Zondag 3

Gebruikersavatar
Marnix
Berichten: 13464
Lid geworden op: 21 Jul 2005, 13:18
Locatie: Hilversum
Contact:

Berichtdoor Marnix » 16 Aug 2005, 16:41

Juist. We hebben het niet over het evangelie van gevallen zijn in Adam.... maar van verlost zijn in Christus. Dat de zondeval daar mee te maken heeft klopt. Maar om weer terug te komen waar we waren gebleven: Dankzij het evangelie hoeven we niet "gevallen in Adam" meer genoemd te worden maar mogen we "verlosten door Christus" genoemd worden :) Daarom geef ik de voorkeur aan "christen" boven "adamiet"
Do not waste time bothering whether you ‘love’ your neighbor; act as if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone, you will presently come to love him."

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Berichtdoor Afgewezen » 16 Aug 2005, 19:21

En nu is het een wonder van genade dat God door Christus kon zeggen tegen Adam: Waar ben je?

En wat volgde er toen? Meteen de belofte over het Vrouwenzaad? Of eerst nog iets anders?

Corydoras
Berichten: 965
Lid geworden op: 01 Jun 2005, 13:59

Berichtdoor Corydoras » 16 Aug 2005, 19:36

Oorspronkelijk gepost door Marnix
Daarnaast moet je niet vergeten dat de HC is geschreven als leerboekje voor leken die uit de RK kwamen.... en maar bar weinig van het geloof wisten. Voor die groep zou de HC denk ik ook gebruikt moeten worden. Ik vind het daarom een beetje vreemd dat we al 400 jaar elke middag uit de HC preken :) (daar ben ik geen voorstander van)
Er moet ook niet 'uit' maar 'aan de hand van' de HC gepreekt worden, het is geen tweede Bijbel...

Gebruikersavatar
Miscanthus
Berichten: 5306
Lid geworden op: 30 Okt 2004, 14:38
Locatie: Heuvelrug

Berichtdoor Miscanthus » 16 Aug 2005, 19:49

Oorspronkelijk gepost door Afgewezen
En nu is het een wonder van genade dat God door Christus kon zeggen tegen Adam: Waar ben je?

En wat volgde er toen? Meteen de belofte over het Vrouwenzaad? Of eerst nog iets anders?
je kunt de heilsgeschiedenis niet plakken op de heilsweg.

Gebruikersavatar
Miscanthus
Berichten: 5306
Lid geworden op: 30 Okt 2004, 14:38
Locatie: Heuvelrug

Berichtdoor Miscanthus » 16 Aug 2005, 21:54

wat mij betreft kunnen we naar zondag 4...

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Berichtdoor Afgewezen » 16 Aug 2005, 22:01

Oorspronkelijk gepost door Miscanthus
Oorspronkelijk gepost door Afgewezen
En nu is het een wonder van genade dat God door Christus kon zeggen tegen Adam: Waar ben je?

En wat volgde er toen? Meteen de belofte over het Vrouwenzaad? Of eerst nog iets anders?
je kunt de heilsgeschiedenis niet plakken op de heilsweg.

Nee, Miscanthus, daar kom je niet mee weg!

Gebruikersavatar
ndonselaar
Berichten: 3105
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:34
Contact:

Berichtdoor ndonselaar » 16 Aug 2005, 22:06

Ellende, verlossing en dankbaarheid is als een gouden keten. Los zijn ze niet verkrijgbaar. Ze gaan hand in hand, verstrengeld als het ware.

Verlossing zal nooit juist gewaardeerd kunnen worden zonder de 'kennis van mijn ellende'. Kennis van mijn ellende is zonder de verlossingskennis slechts 'lege en holle kennis'. Wanneer we beide op waarde schatten, dan is de dankbaarheid er ook.
In necessariis unitatem custodiant, in non necessariis libertatem, in utrisque prudentiam et charitatem, in omnibus conscientiam inoffensam in diem Domini

Gebruikersavatar
Miscanthus
Berichten: 5306
Lid geworden op: 30 Okt 2004, 14:38
Locatie: Heuvelrug

Berichtdoor Miscanthus » 16 Aug 2005, 22:15

gepost door Miscanthus: wat wil je nog weten?

Zie genesis 3: 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.
8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.
9 ¶ En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
11 ¶ En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?
12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.
13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
14 ¶ Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
gepost door afgewezen:

Ik denk dat je het antwoord zelf wel weet: de Heere God gaat Adam en Eva ontdekken aan hun schuld
God komt terug op Zijn verbond. En God vernieuwt dat verbond vele malen, hoewel het rechtvaardig zou zijn als Hij ons de consequentie zou laten. God komt vrijwel direct met een nieuw verbond, spreekt een vloek uit over de aarde en de mens, en bedekt liefdevol hun naaktheid.

komt dit overeen met jouw opmerking?

[Aangepast op 16/8/05 door Miscanthus]

Gebruikersavatar
Miscanthus
Berichten: 5306
Lid geworden op: 30 Okt 2004, 14:38
Locatie: Heuvelrug

Berichtdoor Miscanthus » 16 Aug 2005, 22:40

Oorspronkelijk gepost door Afgewezen
Oorspronkelijk gepost door Miscanthus
Oorspronkelijk gepost door Afgewezen
En nu is het een wonder van genade dat God door Christus kon zeggen tegen Adam: Waar ben je?

En wat volgde er toen? Meteen de belofte over het Vrouwenzaad? Of eerst nog iets anders?
je kunt de heilsgeschiedenis niet plakken op de heilsweg.

Nee, Miscanthus, daar kom je niet mee weg!
nouja, ik zal eerlijk zijn: Persoonlijk vind ik dat "ontdekken" vreselijk! Ik wil dat nooit weer.

Gebruikersavatar
Miscanthus
Berichten: 5306
Lid geworden op: 30 Okt 2004, 14:38
Locatie: Heuvelrug

Berichtdoor Miscanthus » 16 Aug 2005, 22:54

Oorspronkelijk gepost door Miscanthus Dat de verlossing in Christus een krachtiger en sterker en heerlijker kracht en genade is dan de diepte van de val. Christus offer en opstanding is oneindig veel hoger dan dat de val in Adam diep is.
Nu zal ik wel weer een oneigenlijke tegenstelling maken, maar beter kan ik het je niet uitleggen.

Toch wel:

Ro 5:15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 21897
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Berichtdoor refo » 16 Aug 2005, 23:19

De HC wijst op een probleem dat de Bijbel zelf niet aankaart. Niet dat Gen 1-3 niet belangrijk zijn, maar Gods volk wordt daar door de profeten nooit naar verwezen. Dat er in het paradijs iets gebeurd is. Nee, er is iets anders.

Als de profeten vermanen, dan wijzen ze op hun speciale plaats, als Gods uitverkoren volk. Dat ze dat tweede paradijs nu óók verlaten hebben.
--------------
Voorts ben ik van mening dat portretten van oudvaders, reformatoren en andere theologen niet zouden moeten worden toegestaan als avatar.

Gebruikersavatar
Marnix
Berichten: 13464
Lid geworden op: 21 Jul 2005, 13:18
Locatie: Hilversum
Contact:

Berichtdoor Marnix » 17 Aug 2005, 14:07

Oorspronkelijk gepost door Corydoras
Oorspronkelijk gepost door Marnix
Daarnaast moet je niet vergeten dat de HC is geschreven als leerboekje voor leken die uit de RK kwamen.... en maar bar weinig van het geloof wisten. Voor die groep zou de HC denk ik ook gebruikt moeten worden. Ik vind het daarom een beetje vreemd dat we al 400 jaar elke middag uit de HC preken :) (daar ben ik geen voorstander van)
Er moet ook niet 'uit' maar 'aan de hand van' de HC gepreekt worden, het is geen tweede Bijbel...


Ook dat mag van mij wel wat minder :D
Do not waste time bothering whether you ‘love’ your neighbor; act as if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone, you will presently come to love him."

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Berichtdoor Afgewezen » 17 Aug 2005, 19:33

Oorspronkelijk gepost door refo
De HC wijst op een probleem dat de Bijbel zelf niet aankaart. Niet dat Gen 1-3 niet belangrijk zijn, maar Gods volk wordt daar door de profeten nooit naar verwezen. Dat er in het paradijs iets gebeurd is. Nee, er is iets anders.

Als de profeten vermanen, dan wijzen ze op hun speciale plaats, als Gods uitverkoren volk. Dat ze dat tweede paradijs nu óók verlaten hebben.


Nog maar weer een keer dan:
Ik dat wij ons niet zo gemakkelijk van Adam kunnen ontdoen. Een paar gedachten:
1. Gen. 3 staat niet voor niets aan het begin van de Bijbel. Alle geschiedenissen, profetieën, wijsheidsboeken staan in dit licht! Dat wisten de profeten, dat wist het volk ook.
2. Het kan niet zijn dat Paulus iets nieuws introduceert, want in het OT niet bekend was. En ’t kan ook niet zijn dat wij zeggen: aardig theologisch bedacht van Paulus, maar wij hebben er geen boodschap aan.
3. Het is juist Paulus die zo klaagt over de ‘oude mens’ (Adam), en zou dan de gemeente niet gezien worden als ‘Adamieten’? Wel zoals wij van nature zijn!
4. Opvallend in het OT is de onverbeterlijkheid en hardnekkigheid van het volk. Het volk kón het verbond niet houden. Er moest daarom een nieuw verbond komen. Christus moest komen, de nieuwe Adam! Het is Paulus die deze diepere verbanden aan het licht brengt.
5. Zonde is altijd opstand tegen God, zo ook de zonde van Israël in het OT. Zoals Adams zonde bondsbreuk en opstand was, zo is iedere overtreding opnieuw bondsbreuk en opstand.

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5448
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Berichtdoor Kaw » 17 Aug 2005, 20:06

Wist je dat de joden eigenlijk niets doen met de geschiedenis van voor de zondvloed? Ze zijn kinderen van Abraham. Dat is voor hun min of meer het startpunt van hun geschiedenis, want daar riep God hun uit de heidenvolkeren. Dit was al zo onder het oude testament.

Gebruikersavatar
ndonselaar
Berichten: 3105
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:34
Contact:

Berichtdoor ndonselaar » 17 Aug 2005, 21:20

Hosea 6,7

'Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam; daar hebben zij trouwelooslijk tegen Mij gehandeld.'

Job 31,33

'Zo ik, gelijk Adam, mijn overtredingen bedekt heb, door eigenliefde mijn misdaad verbergende!'
In necessariis unitatem custodiant, in non necessariis libertatem, in utrisque prudentiam et charitatem, in omnibus conscientiam inoffensam in diem Domini


Terug naar “Heidelbergse Catechismus”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast