De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26427
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor -DIA- » 26 Feb 2019, 01:09

Ambtenaar schreef:
Valcke schreef:
Ambtenaar schreef:Je definitie van ‘anti’ is wel erg creatief. Het betekent gewoon ‘tegen’ en niet ‘in plaats van’.

Je opmerkingen over de geschiedenis zijn geen weerlegging waard. Lees gewoon eens wat, zou ik zeggen.

Dat geldt ook voor deze opmerking ten aanzien van 'anti'. Je zou ook een Grieks woordenboek kunnen opslaan voordat je iets beweert. Laat ik maar één voorbeeld noemen, Matth. 2:22: Archelaüs werd koning 'in plaats van' zijn vader Herodes. In het Grieks staat hier 'anti'.

Het woordenboek van Harting: ".. In het NT wordt zij (dit voorzetsel) in de betekenis van VOOR, TEGEN, IN PLAATS VAN, OM, WEGENS, gebezigd. 1) In opvolging van plaatsvervanging.... (enzovoort).

Ik noemde trouwens 'tegen' in het woord 'antichrist' als eerste en primaire betekenis, maar 'in plaats van' is zeker ook een betekenis van dit voorzetsel, en dat duidt zeker op een persoon die zich stelt tegenover, maar ook IN PLAATS VAN Christus.


anti(-) voorv. dat tegenstelling of tegenstand uitdrukt in combinatie met zn. of bn.; vz. ‘tegen’; zn. ‘tegenstander’
In het Middelnederlands nog alleen in (christelijk) Latijnse leenwoorden: antiphone ‘beurtzang’ [1460; MNW vesper], Antikirst ‘antichrist’ [1399; MNW-P]; nnl. anticritiek ‘tegenkritiek (reactie op kritiek)’ [1824; Weiland], antirevolutie ‘tegenrevolutie’ [1824; Weiland], anti-Belgisch ‘tegen dat wat Belgisch is’ [1838; WNT], anti-kerkelijk ‘onkerkelijk’ [1872; WNT]. Uit deze jongere betekenis volgt die van het simplex anti zn. ‘persoon met een gezindheid tegen datgene waarvan sprake is’ [1898; Dale], anti bn. ‘tegen zijnde’ [1948; WNT anti II].
Oorspr. is dit het Griekse voorvoegsel anti-, als voorzetsel antí, ánta ‘tegen, tegenover’. In het Middelnederlands en het Vroegnieuwnederlands zijn woorden met anti- meestal nog complete ontleningen aan het Latijn, dat dit voorvoegsel ook heeft overgenomen. Productiviteit krijgt anti- pas in de 19e eeuw.
De Oudgermaanse verwanten zijn: os. and-, ant-; ohd. ant-, int-, ent-; ofri. ond-, ont-; oe. and-; on. and-; got. and (vz.) ‘naar, tot, langs’, anda-; < pgm. *and-. Als voorvoegsel voor naamwoorden zijn hiervan slechts enkele relicten over, bijv. → antwoord, en plaatsnamen, bijv. Antwerpen (< Antwerp, letterlijk ‘tegen (het water) opgeworpen (grond)’, ofwel ‘dam’), Den Andel (Groningen, < Antlida [ca. 820; Künzel 67] < *and-lēda- ‘tegenover, langs een waterloop’). Daarnaast bijv. mnl. anthovet ‘dam, waterkering’, andlame ‘huisraad’ (naast gewoner allame, nu als verouderd woord alaam ‘gereedschap’). Voor werkwoorden is het verzwakt tot → ont-.
Verwanten in andere Indo-Europese talen zijn: Latijn ante (als voorvoegsel ook anti-) ‘voor (in tijd of plaats)’; Sanskrit ánti ‘in aanwezigheid van; voor’; Litouws anta ‘naar, tegen’; Hittitisch hanti ‘tegenover, voor’; bij de stam pie. *h2ent- ‘voorkant, front’. Hieruit ook → einde.
In een aantal Nederlandse woorden met anti- is dit niet het Griekse voorvoegsel, maar het Latijnse verwante ante- of anti- ‘voor (in plaats of tijd)’, bijv. in antichambre ‘voorkamer’, antidateren (ook antedateren) ‘van een eerdere datum voorzien’ en → anticiperen ‘ergens op vooruitlopen’.


Point taken. 'Anti' kan ook de betekenis hebben van 'in plaats van'. De vraag is echter in hoeverre 'anti' in 'antichrist' dient worden opgevat als 'in plaats van'.

In de Bijbel komt 'antichrist' vier keer voor. In 1 Joh. en 2 Joh. Ik citeer:

1 Joh. 2:18: Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen dat het de laatste ure is.
1 Joh. 2:22: Wie is de leugenaar, dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
1 Joh. 4:3: En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
2 Joh. vs. 7: Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Op grond van deze teksten is de conclusie gerechtvaardigd dat de Paus of de RKK niet de antichrist is. Zowel de Paus als de RKK leren niet dat de Paus Christus is. De Paus representeert Christus als leider van de kerk. Een representant is iemand anders dan wie hij representeert.


Als hij Christus representeert en hij zegt dingen die in strijd zijn met Gods Woord, is dan niet van toepassing: Die niet voor ons zijn, zijn tegen ons? Dan hebt je anti- tegen- tegenover- het woord Gods vervalsende. Dan liegt hij dus, en liegen wordt als eigen werk van de satan benoemd.
.......

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 782
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Roos2018 » 26 Feb 2019, 01:29

-DIA- schreef:Als hij Christus representeert en hij zegt dingen die in strijd zijn met Gods Woord, is dan niet van toepassing: Die niet voor ons zijn, zijn tegen ons? Dan hebt je anti- tegen- tegenover- het woord Gods vervalsende. Dan liegt hij dus, en liegen wordt als eigen werk van de satan benoemd.

Welke tekst haal je nu aan @DIA?
Beweer je nu niet feitelijk dat alles wat niet naar Gods Woord is gelijkgesteld kan worden met de antichrist?
Dat lijkt me dan toepasbaar op de praktijk van elke christen die niet wedergeboren is ...
en elk mens is leugenachtig, ook de wedergeboren mens.
De Bijbel spreekt in dit verband niet van de antichrist, maar van valse herders, de wolf in schaapskleding ...
maar dat zijn niet de kenmerken voor de antichrist die in de Bijbel genoemd worden.
Probeer dat onderscheid wel te maken.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26427
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor -DIA- » 26 Feb 2019, 02:43

Roos2018 schreef:
-DIA- schreef:Als hij Christus representeert en hij zegt dingen die in strijd zijn met Gods Woord, is dan niet van toepassing: Die niet voor ons zijn, zijn tegen ons? Dan hebt je anti- tegen- tegenover- het woord Gods vervalsende. Dan liegt hij dus, en liegen wordt als eigen werk van de satan benoemd.

Welke tekst haal je nu aan @DIA?
Beweer je nu niet feitelijk dat alles wat niet naar Gods Woord is gelijkgesteld kan worden met de antichrist?
Dat lijkt me dan toepasbaar op de praktijk van elke christen die niet wedergeboren is ...
en elk mens is leugenachtig, ook de wedergeboren mens.
De Bijbel spreekt in dit verband niet van de antichrist, maar van valse herders, de wolf in schaapskleding ...
maar dat zijn niet de kenmerken voor de antichrist die in de Bijbel genoemd worden.
Probeer dat onderscheid wel te maken.


Ik bedoelde dit:
Mattheus 12:
24 Maar de Farizeen, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beelzebul, den overste der duivelen.
25 Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.
26 En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?
27 En indien Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.
28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.
29 Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven.
30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.
32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
33 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend.
34 Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond.


Vroeger hoorde ik wel eens zeggen (al kan ik dat zelf niet vinden, en ik hoor er ook niet meer over) dat elke paus tegen de Heilige Geest heeft gezondigd. Dat zou misschien uit dit gedeelte af te lijden zijn?
.......

Gebruikersavatar
Floppy
Berichten: 1127
Lid geworden op: 13 Nov 2013, 10:20
Locatie: Een gezegend landje aan zee

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Floppy » 26 Feb 2019, 08:11

-DIA- schreef:...

Vroeger hoorde ik wel eens zeggen (al kan ik dat zelf niet vinden, en ik hoor er ook niet meer over) dat elke paus tegen de Heilige Geest heeft gezondigd. Dat zou misschien uit dit gedeelte af te lijden zijn?


Ook Gregorius de Grote?
Calvijn noemt hem in Institutie IV.17.49 "de laatste bisschop van Rome".
Dit soort brede oordelen over mensen zijn niet goed.

Ambtenaar
Berichten: 5202
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Ambtenaar » 26 Feb 2019, 08:26

-DIA- schreef:Als hij Christus representeert en hij zegt dingen die in strijd zijn met Gods Woord, is dan niet van toepassing: Die niet voor ons zijn, zijn tegen ons? Dan hebt je anti- tegen- tegenover- het woord Gods vervalsende. Dan liegt hij dus, en liegen wordt als eigen werk van de satan benoemd.

In jouw kerk zijn er ook predikanten die zaken beweren die niet conform de Bijbel zijn, zoals bijvoorbeeld de standenleer. Is dat dan ook het werk van de antichrist?

Valcke
Berichten: 4166
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Valcke » 26 Feb 2019, 08:32

Ambtenaar schreef:
eilander schreef:Ik ben het met @Valcke eens, en wordt daar eigenlijk meer in bevestigd, dat de antichrist inderdaad de RKK is. Natuurlijk zijn er meer 'antichristen', dat staat in de Bijbel ook al.
Ik vind dat schokkend om te lezen. De kern van het geloof is in de RKK samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis en de belijdenis van Nicea die om en om iedere zondag hardop worden uitgesproken of gezongen door de gemeente.

Zelf spreek ik overigens niet over RKK in het algemeen, ook niet over individuele personen, maar over het instituut en pausschap van de RKK.

Dat het schokkend is, zal waar wezen. Wat we in Openbaring lezen over bv het beest uit de zee en uit de aarde (Openb. 13), en over de vrouw bekleed met purper en scharlaken (Openb. 17) is ook schokkend. Er kan een uiterlijk voorkomen zijn als een lam (of het Lam, Christus) en toch gesproken worden als de draak.

Valcke
Berichten: 4166
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Valcke » 26 Feb 2019, 08:47

Ambtenaar, je beperkt het spreken van de Schrift over de antichrist tot vier plaatsen in de brieven van Johannes. Echter, de gewone opvatting is dat ook in 2 Thess. 2 en in Openbaring - in diverse beelden, met name het beest uit de aarde, de valse profeet en de vrouw uit Openb 17 - over de antichrist, of in elk geval een belangrijke verschijningsvorm van de antichrist gesproken wordt. Daar ga je helemaal aan voorbij.

Gebruikersavatar
Gerson
Berichten: 273
Lid geworden op: 26 Nov 2012, 13:52

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Gerson » 26 Feb 2019, 08:58

Ambtenaar schreef:
-DIA- schreef:Als hij Christus representeert en hij zegt dingen die in strijd zijn met Gods Woord, is dan niet van toepassing: Die niet voor ons zijn, zijn tegen ons? Dan hebt je anti- tegen- tegenover- het woord Gods vervalsende. Dan liegt hij dus, en liegen wordt als eigen werk van de satan benoemd.

In jouw kerk zijn er ook predikanten die zaken beweren die niet conform de Bijbel zijn, zoals bijvoorbeeld de standenleer. Is dat dan ook het werk van de antichrist?

@Dia laat u alstublieft niet verleiden hier op in te gaan.
Dit slaat werkelijk nergens op.

Ambtenaar
Berichten: 5202
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Ambtenaar » 26 Feb 2019, 09:01

Valcke schreef:Zelf spreek ik overigens niet over RKK in het algemeen, ook niet over individuele personen, maar over het instituut en pausschap van de RKK.

Helder. Maar voor dergelijke extraordinaire beschuldigingen heb je ook stevig bewijs c.q. argumenten nodig. Die zie ik niet echt.

Ambtenaar
Berichten: 5202
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Ambtenaar » 26 Feb 2019, 09:04

Valcke schreef:Ambtenaar, je beperkt het spreken van de Schrift over de antichrist tot vier plaatsen in de brieven van Johannes. Echter, de gewone opvatting is dat ook in 2 Thess. 2 en in Openbaring - in diverse beelden, met name het beest uit de aarde, de valse profeet en de vrouw uit Openb 17 - over de antichrist, of in elk geval een belangrijke verschijningsvorm van de antichrist gesproken wordt. Daar ga je helemaal aan voorbij.

Zeker, ik beperkte me tot de teksten waar het woord ‘antichrist’ in voorkomt. Ook in de andere teksten zie ik geen aanleiding om de Paus de antichrist te noemen.

Ambtenaar
Berichten: 5202
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Ambtenaar » 26 Feb 2019, 09:06

Gerson schreef:@Dia laat u alstublieft niet verleiden hier op in te gaan.
Dit slaat werkelijk nergens op.

Er zijn nochtans boeken over geschreven, dus zo raar is mijn vraag niet.

Valcke
Berichten: 4166
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Valcke » 26 Feb 2019, 09:21

Ambtenaar schreef:
Valcke schreef:Ambtenaar, je beperkt het spreken van de Schrift over de antichrist tot vier plaatsen in de brieven van Johannes. Echter, de gewone opvatting is dat ook in 2 Thess. 2 en in Openbaring - in diverse beelden, met name het beest uit de aarde, de valse profeet en de vrouw uit Openb 17 - over de antichrist, of in elk geval een belangrijke verschijningsvorm van de antichrist gesproken wordt. Daar ga je helemaal aan voorbij.

Zeker, ik beperkte me tot de teksten waar het woord ‘antichrist’ in voorkomt. Ook in de andere teksten zie ik geen aanleiding om de Paus de antichrist te noemen.

Als we wel het pauselijke systeem herkennen in bv Openbaring, dan zouden we in elk geval wel kunnen spreken over een afvallige kerk, met enorme aanmatiging, vleselijke en geestelijke hoererij en vervolger van de ware christenen. Van mij hoef je dan het woord antichrist niet te gebruiken.

Over hoererij gesproken: kardinaal en penningmeester Vaticaan veroordeeld voor kindermisbruik. Seksorgien in het Vaticaan. Naar verluidt de drie vorige pausen praktiserend homofiel. Zijn dit dan geen duidelijke tekenen dat dit systeem afvallig is en tenonder gaat?

Gebruikersavatar
Floppy
Berichten: 1127
Lid geworden op: 13 Nov 2013, 10:20
Locatie: Een gezegend landje aan zee

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Floppy » 26 Feb 2019, 10:04

Valcke schreef:...
Over hoererij gesproken: kardinaal en penningmeester Vaticaan veroordeeld voor kindermisbruik. Seksorgien in het Vaticaan. Naar verluidt de drie vorige pausen praktiserend homofiel. Zijn dit dan geen duidelijke tekenen dat dit systeem afvallig is en tenonder gaat?


Bron?

Gebruikersavatar
Floppy
Berichten: 1127
Lid geworden op: 13 Nov 2013, 10:20
Locatie: Een gezegend landje aan zee

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor Floppy » 26 Feb 2019, 10:21

In de Middeleeuwen was het echt nog wel een stuk erger gesteld met de kerk. Wat nu verborgen gebeurt in de kerk, gebeurde toen openlijk.

Maar het blijft verschrikkelijk. Vooral vanwege de naam van Christus die gelasterd wordt.

Ik heb alleen geen zin in om met een vinger naar de ander te wijzen; daarvoor beschouw ik mezelf veel te veel een katholiek christen (in lijn van hoe Dr. van Vlastuin hierover heeft geschreven), en geloof ik teveel in één kerk. Alleen al voor wat betreft de geschiedenis is er een link tussen mij en Rome; maar dat niet alleen. Zoals Ambtenaar volgens mij al opmerkte worden ook daar de 12 artikelen des geloofs beleden; en - dat is in ieder geval de officiele geloofsleer - ook daar wordt Christus beleden als de enige weg tot zaligheid.

En in hoeverre heeft de reformatie ons voor dwalen behoed? Wat is er overgebleven van de hervormde kerk van Nederland? Hoe groot is het deel van gelovigen dat nog buigt voor het Woord van God? En hoeveel van die gelovigen durven eigenlijk te belijden deel te hebben aan Christus? Hoeveel licht van het vuur van de reformatie is overgebleven?

De RKK of wat dan ook in de RKK aanwijzen als de antichrist, zonder diezelfde antichrist aan te wijzen in de nederlandse protestantse kerken is een bewijs van gebrek aan inzicht.

eilander
Moderator
Berichten: 15086
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: De grote afval... De wederhouder weggenomen?

Berichtdoor eilander » 26 Feb 2019, 10:35

Floppy schreef:In de Middeleeuwen was het echt nog wel een stuk erger gesteld met de kerk. Wat nu verborgen gebeurt in de kerk, gebeurde toen openlijk.

Maar het blijft verschrikkelijk. Vooral vanwege de naam van Christus die gelasterd wordt.

Ik heb alleen geen zin in om met een vinger naar de ander te wijzen; daarvoor beschouw ik mezelf veel te veel een katholiek christen (in lijn van hoe Dr. van Vlastuin hierover heeft geschreven), en geloof ik teveel in één kerk. Alleen al voor wat betreft de geschiedenis is er een link tussen mij en Rome; maar dat niet alleen. Zoals Ambtenaar volgens mij al opmerkte worden ook daar de 12 artikelen des geloofs beleden; en - dat is in ieder geval de officiele geloofsleer - ook daar wordt Christus beleden als de enige weg tot zaligheid.

En in hoeverre heeft de reformatie ons voor dwalen behoed? Wat is er overgebleven van de hervormde kerk van Nederland? Hoe groot is het deel van gelovigen dat nog buigt voor het Woord van God? En hoeveel van die gelovigen durven eigenlijk te belijden deel te hebben aan Christus? Hoeveel licht van het vuur van de reformatie is overgebleven?

De RKK of wat dan ook in de RKK aanwijzen als de antichrist, zonder diezelfde antichrist aan te wijzen in de nederlandse protestantse kerken is een bewijs van gebrek aan inzicht.

Je verwart nu echt even twee dingen: als je de paus aanwijst als de antichrist, betekent dat natuurlijk niet dat je geen zorgen kunt hebben over de reformatorische kerken. Als je dit met elkaar gaat vermengen, wordt de discussie onnodig moeilijk.

Geloof je werkelijk in één kerk? Kun je je één voelen met een kerk die naast Gods Woord ook de traditie als norm heeft? Die Maria vereert? Waar afgoderij gepleegd wordt met een stukje brood? Die leerstukken zoals de hemelvaart van Maria verzint? Enzovoorts. Of vind je dit geen ernstige dwalingen meer?
Nog even en we gaan de reformatie herdenken als een zwarte periode in de geschiedenis!


Terug naar “Theologie - Bezinning”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: HersteldHervormd en 2 gasten