remonstrantie

Gebruikersavatar
Jo-Ann
Berichten: 964
Lid geworden op: 01 Jan 2008, 21:06

remonstrantie

Berichtdoor Jo-Ann » 10 Mar 2008, 11:37

Gisteren las ik in een artikel de remonstrantie op basis waarvan de remonstranten veroordeeld zijn:

Het eerste artikel:
Dat God door een eeuwig en onveranderlijk besluit in Jezus Christus Zijn Zoon, eer des werelds grond gelegd was, besloten heeft, uit het gevallen, zondig, menselijk geslacht diegenen in Christus, om Christus’ wil, en door Christus zalig te maken die door de genade van Zijn Heilige Geest in deze Zijn Zoon Jezus geloven, en in dat geloof en de gehoorzaamheid des geloofs door deze genade tot het einde toe volharden zouden; en daarentegen de onbekeerlijken en ongelovigen in de zonden en onder de toorn te laten, en te verdoemen als vreemd van Christus, naar het woord van het Heilig Evangelie bij Joh. 3:36: Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; en wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, en andere plaatsen der Schrift meer.

Het tweede artikel:
Dat dienvolgens Jezus Christus, de Zaligmaker der wereld, voor allen en een ieder mens gestorven is, alzo dat Hij voor hen allen door de dood des kruises de verzoening en vergeving van zonden verworven heeft, alzo nochtans dat niemand deze vergeving der zonden metterdaad geniet dan de gelovigen; mede naar het woord van het Evangelie bij Joh. 3:16: Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft opdat allen die in Hem geloven niet vergaan, maar het eeuwige leven hebben; en in 1 Joh. 2:2: Hij is de Verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar voor de zonden der ganse wereld.

Het derde artikel:
Dat de mens het zaligmakend geloof van zichzelf niet heeft, noch uit kracht van zijn vrij wil, zlzo hij in de staat der afwijking en der zonde niets goeds dat waarlijk goed is (gelijk inzonderheid is het zaligmakend geloof) uit en van zichzelf kan denken, willen of doen, maar dat het van node is dat hij van God in Christus door Zijn Heilige Geest wordt herboren en vernieuwd in verstand, genegenheid of wil, en alle krachten, opdat hij het ware goed op de rechte wijze moge verstaan, bedenken, willen, en volbrengen, naar het woord van Christus Joh 15:5: Zonder Mij kunt gij niets doen.

Het vierde artikel:
Dat deze genade Gods is het beginsel, de voortgang en volbrenging van alle goeds, ook zo ver dat de wedergeboren mens zelf zonder deze voorgaande of voorkomende, opwekkende, volgende en medewerkende genade noch het goede denken, willen of doen kan, noch ook enige verzoeking ten kwade kan weerstaan; zodat alle goede daden of werkingen die men bedenken kan, aan de genade Gods in Christus moeten toegeschreven worden. Maar zoveel de manier van werking van deze genade aangaat, die is niet onwederstandelijk; want er staat van velen geschreven, dat zij de Heilige Geest wederstaan hebben, Hand. 7 en elders, op vele plaatsen.

Het vijfde artikel:
Dat degenen die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd, en overzulks Zijn levendmakende Geest deelachtig zijn geworden, overvloedige kracht hebben om tegen de satan, de zonde, de wereld en hun eigen vlees te strijden en de overwinning te verkrijgen, welverstaande altijd door de bijstand van de genade van dezelfde Geest; en dat Jezus Christus hen door Zijn Geest in alle verzoekingen bijstaat, de hand biedt en, zo zij maar alleen ten strijde bereid zijn en Zijn hulp begeren en niet in gebreke zijn, staande houdt; alzo dat zij door geen listigheid noch geweld van de satan verleid of uit Christus’ handen kunnen getrokken worden, naar het woord van Christus Joh. 10: Niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Maar of dezen niet kunnen door nalatigheid hun beginsel van hun zijn in Christus verlaten, de tegenwoordige wereld wederom aannemen, van de heilige leer hun eenmaal gegeven afwijken, de goede consciëntie verliezen, de genade verwaarlozen, zou eerst nader uit de Heilige Schrift moeten onderzocht zijn, eer wij dat met volle verzekering van ons gemoed zouden kunnen leren.


Naar aanleiding hiervan zijn de Dordtse Leerregels geschreven en de remonstranten veroordeeld. We hebben bij aanmelding van dit forum gezegd dat we instemmen met de Drie formulieren van Enigheid waaronder de Dordtse Leerregels behoren.

De volgende vragen stonden bij dit artikel:
Zijn jullie het er ook mee eens, dat de aanhangers van deze vijf artikelen van de remonstranten in 1619 afgezet zijn?
En vinden jullie dat dit ook in 2008 leringen zijn die in een kerk van gereformeerde belijdenis geweerd behoren te worden?

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5448
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Kaw » 10 Mar 2008, 11:45

:humhihi

Gebruikersavatar
wim
Berichten: 3776
Lid geworden op: 30 Okt 2002, 12:40

Re: remonstrantie

Berichtdoor wim » 10 Mar 2008, 12:13

Jo-Ann schreef:De volgende vragen stonden bij dit artikel:
Zijn jullie het er ook mee eens, dat de aanhangers van deze vijf artikelen van de remonstranten in 1619 afgezet zijn?
En vinden jullie dat dit ook in 2008 leringen zijn die in een kerk van gereformeerde belijdenis geweerd behoren te worden?

In het vijfde artikel is teveel sprake van een 'bijstand' van de Heilige Geest, terwijl het 'zonder Mij kunt gij niets doen' ook geldt 'na ontvangen genade' (om de juiste terminologie maar te gebruiken).

Derde artikel lijkt me ok.

Het tweede artikel is meer een filosofische dwaling en niet zo gevaarlijk wanneer er maar genoeg gewicht hangt aan het derde artikel.

Het eerste artikel lijkt te wijzen op een uitverkiezing wegens voorgezien geloof. Dat is een gevaarlijker dwaling. Hoewel het in de praktijk niet gevaarlijk hoeft te zijn, wanneer er genoeg nadruk ligt op de (genoemde) genade die nodig is om te kunnen geloven.

Het ligt er dus maar helemaal aan hoe deze artikelen geïnterpreteerd en beleefd worden. Ik ga er zomaar van uit dat de DL nodig waren. Niet zozeer vanwege deze artikelen, maar vanwegde de ontstane praktijk.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 22964
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: remonstrantie

Berichtdoor refo » 10 Mar 2008, 12:23

Laten we het over artikel 1 maar even niet hebben.
Artikel 2 heeft goede papieren. Men verwijst zelf naar de Schrift. Zoalng niet gezegd wordt dat iedereen daadwerkelijk zalig wordt, is er niets mis mee.
Artikel 3 was al akkoord, daarom hebben we een artikel 3/4 in de DL ;)
Artikel 4 heeft ook goede papieren. De Geest heeft Zelf laten opschrijven dat er mensen zijn die Hem weerstaan.
Artikel 5 Zou inderdaad eens onderzocht moeten worden. Met name het NT houdt ons voor dat 'wie volharden zal tot het einde' zalig zal worden. Aangezien 'geloof' er blijkbaar in vele varianten is, is een aansporing tot volharding wel dienstig. Meteen te zeggen dat wie gelooft ook persé volharden gaat, kan luie christenen opleveren. En die verdienen dan die naam dus niet.
--------------
Voorts ben ik van mening dat portretten van oudvaders, reformatoren en andere theologen niet zouden moeten worden toegestaan als avatar.

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9060
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Bert Mulder » 10 Mar 2008, 13:33

refo schreef:Laten we het over artikel 1 maar even niet hebben.
Artikel 2 heeft goede papieren. Men verwijst zelf naar de Schrift. Zoalng niet gezegd wordt dat iedereen daadwerkelijk zalig wordt, is er niets mis mee.
Artikel 3 was al akkoord, daarom hebben we een artikel 3/4 in de DL ;)
Artikel 4 heeft ook goede papieren. De Geest heeft Zelf laten opschrijven dat er mensen zijn die Hem weerstaan.
Artikel 5 Zou inderdaad eens onderzocht moeten worden. Met name het NT houdt ons voor dat 'wie volharden zal tot het einde' zalig zal worden. Aangezien 'geloof' er blijkbaar in vele varianten is, is een aansporing tot volharding wel dienstig. Meteen te zeggen dat wie gelooft ook persé volharden gaat, kan luie christenen opleveren. En die verdienen dan die naam dus niet.


Dus je bent het aardig met Arminius eens, zie ik...

Wil ik graag onze geachte broeder wijzen, als argumenten, op de Dordtse Leerregels. Als lid van dit forum hoort hij die toch wel eens gelezen te hebben...

Voor verder argumenten kan hij hier de Acta van de Synode van Dordrecht, 1618-1619, waar de Remonstrantie veroordeeld is:

http://www.kerkrecht.nl/main.asp?pagety ... el&item=81

Dus zijn de argumenten al haast 400 jaar oud, maar helaas worden ze door sommigen op dit Forum niet meer van belang geacht.



Dat artikel komt uit de Wachter Sions, je bent me voor, Jo Ann, dank je.
Laatst gewijzigd door Bert Mulder op 10 Mar 2008, 16:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5448
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Kaw » 10 Mar 2008, 16:27

Gefeli Refo, je bent schijnbaar weer een dwaalleer rijker. Ik zie het niet, maar Bert wel.

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12063
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: remonstrantie

Berichtdoor jvdg » 10 Mar 2008, 16:30

MOD. Opmerking:

We gaan niet weer op de man spelen a.u.b.!!!

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5448
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Kaw » 10 Mar 2008, 16:33

Jvdg,

Als ik zo vrij mag zijn om daar toch wat over te zeggen. Iemand verwijten een dwaalleer aan te hangen zonder dit aan te tonen vind ik nog minder fijn.

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9060
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Bert Mulder » 10 Mar 2008, 16:38

Kaw schreef:Jvdg,

Als ik zo vrij mag zijn om daar toch wat over te zeggen. Iemand verwijten een dwaalleer aan te hangen zonder dit aan te tonen vind ik nog minder fijn.


Geachte Kaw, hij zegt het toch zelf?

Jo Ann heeft duidelijk aangetoond in haar post, dat dit de Romonstrantie is, ie. de vijf artikelen van de leer van Arminius.

Dan zegt Refo, lees zelf wat hij schrijft, dat hij er wel zo ongeveer mee eens is.

Dan is het enige dat ik schrijf, dat hij het dan wel ongeveer met Arminius eens is?

(Denk dat het zo begint te worden dat velen hier ziek worden van mijn posten, doet er niet toe wat ik schrijf)
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12063
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: remonstrantie

Berichtdoor jvdg » 10 Mar 2008, 16:38

Kaw schreef:Jvdg,

Als ik zo vrij mag zijn om daar toch wat over te zeggen. Iemand verwijten een dwaalleer aan te hangen zonder dit aan te tonen vind ik nog minder fijn.


Gezien de nogal grote instemming die refo betuigt aan die remonstrantie kan ik me de reactie van Bert wel voorstellen.
En de argumenten zullen vanzelf wel volgen in het verdere verloop van het dispuut.

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9060
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Bert Mulder » 10 Mar 2008, 16:41

Geachte moderator JvdG:

Wil ik graag onze geachte broeder wijzen, als argumenten, op de Dordtse Leerregels. Als lid van dit forum hoort hij die toch wel eens gelezen te hebben...

Voor verder argumenten kan hij hier de Acta van de Synode van Dordrecht, 1618-1619, waar de Remonstrantie veroordeeld is:

http://www.kerkrecht.nl/main.asp?pagety ... el&item=81
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5448
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Kaw » 10 Mar 2008, 16:42

De argumenten komen wel. Eerst argumenten en dan een conclusie is de normale weg.

Bert,

Het gedeeltelijk eens zijn met een tekst die schriftuurlijke gronden heeft lijkt me niet voldoende om iemand af te schrijven tot een dwaalleer. Ik ben het ook gedeeltelijk eens met die tekst, maar ik wandel Pelagius echt niet na. Als de Paus een geschrift uitbrengt waar de drieeenheid verdedigd wordt en ik ben het daar mee eens, dan ben ik niet ineens een heuler met de antichrist? Je zult moeten aantonen dat Refo gezegt heeft dat hij het volgende ook vind:
- Alverzoening
- Jezus' werk is symbolisch
- Mensen hebben een volkomen vrije wil
- De erfzonde bestaat niet
Anders is hij geen pelagiaan.
Laatst gewijzigd door Kaw op 10 Mar 2008, 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9060
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Bert Mulder » 10 Mar 2008, 16:43

Kaw schreef:De argumenten komen wel. Eerst argumenten en dan een conclusie is de normale weg.


Die argumenten zijn dus al bijna 400 jaar oud.
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5448
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Kaw » 10 Mar 2008, 16:48

Bert Mulder schreef:
Kaw schreef:De argumenten komen wel. Eerst argumenten en dan een conclusie is de normale weg.


Die argumenten zijn dus al bijna 400 jaar oud.

Maar hebben geen directe betrekking op het schrijven van Refo.

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9060
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: remonstrantie

Berichtdoor Bert Mulder » 10 Mar 2008, 16:52

Kaw schreef:
Bert Mulder schreef:
Kaw schreef:De argumenten komen wel. Eerst argumenten en dan een conclusie is de normale weg.


Die argumenten zijn dus al bijna 400 jaar oud.

Maar hebben geen directe betrekking op het schrijven van Refo.


Dat kan wezen, maar dat moet hij dan zelf maar zeggen. Denk dat hij nog steeds vingers heeft om te typen.

Het heeft WEL directe betrekking op mijn antwoord.

Zal dus mijn eerste antwoord wijzigen.
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.


Terug naar “Dordtse Leerregels”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast