Pagina 31 van 39

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 25 Feb 2020, 14:11
door Mara
ejvl schreef:Er zullen vast ook christelijke mensen bij de ANWB werken toch? Die zullen wellicht geen moeite hebben een auto te repareren die gebruikt wordt om naar de kerk te gaan maar wel om mee naar het strand te gaan.

Toevallig ken ik er een en hij kon na zijn bekering dat niet meer voor zichzelf verantwoorden.
Als hij zondagsdienst had stond hij auto's te repareren van strandgangers, voetbalsupporters en kroegtijgers.
Hij heeft zijn baan dus opgezegd.
En bij een melding wordt er echt niet bijgezegd waar iemand naar toe moet.
Daar heeft de ANWB als zodanig niets mee te maken.
DDD schreef:Als christen hóórt het je te boeien wat er met jouw werk gebeurt.

Jij moet eens lezen wat er staat!
Daar ging het helemaal niet om.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 25 Feb 2020, 15:00
door Zita
Mara schreef:
ejvl schreef:Er zullen vast ook christelijke mensen bij de ANWB werken toch? Die zullen wellicht geen moeite hebben een auto te repareren die gebruikt wordt om naar de kerk te gaan maar wel om mee naar het strand te gaan.

Toevallig ken ik er een en hij kon na zijn bekering dat niet meer voor zichzelf verantwoorden.
Als hij zondagsdienst had stond hij auto's te repareren van strandgangers, voetbalsupporters en kroegtijgers.
Hij heeft zijn baan dus opgezegd.
En bij een melding wordt er echt niet bijgezegd waar iemand naar toe moet.
Daar heeft de ANWB als zodanig niets mee te maken.
DDD schreef:Als christen hóórt het je te boeien wat er met jouw werk gebeurt.

Jij moet eens lezen wat er staat!
Daar ging het helemaal niet om.

Gijsbert Pronk, die jarenlang een column had in De Kampioen, is ook christen. Dat liet hij af en toe in zijn columns blijken.
En als je het niet eens bent met iemand, mag je dat wat mij betreft ook vriendelijk communiceren.

Re: RE: Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 25 Feb 2020, 15:10
door DDD
Mara schreef:
ejvl schreef:Er zullen vast ook christelijke mensen bij de ANWB werken toch? Die zullen wellicht geen moeite hebben een auto te repareren die gebruikt wordt om naar de kerk te gaan maar wel om mee naar het strand te gaan.

Toevallig ken ik er een en hij kon na zijn bekering dat niet meer voor zichzelf verantwoorden.
Als hij zondagsdienst had stond hij auto's te repareren van strandgangers, voetbalsupporters en kroegtijgers.
Hij heeft zijn baan dus opgezegd.
En bij een melding wordt er echt niet bijgezegd waar iemand naar toe moet.
Daar heeft de ANWB als zodanig niets mee te maken.
DDD schreef:Als christen hóórt het je te boeien wat er met jouw werk gebeurt.

Jij moet eens lezen wat er staat!
Daar ging het helemaal niet om.
Je reageert op mij. Als je het over iets totaal anders wilt hebben, schrijf dat er dan even bij.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 07:48
door Eenpaargedachten
Volgens mij zit het hele probleem rond de zondag in het vierde gebod verwoord. Namelijk dat we de Shabbat moeten houden. En de wet schrijft ook voor wanneer deze begint en eindigt. Nergens maar dan ook nergens in de bijbel staat dat de Shabbat gebod voorbij is en dat deze verschoven is naar de Zondag. Zelfs Paulus heeft toe gegeven dat hij zijn hele leven, ook toen hij christen werd, de wetten en regels van het oude testament nageleefd. Zie Handelingen 28


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 08:14
door Geytenbeekje
Eenpaargedachten schreef:Volgens mij zit het hele probleem rond de zondag in het vierde gebod verwoord. Namelijk dat we de Shabbat moeten houden. En de wet schrijft ook voor wanneer deze begint en eindigt. Nergens maar dan ook nergens in de bijbel staat dat de Shabbat gebod voorbij is en dat deze verschoven is naar de Zondag. Zelfs Paulus heeft toe gegeven dat hij zijn hele leven, ook toen hij christen werd, de wetten en regels van het oude testament nageleefd. Zie Handelingen 28


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

https://visie.eo.nl/artikel/2004/07/de-zondagsdwaling
http://www.hetgekrookteriet.com/Theolog ... sabbat.pdf

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 08:48
door Valcke
De praktijk van de eerste christenen - reeds ten tijde van het NT - was om op de eerste dag van de week samen te komen:
- In de Evangeliën vinden we dit terug door de nadruk die de Evangelisten legden op het feit dat Jezus op de eerste dag van de week is opgestaan (van geen andere gebeurtenis wordt dit zo nadrukkelijk vermeldt).
- Johannes meldt dat de discipelen op dezelfde eerste dag van de week samenkwamen, twee achtereenvolgende malen.
- Ook kunnen we uit de gehele geschiedenis afleiden dat Pinksteren dat jaar op zondag plaatsvond (precies 7 weken na 16 Nisan = de opstandingsdag); toen waren opnieuw allen bijeen.
- In Handelingen 20:7, 8 zien we dat de gemeente in Troas op de eerste dag van de week naar gewoonte samenkwam.
- In Openbaring 1:10 wordt ten slotte gesproken over de 'dag des Heeren' (naar de grondtekst 's Heeren dag, onderscheiden van de OT 'dag des Heeren); deze term wordt door de Oude Kerk altijd gebruikt voor de zondag en 'Heere' ziet hier op Jezus Christus, evenals in de vergelijkbare termen 'Avondmaal des Heeren' en 'Gebed des Heeren'.
- Zo weten we dat zowel het NT als de Oude Kerk de zondag beschouwde als de dag die in nauwe relatie stond tot de opstanding van Jezus Christus en om die reden werd deze dag onderhouden als vaste dag van samenkomst.
- De eerste kerkvaders - Ignatius reeds circa 15 jaar na de dood van de apostel Johannes - en ook de latere kerkvaders geven een ononderbroken getuigenis dat de eerste dag van de week onderhouden is. Er is ook nimmer een wijziging hierin opgetreden of een conciliebesluit aan gewijd; de onderhouding ging namelijk volgens ieders overtuiging rechtstreeks terug op de tijden van de apostelen.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 09:07
door -DIA-
We hoorden wel dat we verkeerd spreken als we van de sabbat spreken. Het zou beter zijn om te spreken over de Rustdag of over Gods dag. Kunnen we de sabbat (het woord) niet als Oudtestamentisch zien? Ik weet ook wel dat in in de decaloog gesproken wordt over de sabbatdag. Maar ik werp de vraag hier even op, om te zien welke gedachten hieromtrent leven. Heeft de sabbat in de Oudtestamentische zin afgedaan met de opstanding van Jezus Christus uit de doden?

PS ook het spreken over "zondag" (als van heidense afkomst zijnde) werd niet door allen altijd als goed ervaren.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 09:22
door Valcke
-DIA- schreef:We hoorden wel dat we verkeerd spreken als we van de sabbat spreken. Het zou beter zijn om te spreken over de Rustdag of over Gods dag. Kunnen we de sabbat (het woord) niet als Oudtestamentisch zien? Ik weet ook wel dat in in de decaloog gesproken wordt over de sabbatdag. Maar ik werp de vraag hier even op, om te zien welke gedachten hieromtrent leven. Heeft de sabbat in de Oudtestamentische zin afgedaan met de opstanding van Jezus Christus uit de doden?

PS ook het spreken over "zondag" (als van heidense afkomst zijnde) werd niet door allen altijd als goed ervaren.

We zouden het best kunnen spreken over 'dag des Heeren'. Dat is de Bijbelse term voor de zondag. We mogen deze dag ook in veel opzichten zien als 'sabbat' en 'rustdag', zij het dat we de OT wijze van viering naar ik meen niet volledig op de zondag mogen overbrengen. In het vierde gebod was iets zedelijks dat altijddurend is, en iets ceremonieels dat slechts tijdelijk was voor de tijd van het OT.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 09:30
door samanthi
In het Nieuwe testament komen mensen bijna dagelijks samen, maar het is erg aannemelijk dat ze op de eerste dag van de week een bijzondere samenkomst hebben, ook dat ze dan geld appart leggen voor de armen, toch is de viering van de eerste dag van de week niet een op een over te zetten op de sabbatviering, ik weet zeker dat de apostelen de sabbat hielden, in de eerste plaats omdat ze dan ingang bleven hebben bij de Joden, in de tweede plaats lees je niet dat de apostelen door de Joden als sabbatschenders weggezet werden.

en ook staat er nog deze tekst: 5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 09:33
door -DIA-
samanthi schreef:In het Nieuwe testament komen mensen bijna dagelijks samen, maar het is erg aannemelijk dat ze op de eerste dag van de week een bijzondere samenkomst hebben, ook dat ze dan geld appart leggen voor de armen, toch is de viering van de eerste dag van de week niet een op een over te zetten op de sabbatviering, ik weet zeker dat de apostelen de sabbat hielden, in de eerste plaats omdat ze dan ingang bleven hebben bij de Joden, in de tweede plaats lees je niet dat de apostelen door de Joden als sabbatschenders weggezet werden.

en ook staat er nog deze tekst: 5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

Dat zou betekenen dat we de decaloog niet meer in zijn geheel kunnen zien? De teksten die genoemd worden lijken me niet te wijzen op een afwijzen van de rustdag.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 09:40
door samanthi
-DIA- schreef:
samanthi schreef:In het Nieuwe testament komen mensen bijna dagelijks samen, maar het is erg aannemelijk dat ze op de eerste dag van de week een bijzondere samenkomst hebben, ook dat ze dan geld appart leggen voor de armen, toch is de viering van de eerste dag van de week niet een op een over te zetten op de sabbatviering, ik weet zeker dat de apostelen de sabbat hielden, in de eerste plaats omdat ze dan ingang bleven hebben bij de Joden, in de tweede plaats lees je niet dat de apostelen door de Joden als sabbatschenders weggezet werden.

en ook staat er nog deze tekst: 5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

Dat zou betekenen dat we de decaloog niet meer in zijn geheel kunnen zien? De teksten die genoemd worden lijken me niet te wijzen op een afwijzen van de rustdag.

Ik weet het niet DIA, maar in de vorm zoals wij hem houden is niet de vorm van de tien geboden.
Ik weet echt niet hoe het dan wel zou moeten.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 09:42
door -DIA-
samanthi schreef:
-DIA- schreef:
samanthi schreef:In het Nieuwe testament komen mensen bijna dagelijks samen, maar het is erg aannemelijk dat ze op de eerste dag van de week een bijzondere samenkomst hebben, ook dat ze dan geld appart leggen voor de armen, toch is de viering van de eerste dag van de week niet een op een over te zetten op de sabbatviering, ik weet zeker dat de apostelen de sabbat hielden, in de eerste plaats omdat ze dan ingang bleven hebben bij de Joden, in de tweede plaats lees je niet dat de apostelen door de Joden als sabbatschenders weggezet werden.

en ook staat er nog deze tekst: 5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

Dat zou betekenen dat we de decaloog niet meer in zijn geheel kunnen zien? De teksten die genoemd worden lijken me niet te wijzen op een afwijzen van de rustdag.

Ik weet het niet DIA, maar in de vorm zoals wij hem houden is niet de vorm van de tien geboden. Ik weet echt niet hoe het dan wel zou moeten.

Ik denk dat Valcke hierin wel duidelijk is.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 09:44
door Valcke
samanthi schreef:
-DIA- schreef:
samanthi schreef:In het Nieuwe testament komen mensen bijna dagelijks samen, maar het is erg aannemelijk dat ze op de eerste dag van de week een bijzondere samenkomst hebben, ook dat ze dan geld appart leggen voor de armen, toch is de viering van de eerste dag van de week niet een op een over te zetten op de sabbatviering, ik weet zeker dat de apostelen de sabbat hielden, in de eerste plaats omdat ze dan ingang bleven hebben bij de Joden, in de tweede plaats lees je niet dat de apostelen door de Joden als sabbatschenders weggezet werden.

en ook staat er nog deze tekst: 5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

Dat zou betekenen dat we de decaloog niet meer in zijn geheel kunnen zien? De teksten die genoemd worden lijken me niet te wijzen op een afwijzen van de rustdag.

Ik weet het niet DIA, maar in de vorm zoals wij hem houden is niet de vorm van de tien geboden.
Ik weet echt niet hoe het dan wel zou moeten.

Voor ons geldt ook niet de belofte van het vijfde gebod in de vorm zoals die in de Tien geboden letterlijk staat (dat ziet namelijk op Kanaän). Evenmin is voor ons het 'diensthuis' in letterlijke zin Egypte. Maar dat laat onverlet dat de Tien geboden in hun wezen, hun zedelijke kant, nog alle tien voor ons van toepassing zijn als regel des levens.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 10:12
door refo
samanthi schreef:
-DIA- schreef:
samanthi schreef:In het Nieuwe testament komen mensen bijna dagelijks samen, maar het is erg aannemelijk dat ze op de eerste dag van de week een bijzondere samenkomst hebben, ook dat ze dan geld appart leggen voor de armen, toch is de viering van de eerste dag van de week niet een op een over te zetten op de sabbatviering, ik weet zeker dat de apostelen de sabbat hielden, in de eerste plaats omdat ze dan ingang bleven hebben bij de Joden, in de tweede plaats lees je niet dat de apostelen door de Joden als sabbatschenders weggezet werden.

en ook staat er nog deze tekst: 5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God.

Dat zou betekenen dat we de decaloog niet meer in zijn geheel kunnen zien? De teksten die genoemd worden lijken me niet te wijzen op een afwijzen van de rustdag.

Ik weet het niet DIA, maar in de vorm zoals wij hem houden is niet de vorm van de tien geboden.
Ik weet echt niet hoe het dan wel zou moeten.

De Heere Jezus zegt dat de Sabbat er is voor de mens. Dat zal betekenen dat de nadruk ligt op de rust. Dat zie je ook in de nadere uitwerking in het gebod zelf. Niet alleen zelf rusten, maar ook je zoon, dochter, dieren en slaven hebben rust nodig. Het gebod is 'Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt'.
Ook de HC wijst in die richting. Niets over dat je helemaal niets mag op zondag, alleen wat je wel doet op zondag. Maar eigelijk zijn alle dagen als de zondag.
De oorspronkelijke tekst bevatte ook niet het woord sabbat: . Gott wil erstlich, dasz das predigampt und schulen erhalten werden und ich, sonderlich am feiertag, zu der gemeine Gottes vleissig komme, etc.

Re: Zondagsheiliging

Geplaatst: 28 Aug 2020, 11:10
door Valcke
Als belijdenisgeschrift geldt voor ons de Nederlandse tekst van de HC. Die kent hier een welbewuste aanpassing.