Bedriegelijk slecht

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor Johannes S » 15 Dec 2020, 18:33

Bedankt voor het proberen wat meer erover te zeggen. (Grotendeels) wel eens met u.
In een vrij recent verleden heb ik hier best wat geprobeerd over te zeggen met verwijzingen naar het Woord, toen dit ter sprake kwam. Ik ben niet voornemens dit nog eens te doen.


Wat ik wel helaas mis in uw stukje is de naam van de Heere Jezus Christus..
Als we het nu eens voor ditmaal houden bij de vraag die Jezus aan Petrus stelde: ''Hebt gij Mij lief?''
Filippenzen 3:9

-DIA-
Berichten: 26803
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor -DIA- » 15 Dec 2020, 21:14

Johannes S schreef:Bedankt voor het proberen wat meer erover te zeggen. (Grotendeels) wel eens met u.
In een vrij recent verleden heb ik hier best wat geprobeerd over te zeggen met verwijzingen naar het Woord, toen dit ter sprake kwam. Ik ben niet voornemens dit nog eens te doen.


Wat ik wel helaas mis in uw stukje is de naam van de Heere Jezus Christus..
Als we het nu eens voor ditmaal houden bij de vraag die Jezus aan Petrus stelde: ''Hebt gij Mij lief?''

Maar als je Hem niet ziet? Dan kun je niet wat zeggen, en als je dan toch wat zegt is het mis... Ik kan niet uit theorie mezelf wat naar me toetrekken. Ik hoef zeker niet te uitgebreid hierin te zijn? Er zullen naar de ervaring me leert velen zijn die me dan veroordelen, maar dat doe ik zelf wel, en het vreemde is wel dat sommigen zichzelf dan wel rechtvaardigen. Dat durf ik niet. Behalve als het openlijk strijdt met de Leer die ons is overgeleverd. Gedenk onze voorgangers, ziende de uitkomst hunner wandeling. Met wat anders durf ik het niet te wagen. Ik weet het wel: Schuld. En niet naar je beschuldigers wijzen. Maar laten we eerst maar naar onszelf wijzen. Vroomheid hou ik ook niet van, tenminste gemaakt vroomheid die om zo te spreken je broekspijpen uitdruipt. U vat het hopelijk.
.......

Gebruikersavatar
Susanna
Berichten: 277
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor Susanna » 16 Dec 2020, 22:42

-DIA- schreef:
Johannes S schreef:
Susanna schreef:Ik dacht dat in het Nieuwe Verbond ons een nieuw hart werd beloofd. In zekere zin is het antwoord dan toch "nee". Ons hart is na de wedergeboorte niet hetzelfde hart. Het is een nieuw hart. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.

Dus mijn vraag is ook wel een beetje: wanneer een persoon de nieuwe geboorte ervaart - een volgeling van Christus wordt - wat gebeurt er met dat zichzelf verheffende, God-tegengestelde hart?


Ik zou in het kort zeggen:
De dode geest wordt in de levendmaking door en in Jezus Christus en door de Heilige Geest met God verbonden en dan krijg je een nieuw hart.
Over het vlees zegt Paulus: ik weet dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont;

Dat is inderdaad wat kort gezegd. Laten we het een beetje proberen verder te zeggen want hierover lijkt ook veel onkunde te zijn. Ja, dit (die nieuwe schepping) achten sommigen zelfs geheel niet nodig.
In de wedergeboorte ontstaat een geheel nieuwe schepping, een planting Gods. Een nieuw hart wordt geschapen. Het is geen verbetering maar een nieuwe schepping. Dat is dat nieuwe deel dat God plant in de wedergeboorte, en dat niet zondigen kan.
Deze nieuwe schepping kan men alleen kennen als ze er is: Dan ontstaat een inwendige strijd, of oorlog, tussen de oude en de nieuwe mens.
Tussen die nieuwe schepping Gods en de geheel verdorven gevallen oude mens. We moeten dit wel terdege onderscheiden, want een verbeterde mens beërft nooit het Koninkrijk Gods en haat ook nooit volkomen de zonde. Dat kan alleen die nieuwe schepping, dat nieuwe hart, die nieuwe geest in het binnenste van de mens waarin die geplant of geschapen is.
Deze nieuwe schepping wil wat God wil en haat wat God haat. Die haat ook de zonde in zichzelf, door de verdorven oude mens.


Duidelijk uitgelegd.

Gebruikersavatar
Susanna
Berichten: 277
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor Susanna » 16 Dec 2020, 22:46

Nog wel een vraag: hoe leg je dan deze teksten uit (Romeinen 7,8)

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Aan welk stukje worden de woordjes "zo" (daarom) gekoppeld?
Wat is precies met het vlees de wet der zonde dienen?
Wat is met het gemoed de wet Gods dienen?

-DIA-
Berichten: 26803
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor -DIA- » 17 Dec 2020, 00:14

ROMEINEN 7
23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangenneemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.
24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

  Kanttekeningen:
  Kantt. 63 uit het lichaam  Of: uit dit lichaam des doods. Hetwelk verstaan kan worden óf van de overblijfselen van de zonde en van den ouden mens, die het lichaam der zonde genoemd worden, Rom. 6:6, óf van het lichaam des mensen, dat hier sterfelijk is, en vanwege de zonde den dood onderworpen, Rom. 8:10. Want wij zullen van deze overblijfselen der zonde en van deze gevangenis niet eer ten volle worden verlost, voordat wij dit sterfelijk lichaam zullen afgelegd hebben
  Verwijstekten:
   Rom. 6:6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
   Rom. 8:10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
25 Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere.
  Kantt. 64 Ik dank  Namelijk dat Hij mij alrede zover door Christus verlost heeft van de heerschappij der zonde, dat ik nu, hoewel de zonde mij nog aankleeft, nochtans geen gewillige slaaf derzelve meer ben, maar daartegen strijd, en die door Christus’ Geest kan overwinnen; gelijk het besluit dat volgt, en het begin van het volgende hoofdstuk medebrengt. Zie 1 Kor. 15:55, 56, 57
  Verwijstekten:
   1 Kor. 15:55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
   1 Kor. 15:56 De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet.
   1 Kor. 15:57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
  Kantt. 65 Zo dan,  Dit is het besluit van dezen gehelen strijd.
  Kantt. 66 [i]met het gemoed
   Dat is, naar den inwendigen mens, vers 22, die de apostel nu erkent hij zelf te zijn, of zijn eigen te zijn, daar het vlees na de wedergeboorte maar een vreemd aanhangsel is, hetwelk allengskens versleten en weggeworpen moet worden.[/i]

Uit hetgeenhiervoor verklaard is, trekt de apostel deze vertroosting, dat er geen verdoemenis meer is voor de gelovigen.
ROMEINEN 8
1 ZO is er 1dan nu geen 2verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, 3die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
  Kanttekeningen:
  Kantt. 1 Dan  Dit woordje dan ziet op hetgeen van den apostel tot hiertoe in dezen brief is geleerd, namelijk dat de mens niet uit de wet, maar door het geloof in Christus rechtvaardig is; en dat hij door den Geest van Christus van de heerschappij der zonde is verlost, al is er
  nog strijd in hem overig.
  Kantt. 2 verdoemenis  Hij zegt niet: niets verdoemelijks, want de zonde is in zichzelve altijd verdoemelijk, Rom. 3:19, maar zij strekt den gelovigen niet tot verdoemenis, omdat de zonde den gelovigen om Christus’ wil wordt vergeven, en daarom voegt hij daarbij voor degenen die in Christus Jezus zijn, dat is, die door het ware geloof met Hem zijn verenigd, Ef. 3:17.
  Verwijsteksten:
   Rom. 3:19 Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
   Ef. 3:17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

  Kantt. 3 die niet naar het vlees  Dat is, die de begeerlijkheden des vleses niet volgen, of naar dezelve niet leven. Dit stelt de apostel tegen de mondchristenen, als een merkteken dergenen die door het geloof met Christus waarlijk verenigd en dienvolgens van alle verdoemenis verlost zijn, Joh. 15:2, 3.
  Verwijsteksten:
   Joh. 15:2 Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en alle die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.
   Joh. 15:3 Gijlieden zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb.
.......

Gebruikersavatar
Susanna
Berichten: 277
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor Susanna » 17 Dec 2020, 14:57

Bedankt @DIA

Ik blijf Roomeinen 7:25 erg moeilijk vinden. Niemand kan twee tegengestelde meesters dienen, zegt de Bijbel.
Hoe dan? Paulus lijkt zichzelf te verdelen in twee delen: de geest, waarmee hij zijn innerlijke mens bedoelt, zijn vernieuwde zelf; en "het vlees", zijn vleselijke ik, dat onder de zonde werd verkocht.

Er staat: "Ik dien", dus het betreft zijn huidige staat van gelovige in Christus. Dat zie ik ook bij mezelf maar dat is zo Godonterend. Daarnaast je kunt niet tegelijkertijd dit "doen". Dus lijkt het erop dat er gelegenheden zijn dat de één n actie is en de ander niet.

Is hier een Bijbels voorbeeld van? En wat als je sterft terwijl het vlees de overhand heeft?

eilander
Moderator
Berichten: 15364
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor eilander » 17 Dec 2020, 15:06

Susanna schreef:Bedankt @DIA

Ik blijf Roomeinen 7:25 erg moeilijk vinden. Niemand kan twee tegengestelde meesters dienen, zegt de Bijbel.
Hoe dan? Paulus lijkt zichzelf te verdelen in twee delen: de geest, waarmee hij zijn innerlijke mens bedoelt, zijn vernieuwde zelf; en "het vlees", zijn vleselijke ik, dat onder de zonde werd verkocht.

Er staat: "Ik dien", dus het betreft zijn huidige staat van gelovige in Christus. Dat zie ik ook bij mezelf maar dat is zo Godonterend. Daarnaast je kunt niet tegelijkertijd dit "doen". Dus lijkt het erop dat er gelegenheden zijn dat de één n actie is en de ander niet.

Is hier een Bijbels voorbeeld van?
Vele. David, Simson, Petrus, enz. enz.
Susanna schreef:En wat als je sterft terwijl het vlees de overhand heeft?
Het klinkt wat zakelijk, maar toch is het zo: de juridische werkelijkheid telt. Wie éénmaal is vrijgesproken, is voor God zonder zonde.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor Johannes S » 19 Dec 2020, 15:20

-DIA- schreef:
Johannes S schreef:Bedankt voor het proberen wat meer erover te zeggen. (Grotendeels) wel eens met u.
In een vrij recent verleden heb ik hier best wat geprobeerd over te zeggen met verwijzingen naar het Woord, toen dit ter sprake kwam. Ik ben niet voornemens dit nog eens te doen.


Wat ik wel helaas mis in uw stukje is de naam van de Heere Jezus Christus..
Als we het nu eens voor ditmaal houden bij de vraag die Jezus aan Petrus stelde: ''Hebt gij Mij lief?''

Maar als je Hem niet ziet?

De vraag was of u Hem liefhebt.

Ik hoop dat Hij net zo onder u geschilderd wordt voor de ogen als bij de Galaten.


Ik moet ook denken aan de tekst van dezelfde Petrus
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
Lees ook wat ervoor staat in 1 Petrus 1.

Het is eerst de Waarheid die geopenbaard wordt door God die de mens zoekt, overtuiging, dan geloof en dan zien.
Jezus is de Zaligmaker. Als u Hem niet ziet roep dan net als de blinde man van Jericho: maar hij riep zoveel te meer: Zone Davids, ontferm U mijner! Heere! dat ik ziende mag worden. Lukas 18:35-43
Filippenzen 3:9

-DIA-
Berichten: 26803
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor -DIA- » 19 Dec 2020, 19:07

Johannes S schreef:
-DIA- schreef:
Johannes S schreef:Bedankt voor het proberen wat meer erover te zeggen. (Grotendeels) wel eens met u.
In een vrij recent verleden heb ik hier best wat geprobeerd over te zeggen met verwijzingen naar het Woord, toen dit ter sprake kwam. Ik ben niet voornemens dit nog eens te doen.


Wat ik wel helaas mis in uw stukje is de naam van de Heere Jezus Christus..
Als we het nu eens voor ditmaal houden bij de vraag die Jezus aan Petrus stelde: ''Hebt gij Mij lief?''

Maar als je Hem niet ziet?

De vraag was of u Hem liefhebt.

Ik hoop dat Hij net zo onder u geschilderd wordt voor de ogen als bij de Galaten.


Ik moet ook denken aan de tekst van dezelfde Petrus
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
Lees ook wat ervoor staat in 1 Petrus 1.

Het is eerst de Waarheid die geopenbaard wordt door God die de mens zoekt, overtuiging, dan geloof en dan zien.
Jezus is de Zaligmaker. Als u Hem niet ziet roep dan net als de blinde man van Jericho: maar hij riep zoveel te meer: Zone Davids, ontferm U mijner! Heere! dat ik ziende mag worden. Lukas 18:35-43

Misschien moet ik eerst mezelf de vraag stellen: Hebt gij (mijn ziel!) Mij liever dan dezen?
Verder kan ik daar nu niet op ingaan.
.......

Gebruikersavatar
Forummer
Berichten: 729
Lid geworden op: 23 Sep 2020, 19:51

Re: Bedriegelijk slecht

Berichtdoor Forummer » 19 Dec 2020, 20:31

Dat geeft niet DIA, met deze vraag heb je huiswerk genoeg. Ik hoop dat je huiswerk gezegend mag worden.
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten