Toch niet recht gedaan...

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 2594
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor pierre27 » 30 Okt 2010, 19:28

Wilhelm schreef:Weet je wat ik schokkend vind ? Dat er hier GG leden zijn die publiekelijk de uitspraken van Ds Roos onderschrijven dat er geen geestelijke herkenning is met een deel van de GG predikanten.

Als je dat als GG-er ook vind, heb je maar een taak en dat is deze zaak aan de classis voor te leggen.


Ik kan me voorstellen dat je dat schokkend vind, toch zie ik dat anders, het heeft mijns inziens meer te maken met liggingsverschillen. Inderdaad heb je gelijk betreffende de taak die er dan is. Een en ander is in voorbereiding.
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 16905
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor helma » 30 Okt 2010, 19:31

pierre27 schreef:
Wilhelm schreef:Weet je wat ik schokkend vind ? Dat er hier GG leden zijn die publiekelijk de uitspraken van Ds Roos onderschrijven dat er geen geestelijke herkenning is met een deel van de GG predikanten.

Als je dat als GG-er ook vind, heb je maar een taak en dat is deze zaak aan de classis voor te leggen.


Ik kan me voorstellen dat je dat schokkend vind, toch zie ik dat anders, het heeft mijns inziens meer te maken met liggingsverschillen. Inderdaad heb je gelijk betreffende de taak die er dan is. Een en ander is in voorbereiding.Maar dat was toch al bekend voordat je besloot GG te worden?

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 2594
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor pierre27 » 30 Okt 2010, 19:33

helma schreef:
pierre27 schreef:
Wilhelm schreef:Weet je wat ik schokkend vind ? Dat er hier GG leden zijn die publiekelijk de uitspraken van Ds Roos onderschrijven dat er geen geestelijke herkenning is met een deel van de GG predikanten.

Als je dat als GG-er ook vind, heb je maar een taak en dat is deze zaak aan de classis voor te leggen.


Ik kan me voorstellen dat je dat schokkend vind, toch zie ik dat anders, het heeft mijns inziens meer te maken met liggingsverschillen. Inderdaad heb je gelijk betreffende de taak die er dan is. Een en ander is in voorbereiding.Maar dat was toch al bekend voordat je besloot GG te worden?


Ja, ik zit daar prima hoor. Snap je opmerking niet goed.
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Wilhelm
Berichten: 3242
Lid geworden op: 13 Okt 2007, 19:26

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Wilhelm » 30 Okt 2010, 19:45

pierre27 schreef:
Wilhelm schreef:Weet je wat ik schokkend vind ? Dat er hier GG leden zijn die publiekelijk de uitspraken van Ds Roos onderschrijven dat er geen geestelijke herkenning is met een deel van de GG predikanten.

Als je dat als GG-er ook vind, heb je maar een taak en dat is deze zaak aan de classis voor te leggen.


Ik kan me voorstellen dat je dat schokkend vind, toch zie ik dat anders, het heeft mijns inziens meer te maken met liggingsverschillen. Inderdaad heb je gelijk betreffende de taak die er dan is. Een en ander is in voorbereiding.Ach , het is al meer malen geprobeerd gelukkig zonder resultaat. De Heere staat in voor Zijn Eigen werk. En als het over liggingsverschillen gaat dan kunnen we het niet benoemen als "geen geestelijke herkenning"

Als er werkelijk iets in voorbereiding is dan hoop ik dat men tot het besef komt dat men kritiek heeft op Gods oogappels.

Willem
Berichten: 1933
Lid geworden op: 12 Jul 2010, 13:33

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Willem » 30 Okt 2010, 21:01

Wilhelm schreef:Als er werkelijk iets in voorbereiding is dan hoop ik dat men tot het besef komt dat men kritiek heeft op Gods oogappels.


Hier zou men idd rekening mee moeten houden als men Ds. Roos z'n woorden op een dergelijke manier uitlegt en deze uitlegging vervolgens veroordeeld.

Wilhelm
Berichten: 3242
Lid geworden op: 13 Okt 2007, 19:26

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Wilhelm » 30 Okt 2010, 21:14

Willem schreef:
Wilhelm schreef:Als er werkelijk iets in voorbereiding is dan hoop ik dat men tot het besef komt dat men kritiek heeft op Gods oogappels.


Hier zou men idd rekening mee moeten houden als men Ds. Roos z'n woorden op een dergelijke manier uitlegt en deze uitlegging vervolgens veroordeeld.Dit is geen vergelijk. Pierre27 doet voorkomen alsof er een complot gevormd wordt binnen de GG om op meerdere vergaderingen te gaan klagen over predikanten ter linkerzijde binnen ons kerkverband waarmee men geen geestelijke herkenning heeft.

Dat is toch echt wat anders als kritiek hebben op een op zich zelfstaande uitspraak van een predikant.

En wat nog het ergste is, dat zie je ook op dit forum, dat het klagen over de breedte van de GG komt vooral van hen die vanaf de rechterkant pas op latere leeftijd de GG zijn binnengekomen. Zij die altijd al lid zijn binnen de GG kunnen deze breedte beter plaatsen en accepteren.

En let wel, ik zeg niet dat er geen discussie mag zijn, graag zelfs! Want dan moeten meningen daadwerkelijk beargumenteerd worden op Schrift en belijdenis. En dan kunnen we nog wel eens voor verrassingen komen te staan.
Laatst gewijzigd door Wilhelm op 30 Okt 2010, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.

Willem
Berichten: 1933
Lid geworden op: 12 Jul 2010, 13:33

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Willem » 30 Okt 2010, 21:15

memento schreef:
Willem schreef:
Memento schreef:Hoho, mijn opmerkingen gelden nog steeds hoor. Ook voor de GGiN. Met bewijs in dit krantenartikel, concreet geciteerd en controleerbaar voor iedereen:
1. Waarom altijd die cliché klaagzang? Ook ds. Roos doet er aan mee. Lijkt wel of dat er bij moet, om rechtzinnig over te komen.
2. Het afschrijven van predikanten uit de GG door ds. Roos is schokkend.


n.a.v. punt 1. Lees Daniël 9 maar eens goed. vs 4 t/m 15. Zijn gebed begint met een zoals het hier wordt genoemd "klaagzang". Hoe durft deze Daniël. Zeker om even rechtzinnig over te komen.
Ik bad dan tot den HEERE, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. 5 Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten. 6 En wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. 7 Bij U, o Heere! is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te dezen dage; bij de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem, en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen, waar Gij ze henengedreven hebt, om hun overtreding, waarmede zij tegen U overtreden hebben. 8 O Heere! bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders, omdat wij tegen U gezondigd hebben. 9 Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.
10 En wij hebben der stem des HEEREN, onzes Gods, niet gehoorzaamd, dat wij in Zijn wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van Zijn knechten, de profeten. 11 Maar geheel Israël heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben.
12 En Hij heeft Zijn woorden bevestigd, die Hij gesproken heeft tegen ons, en tegen onze richters, die ons richtten, brengende over ons een groot kwaad, hetwelk niet geschied is onder den gansen hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. 13 Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen; en wij smeekten het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, niet, afkerende van onze ongerechtigheden, en verstandelijk acht gevende op Uw waarheid.
14 Daarom heeft de HEERE over het kwade gewaakt, en Hij heeft het over ons gebracht; want de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken, die Hij gedaan heeft, dewijl wij Zijner stem niet gehoorzaamden. 15 En nu, o Heere, onze God! Die Uw volk uit Egypteland gevoerd hebt, met een sterke hand, en hebt U een Naam gemaakt, gelijk hij is te dezen dage; wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest.


In vs 16 begint pas het vragen aan de Heere om ontferming. De klaagzang is derhalve gelegitimeerd en eerder te kort dan te lang.

