Zondag 3 en de erfschuld

Gebruikersavatar
SecorDabar
Berichten: 1541
Lid geworden op: 14 Okt 2011, 16:18

Zondag 3 en de erfschuld

Berichtdoor SecorDabar » 23 Jan 2013, 16:14

In een ander topic wordt er gediscussieerd over erfschuld en erfsmet.

Nu wilde ik met dit topic niet zozeer dezelfde discussie gaan aanzwengelen,
maar over dit onderwerp van de erfschuld een aantal citaten
uit diverse catechismusverklaringen weergeven.

Ik zelf heb over de erfschuld, met name in Zondag 3 iets daarover gevonden.
Het blijkt dat ook diverse catechismusverklaringen
daar niet eensluidend over zijn.

Misschien kunnen de forumleden in dit topic ook citaten aangeven?
Dat zou ik zeer op prijs stellen. :)

Zelf heb ik de volgende citaten gevonden in catechismusverklaringen over de erfschuld:

Ds. Hendrik Hoekstra (1852-1915) Doleantie-predikant (1886),later Gereformeerde Kerk te Arnhem:
Hoe klaar is in Psalm 51 en Romeinen 5:19, hoe klaar is het uit dit alles,
dat bij een iegelijk onzer het eerste in orde is: de toerekening van Adams ongehoorzaamheid;
het oordeel des doods en der verdoemenis, vanwege onze val in Adam: de erfschuld.
En dat daarmee verknocht is, als 't tweede in orde:
de verdorvenheid en verkeerde neiging van onze natuur.

Ds. Johan Carel Palier predikant in Den Bosch (ca.1790):
Dat wij alle in zonden ontvangen en geboren worden leert ons de HC,
de wijze, hoe de mens, bij zijn ontvangenis en geboorte,
verdorven word, is tot hier toe onbegrijpelijk.
Of God aan de nieuwgeschapen ziel Zijn beeld onthoudt,
dan of de zuivere ziel besmet wordt bij hare intrede in een onzuiver
lichaam, is nog onbekend. Of de erfsmet of erfschuld,
't eerste in de mens zitplaats nemen, beslist Gods Woord niet.
Gissingen, die men maakt, hoe schoon zij schijnen, blijven gissingen
Secor Dabar = Gedenkt het Woord (Psalm 119:49)


Al kunnen wij niets doen zonder de Geest,
toch zal de Geest niets doen zonder het Woord.
(Ds. Ebenezer Erskine)

Gebruikersavatar
SecorDabar
Berichten: 1541
Lid geworden op: 14 Okt 2011, 16:18

Re: Zondag 3 en de erfschuld

Berichtdoor SecorDabar » 01 Feb 2013, 23:41

Ds. H. Hoekstra schreef verder in zijn catechismusverklaring bij een preek over Zondag 4
over de erfschuld:

Laat het ons niet verwonderen, dat die leer van de erfschuld
zoveel bestrijding gevonden heeft.
Wij zijn in de praktijk van ons leven al even dwaas, menigmaal,
als de loochenaars van die waarheid.
Als de Kerke Gods gezondigd heeft en afgeweken is,
dan willen wij immers daaraan niet mede schuldig staan.
Wij wijzen op dezen en op dien,
maar mede onze schuld te gevoelen -,
het is immers alleen genade, als daarvan iets geleerd wordt.

Daarom is dit een allergewichtigst stuk, een wortel
en zenuw van de ganse leer der waarheid, die tot de zaligheid
en tot de godzaligheid leidende is, 't gehele Evangelium staat
of valt hiermede. Lees maar Romeinen 5: 12-21.
Alleen door deze hellevaart van onze schuld in Adam heen,
worden wij erfgenamen der gerechtigheid Christi.

En daarom o mens, zult gij dan tevens voor uzelven de band doorsnijden,
waarmede u Christus wellicht heeft willen brengen, als Zijn zaad,
onder de genadige toerekening Zijner Borgbetaling en Zijner gerechtigheid?
Gevoelt gij niet dat gij wel uzelven zoekt te vrijwaren van uw schuld
in 't paradijs, en daarmede nog een hope behouden wilt,
ten koste van Gods gerechtigheid, maar hoe gij uzelven
daarmede eigenlijk de rechte hope uitblust?

Breng hier toch niet tegen in, dat God zegt bij Ezechiël,
dat de zoon niet dragen zal de ongerechtigheid des vaders,
maar de ziel, die zondigt, sterven zal.
Want weet wel, dat de Heere dit juist voorhoudt aan degenen, die zeggen:
de weg des Heeren is niet recht; en dat de Heere om hun mond te stoppen,
hun juist voorhoudt, dat ze niet de schuld van zich af
op hun vaderen hebben te werpen, en de Heere van onrecht hebben te betichten,
als Hij hen bezoekt: want dat gewisselijk de zoon, die zich afwendt
van de ongerechtigheden zijns vaders, en ze niet doet-,
dat de zodanigen ook niet de ongerechtigheden zijns vaders dragen zal.
Hebt gij niet ingestemd met Adams zonde?
Is uw gehele weg van nature niet een herhaling van de paradijszonde?
En zoudt gij, die met de ijdele wandeling, welke u van de vaderen overgeleverd is,
uwe instemming betoond hebt, niet veel meer moeten buigen voor het woord:
die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen,
aan het derde en vierde lid dergenen die Mij haten?

Bedenkt dat eens, maar houdt voorts in 't oog, dat dit alles nog
maar geldt van de zonden van geslachten en volken;
maar dat dit eigenlijk niet in vergelijking komt met die
geheel enige zonde, waardoor wij met geheel 't menselijk geslacht in Adam,
Gods verbond gebroken hebben in 't paradijs
Secor Dabar = Gedenkt het Woord (Psalm 119:49)


Al kunnen wij niets doen zonder de Geest,
toch zal de Geest niets doen zonder het Woord.
(Ds. Ebenezer Erskine)


Terug naar “Heidelbergse Catechismus”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast