1.2

Gebruikersavatar
ndonselaar
Berichten: 3105
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:34
Contact:

Berichtdoor ndonselaar » 21 Jul 2005, 13:23

Voor een vergelijking tussen verkiezing moeten we, volgens Dordt, voorzichtig zijn!

Lees maar mee:

BESLUIT

[...] dat de leer der Gereformeerde Kerken van de Predestinatie en de aanklevende hoofdstukken, door haren eigen aard en drijving de harten der mensen van alle godvruchtigheid en godsdienst afleidt; dat zij een oorkussen is voor het vlees en den duivel, en een burg des satans, waaruit hij allen mensen lagen legt, het merendeel van hen verwondt en velen van hen met de pijlen of der wanhoop of der zorgeloosheid dodelijk doorschiet. Dat die leer God maakt een auteur der zonde, onrechtvaardig, een tiran en huichelaar, en dat zij niets anders is dan een vernieuwd Stoicisme, Manicheïsme, Libertijnschap en Turkendom; dat zij de mensen vleselijk zorgeloos maakt, als zich zelven daardoor wijs makende, dat het den uitverkorenen niet kan hinderen aan hunne zaligheid, hoe zij ook leven, en zij daarom allerlei gruwelijke schelmstukken onbekommerd mogen bedrijven; dat het dengenen, die verworpen zijn, ter zaligheid niet kan baten, al ware het, dat zij ook al de werken der heiligen waarlijk mochten gedaan hebben; dat daarmede geleerd wordt, dat God door het blote en loutere goeddunken van Zijnen wil, zonder enig opzicht of aanmerking van enige zonde, het grootste deel der wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft; dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid, gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken; dat vele onnozele kinderkens der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tiranniglijk in het helse vuur geworpen, alzo dat hun noch het bloed van Christus baten kan, noch de doop, noch het gebed der Kerken bij hunnen doop. [...]
In necessariis unitatem custodiant, in non necessariis libertatem, in utrisque prudentiam et charitatem, in omnibus conscientiam inoffensam in diem Domini

H.M.H.
Berichten: 188
Lid geworden op: 22 Apr 2004, 13:07

Berichtdoor H.M.H. » 21 Jul 2005, 19:18

Ik snap eigenlijk niet goed wat er met de laatste posting bedoelt wordt. Kan het wat toegelicht worden?

Gebruikersavatar
ndonselaar
Berichten: 3105
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:34
Contact:

Berichtdoor ndonselaar » 21 Jul 2005, 20:35

Ik denk dat mijn gedachten even ergens anders waren HMH. Om verwarring te voorkomen laat ik de posting staan, maar doe er niets mee.
In necessariis unitatem custodiant, in non necessariis libertatem, in utrisque prudentiam et charitatem, in omnibus conscientiam inoffensam in diem Domini

Gian
Berichten: 6295
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Berichtdoor Gian » 21 Jul 2005, 21:13

Oorspronkelijk gepost door Afgewezen
En toch heeft Lizzy gelijk. Het gaat erom of je persoonlijk gelooft. Of het Evangelie al 'waar' is geworden voor jou persoonlijk.


Ik geloof wel dat het Evangelie waar is, maar ik weet niet of ik persoonlijk wel geloof.
Zoiets?
Vaag.

Ik geloof het Evangelie of ik geloof het niet.
Natuurlijk kan ik doen alsof ik geloof dat het Evangelie waar is omdat de bijbel waar is en omdat ik zo opgevoed ben, terwijl het Evangelie mijn nooit echt raakte. Dan geloof ik dus niet omdat ik ook niet geloof hoe slecht en zondig ik ben en blijf tot mijn dood.
Ik kan me van zo'n tekst afmaken door te zeggen dat het persoonlijk moet worden, en gewoon zonder te blikken of te blozen weer verder leven onder het mom ook vroom mee te doen.
Als bv een dominee niet meer dan dat zegt, vraag ik me af hoeveel troost hij zelf uit het Evangelie geniet.
Kortom, met zo'n uitspraak gebeurt er niks. Natuurlijk moeten we persoonlijk deelgenoot worden van het heil, maar ik ben onderdeel van het heil als ik het Evangelie geloof.

Natuulijk ben ik me ervan bewust dat het een zielestrijd kan zijn, dat je aangevochten wordt of je geloof wel persoonlijk is. Ik hoop dat dit de intentie was van de reactie van Lizzy. In dat geval is er misschien allang geloof, maar is het verduisterd door onkunde omtrent geloven.
Voor een ongelovige is het immers geen strijd....
Uitverkiezing is in de Schrift nooit met uitsluiting van anderen maar ten dienste van anderen. God koos Abraham uit, niet omdat de rest van mensheid Hem niet interesseerde maar juist opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Berichtdoor Afgewezen » 21 Jul 2005, 22:24

Oorspronkelijk gepost door ndonselaar
De 'krachtdadige' en dus persoonlijke werking ligt opgesloten in Zijn Woord.

Nee!
"...maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben"(Hebr. 4:2).

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Berichtdoor memento » 21 Jul 2005, 22:59

Oorspronkelijk gepost door Afgewezen
Oorspronkelijk gepost door ndonselaar
De 'krachtdadige' en dus persoonlijke werking ligt opgesloten in Zijn Woord.

Nee!
"...maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben"(Hebr. 4:2).

Niek, als je hier bedoelt dat het woord van God, in de betekenis van de heilige Schrift, in zichzelf krachtdadig is tot bekering, dan kan ik het niet met je eens zijn. Het woord is wel krachtig, maar oefent haar kracht slechts ten volle uit in een hart wat door de Geest daartoe is toebereid. Zonder de werking van de Geest kan er geen leven zijn!

Echter, hieruit mogen we niet concluderen dat het aan God ligt, als het woord niet krachtig is in mijn leven. Nee, dat nooit! Het Woord is een kracht Gods, een ieder die gelooft! Als het woord zn kracht niet doet, komt dat omdat je niet gelooft!

H.M.H.
Berichten: 188
Lid geworden op: 22 Apr 2004, 13:07

Berichtdoor H.M.H. » 05 Aug 2005, 23:28

Zullen we verdergaan met het bespreken van artikel 3? Kan het in een nieuw topic geplaatst worden?

volgeling
Berichten: 140
Lid geworden op: 24 Aug 2005, 16:31
Contact:

Berichtdoor volgeling » 29 Aug 2005, 15:02

Oorspronkelijk gepost door memento
[...]
Het Woord is een kracht Gods, een ieder die gelooft! Als het woord zn kracht niet doet, komt dat omdat je niet gelooft!


Dat geldt ook voor het vleesgeworden Woord: En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof. (Mat 13:58).

Gebruikersavatar
plebe
Berichten: 656
Lid geworden op: 11 Aug 2005, 10:38

Berichtdoor plebe » 29 Aug 2005, 15:09

Oorspronkelijk gepost door Ariene
Hier zie je duidelijk dat Gods geopenbaarde wil voor Gods verborgen raad staat.
Wij zijn geneigd het om te draaien:"Zijn wij wel uitverkoren?"
Dit is tegen Gods volgorde in.
Hier lezen we wat Gods geopenbaarde wil is nl.: opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
Wij moeten dus geloven, dat vraagt God van ons. Geen uitvluchten zoeken zoals wij kunnen het niet of mischien zijn wij niet uitverkoren, dat zijn sluipwegen zei pas een predikant bij ons.

En in dit stuk lezen wij dat zo prachtig!
Hier mogen we bij God op pleiten. Laten we dat doen!


Geloven is m.i. gevolg/vrucht van Gods verkiezend welbehagen. De Heere verkiest hen die gaan vertrouwen(geloven) op de Here Jezus Christus. Geloof is dus een gave-gewerkt door Woord en Geest

Had het aan mij gelegen - ik was nooit gaan vertrouwen op mijn Heiland.
Gelooft het evangelie en bekeert u !

volgeling
Berichten: 140
Lid geworden op: 24 Aug 2005, 16:31
Contact:

Berichtdoor volgeling » 29 Aug 2005, 16:24

Verkiezing is uiteindelijk wel de oorzaak van je geloof, maar nooit de reden waarom je gelooft.

Corydoras
Berichten: 965
Lid geworden op: 01 Jun 2005, 13:59

Berichtdoor Corydoras » 29 Aug 2005, 16:29

Oorspronkelijk gepost door plebe
Oorspronkelijk gepost door Ariene
Hier zie je duidelijk dat Gods geopenbaarde wil voor Gods verborgen raad staat.
Wij zijn geneigd het om te draaien:"Zijn wij wel uitverkoren?"
Dit is tegen Gods volgorde in.
Hier lezen we wat Gods geopenbaarde wil is nl.: opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
Wij moeten dus geloven, dat vraagt God van ons. Geen uitvluchten zoeken zoals wij kunnen het niet of mischien zijn wij niet uitverkoren, dat zijn sluipwegen zei pas een predikant bij ons.

En in dit stuk lezen wij dat zo prachtig!
Hier mogen we bij God op pleiten. Laten we dat doen!


Geloven is m.i. gevolg/vrucht van Gods verkiezend welbehagen. De Heere verkiest hen die gaan vertrouwen(geloven) op de Here Jezus Christus. Geloof is dus een gave-gewerkt door Woord en Geest

Had het aan mij gelegen - ik was nooit gaan vertrouwen op mijn Heiland.
Je kunt beter zeggen: die de Heere verkiest, gaan vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Dat bedoel je volgens mij ook, als ik je zin erna lees. Zoals het er nu staat kun je er de verkeerde kant mee op (verkoren vanwege voorzien geloof).

Als ik het mis heb, moet je 't maar zeggen.

[Aangepast op 29/8/05 door Corydoras]

Gebruikersavatar
plebe
Berichten: 656
Lid geworden op: 11 Aug 2005, 10:38

Berichtdoor plebe » 29 Aug 2005, 18:33

Oorspronkelijk gepost door Corydoras
Oorspronkelijk gepost door plebe
Oorspronkelijk gepost door Ariene
Hier zie je duidelijk dat Gods geopenbaarde wil voor Gods verborgen raad staat.
Wij zijn geneigd het om te draaien:"Zijn wij wel uitverkoren?"
Dit is tegen Gods volgorde in.
Hier lezen we wat Gods geopenbaarde wil is nl.: opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
Wij moeten dus geloven, dat vraagt God van ons. Geen uitvluchten zoeken zoals wij kunnen het niet of mischien zijn wij niet uitverkoren, dat zijn sluipwegen zei pas een predikant bij ons.

En in dit stuk lezen wij dat zo prachtig!
Hier mogen we bij God op pleiten. Laten we dat doen!


Geloven is m.i. gevolg/vrucht van Gods verkiezend welbehagen. De Heere verkiest hen die gaan vertrouwen(geloven) op de Here Jezus Christus. Geloof is dus een gave-gewerkt door Woord en Geest

Had het aan mij gelegen - ik was nooit gaan vertrouwen op mijn Heiland.
Je kunt beter zeggen: die de Heere verkiest, gaan vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Dat bedoel je volgens mij ook, als ik je zin erna lees. Zoals het er nu staat kun je er de verkeerde kant mee op (verkoren vanwege voorzien geloof).

Als ik het mis heb, moet je 't maar zeggen.

[Aangepast op 29/8/05 door Corydoras]


klopt corydoras,
verkiezing gaat aan het geloven vooraf. Bedankt!
Gelooft het evangelie en bekeert u !

Gebruikersavatar
ndonselaar
Berichten: 3105
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:34
Contact:

Berichtdoor ndonselaar » 29 Aug 2005, 18:51

Oorspronkelijk gepost door plebe
Oorspronkelijk gepost door Ariene
Hier zie je duidelijk dat Gods geopenbaarde wil voor Gods verborgen raad staat.
Wij zijn geneigd het om te draaien:"Zijn wij wel uitverkoren?"
Dit is tegen Gods volgorde in.
Hier lezen we wat Gods geopenbaarde wil is nl.: opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
Wij moeten dus geloven, dat vraagt God van ons. Geen uitvluchten zoeken zoals wij kunnen het niet of mischien zijn wij niet uitverkoren, dat zijn sluipwegen zei pas een predikant bij ons.

En in dit stuk lezen wij dat zo prachtig!
Hier mogen we bij God op pleiten. Laten we dat doen!


Geloven is m.i. gevolg/vrucht van Gods verkiezend welbehagen. De Heere verkiest hen die gaan vertrouwen(geloven) op de Here Jezus Christus. Geloof is dus een gave-gewerkt door Woord en Geest

Had het aan mij gelegen - ik was nooit gaan vertrouwen op mijn Heiland.


Laten we het maar omdraaien Plebe, want als dat zo zijn, waar ligt dan de grond van ons geloof? In ons zelf? Natuurlijk blijft er een spanning in de opdracht tot geloven en de verkiezing, maar ik zeg met Calvijn dat 'Christus de spiegel is van onze verkiezing'.
In necessariis unitatem custodiant, in non necessariis libertatem, in utrisque prudentiam et charitatem, in omnibus conscientiam inoffensam in diem Domini

Corydoras
Berichten: 965
Lid geworden op: 01 Jun 2005, 13:59

Berichtdoor Corydoras » 29 Aug 2005, 19:37

Oorspronkelijk gepost door ndonselaar
Oorspronkelijk gepost door plebe
Oorspronkelijk gepost door Ariene
Hier zie je duidelijk dat Gods geopenbaarde wil voor Gods verborgen raad staat.
Wij zijn geneigd het om te draaien:"Zijn wij wel uitverkoren?"
Dit is tegen Gods volgorde in.
Hier lezen we wat Gods geopenbaarde wil is nl.: opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
Wij moeten dus geloven, dat vraagt God van ons. Geen uitvluchten zoeken zoals wij kunnen het niet of mischien zijn wij niet uitverkoren, dat zijn sluipwegen zei pas een predikant bij ons.

En in dit stuk lezen wij dat zo prachtig!
Hier mogen we bij God op pleiten. Laten we dat doen!


Geloven is m.i. gevolg/vrucht van Gods verkiezend welbehagen. De Heere verkiest hen die gaan vertrouwen(geloven) op de Here Jezus Christus. Geloof is dus een gave-gewerkt door Woord en Geest

Had het aan mij gelegen - ik was nooit gaan vertrouwen op mijn Heiland.


Laten we het maar omdraaien Plebe, want als dat zo zijn, waar ligt dan de grond van ons geloof? In ons zelf? Natuurlijk blijft er een spanning in de opdracht tot geloven en de verkiezing, maar ik zeg met Calvijn dat 'Christus de spiegel is van onze verkiezing'.
Niek, lees even mijn post hierboven en Plebes reactie daarop. Dan zie je dat jullie hetzelfde bedoelen.


Terug naar “Dordtse Leerregels”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast