Hertrouwen na echtscheiding?

Breekijzertje

Hertrouwen na echtscheiding?

Berichtdoor Breekijzertje » 28 Mar 2007, 15:00

Er is slechts één tekst in de Bijbel die hertrouwen na echtscheiding lijkt goed te keuren. Eén tekst! Wanneer we deze tekst opvatten als een toestaan van hertrouwen, dan is op grond van deze tekst hertrouwen alleen toegestaan voor de onschuldige partij van wie de echtgenoot (of echtgenote) hoererij heeft gepleegd. Alle andere gevallen van hertrouwen zijn echtbreuk. Deze ene tekst is Matheus 19:9:

‘Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.’Wat is jullie mening in deze?

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 27858
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Berichtdoor Tiberius » 28 Mar 2007, 15:08

Daar is al het een en ander over getypt.
Zie dit topic.

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9053
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: Hertrouwen na echtscheiding?

Berichtdoor Bert Mulder » 28 Mar 2007, 16:22

Breekijzertje schreef:Er is slechts één tekst in de Bijbel die hertrouwen na echtscheiding lijkt goed te keuren. Eén tekst! Wanneer we deze tekst opvatten als een toestaan van hertrouwen, dan is op grond van deze tekst hertrouwen alleen toegestaan voor de onschuldige partij van wie de echtgenoot (of echtgenote) hoererij heeft gepleegd. Alle andere gevallen van hertrouwen zijn echtbreuk. Deze ene tekst is Matheus 19:9:

‘Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.’Wat is jullie mening in deze?


Mijn positie op dit onderwerp, en dat van onze kerken, is dat echtscheiding alleen geoorloofd is in geval van overspel, of omdat de ongelovige wegloopt.

Hertrouwen is Bijbels nooit geoorloofd, ook niet voor de onschuldige.

Kan je aanraden dit te lezen:

http://www.cprf.co.uk/languages/bertzandstra_dutch.htm

http://www.cprf.co.uk/languages/matthew19v9_dutch.htm

http://www.cprf.co.uk/languages/remarri ... _dutch.htm

Dit boek is ook in Nederland uitgegeven
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Henk Gijs Bert Willem Ary

Re: Hertrouwen na echtscheiding?

Berichtdoor Henk Gijs Bert Willem Ary » 28 Mar 2007, 17:20

Hertrouwen is Bijbels nooit geoorloofd, ook niet voor de onschuldige.

Ga me niet vertellen Bert, dat je bovenstaande echt gelooft?
Vertel mij dan maar eens WAAROM de onschuldige niet mag hertrouwen??

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9053
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: Hertrouwen na echtscheiding?

Berichtdoor Bert Mulder » 28 Mar 2007, 17:28

Henk Gijs Bert Willem Ary schreef:Hertrouwen is Bijbels nooit geoorloofd, ook niet voor de onschuldige.

Ga me niet vertellen Bert, dat je bovenstaande echt gelooft?
Vertel mij dan maar eens WAAROM de onschuldige niet mag hertrouwen??


Omdat de Schrift ons dat zegt:

Mat 19:9
9 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.


Lukas 16:
18 Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een27) andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel.
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9053
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Berichtdoor Bert Mulder » 28 Mar 2007, 17:35

Citaat uit dit artikel:

http://www.cprf.co.uk/languages/matthew19v9_dutch.htm

Meer zicht op echtscheiding en hertrouwen: Matheus 19:9
Prof. David Engelsma

Is de Schrift in tegenspraak met de Schrift?

Er is slechts één tekst in de Bijbel die hertrouwen na echtscheiding lijkt goed te keuren. Eén tekst! Wanneer we deze tekst opvatten als een toestaan van hertrouwen, dan is op grond van deze tekst hertrouwen alleen toegestaan voor de onschuldige partij van wie de echtgenoot (of echtgenote) hoererij heeft gepleegd. Alle andere gevallen van hertrouwen zijn echtbreuk. Deze ene tekst is Matheus 19:9:

‘Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.’

Tegenover deze ene tekst die hertrouwen voor de onschuldige partij lijkt goed te keuren staan een heel aantal teksten die hertrouwen na echtscheiding verbieden, om het even welke grond daarvoor is. Al deze passages veroordelen hertrouwen na echtscheiding als echtbreuk.

Marcus 10:11-12: ‘En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.’

Lucas 16:18: ‘Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel.’

1 Kor. 7:10-11: ‘Doch den getrouwden gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van den man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met den man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate.’

1 Kor. 7:39: ‘Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd haar man leeft; maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij, om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heere.’

Rom. 7:2-3: ‘Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.’

De veroordeling van hertrouwen in deze passages is absoluut !

Romeinen 7 vers 2 en 3 en 1 Kor. 7 vers 39 baseren dit absolute verbod op de aard van het huwelijk als een levenslang verbond op grond van Gods soevereine ordinantie als Schepper en Regeerder van deze wereld.

Eén tekst lijkt in conflict met dit absolute verbond op hertrouwen en lijkt hertrouwen voor de onschuldige partij toe te staan.

Wanneer Matheus 19:9 inderdaad hertrouwen voor de onschuldige toestaat, dan is deze tekst in tegenspraak met de Schriftuurlijke leer omtrent huwelijk, echtscheiding en hertrouwen in de passages hierboven en met name met 1 Kor. 7:39.
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6032
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Berichtdoor J.C. Philpot » 28 Mar 2007, 18:06

What about het volgende bijbelgedeelte?

Deuteronomium 24:
1 Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis.
2 Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe worden,
3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn;
4 Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.


In de bovenste tekst lijkt hertrouwen toegestaan, behalve met de man die de vrouw heeft weggestuurd.

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Berichtdoor memento » 28 Mar 2007, 18:07

Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Voor God blijft, ook na ontrouw van één van de partners wat de praktisering van het huwelijk onmogelijk kan maken (door een toegestane scheiding), de mens 'samengevoegd'. Daarom, en ook vanwege het christelijke aspect van de vergeving, moet het zoeken naar een weg terug de eerste aanbeveling krijgen. Scheiden in geval van overspel moet niet als vanzelfsprekend als eerste keus gezien worden. Ik zie het mogen scheiden bij overspel meer als een toelaten van iets wat God niet bedoelt heeft, en als zodanig gelijk met Mozes' toelaten van scheiden, alhoewel dat ruimer was.

Anderzijds denk ik dat het voor de goede ordening in de gemeente Gods het goed is als er regels zijn als iemand, ondanks vermaning het niet te doen, na gescheiden te zijn een nieuwe relatie begint. Ik bedoel hier orde-regels, net als Mozes die gaf bij het scheiden, dus regels die niet het doen (hertrouwen in dit geval) goed keuren, maar regels die áls men toch wil hertrouwen, dit dan maar kerkelijk mogelijk maakt. Met als doel om voor ergere zonden te bewaren.

Voor degenen die dit te streng vinden de vraag: Kan je binnen onze cultuur spreken van een scheiding waarbij één van de twee echt geheel schuldeloos is. (Ik noem hier cultuur, om dat binnen de OT cultuur de rol van gelijkheid binnen het huwelijk minder/anders was)

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9053
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Berichtdoor Bert Mulder » 28 Mar 2007, 18:21

J.C. Philpot schreef:What about het volgende bijbelgedeelte?

Deuteronomium 24:
1 Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis.
2 Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe worden,
3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn;
4 Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.


In de bovenste tekst lijkt hertrouwen toegestaan, behalve met de man die de vrouw heeft weggestuurd.


Dit heeft Christus zelf geantwoord, en Hij zegt, dat dit van de beginne niet zo was, maar om de hardheid van mens hart, Mozes dit geboden heeft.
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 6032
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: In het gekrookte riet | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Berichtdoor J.C. Philpot » 28 Mar 2007, 18:47

Bert Mulder schreef:Dit heeft Christus zelf geantwoord, en Hij zegt, dat dit van de beginne niet zo was, maar om de hardheid van mens hart, Mozes dit geboden heeft.

Dat ging niet over hertrouwen, maar over scheiden. En wel met de uitzondering in geval van overspel. En in geval van die uitzondering, dan zou je uit de tekst uit Deuteronomium 24 wel kunnen concluderen dat dan hetrouwen toegestaan is.

Deuteronomium 24:
1 Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis.
2 Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe worden,
3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn;
4 Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.

Gebruikersavatar
parsifal
Berichten: 7060
Lid geworden op: 09 Jan 2002, 11:15
Locatie: Stockholm

Berichtdoor parsifal » 28 Mar 2007, 19:26

Ook ik zie in de teksten die Bert aanhaalt niet dat hertrouwen niet mag. Zeker de teksten uit de brieven van Paulus staan niet in een context dat ze iets over scheiding na overspel zeggen.

Zelf denk ik dat de teksten uit de Evangelieen als volgt geinterpreteerd moeten worden.

-Een huwelijk is voor altijd, maar door grove zonde kan dit toch verbroken worden. Na overspel heeft de onschuldige partij de mogelijkheid om te scheiden. Dit is m.i. ter bescherming van deze onschuldige. Er is ook de vrijheid om te vergeven.

-Als een man een vrouw verlaat zonder dat er overspel bij betrokken is, dan is het een ander verhaal denk ik. In dat geval is de vrouw nog verplicht om de weg terug te zoeken (Let op dit is de plicht van de vrouw, niet het recht van de man die zijn vrouw verlaten heeft). In zo'n geval zijn de door Bert aangehaalde teksten uit de Evangelieen van toepassing.

-De tekst uit Deut. waarnaar verwezen wordt en waarover de Heere Jezus spreekt is niet betekenisloos geworden, als de scheiding toch nog gerechtvaardigd is na overspel van een van de partners dan lijkt het me dat de tekst uit Deut verder toegepast kan worden.

Henk Gijs Bert Willem Ary

Re: Hertrouwen na echtscheiding?

Berichtdoor Henk Gijs Bert Willem Ary » 28 Mar 2007, 19:59

Bert Mulder schreef:
Henk Gijs Bert Willem Ary schreef:Hertrouwen is Bijbels nooit geoorloofd, ook niet voor de onschuldige.

Ga me niet vertellen Bert, dat je bovenstaande echt gelooft?
Vertel mij dan maar eens WAAROM de onschuldige niet mag hertrouwen??


Omdat de Schrift ons dat zegt:

Mat 19:9
9 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.


Lukas 16:
18 Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een27) andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel.


Dus beste Bertje, even helder, voor de beeldvorming, zeg maar

Bedoel jij: dat als een vrouw door haar man verlaten wordt om hoererij dan mag zij nooit meer trouwen met een ander?

Gebruikersavatar
fallen king
Berichten: 28
Lid geworden op: 03 Okt 2006, 14:15
Contact:

Berichtdoor fallen king » 28 Mar 2007, 20:30

Zeg je dat nu niet erg snel Parsifal? Als je de teksten gewoon bekijkt zoals ze zijn... spreken ze toch ook wel erg duidelijk?

Lucas 16:18: ‘Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; Hierover heb je het geloof ik in je tweede punt... en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet ook overspel.’ Maar dit dan? Is dit nu iemand die verlaten is door haar man, omdat hij met een ander getrouwd is, of iemand die 'zomaar' verlaten is?

‘Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, Hier zou je uit kunnen concluderen dat als het om hoererij gaat, je je echtgeno(o)t(e) wel mag verlaten, en ook opnieuw mag trouwen... -> en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.’ Maar dan volgt dit, wat eigenlijk weer lijkt te zeggen dat zo iemand toch niet mag trouwen...

'k Weet het verder ook niet... :?

Rens
Berichten: 9682
Lid geworden op: 24 Mar 2007, 22:22

Berichtdoor Rens » 28 Mar 2007, 21:02

memento schreef:Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.


Dit is de basis van elk in de kerk ingezegend katholiek huwelijk: je kunt wel voor de wét scheiden, maar voor de katholieke kerk ben én blijf je getrouwd tot één van beiden door de dood ontvalt...dán is het huwelijk pas ten einde, niet eerder. \

Het betekent ook, dat katholieken nooit meer met een ánder een huwelijk kunnen/mogen aangaan. Doen ze het evenwel voor de wet, dan leven zij defacto in overspel..............want het kérkelijk huwelijk is en blijft onontbindbaar en is voor de (RK) kerk het énige geldige huwelijk.

Of dat nu zomaar één op één is over te zetten naar de pr,chr. kerken kan ik niet helder krijgen.
Moderatorbericht:
Rens is overleden op 27 april 2010
http://www.refoforum.nl/forum/viewtopic ... 0&start=60

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 21903
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Berichtdoor refo » 28 Mar 2007, 21:18

Het zijn wel 'mannelijke' teksten. De man mag alleen verlaten als de vrouw overspelig is. Hoe zit dat dan met de vrouw als de man overspelig is?

A) De vrouw is overspelig geweest. De man verlaat haar (daarom) en hertrouwt. Dat is toegestaan. En de vrouw? Mag die nu hertrouwen?
B) De vrouw is niet overspelig geweest. De man verlaat haar. Dat is NIET toegestaan. De verlaten vrouw mag niet getrouwd worden.
C) De man is overspelig geweest. Welke rechten heeft de vrouw?
D) De man is niet overspelig geweest. Toch gaat de vrouw weg. Wat gebeurt er met haar?


Terug naar “Kerk en Cultuur - Ethiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast