eten. Bisschop Hall merkt hier op dat diegenen minder wijs en meer nauwgezet zijn dan Simson die Gods gaven weigeren te gebruiken, omdat zij ze in slechte vaten vinden. Honing is nog honing, al is hij ook in een dode leeuw. Onze Heere Jezus Satan, die briesende leeuw, overwonnen hebbende, vinden de gelovigen honing in het dode lichaam, overvloedige kracht en verzadiging uit die overwinning, genoeg voor henzelf en voor al hun vrienden.

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5448
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: Beging Simson een zonde door honing uit een leeuwenkadaver te eten?

Berichtdoor Kaw » 05 Dec 2016, 18:04

Het is charmant om te lezen hoe Matthew Henry Simson hier verdedigd. Vanuit het perspectief van het NT was de honing wellicht ook wel kosher te noemen.
Toch denk ik dat, Simsons gehele leven in ogenschouw nemende, dit gewoon één van zijn impulsieve daden was. Hij had zin in de honing. Punt. Net als de zin in dat Filistijnse meisje. Het mocht misschien niet, maar daar maakte Simson zich niet zo druk over. Hij was impulsief en volgde zijn begeerte.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten