Gelezen, gedacht, gehoord...

ebenhaezer
Berichten: 97
Lid geworden op: 09 Jul 2015, 12:28

Gelezen, gedacht, gehoord...

Berichtdoor ebenhaezer » 27 Jun 2017, 10:00

Zonder Christus in de prediking vergaan de schapen van honger. Is Hij weggegaan, dan blijven verdachtmaking, twist en tweedracht over, betoogt ds. J. Lohuis.
Een greep uit het Reformatorisch Dagblad van vorige week: In het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk worden zorgen over het refobaptisme geuit. De Erdee Media Groep worstelt om de achterban vast te houden, kopt een ander artikel. Christenen denken minder vanuit confessionele kaders en meer in Europees verband, constateert prof. H. J. Selderhuis. En L. van der Tang signaleert een verontrustende boodschap: er gaan veel zonen en dochters verloren.
Verder organiseert Stichting Gave een gebedsdag voor de wereldwijde vluchtelingen en verzorgde BewustGezin.Nu een avond voor ouders die verontrust zijn over het mediagebruik van hun kinderen. In diezelfde week was ik op een bijeenkomst van het Calvijn College en de Zeeuwse kerkenraden. Het ging die avond over hoe we de doeners bij de kerk kunnen houden.
Spiegel
We zoeken naar antwoorden en oplossingen. Maar al jaren worden de zorgen en de verlegenheid alsmaar groter. Er blijkt niets te helpen. Alles binnen kerkelijk Nederland is aan het verschuiven. En de vraag is of het geestelijk leven bloeit. Of zijn de verschuivingen juist een bewijs dat de gemeenschap met Christus tanende is? Gods oordeel ligt over de kerk van Nederland.
Ik uit geenszins kritiek op wie dan ook, maar houd wel ons allen een spiegel voor. Ik wijs naar niemand maar wil, ook mezelf, de kritische vraag stellen: Wat is er toch aan de hand? Is Christus nog onder ons?
Als Hij er niet meer is, dan zijn er verdeeldheid, liefdeloosheid, eigenwijsheid en een geest van ongevoeligheid. Geen gevoel van de schrik des Heeren en geen gevoel van de uitnemende heerlijkheid van Christus. Als Christus niet meer onder ons is, zoeken wij naar alternatieven. Ontbreekt het Evangelie, dan zoeken wij het bij de Wet.
Verlangen
Laten wij onderzoeken of Christus in ons midden is! Zonder Hem in de prediking vergaan de schapen van honger. Is Christus weggegaan, dan blijven verdachtmaking, twist en tweedracht over. Als Christus op het punt staat om weg te gaan, kan er nog veel gepreekt worden, maar zijn er weinig heldere bekeringen.
Hoe is het in onze gezindte en in onze gemeenten? Maria Magdalena weende omdat zij haar Heere hadden weggenomen. Missen wij Christus nog, als Hij is weggegaan?
Nog niet zolang geleden werd de godvrezende Samuel Rutherford geciteerd: „O, hoe graag zou ik Christus een welkomstlied toezingen als Hij wilde terugkeren tot Schotland.” Leeft dat verlangen ook in ons hart met betrekking tot de kerk in Nederland?
Eigengerechtigheid
Wat zou de reden kunnen zijn waarom Christus is weggegaan? Is Hij wel gewenst onder ons? Of geven wij aan Hem een paar uur op de zondag maar aan de ijdelheid van deze wereld veel meer van onze tijd? Misschien zijn velen wel blij dat Hij niet meer onder ons is. Want dan is het leven weer gezellig en aangenaam.
Zou Christus in ons hart niet hebben afgedaan, omdat de wereld zo hoog staat aangeschreven? Christus is gekomen om te dienen, maar Hij vertrekt als niemand bediend wil worden. Zoeken wij onze eigengerechtigheid op te richten, dan gaat Hij met Zijn gerechtigheid weg.
Christus wil de Sterkte van Zijn volk zijn, maar als het niet zwak is, dan heeft Hij geen arbeid meer te verrichten. Zelfs onder Gods volk is er weinig te bespeuren van die ziekte waaraan de bruid leed: Ik ben krank van liefde.
Hoe kan er sprake zijn van geestelijk leven zonder Christus? Hoe kan er vertroosting zijn zonder Zijn aanwezigheid? Rutherford vroeg de mensen of zij alles wilden geven voor een halfuur gemeenschap met Hem.
Wachten
Zijn aanwezigheid maakt ons ootmoedig, de minste van allen. Als Hij er is, is er heilige ontzetting over de zonde. Dan alleen bloeit het kerkelijk leven, dan alleen is de binnenkamer niet leeg en is er bewogenheid met onze onbekeerde naaste.
Laten wij erkennen dat wij arm, naakt en ellendig zijn. Laten wij bekennen dat er nog weinig van Christus onder ons wordt gevonden. Laten onze kerkelijke vormen en ons kerkelijk activisme niet langer de geestelijke leegheid verbloemen. Laat de Heilige Geest onder ons werken, opdat wij als schuldenaren wachten op een Christus Die Zich nu verbergt. Laat het ons gebed zijn:
„Behoud ons, Heer’ der legermachten,
Zo zullen w’ ons voor afval wachten;
Zo knielen w’ altoos voor U neer.
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.”
De auteur is predikant van de hervormde gemeente van Scherpenisse.


hedendaags goud

eilander
Moderator
Berichten: 16786
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor eilander » 27 Jun 2017, 10:08

Bericht even verplaatst.

JCRyle
Berichten: 2287
Lid geworden op: 29 Mei 2017, 13:08

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor JCRyle » 27 Jun 2017, 19:24

Indrukwekkend en aangrijpend stuk van Ds. J. Lohuis. Het raakt mij!

Laag
Berichten: 657
Lid geworden op: 26 Apr 2017, 11:27

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor Laag » 27 Jun 2017, 22:32

JCRyle schreef:Indrukwekkend en aangrijpend stuk van Ds. J. Lohuis. Het raakt mij!

Helemaal mee eens.

-DIA-
Berichten: 30246
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 27 Jun 2017, 23:53

Ik heb er eerder op gewezen, maar weet niet of iemand de stukjes van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente van Rijssen heeft gelezen?
Een van onze ouderlingen schrijft al geruime tijd stukjes voor Rijssens Nieuwsblad. De meeste stukjes staan ook in het jubileumboek van het 175 jarig jubileum van de Afscheiding in Rijssen.
Elke week staat er een kort stukje in, vaak ook over het, zo het lijkt, nu niet meer zo in tel zijnde oude volk. Wie er kennis van wil nemen: Aanbevolen.

Helaas zijn in het archief maar 3 kranten terug te lezen. Wellicht worden de stukjes nog eens gebundeld en verschijnt het nog eens in boekvorm.

http://hyperlocal.persgroep.nl/data/RNB/26/index.html
Zie pagina 16.
Nu zijn we al aan het 53e stukje, d.w.z. dat de serie al ruim een jaar loopt. Er is veel uit te leren. Hoe 'het oude volk' vroeger geleerd en geleid werd.
© -|||-

DDD
Berichten: 24410
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 28 Jun 2017, 00:36

Via een QR-code kun je de hele serie lezen.

Als ik het goed begrijp, schrijft de kerk dus wekelijks een stukje in de lokale krant, dat slechts voor ingewijden toegankelijk is. Ik keek even op de website van de kerk. Daar staat ook weinig over geloof en ik kon niets vinden van pr of evangelisatie. Wel veel over de stoffelijke zaken van de gemeente.

Het is jammer maar daarmee bevestigt de website vooroordelen. Misschien heeft de lokale krant ook wel gevraagd om stukjes voor de doelgroep, maar de hang naar folklore zonder zichtbare reflectie op een bredere lezersdoelgroep vind ik buitengewoon verbazingwekkend.

-DIA-
Berichten: 30246
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 28 Jun 2017, 01:37

DDD schreef:Via een QR-code kun je de hele serie lezen.

Als ik het goed begrijp, schrijft de kerk dus wekelijks een stukje in de lokale krant, dat slechts voor ingewijden toegankelijk is. Ik keek even op de website van de kerk. Daar staat ook weinig over geloof en ik kon niets vinden van pr of evangelisatie. Wel veel over de stoffelijke zaken van de gemeente.

Het is jammer maar daarmee bevestigt de website vooroordelen. Misschien heeft de lokale krant ook wel gevraagd om stukjes voor de doelgroep, maar de hang naar folklore zonder zichtbare reflectie op een bredere lezersdoelgroep vind ik buitengewoon verbazingwekkend.

De redactie had gevraagd om een stukje over de ontstaansgeschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen te schrijven. Dat was geen initiatatief van de kerkelijke gemeente, maar van de redactie van RN. De schrijver antwoordde: Dat kan moeilijk in één stukje. Er zijn drie Gereformeerde Gemeenten in Rijssen, dat gaat niet in één stukje. Hij kreeg dan aanvankelijk toestemming om drie stukjes te schrijven.... Maar het lukte ook niet in drie stukjes. Het zijn dus nu al 53 stukjes geworden, en ze worden gewaardeerd ook buiten de gemeenten! Hij heeft me verteld dat er verrassende reacties op binnen kwamen, van mensen die totaal onwetend van deze zaken waren. En niet alleen uit de GG, maar ook vanuit de Hervormde Kerk (PKN) waar deze dingen vaak compleet niet meer bekend waren. Moedgevende en positieve reacties. Het lijkt dus vaak dat mensen vanuit onwetendheid zaken be- en veroordelen.
Hoe die QR-code werkt weet ik niet, maar het zou wel interessant zijn om de stukjes nog eens na te lezen.

Verder begrijp ik niet wat u met de laatste alinea bedoelt: "Het is jammer maar daarmee bevestigt de website vooroordelen. Misschien heeft de lokale krant ook wel gevraagd om stukjes voor de doelgroep, maar de hang naar folklore zonder zichtbare reflectie op een bredere lezersdoelgroep vind ik buitengewoon verbazingwekkend"
Welke vooroordelen? Hoe kunnen er vooroordelen zijn als men de geschiedenis niet kent? Waar stoelen die dan op? Op fantasie of zo? Ik begrijp het niet, wel begrijp ik, zo lijkt, dat u niet zo te spreken bent over deze stukjes, die juist een heleboel onwetendheid proberen weg te nemen, en zaken aan de vergetelheid te ontrukken.

Nog iets: Wat bedoelt u met: "Daar staat ook weinig over geloof en ik kon niets vinden van pr of evangelisatie. Wel veel over de stoffelijke zaken van de gemeente".
U moet begrijpen dat het een huis-aan-huis blad is, dat er voor alle inwoners van Rijssen wil zijn. Normaal gesproken kwam het kerkelijk leven er heel bekaaid af. Hooguit iets over kerstzang en openluchtpopdiensten of dialectdiensten. Maar dat is de andere kant, van Rijssen, en ik acht het niet onjuist als een weekblad ook eens aanvoelt dat het niet altijd eenzijdig de kerk kan negeren. Ik vind het derhalve ook positief dat wat normaal bij de lichtere kerken niet meer bekend was, er wordt daar gewoon niet over gesproken, zo toch weer wat bekend wordt. Een volk dat zijn verleden vergeet... nee dat is toch niet positief te noemen?

Ik begrijp dus een en ander niet van uw reactie. Staat er eens één keertje iets positiefs in een seculiere krant, dan lijkt het weer niet goed... :quoi Meestal is het maar sport, muziek, toneel, radio en tv. Ik vind dit een zeer gunstige uitzondering, waarover ik mezelf ook verbaas dat de krant dat opneemt! Dat is alleen maar toe te juichen, of niet?
© -|||-

DDD
Berichten: 24410
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 28 Jun 2017, 08:49

Ten eerste vind ik niets negatiefs aan de stukjes. De vraag is alleen of ze op deze manier in de lokale krant moeten. Ik vermoedde al dat de redactie zelf gevraagd heeft, en ik geloof ook zeker dat de redactie er blij mee is. De mensen die deze stukjes graag lezen, zullen de krant in ieder geval doorbladeren.

De stukjes zouden heel goed in de kerkbode of in Terdege passen (voor zover ik ze gezien heb). Maar het belangrijkste doel van de kerk is toch het Evangelie verkondigen, ook aan mensen die dat nog niet hoorden. Voor een buitenstaander zijn dit moeilijk toegankelijke stukjes. Het vooroordeel is dat de gemeente erg in zichzelf gekeerd is en veel met het uiterlijke bezig is. De website gaat ook voor een groot deel over (de omvang van) de gebouwen. De geloofsopvattingen of uitingen voor pr kon ik niet vinden. De laatste zin ging dus over de website.

Ik juich dus toe dat de krant dit opneemt, maar ik zou graag zien dat de columns wat toegankelijker zouden zijn voor gewone mensen. Het hoeven geen preken te zijn om toch seculiere mensen te prikkelen om ergens over na te denken.

-DIA-
Berichten: 30246
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 28 Jun 2017, 09:00

DDD schreef:Ten eerste vind ik niets negatiefs aan de stukjes. De vraag is alleen of ze op deze manier in de lokale krant moeten. Ik vermoedde al dat de redactie zelf gevraagd heeft, en ik geloof ook zeker dat de redactie er blij mee is. De mensen die deze stukjes graag lezen, zullen de krant in ieder geval doorbladeren.

De stukjes zouden heel goed in de kerkbode of in Terdege passen (voor zover ik ze gezien heb). Maar het belangrijkste doel van de kerk is toch het Evangelie verkondigen, ook aan mensen die dat nog niet hoorden. Voor een buitenstaander zijn dit moeilijk toegankelijke stukjes. Het vooroordeel is dat de gemeente erg in zichzelf gekeerd is en veel met het uiterlijke bezig is. De website gaat ook voor een groot deel over (de omvang van) de gebouwen. De geloofsopvattingen of uitingen voor pr kon ik niet vinden. De laatste zin ging dus over de website.

Ik juich dus toe dat de krant dit opneemt, maar ik zou graag zien dat de columns wat toegankelijker zouden zijn voor gewone mensen. Het hoeven geen preken te zijn om toch seculiere mensen te prikkelen om ergens over na te denken.


Als mensen maar wisten hoe ze die QR code konden gebruiken dan was het voor een heel breed publiek toegankelijk.
Terdege richt zich op 'christenen', deze krant niet. Op zich een punt om meer mensen te bereiken dacht ik.
Verder dacht ik weer aan een RD-artikel van ds. J. Lohuis. Ik geloof dat er veel te zeggen is voor wat daar staat: Als Christus weggegaan is blijven verdachtmaking, twist en tweedracht over. Vergelijk de tijd van toen in deze zaken eens met onze tijd waarin de waarheid nauwelijks meer wordt verdragen en waar de twist en tweedracht groeit en bloeit. Dan zijn zulke stukjes soms nog een oase in de mediawoestijn die spreekt van een tijd van aanslagen, secularisering, verseksualisering, opstand, oorlog, honger, onverdraagzaamheid, klimaatsverandering,
enz. enz... blijf dan ook maar op dit forum.

We kunnen toch niet zeggen dat de buitenwereld over dit forum zou kunnen merken: Ziet hoe lief zij elkander hebben. Ik acht het niet onmogelijk, zelfs realistisch dat de artikelen door velen helemaal noet gelezen worden: Geen interesse. In alle bescheidenheid opgemerkt.
Laatst gewijzigd door -DIA- op 28 Jun 2017, 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
© -|||-

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 23043
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor refo » 28 Jun 2017, 09:08

De Qr code verwijst naar http://bit.ly/2fnvo8d.
Dat werkt dus ook in de browserbalk.

DDD
Berichten: 24410
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor DDD » 28 Jun 2017, 09:10

Je gaat niet in op wat ik schrijf.

Wat dat laatste betreft: ik ben het deels met je eens. Ik kan oprecht zeggen dat ook als ik commentaar heb, ik altijd het goede met anderen voor heb.

-DIA-
Berichten: 30246
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 28 Jun 2017, 09:11

refo schreef:De Qr code verwijst naar http://bit.ly/2fnvo8d.
Dat werkt dus ook in de browserbalk.


Ze beginnen hier pas bij nr. 21, en ik kan ze niet lezen.
© -|||-

-DIA-
Berichten: 30246
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 28 Jun 2017, 09:12

DDD schreef:Je gaat niet in op wat ik schrijf.

Wat dat laatste betreft: ik ben het deels met je eens. Ik kan oprecht zeggen dat ook als ik commentaar heb, ik altijd het goede met anderen voor heb.


Oké, ik geloof u wel, maar spreekt u wellicht een taal die ik niet begrijp.
© -|||-

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 23043
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor refo » 28 Jun 2017, 09:15

-DIA- schreef:
refo schreef:De Qr code verwijst naar http://bit.ly/2fnvo8d.
Dat werkt dus ook in de browserbalk.


Ze beginnen hier pas bij nr. 21, en ik kan ze niet lezen.

Oudere zijn blijkbaar niet beschikbaar en anderen kunnen ze wel lezen. Daar ging het toch om?

-DIA-
Berichten: 30246
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Berichtdoor -DIA- » 28 Jun 2017, 09:18

refo schreef:
-DIA- schreef:
refo schreef:De Qr code verwijst naar http://bit.ly/2fnvo8d.
Dat werkt dus ook in de browserbalk.


Ze beginnen hier pas bij nr. 21, en ik kan ze niet lezen.

Oudere zijn blijkbaar niet beschikbaar en anderen kunnen ze wel lezen. Daar ging het toch om?


De vraag is of ik ze ook kan lezen....
Ik heb wel een vermoeden waarom de eerdere stukjes er niet meer zijn. In die tijd is de krant van de BDU overgenomen door de Persgroep.
© -|||-


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 15 gasten