Daniël 9 is geen interview met de krant, maar een gebed tot God. Een wezenlijk verschil, dacht ik zo.

(En als je mijn postings de laatste tijd gevolgd hebt, zul je weten dat ik het gebed van Daniël 9 regelmatig heb aangehaald als een voorbeeld-gebed, van hoe wij tot God moeten bidden)


Daarom verbaast mij deze reactie van jouw ook zo. Je reageert op de stijl of de manier van praten en classificeert het als een "cliché klaagzang". Je reageert niet op de inhoud. Je vraagt vervolgens naar het waarom van deze stijl en vult dan alvast zelf het antwoord in. Je antwoord is eenduidig en behelst het in diskrediet brengen van spreker(s) en ze "show" verwijten. Waarom? Je verweer dat het geciteerde mijnerzijds van Daniël een gebed betrof en dit een interview en daarom de vergelijking mank gaat raakt natuurlijk kant noch wal. We kunnen er toch vanuit gaan dat de Heere nog veel beter weet wat er speelt dan de lezers van een interview dus de klaagzang zou dan eerder bij Daniël overbodig zijn dan in dit interview.

Memento schreef:
n.a.v. punt 2, het zijn met name posters hier van buiten de GG en enkele GG'ers die precies weten waar het om gaat en ook begrijpen waar Ds. Roos op doelt die op deze uitspraak zoveel kritiek hebben en het als schokkend typeren. Schokkend in de zin van het uitspreken van een waarde oordeel zoals b.v. "Dat doe je toch niet" Dat de realiteit in deze schokkend is staat uiteraard buiten kijf maar dat wordt helaas niet bedoeld. Als dat bedoeld zou zijn zou nl. de klaagzang herhaald zijn.
Het overigens 1 op 1 vertalen van de opmerking "geen geestelijke herkenning" met "die man kent er voor eigen leven niets van" vind ik nu weer schokkend. Schokkend in de zin van "lasterlijk".

Mooi gepraat. Maar ondertussen is de vraag: "Wat bedoelt ds. Roos dan wél, als hij zegt dat er geen "geestelijke herkenning" is?", hoewel herhaaldelijk hier gesteld, nog steeds niet beantwoord.


Mischien deze vraag aan Ds. Roos stellen?
Je onderstaande invulling dient uiteraard verificatie. Want je zegt nogal wat.
Memento schreef:Die vraag stellen is m beantwoorden. Je weet net zo goed als ik, dat dit in bevindelijk-gereformeerd Nederland betekend: waar geen geestelijke herkenning is, is één van twee niet waarlijk bekeerd. Bedoeld of niet, dat is wel zoals de meeste lezers het zullen opvatten.

Ik vat het zo niet op. En ik ben wel een lezer. Tenzij je gegronde argumenten hebt waarom je denkt voor de "meeste lezers" te kunnen spreken beschouw ik deze uitleg als zwartmaken. En dan weer de vraag: Waarom?

Willem
Berichten: 1933
Lid geworden op: 12 Jul 2010, 13:33

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Willem » 30 Okt 2010, 21:22

Wilhelm schreef:Dit is geen vergelijk. Pierre27 doet voorkomen alsof er een complot gevormd wordt binnen de GG om op meerdere vergaderingen te gaan klagen over predikanten ter linkerzijde binnen ons kerkverband waarmee men geen geestelijke herkenning heeft.


Eerst stel je dat als je een bepaalde mening bent toegedaan je deze - conform de kerkorde - via de kerkenraad op de meerdere vergaderingen moet brengen. Als Pierre dan zegt dat dit idd de weg is en de e.e.a. in voorbereiding is dan classificeer je dat als een "complot" en "klagen"?
Je ligging is duidelijk.
Je ondersteund volledig mijn betoog dat de felle reactie's op de uitspraak van Ds. Roos worden gedaan door niet GG'ers of de GG'ers precies weten waar Ds. Roos op doelt. De linkse GG'ers.

Wilhelm
Berichten: 3242
Lid geworden op: 13 Okt 2007, 19:26

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Wilhelm » 30 Okt 2010, 21:26

Willem schreef:
Wilhelm schreef:Dit is geen vergelijk. Pierre27 doet voorkomen alsof er een complot gevormd wordt binnen de GG om op meerdere vergaderingen te gaan klagen over predikanten ter linkerzijde binnen ons kerkverband waarmee men geen geestelijke herkenning heeft.


Eerst stel je dat als je een bepaalde mening bent toegedaan je deze - conform de kerkorde - via de kerkenraad op de meerdere vergaderingen moet brengen. Als Pierre dan zegt dat dit idd de weg is en de e.e.a. in voorbereiding is dan classificeer je dat als een "complot" en "klagen"?
Je ligging is duidelijk.
Je ondersteund volledig mijn betoog dat de felle reactie's op de uitspraak van Ds. Roos worden gedaan door niet GG'ers of de GG'ers precies weten waar Ds. Roos op doelt. De linkse GG'ers.


Je hebt grote gaven dat je mn ligging uit deze postings denkt te kunnen opmaken..
En de felheid komt voort uit de liefde voor mn kerkverband, die ik graag als eenheid blijf zien maar die helaas van buitenaf en nog erger, van binnenuit bedreigd wordt door mensen die moeilijk met verscheidenheid en veelkleurigheid binnen de gereformeerde bandbreedte om kunnen gaan.

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 16905
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor helma » 30 Okt 2010, 21:28

pierre27 schreef:
helma schreef:
pierre27 schreef:Ik kan me voorstellen dat je dat schokkend vind, toch zie ik dat anders, het heeft mijns inziens meer te maken met liggingsverschillen. Inderdaad heb je gelijk betreffende de taak die er dan is. Een en ander is in voorbereiding.Maar dat was toch al bekend voordat je besloot GG te worden?


Ja, ik zit daar prima hoor. Snap je opmerking niet goed.


Ik bedoel dat ik niet begrijp dat je lid wordt van een kerkverband waar die breedte er is.
Omdat het je toch zo hoog zit dat je het als taak ziet om er een classiszaak van te maken o.i.d.
Er is niets veranderd sinds jij koos voor de GG. Waarom heb je dan toch die keus gemaakt?
Dat was even mijn punt.

Wilhelm schreef:En wat nog het ergste is, dat zie je ook op dit forum, dat het klagen over de breedte van de GG komt vooral van hen die vanaf de rechterkant pas op latere leeftijd de GG zijn binnengekomen. Zij die altijd al lid zijn binnen de GG kunnen deze breedte beter plaatsen en accepteren.


Dat is wat ik ook al dacht.

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor memento » 30 Okt 2010, 21:40

Sja, opvallend hoe alleen (ex)GGiN-ers geen probleem hebben met het artikel, en niet snappen dat zijn opmerking door velen opgevat wordt als afschrijven van GG-predikanten. Op de vraag hoe je het ontbreken van "geestelijke herkenning" anders moet uitleggen, is nog steeds geen reactie gekomen.

Ik stop daarom met deze discussie. Ik heb mijn punt gemaakt. Het is triest dat sommigen deze manier van spreken door ds. Roos verdedigen en zelfs aanmoedigen en onderstrepen. En ik snap al helemaal niet dat GG-ers hier zo durven spreken over predikanten uit hun eigen kerkgenootschap. :cry

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Ander » 30 Okt 2010, 21:58

memento schreef:Sja, opvallend hoe alleen (ex)GGiN-ers geen probleem hebben met het artikel, en niet snappen dat zijn opmerking door velen opgevat wordt als afschrijven van GG-predikanten. Op de vraag hoe je het ontbreken van "geestelijke herkenning" anders moet uitleggen, is nog steeds geen reactie gekomen.

Ik stop daarom met deze discussie. Ik heb mijn punt gemaakt. Het is triest dat sommigen deze manier van spreken door ds. Roos verdedigen en zelfs aanmoedigen en onderstrepen. En ik snap al helemaal niet dat GG-ers hier zo durven spreken over predikanten uit hun eigen kerkgenootschap. :cry

1. Ik heb als (ex)GGiN-er inderdaad niet het minste probleem met het artikel.
2. Ik heb een uitleg gegeven over hoe je het ontbreken van geestelijke herkenning zou kunnen uitleggen, op twee verschillende manieren zelfs. Dat jouw smaak er niet bij zit is weer een ander verhaal.
3. Ik heb begrip voor wat ds. Roos stelt maar heb niets gezegd over predikanten uit mijn eigen kerkgenootschap. Ik vind dat ook niet kies om te doen, overigens.

coupe soleil
Berichten: 323
Lid geworden op: 15 Feb 2010, 23:51

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor coupe soleil » 30 Okt 2010, 22:27

Wilhelm schreef:
Ander schreef:[ Ik hoop overigens wel dat de toonzetting van het onderzoek wat nu plaats vindt anders is dan die van 1978.


Eens , hoewel dat boekje , dat ik na lezing overigens direct heb weggedaan, niets met een onderzoek te maken had en niets meer was dan een onbeargumenteerde beschuldiging.

Daarnaast vraag ik me steeds weer af of er vanuit de GG werkelijk de wil is om één te zijn met de GGiN.
De meerderheid van de GG'ers voelen zich niet echt verwant met hen die van ons uit zijn gegaan.
Ook de Synode sprak uit dat er wel herkenning is met de HHK en de gesprekken met hen positief verlopen waren en dat in tegenstelling met de GGiN waar er zelfs geen gesprekken meer mogelijk lijken te zijn.

Mi leeft dat ook bij de leden. De meerderheid voelt zich veel meer verwant met de HHK dan met de GGiN. Misschien moet de GG dat gewoon accepteren, en zich veel meer richten op hen waarmee we ons ook geestelijk verwant weten en die wel bereid zijn het gesprek en de samenwerking aan te gaan.


Tja, de synode van de GG verwoordt zelden wat de leden vinden.

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Ander » 30 Okt 2010, 22:56

Wilhelm schreef:En wat nog het ergste is, dat zie je ook op dit forum, dat het klagen over de breedte van de GG komt vooral van hen die vanaf de rechterkant pas op latere leeftijd de GG zijn binnengekomen. Zij die altijd al lid zijn binnen de GG kunnen deze breedte beter plaatsen en accepteren.

Nee, Wilhelm, dit is niet waar. Ik zou je het levende bewijs van het tegendeel kunnen tonen. Ik kan bijv. de boeken van ds. C. Harinck zeer waarderen en van mij zou je daarover geen (ver)oorde(e)l(ing) horen. Terwijl in een synodeverslag van de GGiN juist zijn publicaties eens (negatief) genoemd zijn.
Ook hier worden weer karikaturen geschapen. En dat vind ik op mijn beurt weer het ergste. En onbeschoft. Dat laatste woord herhaal ik bewust. Heel bewust.

Gebruikersavatar
Auto
Berichten: 4534
Lid geworden op: 22 Feb 2002, 21:01

Re: Toch niet recht gedaan...

Berichtdoor Auto » 30 Okt 2010, 23:01

Ander schreef:Ook hier worden weer karikaturen geschapen. En dat vind ik op mijn beurt weer het ergste. En onbeschoft. Dat laatste woord herhaal ik bewust. Heel bewust.


En dit betreur ik ten zeerste, dit hoort niet! Als je op deze manier jouw zaak wilt verdedigen, vind ik dat persoonlijk erg jammer, want mijn inziens benadruk je de verschillen alleen maar extra.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Kerkelijke bladen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten