Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Susanna
Berichten: 555
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Susanna » 07 Jun 2021, 15:08

De Heilige Geest is tegenwoordig de meest "verguisde" Persoon. Door veel populaire sprekers wordt Hij behandeld als een onpersoonlijke, magische kracht in plaats van als de Almachtige God.

Kunnen jullie een antwoord vinden op de vraag: wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Gebruikersavatar
Terri
Berichten: 2756
Lid geworden op: 21 Nov 2009, 21:53

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Terri » 07 Jun 2021, 15:18

Wanneer iemand in de Heere Jezus gelooft, ontvangt hij de Heilige Geest. Deze verlicht ons verstand en opent ons hart om de Bijbel te verstaan.
"En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', Die in Uw wet alom zich openbaren."

Ps. 119.

Panny
Berichten: 1675
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Panny » 07 Jun 2021, 22:07

Susanna schreef:De Heilige Geest is tegenwoordig de meest "verguisde" Persoon. Door veel populaire sprekers wordt Hij behandeld als een onpersoonlijke, magische kracht in plaats van als de Almachtige God.

Kunnen jullie een antwoord vinden op de vraag: wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?


In Johannes 15, 16 en 17 kunnen we lezen wat Jezus zegt over de Geest.
De Heilige Geest werkt door het Woord in onze harten. Hij overtuigt ons van de waarheid van Gods Woord en verheerlijkt Christus.

Johannes 15
26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Johannes 16
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen

Johannes 17
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.


Door de Heilige Geest kunnen we God liefhebben, tegen de zonden strijden, Jezus aannemen als onze Verlosser, God als onze Vader, in waarheid over God spreken...
Dit zijn allemaal zaken die niet uit het vlees zijn maar waarvoor we de Heilige Geest nodig hebben.

Susanna
Berichten: 555
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Susanna » 08 Jun 2021, 10:32

Heel mooi wat jullie zeggen @Panny @Terri.

Doet me aan Psalm 119 denken. En aan Efeziërs 1:17-19a waar Paulus om "die verlichting" bidt. Zijn rol is dus om in ons een helderder begrip te geven van, een sterkere zekerheid in, een diepere liefde voor en een grotere gehoorzaamheid aan de eens-voor-altijd betekenis van de Bijbelse tekst die voor ons ligt.

Denken jullie dat deze bediening van verlichting door de Geest ook los van de Bijbel plaats kan vinden (zonder het geschreven of gehoorde Woord). Of is het nooit los van het Woord? Please: Bijbelse bewijzen.

Panny
Berichten: 1675
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Panny » 08 Jun 2021, 13:20

Susanna schreef:Denken jullie dat deze bediening van verlichting door de Geest ook los van de Bijbel plaats kan vinden (zonder het geschreven of gehoorde Woord). Of is het nooit los van het Woord? Please: Bijbelse bewijzen.

Ja, dat denk ik wel.
Als Gods Geest in je is dan leidt Hij je. Ook op de momenten dat je Gods Woord niet leest.
Ook in je dagelijkse bezigheden.
Het is een Geest van liefde, van nederigheid, van geduld, etc.
De Geest geeft je woorden om te spreken.
De Geest geeft liefde in je hart.
De Geest laat je strijden tegen de zonden.
Etc.

Ik heb nu geen tijd om Bijbelteksten erbij te zoeken. Maar wil dit later wel doen.

toevoeging: toch alvast één schriftplaats.
Galaten 5 is een bekend hoofdstuk hier over:

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

Susanna
Berichten: 555
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Susanna » 08 Jun 2021, 17:10

Panny schreef:
Susanna schreef:Denken jullie dat deze bediening van verlichting door de Geest ook los van de Bijbel plaats kan vinden (zonder het geschreven of gehoorde Woord). Of is het nooit los van het Woord? Please: Bijbelse bewijzen.

Ja, dat denk ik wel.
Als Gods Geest in je is dan leidt Hij je. Ook op de momenten dat je Gods Woord niet leest.
Ook in je dagelijkse bezigheden.
Het is een Geest van liefde, van nederigheid, van geduld, etc.
De Geest geeft je woorden om te spreken.
De Geest geeft liefde in je hart.
De Geest laat je strijden tegen de zonden.
Etc.

Ik heb nu geen tijd om Bijbelteksten erbij te zoeken. Maar wil dit later wel doen.

toevoeging: toch alvast één schriftplaats.
Galaten 5 is een bekend hoofdstuk hier over:

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.Amen.

Ik bedoelde eigenlijk: spreekt Hij los van het Woord (dan gaat het over het ontvangen van openbaringen, aanwijzingen)

-DIA-
Berichten: 27729
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor -DIA- » 08 Jun 2021, 17:29

De Heilige Geest, zo zeiden ze vroeger(?) is de Toepasser van het heil. Kan zijn dat daar de Nieuwe Theologie anders over denkt.
Verder een opmerking: Er is destijds eens een verzoek gedaan aan de forummers, om als reformatorische belijders geen Amen! te roepen. Dat lijkt pinkster-evangelisch-achtig, en haalt het woordeke Amen omlaag.
.......

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 382
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Johannes S » 08 Jun 2021, 18:24

Susanna schreef:
Denken jullie dat deze bediening van verlichting door de Geest ook los van de Bijbel plaats kan vinden (zonder het geschreven of gehoorde Woord). Of is het nooit los van het Woord? Please: Bijbelse bewijzen.

God werkt altijd door Woord en Geest. Dit is een eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. 1 God.
joh.1.
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Je ziet het ook bij het scheppingsverslag in gen.1., God sprak (Woord) en het was er en Gods Geest zweefde over de wateren.

Men kent in het Grieks voor Woord de woorden Logos en Rhema.
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. (Johannes 8:58)
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. (Spreuken 8:23)

Susanna
Berichten: 555
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Susanna » 08 Jun 2021, 21:49

-DIA- schreef:De Heilige Geest, zo zeiden ze vroeger(?) is de Toepasser van het heil. Kan zijn dat daar de Nieuwe Theologie anders over denkt.
Verder een opmerking: Er is destijds eens een verzoek gedaan aan de forummers, om als reformatorische belijders geen Amen! te roepen. Dat lijkt pinkster-evangelisch-achtig, en haalt het woordeke Amen omlaag.


Ik zei amen als reactie op de waarheid uit Galaten 5. Het zeggen van "amen" veronderstelt dat je begrijpt en je bewust bent van wat je bevestigt als waarachtig. Is amen zeggen verkeerd? Het staat zelfs in de Bijbel: "Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen".

Wat is er verkeerd aan "amen zeggen"? Ik wil het wel nalaten hoor. Voor jou of jullie. Maar niet omdat het on-Bijbels is.

Ditbenik
Berichten: 2027
Lid geworden op: 25 Feb 2011, 18:09

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Ditbenik » 08 Jun 2021, 21:54

Susanna schreef:
-DIA- schreef:De Heilige Geest, zo zeiden ze vroeger(?) is de Toepasser van het heil. Kan zijn dat daar de Nieuwe Theologie anders over denkt.
Verder een opmerking: Er is destijds eens een verzoek gedaan aan de forummers, om als reformatorische belijders geen Amen! te roepen. Dat lijkt pinkster-evangelisch-achtig, en haalt het woordeke Amen omlaag.


Ik zei amen als reactie op de waarheid uit Galaten 5. Het zeggen van "amen" veronderstelt dat je begrijpt en je bewust bent van wat je bevestigt als waarachtig. Is amen zeggen verkeerd? Het staat zelfs in de Bijbel: "Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen".

Wat is er verkeerd aan "amen zeggen"? Ik wil het wel nalaten hoor. Voor jou of jullie. Maar niet omdat het on-Bijbels is.


Niets. Maar sommige mensen hebben er blijkbaar moeite mee omdat ook in evangelische of pinkstergemeente het woord Amen wordt gebruikt. Zij gebruiken het vaker dan in de kerken gebruikelijk. Ik denk dat wij het veel te weinig gebruiken.

Gebruikersavatar
Van Ewijk
Berichten: 1502
Lid geworden op: 01 Apr 2015, 18:05

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Van Ewijk » 12 Jun 2021, 08:41

Susanna schreef:De Heilige Geest is tegenwoordig de meest "verguisde" Persoon. Door veel populaire sprekers wordt Hij behandeld als een onpersoonlijke, magische kracht in plaats van als de Almachtige God.

Kunnen jullie een antwoord vinden op de vraag: wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?


Dat is de meest domme en infantiele manier om de Heilige Geest te omschrijven.
De Heilige Geest is een PERSOON.
Geen "kracht" waarover gesproken kan worden op dezelfde manier als iets wat je kan opslaan in een batterij.

De Heilige Geest is de begeleider die alle andere stemmen en ingevingen overstemd inzake bijbelstudie en exegese.
De trooster die de apostelen in raad en daad bijstond na de Hemelvaart van de Heere Jezus.
''Niemand is armer dan hij die in tijden van nood zijn geloof verliest.''

Susanna
Berichten: 555
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Wat is de rol van de Heilige Geest in Bijbelstudie?

Berichtdoor Susanna » 18 Jun 2021, 17:03

Paulus zegt tegen Timotheus: "Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen."

In één van de kanttekeningen staat: omdat wij van nature niet kunnen begrijpen de dingen, die van den Geest Gods zijn, en geestelijk onderscheiden worden, 1 Cor. 2:14, zo bid ik God, dat Hij u, zo in deze als in andere dingen, de zaligheid en uw ambt aangaande, uw verstand wil verlichten, om alles volkomen en recht te begrijpen.

Ik vond dat er mooi bijpassen. Deze tekst was me nog nooit opgevallen.
Vraag: wat betekent het woordje "doch" precies.
Waarom staat het er niet in de oorspronkelijke taal?

De korte Verklaring gebruikt het woordje "want". (want de Heere heeft beloofd, dat Hij de Zijnen n de waarheid leiden zal door de Heilige Geest en Hem inzicht zal geven in alle dingen ( 1 Cor. 2:10, 15 )

Door het woordje doch lijkt er een tegenstelling te ontstaan.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten