Homoseksualiteit

zondaar
Berichten: 38
Lid geworden op: 30 Mar 2018, 16:25

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor zondaar » 11 Mei 2018, 16:06

@Delftenaar

God schiep man en vrouw; en al wat Hij gemaakt had was zeer goed. Doet dan God de mens niet onrecht? Neen Hij; want God heeft de mens alzo (dat het zeer goed was geschapen) (..) Hoe durft een mens staande te houden dat God deze 'aandoening' tegelijk met deze mens heeft geschapen, terwijl Hij het vuuroordeel In Sodom en Gomorra daarover heeft doen komen?

Alleen op kerkelijk terrein vraagt men zich af of er onderscheid is tussen het 'alleen homo-zijn' en de 'Praxis ervan'; de wereld lacht zich een deuk want die weten wel beter.

@Luther: er wordt toch van een beginsel gesproken: anders gezegd: jij acht Paulus één of meerdere procenten geestelijk en de rest vleselijk? Precies wat er nu in het kerkelijke gaande lijkt: die heeft dit en die heeft er zoveel van, maar de pijl ligt verder, ze zijn al levend, maar ze kennen Christus nog niet etc.

Dat is 100% onbijbels volgens Gods Woord. Paulus was volkomen (=100%) vleselijk en volkomen (=100%) geestelijk in Christus. Over een beginsel te spreken, dat is een proces en dat is Rooms, waarvan het (b)lijkt of dat de hele reformatorische gezindte daartoe is overgegeven.


@Adagio

De antwoorden van de vragen 88 en 89 zijn ook niet Bijbels. Het godzalige schrijvers van de HC doen hier voorkomen of dat de bekering/wedergeboorte een proces is. Dat is niet juist, hierin zitten zij mis. Pek, veren en hoon zal wel mijn deel zijn -dat zij dan maar zo-, maar het is niet omdat ik dat zeg, maar omdat Gods dat zegt!

Ter verduidelijking met mijn woorden 'het Leven ontmoet de dood' op 'het spreken van het Leven, ontvangt de dood het Leven'. Het bad der wedergeboorte wijst daar ook op 'in het ondergaan doodt het Leven de dood in de dood van Christus en de nieuwe mens staat op met Christus in een nieuw leven'.

Bewijs: Kol. 2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

De kanttekening bij 'begraven in' geeft hiervan een helder getuigenis: Of, begraven door den doop. Want in den doop wordt ons betekend en verzegeld dat onze oude mens door den dood van Christus is gedood, en vervolgens ook begraven, dat is, door Christus' lijden en sterven alzo zijn heersende kracht heeft verloren, dat hij is gelijk een dood en begraven lichaam, hetwelk zich niet kan bewegen om te heersen, hoewel het zijn stank nog wel van zich geeft, totdat het door denzelfden dood en Geest van Christus geheel wordt vernietigd. Zie Rom. 6:3, enz.

Het is geen 'hoe langer hoe meer' haten en vlieden, want dat duidt op een opklimmen op de ladder der godzaligheid, maar een 'steeds weer' haten en vlieden. De mens niets en Christus alles. Hier schittert de nimmer aflatende trouw van Christus voor zijn dwalend en dolend kind. In Rom. 7:22-26 zie je dat ook terug: de ellendige (uitlandige) Paulus die worstelt en strijdt tegen zijn verdorven vlees en zijn jubel in zijn God en Christus.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 303
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor Adagio » 11 Mei 2018, 16:20

zondaar schreef:De antwoorden van de HC vragen 88 en 89 zijn ook niet Bijbels.


Van wie heb je toch bijbels onderwijs gekregen? Is je toen uitgelegd wat rechtvaardigmaking is, en wat heiligmaking?
  • Als HC vraag 88 en 89 niet Bijbels zijn, is Paulus dan wel Bijbels naar de Kolossenzen: "dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, en aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen Die hem geschapen heeft"
  • En is Paulus dan ook niet Bijbels naar de Filipenzen? "Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben".
  • En is zijn brief naar Efeze ook niet Bijbels? "Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis der Zoons Gods, tot een volkomen man, tot de maat der grootte der volheid van Christus".
  • En hoewel er is een vallen, er is zeker geen afvallen, volgens 1 Petrus 1: "Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid".

Aanvulling: omdat ik kennelijk kan concluderen dat je de kanttekeningen wel Bijbels schijnt te achten, heb ik die eens nagezocht bij Rom. 6: "Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam". De kanttekening: "Dit wordt gezegd, niet omdat de kwade begeerlijkheden alleen in het lichaam zijn, of haar oorsprong alleen uit het lichaam en niet uit de ziel hebben; want dat strijdt tegen hetgeen Christus zegt Matth. 15:18, 19, en Paulus, Gal. 5:19, 20; maar omdat deze kwade begeerlijkheden zich in het lichaam meest openbaren en door het lichaam uitgevoerd worden.". Voor verdere toelichting verwijs ik naar de door jezelf opgevoerde kanttekening van de Kolossenzenbrief, waarvoor dank.

merel
Berichten: 2558
Lid geworden op: 08 Jun 2015, 10:58

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor merel » 11 Mei 2018, 21:15

DDD schreef:
Ambtenaar schreef:
merel schreef:
@Ambtenaar
Waar zag jij in het cgk rapport staan dat genezing mogelijk is?


Pagina 66. Maar het wordt vooral uitgedrukt door het meer politiek correcte begrip ‘verandering’.


Toch is homoseksualiteit, hoewel meestal niet veranderbaar, niet alleen genetisch bepaald. Anders zouden eeneiige tweelingen altijd dezelfde seksuele voorkeur ontwikkelen, en dat is niet zo.


Daar was vorig jaar een documentaire over op de tv. Men volgde eeneiige tweelingen met verschillende geaardheid. De conclusie was nog steeds dat het wel degelijk genetisch was. De splitsing van het embryo is in een dusdanig vroeg stadium dat veel eigenschappen nog gevormd moeten worden.

DDD
Berichten: 14413
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor DDD » 11 Mei 2018, 21:21

Dat is interessant. Ik weet niet beter dan dat het grootste effect genetisch is, maar dat omgeving en persoonlijke ontwikkeling ook een onderdeel zijn van het spectrum.

Overigens pleit ik zeker niet voor verandering, dat geeft mijns inziens louter ongelukken.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 20695
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor refo » 11 Mei 2018, 22:50

Het is eigenlijk helemaal niet bekend hoe het technisch ontstaat. Er is wel verschil in een bepaald gen te zien, maar dat wordt vrijwel niet doorgegeven. Een oorzaak is het dus blijkbaar niet.
Opvoeding is ook niet de oorzaak.
Hormonen lijken een rol te spelen, maar ook daar is nog veel onduidelijk.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 12636
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor huisman » 12 Mei 2018, 00:11

DDD schreef:Dat is interessant. Ik weet niet beter dan dat het grootste effect genetisch is, maar dat omgeving en persoonlijke ontwikkeling ook een onderdeel zijn van het spectrum.

Overigens pleit ik zeker niet voor verandering, dat geeft mijns inziens louter ongelukken.


Ik heb voor mijn werk een cursus van het COC (een volle week in een klooster) moeten volgen over dit thema. Zij onderscheiden toch echt tussen aangeboren en aangeleerde geaardheid. Twee soorten homo's dus. Omgevingsfactoren spelen een vrij belangrijke rol.
Toen ik daar een getrouwde homo vroeg of hij als hij een zoon had wenste dat die hetero of homo was zei hij heel stellig: Hetero.
Kon mijn Bijbelse visie daar trouwens goed kwijt. Als je zaken moet zeggen en veroordelen maar in liefde tot je medemens wordt veel geaccepteerd.


Verder kom ik bij defensie vrij veel lesbische dames tegen (één ken ik al meer dan 30 jaar). Bijna allemaal verschrikkelijke seksuele ervaringen met mannen(vaak in de familiekring) .
Heb toch ook een verandering gezien bij één van deze dames. Zij is nu gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen mogen krijgen.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

zondaar
Berichten: 38
Lid geworden op: 30 Mar 2018, 16:25

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor zondaar » 12 Mei 2018, 16:18

Adagio schreef:
zondaar schreef:De antwoorden van de HC vragen 88 en 89 zijn ook niet Bijbels.


Van wie heb je toch bijbels onderwijs gekregen? Is je toen uitgelegd wat rechtvaardigmaking is, en wat heiligmaking?
  • Als HC vraag 88 en 89 niet Bijbels zijn, is Paulus dan wel Bijbels naar de Kolossenzen: "dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, en aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen Die hem geschapen heeft"
  • En is Paulus dan ook niet Bijbels naar de Filipenzen? "Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben".
  • En is zijn brief naar Efeze ook niet Bijbels? "Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis der Zoons Gods, tot een volkomen man, tot de maat der grootte der volheid van Christus".
  • En hoewel er is een vallen, er is zeker geen afvallen, volgens 1 Petrus 1: "Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid".

Aanvulling: omdat ik kennelijk kan concluderen dat je de kanttekeningen wel Bijbels schijnt te achten, heb ik die eens nagezocht bij Rom. 6: "Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam". De kanttekening: "Dit wordt gezegd, niet omdat de kwade begeerlijkheden alleen in het lichaam zijn, of haar oorsprong alleen uit het lichaam en niet uit de ziel hebben; want dat strijdt tegen hetgeen Christus zegt Matth. 15:18, 19, en Paulus, Gal. 5:19, 20; maar omdat deze kwade begeerlijkheden zich in het lichaam meest openbaren en door het lichaam uitgevoerd worden.". Voor verdere toelichting verwijs ik naar de door jezelf opgevoerde kanttekening van de Kolossenzenbrief, waarvoor dank.Rom. 7: 14-20: Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

De rechtvaardiging en heiligmaking zijn schakels van de gulden keten (zoals Paulus deze noemt in Rom. 8); welke worden verkregen op het spreken Gods. Beiden worden de uitverkorene toegepast en toegerekend (in Christus). Op de sprake Gods in het uurtje der minne ontvangt de uitverkorene Christus (en al Zijn weldaden). Beide genoemde weldaden zijn twee kanten van één zaak. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Nu wordt er alom een wettische heiligmaking geleerd, Gods Woord leert mij: Hij moet wassen, maar ik minder worden.

De vermogens van de mens zijn zíjn verstand, wil en genegenheden. De wil van Paulus is geheiligd (in Christus). Christus voor hem, is zijn heiligmaking. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil (Gods wil, door de invloedingen des Geestes Gods), dat doe ik niet (zijn vlees), maar hetgeen ik haat (dat is zijn goede strijd), dat doe ik (vlees).

Verder verbaas ik mij wanneer ik sommige reacties lees. Wanneer God een mens bekeert, dan is degene (met zulke gevoelens) verlost van 'het homo-zijn' en dan is die persoon geen homo meer. Maria Magdelena wierp Jezus zeven duivelen uit, is God veranderd? Zou hij dat bij de homofiele medemens niet (meer) kunnen doen?

GGotK
Berichten: 1090
Lid geworden op: 28 Mar 2018, 22:41

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor GGotK » 12 Mei 2018, 16:27

huisman schreef:
DDD schreef:Dat is interessant. Ik weet niet beter dan dat het grootste effect genetisch is, maar dat omgeving en persoonlijke ontwikkeling ook een onderdeel zijn van het spectrum.

Overigens pleit ik zeker niet voor verandering, dat geeft mijns inziens louter ongelukken.


Ik heb voor mijn werk een cursus van het COC (een volle week in een klooster) moeten volgen over dit thema. Zij onderscheiden toch echt tussen aangeboren en aangeleerde geaardheid. Twee soorten homo's dus. Omgevingsfactoren spelen een vrij belangrijke rol.
Toen ik daar een getrouwde homo vroeg of hij als hij een zoon had wenste dat die hetero of homo was zei hij heel stellig: Hetero.
Kon mijn Bijbelse visie daar trouwens goed kwijt. Als je zaken moet zeggen en veroordelen maar in liefde tot je medemens wordt veel geaccepteerd.


Verder kom ik bij defensie vrij veel lesbische dames tegen (één ken ik al meer dan 30 jaar). Bijna allemaal verschrikkelijke seksuele ervaringen met mannen(vaak in de familiekring) .
Heb toch ook een verandering gezien bij één van deze dames. Zij is nu gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen mogen krijgen.


Wat had je dan gedacht dat hij ging antwoorden. Niemand wenst dat zijn kind homo is. Niet omdat hij/zij minder is, maar omdat zo'n kind op allerlei gebied het lastiger heeft dan een 'heterokind'. Je had beter kunnen vragen (ook aan jezelf) als je een kind krijgt die homo is, of je daarmee een probleem hebt. Het COC is trouwens een zeer verwerpelijke organisatie.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 12636
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor huisman » 12 Mei 2018, 17:05

GGotK schreef:
huisman schreef:
DDD schreef:Dat is interessant. Ik weet niet beter dan dat het grootste effect genetisch is, maar dat omgeving en persoonlijke ontwikkeling ook een onderdeel zijn van het spectrum.

Overigens pleit ik zeker niet voor verandering, dat geeft mijns inziens louter ongelukken.


Ik heb voor mijn werk een cursus van het COC (een volle week in een klooster) moeten volgen over dit thema. Zij onderscheiden toch echt tussen aangeboren en aangeleerde geaardheid. Twee soorten homo's dus. Omgevingsfactoren spelen een vrij belangrijke rol.
Toen ik daar een getrouwde homo vroeg of hij als hij een zoon had wenste dat die hetero of homo was zei hij heel stellig: Hetero.
Kon mijn Bijbelse visie daar trouwens goed kwijt. Als je zaken moet zeggen en veroordelen maar in liefde tot je medemens wordt veel geaccepteerd.


Verder kom ik bij defensie vrij veel lesbische dames tegen (één ken ik al meer dan 30 jaar). Bijna allemaal verschrikkelijke seksuele ervaringen met mannen(vaak in de familiekring) .
Heb toch ook een verandering gezien bij één van deze dames. Zij is nu gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen mogen krijgen.


Wat had je dan gedacht dat hij ging antwoorden. Niemand wenst dat zijn kind homo is. Niet omdat hij/zij minder is, maar omdat zo'n kind op allerlei gebied het lastiger heeft dan een 'heterokind'. Je had beter kunnen vragen (ook aan jezelf) als je een kind krijgt die homo is, of je daarmee een probleem hebt. Het COC is trouwens een zeer verwerpelijke organisatie.


1. Juist omdat het COC zo’n verwerpelijke organisatie is die agressief opkomt voor homo rechten en het homo zijn verheerlijkt had ik van een vertegenwoordiger van deze organisatie een ander antwoord verwacht.
2. Binnen een op zich verwerpelijke organisatie kunnen soms erg aardige mensen werken. Hun standpunten vond en vind ik verwerpelijk maar met de meesten kon ik goed praten over het Bijbelse standpunt.
3. Mijn ervaring met lesbische vrouwen die na seksueel misbruik geen man meer vertrouwen heeft mij richting deze vrouwen mild gemaakt. Zie ze vaak als slachtoffer. Wij mannen hebben op dit vlak heel veel kwaad aangericht .
Ik keur hun keuze niet goed maar zie hier wel een stuk gebrokenheid.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 626
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor Delftenaar » 12 Mei 2018, 18:41

En wat over mannen die negatieve ervaringen met vrouwen hebben meegemaakt?

Het valt in mijn omgeving op dat mannen die in een gezin met veel, wellicht kattige, zussen opgroeien vaak homo zijn.
Nee, het is geen wet maar ik zie het wel vaak. Zit daar iets niet qua omgevingsfactoren?

Gebruikersavatar
Orchidee
Berichten: 8497
Lid geworden op: 30 Dec 2009, 16:06
Locatie: Naast de buren

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor Orchidee » 12 Mei 2018, 20:31

@Zondaar:
Vergelijk je nu het "homo zijn" met iemand die duivels in zich heeft en daarvan bezeten is????
Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen!

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15765
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor Luther » 12 Mei 2018, 20:51

zondaar schreef:@Luther: er wordt toch van een beginsel gesproken: anders gezegd: jij acht Paulus één of meerdere procenten geestelijk en de rest vleselijk? Precies wat er nu in het kerkelijke gaande lijkt: die heeft dit en die heeft er zoveel van, maar de pijl ligt verder, ze zijn al levend, maar ze kennen Christus nog niet etc.
Dit is invullen wat ik niet heb beweerd.
zondaar schreef:Dat is 100% onbijbels volgens Gods Woord. Paulus was volkomen (=100%) vleselijk en volkomen (=100%) geestelijk in Christus. Over een beginsel te spreken, dat is een proces en dat is Rooms, waarvan het (b)lijkt of dat de hele reformatorische gezindte daartoe is overgegeven.
Je begrijpt niet wat er staat.
Een beginsel is wat anders dan een begin. Een beginsel betekent: de grond en de wortel is goed. In jouw woorden: 100% geestelijk in Christus. Maar ondanks dat is er voor het sterven ook dat vleselijke nog. Dat geeft de geestelijke strijd.
zondaar schreef:Wanneer God een mens bekeert, dan is degene (met zulke gevoelens) verlost van 'het homo-zijn' en dan is die persoon geen homo meer. Maria Magdelena wierp Jezus zeven duivelen uit, is God veranderd? Zou hij dat bij de homofiele medemens niet (meer) kunnen doen?
Wat een vreselijke vergelijking maak je hier. Wat een pijn en verdriet geeft dit bij onze naaste met een homoseksuele gerichtheid; die daarmee worstelt. Je bent onverantwoord nu op mensen aan het inbeuken met zogenaamd vrome woorden.
Ken je de strijd van Paulus niet. die een doorn in zijn vlees had. Driemaal heeft hij de Heere hartstochtelijk gebeden om van die doorn verlost te worden. Maar de Heere liet dat oude, dat pijnlijke bestaan. Waarom? Om Paulus te leren: Mijn genade is u genoeg.
Zo is het ook met diegenen van Gods kinderen die te worstelen hebben met een homoseksuele gerichtheid. Ik ken er die al zo vaak gebeden hebben om ervan verlost te worden. Maar aan wie de Heere ook heeft geleerd: Volg Mij na. Mijn genade is u genoeg.

@mods: Ik ben bang dat we met 'zondaar' te maken hebben met GPPB, of iemand in diens polariserende, liefdeloze en onbijbelse spoor.
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 303
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor Adagio » 12 Mei 2018, 21:57

zondaar schreef:De rechtvaardiging en heiligmaking zijn schakels van de gulden keten


Is dit je toelichting om vraag en antwoord 88, 89 en 114 van de HC onbijbels te verklaren? (en zijn dit trouwens de enige, of volgen er nog meer?). Ga je mijn laatste post nog weerleggen? Praten in de lucht is niet zinvol.

zondaar
Berichten: 38
Lid geworden op: 30 Mar 2018, 16:25

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor zondaar » 12 Mei 2018, 22:50

@ Luther
Verschrikkelijk wat je hier neer durft te schrijven! Je zet in je vergelijking van een kind van God naast een doemwaardige zondaar zo die zich niet bekeert.

Pred. 7:29: Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht.

Kanttekening: Alsof hij zeide: Doch dit is een zekere zaak, dat het ganse menselijke geslacht, zo mannen als vrouwen, verdorven en zondig zijn, doch dat God, dewijl Hij den mens, goed en naar zijn beeld geschapen heeft, geen schuld daaraan heeft, maar de mens zelf, die zichzelven en al zijne nakomelingen, door het ingeven van den duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid daarin gebracht heeft.

Denk je nu werkelijk dat een driewerf heilig God gemeenschap kan hebben met iets dat onrein is?

DDD
Berichten: 14413
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Homoseksualiteit

Berichtdoor DDD » 12 Mei 2018, 23:06

Zonder iets te zeggen over het moderatiebeleid vind ik dat het standpunt van Zondaar heel wat ongereformeerder is dan het standpunt van Vorst.

Vorst verdedigde een niet letterlijke interpretatie van Genesis 3, voor zover ik weet in redelijke overeenstemming met de interpretatie van prof. Van den Brink, maar Zondaar spreekt hier vanuit een heiligheidsdrijven wat op geen enkele manier nog gereformeerd te noemen is. En waarbij de forumnaam des te bijzonderder wordt. Ik dacht eerst aan een extreem calvinistisch standpunt, maar dat blijkt niet de achtergrond te zijn.

@Luther: ik heb wel eens gedacht dat Paulus misschien zelf homo was, juist vanwege deze tekst, maar om nu te zeggen dat de doorn in zijn vlees perse een zonde zou moeten zijn, lijkt me niet juist. Het kan ook iets anders zijn. Waarmee ik niet zeg dat ik homoseksualiteit een zonde vind, want dat vind ik niet.


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast