Zondagsheiliging

Valcke
Berichten: 3173
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 14 Dec 2019, 13:45

Lilian1975 schreef:Ik wil aan punt 1 nog dit toevoegen;
De Joden waren gewend om op de avond voor de sabbat (vrijdagavond na zonsondergang )een maaltijd te hebben. Ze waren dan bij elkaar.
Je leest dat de christenen ook gezamenlijke maaltijden hadden. Alleen lees je niet dat die op de vrijdagavond plaats vonden. Wel op de eerste dag van de week. Die dus voor hen op zaterdagavond begon. Na zonsondergang. Daarom ook dat in Handelingen 20 de lampen brandden. Dat zal niet op zondag avond geweest zijn. Na zonsondergang. Want dan zit je al op de tweede dag na de sabbat.

Overigens is het maar de vraag of Johannes en Lukas geen rekening hielden met Joodse tijdsindeling. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.

Johannes 20
op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, ( duidelijk in de ochtend door de toevoeging als het nog vroeg was)

Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, ( vervolg op vers 1. Dus dan gaat het over zondagavond. Want het is dezelfde dag.)

Handelingen 20
En op den eersten dag der week, 
( hier geen toevoeging dat het vroeg was. Of dat het tegen het einde liep van de eerste dag etc.)
Dus m.i. aannemelijk om te denken dat het op dus die zaterdagavond was. Ba zonsondergang als de nieuwe dag begon. Gezien ook eerdere opmerkingen.

Wat zijn de grondwoorden in deze teksten? En welke vertaalkeuzes kunnen er gemaakt worden?
@Roos of @Valcke?


Johannes 20 spreekt duidelijk van twee samenkomsten van de discipelen op zondagavond waarbij Christus in hun midden kwam.
De zondagavond wordt bij Johannes (vers 19) uitdrukkelijk nog de 'eerste dag van de week' genoemd, en niet de tweede dag.
Dan is er ook geen aanleiding om te denken dat het in Handelingen 20 anders was.
Er is m.i. echt geen reden om te denken dat de christenen na de opstanding bijeenkwamen op zaterdagavond.
(De grondtekst laat ik nu voor wat het is. M.i. zijn de teksten in de SV correct vertaald en bestaat over de interpretatie geen twijfel.)
Laatst gewijzigd door Valcke op 14 Dec 2019, 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.

Valcke
Berichten: 3173
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 14 Dec 2019, 13:47

Susan schreef:
albion schreef:
Maar over de sabbat lees ik daar in NT niets over. Wel dat Jezus Heere is over de Sabbat. Maar nergens lees ik
gij zult niet... arbeiden.


De tien geboden die gegeven zijn op de Sinaï in het oude testament, zijn ook in het nieuwe testament van kracht. Ik lees in het 4e gebod van de zondagsheiliging: Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het is niet dat je het ene gebod wel, en het andere gebod niet hoef je te houden. Paulus zegt het in de Romeinen: Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet .
De werken der barmhartigheid zijn toegestaan en er zullen best situaties zijn dat je moet werken op zondag, je hoeft niet als een farizeeër dit mag niet en dat mag wel te leven.
Maar zoals er ook staat: De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

Maar gaat het nu om het werken op zondag, of om wat je ermee verdiend.


Het sabbatsgebod is onderdeel van het verbond van Mozes. Het is ook een teken van het verbond. En als teken staat de sabbat symbool voor het gehele verbond van Mozes.

Met wie sloot de HEERE dit verbond?

Hier ben ik het slechts gedeeltelijk mee eens.
De zedelijke wet (de tien geboden) zijn niet alleen gegeven aan Mozes / Israël, maar deze hebben altijddurend gezag.

Gebruikersavatar
Lilian1975
Berichten: 1586
Lid geworden op: 21 Jun 2018, 20:12

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Lilian1975 » 14 Dec 2019, 15:09

Valcke schreef:
Lilian1975 schreef:Ik wil aan punt 1 nog dit toevoegen;
De Joden waren gewend om op de avond voor de sabbat (vrijdagavond na zonsondergang )een maaltijd te hebben. Ze waren dan bij elkaar.
Je leest dat de christenen ook gezamenlijke maaltijden hadden. Alleen lees je niet dat die op de vrijdagavond plaats vonden. Wel op de eerste dag van de week. Die dus voor hen op zaterdagavond begon. Na zonsondergang. Daarom ook dat in Handelingen 20 de lampen brandden. Dat zal niet op zondag avond geweest zijn. Na zonsondergang. Want dan zit je al op de tweede dag na de sabbat.

Overigens is het maar de vraag of Johannes en Lukas geen rekening hielden met Joodse tijdsindeling. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.

Johannes 20
op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, ( duidelijk in de ochtend door de toevoeging als het nog vroeg was)

Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, ( vervolg op vers 1. Dus dan gaat het over zondagavond. Want het is dezelfde dag.)

Handelingen 20
En op den eersten dag der week, 
( hier geen toevoeging dat het vroeg was. Of dat het tegen het einde liep van de eerste dag etc.)
Dus m.i. aannemelijk om te denken dat het op dus die zaterdagavond was. Ba zonsondergang als de nieuwe dag begon. Gezien ook eerdere opmerkingen.

Wat zijn de grondwoorden in deze teksten? En welke vertaalkeuzes kunnen er gemaakt worden?
@Roos of @Valcke?


Johannes 20 spreekt duidelijk van twee samenkomsten van de discipelen op zondagavond waarbij Christus in hun midden kwam.
De zondagavond wordt bij Johannes (vers 19) uitdrukkelijk nog de 'eerste dag van de week' genoemd, en niet de tweede dag.
Dan is er ook geen aanleiding om te denken dat het in Handelingen 20 anders was.
Er is m.i. echt geen reden om te denken dat de christenen na de opstanding bijeenkwamen op zaterdagavond.
(De grondtekst laat ik nu voor wat het is. M.i. zijn de teksten in de SV correct vertaald en bestaat over de interpretatie geen twijfel.)

Ik vind die grondteksten wel interessant. En aangezien jij de kenner bent vraag ik er naar. Want ik vind het antwoord nog niet echt bevredigend.
Verder ga je niet in op jet feit dat dat bewuste vers een vervolg is op vers 1.

Wbt Hand 20 vers 7
Waarom zouden de kanttekeningen wel gelijk hebben en Calvijn niet. M.a.w. hoe wat en waarpm zou Calvijn het verkeerd vertaald hebben?

- Op het werken of rusten op de zondag door de eerste christenen ben ik gisteren al ingegaan. Ik kan daar weinig aan toevoegen.


Wanneer de christenen moesten werken op zondag had dat gewetensproblemen gegeven. Je gaat daar niet op in.
Paulus rept er met geen woord over. In tegenstelling tot de christen vrouwen die weggestuurd zijn door hun heidense man.
Die zegt hij nadrukkelijk dat ze geen schuld hebben zolang ze ongetrouwd blijven.

Dit kan m.i. VOORALSNOG maar 3 dingen betekenen. Waar jij alleen op bevestigt dat ze het niet aanroeren dit onderwerp. Maar er verder geen vragen bij lijkt te hebben.
Ik wel.
Want m.i. kan dat dus maar 3 dingen betekenen. Waarvan de eerste mij het meest waarschijnlijke lijkt.

1 Het was geen issue voor Paulus. De sabbatsinvulling op joodse wijze had afgedaan. En de hele discussie hier in dit draadje over wat ieder wel e niet mag van hoelaat thuis komen tot ijsje eten is en discussie die niet gevoerd hoeft te worden omdat we geen joden zijn.Die leven alsof Christus nog moet komen.
2 Paulus en al die andere apostelen, vele christenen wereldwijd zondigen tegen dit gebod. Door anderen er niet op te wijzen ondanks dat ze weten dat het nog wel op die wijze moet gebeuren. Dus ze lieten de ander maar in hun zonde. Dat is zonde.
3 het was onwetendheid van de apostelen en bepaalde christenen in latere eeuwen hadden hier helderder licht over. En staat er dus een stuk onwetendheid in de Schrift.

Susan
Berichten: 314
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Susan » 14 Dec 2019, 15:48

Valcke schreef:
Susan schreef:
albion schreef:
Maar over de sabbat lees ik daar in NT niets over. Wel dat Jezus Heere is over de Sabbat. Maar nergens lees ik
gij zult niet... arbeiden.


De tien geboden die gegeven zijn op de Sinaï in het oude testament, zijn ook in het nieuwe testament van kracht. Ik lees in het 4e gebod van de zondagsheiliging: Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het is niet dat je het ene gebod wel, en het andere gebod niet hoef je te houden. Paulus zegt het in de Romeinen: Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet .
De werken der barmhartigheid zijn toegestaan en er zullen best situaties zijn dat je moet werken op zondag, je hoeft niet als een farizeeër dit mag niet en dat mag wel te leven.
Maar zoals er ook staat: De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

Maar gaat het nu om het werken op zondag, of om wat je ermee verdiend.


Het sabbatsgebod is onderdeel van het verbond van Mozes. Het is ook een teken van het verbond. En als teken staat de sabbat symbool voor het gehele verbond van Mozes.

Met wie sloot de HEERE dit verbond?

Hier ben ik het slechts gedeeltelijk mee eens.
De zedelijke wet (de tien geboden) zijn niet alleen gegeven aan Mozes / Israël, maar deze hebben altijddurend gezag.


Ik ben het met je eens als je zou zeggen dat er morele geboden en verboden zijn die voor alle mensen en in alle tijden en op alle plaatsen gelden. Maar de tien geboden vormen de kern van het verbond van Mozes. Daarom mijn vraag: met wie sloot de HEERE dit verbond op de Sinaï?

Er staat: "Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen: Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.

Deze verbondsluiting had een adres. Ik heb dingen cursief gemaakt.
Mijns inziens is die verbond niet aan anderen gegeven, dan aan het huis van Jacob.

En over de sabbat:

Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige. Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is den sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN! Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen Israëls den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

Is het zo dat er ergens in de Bijbel staat: dit sabbatsgebod geldt ook voor hen die in Mij gaan geloven uit de gelovige uit de heidenen?
Inactief :lock

Valcke
Berichten: 3173
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 14 Dec 2019, 16:05

Susan schreef:
Valcke schreef:Hier ben ik het slechts gedeeltelijk mee eens.
De zedelijke wet (de tien geboden) zijn niet alleen gegeven aan Mozes / Israël, maar deze hebben altijddurend gezag.


Ik ben het met je eens als je zou zeggen dat er morele geboden en verboden zijn die voor alle mensen en in alle tijden en op alle plaatsen gelden. Maar de tien geboden vormen de kern van het verbond van Mozes. Daarom mijn vraag: met wie sloot de HEERE dit verbond op de Sinaï?

Er staat: "Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen: Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.

Deze verbondsluiting had een adres. Ik heb dingen cursief gemaakt.
Mijns inziens is die verbond niet aan anderen gegeven, dan aan het huis van Jacob.

En over de sabbat:

Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige. Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is den sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN! Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen Israëls den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

Is het zo dat er ergens in de Bijbel staat: dit sabbatsgebod geldt ook voor hen die in Mij gaan geloven uit de gelovige uit de heidenen?

Je kunt het vierde gebod niet losmaken van het geheel van de wet van de tien geboden.
De tien geboden is een volkomen uitdrukking van de zedelijke (of morele) wet.
Dat geldt daarom niet voor negen geboden en één gebod niet, maar voor alle tien geboden.
Tegelijk kan en mag er erkend worden dat er in het sabbatsgebod een specifieke inzetting is die ceremonieel is en in de dood van Christus vervuld is.
Om die reden geloof ik dat het vierde gebod iets ceremonieels is én een zedelijk - dus altijddurend - gebod/verbod.
M.i. is dat voldoende om te erkennen dat het vierde gebod óók voor ons betekenis heeft, al is die betekenis enigszins anders dan onder het OT.

Gebruikersavatar
Lilian1975
Berichten: 1586
Lid geworden op: 21 Jun 2018, 20:12

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Lilian1975 » 14 Dec 2019, 16:07

Susan schreef:
Valcke schreef:
Susan schreef:
albion schreef:
De tien geboden die gegeven zijn op de Sinaï in het oude testament, zijn ook in het nieuwe testament van kracht. Ik lees in het 4e gebod van de zondagsheiliging: Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het is niet dat je het ene gebod wel, en het andere gebod niet hoef je te houden. Paulus zegt het in de Romeinen: Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet .
De werken der barmhartigheid zijn toegestaan en er zullen best situaties zijn dat je moet werken op zondag, je hoeft niet als een farizeeër dit mag niet en dat mag wel te leven.
Maar zoals er ook staat: De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

Maar gaat het nu om het werken op zondag, of om wat je ermee verdiend.


Het sabbatsgebod is onderdeel van het verbond van Mozes. Het is ook een teken van het verbond. En als teken staat de sabbat symbool voor het gehele verbond van Mozes.

Met wie sloot de HEERE dit verbond?

Hier ben ik het slechts gedeeltelijk mee eens.
De zedelijke wet (de tien geboden) zijn niet alleen gegeven aan Mozes / Israël, maar deze hebben altijddurend gezag.


Ik ben het met je eens als je zou zeggen dat er morele geboden en verboden zijn die voor alle mensen en in alle tijden en op alle plaatsen gelden. Maar de tien geboden vormen de kern van het verbond van Mozes. Daarom mijn vraag: met wie sloot de HEERE dit verbond op de Sinaï?

Er staat: "Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen: Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.

Deze verbondsluiting had een adres. Ik heb dingen cursief gemaakt.
Mijns inziens is die verbond niet aan anderen gegeven, dan aan het huis van Jacob.

En over de sabbat:

Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige. Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is den sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN! Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen Israëls den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

Is het zo dat er ergens in de Bijbel staat: dit sabbatsgebod geldt ook voor hen die in Mij gaan geloven uit de gelovige uit de heidenen?

Ik kwam ergens een artikel tegen, die dit denken een gevolg van de vervangingstheologie noemt.
En dan krijg je deze strikte sabbatsopvatting voor de zondag.

Valcke
Berichten: 3173
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 14 Dec 2019, 16:18

Lilian1975 schreef:Ik kwam ergens een artikel tegen, die dit denken een gevolg van de vervangingstheologie noemt.
En dan krijg je deze strikte sabbatsopvatting voor de zondag.

Nou... dat is nogal suggestief. Ik denk dat de RK kerk de vervangingstheologie méér leert dan ooit het geval is geweest bij de puriteinen en de Nadere Reformatie (waar Israël altijd een specifieke plaats gehouden heeft), en toch kent de RK kerk geen strikte zondagsopvatting.

De oorsprong van deze opvatting ligt heel ergens anders in, namelijk in de overtuiging dat de tien geboden de uitdrukking zijn van de onveranderlijke wil van God. Jegens alle mensen. Zodat we er niet één gebod uit kunnen nemen alsof dat gebod ons niet meer gelden zou.

Susan
Berichten: 314
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Susan » 14 Dec 2019, 16:46

Valcke schreef:
Lilian1975 schreef:Ik kwam ergens een artikel tegen, die dit denken een gevolg van de vervangingstheologie noemt.
En dan krijg je deze strikte sabbatsopvatting voor de zondag.

Nou... dat is nogal suggestief. Ik denk dat de RK kerk de vervangingstheologie méér leert dan ooit het geval is geweest bij de puriteinen en de Nadere Reformatie (waar Israël altijd een specifieke plaats gehouden heeft), en toch kent de RK kerk geen strikte zondagsopvatting.

De oorsprong van deze opvatting ligt heel ergens anders in, namelijk in de overtuiging dat de tien geboden de uitdrukking zijn van de onveranderlijke wil van God. Jegens alle mensen. Zodat we er niet één gebod uit kunnen nemen alsof dat gebod ons niet meer gelden zou


Ik ben het hier niet mee eens, met je gedachten over de het 'Mozaïsche verbond'. Het is het verbond dat God heeft gesloten met het volk van Israël, vertegenwoordigd door Mozes. Gevaar van bovenstaande opvatting vind ik dat er geen verschil te zien is tussen het Mozaïsche en het Nieuwe Verbond. Bij het Nieuwe Verbond staat de zonde met ijzeren stift en diamanten punt in het hart gegrift (Jer. 17:1), God zal zijn wet in het hart schrijven (31:33). Dit duidt op de bereidheid Gods geboden te gehoorzamen. Dit element van innerlijke vernieuwing staat ook in Jeremia 32:40, waar de Heere ontzag voor Hem verbindt met de gave van een eeuwig verbond.

Tweede element dat niet tot uiting komt bij het vasthouden van het Mozaïsche verbond voor de gelovigen uit de heidenen, is de aard van de schuldvergeving. Deze was onder het Mozaïsche verbond altijd tijdelijk, terwijl er in het geval van het Nieuwe Verbond sprake is van definitieve schuldvergeving.

In Jeruzalem is er veel redetwist over de wet (Handelingen 15: 6–7). Nadat Petrus, Barnabas en Paulus hadden gesproken (vs. 7–12), nam Jakobus het woord (vs. 13–18). Zijn grote ijver voor de wet was voor iedereen duidelijk. Jakobus verwijst eerst naar het verslag van Petrus dat ‘God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn naam’ (vs. 14). Hij bevestigt dit handelen van God met een citaat uit de profeet Amos. Dan komt hij tot zijn oordeel dat luidt: ‘Dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere’ (vs. 19). Met ‘niet beroere’ bedoelt hij het opleggen van het juk van de wet. De volken hebben een eigen plaats in de wegen van God, los van de verplichting om Jood te worden en de wet te onderhouden.

God heeft de wet nooit aan de volken gegeven. We lezen over ‘de heidenen, die de wet niet hebben’ (Rom. 2:14). Zij hadden geen enkel deel aan iets van wat God aan Israël had gegeven (Ef. 2:11–12). De wet en Israël horen exclusief bij elkaar (zie nog Hand. 7:53; Rom. 2:17–20; 9:4; Ezech. 20:11).

We staan als gelovigen uit de volken niet onder de wet als systeem. Maar het betekent niet dat we mogen doen en laten wat we zelf willen. Door de wet kunnen we leren dat het niet de wil van God is, dat we liegen, stelen, afgoderij bedrijven. In die zin funktioneert de wet nog steeds. Dat wordt versterkt door het Nieuwe Testament, want behalve het sabbatsgebod worden alle geboden van de wet herhaald. Maar niet in de negatieve zetting van 'Gij zult niet', maar in een positieve zetting.

Die gestolen heeft, stele niet meer, x maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene die nood heeft. x Hand. 20:35. 1 Thess. 4:11. 2 Thess. 3:8, 12.
29 y Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien die ze horen. y Matth. 12:36. Ef. 5:3, 4.
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, z door Welken gij verzegeld zijt tot den dag a der verlossing. z Rom. 8:16. 2 Kor. 1:22; 5:5. Ef. 1:13. a Luk. 21:28. Rom. 8:23. Ef. 1:14.
31 b Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. b Kol. 3:19.
32 c Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, dvergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. c Filipp. 2:1. Kol. 3:12. d Matth. 6:14. Mark. 11:25. Kol. 3:13.
Laatst gewijzigd door Susan op 14 Dec 2019, 17:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Inactief :lock

Gebruikersavatar
Roos2018
Berichten: 735
Lid geworden op: 01 Aug 2018, 02:16
Locatie: CA - USA

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Roos2018 » 14 Dec 2019, 16:54

Lilian1975 schreef:Ik wil aan punt 1 nog dit toevoegen;
De Joden waren gewend om op de avond voor de sabbat (vrijdagavond na zonsondergang )een maaltijd te hebben. Ze waren dan bij elkaar.
Je leest dat de christenen ook gezamenlijke maaltijden hadden. Alleen lees je niet dat die op de vrijdagavond plaats vonden. Wel op de eerste dag van de week. Die dus voor hen op zaterdagavond begon. Na zonsondergang. Daarom ook dat in Handelingen 20 de lampen brandden. Dat zal niet op zondag avond geweest zijn. Na zonsondergang. Want dan zit je al op de tweede dag na de sabbat.

Overigens is het maar de vraag of Johannes en Lukas geen rekening hielden met Joodse tijdsindeling. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.

Johannes 20
op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, ( duidelijk in de ochtend door de toevoeging als het nog vroeg was)

Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, ( vervolg op vers 1. Dus dan gaat het over zondagavond. Want het is dezelfde dag.)

Handelingen 20
En op den eersten dag der week, 
( hier geen toevoeging dat het vroeg was. Of dat het tegen het einde liep van de eerste dag etc.)
Dus m.i. aannemelijk om te denken dat het op dus die zaterdagavond was. Ba zonsondergang als de nieuwe dag begon. Gezien ook eerdere opmerkingen.

Wat zijn de grondwoorden in deze teksten? En welke vertaalkeuzes kunnen er gemaakt worden?
@Roos of @Valcke?


De joodse shabbat begint direct na zonsondergang, in Israel is dat tussen 5 en 6 uur.
De sjabbes begon/begint met de shabbat zegen, waarna de maaltijd begint.

Mattheus is een bijbelboek dat gericht is op de joden.
Er staat in Mat. 28 : 1 : En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week,
dan duidt dit op de vroege zondagmorgen om ongeveer 03:30.
De zondag is in het Hebreeuws jom rieshon, letterlijk de eerste dag, die duurde van zaterdagavond tot aan zondagavond.
Op zondagavond begint jom shenie, de tweede dag.
Als Mattheus deze joodse indicatie van dagen vermeldt, dan lijkt me het logisch dat de andere Evangelieschrijvers daar geen Romeinse dagindeling van hebben gemaakt.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1230
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Arja » 14 Dec 2019, 17:44

Roos2018 schreef:
Lilian1975 schreef:Ik wil aan punt 1 nog dit toevoegen;
De Joden waren gewend om op de avond voor de sabbat (vrijdagavond na zonsondergang )een maaltijd te hebben. Ze waren dan bij elkaar.
Je leest dat de christenen ook gezamenlijke maaltijden hadden. Alleen lees je niet dat die op de vrijdagavond plaats vonden. Wel op de eerste dag van de week. Die dus voor hen op zaterdagavond begon. Na zonsondergang. Daarom ook dat in Handelingen 20 de lampen brandden. Dat zal niet op zondag avond geweest zijn. Na zonsondergang. Want dan zit je al op de tweede dag na de sabbat.

Overigens is het maar de vraag of Johannes en Lukas geen rekening hielden met Joodse tijdsindeling. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.

Johannes 20
op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, ( duidelijk in de ochtend door de toevoeging als het nog vroeg was)

Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, ( vervolg op vers 1. Dus dan gaat het over zondagavond. Want het is dezelfde dag.)

Handelingen 20
En op den eersten dag der week, 
( hier geen toevoeging dat het vroeg was. Of dat het tegen het einde liep van de eerste dag etc.)
Dus m.i. aannemelijk om te denken dat het op dus die zaterdagavond was. Ba zonsondergang als de nieuwe dag begon. Gezien ook eerdere opmerkingen.

Wat zijn de grondwoorden in deze teksten? En welke vertaalkeuzes kunnen er gemaakt worden?
@Roos of @Valcke?


De joodse shabbat begint direct na zonsondergang, in Israel is dat tussen 5 en 6 uur.
De sjabbes begon/begint met de shabbat zegen, waarna de maaltijd begint.

Mattheus is een bijbelboek dat gericht is op de joden.
Er staat in Mat. 28 : 1 : En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week,
dan duidt dit op de vroege zondagmorgen om ongeveer 03:30.
De zondag is in het Hebreeuws jom rieshon, letterlijk de eerste dag, die duurde van zaterdagavond tot aan zondagavond.
Op zondagavond begint jom shenie, de tweede dag.
Als Mattheus deze joodse indicatie van dagen vermeldt, dan lijkt me het logisch dat de andere Evangelieschrijvers daar geen Romeinse dagindeling van hebben gemaakt.


De apostel Johannes gaat in ieder geval uit van de Romeinse tijdrekening.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Valcke
Berichten: 3173
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 14 Dec 2019, 19:04

Susan schreef:
Valcke schreef:
Lilian1975 schreef:Ik kwam ergens een artikel tegen, die dit denken een gevolg van de vervangingstheologie noemt.
En dan krijg je deze strikte sabbatsopvatting voor de zondag.

Nou... dat is nogal suggestief. Ik denk dat de RK kerk de vervangingstheologie méér leert dan ooit het geval is geweest bij de puriteinen en de Nadere Reformatie (waar Israël altijd een specifieke plaats gehouden heeft), en toch kent de RK kerk geen strikte zondagsopvatting.

De oorsprong van deze opvatting ligt heel ergens anders in, namelijk in de overtuiging dat de tien geboden de uitdrukking zijn van de onveranderlijke wil van God. Jegens alle mensen. Zodat we er niet één gebod uit kunnen nemen alsof dat gebod ons niet meer gelden zou


Ik ben het hier niet mee eens, met je gedachten over de het 'Mozaïsche verbond'. Het is het verbond dat God heeft gesloten met het volk van Israël, vertegenwoordigd door Mozes. Gevaar van bovenstaande opvatting vind ik dat er geen verschil te zien is tussen het Mozaïsche en het Nieuwe Verbond. Bij het Nieuwe Verbond staat de zonde met ijzeren stift en diamanten punt in het hart gegrift (Jer. 17:1), God zal zijn wet in het hart schrijven (31:33). Dit duidt op de bereidheid Gods geboden te gehoorzamen. Dit element van innerlijke vernieuwing staat ook in Jeremia 32:40, waar de Heere ontzag voor Hem verbindt met de gave van een eeuwig verbond.

(...)

We staan als gelovigen uit de volken niet onder de wet als systeem. Maar het betekent niet dat we mogen doen en laten wat we zelf willen. Door de wet kunnen we leren dat het niet de wil van God is, dat we liegen, stelen, afgoderij bedrijven. In die zin funktioneert de wet nog steeds. Dat wordt versterkt door het Nieuwe Testament, want behalve het sabbatsgebod worden alle geboden van de wet herhaald. Maar niet in de negatieve zetting van 'Gij zult niet', maar in een positieve zetting.

Dat er een groot verschil is tussen het Sainaïtische verbond en het nieuwe verbond / de nieuwe verbondsbedeling, staat voor mij eveneens vast. De verschillen tussen beide zijn groot. Dat was echter helemaal mijn punt niet. Mijn punt is alleen dat we het vierde gebod niet mogen losmaken van de zedelijke wet, alsof alleen de overige negen geboden nog betekenis hebben, en het vierde gebod niet. De tien geboden hebben een morele betekenis: ze drukken Gods wil uit; en dat geldt niet voor negen, maar voor tien geboden. Daarmee overstijgen ze ook het Sinaïtisch verbond. Al is er ook ten aanzien van het vierde gebod zeker verschil tussen de oude en nieuwe bedeling.

Valcke
Berichten: 3173
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 14 Dec 2019, 19:25

Lilian1975 schreef:
Valcke schreef:
Lilian1975 schreef:Ik wil aan punt 1 nog dit toevoegen;
De Joden waren gewend om op de avond voor de sabbat (vrijdagavond na zonsondergang )een maaltijd te hebben. Ze waren dan bij elkaar.
Je leest dat de christenen ook gezamenlijke maaltijden hadden. Alleen lees je niet dat die op de vrijdagavond plaats vonden. Wel op de eerste dag van de week. Die dus voor hen op zaterdagavond begon. Na zonsondergang. Daarom ook dat in Handelingen 20 de lampen brandden. Dat zal niet op zondag avond geweest zijn. Na zonsondergang. Want dan zit je al op de tweede dag na de sabbat.

Overigens is het maar de vraag of Johannes en Lukas geen rekening hielden met Joodse tijdsindeling. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.

Johannes 20
op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, ( duidelijk in de ochtend door de toevoeging als het nog vroeg was)

Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, ( vervolg op vers 1. Dus dan gaat het over zondagavond. Want het is dezelfde dag.)

Handelingen 20
En op den eersten dag der week, 
( hier geen toevoeging dat het vroeg was. Of dat het tegen het einde liep van de eerste dag etc.)
Dus m.i. aannemelijk om te denken dat het op dus die zaterdagavond was. Ba zonsondergang als de nieuwe dag begon. Gezien ook eerdere opmerkingen.

Wat zijn de grondwoorden in deze teksten? En welke vertaalkeuzes kunnen er gemaakt worden?
@Roos of @Valcke?


Johannes 20 spreekt duidelijk van twee samenkomsten van de discipelen op zondagavond waarbij Christus in hun midden kwam.
De zondagavond wordt bij Johannes (vers 19) uitdrukkelijk nog de 'eerste dag van de week' genoemd, en niet de tweede dag.
Dan is er ook geen aanleiding om te denken dat het in Handelingen 20 anders was.
Er is m.i. echt geen reden om te denken dat de christenen na de opstanding bijeenkwamen op zaterdagavond.
(De grondtekst laat ik nu voor wat het is. M.i. zijn de teksten in de SV correct vertaald en bestaat over de interpretatie geen twijfel.)

Ik vind die grondteksten wel interessant. En aangezien jij de kenner bent vraag ik er naar. Want ik vind het antwoord nog niet echt bevredigend.
Verder ga je niet in op jet feit dat dat bewuste vers een vervolg is op vers 1.

Wbt Hand 20 vers 7
Waarom zouden de kanttekeningen wel gelijk hebben en Calvijn niet. M.a.w. hoe wat en waarpm zou Calvijn het verkeerd vertaald hebben?

- Op het werken of rusten op de zondag door de eerste christenen ben ik gisteren al ingegaan. Ik kan daar weinig aan toevoegen.


Wanneer de christenen moesten werken op zondag had dat gewetensproblemen gegeven. Je gaat daar niet op in.
Paulus rept er met geen woord over. In tegenstelling tot de christen vrouwen die weggestuurd zijn door hun heidense man.
Die zegt hij nadrukkelijk dat ze geen schuld hebben zolang ze ongetrouwd blijven.

Dit kan m.i. VOORALSNOG maar 3 dingen betekenen. Waar jij alleen op bevestigt dat ze het niet aanroeren dit onderwerp. Maar er verder geen vragen bij lijkt te hebben.
Ik wel.
Want m.i. kan dat dus maar 3 dingen betekenen. Waarvan de eerste mij het meest waarschijnlijke lijkt.

1 Het was geen issue voor Paulus. De sabbatsinvulling op joodse wijze had afgedaan. En de hele discussie hier in dit draadje over wat ieder wel e niet mag van hoelaat thuis komen tot ijsje eten is en discussie die niet gevoerd hoeft te worden omdat we geen joden zijn.Die leven alsof Christus nog moet komen.
2 Paulus en al die andere apostelen, vele christenen wereldwijd zondigen tegen dit gebod. Door anderen er niet op te wijzen ondanks dat ze weten dat het nog wel op die wijze moet gebeuren. Dus ze lieten de ander maar in hun zonde. Dat is zonde.
3 het was onwetendheid van de apostelen en bepaalde christenen in latere eeuwen hadden hier helderder licht over. En staat er dus een stuk onwetendheid in de Schrift.


Lilian,

Prima dat je graag wilt weten wat er in de grondtekst staat. Maar vraag van mij niet om alles uit de doeken te doen. Er is veel studiemateriaal voorhanden wat betreft de Griekse tekst, misschien kun je daar verder mee komen.

En inderdaad: in dit geval heeft Calvijn de tekst in Handelingen 20 met 'een van de sabbatten' niet correct vertaald. Bij mijn weten stemmen alle woordenboeken én vertalingen tegenwoordig er in overeen dat de vertaling moet zijn: 'de eerste [dag] van de week'. In het Grieks staat wel 'één', maar dat betekent in deze context 'eerste'. En er staat wel 'sabbatten', maar dat betekent 'week'. Dit zijn hebraïsmen.

Natuurlijk is in Johannes de duiding van 'diezelfde eerste dag van de week' (vs. 19) een vervolg op vers 1. Maar het gaat er nu om dat in vs. 19 gesproken wordt van de avond van diezelfde eerste dag van de week. Dat is dus de avond die volgde. En tóch werd die avond nog eerste dag van de week genoemd. (N.B. Johannes zegt niet: de avond ná de eerste dag van de week.) Daaruit volgt dat Johannes niet de Joodse tijdrekening volgde. Ook volgt eruit dat de eerste samenkomsten op de eerste dag van de week waarbij Christus te midden van de discipelen kwam, plaatsvonden op de zondagavond en niet de zaterdagavond.

Ik zeg niet dat ik zonder vragen ben als het gaat om de inzetting en viering van de eerste dag ten opzichte van het rusten op die dag. Zeker wel. Soms worden echter niet alle vragen opgelost. Voor mij is het voldoende te weten dat de 'dag des Heeren' de eerste dag van de week is en dat op die dag vanaf de tijd van de apostelen de onderlinge samenkomsten hebben plaatsvonden; idem dat Johannes 'in de geest' was op deze dag. Dan zie ik het feit dat deze dag een niet-werkdag geworden is als een zegen. Of het dan wel of niet een 'gebod' is; ik laat dat voor mijzelf liever rusten. Ik meen dat de Dordtse Synode wijs geoordeeld heeft over het verband tussen het vierde gebod en de zondag; de regels die zij gegeven hebben, beschouw ik voor mijzelf als genoeg. Ik heb niet de behoefte om er een sluitend geheel van te maken.

Gebruikersavatar
Lilian1975
Berichten: 1586
Lid geworden op: 21 Jun 2018, 20:12

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Lilian1975 » 14 Dec 2019, 21:01

Arja schreef:
Roos2018 schreef:
Lilian1975 schreef:Ik wil aan punt 1 nog dit toevoegen;
De Joden waren gewend om op de avond voor de sabbat (vrijdagavond na zonsondergang )een maaltijd te hebben. Ze waren dan bij elkaar.
Je leest dat de christenen ook gezamenlijke maaltijden hadden. Alleen lees je niet dat die op de vrijdagavond plaats vonden. Wel op de eerste dag van de week. Die dus voor hen op zaterdagavond begon. Na zonsondergang. Daarom ook dat in Handelingen 20 de lampen brandden. Dat zal niet op zondag avond geweest zijn. Na zonsondergang. Want dan zit je al op de tweede dag na de sabbat.

Overigens is het maar de vraag of Johannes en Lukas geen rekening hielden met Joodse tijdsindeling. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.

Johannes 20
op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, ( duidelijk in de ochtend door de toevoeging als het nog vroeg was)

Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, ( vervolg op vers 1. Dus dan gaat het over zondagavond. Want het is dezelfde dag.)

Handelingen 20
En op den eersten dag der week, 
( hier geen toevoeging dat het vroeg was. Of dat het tegen het einde liep van de eerste dag etc.)
Dus m.i. aannemelijk om te denken dat het op dus die zaterdagavond was. Ba zonsondergang als de nieuwe dag begon. Gezien ook eerdere opmerkingen.

Wat zijn de grondwoorden in deze teksten? En welke vertaalkeuzes kunnen er gemaakt worden?
@Roos of @Valcke?


De joodse shabbat begint direct na zonsondergang, in Israel is dat tussen 5 en 6 uur.
De sjabbes begon/begint met de shabbat zegen, waarna de maaltijd begint.

Mattheus is een bijbelboek dat gericht is op de joden.
Er staat in Mat. 28 : 1 : En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week,
dan duidt dit op de vroege zondagmorgen om ongeveer 03:30.
De zondag is in het Hebreeuws jom rieshon, letterlijk de eerste dag, die duurde van zaterdagavond tot aan zondagavond.
Op zondagavond begint jom shenie, de tweede dag.
Als Mattheus deze joodse indicatie van dagen vermeldt, dan lijkt me het logisch dat de andere Evangelieschrijvers daar geen Romeinse dagindeling van hebben gemaakt.


De apostel Johannes gaat in ieder geval uit van de Romeinse tijdrekening.


Als dat zo is. Is de redenatie dus juist. Handelingen is door Lucas geschreven. Joodse tijdsindeling. Johannes houdt de romeinse indeling aan. Dus die spreekt over de zondagavond. Terwijl in Handelingen inderdaad Paulus die rede op zaterdagavond na zonsondergang. Dus in feite de eerste dag van de week houdt. Dank voor jullie reactie

Gebruikersavatar
Lilian1975
Berichten: 1586
Lid geworden op: 21 Jun 2018, 20:12

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Lilian1975 » 14 Dec 2019, 21:11

Valcke schreef:
Lilian1975 schreef:
Valcke schreef:
Lilian1975 schreef:Ik wil aan punt 1 nog dit toevoegen;
De Joden waren gewend om op de avond voor de sabbat (vrijdagavond na zonsondergang )een maaltijd te hebben. Ze waren dan bij elkaar.
Je leest dat de christenen ook gezamenlijke maaltijden hadden. Alleen lees je niet dat die op de vrijdagavond plaats vonden. Wel op de eerste dag van de week. Die dus voor hen op zaterdagavond begon. Na zonsondergang. Daarom ook dat in Handelingen 20 de lampen brandden. Dat zal niet op zondag avond geweest zijn. Na zonsondergang. Want dan zit je al op de tweede dag na de sabbat.

Overigens is het maar de vraag of Johannes en Lukas geen rekening hielden met Joodse tijdsindeling. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet.

Johannes 20
op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, ( duidelijk in de ochtend door de toevoeging als het nog vroeg was)

Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, ( vervolg op vers 1. Dus dan gaat het over zondagavond. Want het is dezelfde dag.)

Handelingen 20
En op den eersten dag der week, 
( hier geen toevoeging dat het vroeg was. Of dat het tegen het einde liep van de eerste dag etc.)
Dus m.i. aannemelijk om te denken dat het op dus die zaterdagavond was. Ba zonsondergang als de nieuwe dag begon. Gezien ook eerdere opmerkingen.

Wat zijn de grondwoorden in deze teksten? En welke vertaalkeuzes kunnen er gemaakt worden?
@Roos of @Valcke?


Johannes 20 spreekt duidelijk van twee samenkomsten van de discipelen op zondagavond waarbij Christus in hun midden kwam.
De zondagavond wordt bij Johannes (vers 19) uitdrukkelijk nog de 'eerste dag van de week' genoemd, en niet de tweede dag.
Dan is er ook geen aanleiding om te denken dat het in Handelingen 20 anders was.
Er is m.i. echt geen reden om te denken dat de christenen na de opstanding bijeenkwamen op zaterdagavond.
(De grondtekst laat ik nu voor wat het is. M.i. zijn de teksten in de SV correct vertaald en bestaat over de interpretatie geen twijfel.)

Ik vind die grondteksten wel interessant. En aangezien jij de kenner bent vraag ik er naar. Want ik vind het antwoord nog niet echt bevredigend.
Verder ga je niet in op jet feit dat dat bewuste vers een vervolg is op vers 1.

Wbt Hand 20 vers 7
Waarom zouden de kanttekeningen wel gelijk hebben en Calvijn niet. M.a.w. hoe wat en waarpm zou Calvijn het verkeerd vertaald hebben?

- Op het werken of rusten op de zondag door de eerste christenen ben ik gisteren al ingegaan. Ik kan daar weinig aan toevoegen.


Wanneer de christenen moesten werken op zondag had dat gewetensproblemen gegeven. Je gaat daar niet op in.
Paulus rept er met geen woord over. In tegenstelling tot de christen vrouwen die weggestuurd zijn door hun heidense man.
Die zegt hij nadrukkelijk dat ze geen schuld hebben zolang ze ongetrouwd blijven.

Dit kan m.i. VOORALSNOG maar 3 dingen betekenen. Waar jij alleen op bevestigt dat ze het niet aanroeren dit onderwerp. Maar er verder geen vragen bij lijkt te hebben.
Ik wel.
Want m.i. kan dat dus maar 3 dingen betekenen. Waarvan de eerste mij het meest waarschijnlijke lijkt.

1 Het was geen issue voor Paulus. De sabbatsinvulling op joodse wijze had afgedaan. En de hele discussie hier in dit draadje over wat ieder wel e niet mag van hoelaat thuis komen tot ijsje eten is en discussie die niet gevoerd hoeft te worden omdat we geen joden zijn.Die leven alsof Christus nog moet komen.
2 Paulus en al die andere apostelen, vele christenen wereldwijd zondigen tegen dit gebod. Door anderen er niet op te wijzen ondanks dat ze weten dat het nog wel op die wijze moet gebeuren. Dus ze lieten de ander maar in hun zonde. Dat is zonde.
3 het was onwetendheid van de apostelen en bepaalde christenen in latere eeuwen hadden hier helderder licht over. En staat er dus een stuk onwetendheid in de Schrift.


Lilian,

Prima dat je graag wilt weten wat er in de grondtekst staat. Maar vraag van mij niet om alles uit de doeken te doen. Er is veel studiemateriaal voorhanden wat betreft de Griekse tekst, misschien kun je daar verder mee komen.
Wat een ontzettende flauwe reactie. Maar ik heb al min of meer een antwoord van een paar medeforummers
En inderdaad: in dit geval heeft Calvijn de tekst in Handelingen 20 met 'een van de sabbatten' niet correct vertaald. Bij mijn weten stemmen alle woordenboeken én vertalingen tegenwoordig er in overeen dat de vertaling moet zijn: 'de eerste [dag] van de week'. In het Grieks staat wel 'één', maar dat betekent in deze context 'eerste'. En er staat wel 'sabbatten', maar dat betekent 'week'. Dit zijn hebraïsmen.

dat wil ik van je aannemen. De eerste dag van de week zo wordt de dag na de sabbat genoemd die begint na zonsondergang. Zie uitleg Anja en Roos eerder
Natuurlijk is in Johannes de duiding van 'diezelfde eerste dag van de week' (vs. 19) een vervolg op vers 1. Maar het gaat er nu om dat in vs. 19 gesproken wordt van de avond van diezelfde eerste dag van de week. Dat is dus de avond die volgde. En tóch werd die avond nog eerste dag van de week genoemd. (N.B. Johannes zegt niet: de avond ná de eerste dag van de week.) Daaruit volgt dat Johannes niet de Joodse tijdrekening volgde. Ook volgt eruit dat de eerste samenkomsten op de eerste dag van de week waarbij Christus te midden van de discipelen kwam, plaatsvonden op de zondagavond en niet de zaterdagavond.
wacht even. Ja romeinse tijdrekening. Jezus verscheen aan Zijn discipelen. Maar dit gaat niet over de christelijke samenkomsten met de brekingen van het brood.
Ik zeg niet dat ik zonder vragen ben als het gaat om de inzetting en viering van de eerste dag ten opzichte van het rusten op die dag. Zeker wel. Soms worden echter niet alle vragen opgelost. Voor mij is het voldoende te weten dat de 'dag des Heeren' de eerste dag van de week is en dat op die dag vanaf de tijd van de apostelen de onderlinge samenkomsten hebben plaatsvonden; idem dat Johannes 'in de geest' was op deze dag. Dan zie ik het feit dat deze dag een niet-werkdag geworden is als een zegen. Of het dan wel of niet een 'gebod' is; ik laat dat voor mijzelf liever rusten. Ik meen dat de Dordtse Synode wijs geoordeeld heeft over het verband tussen het vierde gebod en de zondag; de regels die zij gegeven hebben, beschouw ik voor mijzelf als genoeg. Ik heb niet de behoefte om er een sluitend geheel van te maken.


Ga je nu bewust niet in op de drie mogelijkheden die ik noemde? Dus ik moet concluderen dat de Dortse Synode het blijkbaar beter wisten dan de apostelen?

-DIA-
Berichten: 24802
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor -DIA- » 14 Dec 2019, 21:13

Voorbereiding op de zondag.
Misschien is het goed, dat is wel mijn overtuiging, om op de zaterdagavond een preek te beluisteren.

Dit is de laatste Oudejaarspreek van ds. F. Bakker.
Wellicht wist hij niet dat het zijn laatste Oudjaar zou zijn.
Hij heeft een moeilijk, zwak en onbegrepen leven gehad, maar die omzwervingen en moeiten zijn voor hem nu voorgoed voorbij.
https://www.youtube.com/watch?v=KnkFMaCM27A

De dienst was kort, en werd (vermoedelijk door een ouderling) afgemaakt.
Uitgedacht en gepraat.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Ethiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten