Pagina 3 van 5

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 05 Nov 2012, 22:57
door Erasmiaan
Johann Gottfried Walther schreef:En ds. W. Silfhout ook de NGB.
En de DL en die preken zijn aan te raden!

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 01:16
door -DIA-
En preken over "De onderscheidene gangen des geestelijken levens van des
Heeren volk, voorgsteld in de vijf zalen van Bethesda" is ook wel heel leerzaam.

Ds. B.J. van Boven heeft het boekje van Pleun Kleijn behandeld in (naar ik denk)
zo'n 20 'preken'. Het waren wel geen echte kerkdiensten, hij noemde het een
vrijwillige catechesatie, voor alle belangstellenden.

Zeer duidelijk verklaard ds. van Boven de gangen en wegen die Pleun Kleijn noemt.
Het boekje van Pleun Kleijn is wat moeilijk te lezen door de lange zinnen en de
oude taal. Maar door deze duidelijke uiteenzetting wordt ook duidelijk hoe veel licht
deze man had in de wegen des Heeren.

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 01:53
door Johann Gottfried Walther
-DIA- schreef:En preken over "De onderscheidene gangen des geestelijken levens van des
Heeren volk, voorgsteld in de vijf zalen van Bethesda" is ook wel heel leerzaam.

Ds. B.J. van Boven heeft het boekje van Pleun Kleijn behandeld in (naar ik denk)
zo'n 20 'preken'. Het waren wel geen echte kerkdiensten, hij noemde het een
vrijwillige catechesatie, voor alle belangstellenden.

Zeer duidelijk verklaard ds. van Boven de gangen en wegen die Pleun Kleijn noemt.
Het boekje van Pleun Kleijn is wat moeilijk te lezen door de lange zinnen en de
oude taal. Maar door deze duidelijke uiteenzetting wordt ook duidelijk hoe veel licht
deze man had in de wegen des Heeren.


Wat heeft dit met preken uit de Nederlandse geloofsbelijdenis te maken?

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 02:17
door -DIA-
Johann Gottfried Walther schreef:
-DIA- schreef:En preken over "De onderscheidene gangen des geestelijken levens van des
Heeren volk, voorgsteld in de vijf zalen van Bethesda" is ook wel heel leerzaam.

Ds. B.J. van Boven heeft het boekje van Pleun Kleijn behandeld in (naar ik denk)
zo'n 20 'preken'. Het waren wel geen echte kerkdiensten, hij noemde het een
vrijwillige catechesatie, voor alle belangstellenden.

Zeer duidelijk verklaard ds. van Boven de gangen en wegen die Pleun Kleijn noemt.
Het boekje van Pleun Kleijn is wat moeilijk te lezen door de lange zinnen en de
oude taal. Maar door deze duidelijke uiteenzetting wordt ook duidelijk hoe veel licht
deze man had in de wegen des Heeren.


Wat heeft dit met preken uit de Nederlandse geloofsbelijdenis te maken?


Misschien ietsje minder als preken uit de Dordtse Leerregels?
Er is een schat aan lectuur om leerredenen over te houden.
De vraag is slechts: Is er behoefte aan?
Ik bedoel dan naast de verkondiging des Woords?

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 09:05
door Hendrikus
Johann Gottfried Walther schreef:
-DIA- schreef:En preken over "De onderscheidene gangen des geestelijken levens van des
Heeren volk, voorgsteld in de vijf zalen van Bethesda" is ook wel heel leerzaam.

Ds. B.J. van Boven heeft het boekje van Pleun Kleijn behandeld in (naar ik denk)
zo'n 20 'preken'. Het waren wel geen echte kerkdiensten, hij noemde het een
vrijwillige catechesatie, voor alle belangstellenden.

Zeer duidelijk verklaard ds. van Boven de gangen en wegen die Pleun Kleijn noemt.
Het boekje van Pleun Kleijn is wat moeilijk te lezen door de lange zinnen en de
oude taal. Maar door deze duidelijke uiteenzetting wordt ook duidelijk hoe veel licht
deze man had in de wegen des Heeren.


Wat heeft dit met preken uit de Nederlandse geloofsbelijdenis te maken?

Niets, integendeel zelfs. Bij ons wordt momenteel in de avonddiensten de NGB behandeld. En afgelopen zondag (art. 7) werd zelfs scherp gewaarschuwd voor het lezen van allerlei bekeringsgeschiedenissen. Zeker als er uitdrukkingen vallen als "....maar Gods volk leert het anders". We moeten en mogen het doen met het Woord!

Artikel 7: De volkomenheid van de Heilige Schrift
Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat. En dat alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden daarin voldoende onderwezen wordt. Want omdat de gehele wijze van de dienst die God van ons vraagt daarin uitvoerig is beschreven, is het de mensen (zelfs al waren het apostelen) niet geoorloofd om iets anders te leren dan ons nu geleerd is door Heilige Schriften. Ja, al was het ook een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt (Gal.1:8). Want omdat het verboden is aan het Woord van God iets toe of af te doen (Deut.4:2 en 12:32) blijkt daaruit voldoende dat haar leer zeer volmaakt is en in alle opzichten volkomen.
Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijk stellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte (traditie) gelijkstellen met de waarheid van God (want de waarheid gaat boven alles), noch het grote aantal, noch de ouderdom, noch de concilies, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf (Ps.62:10). Daarom verwerpen wij van ganser harte alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, zoals de apostelen ons geleerd hebben: Beproeft de geesten of zij uit God zijn (I Joh.4:1). Evenzo: Indien iemand onder u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis (II Joh.:10).

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 09:23
door J.C. Philpot
Hendrikus schreef:Niets, integendeel zelfs. Bij ons wordt momenteel in de avonddiensten de NGB behandeld. En afgelopen zondag (art. 7) werd zelfs scherp gewaarschuwd voor het lezen van allerlei bekeringsgeschiedenissen. Zeker als er uitdrukkingen vallen als "....maar Gods volk leert het anders". We moeten en mogen het doen met het Woord!

Men kan inderdaad de verkeerde kant op gaan met het lezen van bekeringsgeschiedenissen. Maar ik vraag me af of het lezen van bekeringsgeschiedenissen in de gemeenten waar jij en ik lid van zijn echt een probleem is.

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 11:22
door FlyingEagle
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieu ... n_1_707985

Ds. van Aalst denkt hier toch anders over:

Wat je ook wel ziet, is dat tijdens de tweede dienst een van de andere belijdenisgeschriften –Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels– wordt behandeld. Hoe kijkt u daartegen aan?

„Elk middel om onze belijdenisgeschriften voor het voetlicht te halen, ook met het oog op jongeren, juich ik van harte toe. Tijdens een gemeenteavond, de catechese, in de kerkbode. Máár: niet op zondagmiddag. Dan komt de catechismus aan de orde. Dat hangt ook samen met het karakter van de andere belijdenisgeschriften. De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels hebben nooit als doel gehad dat ze zondags zouden worden bepreekt. Ze hebben een andere spits en behandelen ook deelgebieden van de leer. Wat niet wegneemt dat deze belijdenisgeschriften uitermate rijk van inhoud zijn. Ik heb daarom ook bewust geprobeerd in de catechismusverklaring waar mogelijk lijnen te trekken naar de NGB, Dordtse Leerregels, Nicéa en Athanasius.”

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 11:24
door huisman
Tiberius schreef:Hij heeft ook een serie van 36 preken over de Dordtse Leerregels gehouden. Hij legt hierin heel helder de DL uit. Een zeer leerzaam boek; het is in beperkte oplage uitgegeven.
Ik dacht dat hij die preken in Lelystad heeft gehouden; zal nog eens in het voorwoord kijken.

Ook op Prekenweb staan preken over de NGB en de DL.1.Waar is dat boek uitgegeven ? 2.Wat is de titel? 3. Is het nog te krijgen ?

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 12:21
door Johannes 3:16
huisman schreef:
Tiberius schreef:Hij heeft ook een serie van 36 preken over de Dordtse Leerregels gehouden. Hij legt hierin heel helder de DL uit. Een zeer leerzaam boek; het is in beperkte oplage uitgegeven.
Ik dacht dat hij die preken in Lelystad heeft gehouden; zal nog eens in het voorwoord kijken.

Ook op Prekenweb staan preken over de NGB en de DL.1.Waar is dat boek uitgegeven ? 2.Wat is de titel? 3. Is het nog te krijgen ?


Mocht het boek niet meer te krijgen zijn: in Vlissingen heeft hij er een 37-delige prekenserie over gehouden.
De mp3-cd's zijn te bestellen via http://www.marnixkerk.nl/shop/product:p ... -op-cd.htm

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 12:24
door -DIA-
FlyingEagle schreef:http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_van_aalst_schrijft_catechismusverklaring_dit_is_nodig_te_weten_1_707985

Ds. van Aalst denkt hier toch anders over:

Wat je ook wel ziet, is dat tijdens de tweede dienst een van de andere belijdenisgeschriften –Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels– wordt behandeld. Hoe kijkt u daartegen aan?

„Elk middel om onze belijdenisgeschriften voor het voetlicht te halen, ook met het oog op jongeren, juich ik van harte toe. Tijdens een gemeenteavond, de catechese, in de kerkbode. Máár: niet op zondagmiddag. Dan komt de catechismus aan de orde. Dat hangt ook samen met het karakter van de andere belijdenisgeschriften. De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels hebben nooit als doel gehad dat ze zondags zouden worden bepreekt. Ze hebben een andere spits en behandelen ook deelgebieden van de leer. Wat niet wegneemt dat deze belijdenisgeschriften uitermate rijk van inhoud zijn. Ik heb daarom ook bewust geprobeerd in de catechismusverklaring waar mogelijk lijnen te trekken naar de NGB, Dordtse Leerregels, Nicéa en Athanasius.”


Hier val ik ds. van Aalst helemaal bij.
De 'preken' die ds. van Boven hield werden dan ook niet op zondag gehouden,
maar het was meer een 'vrijwillige catechisatie' die open stond voor iedereen.

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 12:45
door eilander
Er wordt (als het goed is) niet gepreekt uit de NGB of uit de HC, maar uit de Bijbel. Dat kan wel aan de hand van de tekst uit de HC, NGB of DL. De preken die ik hoor over de NGB zijn van ds. J. Lohuis. Daar wordt toch echt uit de Schrift gepreekt.

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 12:58
door -DIA-
eilander schreef:Er wordt (als het goed is) niet gepreekt uit de NGB of uit de HC, maar uit de Bijbel. Dat kan wel aan de hand van de tekst uit de HC, NGB of DL. De preken die ik hoor over de NGB zijn van ds. J. Lohuis. Daar wordt toch echt uit de Schrift gepreekt.


Vanzelf! zou ik zeggen... Maar zowel de Catechismus als de DL geven wel een hadvat
om regelmatig de dwalingen, toen met name de RKK, te weerleggen. Maar deze oude
dwalingen komen steeds in een nieuw jasje terug. Het is zaak dit te onderkennen, want
het kan soms zo subtiel in de kerken insluipen, en als men eenmaal van het pad is,
dan is de praktijk vaak, dat men van het ene in het andere valt.

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 29 Jan 2013, 14:25
door Tiberius
huisman schreef:
Tiberius schreef:Hij heeft ook een serie van 36 preken over de Dordtse Leerregels gehouden. Hij legt hierin heel helder de DL uit. Een zeer leerzaam boek; het is in beperkte oplage uitgegeven.
Ik dacht dat hij die preken in Lelystad heeft gehouden; zal nog eens in het voorwoord kijken.

Ook op Prekenweb staan preken over de NGB en de DL.1.Waar is dat boek uitgegeven ? 2.Wat is de titel? 3. Is het nog te krijgen ?

1. In beperkte oplage.
2. Heel eenvoudig: "De Dordtse Leerregels"
3. Jazeker.

Persoonlijk vind ik het jammer, dat hij het boek niet uitgegeven heeft. Het is echt een aanrader.

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 22 Dec 2017, 20:49
door Johannes S
Bloempje28 schreef:Bij ons (HHK) wordt er 's middags niet uit de bijbel gepreekt maar uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In eerste instantie werd er uit de HC gepreekt, waar ik op zich wel voor ben omdat het het leerboek van de kerk is en op deze manier ook een evenwichtige prediking in de kerk gehouden wordt. Nu de HC uitgepreekt is, preekt onze dominee uit de NBG. Dat vind ik toch een stap te ver. Natuurlijk is de NGB gebaseerd op de Bijbel en preek je indirect toch uit de bijbel, maar er blijven nu zoveel mooie en goede bijbelteksten liggen.... veel van wat we belijden weten we gewoon ook al.... ik vind het niet echt een aanvulling.... wat is jullie mening?
Niet uit de Bijbel gepreekt? Het Woord van God! Wat erg. Daar hoort een predikant juist uit te preken. Goede tekstuitleg is essentieel. De NGB kun je gebruiken als naslagwerk, maar moeten we wel toetsen aan de Bijbel. Waarom is tekstuitleg zo belangrijk? De Bijbel spreekt over God en over hoe God door de tijden heen gehandeld heeft met ons mensen. Paulus predikte bovendien Jezus Christus de gekruisigde en niets anders.

Re: Preken uit de NGB?

Geplaatst: 22 Dec 2017, 21:13
door Moderamen
Degene die je quote heeft dit bericht gepost in 2009 en zal - zo verwacht ik - niet meer op je reageren.