Zondagsheiliging

Gebruikersavatar
johannes
Berichten: 106
Lid geworden op: 12 Mar 2010, 12:48
Locatie: holland

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor johannes » 23 Mar 2021, 10:47

afgelopen week in de RD:
Sabbat of zondag


In verband met de zondagsrust merkt mr. L. Vogelaar op: „De Schepper mag ons de wet stellen” (RD 6-3). In Gods wet, bijvoorbeeld in Exodus 20:8-11, gaat het echter om het onderhouden van de sabbat, dat is (al sinds de schepping) de zévende dag van de week!

In dezelfde krant staat dat de viering van de zondag als rustdag dateert uit de 4e eeuw. Tekenend is dat in het edict van keizer Constantijn over „de eerste dag van de zon” gesproken wordt. Dat geeft aan dat het decreet meer te maken heeft met de heidense zonnecultus dan met het vierde gebod. Het kan ook niet los gezien worden van een in de Vroege Kerk snel toenemende afkeer van de Joden en Joodse feesten.

De Tenach (Oude Testament) bevat geen aanwijzing dat de sabbat door een andere dag vervangen zal worden. De sabbat is volgens de profeten een blijvende instelling. Als Jesaja in hoofdstuk 66 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde spreekt, zegt hij dat „van de ene sabbat tot de andere, alle vlees komen zal, om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de Heere” (vers 23b). Dat kunnen we ook afleiden uit Ezechiël 44:24.

Ook het Nieuwe Testament bevat geen tekst waaruit zou blijken dat de zondag als rustdag in de plaats van de sabbat is gekomen. Jezus zegt Zelf dat Hij niet gekomen is om de Wet (Torah) of de Profeten af te schaffen (Mattheüs 5:17). Tekenend is dat Jezus’ volgelingen de dag voorafgaande aan Zijn opstanding, op de sabbat, „rustten naar het gebod” (Lukas 23:56).
Een hernieuwde bezinning op de sabbat in het licht van de Bijbelse gegevens lijkt mij op zijn plaats.

Matthijs de Blois Zeist

Sabbat of zondag (II)

In het artikel ”Zondag is jarig: 1700 jaar rustdag” (RD 6-3) bleef helaas sterk onderbelicht dat keizer Constantijn de dag van de zon vooral heeft ingesteld om zich daarmee te kunnen afzetten tegen het Joodse volk. Berucht zijn dan ook de woorden die hij uitsprak op het concilie van Nicea in het jaar 325: „Het is onze plicht niets gemeenschappelijks te hebben met de moordenaars van de Heere.”

Daar werden dan ook de Bijbelse feesten omgevormd tot christelijke feesten en werd de vervangingstheologie geboren. Deze theologie heeft de eeuwen door tot vreselijke dingen geleid, vooral in ons christelijke werelddeel.

Bovendien verwijst geen enkele Bijbeltekst tot vervanging van de sabbat. Ook Jezus heeft daar nooit toe opgeroepen of op gezinspeeld. Hij kwam om de wet te vervullen, vol te maken, niet om die af te schaffen. Men had de sabbat dus nooit mogen vervangen. Het is een wonder dat God de zondag nog eeuwen heeft willen zegenen.
Gijs van Gulpen Zwolle

Sabbat of zondag (III)
De instelling van de zondag berust niet op Bijbelse gronden:

1. God heeft sinds de schepping de zevende dag geheiligd. Wie kan iets wat God geheiligd heeft, veranderen? Geen mens. En nergens staat in de Bijbel dat God de zevende dag als sabbat heeft afgeschaft.

2. In Exodus 31:12-18 spreekt de Heere over de sabbat. Vers 16: „Dat dan de kinderen Israëls de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond.” Het is toch ondenkbaar dat de Heere deze inzetting later gaat veranderen?

3. De Heere Jezus heeft altijd de sabbat gehouden. Hoe kunnen Jood en heiden in Hem één zijn als er geen overeenstemming is over Gods inzettingen?

4. Een ‘argument’ voor de zondag is dat de Heere de prediking op de eerste dag van de week heeft willen zegenen. Inderdaad, en dat geldt ook voor de verkondiging op de andere weekdagen, maar dat bewijst nog niet dat de zondag de nieuwtestamentische sabbat is.

5. Uiteraard is er geen enkel Bijbels argument tegen het samenkomen op de eerste dag van de week, maar het is niet de sabbat die God Zelf heeft ingesteld en gezegend. De profeten hebben er voortdurend toe opgeroepen om naar Gods inzettingen te leven en de Heere belooft Zijn zegen op gehoorzaamheid (Jesaja 56.1-7).

6. Jesaja 66:22-24 is veelzeggend: „...En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van de ene sabbat tot de andere, alle vlees komen zal om te aanbidden voor Mijn aangezicht, zegt de Heere...”


Inzettingen van mensen kunnen de eeuwen overleefd hebben, maar „het Woord van onze God bestaat in der eeuwigheid.” En de gelovigen tijdens het Nieuwe Testament hielden de sabbat, brachten de offers en hielden de feesten (naar Leviticus 23).

Hans van Buren Barneveld

Valcke
Berichten: 5004
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 23 Mar 2021, 11:18

Gemakshalve wordt dan maar even vergeten dat:
- De Evangelisten alle vier vermelden dat Christus op de eerste dag van de week is opgestaan. Zij noemen de dag van de week nooit voor een andere gebeurtenis tenzij dat in de context belangrijk is. Het is evident dat de Evangelisten hiermee de betekenis van deze dag laten zien.
- De discipelen kwamen vanaf de opstandingsdag op de eerste dag van de week samen. Je ziet dat in Johannes 20 voor twee opeenvolgende zondagen. Idem op de pinksterdag die volgens de joodse kalender precies 7 weken later valt dan de 16e Nisan (de opstandingsdag). Pinksteren viel in dat jaar dus eveneens op de eerste dag van de week.
- De eerste gemeenten kwamen bijeen op de eerste dag van de week, zoals we vinden in Handelingen 20:6, 7. Ook daar is de dag van de week niet 'toevallig' vermeld.
- Johannes was in het gebed op de 'Heer-dag' (dag des Heeren), Openbaring 1:10. Hier vinden we exact dezelfde taalkundige constructie als in 'het avondmaal des Heeren ('s Heeren avondmaal) en het gebed des Heeren ('s Heeren gebed). Deze dag is dus de dag van de Heere Jezus, en wel de dag van Zijn opstanding, aangezien we ononderbroken vanaf die tijd altijd de 'dag des Heeren' aangeduid zien voor de eerste dag van de week.
- De eerste kerkvaders spreken reeds van de samenkomsten van de dag des Heeren of de zondag. Ignatius doet dit in één van zijn brieven (circa het jaar 110), Justinus de Martelaar doet dit (omstreeks 150), Tertullianus en anderen doen dit omstreeks het jaar 200.
- Zo was al lang vóór Constantijn de Grote de eerste dag van de week een vaste dag voor de samenkomsten van de eerste christenen.
- Deze dag heeft ook een duidelijk Bijbels fundament zoals hierboven aangewezen.
- De altijddurende cyclus van zeven dagen heeft een evidente relatie met Gods scheppingsordening en het vierde gebod. Wat dit precies betekent voor de zondag als rustdag laat ik hier rusten. Het gaat mij er nu om dat de eerste dag van de week als dag van samenkomsten zonder meer teruggaat op het Nieuwe Testament en de vroege kerk vanaf het allereerste begin.

Susanna
Berichten: 489
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Susanna » 23 Mar 2021, 16:08

Valcke schreef:Gemakshalve wordt dan maar even vergeten dat:
- De Evangelisten alle vier vermelden dat Christus op de eerste dag van de week is opgestaan. Zij noemen de dag van de week nooit voor een andere gebeurtenis tenzij dat in de context belangrijk is. Het is evident dat de Evangelisten hiermee de betekenis van deze dag laten zien.
- De discipelen kwamen vanaf de opstandingsdag op de eerste dag van de week samen. Je ziet dat in Johannes 20 voor twee opeenvolgende zondagen. Idem op de pinksterdag die volgens de joodse kalender precies 7 weken later valt dan de 16e Nisan (de opstandingsdag). Pinksteren viel in dat jaar dus eveneens op de eerste dag van de week.
- De eerste gemeenten kwamen bijeen op de eerste dag van de week, zoals we vinden in Handelingen 20:6, 7. Ook daar is de dag van de week niet 'toevallig' vermeld.
- Johannes was in het gebed op de 'Heer-dag' (dag des Heeren), Openbaring 1:10. Hier vinden we exact dezelfde taalkundige constructie als in 'het avondmaal des Heeren ('s Heeren avondmaal) en het gebed des Heeren ('s Heeren gebed). Deze dag is dus de dag van de Heere Jezus, en wel de dag van Zijn opstanding, aangezien we ononderbroken vanaf die tijd altijd de 'dag des Heeren' aangeduid zien voor de eerste dag van de week.
- De eerste kerkvaders spreken reeds van de samenkomsten van de dag des Heeren of de zondag. Ignatius doet dit in één van zijn brieven (circa het jaar 110), Justinus de Martelaar doet dit (omstreeks 150), Tertullianus en anderen doen dit omstreeks het jaar 200.
- Zo was al lang vóór Constantijn de Grote de eerste dag van de week een vaste dag voor de samenkomsten van de eerste christenen.
- Deze dag heeft ook een duidelijk Bijbels fundament zoals hierboven aangewezen.
- De altijddurende cyclus van zeven dagen heeft een evidente relatie met Gods scheppingsordening en het vierde gebod. Wat dit precies betekent voor de zondag als rustdag laat ik hier rusten. Het gaat mij er nu om dat de eerste dag van de week als dag van samenkomsten zonder meer teruggaat op het Nieuwe Testament en de vroege kerk vanaf het allereerste begin.


Ik denk dat je iets over het hoofd gezien hebt: dat is de periode dat het verboden was om de sabbath te vieren. Op de Joodse sabbatviering, de viering van het Pascha en de besnijdenis stond de dood. Deze decreten werden een klein beetje verzacht door Antonius Pius (138-161). De inzet was hoog voor de messiaanse Joden, die geloofden dat het houden van de sabbat nog steeds hun verantwoordelijkheid was. Het was een zaak van leven en dood. De Messias vierde immers ook de Shabbat trouw en Zijn volgelingen vervingen daarom Yom Reeshone ( eerste dag ) nooit door Shabbat.

Pas toen toen het aantal heidenen toenam, werden de joodse en heidense volgelingen van Jezus het oneens over de plaats van een aantal joodse praktijken, waaronder Shabbat, Nog weer later, begonnen de gezamenlijke aanbiddingsbijeenkomsten zich te neigen naar de vroege ochtend en de late avond van de eerste dag van de week, die 8 dagen telde. De messiaans joodse auteur (s) van de Didache, geeft nog weer later gelovigen uit de heidenen de opdracht om op de opstandingsdag bijeen te komen voor aanbidding als een offer aan God.
En vergadert u op de dag des Heeren, breekt het brood en dankt eerst, belijdt uw overtredingen, opdat uw offer zuiver zal zijn. En laat niemand, die zijn twistgesprek met zijn naaste heeft, zich bij uw vergadering voegen totdat zij verzoend zijn, opdat uw offer niet verontreinigd wordt; want dit offer werd door de Heer bevolen; {Breng Mij overal en altijd een zuiver offer; want Ik ben een groot koning, zegt de Heere, en mijn naam is wonderbaar onder de natiën.}


Veelbetekenend is daarbij dat de auteur van de Didache dit bevel niet vanuit de Joodse wet meegeeft, ook niet vanuit de 4 gebod, ook niet vanuit Gods rust na de schepping. Er is geen enkele link naar de uittocht van de Joden. Nergens is een vervangend element of een verschuiving van Sabbath of het sabbathsgebod te vinden.

Valcke
Berichten: 5004
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 23 Mar 2021, 16:15

De onderhouding van de eerste dag van de week dateert al vanaf de tijd van het Nieuwe Testament. De sporen hiervan zien we reeds terug in de Evangeliën, de Handelingen van de apostelen, de brieven en Openbaring. In mijn posting heb ik hierbij stilgestaan.

Wat jij nu aandraagt speelt hierin helemaal geen rol, je benoemt kennelijk sommige dingen uit later tijd.

Overigens ben ik in mijn post weggebleven bij het leggen van een strakke relatie tussen het vierde gebod en de viering van de eerste dag van de week. Het citaat dat je geeft uit de Didachè (reeds circa 120 na Christus of eerder) bevestigt alleen maar dat de dag des Heeren (de zondag) reeds in de vroege kerk breed onderhouden werd. Dit geheel in lijn met wat we vinden van de discipelen en apostelen (Handelingen 20:6, 7, Openbaring 1:10).

Susanna
Berichten: 489
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Susanna » 23 Mar 2021, 18:14

Valcke schreef:De onderhouding van de eerste dag van de week dateert al vanaf de tijd van het Nieuwe Testament. De sporen hiervan zien we reeds terug in de Evangeliën, de Handelingen van de apostelen, de brieven en Openbaring. In mijn posting heb ik hierbij stilgestaan.

Wat jij nu aandraagt speelt hierin helemaal geen rol, je benoemt kennelijk sommige dingen uit later tijd.

Overigens ben ik in mijn post weggebleven bij het leggen van een strakke relatie tussen het vierde gebod en de viering van de eerste dag van de week. Het citaat dat je geeft uit de Didachè (reeds circa 120 na Christus of eerder) bevestigt alleen maar dat de dag des Heeren (de zondag) reeds in de vroege kerk breed onderhouden werd. Dit geheel in lijn met wat we vinden van de discipelen en apostelen (Handelingen 20:6, 7, Openbaring 1:10).


Ik ga een eind met je mee. Maar je eerste stukje is niet waarheidsgetrouw (onderhouding van de eerste dag van de week). Ontken je daarmee niet dat zij dagelijks eendrachtelijk in de tempel waren en daarin bleven volharden? En dat ze ieder dag van huis tot huis brood braken en samen aten? Ook zien we in het boek Handelingen Petrus, en ook Paulus vaak naar de synagogen gingen om te prediken op de sabbat.

Wat ik aandroeg komt uit de tijd vóór de tijd van de Didachè tussen 130 en 140 na Christus. Het zijn dus geen dingen uit latere tijd. Ik doel op de de opstand die Bar-Kochba, een Joodse verzetsleider tegen het Romeinse Rijk leidde. Dit leidde tot de definitieve schisma. Ik heb er een video over en ik deel hem hoewel ik het met een paar dingen ( aan het eind ) niet eens ben. Het speelde juist een belangrijke rol.

https://www.youtube.com/watch?v=-K-D-be6v1A

Valcke
Berichten: 5004
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 23 Mar 2021, 18:46

Susanna schreef:
Valcke schreef:De onderhouding van de eerste dag van de week dateert al vanaf de tijd van het Nieuwe Testament. De sporen hiervan zien we reeds terug in de Evangeliën, de Handelingen van de apostelen, de brieven en Openbaring. In mijn posting heb ik hierbij stilgestaan.

Wat jij nu aandraagt speelt hierin helemaal geen rol, je benoemt kennelijk sommige dingen uit later tijd.

Overigens ben ik in mijn post weggebleven bij het leggen van een strakke relatie tussen het vierde gebod en de viering van de eerste dag van de week. Het citaat dat je geeft uit de Didachè (reeds circa 120 na Christus of eerder) bevestigt alleen maar dat de dag des Heeren (de zondag) reeds in de vroege kerk breed onderhouden werd. Dit geheel in lijn met wat we vinden van de discipelen en apostelen (Handelingen 20:6, 7, Openbaring 1:10).


Ik ga een eind met je mee. Maar je eerste stukje is niet waarheidsgetrouw (onderhouding van de eerste dag van de week). Ontken je daarmee niet dat zij dagelijks eendrachtelijk in de tempel waren en daarin bleven volharden? En dat ze ieder dag van huis tot huis brood braken en samen aten?

Ik wees op Johannes 20, de eerste twee samenkomsten van de 10 en 11 discipelen op de eerste dag van de week. Idem wees ik op Handelingen 20:6, 7, waar duidelijk staat dat men op de eerste dag van de week samenkwam om brood te breken. Zo'n vermelding duidt op een vast gebruik, niet op toeval, want dan was de dag van de week helemaal niet genoemd - nergens lezen we iets over de tweede tot en met de zesde dag van de week, maar alleen de sabbat en de eerste dag van de week worden in het NT genoemd.

Ik ontken vanzelfsprekend niet dat de apostelen dagelijks eendrachtig in de tempel waren; maar ik haal daar niet uit dat er geen specifieke samenkomsten waren op de eerste dag van de week. Ook worden de liefdemaaltijden bij de dagelijkse maaltijden ingesloten; we kunnen m.i. niet zonder meer stellen dat dagelijks het H. Avondmaal gevierd werd. Maar al zou dat wel het geval geweest zijn, in Handelingen 20:6, 7 zien we dat het gebruik anders is, namelijk dat het H. Avondmaal verbonden is aan de viering op de eerste dag.

Ten slotte noemde ik ook Openbaring 1:10 waar volgens de vaste betekenis van deze uitdrukking met 'dag des Heeren' alleen de eerste dag van de week bedoeld kan zijn.

Kortom: dit alles heb ik wel degelijk waarheidsgetrouw verhaald; deze gebeurtenissen vonden plaats lange tijd vóór de tijd waar jij over spreekt.

Wat ik aandroeg komt uit de tijd vóór de tijd van de Didachè tussen 130 en 140 na Christus. Het zijn dus geen dingen uit latere tijd. Ik doel op de de opstand die Bar-Kochba, een Joodse verzetsleider tegen het Romeinse Rijk leidde. Dit leidde tot de definitieve schisma. Ik heb er een video over en ik deel hem hoewel ik het met een paar dingen ( aan het eind ) niet eens ben. Het speelde juist een belangrijke rol.

Over het algemeen plaatst men de Didachè in een eerdere tijd dan deze periode, namelijk rond het jaar 120 of zelfs tussen het jaar 90 en het jaar 110. Dit is echter niet zeker. Wat wel zeker is, is dat de vermelding van Ignatius van de viering van de eerste dag van de week gedateerd moet worden rond het jaar 110, mogelijk minder dan 15 jaar na de dood van de apostel Johannes. Ignatius heeft diverse apostelen ook persoonlijk gekend.

Wat er tijdens Bar-Kochba plaatsvond zal lokaal best wel van belang zijn geweest. Echter, de christelijke gemeenten waren toen al wijd verspreid buiten het Joodse land. M.i. kun je Bar-Kochba dan ook helemaal niet koppelen aan een veranderde zienswijze op de onderhouding van de sabbat of eerste dag.

Susanna
Berichten: 489
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Susanna » 23 Mar 2021, 22:54

Ik wil er wel tekst voor tekst op in gaan ( proberen ), @Valcke

Johannes 20 Was het een religieuze dienst die hier in het leven was geroepen? Waren ze samengekomen om de opstanding te vieren? De tekst geeft aan waarom ze samen waren: "uit angst voor de Joden" De Joden hadden zojuist hun Meester meegenomen, berecht en aan de Romeinen overgedragen voor kruisiging. De deuren waren vergrendeld vanwege hun angst. Bovendien waren ze daar omdat ze allemaal samen in deze bovenkamer verbleven ( Handelingen 1:13 - waarschijnlijk het huis van de moeder van Johannes Markus ). Ten slotte - en definitief - ze waren hier niet bij elkaar om de opstanding te vieren maar omdat ze niet geloofden dat Jezus was opgestaan ( Marcus 16:14; Lucas 24:37, 39, 41 ). Jezus stond na de sabbat op. Hij greep de eerste gelegenheid aan om Zichzelf aan hen te vertonen.

Handelingen 20:6 Ja, hier is een religieuze samenkomst, maar geen "zondagse samenkomst" zoals wij die kennen. Vond Handelingen 20:7 plaats op zaterdagavond of op zondagavond? Dat blijft een vraag voor velen. Lukas gebruikte de Hebreeuwse tijdrekening in zijn Evangelie, waarom zou hij dat veranderen en een andere methode gaan gebruiken in Handelingen? Hoewel de uitdrukking 'mia ton sabbaton' bijv. (Handelingen 20:7) de 'eerste dag van de week' kunnen betekenen, wordt deze vertaling niet naar behoren ondersteund. Je zou immers ook kunnen ook lezen: "Op de eerste van de sabbatten waren we bij elkaar om brood te breken.

Openbaring 1:10 De woorden "de dag des Heeren", die in hoofdstuk één van Openbaring staan komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament. Welk concreet tekstueel bewijs hebben we om aan te geven wat deze dag wel of niet is. De eerste dag van de week? Shabbat? De opstandingsdag? Het wordt niet gespecificeerd. De dag des Heeren wordt gedefinieerd als de zevende dag, de sabbat in Jesaja 58: 13-14 ( the Kedosh Hashem ( Holy Day of Hashem ).

----

Net als @posthoorn ben ik blij met de zondag, een mooie christelijke vierdag van de opstanding. Ben je Messiaans-Joods hier in Nederland dan heb je zelfs twee fijne dagen: de shabbat en de zondag.

Valcke
Berichten: 5004
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 23 Mar 2021, 23:06

Oei Susanna, je bezorgt mij een hoop werk. Ik wil er maar kort op ingaan.

- Johannes 20. Nee, geen bewuste religieuze samenkomsten van de discipelen. Maar Christus verscheen wel beide keren in hun midden. Ik zie dat toch als een bevestiging van deze primitieve en eerste samenkomsten van de NT gemeente en vele godgeleerden hebben deze bevestiging ook gezien.

- Handelingen 20:6 en 7. Het Grieks ‘een van de sabbatten’ is een standaardformule voor ‘eerste van de weken’ = eerste dag van de week. Dit is een hebraïsme en taalkundig bestaat hier thans geen twijfel over.
(Trouwens: met dezelfde term wordt de eerste dag van de week ook benoemd in de Evangeliën als de dag van de opstanding. Ook hier bestaat over de betekenis van deze term geen enkele twijfel.)

- Openbaring 1:10: ‘dag des Heeren’. Ik heb al aangegeven dat ‘des Heeren’ hier hetzelfde woord is als in de uitdrukking ‘avondmaal des Heeren’. Het is een woord dat in het NT slechts tweemaal voorkomt en afwijkt van de andere vormen van ‘des Heeren’. Het is dus een specifieke term die een specifieke relatie aangeeft tussen deze dag en de Heere Jezus. Dit kan overigens ook duiden op de Heere Jezus als Insteller van deze dag, zoals Hij ook de Insteller is van het Avondmaal en ook het gebed des Heeren (ook een term van de kerkvaders) gegeven heeft. Omdat de vroege kerkvaders deze term zonder onderscheid gebruiken voor uitsluitend de eerste dag van de week, bestaat over deze betekenis geen enkele twijfel. (NB de Griekse term komt in het Griekse OT niet voor.)

(De vertalers van de Bijbel in Gewone Taal (niet mijn favoriete vertaling overigens) hebben vertaald met ‘zondag’ en dat ook keurig verantwoord als de juiste betekenis.)

Susanna
Berichten: 489
Lid geworden op: 21 Jul 2020, 21:01

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Susanna » 24 Mar 2021, 17:08

Valcke schreef:Oei Susanna, je bezorgt mij een hoop werk. Ik wil er maar kort op ingaan.

- Johannes 20. Nee, geen bewuste religieuze samenkomsten van de discipelen. Maar Christus verscheen wel beide keren in hun midden. Ik zie dat toch als een bevestiging van deze primitieve en eerste samenkomsten van de NT gemeente en vele godgeleerden hebben deze bevestiging ook gezien.

- Handelingen 20:6 en 7. Het Grieks ‘een van de sabbatten’ is een standaardformule voor ‘eerste van de weken’ = eerste dag van de week. Dit is een hebraïsme en taalkundig bestaat hier thans geen twijfel over.
(Trouwens: met dezelfde term wordt de eerste dag van de week ook benoemd in de Evangeliën als de dag van de opstanding. Ook hier bestaat over de betekenis van deze term geen enkele twijfel.)

- Openbaring 1:10: ‘dag des Heeren’. Ik heb al aangegeven dat ‘des Heeren’ hier hetzelfde woord is als in de uitdrukking ‘avondmaal des Heeren’. Het is een woord dat in het NT slechts tweemaal voorkomt en afwijkt van de andere vormen van ‘des Heeren’. Het is dus een specifieke term die een specifieke relatie aangeeft tussen deze dag en de Heere Jezus. Dit kan overigens ook duiden op de Heere Jezus als Insteller van deze dag, zoals Hij ook de Insteller is van het Avondmaal en ook het gebed des Heeren (ook een term van de kerkvaders) gegeven heeft. Omdat de vroege kerkvaders deze term zonder onderscheid gebruiken voor uitsluitend de eerste dag van de week, bestaat over deze betekenis geen enkele twijfel. (NB de Griekse term komt in het Griekse OT niet voor.)

(De vertalers van de Bijbel in Gewone Taal (niet mijn favoriete vertaling overigens) hebben vertaald met ‘zondag’ en dat ook keurig verantwoord als de juiste betekenis.)


Dank je wel @valcke
Het was goed om zo even van gedachten te wisselen. Het is niet verkeerd om te erkennen dat sommige gelovigen andere beslissingen nemen dan andere. En de ander dan toch te accepteren. Bedankt voor dat je dat deed. Ik denk er over na. Maar misschien vanuit andere "roots".

"De rijpe christen kan sterk aan zijn mening vasthouden zonder er op te staan ​​dat alle andere christenen hetzelfde zouden moeten doen." ( Kevin DeYoung )

Valcke
Berichten: 5004
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Zondagsheiliging

Berichtdoor Valcke » 24 Mar 2021, 17:26

Susanna schreef:Dank je wel @valcke
Het was goed om zo even van gedachten te wisselen. Het is niet verkeerd om te erkennen dat sommige gelovigen andere beslissingen nemen dan andere. En de ander dan toch te accepteren. Bedankt voor dat je dat deed. Ik denk er over na. Maar misschien vanuit andere "roots".

"De rijpe christen kan sterk aan zijn mening vasthouden zonder er op te staan ​​dat alle andere christenen hetzelfde zouden moeten doen." ( Kevin DeYoung )

Eveneens bedankt, Susanna,

Het is inderdaad beslist niet mijn bedoeling om mijn overtuiging op dit punt aan anderen op te leggen. Je geeft in dit kader een mooi citaat!

Wel vind ik het belangrijk om te proberen misverstanden weg te nemen als het gaat om de taalkundige zijde van de termen 'eerste dag van de week' en 'dag des Heeren'. Dat was het belangrijkste doel van mijn bijdrage.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Ethiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten