De tijd waarin wij leven

DDD
Berichten: 14004
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor DDD » 26 Sep 2019, 21:55

Natuurlijk is dat niet goed.

Maar het is de vraag, of dan de eerste stap is om onze roeping en verkiezing vast te maken.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5154
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor samanthi » 26 Sep 2019, 21:55

-DIA- schreef:
samanthi schreef:
-DIA- schreef:
samanthi schreef:Ik kijk uit naar de dag dat de Heere Jezus terugkomt, dat eerst Israel Hem zullen erkennen al de messias, dat we met Hem verenigd worden. Oh wat een dag zal dat zijn.


Er zijn mensen die dat inderdaad zeggen.
Ik ben altijd wel bang om als een dwaze maagd openbaar te komen.
Ik weet niet of er hier meer last van hebben?
We gaan allen uit, de Bruidegom tegemoet.


Dan wordt het tijd je roeping en verkiezing vast te maken.


Dat weet u goed. Maar dat weten we allen hier wel historisch. Niet dan?


Ja daarom is het zo nodig om Hem te kennen.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 23504
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor -DIA- » 26 Sep 2019, 21:57

gallio schreef:
-DIA- schreef:Geloof je niet dat dit tekenen van de eindtijd zijn, zoals voorzegd in het Woord? Dan zullen we ons ook wel goed thuis voelen op de wereld en niet graag willen dat de dag des oordeels komt?

De gender discussie iig niet. Ook het voortschrijden van euthanasie en ander moreel verval ook niet. Want dat is er ook al eeuwenlang.

Ons thuis voelen op de aarde, of juist niet, hangt af van het feit als we Christus als onze Zaligmaker kennen.


1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;
2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;
15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;
16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.
17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;
18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5154
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor samanthi » 26 Sep 2019, 21:58

DDD schreef:Natuurlijk is dat niet goed.

Maar het is de vraag, of dan de eerste stap is om onze roeping en verkiezing vast te maken.

Nee dat denk ik niet, maar ik reageerd op deze zin van DIA
Ik ben altijd wel bang om als een dwaze maagd openbaar te komen.

Dan is het zaak zekerheid te krijgen toch?
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

DDD
Berichten: 14004
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor DDD » 26 Sep 2019, 22:02

Ja, maar ook dan is het de vraag of dat moet door roeping en verkiezing vast te maken. Maar misschien zie ik iets verkeerd.

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 1035
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54
Locatie: Onder NAP

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor Hollander » 26 Sep 2019, 22:04

-DIA- schreef:Ik ben altijd wel bang om als een dwaze maagd openbaar te komen.
Ik weet niet of er hier meer last van hebben?
Mag ik je in dit verband de preek van ds. Heemskerk uit de preekluisterkring aanbevelen?

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5154
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor samanthi » 26 Sep 2019, 22:06

DDD schreef:Ja, maar ook dan is het de vraag of dat moet door roeping en verkiezing vast te maken. Maar misschien zie ik iets verkeerd.

het staat in deze context
8 Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.
9 Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden.
10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.
11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 23504
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor -DIA- » 26 Sep 2019, 22:08

Hollander schreef:
-DIA- schreef:Ik ben altijd wel bang om als een dwaze maagd openbaar te komen.
Ik weet niet of er hier meer last van hebben?
Mag ik je in dit verband de preek van ds. Heemskerk uit de preekluisterkring aanbevelen?

Ik ken ds. Heemskerk. Hij heeft nog vrij regelmatig in ons stadje gepreekt.
Hij had een moeder die een moeder in Israël kon worden genoemd.
Ik kan daar gezien de gevoeligheid op dit forum niet verder op ingaan.

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 1035
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54
Locatie: Onder NAP

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor Hollander » 26 Sep 2019, 22:12

-DIA- schreef:
Hollander schreef:
-DIA- schreef:Ik ben altijd wel bang om als een dwaze maagd openbaar te komen.
Ik weet niet of er hier meer last van hebben?
Mag ik je in dit verband de preek van ds. Heemskerk uit de preekluisterkring aanbevelen?

Ik ken ds. Heemskerk. Hij heeft nog vrij regelmatig in ons stadje gepreekt.
Hij had een moeder die een moeder in Israël kon worden genoemd.
Ik kan daar gezien de gevoeligheid op dit forum niet verder op ingaan.
Dat is goed om te horen dat er herkenning bij jou is. Ik hoop dan dat je veel aan de aanbevolen preek van ds. Heemskerk zult hebben tijdens en na het luisteren.

Gebruikersavatar
parsifal
Berichten: 5836
Lid geworden op: 09 Jan 2002, 11:15
Locatie: Stockholm

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor parsifal » 26 Sep 2019, 22:25

Ik vind het trouwens vreemd dat de discussie nu weer opleefde na een sprong van Zwarte Piet naar minder onderscheid tussen de geslachten.

Verder met Gallio wel eens. Veel verderfelijke ideologieën blijven hangen, maar die theorieën zijn niet perse aantoonbaar onjuist. Onderscheid tussen de geslachten zie je in de geschiedenis en dierenwereld vanaf heel jong. Dat gaat op een gegeven moment tegen de verschilontkenners werken. Echter het is wel schadelijk als jongens die vrij zorgend zijn of kleutermeester (mijn spellingscontrole wil dit woord trouwens veranderen in kleuterleidster, over rolpatronen gesproken) willen worden daarin niet perse ontmoedigd worden en meisjes die erg nieuwsgierig zijn naar hoe dingen werken door verwachtingen van buiten of opvoeding ontmoedigd worden om iets exacts of technisch te gaan studeren.
"Then he isn't safe?" said Lucy.
"Safe?" said Mr. Beaver. "Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? "Course he isn't safe. But he's good. He's the King, I tell you."

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 23504
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor -DIA- » 26 Sep 2019, 22:29

parsifal schreef:Ik vind het trouwens vreemd dat de discussie nu weer opleefde na een sprong van Zwarte Piet naar minder onderscheid tussen de geslachten.

Verder met Gallio wel eens. Veel verderfelijke ideologieën blijven hangen, maar die theorieën zijn niet perse aantoonbaar onjuist. Onderscheid tussen de geslachten zie je in de geschiedenis en dierenwereld vanaf heel jong. Dat gaat op een gegeven moment tegen de verschilontkenners werken. Echter het is wel schadelijk als jongens die vrij zorgend zijn of kleutermeester (mijn spellingscontrole wil dit woord trouwens veranderen in kleuterleidster, over rolpatronen gesproken) willen worden daarin niet perse ontmoedigd worden en meisjes die erg nieuwsgierig zijn naar hoe dingen werken door verwachtingen van buiten of opvoeding ontmoedigd worden om iets exacts of technisch te gaan studeren.


Ik denk juist dat het nuttig is de zaken bij te houden. Gewenning is een zeer groot gevaar.

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 668
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor Roos2018 » 26 Sep 2019, 23:34

parsifal schreef:Ik vind het trouwens vreemd dat de discussie nu weer opleefde na een sprong van Zwarte Piet naar minder onderscheid tussen de geslachten.

Verder met Gallio wel eens. Veel verderfelijke ideologieën blijven hangen, maar die theorieën zijn niet perse aantoonbaar onjuist. Onderscheid tussen de geslachten zie je in de geschiedenis en dierenwereld vanaf heel jong. Dat gaat op een gegeven moment tegen de verschilontkenners werken. Echter het is wel schadelijk als jongens die vrij zorgend zijn of kleutermeester (mijn spellingscontrole wil dit woord trouwens veranderen in kleuterleidster, over rolpatronen gesproken) willen worden daarin niet perse ontmoedigd worden en meisjes die erg nieuwsgierig zijn naar hoe dingen werken door verwachtingen van buiten of opvoeding ontmoedigd worden om iets exacts of technisch te gaan studeren.

Dat is zo typisch Nederlands.
Nederland is cum laude ´s werelds koploper als het gaat om het lage percentage tech-meiden.
In de meeste landen is het percentage 60 : 40
In een land als India is de verhouding zelfs 50 : 50.
Daar is het normaal voor vrouwen om IT specialist, stratenmaker of bouwvakker te zijn.

Ik heb nooit zo goed begrepen als de Bijbelse opdracht aan de man is om bezweet zijn brood te verdienen dat hij die opdracht dan zittend achter de computer doorbrengt (ik heb er niks op tegen), terwijl het zwaar lichamelijke beroep van verpleging typerend aan vrouwen toebedeeld wordt. Zo kan het argument dat fysieke kracht een factor speelt bij technische beroepen - voor een groot deel - niet op geloofwaardigheid rekenen.
Het is cultuur en mentaliteit.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 23504
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor -DIA- » 26 Sep 2019, 23:55

Roos2018 schreef:
parsifal schreef:Ik vind het trouwens vreemd dat de discussie nu weer opleefde na een sprong van Zwarte Piet naar minder onderscheid tussen de geslachten.

Verder met Gallio wel eens. Veel verderfelijke ideologieën blijven hangen, maar die theorieën zijn niet perse aantoonbaar onjuist. Onderscheid tussen de geslachten zie je in de geschiedenis en dierenwereld vanaf heel jong. Dat gaat op een gegeven moment tegen de verschilontkenners werken. Echter het is wel schadelijk als jongens die vrij zorgend zijn of kleutermeester (mijn spellingscontrole wil dit woord trouwens veranderen in kleuterleidster, over rolpatronen gesproken) willen worden daarin niet perse ontmoedigd worden en meisjes die erg nieuwsgierig zijn naar hoe dingen werken door verwachtingen van buiten of opvoeding ontmoedigd worden om iets exacts of technisch te gaan studeren.

Dat is zo typisch Nederlands.
Nederland is cum laude ´s werelds koploper als het gaat om het lage percentage tech-meiden.
In de meeste landen is het percentage 60 : 40
In een land als India is de verhouding zelfs 50 : 50.
Daar is het normaal voor vrouwen om IT specialist, stratenmaker of bouwvakker te zijn.

Ik heb nooit zo goed begrepen als de Bijbelse opdracht aan de man is om bezweet zijn brood te verdienen dat hij die opdracht dan zittend achter de computer doorbrengt (ik heb er niks op tegen), terwijl het zwaar lichamelijke beroep van verpleging typerend aan vrouwen toebedeeld wordt. Zo kan het argument dat fysieke kracht een factor speelt bij technische beroepen - voor een groot deel - niet op geloofwaardigheid rekenen.
Het is cultuur en mentaliteit.


De NEDERLANDSE overheid heeft (ik meen in de jaren 80) een harde en duidelijke campagne gevoerd om meisjes meer door te laten leren en hen warm te maken voor meer technische beroepen. De toen zeer veel gehoorde slogan zal bij de sommigen zeker nog bekend zijn: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En dat had effect! Nu zitten we met een gebrek aan onderwijzers en leraren, en mannen die voor de zorg kiezen zijn er inderdaad wel meer, maar mijns inziens is het nog niet eerlijk verdeeld. Daarom ook dat de CEO'S van grote bedrijven VROUWEN BOVEN MANNEN moeten aannemen, ONGEACHT of een man een BETERE KWALITEITEN heeft dan de beschikbare vrouw. Hiermee zouden we onze eigen economie wel eens kunnen ontregelen, naast alles wat al ontregeld is. Het wordt zelfs zo ver doorgevoerd dat er zijn die de canon van Nederland willen veranderen om meer vrouwen voor het voetlicht te brengen. Is dat nu een sturen van de overheid die gewenst is? Nee toch?
In DUITSLAND is men al in de jaren 90 begonnen om meer (minder bekende) vrouwen in de schijnwerpers te zetten door een grote langlopende serie postzegels "Bedeutende Frauen der deutschen Geschichte". Het is pas goed doorgebroken na het jaar 1975, toen de VERENIGDE NATIES het JAAR VAN DE VROUW uitriepen. Ik meen dat in dat jaar ieder land op deze wereld daaraan een serie postzegels heeft geweid.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 12570
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor huisman » 27 Sep 2019, 00:16

Roos2018 schreef:
parsifal schreef:Ik vind het trouwens vreemd dat de discussie nu weer opleefde na een sprong van Zwarte Piet naar minder onderscheid tussen de geslachten.

Verder met Gallio wel eens. Veel verderfelijke ideologieën blijven hangen, maar die theorieën zijn niet perse aantoonbaar onjuist. Onderscheid tussen de geslachten zie je in de geschiedenis en dierenwereld vanaf heel jong. Dat gaat op een gegeven moment tegen de verschilontkenners werken. Echter het is wel schadelijk als jongens die vrij zorgend zijn of kleutermeester (mijn spellingscontrole wil dit woord trouwens veranderen in kleuterleidster, over rolpatronen gesproken) willen worden daarin niet perse ontmoedigd worden en meisjes die erg nieuwsgierig zijn naar hoe dingen werken door verwachtingen van buiten of opvoeding ontmoedigd worden om iets exacts of technisch te gaan studeren.

Dat is zo typisch Nederlands.
Nederland is cum laude ´s werelds koploper als het gaat om het lage percentage tech-meiden.
In de meeste landen is het percentage 60 : 40
In een land als India is de verhouding zelfs 50 : 50.
Daar is het normaal voor vrouwen om IT specialist, stratenmaker of bouwvakker te zijn.

Ik heb nooit zo goed begrepen als de Bijbelse opdracht aan de man is om bezweet zijn brood te verdienen dat hij die opdracht dan zittend achter de computer doorbrengt (ik heb er niks op tegen), terwijl het zwaar lichamelijke beroep van verpleging typerend aan vrouwen toebedeeld wordt. Zo kan het argument dat fysieke kracht een factor speelt bij technische beroepen - voor een groot deel - niet op geloofwaardigheid rekenen.
Het is cultuur en mentaliteit.


Ik werk veel samen met high-end ict engineers . Meer dan de helft zijn vrouw meestal afkomstig uit Spanje. De mannen komen meestal uit India.
Deze Spaanse vrouwen (zonder uitzondering allemaal met een naam waarin Maria en één van is) zijn met grote regelmaat zwanger en werken maar al te graag in deeltijd. Dat mag vast niet van D66.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 668
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: De tijd waarin wij leven

Berichtdoor Roos2018 » 27 Sep 2019, 00:54

-DIA- schreef:De NEDERLANDSE overheid heeft (ik meen in de jaren 80) een harde en duidelijke campagne gevoerd om meisjes meer door te laten leren en hen warm te maken voor meer technische beroepen. De toen zeer veel gehoorde slogan zal bij de sommigen zeker nog bekend zijn: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En dat had effect! Nu zitten we met een gebrek aan onderwijzers en leraren, en mannen die voor de zorg kiezen zijn er inderdaad wel meer, maar mijns inziens is het nog niet eerlijk verdeeld. Daarom ook dat de CEO'S van grote bedrijven VROUWEN BOVEN MANNEN moeten aannemen, ONGEACHT of een man een BETERE KWALITEITEN heeft dan de beschikbare vrouw. Hiermee zouden we onze eigen economie wel eens kunnen ontregelen, naast alles wat al ontregeld is. Het wordt zelfs zo ver doorgevoerd dat er zijn die de canon van Nederland willen veranderen om meer vrouwen voor het voetlicht te brengen. Is dat nu een sturen van de overheid die gewenst is? Nee toch?
In DUITSLAND is men al in de jaren 90 begonnen om meer (minder bekende) vrouwen in de schijnwerpers te zetten door een grote langlopende serie postzegels "Bedeutende Frauen der deutschen Geschichte". Het is pas goed doorgebroken na het jaar 1975, toen de VERENIGDE NATIES het JAAR VAN DE VROUW uitriepen. Ik meen dat in dat jaar ieder land op deze wereld daaraan een serie postzegels heeft geweid.

Het is wel een feit dat de betrokkenheid van vrouwen in de board room een positieve impact heeft; een combi van mannen en vrouwen voorkomt in veel gevallen bepaald risicovol en onverantwoord bobo-gedrag door mannen (financiële wereld bijv.).
Maar om vrouwen boven mannen te verkiezen omdat ze vrouw zijn vind ik persoonlijk grote onzin, omdat het in de eerste plaats om de kwaliteiten draait. Of je daarmee de economie ontregelt dat geloof ik zo niet direct. Voorbeelden genoeg van falende mannen in deze.
Als vrouw moet je ook niet willen om een carrière-tijger te zijn als je kinderen thuis hebt, want dan laat je ook een behoorlijke verantwoordelijkheid en kans liggen.


Terug naar “Actuele zaken”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten