Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 26702
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Tiberius » 10 Feb 2011, 14:37

Ander schreef:
Tiberius schreef:De zekerheid van de vervulling wordt verkregen door het geloof. Wanneer men die belofte in ongeloof verwerpt, wordt deze ook niet vervuld.

Ja, ik snap dat wel. We hebben in twee topics een bijna identieke discussie gehad w.b. de belofte. In deze topic en in het topic over de prediking, waarin die teksten uit Ezechiël aan de orde kwamen. In bijv. louter genade wordt onderscheid gemaakt tussen absolute beloften en voorwaardelijke. De eerste beloften (memento noemde die de Ik zal beloften) zijn vermaakt aan Christus en in Hem Zijn ganse uitverkoren Kerk. Nu lijkt het of jij zegt dat zo'n Ik zal belofte (een belofte zonder voorwaarde is dat, itt tot de belofte uit Ez. 33 waar de voorwaarde van geloof en bekering gegeven is) ook zijn voor alle dopelingen. En daar richt ik mijn vragen op. Is dat zo? Ik denk het niet en ik geloof dat ik dat kan herleiden uit de citaten die ik hier gegeven heb uit het boekje van ds. Van Aalst. Begrijp je mijn probleem?

Nogmaals (maar misschien destilleer je dat al uit mijn posting aan Memento), het is van groot belang om onderscheid te maken tussen een toegezegde en een vervulde belofte. Doe je dat niet, dan ga je dingen hopeloos door elkaar halen.

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Ander » 10 Feb 2011, 14:39

Tiberius schreef:
Ander schreef:
Tiberius schreef:De zekerheid van de vervulling wordt verkregen door het geloof. Wanneer men die belofte in ongeloof verwerpt, wordt deze ook niet vervuld.

Ja, ik snap dat wel. We hebben in twee topics een bijna identieke discussie gehad w.b. de belofte. In deze topic en in het topic over de prediking, waarin die teksten uit Ezechiël aan de orde kwamen. In bijv. louter genade wordt onderscheid gemaakt tussen absolute beloften en voorwaardelijke. De eerste beloften (memento noemde die de Ik zal beloften) zijn vermaakt aan Christus en in Hem Zijn ganse uitverkoren Kerk. Nu lijkt het of jij zegt dat zo'n Ik zal belofte (een belofte zonder voorwaarde is dat, itt tot de belofte uit Ez. 33 waar de voorwaarde van geloof en bekering gegeven is) ook zijn voor alle dopelingen. En daar richt ik mijn vragen op. Is dat zo? Ik denk het niet en ik geloof dat ik dat kan herleiden uit de citaten die ik hier gegeven heb uit het boekje van ds. Van Aalst. Begrijp je mijn probleem?

Nogmaals (maar misschien destilleer je dat al uit mijn posting aan Memento), het is van groot belang om onderscheid te maken tussen een toegezegde en een vervulde belofte. Doe je dat niet, dan ga je dingen hopeloos door elkaar halen.

Natuurlijk, ik snap wat je bedoelt. Maar jij maakt hierin geen onderscheid tussen de beloften zoals louter genade dat wel doet. Ik accepteer jouw keuze hierin, al vind ik die wat vreemd. ;)

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15853
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Luther » 10 Feb 2011, 14:39

Ik kreeg net een PB met de vraag waarom ik niet meer mee doe in deze discussie.

Antwoord is eenvoudig: Ik sluit me tot op heden nog steeds aan bij Tiberius. (En volgens mij is dat ook wat ds. Van Aalst schrijft.)
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Afgewezen » 10 Feb 2011, 14:47

memento schreef:
Erasmiaan schreef:Laten we afspreken dat we alleen iemand aanhalen met een citaat of een verwijzing. Anders kan niemand jouw weergave van een bepaalde oudvader (of een bepaalde stroming) controleren.

Dat zou een versimplificering inhouden. Zeker bij iemand als Calvijn zal je zijn spreken over verbond en uitverkiezing moeten wegen in heel zijn werken. Dat is niet in eenvoudige citaten te vangen. Wat trouwens zijn visie niet minder relevant maakt.

Het is altijd nog beter dan afgaan op de beweringen die iemand óver Calvijn doet. ;)

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Afgewezen » 10 Feb 2011, 14:55

memento schreef:Ook mis ik bij ds. van Aalst een helder geluid, juist waar het gaat om de vraag: Wat betekent de doop voor een nog onbekeerde.

Het antwoord op die vraag: het betekent een verplichting voor die onbekeerde. Hij is geboren in de gemeente van Christus, geplaatst in de gemeenschap van gelovigen, en van hem wordt geëist dat hij zich bekeert en gelooft! Zie ook wat het Schatboek erover zegt (let vooral op de roodgemaakte gedeeltes):
Schatboek schreef:Men dient er bij de sacramenten vooral op te letten: wat, aan wie en hoe God in de sacramenten geeft en meedeelt. Hoewel God ook aan de goddelozen in de sacramenten Zijn weldaden aanbiedt, ontvangen zij - daar zij geen geloof bezitten - alleen de blote tekenen zonder de betekende zaken; en zulks tot verzwaring van hun oordeel en verdoemenis.
1. Christus wordt met Zijn weldaden niet ontvangen dan door het geloof, waardoor Hij in onze harten woont, Ef. 3 : 17. En Hij wordt ontvangen, gelijk Hij in ons woont. Want Hij wordt tot dat einde ontvangen, opdat Hij in ons wone. Maar de goddelozen hebben geen geloof.
2. Buiten het wettig gebruik zijn de sacramenten geen sacramenten, zoals zojuist bewezen werd. En daar de goddelozen de sacramenten onwaardig gebruiken, houden zij het wettig gebruik niet. Daarom zegt Paulus in 1 Kor. 11 : 27: „Zo dan wie onwaardig dit brood eet of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.”
3. Aan wie God in Zijn Woord niets belooft, aan hen verzegelen ook de sacramenten niets. Zomin een zegel, aan een brief gehangen, iets verzegelt, behalve aan degenen aan wie de brief de belofte doet, evenmin verzegelt God Zijn weldaden met zegelen, behalve aan wie Hij in Zijn Woord de belofte doet. Welnu, God belooft aan de goddelozen niets in Zijn Woord, zolang zij in hun ongeloof blijven. Want bij alle beloften is de conditie van geloof en boetvaardigheid gevoegd. Daarom verzegelen noch geven de sacramenten ook maar iets aan de goddelozen.
4. Het zijn tegenstrijdige dingen, die met elkaar niet kunnen bestaan: n.l. goddeloos te zijn, én de betekende zaak van het sacrament ontvangen (vgl. N.G.B., art. 35).

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Ander » 10 Feb 2011, 17:55

In 'De Wachter Sions' van deze week bespreekt ds. Roos het boek 'Nader tot U' van Thomas Boston. Onderstaande uit die bespreking is wel van toepassing op deze discussie:
ds. J. Roos schreef:Hij legt de nadruk op de grote verantwoordelijkheid van zijn hoorders om te geloven. Op zich is dit nodig, maar we willen er tevens op wijzen dat het Gods Geest is Die onze oren doorboort en plaats maakt om het geklank te kunnen horen. Het doet ons goed dat Boston duidelijk schrijft voor wie de beloften zijn: 'De beloften zijn onvoorwaardelijk gemaakt voor degenen die de Zijnen zijn, zodat u in Christus recht hebt op alles wat bij uw toestand past.'(71) Echter, de volgende opmerking tot onbekeerden vinden we bijzonder ver gaan: 'Er is, op kosten van het bloed van Christus, een weg voor u geopend om tot God terug te keren. Daarom, als u dan verzuimt er gebruik van te maken, moet dat wel onvergeeflijk zijn (29). We kunnen dit werk van Boston aanbevelen met inachtneming van het bovenstaande.

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Ander » 10 Feb 2011, 22:00

Ds. Kersten schrijft in zijn dogmatiek (onderstreping van mij):

Het is echter de vraag, of de strekking van ons Doops-formulier niet deze is, dat gezien wordt op de heiliging in Christus tot zaligheid? Wel niet op de onderwerpelijke heiliging, maar op die heiliging, waarmede alle uitverkorenen in Christus voorwerpelijk geheiligd zijn.
Velen onzer beste godgeleerden zijn dit gevoelen toegedaan, doch zij maken dan de vraag steeds vast aan de uitverkiezing en de beantwoording niet van toepassing op de te dopen kinderen, hoofd voor hoofd, doch op hen, die God verkoren heeft tot zaligheid.
V.d. Kemp schrijft dan ook:
Daar wordt niet gevraagd of men niet bekent dat alle kinderen in Christus geheiligd zijn, nòch dit en dat, maar alleen wordt gesproken van de kinderen in het gemeen, de kinderen der gemeente, die de uitverkoren kinderen zijn, die er de Heere onze God toe roepen zal, naar Petrus' woord, Hand. 2:39.

Ook al verkeren de uitverkorenen nog in hun onbekeerden staat, ja, al moeten zij nog geboren worden, Christus noemt hen reeds Zijn schapen, die Hem van den Vader gegeven zijn, hoewel zij nog als bokken ronddwalen, die Hij nog toebrengen moet (Joh. 10:16); en zijn zij reeds kinderen Gods genaamd, die nog verstrooid waren, en tot één vergaderd moesten worden (Joh. 11:52). Zó dan zijn alle uitverkorenen heilig in Christus.
Deze uitverkorenen zijn in het verbond Gods en Zijn gemeente begrepen; hun komt de belofte der zaligheid toe, die toch nooit voor de verworpenen gegeven is; en daarom moet de doop aan de kinderen toegediend. Gods verbond der genade en de belofte zijn de vaste, onwrikbare gronden voor den doop der kinderkens. Ook deze zijn der verdoemenis in Adam onderworpen, maar geheiligd in Christus. Ik kan niet inzien, welk bezwaar er aan verbonden is, om in dezen zin de doopvraag te beantwoorden. Echter niet in den zin, die velen in deze dagen in de woorden leggen willen, dat alle kinderen der zichtbare kerk dadelijk geheiligd zijn in Christus en in den doop de verzegeling ontvangen, dat zij tot Gods kinderen zijn aangenomen, maar wel blijft het een onomstootelijk, voor God volk troostvolle waarheid, die in den doop verzegeld wordt, dat de uitverkorenen in Christus geheiligd zijn en dat ook die uitverkorenen onder de kinderkens gevonden worden.

Maar moeten dan alleen de uitverkorenen gedoopt? Dit te stellen is reeds daarom onmogelijk, omdat ons onbekend is, welke der te dopen kinderen door God uitverkoren zijn. Wij behoeven dit echter niet te weten, noch ook alle kinderen als uitverkorenen te beschouwen, daar Gods klaar bevel het sacrament aan de kinderen te bedienen, zich uitstrekt tot alle kinderen, die binnen de grenzen van de openbaring des verbonds in de zichtbare Kerk geboren worden. In dit opzicht moeten zij tot de gemeente behoren. Zelfs Ezau moest besneden, hoewel God tevoren aan Rebekka geopenbaard had, dat Hij hem gehaat heeft; doch ook Ezau werd op de erve van Gods Kerk voortgebracht en moest dus het teken en zegel des verbonds ontvangen. Evenwel verkrijgen deze kinderen wel het sacrament, maar geenszins de waarheid van het sacrament; zij ontvangen Christus niet, die door het sacrament betekend wordt en bij hun verharding in het ongeloof, in welks macht allen van nature verkeren, zal de Heilige Doop een zegel zijn in hun verdoemenis. (NGB art. 35)


Ds. Golverdingen wijdt in 'Om het behoud van een kerk' een hoofdstuk aan het conflict tussen ds. Kok, Steenblok en Kersten. Daaruit het volgende citaat (pag. 167):
Met spreekt uitvoerig met elkaar over de grond en de betekenis van de kinderdoop. Er ontstaat nog een kleine schermutseling tussen ds. Kok en dr. Steenblok. De laatste stelt, volgens ds. Kok, dat de doop niet de minste betekenis heeft voor de verworpenen. Omdat we echter niet weten welke kinderen tot de uitverkorenen behoren, worden ze allen gedoopt. Een ouderling uit Gouda bevestigt dat de predikant dit inderdaad zo op de catechisatie leert. Ds. Kersten helpt zijn collega uit het probleem: 'Deze zaak is gauw opgelost. Dr. Steenblok, heeft de doop alleen betekenis voor de uitverkorenen?' Dr. Steenblok gaat staan en zegt: 'Er is een betrekking tot de genade, ook voor de verworpenen. Maar zaligmakend alleen voor de uitverkorenen. Het betekent tot verzwaring van hun oordeel.' De ouderling tekent daarbij aan: 'Dat had u er op de catechisatie dan bij moeten zeggen en dat gebeurde niet.'

Gebruikersavatar
Mister
Administrator
Berichten: 10482
Lid geworden op: 25 Jul 2005, 12:06

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Mister » 10 Feb 2011, 23:23

Ander schreef:In 'De Wachter Sions' van deze week bespreekt ds. Roos het boek 'Nader tot U' van Thomas Boston. Onderstaande uit die bespreking is wel van toepassing op deze discussie:
ds. J. Roos schreef:Hij legt de nadruk op de grote verantwoordelijkheid van zijn hoorders om te geloven. Op zich is dit nodig, maar we willen er tevens op wijzen dat het Gods Geest is Die onze oren doorboort en plaats maakt om het geklank te kunnen horen. Het doet ons goed dat Boston duidelijk schrijft voor wie de beloften zijn: 'De beloften zijn onvoorwaardelijk gemaakt voor degenen die de Zijnen zijn, zodat u in Christus recht hebt op alles wat bij uw toestand past.'(71) Echter, de volgende opmerking tot onbekeerden vinden we bijzonder ver gaan: 'Er is, op kosten van het bloed van Christus, een weg voor u geopend om tot God terug te keren. Daarom, als u dan verzuimt er gebruik van te maken, moet dat wel onvergeeflijk zijn (29). We kunnen dit werk van Boston aanbevelen met inachtneming van het bovenstaande.


Ds Roos zal toch hopelijk niet bedoelen dat het voor de onbekeerden nog wel een beetje mee zal vallen?

Gebruikersavatar
MarthaMartha
Berichten: 13050
Lid geworden op: 21 Nov 2007, 22:04
Locatie: Linquenda
Contact:

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor MarthaMartha » 11 Feb 2011, 08:18

Mister schreef:
Ander schreef:In 'De Wachter Sions' van deze week bespreekt ds. Roos het boek 'Nader tot U' van Thomas Boston. Onderstaande uit die bespreking is wel van toepassing op deze discussie:
ds. J. Roos schreef:Hij legt de nadruk op de grote verantwoordelijkheid van zijn hoorders om te geloven. Op zich is dit nodig, maar we willen er tevens op wijzen dat het Gods Geest is Die onze oren doorboort en plaats maakt om het geklank te kunnen horen. Het doet ons goed dat Boston duidelijk schrijft voor wie de beloften zijn: 'De beloften zijn onvoorwaardelijk gemaakt voor degenen die de Zijnen zijn, zodat u in Christus recht hebt op alles wat bij uw toestand past.'(71) Echter, de volgende opmerking tot onbekeerden vinden we bijzonder ver gaan: 'Er is, op kosten van het bloed van Christus, een weg voor u geopend om tot God terug te keren. Daarom, als u dan verzuimt er gebruik van te maken, moet dat wel onvergeeflijk zijn (29). We kunnen dit werk van Boston aanbevelen met inachtneming van het bovenstaande.


Ds Roos zal toch hopelijk niet bedoelen dat het voor de onbekeerden nog wel een beetje mee zal vallen?


Dat niet denk ik, maar een kanttekening bij het aanbod aan onbekeerden... en dat is begrijpelijk anders zou hij niet in de GGN passen, maar wel erg jammer, want Christus is ruim in zijn nodiging, de hele bijbel door, zonder uitzondering...

"wendt u naar Mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde".
Als de moed je in de schoenen zinkt, ga dan eens op je kop staan!

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Ander » 11 Feb 2011, 09:41

MarthaMartha schreef:
Mister schreef:
Ander schreef:In 'De Wachter Sions' van deze week bespreekt ds. Roos het boek 'Nader tot U' van Thomas Boston. Onderstaande uit die bespreking is wel van toepassing op deze discussie:
ds. J. Roos schreef:Hij legt de nadruk op de grote verantwoordelijkheid van zijn hoorders om te geloven. Op zich is dit nodig, maar we willen er tevens op wijzen dat het Gods Geest is Die onze oren doorboort en plaats maakt om het geklank te kunnen horen. Het doet ons goed dat Boston duidelijk schrijft voor wie de beloften zijn: 'De beloften zijn onvoorwaardelijk gemaakt voor degenen die de Zijnen zijn, zodat u in Christus recht hebt op alles wat bij uw toestand past.'(71) Echter, de volgende opmerking tot onbekeerden vinden we bijzonder ver gaan: 'Er is, op kosten van het bloed van Christus, een weg voor u geopend om tot God terug te keren. Daarom, als u dan verzuimt er gebruik van te maken, moet dat wel onvergeeflijk zijn (29). We kunnen dit werk van Boston aanbevelen met inachtneming van het bovenstaande.


Ds Roos zal toch hopelijk niet bedoelen dat het voor de onbekeerden nog wel een beetje mee zal vallen?


Dat niet denk ik, maar een kanttekening bij het aanbod aan onbekeerden... en dat is begrijpelijk anders zou hij niet in de GGN passen, maar wel erg jammer, want Christus is ruim in zijn nodiging, de hele bijbel door, zonder uitzondering...

"wendt u naar Mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde".

Er is een onderscheid in nodiging en aanbod en in de adressering van de beloften, zoals in deze topic besproken. Van daaruit is de uitspraak van ds. Roos te begrijpen.

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 26702
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Tiberius » 11 Feb 2011, 09:49

Ander schreef:
Met spreekt uitvoerig met elkaar over de grond en de betekenis van de kinderdoop. Er ontstaat nog een kleine schermutseling tussen ds. Kok en dr. Steenblok. De laatste stelt, volgens ds. Kok, dat de doop niet de minste betekenis heeft voor de verworpenen. Omdat we echter niet weten welke kinderen tot de uitverkorenen behoren, worden ze allen gedoopt. Een ouderling uit Gouda bevestigt dat de predikant dit inderdaad zo op de catechisatie leert. Ds. Kersten helpt zijn collega uit het probleem: 'Deze zaak is gauw opgelost. Dr. Steenblok, heeft de doop alleen betekenis voor de uitverkorenen?' Dr. Steenblok gaat staan en zegt: 'Er is een betrekking tot de genade, ook voor de verworpenen. Maar zaligmakend alleen voor de uitverkorenen. Het betekent tot verzwaring van hun oordeel.' De ouderling tekent daarbij aan: 'Dat had u er op de catechisatie dan bij moeten zeggen en dat gebeurde niet.'

Lekker sfeertje daar in Gouda destijds. :super

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Ander » 11 Feb 2011, 10:32

Tiberius schreef:
Ander schreef:
Met spreekt uitvoerig met elkaar over de grond en de betekenis van de kinderdoop. Er ontstaat nog een kleine schermutseling tussen ds. Kok en dr. Steenblok. De laatste stelt, volgens ds. Kok, dat de doop niet de minste betekenis heeft voor de verworpenen. Omdat we echter niet weten welke kinderen tot de uitverkorenen behoren, worden ze allen gedoopt. Een ouderling uit Gouda bevestigt dat de predikant dit inderdaad zo op de catechisatie leert. Ds. Kersten helpt zijn collega uit het probleem: 'Deze zaak is gauw opgelost. Dr. Steenblok, heeft de doop alleen betekenis voor de uitverkorenen?' Dr. Steenblok gaat staan en zegt: 'Er is een betrekking tot de genade, ook voor de verworpenen. Maar zaligmakend alleen voor de uitverkorenen. Het betekent tot verzwaring van hun oordeel.' De ouderling tekent daarbij aan: 'Dat had u er op de catechisatie dan bij moeten zeggen en dat gebeurde niet.'

Lekker sfeertje daar in Gouda destijds. :super

Er waren wat dissonanten, ja. ;)

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Afgewezen » 11 Feb 2011, 10:53

Tiberius schreef:
Ander schreef:
Met spreekt uitvoerig met elkaar over de grond en de betekenis van de kinderdoop. Er ontstaat nog een kleine schermutseling tussen ds. Kok en dr. Steenblok. De laatste stelt, volgens ds. Kok, dat de doop niet de minste betekenis heeft voor de verworpenen. Omdat we echter niet weten welke kinderen tot de uitverkorenen behoren, worden ze allen gedoopt. Een ouderling uit Gouda bevestigt dat de predikant dit inderdaad zo op de catechisatie leert. Ds. Kersten helpt zijn collega uit het probleem: 'Deze zaak is gauw opgelost. Dr. Steenblok, heeft de doop alleen betekenis voor de uitverkorenen?' Dr. Steenblok gaat staan en zegt: 'Er is een betrekking tot de genade, ook voor de verworpenen. Maar zaligmakend alleen voor de uitverkorenen. Het betekent tot verzwaring van hun oordeel.' De ouderling tekent daarbij aan: 'Dat had u er op de catechisatie dan bij moeten zeggen en dat gebeurde niet.'

Lekker sfeertje daar in Gouda destijds. :super

Vanwaar deze - niet erg fijnzinnige - opmerking?

Ander
Berichten: 3569
Lid geworden op: 20 Mar 2007, 21:50

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Ander » 11 Feb 2011, 11:02

Afgewezen schreef:
Tiberius schreef:
Ander schreef:
Met spreekt uitvoerig met elkaar over de grond en de betekenis van de kinderdoop. Er ontstaat nog een kleine schermutseling tussen ds. Kok en dr. Steenblok. De laatste stelt, volgens ds. Kok, dat de doop niet de minste betekenis heeft voor de verworpenen. Omdat we echter niet weten welke kinderen tot de uitverkorenen behoren, worden ze allen gedoopt. Een ouderling uit Gouda bevestigt dat de predikant dit inderdaad zo op de catechisatie leert. Ds. Kersten helpt zijn collega uit het probleem: 'Deze zaak is gauw opgelost. Dr. Steenblok, heeft de doop alleen betekenis voor de uitverkorenen?' Dr. Steenblok gaat staan en zegt: 'Er is een betrekking tot de genade, ook voor de verworpenen. Maar zaligmakend alleen voor de uitverkorenen. Het betekent tot verzwaring van hun oordeel.' De ouderling tekent daarbij aan: 'Dat had u er op de catechisatie dan bij moeten zeggen en dat gebeurde niet.'

Lekker sfeertje daar in Gouda destijds. :super

Vanwaar deze - niet erg fijnzinnige - opmerking?

Ik heb het hele hoofdstuk gisteren even zitten lezen. Dit is één citaat. ik moet zeggen dat er van de andere kant ook nogal wat sfeerondermijnende opmerkingen en uitspraken zijn. 't Was geen goede sfeer, sowieso. Deze vergadering vond overigens niet in Gouda plaats. Maar we raken off-topic, Tiberius! :fouet

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 26702
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Daniël artikel over de "Twaalf bijlslagen van Boston"

Berichtdoor Tiberius » 11 Feb 2011, 11:04

Afgewezen schreef:
Tiberius schreef:
Ander schreef:
Met spreekt uitvoerig met elkaar over de grond en de betekenis van de kinderdoop. Er ontstaat nog een kleine schermutseling tussen ds. Kok en dr. Steenblok. De laatste stelt, volgens ds. Kok, dat de doop niet de minste betekenis heeft voor de verworpenen. Omdat we echter niet weten welke kinderen tot de uitverkorenen behoren, worden ze allen gedoopt. Een ouderling uit Gouda bevestigt dat de predikant dit inderdaad zo op de catechisatie leert. Ds. Kersten helpt zijn collega uit het probleem: 'Deze zaak is gauw opgelost. Dr. Steenblok, heeft de doop alleen betekenis voor de uitverkorenen?' Dr. Steenblok gaat staan en zegt: 'Er is een betrekking tot de genade, ook voor de verworpenen. Maar zaligmakend alleen voor de uitverkorenen. Het betekent tot verzwaring van hun oordeel.' De ouderling tekent daarbij aan: 'Dat had u er op de catechisatie dan bij moeten zeggen en dat gebeurde niet.'

Lekker sfeertje daar in Gouda destijds. :super

Vanwaar deze - niet erg fijnzinnige - opmerking?

Dat viel me zomaar op.
Maar zoals Ander zegt: we raken wat van het spoor af.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Kerkelijke bladen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast