De plaats van de vrouw

Gebruikersavatar
samanthi
Inactief
Berichten: 3340
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor samanthi » 08 Feb 2018, 17:23

helma schreef:Wel geluk zalig ziet dat niet ook op een volheid?
Ik zie in deze tekst een roeping van de vrouw w.b. haar moederschap.
God heeft deze taak gegeven en als de vrouw hierin haar Goddelijke roeping volgt zal zij daar haar voldoening in vinden
Moeders mogen hierin meewerken aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.
Zoals Psalm 127 ook zegt:
Wie kinderen voortbrengt tot Gods eer, verkrijgt een erfdeel van den Heer

Een waardevolle taak! En Paulus ziet daarin de kerntaak van een christelijke vrouw.
Dus de vrouw hoeft zich niet minderwaardig te voelen. Ook al staan deze Bijbelse principes haaks op het moderne denken. Gods Woord prijst haar zalig als zij in geloof, liefde heiligheid en matigheid gehoorzaam is aan Gods roeping voor haar. En uit die toevoeging blijkt dat het voortkomt uit de vruchten van de Geest.
Dus het is niet iets uit haarzelf wat haar 'zalig maakt'.

Er zijn vrouwen die geen moeder worden. Voor hen zal de Heere een andere roeping hebben.
Zij zullen zalig worden door gehoorzaam te zijn aan die roeping. Als die gehoorzaamheid voortkomt uit het werk van de Heilige Geest. En is dat niet ten diepste het enige waardoor we gehoorzaam zullen zijn?


Dank je wel Helma

gallio
Berichten: 589
Lid geworden op: 14 Jan 2004, 17:01

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor gallio » 08 Feb 2018, 17:34

Roos2017 schreef:Dit is hele moeilijke materie.

1 Tim 2

12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.

Zomaar wat vragen n.a.v. dit tekstgedeelte:

12. Een vrouw mag geen onderwijs geven. Aan wie niet? Aan mannen, of andere vrouwen of kinderen?
Hoe vatten we binnen deze context dan op dat een vrouw onderwijzeres, lerares of hoogleraar is?

Graag een bijbels onderbouwd antwoord indien iemand dat geven kan.


In de Engelse ESV Study Bible staat hier bij dat dit alleen geldt voor de kerkdiensten en dat het de vrouw is toegestaan te leren aan andere vrouwen, kinderen, op scholen en in een politiek ambt. Er wordt specifiek verwezen naar tektsten waar vrouwen worden gemaand om andere vrouwen te onderwijzen, zoals in Titus 2 staat.

Panny
Berichten: 1270
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor Panny » 08 Feb 2018, 18:32

Roos2017 schreef:Dit is hele moeilijke materie.

1 Tim 2
9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;
10 Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.
11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.
13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.
15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

Zomaar wat vragen n.a.v. dit tekstgedeelte:

10. Vrouwen betaamt het goede werken te doen (zij die godvruchtigheid belijden). Geldt het dan niet voor mannen om goede werken te doen?

12. Een vrouw mag geen onderwijs geven. Aan wie niet? Aan mannen, of andere vrouwen of kinderen?
Hoe vatten we binnen deze context dan op dat een vrouw onderwijzeres, lerares of hoogleraar is?

14. Hoe moet je dit nou lezen?
De vrouw was verleid door de slang, de vrouw verleidt de man, maar de man is ook verleid geworden, want hij at eveneens van de verboden vrucht, en is daarmee ook in overtreding geweest.
Daarom, omdat de man verbondshoofd was, is hem dit des te zwaarder aangerekend, want vanwege hem werd de aarde vervloekt.
Maar dat staat niet in deze tekst.

15. Hoe zit dat dan met vrouwen die geen kinderen gebaard hebben, vanwege haar onvruchtbaarheid, of die van haar man?
Ik ken achtbare, godvruchtige vrouwen die in het geloof gebleven zijn, in liefde en heiligmaking en met matigheid, maar kinderloos gebleven zijn.
Hoe kan men zalig worden door kinderen te baren? Zalig worden kan toch alleen door het bloed van Christus?

Graag een bijbels onderbouwd antwoord indien iemand dat geven kan.


Een paar gedachten:

Vers 12 tot en met 14:
- Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Eva werd gemaakt als een hulpe tegenover Adam (en niet andersom).
God geeft in de Bijbel een bepaalde mate van gezag aan de man die hij niet aan de vrouw geeft.
Maar vrouwen krijgen weer hele andere mooie gaven!
Wat een bijzondere vrouwen staan er ook in de Bijbel die met hun bescheidenheid, godsvrucht en zorgzaamheid ver boven vele mannen uitstijgen.
Lees bijvoorbeeld over Maria die met grote liefde de voeten van Jezus zalfde met zeer dure zalf (als voorbereiding voor Zijn begrafenis), terwijl de discipelen hiertegen murmureerden en niet eens begrepen hoe groot de liefde van Christus was dat Hij zelfs voor hen zou gaan sterven.
De discipelen waren vaak maar hoogmoedig en betweterig terwijl ze er eigenlijk veel minder van begrepen.

En trouwens van Timotheus weten we dat hij geestelijk heel veel geleerd heeft van zijn moeder en oma. Dat is toch ook een bijzonder voorbeeld voor vrouwen in deze tijd!

- Eva was de eerste die zondigde. De slang (de duivel) richtte zich tot Eva en verleidde haar.
Daarom sprak God tot de vrouw ook een bijzondere straf (Genesis 3:16b): Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

Maar tegen Adam sprak God ook een straf in het bijzonder uit (als verbondshoofd): "Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten...zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens... In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert..."
De man moet dus alle dagen van zijn leven (zware) arbeid verrichten om zijn gezin te onderhouden.

De vrouw komt hier dus echt niet slechter vanaf dan de man. God adresseert de belofte van de komende Messias juist speciaal aan de vrouw! (Genesis 3: 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.)

vers 15:
Na de vorige verzen volgt gelijk een woord van troost voor de vrouw: Ook al zal de vrouw kinderen baren in veel smart, ze zal hierin wel zalig worden (heeft dit misschien ook een verband met het Zaad van de vrouw uit Genesis 3:15?). Volgens Matthew Henry is dit ook een belofte waaraan vrouwen zich op zulke momenten vast kunnen grijpen.

Ik denk niet dat je dit zo moet zien alsof vrouwen met kinderen eerder zalig worden dan vrouwen zonder kinderen. Het gaat hier meer over de rol van de man en de vrouw in het algemeen.

---

De bijzondere plaats die de man en de vrouw van God gekregen hebben geldt duidelijk niet alleen binnen de kerk maar voor het hele leven (en dus ook binnen de politiek).
Vrouwen en mannen zijn echt verschillend gemaakt en hebben andere rollen en taken van God gekregen (en het ene is echt niet minderwaardiger dan de andere). In deze tijd zien we dat deze verschillen moeten verdwijnen en is het gevaar groot dat ook christenen hierdoor beïnvloed worden en zover mogelijk met deze ontwikkelingen willen meegaan.
Onderzoek deze dingen en probeer je leven in te richten naar Gods Woord.

Efeze 5:25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
In het bijzonder Efeze 5:25 laat zien dat de Bijbel ons echt niet leert dat de man in hardheid over de vrouw moet heersen (waar Bijbelgetrouwe christenen vaak van beschuldigd van worden).
Want hoe eindeloos groot was de liefde van Christus voor Zijn Gemeente dat Hij zelfs voor hen de dood in ging.
Laatst gewijzigd door Panny op 08 Feb 2018, 18:42, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 464
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor Nasrani » 08 Feb 2018, 18:39

refo schreef:De moeilijkheid is dat we de brief ván Timotheüs niet hebben, maar alleen Paulus antwoord. Mogelijk was er in de gemeente een dwaalleraar, die vooral vrouwen trok. Paulus adviseert dan terecht: laat je door je eigen man leren en spreek niet ( dwaling) in de gemeente. De parallel met Eva is dan ook logischer. Want zoals Paulus het schrijft is het feitelijk niet juist, maar wel als hij bedoelt: jullie vrouwen luisteren ( net als Eva) te gemakkelijk naar verkeerde leer.

Is dit te herleiden naar bronnen of een eigen uitleg?
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.

learsi
Berichten: 353
Lid geworden op: 21 Apr 2009, 10:27

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor learsi » 20 Feb 2018, 13:36

Genesis 2 en 3 roepen imo ook de vraag op, waarom de slang zich tot juist tot Eva richt en niet tot Adam.
Waarom richt de slang zich tot Eva?
Of is dat een "onmogelijke" vraag, in de zin dat daar geen antwoord voor te vinden is?

h.g.
Learsi

Gebruikersavatar
samanthi
Inactief
Berichten: 3340
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor samanthi » 20 Feb 2018, 14:01

learsi schreef:Genesis 2 en 3 roepen imo ook de vraag op, waarom de slang zich tot juist tot Eva richt en niet tot Adam.
Waarom richt de slang zich tot Eva?
Of is dat een "onmogelijke" vraag, in de zin dat daar geen antwoord voor te vinden is?

h.g.
Learsi

Sommige zeggen dat dat is omdat Eva het niet rechtstreeks van God gehoord heeft, maar uit tweede hand, Adam, zij zou dus de makkelijke prooi zijn.
Ik weet niet of dit zo is.

learsi
Berichten: 353
Lid geworden op: 21 Apr 2009, 10:27

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor learsi » 20 Feb 2018, 14:37

Ben zelf tot deze conclusie gekomen.
Kun jij die "sommige" van namen voorzien, m.a.w. weet jij wie dit leerden?
h.g.
Learsi

Gebruikersavatar
samanthi
Inactief
Berichten: 3340
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor samanthi » 20 Feb 2018, 15:39

learsi schreef:Ben zelf tot deze conclusie gekomen.
Kun jij die "sommige" van namen voorzien, m.a.w. weet jij wie dit leerden?
h.g.
Learsi


Ik heb dit uit preken onthouden, maar weet niet welke predikant.

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor Jacobse » 27 Mar 2018, 09:29

Genesis 3 vers 6: en zij nam van zijn vrucht, en at; en zij gaf ook aan haar man met haar, en hij at;
Genesis 2 vers 17: dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw.
Ja, het is helemaal waar. En met wat voor verschrikkelijke over zichzelf afgeroepen gevolgen.
Het neemt niet weg dat Adam zelf van die vrucht heeft gegeten; dat heeft hij zelf gedaan, en dat was zijn eigen beslissing en zijn eigen verantwoordelijkheid. Adam heeft zelf gehandeld.
Adam probeert daar wel onder uit te komen; hoor wat hij tegen de Heere zegt: de vrouw die Gij bij mij gegeven hebt.
Het is diep treurig en meer dan dat; het niet willen erkennen van eigen verantwoordelijkheid en van de eigen - grote - schuld jegens de Heere; en dat dan ook nog eens willen afschuiven ten laste van zijn echtgenote zodat die er voor op zou kunnen gaan draaien.
De Heere als het ware het slangengif in het gezicht willen spuwen, en gelijktijdig zijn eigen lieve vrouw algeheel laten zakken.
Er zijn geen woorden voor. Het is de uitwerking van het slangengif. Romeinen 8 vers 7: het bedenken van het vlees - TJ : uw en mijn denken, ons aller denken - is vijandschap tegen God. Terwijl het bedenken van het vlees naar de dood leidt; Romeinen 8 vers 6.
Adam heeft niet minder schuld dan Eva; niet minder, wel meer; hij was meer verantwoordelijk dan Eva.

Gebruikersavatar
Klavart
Berichten: 442
Lid geworden op: 24 Jun 2015, 08:36

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor Klavart » 12 Mei 2018, 16:29


Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 14597
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor Luther » 12 Mei 2018, 19:49

Klavart schreef:https://www.rd.nl/opinie/bijbelse-visie-op-plaats-van-de-vrouw-is-tot-ons-welzijn-1.1486721

Wel jammer dat De Vries meent, prof. Huijgen weer aan te moeten vallen. Wat hij over Huijgens standpunt schrijft, klopt ook nog eens niet. Daarmee is het suggestief en derhalve laakbaar!
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Wim Anker
Berichten: 1878
Lid geworden op: 05 Dec 2014, 19:34

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor Wim Anker » 12 Mei 2018, 19:55

Luther schreef:
Klavart schreef:https://www.rd.nl/opinie/bijbelse-visie-op-plaats-van-de-vrouw-is-tot-ons-welzijn-1.1486721

Wel jammer dat De Vries meent, prof. Huijgen weer aan te moeten vallen. Wat hij over Huijgens standpunt schrijft, klopt ook nog eens niet. Daarmee is het suggestief en derhalve laakbaar!

In hoeverre klopt het niet? Wat Dr. de Vries opmerkt komt wel overeen met mijn bevinding dat Dr. Huijgen de neiging heeft de kool en de geit te sparen.

Inhoudelijk vind ik het een mooi artikel waar ik van harte mee instem.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 11708
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor huisman » 12 Mei 2018, 20:01

Wim Anker schreef:
Luther schreef:
Klavart schreef:https://www.rd.nl/opinie/bijbelse-visie-op-plaats-van-de-vrouw-is-tot-ons-welzijn-1.1486721

Wel jammer dat De Vries meent, prof. Huijgen weer aan te moeten vallen. Wat hij over Huijgens standpunt schrijft, klopt ook nog eens niet. Daarmee is het suggestief en derhalve laakbaar!

In hoeverre klopt het niet? Wat Dr. de Vries opmerkt komt wel overeen met mijn bevinding dat Dr. Huijgen de neiging heeft de kool en de geit te sparen.

Inhoudelijk vind ik het een mooi artikel waar ik van harte mee instem.


Ik ook. Toch denk ik niet dat prof Huijgen voor vrouwelijke ambtsdragers is. Heb ik iig nog nooit gelezen of gehoord.

Prof Huijgen is wel een typische (midden)CGKer en die hebben meestal een zolder vol kolen en geiten. :huhu
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

DDD
Berichten: 8249
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor DDD » 12 Mei 2018, 23:26

Waarom moet iedereen overal een mening over hebben? Ik besef dat ik wellicht niet helemaal de juiste persoon ben om deze vraag te stellen, maar ik meen dat de verwijten aan het adres van een collega het artikel bepaald niet sterker maken.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 11708
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: De plaats van de vrouw

Berichtdoor huisman » 12 Mei 2018, 23:56

DDD schreef:Waarom moet iedereen overal een mening over hebben? Ik besef dat ik wellicht niet helemaal de juiste persoon ben om deze vraag te stellen, maar ik meen dat de verwijten aan het adres van een collega het artikel bepaald niet sterker maken.


Eufemisme van het jaar 2018...gefeliciteerd DDD met deze nominatie. :langue
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast